توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 195

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

C01    Main motor abnormality: The main motor is not rotatingnormally  copyir.com
C04    PFP motor abnormality: The PFP motor is not rotatingnormally  copyir.com
C08    ADU motor IC overcurrent detection error
C15    PFP upper drawer tray abnormality: The PFP upperdrawer tray-up motor is not rotating or the PFP upper drawer tray is not moving normally  copyir.com
C16    PFP lower drawer tray abnormality: The PFP lowerdrawer tray-up motor is not rotating or the PFP lower drawer tray is not moving normally  copyir.com
C21    CIS unit initialization error
C26    Peak detection error / FPGA configuration error: Lightingof the exposure lamp (white reference) is not detected when power is turned ON  copyir.com
C41    Thermistor or heater abnormality at power-ON:Abnormality of service call the thermistor is detected when power is turned ON or the temperature of the fuserroller does not rise in a specified period of time afterpower is turned ON  copyir.com
C43    Thermistor abnormality during warming up or in readystatus after abnormality judgment
C44    Heater abnormality after abnormality judgment: Thetemperature of the fuser roller has exceeded the range of control (in this case, the main switch turns OFF automatically) or does not even reach the range  copyir.com
C45    Thermistor abnormality during printing: Abnormality of thethermistor is detected during printing  copyir.com
C55    ADF I/F error: Communication error has occurredbetween the ADF and the scanner
C56    PFC board I/F error: Communication error has occurredbetween the PFC board and the equipment  copyir.com
C94    Firmware update error: An error message appears wheneither of the following Main PC boards is installed to e- STUDIO185/225/245  copyir.com- The Main PC board for e-STUDIO182- The Main PC board for e-STUDIO165/167/205/207/237
C97    High-voltage transformer abnormality: Leakage of themain charger is detected  copyir.com
C99    PFC microcomputer abnormality
CA1    Polygonal motor abnormality: The polygonal motor is notrotating normally  copyir.com
CA2    H-Sync detection error: H-Sync detection PC boardcannot detect laser beams  copyir.com
F14    Invalid backup counter: The value of the total counter isinconsistent with that of the backup counter  copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید