دستگاه فتوکپی
(0) محصول
دستگاه فتوکپی
باز گشت به صفحه124سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه125سرویس مانوئل ریکو آفیشیو D062/D063/D065/D066 پیوست های سرویس منوال فهرست مندرجات 1. پیوست: مشخصات کلی 1.1.1 مشخصات کلی 1.1.1.1 انجین 1.1.1.2 ADF 1.1.1.3 مصرف توان 1.1.1.4 انتشار نویز 1.2 تجهیزات اختیاری 1.2.1 مخزن A3/11" × 17" نوع 9001 (D482) 1.2.2 ( RT43 (A4…
باز گشت به صفحه123سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه124سرویس مانوئل ریکو آفیشیو تنظیمات تایمر کاربر می‏تواند این تایمرها را با User Tools (System settings > Timer setting) ست کند. . تایمر خاموش کردن پنل (10 ثانیه تا 240 دقیقه): مد خاموش شدن پنل. تنظیمات پیشفرض: 10 ثانیه. . تایمر صرفه جویی…
باز گشت به صفحه122سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه123سرویس مانوئل ریکو آفیشیو 6.4.2 کدهای خطای دانلود صفحه نمایش جزییات بازیابی 01 Reboot after card insert E01 Module ID Card No. xx/xx خطای آپدیت ROM کنترل کننده هنگامی که اطلاعات ناقص آپدیت در NVRAM ذخیره شود، اطلاعات ماژول ناقص و ماژول خارج…
باز گشت به صفحه121سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه122سرویس مانوئل ریکو آفیشیو 5.7.2 بازیابی debug log از هارد 1. رام SD را درون اسلات 2 SD قرار دهید. 2. مد SP را وارد کرده و SP5857-009 (هارد یا رام (4MB)) را اجرا کنید تا داده های debog روی رام SD کپی…
باز گشت به صفحه120سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه121سرویس مانوئل ریکو آفیشیو روشن کردن Save Debug Log 1. به منظور ورود به مد SP، را با هم (5 ثانیه) فشار داده، رها کرده و سپس [#Enter] را بزنید. 2. SP5857 را انتخاب کنید. 3. [#Enter] رابزنید. 4. [#Enter] رابزنید. 5. را…
باز گشت به صفحه119سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه120سرویس مانوئل ریکو آفیشیو جدول پیغام خطا شماره مفهوم راه حل 20 عدم توانایی در یافتن آدرس منطقی مطمین شوید که رام SD به درستی نصب شده است، یا اینکه از یک رام دیگر استفاده کنید. 21 عدم توانایی به دسترسی به حافظه…
باز گشت به صفحه118سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه119سرویس مانوئل ریکو آفیشیو 5.3.2 الگوهای تست جلو/پشت IPU: و SP2902-001,002 . الگوی سمت جلو (SP2902-001). ایجاد شده توسط IPU در جای داده های اسکن شده از سمت جلوی یک سند . ایجاد شده در مدار اصلاح تصویر اسکنر . الگوی سمت پشت.…
باز گشت به صفحه117سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه118سرویس مانوئل ریکو آفیشیو 5.2 ریست ها 5.2.1 پاکسازی کامل حافظه: SP5801 پیش از حمل و نقل دستگاه، تنظیمات داده مد SP روی یک SMC Report پرینت گرفته شده و روی شیشه اسکن دستگاه به عنوان مرجع، چسبانده می‏شود. این گزارش را در…
باز گشت به صفحه116سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه117سرویس مانوئل ریکو آفیشیو تعمیرونگهداری سیستم تاریخچه ی اصلاح صفحه تاریخ اضافه شده/بِروزشده/جدید 5 07/15/2009 اطلاعات به روز شده – SP5801 15 تا 16 02/08/2012 هشدار قطع شبکه اضافه شده 15 تا 21 07/15/2009 اطلاعات به روز شده – آپلود/دانلود داده های NVRAM…
باز گشت به صفحه115سرویس مانوئل ریکو آفیشیو صفحه116سرویس مانوئل ریکو آفیشیو 4.14 تنظیم تصویر کپی: پرینت، اسکن این تنظیمات بایستی پس از تعویض هر یک از قطعات زیر، انجام شود: . سیم های اسکنر . قفل لنزها . موتور اسکنر . موتور چندضلعی . فنس های جانبی کاست کاغذ .…
صفحه1 از31
Google Analytics Alternative