توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 211

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

 

 1.  Main motor abnormality: The main motor is not rotating normally  copyir.com
  C21    Scanning system
  CIS unit initialization error
  C26    Scanning system
  Peak detection error: Lighting of the exposure lamp (white reference) is not detected when power is turned ON  copyir.com
  C41    Thermistor or heater abnormality at power-ON: Abnormality of service call the thermistor is detected when power is turned ON or the temperature of the fuser roller does not rise in a specified period of time after power is turned ON  copyir.com
  C43    Thermistor abnormality during warming up or in ready status after abnormality judgment
  C44    Heater abnormality after abnormality judgment: The temperature of the fuser roller has exceeded the range of control (in this case, the main switch turns OFF automatically) or does not even reach the range  copyir.com
  C45    Thermistor abnormality during printing: Abnormality of the thermistor is detected during printing
  C55    ADF I/F error: Communication error has occurred between the ADF and the scanner
  C94    Firmware update error: An error message appears when firmware for e-STUDIO166/206 is updated on e- STUDIO163/203 by mistake, and the power is turned OFF and then back ON after the update  copyir.com
  C97    High-voltage transformer abnormality: Leakage of the main charger is detected  copyir.com
  CA1    Polygonal motor abnormality: The polygonal motor is not rotating normally
  CA2    H-Sync detection error: H-Sync detection PC board cannot detect laser beams  copyir.com
  E01    Jam not reaching the exit sensor: The paper which has passed through the fuser unit does not reach the exit sensor  copyir.com
  E02    Stop jam at the exit sensor: The trailing edge of the paper does not pass the exit sensor after its leading edge has reached this sensor  copyir.com
  E03    Power-ON jam: The paper is remaining on the paper transport path when power is turned ON  copyir.com
  E09    Jam at the registration area due to registration timeout error
  E12    Bypass misfeeding (Paper not reaching the registration sensor): The paper fed from the bypass tray does not reach the registration sensor  copyir.com
  E13    Drawer misfeeding (Paper not reaching the registration sensor): The paper fed from the drawer does not reach the registration sensor  copyir.com
  E14    PFU drawer misfeeding (Paper not reaching the PFU feed sensor): The paper fed from the PFU drawer does not reach the PFU feed sensor  copyir.com
  E21    PFU drawer transport jam (Paper not reaching the registration sensor): The paper does not reach the registration sensor after it has passed the PFU feed sensor  copyir.com
  E40    Transfer cover open jam: The transfer cover has opened during printing  copyir.com
  E41    Front cover open jam: The front cover has opened during printing  copyir.com
  E44    PFU cover open jam: The PFU cover has opened during printing  copyir.com
  E71    Jam not reaching the original registration sensor: The original fed from the original feeding tray does not reach the original registration sensor  copyir.com
  E72    Jam not reaching the read sensor: The original does not reach the read sensor after it has passed the registration sensor  copyir.com
  E73    Stop jam at the exit sensor: The trailing edge of the original does not pass the exit sensor after its leading edge has reached this sensor  copyir.com
  E86    ADF jam access cover open: The ADF jam access cover has opened during ADF operation  copyir.com
  E87    ADF open jam: ADF has opened during ADF operation  copyir.com
  F14    Invalid backup counter: The value of the total counter is inconsistent with that of the backup counter

 

کم
www.copyir.com

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید