توشیبا Toshiba DP1820

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

01    Door Open    The front cover is not securely latched copyir.com    Close the cover until it locks into place copyir.com
02    Hsync Error    A problem has occurred in the LSU (Laser Scanning Unit) copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service copyir.com
03    [Invalid Cartridge]    A TOSHIBA approved toner cartridge is not installed    Install a TOSHIBA approved toner cartridge copyir.com
04    Low Heat Error    There is a problem in the fuser unit copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service copyir.com
05    [LSU Error]    A problem has occurred in the LSU (Laser Scanning Unit) copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service copyir.com
06    [No Paper] Add Paper    The paper in the paper input tray has run out copyir.com    Load paper in the paper input tray copyir.com
07    Open Heat Error    There is a problem in the fuser unit copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service copyir.com
08    [Over Heat]    There is a problem in the fuser unit copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service
09    [Paper Jam 0] Open/Close Door    Paper has jammed in the feeding area of the paper input tray copyir.com    Clear the jam copyir.com
10    [Paper Jam 1] Open/Close    Paper has jammed in the fuser area or in the manual feeder copyir.com    Clear the jam copyir.com
11    [Paper Jam 2]
Check Inside    Paper has jammed in the paper exit area copyir.com    Clear the jam copyir.com
12    Power Failure    Power has turned off then on and the machine’s memory has not been back up copyir.com    The job which you were trying to do before the power failure must be completely re-done copyir.com
13    Scanner Error    There is a problem in the scanner unit copyir.com    Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service copyir.com

 

01

Door Open

The front cover is not securely latched copyir.com

Close the cover until it locks into place copyir.com

02

Hsync Error

A problem has occurred in the LSU (Laser Scanning Unit) copyir.com

Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service copyir.com

03

[Invalid Cartridge]

A TOSHIBA approved toner cartridge is not installed

Install a TOSHIBA approved toner cartridge copyir.com

04

Low Heat Error

There is a problem in the fuser unit copyir.com

Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service copyir.com

05

[LSU Error]

A problem has occurred in the LSU (Laser Scanning Unit) copyir.com

Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service copyir.com

06

[No Paper] Add Paper

The paper in the paper input tray has run out copyir.com

Load paper in the paper input tray copyir.com

07

Open Heat Error

There is a problem in the fuser unit copyir.com

Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service copyir.com

08

[Over Heat]

There is a problem in the fuser unit copyir.com

Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service

09

[Paper Jam 0] Open/Close Door

Paper has jammed in the feeding area of the paper input tray copyir.com

Clear the jam copyir.com

10

[Paper Jam 1] Open/Close

Paper has jammed in the fuser area or in the manual feeder copyir.com

Clear the jam copyir.com

11

[Paper Jam 2]
Check Inside

Paper has jammed in the paper exit area copyir.com

Clear the jam copyir.com

12

Power Failure

Power has turned off then on and the machine’s memory has not been back up copyir.com

The job which you were trying to do before the power failure must be completely re-done copyir.com

13

Scanner Error

There is a problem in the scanner unit copyir.com

Unplug the power cord and plug it back in copyir.com If the problem persists, please call for service copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید