توشیبااستودیو Toshiba e-Studio 190F

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

E1-22    E1: Optical Unit Error
Polygon Motor Synchronization
1  copyir  copyir.comcom Engine PCB connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
2  copyir  copyir.comcom Engine PCB is defective  copyir  copyir.comcom
3  copyir  copyir.comcom Laser Unit is defective  copyir  copyir.comcom
4  copyir  copyir.comcom LVPS connectors is disconnected  copyir  copyir.comcom
5  copyir  copyir.comcom LVPS is defective  copyir  copyir.comcom
6  copyir  copyir.comcom SC PCB is defective  copyir  copyir.comcom
E13    TONER IS RUNNIG LOW or OUT OF TONER
1  copyir  copyir.comcom Toner Cartridge is incorrectly installed  copyir  copyir.comcom
2  copyir  copyir.comcom Out of Toner  copyir  copyir.comcom
3  copyir  copyir.comcom Low Toner Sensor is disconnected  copyir  copyir.comcom
4  copyir  copyir.comcom Low Toner Sensor is defective  copyir  copyir.comcom
5  copyir  copyir.comcom Engine PCB connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
6  copyir  copyir.comcom Engine PCB is defective  copyir  copyir.comcom
E2    Lift DC Motor Error
E3-20    E3: Development System Error
Main Motor Rotation
1  copyir  copyir.comcom Drive Mechanism is defective  copyir  copyir.comcom
2  copyir  copyir.comcom Main Motor connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
3  copyir  copyir.comcom Main Motor is defective  copyir  copyir.comcom
4  copyir  copyir.comcom Engine PCB connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
5  copyir  copyir.comcom Engine PCB is defective  copyir  copyir.comcom
6  copyir  copyir.comcom LVPS is defective  copyir  copyir.comcom
E4-01    Fuser Warm-up Temperature
1  copyir  copyir.comcom Fuser Thermistor is dirty  copyir  copyir.comcom
2  copyir  copyir.comcom Thermistor position is incorrect  copyir  copyir.comcom
3  copyir  copyir.comcom Fuser temperature is low  copyir  copyir.comcom
4  copyir  copyir.comcom Thermistor is defective  copyir  copyir.comcom
5  copyir  copyir.comcom Fuser Lamp connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
6  copyir  copyir.comcom Fuser Thermostat is defective  copyir  copyir.comcom
7  copyir  copyir.comcom Fuser Lamp is defective  copyir  copyir.comcom
8  copyir  copyir.comcom Engine PCB connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
9  copyir  copyir.comcom Engine PCB is defective  copyir  copyir.comcom
E4-10    Exhaust Fan Motor Rotation (Fuser Unit Side)
1  copyir  copyir.comcom Exhaust Fan connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
2  copyir  copyir.comcom Exhaust Fan is defective  copyir  copyir.comcom
3  copyir  copyir.comcom LVPS connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
4  copyir  copyir.comcom LVPS is defective  copyir  copyir.comcom
5  copyir  copyir.comcom Engine PCB is defective  copyir  copyir.comcom
E5-11    Printer Engine Communication Abnormal
1  copyir  copyir.comcom SC/Engine PCB connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
2  copyir  copyir.comcom SC/Engine PCB is defective  copyir  copyir.comcom
E5-12    Main CPU/SDR Interface Error
1  copyir  copyir.comcom SC/SDR PCB connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
2  copyir  copyir.comcom SC/SDR PCB is defective  copyir  copyir.comcom
E5-19    Scanner Line Synchronization
1  copyir  copyir.comcom SC/SDR PCB connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
2  copyir  copyir.comcom SC/SDR PCB is defective  copyir  copyir.comcom
E5-40    Sort Memory Abnormal
1  copyir  copyir.comcom Sort Memory defective  copyir  copyir.comcom
2  copyir  copyir.comcom SC PCB connector is disconnected  copyir  copyir.comcom
3  copyir  copyir.comcom SC PCB defective
E7-90    E7: Optional Unit Error
Hardware Key Abnormal
1  copyir  copyir.comcom Incorrect Hardware Key is installed  copyir  copyir.comcom
2  copyir  copyir.comcom Hardware Key is defective  copyir  copyir.comcom

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید