توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 2306

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

C410    Thermistor or heater abnormality at power-ON: Abnormality of service call the thermistor is detected when power is turned ON or the temperature of the fuser roller does not rise in a specified period of time after power is turned ON  copyir.com
C440    Heater abnormality after abnormality judgment: The temperature of the fuser roller has exceeded the range of control (in this case, the main switch turns OFF automatically) or does not even reach the range  copyir.com
C450    Thermistor abnormality during printing: Abnormality of the thermistor is detected during printing  copyir.com
C550, C780    RADF I/F error: Communication error has occurred between the RADF and the scanner  copyir.com
C570    Communication error between Engine-CPU and IPC board
C580    Communication error between IPC board and finisher
C730    EEPROM initialization error: EEPROM is not initialized normally when performing the code 05-356  copyir.com
C810    Fan motor abnormality: The fan motor is not rotating normally  copyir.com
C820    Read sensor adjustment error: The read sensor cannot be adjusted normally when performing the code 05-356
C830    Original length sensor adjustment error: The original length sensor cannot be adjusted normally when performing the code 05-356  copyir.com
C940    Circuit related service call
Engine-CPU abnormality

C010    Drive system related service call
Main motor abnormality: The main motor is not rotating normally  copyir.com
C040    PFP motor abnormality: The PFP motor is not rotating normally  copyir.com
C130    Upper drawer tray abnormality: The upper drawer tray motor is not rotating or the upper drawer tray is not moving normally  copyir.com
C140    Lower drawer tray abnormality: The lower drawer tray motor is not rotating or the lower drawer tray is not moving normally  copyir.com
C150    PFP upper drawer tray abnormality: The PFP upper drawer tray motor is not rotating or the PFP upper drawer tray is not moving normally  copyir.com
C160    PFP lower drawer tray abnormality: The PFP lower drawer tray motor is not rotating or the PFP lower drawer tray is not moving normally  copyir.com
C180    LCF tray-up motor abnormality: The LCF tray-up motor is not rotating or the LCF tray is not moving normally  copyir.com
C1A0    LCF end fence motor abnormality: The LCF end fence motor is not rotating or the LCF end fence is not moving normally  copyir.com
C1B0    LCF transport motor abnormality: The LCF transport motor is not rotating normally  copyir.com
C260    Peak detection error: Lighting of the exposure lamp (white reference) is not detected when power is turned ON  copyir.com
C270    Carriage home position sensor not turning OFF within a specified period of time: The carriage does not shift from its home position in a specified period of time  copyir.com
C280    Carriage home position sensor not turning ON within a specified period of time: The carriage does not reach to its home position in a specified period of time  copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید