توشیبا Toshiba 4810

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

C01    Main motor drive problem
C04    Pedestal main drive problem
C05    Duplex drive problem copyir.com
C11    Duplex exit motor copyir.com
C12    Duplex end motor copyir.com
C13    Upper cassette copyir.com
C14    Lower cassette copyir.com
C15    Pedestal upper cassette copyir.com
C16    Pedestal middle cassette copyir.com
C17    Pedestal lower cassette copyir.com
C18    LCT
C21    Scan problem
C22    Lens problem
C23    Mirror motor
C26    Exposure lamp
C27    Scan motor
C33    Set up failure
C35    Developer at transfer/separator adjustment copyir.com This might mean a developer leak or shorted corona copyir.com
C41    Fuser thermistor or low temperature copyir.com
C43    Fuser problem after warm-up copyir.com
C44    Fuser problem after warm-up copyir.com
C45    Fuser sub-thermistor open copyir.com User problems copyir.com Reset required copyir.com Turn off power copyir.com Hold “0” & “8” keys while turning power on copyir.com Then press “8” copyir.com Then press “9” copyir.com Then press “print” copyir.com You will read “3” in the display copyir.com Using the # keys, press “0” & “9” at the same time copyir.com
E01    Jam
E02    Fuser jam
E03    Jam at turn on
E04    Front door opened during copy cycle
E05    Registration jam
E08    Duplex unit jam
E11    Duplex jam
E12    Bypass jam
E13    Upper cassette jam
E14    2nd cassette jam
E15    3rd cassette jam
E16    4th cassette jam
E17    4th cassette jam
E19    CT jam
E21    LCT jam
E22-E25    Paper jams in copier
E71    ADF feed jam
E72    ADF transport jam
E73    ADF exit jam
E74    RADF jam
E75    ADF 2nd original jam
E81-E85    Sorter jam
E88    Jam after sorter

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید