ریکوآفشیوRicoh Aficio SP8100DN

ایرادات دستگاههای ریکو براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

955     Memory setting error
The IPU does not respond with the settings that are required to start image processing using the memory.     • Software defective
980     NVRAM Error
A critical SP code setting is not within range. If the machine is allowed to operate in this condition, this could lead to toner overflow and damage the machine.     • See description below this table.
984     Print image data transfer error
The image transfer from the controller to the engine via the PCI bus does not end within 15 s after starting.     • Controller board defective • BICU defective • Connectors between BICU and controller loose or defective
986     Software write parameter setting error
An unstable area at the storage destination in the settings table is set NULL for the parameter received by the write module.     • Software defective
990     Software error 1
The software performs an unexpected function and the program cannot continue.     • Software defective, re-boot
991     Software error 2
The software performs an unexpected function. However, unlike SC990, recovery processing allows the program to continue.     • Software defective, re-boot
992     Software error 3: Undefined
An error not controlled by the system occurred (the error does not come under any other SC code).     • Software defective • Turn the machine power off and on. The machine cannot be used until this error is corrected.
995     Machine Type Information Error
After the machine is powered on, a mismatch is detected between the CPM information sent from the controller to the engine.     • Replace the controller board with the correct board.
997     Software Error 4: Cannot select application function
An application does not start after the user pushed the correct key on the operation panel.     • Software bug • A RAM or DIMM option necessary for the application is not installed or not installed correctly.
998     Software Error 5: Application cannot start
Register processing does not operate for an application within 60 s after the machine power is turned on. No applications start correctly, and all end abnormally.     • Software bug • A RAM or DIMM option necessary for the application is not installed or not installed correctly.
999     Program download error
The download (program, print data, language data) from the IC card does not execute normally.     • Board installed incorrectly • BICU defective • IC card defective • NVRAM defective • Loss of power during downloading Primarily intended for operating in the download mode, logging is not performed with SC999.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید