دستگاه فتوکپی
(0) محصول
دستگاه فتوکپی
باز گشت به صفحه 12 سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صحفه 13سرویس مانوئل ریکوآفیشیو 2.3 (feeder kit A3/DLT (D482 2.3.1 بررسی لوازم لوازم و تعدادلوازم و بستها و پیچهارا با فهرست زیر، مقایسه کنید: توضیح تعداد 1 مخزن A3/DLT 1 2 کانکتور کوتاه 1 3 برچسب های اندازه کاغذ 1 ارجاع…
باز گشت به صفحه41سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه 43 سرویس مانوئل ریکو آفیشیو تعویض یونیت امنیت داده کپی(فعال کردن پسورد دستگاه ریکو آفیشیو) 1. دستگاه را روشن کنید. 2. به عنوان ادمین سیستم (System Administrator) وارد شوید. 3. [User Tools] را فشار دهید. 4. System Settings را لمس کنید .…
باز گشت به صفحه40سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه 41 سرویس مانوئل ریکو آفیشیو 2.20.11 یونیت امنیت داده کپی نوع F (B829) فعال کردن پسور دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو لوازم و قطعات ردیف توضیحات تعداد 1 گزینه PCB IPU 1 نحوه نصب نصب (install) در یک دستگاه جدید، IPU این برنامه…
باز گشت به صفحه 23 سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه 24 سرویس مانوئل ریکو آفیشیو 2.12 مخزن اینترپوزر کاور 2.12.1 لوازم لوازم و تعداد آن را با فهرست زیر مطابقت دهید. توضیحات تعداد 1 رابط در جلویی 1 2 رابط در عقب (انتها) 1 3 پیچ شانه دار 3 4…
باز گشت به صفحه127سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه128سرویس مانوئل ریکو آفیشیو پردازش SP4xxx 4008* بزرگنمایی اسکن فرعی بزرگنمایی در مسیر اسکن فرعی را برای اسکن کردن با تغییر سرعت موتور اسکن، بطور دقیق تنظیم می کند. [–1.0 تا +1.0/0.1 %] ست کردن مقادیر کم، سرعت موتور را کم کرده و…
باز گشت به صفحه126سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه127سرویس مانوئل ریکو آفیشیو پردازش SP3xxx 3001* تنظیمات اولیه سنسور ID 001 تنظیم PWM سنسور ID در صورت ثبت یک SC، دستگاه را بازیابی (revocer) می کند، زیرا تنظیمات اولیه سنسور ID پس از پاکسازی NVRAM یا تعویض NVRAM انجام نمیشود، در این…
باز گشت به صفحه125سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه126سرویس مانوئل ریکو آفیشیو درام SP2xxx 2001* تنظیم بایاس رولر شارژ 001 ولتاژ اعمالی برای پردازش تصویر هنگامی که کنترل فرآیند اتوماتیک خاموش است، ولتاژ اعمالی به پلیت گرید را در طی کپی کردن تنظیم می کند. [600 تا 1500/900/10 V] پس از…
باز گشت به صفحه124سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه125سرویس مانوئل ریکو آفیشیو جداول مد برنامه سرویس پیوست 4 تاریخچه اصلاح جداول مد بنامه سرویس صفحه تاریخ اضافه شده/به روز شده/جدید 20 12/29/2011 اصلاح SP2507 پیشفرض از 1 به 0 39 تا 40 8/29/2013 SP3990-001 90 11/20/2009 SP5227 91 05/09/11 SP5227-202 106…
باز گشت به صفحه123سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه124سرویس مانوئل ریکو آفیشیو تنظیمات تایمر کاربر می‏تواند این تایمرها را با User Tools (System settings > Timer setting) ست کند. . تایمر خاموش کردن پنل (10 ثانیه تا 240 دقیقه): مد خاموش شدن پنل. تنظیمات پیشفرض: 10 ثانیه. . تایمر صرفه جویی…
باز گشت به صفحه122سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه123سرویس مانوئل ریکو آفیشیو 6.4.2 کدهای خطای دانلود صفحه نمایش جزییات بازیابی 01 Reboot after card insert E01 Module ID Card No. xx/xx خطای آپدیت ROM کنترل کننده هنگامی که اطلاعات ناقص آپدیت در NVRAM ذخیره شود، اطلاعات ماژول ناقص و ماژول خارج…
صفحه1 از32
Google Analytics Alternative