توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 2506

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

C010    Main motor abnormality: The main motor is not rotating normally  copyir.com
C260    Peak detection error: Lighting of the exposure lamp (white reference) is not detected when power is turned ON  copyir.com
C270    Carriage home position cannot be detected within a specified period of time: The carriage does not shift from its home position in a specified period of time  copyir.com
C411    Thermistor or heater lamp abnormality at power-ON: Abnormality of the thermistor is detected when power is turned ON or the temperature of the fuser roller does not rise in a specified period of time after power is turned ON  copyir.com
C412    Thermistor/heater lamp abnormality at power-ON: Thermistor abnormality is detected at power-ON or the fuser roller temperature does not rise within a specified period of time after power-ON  copyir.com
C413    Thermistor abnormality during warming up or in ready status after abnormality judgment  copyir.com
C414    Temperature of the fuser roller did not reach to “temperature for ready condition” at specified period of time during warming-up  copyir.com
C415    No recovery even after one minute elapses after low temperature WAIT state is entered during a printing operation  copyir.com
C447    While in the READY state, one of the thermistors detected the specified temperature or higher  copyir.com
C449    High temperature detection error
C452    In the READY state, temperature differential error between the center thermistor and a side thermistor
C4B0    Fixer counter data error
C911    Toner IC chip access circuit board error
C940    Engine-CPU abnormality
C950    Error for distinction between engine firmware and MAIN board
C970    High-voltage transformer abnormality: Leakage of the main charger is detected  copyir.com
CA10    Polygonal motor abnormality: The polygonal motor is not rotating normally  copyir.com
CA20    H-Sync detection error: H-Sync detection PC board cannot detect laser beams  copyir.com
CE50    Temperature/humidity sensor abnormality: The output value of this sensor is out of a specified range  copyir.com
CE90    Drum thermistor abnormality: The output value of the drum thermistor-K is out of a specified range  copyir.com
F070    Communication error between System-CPU and Engine- CPU
F090    Memory abnormality on the MAIN board  copyir.com
F901    Engine speed error: The speed information of the MAIN board is damaged  copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید