دفترچه سرویس وراهنمای فارسی دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو صفحه24 مخزن اینترپوزر کاور
(0) محصول
چهارشنبه, 03 آبان 1396 ساعت 11:02

دفترچه سرویس وراهنمای فارسی دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو صفحه24 مخزن اینترپوزر کاور

 

باز گشت به صفحه 23 سرویس مانوئل  ریکو آفیشیو

 

صفحه 24 سرویس مانوئل  ریکو آفیشیو

 

2.12     مخزن اینترپوزر کاور

2.12.1              لوازم

 

لوازم و تعداد آن را با فهرست زیر مطابقت دهید.

  توضیحات تعداد
1 رابط در جلویی 1
2 رابط در عقب (انتها) 1
3 پیچ شانه دار 3
4 پیچ خودرو – M4 × 8 9
5 پیچ خودرو – M3 × 8 2
6 پیچ خودرو – M3 × 6 5
7 پلیت‏های تنظیم 2
8 براکت لولایی 1
9 رابط پلیت (انتها) 1
10 واشر پلاستیکی 2
11 پلیت کاور عقب سمت راست 1
12 اسپیسر 1
13 بر ضد-استاتیک 1
14 اسپیسر (فقط D460) 1
15 اسپیسر (استفاده نشده) 1
16 پلیت گوشه جلو سمت راست 2
17 رابط در جلویی (انتها) 1

 

 

2.12.2     مراحل نصب

مخزن اینترپوزر کاور B704 را فقط می توان روی فینیشرهای زیر نصب کرد

فینیشر جزوه 2000-برگی D373

فینیشر 3000-برگی D374

فینیشر 3000-برگی D460

 

 

 

برداشتن نوارها و نگهدارنده ها

هشدار:

پیش از انجام مراحل زیر، اطمینان حاصل کنید که فینیشر از دستگاه اصلی قطع شده و اینکه دستگاه کپی خاموش و دوشاخ آن از برق کشیده شده است.

 

 

1.     اگر فینیشر به دستگاه وصل است، آن را قطع کنید

 

2.     همه نوارها و نگهدارنده ها را از مخزن اینترپوزر کاور [A] در آورید.

 

3.     نوار و مقوا [B] را از کانکتور گراند باز کنید.

 

 

 

آماده سازی فینیشر (D373/D374/D460)

1.     کاور [A] را از کانکتور رله در آورید

 

2.    پیچ براکت [B] را باز کنید (1 پیچ)، سپس براکت را در بیاورید.

 

3.    پلیت راهنما [C] را باز کنید. (این پلیت راهنما به اینترپوزر کاور می چسبد، آن را دور نیاندازید.)

مهم:

اگر مخزن اینترپوزر کاور را با یک فینیشر از قبل نصب شده D373/D374/D460 می خواهید نصب کنید، نوار چسب ضربه گیر اسفنجی را از فینیشر در آورده و آن را نگه داشته 

تا برای مخزن اینترپوزر استفاده کنید

4.    اگر D373/D374 را نصب می کنید، رابط ها را بدون اصلاح، به فینیشر وصل کنید. در D373D374 به قسمت چسباندن رابط ها بروید.

در صورتی که D460 را می خواهید نصب کنید، رابط ها را اصلاح کرده و آنها را به فینیشر وصل کنید. برای D460 به قسمت چسباندن رابط ها بروید

 

 

بستن  رابط ها برای D460

مراحل این بخش، فقط برای نصب اینترپوزر کاور در D460 می باشد

اگر کاور اینترپوزر را در D373/D374 می خواهین نصب کنید، به قسمت بعدی بروید

 

 

اصلاح نصبیات برای D460

رابط در جلویی

1.   اسپیسر [A] را به رابط در جلویی (در بالا) وصل کنید (2 پیچ)

 

2.   لولای پایینی [B] را در آورده و با [C] آن را جایگزین کنید (2 پیچ).

 

رابط کاور عقب (انتهایی)

1.   [D] را در آوردن و آن را با [E] جایگزین کنید (1 پیچ).

 

2.   [F] را در آورده و آن را با [G] جایگزین کنید (1 پیچ).

 

رابط پلیت (انتهایی)

1.   براکت [H] را از (1) در آورده و آن را به (2) در ته رابط پلیت انتهایی وصل کنید (2 پیچ)

 

آماده سازی اینترپوزر کاور برای D460

 

1.     سسنور [A] را در آورید (1 پیچ)

 

2.     اسپیسر [B] را وصل کنید (1 پیچ)

 

3.     پیچ‏های بدنه کانکتور [C] را باز کنید (2 پیچ)

 

4.     بدنه کانکتور را در جهت پیکان هل دهید تا مجموعه سوراخ‏های دوم با سوراخ‏های زیرین همسو شود، سپس پیچ ها را وصل کنید.

 

 

رابط ها را به D460 وصل کنید

1.     سه پیچ شانه دار [A] (1)(2)(3) را وصل کنید (3 پیچ)

 

2.     در صورتی که فینیشر از قبل نصب شده باشد، پلیت گراند [B] را از فینیشر در آورده و پیچ‏های آن را نگه دارید

 

3.     پلیت انتهایی [C] را ببندید

 

4.     پلیت گراند را به پلیت انتهایی وصل کنید.

 

5.     رابط کاور جلویی انتهایی [D] را وصل کنید.

نخست این کاور را وصل کنید

 

6.     رابط کاور جلویی بالایی [E] را وصل کنید.

 

7.     دو پیچ را در سوراخ‏های تعبیه شده برای رابط کاور عثب [F] قرار دهید (2 پیچ M3 × 6).

 

8.     سوراخ کلید رابط کاور عقب را روی هدهای پیچ ها قرار دهید.

 

9.     انتهای رابط کاور عقب را فشار داده تا فاصله بالای کاور از بین برود، سپس پیچ هار را سفت کنید.

 

 

 

چسباندن رابط‏های D373/D374

 

 

 

1.     سه پیچ شانه دار [A] را وصل کنید (1)(2)(3).

 

2.     در صورتی که فینیشر از قبل نصب شده باشد، پلیت گراند [B] را از فینیشر در آورده و پیچ ها را نگه دارید.

 

3.     پلیت انتهایی [C] را (2 پیچ M3 × 6) بسته، سپس پلیت گراند را به پلیت انتهایی وصل کنید (2 پیچ).

 

4.     رابط کاور جلویی انتهایی را وصل کنید [D] (2 پیچ M4 × 8).

 

5.     رابط کاور جلویی بالا [E] را وصل کنید (2 پیچ M4 × 8).

 

6.     رابط کاور عقب [F] را وصل کنید (2 پیچ M3 × 6).

 

چسباندن مخزن اینترپوزر (D373/D374/D460)

 

1.     مخزن اینترپوزر کاور را برداشته، سوراخ‏های کلید [A] را با پیچ‏های شانه دار [B] همسو کنید، سپس اینترپوزر کاور را به سمت پیچ ها هل دهید.

 

2.     اینترپوزر کاور را با پیچ [C] سفت کنید (1 پیچ M3 × 6)

 

3.     چنانچه:

اگر مخزن اینترپوزر کاور را روی D373/D374 نصب می کنید، بخش بعدی را رها کرده و مستقیما به قسمت "بستن فینیشر و اینترپوزر به دستگاه" بروید.

اگر مخزن اینترپوزر کاور را روی D460 نصب می کنید، به قسمت بعدی رفته، پلیت‏های گوشه را روی D460 نصب کنید، سپس به قسمت "بستن فینیشر و اینترپوزر به دستگاه"

بروید

 

 

بستن پلیت‏های گوشه در D460

 

پلیت‏های گوشه فقط روی D460 نصب می شود

پلیت گوشه سمت راست عقب (فقط D460)

1.     پیچ‏های [A] را موقتا به انتهای سمت راست میز رابط فینیشر [B] ببندید (2 پیچ خودرو M4 × 8).

تذکر:

سوراخ ها را نمی توان دید، زیرا روی آنها را نوار چسبدار پوشانده است. پیچ ها را به درون سوراخ ها فشار دهید.

 

2.     کاتوت‏های [C] پلیت گوشه سمت راست [D] را با پیچ ها همسو کرده و پلیت را وصل کنید.

 

3.     یک پیچگوشتی بلند را از کاتوت ها در پلیت گوشه سمت راست [D] عبور داده، پیچ ها را بسته تا پلیت گوشه سمت راست به رابط میز [B] چفت شود.

 

 

 

 

 

 4.     بطور موقت پیچ‏های [A] (M4 × 8) را حدودا دو دور بچرخانید تا در گوشه جلو سمت راست به پنل سفت شود.

تذکر: 

سوراخ دیده نمی شود، زیرا روی آن را نوار چسبدار پوشانده است. پیچ ها را به درون سوراخ ها فرو کنید.

 

5.     با گیره [B] زیر لبه گوشه، کاتوت [C] را در گوشه جلو سمت راست با پیچ همسو کرده، سپس آن را در جای خود چفت کنید.

 

6.     با قرار دادن یک پیچ گوشتی بلند در کاتوت پلیت [C]، پیچگوشتی را به پلیت گوشته جلو سمت راست ببندید.


 

ارجاع به صفحه 25 سرویس مانوئل  ریکو آفیشیو

 

جهت اطلاع از انواع مدلهاوقیمت دستگاههای فتوکپی رنگی لطفا کلیک کنید 

جهت اطلاع از انواع مدلهاوقیمت دستگاههای فتوکپی رومیزی لطفا کلیک کنید  

جهت اطلاع از انواع مدلهاوقیمت دستگاههای فتوکپی متوسط لطفا کلیک کنید 

جهت اطلاع از انواع مدلهاوقیمت دستگاههای ریسو گراف لطفا کلیک کنید  

جهت اطلاع از انواع مدلها وقیمت دستگاههای پلاتر لطفا کلیک کنید 

جهت اطلاع از انواع مدلها وقیمت دستگاههای فتوکپی تکثیر لطفا کلیک کنید

 

 

 

خواندن 838 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

اطلاعات شرکت

 آدرس: آذربایجان شرقی، مراغه، خیایان امام، روبروی داروخانه جاوید، ساختمان کپی ایران
شماره تماس: 04137252392   |    04137254200
شماره تماس: 04137253033   |   04137253034
شماره همراه: 09148659399
شماره فکس: 04136586892
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید.این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید|این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدساعات کاری: از 8 الی 22 شب

Google Analytics Alternative