توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 203SD

 

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

E7-01    Duplex model memory setup error, memory notdetected error    The memory is not set properly or the memory capacity is not set to the duplex setup (6M)  copyir.com
– Set SIM 26-39 code number to 2  copyir.com
E7-02    LSU trouble    The BD signal from the LSU cannot be detected in a certain cycle  copyir.com (Always OFF or always ON)
– LSU connector or LSU harness defect or disconnection Polygon motor rotation abnormality Laser beams are not generated  copyir.com MCU PWB abnormality  copyir.com
E7-10    Shading trouble (Black correction)    The CCD black scan level is abnormal when the shading  copyir.com
Improper connection of the CCD unit flat cable
CCD unit abnormality
MCU PWB abnormality
E7-11    Shading trouble (White correction)    The CCD white scan level is abnormal when the shading  copyir.com
Improper connection of the CCD unit flat cable
Dirt on the mirror, the lens, and the reference white plate
Copy lamp lighting abnormality
CCD unit abnormality
MCU PWB abnormality
(When occurred in the ADF scan position  copyir.com)
Improper installation of the mirror unit
E7-16    Abnormal laser output    When the laser output is stopped, HSYNC is detected  copyir.com
– Laser abnormality
– MCU PWB abnormality  copyir.com
F2-02    Toner supply abnormality    The maximum toner supply time is greatly exceeded  copyir.com
CRUM chip trouble Improper developing unit
F2-04    Improper cartridge (Destination error, life cycle error)    The destination of the main unit differs from that of the CRUM  copyir.com
When the life cycle information is other than Not Used (FFh)  copyir.com
– CRUM chip trouble
– Improper developing unit
F5-02    Copy lamp lighting abnormality    The copy lamp does not turn on  copyir.com
– Copy lamp abnormality
– Copy lamp harness abnormality
– CCD PWB harness abnormality  copyir.com
H2-00    Thermistor open    The thermistor is open  copyir.com
The fusing unit is not installed  copyir.com
Thermistor abnormality
– Control PWB abnormality
– Fusing section connector disconnection
– The fusing unit is not installed  copyir.com
H3-00    Heat roller high temperature detection    The fusing temperature exceeds 240°C  copyir.com
– Thermistor abnormality
– Control PWB abnormality
– Fusing section connector disconnection  copyir.com
H4-00    Heat roller low temperature detection    1) When the target temperature (165°C) is not reached in 55 sec after starting warming-up  copyir.com
2) When the temperature below 100°C is detected for 300ms under the ready print state  copyir.com
* “Starting warming-up” means not only that in power supply but also reset that in reset from shut-off and in side door close  copyir.com (The timing of generating H4 is not limited to that in power supply  copyir.com)
– Thermistor abnormality
– Heater lamp abnormality
– Thermostat abnormality
– Control PWB abnormality
L1-00    Feeding is not completed within the specified time after starting feeding  copyir.com (The scan head locking switch is locked)    Though the mirror base is shifted by about 30mm, the MHPS is not turned OFF  copyir.com
– The scan head is locked by the lock switch  copyir.com
– Mirror unit abnormality
– The scanner wire is disconnected  copyir.com
– The origin detection sensor abnormality
– Mirror motor harness abnormality
L3-00    Scanner return trouble    When the mirror base is returned for the specified time (6 sec) in mirror initializing after turning on the power, the mirror home position sensor (MHPS) does not turn ON  copyir.com Or when the mirror base is returned for the specified time (about 6 sec) after start of copy return, the mirror home position sensor (MHPS) does not turn ON  copyir.com
– Mirror unit abnormality
– Scanner wire disconnection
– Origin detection sensor abnormality
– Mirror motor harness abnormality
L4-01    Main motor lock detection    When the main motor encoder pulse is not detected for 1000 msec  copyir.com
– Main motor unit abnormality
– Improper connection or disconnection the main motor and the harness  copyir.com
– MCU PWB abnormality
L4-32    Exhaust fan motor lock detection trouble    The error detection is started after 2 sec from starting rotation of the exhaust fan motor  copyir.com
1) The continuous rotation state of 250ms is not detected for 1 sec after starting detection  copyir.com
2) When the lock sensor (in the exhaust fan) detects the HIGH level (unstable) after detection the lock state (stable state)  copyir.com
– Exhaust fan motor connector connection trouble
– Exhaust fan motor trouble
– MCU PWB trouble
L6-10    Polygon motor lock detection    The lock signal (specified rpm signal) does not return within a certain time (about 20 sec) from starting the polygon motor rotation  copyir.com
– Polygon motor unit abnormality
– Improper connection or disconnection of the polygon motor and the harness  copyir.com
– MCU PWB abnormality
U2-04    EEPROM read/write error (Serial communication error)    EEPROM access process error
EEPROM abnormality
U2-11    Counter check sum error (EEPROM)    Check sum error of the counter area in the EEPROM
EEPROM abnormality
U2-40    CRUM chip communication error    An error occurs in MCU-CRUM chip communication  copyir.com
– CRUM chip trouble
– Defective contact of developing unit
– MCU PWB trouble

www.copyir.com

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید