توشیبا Toshiba DP1640

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

C01    Main motor abnormality: The main motor is not rotating normally copyir.com
C21    Scanning system
CIS unit initialization error
C26    Scanning system
Peak detection error: Lighting of the exposure lamp (white reference) is not detected when power is turned ON copyir.com
C41    Thermistor or heater abnormality at power-ON: Abnormality of service call the thermistor is detected when power is turned ON or the temperature of the fuser roller does not rise in a specified period of time after power is turned ON copyir.com
C43    Thermistor abnormality during warming up or in ready status after abnormality judgment
C44    Heater abnormality after abnormality judgment: The temperature of the fuser roller has exceeded the range of control (in this case, the main switch turns OFF automatically) or does not even reach the range copyir.com
C45    Thermistor abnormality during printing: Abnormality of the thermistor is detected during printing
C55    ADF I/F error: Communication error has occurred between the ADF and the scanner
C94    Firmware update error: An error message appears when firmware for e-STUDIO166/206 is updated on e- STUDIO163/203 by mistake, and the power is turned OFF and then back ON after the update copyir.com
C97    High-voltage transformer abnormality: Leakage of the main charger is detected copyir.com
CA1    Polygonal motor abnormality: The polygonal motor is not rotating normally
CA2    H-Sync detection error: H-Sync detection PC board cannot detect laser beams copyir.com
E01    Jam not reaching the exit sensor: The paper which has passed through the fuser unit does not reach the exit sensor copyir.com
E02    Stop jam at the exit sensor: The trailing edge of the paper does not pass the exit sensor after its leading edge has reached this sensor copyir.com
E03    Power-ON jam: The paper is remaining on the paper transport path when power is turned ON copyir.com
E09    Jam at the registration area due to registration timeout error
E12    Bypass misfeeding (Paper not reaching the registration sensor): The paper fed from the bypass tray does not reach the registration sensor copyir.com
E13    Drawer misfeeding (Paper not reaching the registration sensor): The paper fed from the drawer does not reach the registration sensor copyir.com
E14    PFU drawer misfeeding (Paper not reaching the PFU feed sensor): The paper fed from the PFU drawer does not reach the PFU feed sensor copyir.com
E21    PFU drawer transport jam (Paper not reaching the registration sensor): The paper does not reach the registration sensor after it has passed the PFU feed sensor copyir.com
E40    Transfer cover open jam: The transfer cover has opened during printing copyir.com
E41    Front cover open jam: The front cover has opened during printing copyir.com
E44    PFU cover open jam: The PFU cover has opened during printing copyir.com
E71    Jam not reaching the original registration sensor: The original fed from the original feeding tray does not reach the original registration sensor copyir.com
E72    Jam not reaching the read sensor: The original does not reach the read sensor after it has passed the registration sensor copyir.com
E73    Stop jam at the exit sensor: The trailing edge of the original does not pass the exit sensor after its leading edge has reached this sensor copyir.com
E86    ADF jam access cover open: The ADF jam access cover has opened during ADF operation copyir.com
E87    ADF open jam: ADF has opened during ADF operation copyir.com
F14    Invalid backup counter: The value of the total counter is inconsistent with that of the backup counter

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید