توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 180S

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

01    Door Open    The front cover is not securely latched  copyir.com    Close the cover until it locks into place  copyir.com
02    Hsync Error    A problem has occurred in the LSU (Laser Scanning Unit)  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service  copyir.com
03    [Invalid Cartridge]    A TOSHIBA approved toner cartridge is not installed    Install a TOSHIBA approved toner cartridge  copyir.com
04    Low Heat Error    There is a problem in the fuser unit  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service  copyir.com
05    [LSU Error]    A problem has occurred in the LSU (Laser Scanning Unit)  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service  copyir.com
06    [No Paper] Add Paper    The paper in the paper input tray has run out  copyir.com    Load paper in the paper input tray  copyir.com
07    Open Heat Error    There is a problem in the fuser unit  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service  copyir.com
08    [Over Heat]    There is a problem in the fuser unit  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service
09    [Paper Jam 0] Open/Close Door    Paper has jammed in the feeding area of the paper input tray  copyir.com    Clear the jam  copyir.com
10    [Paper Jam 1] Open/Close    Paper has jammed in the fuser area or in the manual feeder  copyir.com    Clear the jam  copyir.com
11    [Paper Jam 2]
Check Inside    Paper has jammed in the paper exit area  copyir.com    Clear the jam  copyir.com
12    Power Failure    Power has turned off then on and the machine’s memory has not been back up  copyir.com    The job which you were trying to do before the power failure must be completely re-done  copyir.com
13    Scanner Error    There is a problem in the scanner unit  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service  copyir.com
01    Door Open    The front cover is not securely latched  copyir.com    Close the cover until it locks into place  copyir.com
02    Hsync Error    A problem has occurred in the LSU (Laser Scanning Unit)  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service  copyir.com
03    [Invalid Cartridge]    A TOSHIBA approved toner cartridge is not installed    Install a TOSHIBA approved toner cartridge  copyir.com
04    Low Heat Error    There is a problem in the fuser unit  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service  copyir.com
05    [LSU Error]    A problem has occurred in the LSU (Laser Scanning Unit)  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service  copyir.com
06    [No Paper] Add Paper    The paper in the paper input tray has run out  copyir.com    Load paper in the paper input tray  copyir.com
07    Open Heat Error    There is a problem in the fuser unit  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service  copyir.com
08    [Over Heat]    There is a problem in the fuser unit  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service
09    [Paper Jam 0] Open/Close Door    Paper has jammed in the feeding area of the paper input tray  copyir.com    Clear the jam  copyir.com
10    [Paper Jam 1] Open/Close    Paper has jammed in the fuser area or in the manual feeder  copyir.com    Clear the jam  copyir.com
11    [Paper Jam 2]
Check Inside    Paper has jammed in the paper exit area  copyir.com    Clear the jam  copyir.com
12    Power Failure    Power has turned off then on and the machine’s memory has not been back up  copyir.com    The job which you were trying to do before the power failure must be completely re-done  copyir.com
13    Scanner Error    There is a problem in the scanner unit  copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in  copyir.com If the problem persists, please call for service  copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید