توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 16

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 1.  Main motor drive error
  C04    PFP main motor drive error
  C06    LCF feed motor error (DP2000/2500 series)
  C13    Cassette 1 error
  C14    Cassette 2 error
  C15    Cassette 3 error
  C16    Cassette 4 error (DP2000/2500 series)
  C18    LCF tray error (DP2000/2500 series)
  C19    LCF feed motor abnormal (DP2000/2500 series)
  C21    Carriage initialization error
  C25    Scanner unit watch dog error
  C26    Exposure lamp disconnection or peak detection error
  C38    Replaced process unit error
  C41    Abnormal thermistor or heater disconnection at power ON
  C43    Warming up mode after disconnection judgment, or abnormal thermistor after ready
  C44    Warming up mode after disconnection judgment, or heater abnormal after ready
  C45    Thermistor disconnection at the end part of heater
  C56    Communication error between PFC and main unit
  C57    Communication error between main unit and IPC (DP2000/2500 series)
  C58    Communication error between IPC and finisher (DP2000/ 2500 series)
  C71    Paper supply motor lock error
  C73    EE-PROM initialization error
  C74    Defective adjustment by the exit/reversal sensor detected
  C81    Fan motor lock error
  C82    Document aligning lower sensor (RADF)/Aligning sensor (ADF) adjustment error
  C83    Size length adjustment error
  C91    SRAM abnormality (Lithium battery or SRAM chip are abnormal  copyir.com)
  C95    Power supply unit fan motor abnormality
  C96    Process unit fan motor abnormality
  C97    Vacuum fan motor abnormality
  C98    Clock IC abnormality
  C99    PFC microcomputer abnormal
  CA1    Polygon motor abnormal
  CA2    HSYNC abnormal
  CB2    Exit motor abnormal
  CB5    Staple motor abnormal
  CC3    Set processing motor abnormal
  CC8    Front aligning motor abnormal
  CC9    Upper tray elevator motor abnormal
  CCA    Lower tray elevator motor abnormal
  CCB    Rear aligning motor abnormal
  E01    Paper jam inside the machine
  E02    Paper jam near the fuser unit
  E03    Paper remaining inside the machine at power on (Except for ADF/RADF)
  E08    Transporting jam inside the ADU
  E09    Time out error that occurs at the paper feeding sensor
  E11    Paper feeding jam at the ADU
  E12    Paper feeding jam at the SFB
  E13    Cassette 1 feeding jam
  E14    Cassette 2 feeding jam (PFU)
  E15    Cassette 3 feeding jam (PFP)
  E16    Cassette 4 (CM) feeding jam (DP2000/2500 series)
  E19    LCF feeding jam (DP2000/2500 series)
  E31    Paper not reach to feed sensor from cassette 2, so paper jam inside the main unit during cassette 2 feed
  E32    Paper not reach to feed sensor from cassette 3 or 4, so paper jam inside the main unit during the feed
  E33    Paper not reach to feed sensor from LCF cassette  copyir.com (DP2000/2500 series)
  E34    Paper not reach to 2nd cassette feed sensor from cassette 3 or 4  copyir.com (Cassette 4 is DP2000/2500 series)
  E35    Paper jam in cassette 4 transport path (DP2000/2500 series)
  E36    Paper jam in LCF transport path (DP2000/2500 series)
  E41    Copier front cover or side cover is opened during copying (Copier front cover, side cover, or transport cover of job separator/offset tray/bridge cover is opened during copying)
  E42    Side cover of cassette 2 or cassette 3 is opened during copying
  E43    ADU is opened during copying
  E45    Side cover of LCF is opened during copying (DP2000/ 2500 series)
  E71    Original feeding jam at the feeding area of the ADF or RADF
  E72    Original transporting jam at the transporting area of the ADF or RADF
  E73    Original exiting jam at the exiting area of the ADF or RADF
  E74    Original reversing jam at the reversing area of the RADF
  EA1    Paper transport delay jam
  EA2    Paper transport stop jam
  EA3    Paper remaining on the finisher transport path at power ON
  EA4    Finisher is opened during copying
  EA5    Finisher staple jam
  EA7    Set transport jam before stapling
  EAF    Stapled set transport jam
  F11    Scanner I/F error
  F12    Write error at downloading the scanner unit program
  F13    Download sector error of the scanner unit program
  F14    Scanner unit F-ROM error
  F31    Modem IC does not work normal
  F41    Initial detection error of the offset catch tray

copyir.com

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید