مدل‌های یکسان
(0) محصول

مدل‌های یکسان

از آنجا که دستگاهها در کشورهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد نام گذاریهای مختلفی بسته به شرکت یا کشورهای مورد نظر می توانند داشته باشند هنگامیکه ما قصد خرید دستگاهی داریم این نامها امکان دارد ما را دچار سر درگمی کنند حتی گاهی دنبال تونر یا کارتریجی برای دستگاهمان هستیم اطلاع ما از مدلهای مترادف برایمان بسیار مفید خواهد بود و نیز می دانیم مواد مصرفی یا کارترجها بخاطر اینکه در بیش از یک مدل مورد استفاده قرار می گیرند شماره متفاوتی از مدل دستگاه دارند با وارد کردن:

مارک دستگاه:

مدل دستگاه:

در دو فیلد زیر می توانیم از نامهای مترادف دستگاهمان مطلع شویم و با انتخاب کارتریجها نیز در یافته ها می توانیم از شماره کارتریج دستگاهمان مطلع شویم نخست مارک را وارد کنید کمی صبر کنید تا مدلهای مارک برایتان لیست شود سپس مدل را در فیلد بعدی وارد یا از لیست گزینش کنید:

Google Analytics Alternative