توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 170F

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

10    A paper jam has occurred within the paper feed section of the recording paper tray  copyir.com
10    There was no recording paper or the recording paper tray was not installed during the reception  copyir.com
11    A recording paper jam occurred during the reception  copyir.com
12    A document jam occurred  copyir.com
13    During the transmission, the RX cover or front cover was opened and the transmission stopped  copyir.com
20    A paper jam has occurred within the paper feed section of the optional recording paper tray  copyir.com
20    A power failure occurred during the transmission or reception, and the transmission/reception document data was lost  copyir.com
22    A file error occurred due to a directory error  copyir.com
22   copyir.com  copyir.com  copyir.com 24    The fuser failed to operate normally  copyir.com
30    The [STOP] key was pressed during the communication, and the communication was stopped  copyir.com
32    The set number of document pages did not match the actual pages transmitted  copyir.com
33    The polling password did not match, or no polling document existed  copyir.com
41    The polygon motor in the LSU failed to operate  copyir.com
42    The laser beam was not controlled correctly  copyir.com
42    During a memory transmission or a memory reception, the machine ran out of image memory  copyir.com The machine’s image memory was exhausted  copyir.com
43    The HVPS failed to operate normally  copyir.com
50    Dialing and redialing was attempted as many as the specified count but the line was busy  copyir.com
51    The FAN motor failed to operate normally  copyir.com
53    The password did not match in a relay or mailbox transmission, and the transmission ended in failure  copyir.com
60    Communication error between the main-CPU (IC22) and the engine-CPU (IC37)  copyir.com
80    The DSC (IC59) failed to operate normally  copyir.com
80    A paper jam has occurred within the drum/developer section of the paper transport path  copyir.com
81    The RTC (IC23) failed to operate normally  copyir.com
82    The MODEM (IC5) for Line-1 failed to operate normally  copyir.com
87    There was no residual memory in the remote party’s fax unit during a relay/mailbox transmission  copyir.com
90    A paper jam has occurred within the paper exit section of the paper transport path  copyir.com
B0    DIS (GI) could not detected  copyir.com
B1    DIS/NSF that cannot be handled by the sender is received  copyir.com
The receiver received NSS/DCS other than those declared by DIS/NSF  copyir.com
B2    DCN is received  copyir.com
B3    DCS/DTC was not detected  copyir.com
B4    The sender performed fall-back but the transmission was not enabled  copyir.com The receiver performed time-out after sending FTT  copyir.com Or DCN is received  copyir.com
B5    CFR (FTT) was not detected  copyir.com
C0    Image signal carrier was not detected  copyir.com
C1    High-speed signal was not detected on the receiving side  copyir.com
C2    After detecting the image signal, carrier off was detected for more than 1 second  copyir.com
C3    After detecting a high-speed signal, EOL was not detected for 15 seconds  copyir.com
C4    The EOL timer has timed out  copyir.com
D0    Post response signal was not detected on the sending side  copyir.com Post signal was not detected on the receiving side  copyir.com
D1    DCN is received  copyir.com
D2    RTN/PIN is received on the sending side  copyir.com RTN/PIN is received on the receiving side  copyir.com
E0    A printer error occurred during a reception, and the machine is shifted into memory reception mode  copyir.com However, there was not enough residual memory
E6    An error relating to the printer has occurred  copyir.com
F0    The communication ended because of a WDT due to an overrun of the software  copyir.com
F1    The communication ended because of an overrun of the software due to hard-ware noises  copyir.com

 

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید