سرویس مانویل ریکو آفشیو 400

AD3

(Machine Code: A133)

IMPORTANT SAFETY NOTICES

PREVENTION OF PHYSICAL INJURY

1. Before disassembling or assembling parts of the copier and peripherals,

make sure that the copier power cord is unplugged.

2. The wall outlet should be near the copier and easily accessible.

3. Note that some components of the copier and the paper tray unit are

supplied with electrical voltage even if the main switch is turned off.

4. If any adjustment or operation check has to be made with exterior covers

off or open while the main switch is turned on, keep hands away from

electrified or mechanically driven components.

5. If the start key is pressed before the copier completes the warm-up period

(Start key starts blinking red and green alternatively), keep hands away

from the mechanical and the electrical components as the copier starts

making copies as soon as the warm-up period is completed.

6. The inside and the metal parts of the fusing unit become extremely hot

while the copier is operating. Be careful to avoid touching those

components with your bare hands.

HEALTH SAFETY CONDITIONS

1. Never operate the copier without the ozone filters installed.

2. Always replace the ozone filters with the specified ones at the specified

intervals.

3. Toner and developer are non-toxic, but if you get either of them in your

eyes by accident, it may cause temporary eye discomfort. Try to remove

with eye drops or flush with water as first aid. If unsuccessful, get medical

attention.

OBSERVANCE OF ELECTRICAL SAFETY STANDARDS

1. The copier and its peripherals must be installed and maintained by a

customer service representative who has completed the training course

on those models.

_CATION

2. The RAM board on the system control board has a lithium battery

which can explode if replaced incorrectly. Replace the battery only

with an identical one. The manufacturer recommends replacing

the entire RAM board. Do not recharge or burn this battery. Used

batteries must be handled in accordance with local regulations.

SAFETY AND ECOLOGICAL NOTES FOR DISPOSAL

1. Do not incinerate the toner bottle or the used toner. Toner dust may ignite

suddenly when exposed to open flame.

2. Dispose of used toner, developer, and organic photoconductor according

to local regulations. (These are non-toxic supplies.)

3. Dispose of replaced parts in accordance with local regulations.

4. When keeping used lithium batteries in order to dispose of them later, do

not put more than 100 batteries per sealed box. Storing larger numbers or

not sealing them apart may lead to chemical reactions and heat build-up.

LASER SAFETY

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) prohibits the repair

of laser-based optical units in the field. The optical housing unit can only be

repaired in a factory or at a location with the requisite equipment. The laser

subsystem is replaceable in the field by a qualified Customer Engineer. The

laser chassis is not repairable in the field. Customer engineers are therefore

directed to return all chassis and laser subsystems to the factory or service

depot when replacement of the optical subsystem is required.

_WARNING

Use of controls, or adjustment, or performance of procedures other than

those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

_WARNING FOR LASER UNIT

WARNING: Turn off the main switch before attempting any of the

procedures in the Laser Unit section. Laser beams

can seriously damage your eyes.

CAUTION MARKING:

For 115V version

For 230V version

SECTION 1

OVERALL MACHINE

INFORMATION

1. SPECIFICATIONS

Configuration: Desktop

Copy Process: Dry electrostatic transfer system

Originals: Sheet/Book

Original Size: Maximum A3/11″ x 17″

Copy Paper Size: Maximum

A3/11″ x 17″ (Paper tray)

Minimum

A5/81/2″ x 51/2″ sideways (Paper tray)

A6/51/2″ x 81/2″ lengthwise (By-pass)

LCT

A4/11″ x 81/2″ sideways only

Duplex Copying: Maximum

A3/11″ x 17″

Minimum

A5/81/2″ x 51/2″ sideways

Copy Paper Weight: Paper tray:

60 ~ 105 g/m2, 16 ~ 24 lb

By-pass:

60 ~ 157 g/m2, 16 ~ 42 lb

LCT:

60 ~ 128 g/m2, 16 ~ 34 lb

Duplex copying:

64 ~ 105 g/m2, 17 ~ 24 lb

Reproduction Ratios: 5 Enlargement and 7 Reduction

A4/A3 Version LT/DLT Version

Enlargement

400%

200%

141%

122%

115%

400%

200%

155%

129%

121%

Full size 100% 100%

Reduction

93%

87%

82%

71%

65%

50%

25%

93%

85%

77%

74%

65%

50%

25%

Overall

Information

22 March 1996 SPECIFICATIONS

1-1

Zoom: 25% to 400% in 1% steps

Power Source: 120V/60Hz:

More than 12 A (for North America)

220V ~ 240V/50Hz:

More than 7 A (for Europe)

220V ~ 240V/60Hz:

More than 7 A (for Asia)

Power Consumption:

Copier Only Full System

Maximum Less than 1.44 kW Less than 1.44 kW

Copying Less than 1.20 kW Less than 1.20 kW

Warm-up Less than 0.88 kW Less than 0.90 kW

Stand-by Less than 0.20 kW Less than 0.22 kW

NOTE: 1) Full System: Copier + ADF + Paper Tray Unit + Finisher

Noise Emission:

Copier Only Full System

1. Sound Power Level

Copying 66.0 dB(A) 69.0 dB(A)

Stand-by 40.0 dB(A) 40.0 dB(A)

2. Sound Pressure Level at the Operator Position

Copying 54 dB(A) 59 dB(A)

Stand-by 25 dB(A) 25 dB(A)

NOTE: The above measurements are to be made in accordance with ISO

7779.

Full System: Copier + ADF + Paper Tray Unit + Finisher.

Dimensions (W x D x H): 880 x 655 x 602 mm (34.7″ x 25.8″ x 23.8″)

Measurement Conditions

1) With by-pass feed table closed

2) With copy tray attached

3) With LCT cover closed

4) Without the 500-sheet copy tray

Weight: 95 kg (210 lb)

SPECIFICATIONS 22 March 1996

1-2

Copying Speed (copies/minute):

A4 sideways/

11″ x 81/2″

A3/11″ x 17″ B4/81/2″ x 14″

40 18 26

Warm-Up Time Less than 140 seconds (20°C, 68°F)

First Copy Time: Less than 5.2 s (from LCT)

Copy Number Input: Ten-key pad, 1 to 999 (count up or count down)

Manual Image Density

Selection:

7 steps

Automatic Reset: 30 s is the standard setting; it can be changed

with a UP mode.

Copy Paper Capacity:

Paper Tray By-pass Feed LCT

About 500 sheets x1 About 40 sheets About 1000 sheets

Hard Disk: 1 GB, Fast SCSI-2

Duplex Tray Capacity A4/11″ x 81/2″: 50 sheets

A3/11″ x 17″: 50 sheets (80 g/m2, 20 lb paper)

30 sheets (81 ~ 105 g/m2,

21.5 ~ 27.9 lb paper)

Toner Replenishment: Cartridge exchange (700 g/cartridge)

Toner Yield: 20K copies (A4, 6% full black, ID Level 4)

Optional Equipment: · Platen cover

    Document feeder
Paper tray unit with two paper trays
Paper tray unit with three paper trays
Finisher
Key counter
Tray heater
Optical anti-condensation heater
Drum heater
500-sheet receiving tray

Copy Tray Capacity B4/81/2″ x 14″ ~ A4/81/2″ x 11″ 500 sheets

A3\11″ x 17″ 200 sheets

Less than B5/51/2″ x 81/2″: 200 sheets

Overall

Information

22 March 1996 SPECIFICATIONS

1-3

2. MACHINE CONFIGURATION

Item Machine Code No.

Copier A133 3

ADF (Option) A548 1

Paper Feed Unit (Option) A549 5

A550 4

Finisher (Option) A612 6

500-sheet Receiving Tray (Option) A615 7

Platen Cover (Option) A381 2

7

5 4

3

1 2

6

A133V500.wmf

MACHINE CONFIGURATION 22 March 1996

1-4

3. PAPER PATH

3.1 NORMAL COPYING

3.2 DUPLEX COPYING

A133V501.wmf

A133V502.wmf

Overall

Information

22 March 1996 PAPER PATH

1-5

4. MECHANICAL COMPONENT LAYOUT

28

8

27 26 25 24 23 22

29

30

31

32

33

34

35

2 3 4 5 6

21

20

19

18

17

7

16

15

14

13

9 10 11 12

1

A133V503.wmf

MECHANICAL COMPONENT LAYOUT 22 March 1996

1-6

1. 3rd. Mirror

2. 2nd. Mirror

3. 1st. Mirror

4. Exposure Lamp

5. Polygonal Mirror Motor

6. Fq Lenses

7. Cleaning Unit

8. Lens

9. Charge Corona Unit

10. Barrel Toroidal Lens (BTL)

11. CCD

12. Mirror

13. Drum

14. Development Unit

15. Registration Rollers

16. By-pass Feed Relay Roller

17. By-pass Feed Roller

18. By-pass Pick-up Roller

19. By-pass Separation Roller

20. LCT

21. Relay Rollers

22. Feed Roller

23. Separation Roller

24. Pick-up Roller

25. Duplex Feed Roller

26. Bottom Plate

27. Side Jogger Fence

28. Transfer Belt Unit

29. Entrance Rollers

30. End Jogger Fence

31. Pressure Roller

32. Fusing Exit Roller

33. Exit Rollers

34. Hot Roller

35. Optics Exhaust Fan Motor

Overall

Information

22 March 1996 MECHANICAL COMPONENT LAYOUT

1-7

5. ELECTRICAL COMPONENT DESCRIPTIONS

Refer to the electrical component layout and the point-to-point diagram on the

waterproof paper in the pocket for the locations of these components.

Symbol Index

No.

Description Note

Printed Circuit Boards

PCB1 90

SCU Controls all copier functions both directly or

through other control boards.

PCB2 89

AC Drive Provides ac power to the exposure lamp and

fusing lamps.

PCB3 92 DC Power Supply Provides dc power.

PCB4 93 BCU Controls the mechanical parts of the printer.

PCB5 80

Charge High Voltage

Supply

Supplies high voltage to the charge corona

unit.

PCB6 85

High Voltage Control Controls the high voltage boards and the

quenching lamp.

PCB7 87

Operation Panel Controls the touch panel display and LED

matrix, and monitors the key matrix.

PCB8 79 Scanner Drive Drives the scanner motor.

PCB9 81

EX-IPU Processes the video signal from the SBU

and sends the video signal to the LD unit.

PCB10 84

SBU Contains the CCD, and outputs a video

signal to the EX-IPU board.

PCB11 94 Lamp Stabilizer Provides dc power for the exposure lamp.

PCB12 86

Main Scan

Synchronization

Detector – 1

Detects the laser beam at the start of the

main scan.

PCB13 83

Main Scan

Synchronization

Detector – 2

Detects the laser beam at the end of the

main scan.

PCB14 31

Transfer High

Voltage

Supplies high voltage to the transfer belt.

PCB15 33

Development Bias

Power Pack

Supplies high voltage to the development

roller.

PCB16 40 Duplex Control Controls the operation of the duplex tray.

PCB17 N/A

Liquid Crystal Display Controls the guidance display and displays

guidance for machine operation.

PCB18 51

LCT Interface Interfaces the LCT control signal between

the main board and the LCT.

PCB19 91

Relay Board Switches ac power to either the dc drive

board (if the main switch is on) or to the

heaters (if the main switch is off).

PCB20 7

Laser Diode Drive Controls the laser diode.

Motors

M1 57 Main Drives the main body components.

M2 66

Toner Bottle Drive Rotates the toner bottle to supply toner to

the toner supply unit.

ELECTRICAL COMPONENT DESCRIPTIONS 22 March 1996

1-8

Symbol Index

No.

Description Note

M3 73

Tray Lift Raises the bottom plate in the paper tray.

M4 56 Polygonal Mirror Turns the polygonal mirror.

M5 48 LCT Lift Lifts up and lowers the LCT bottom plate.

M6 74 Optics Exhaust Fan Removes heat from the optics unit.

M7 65 IPU Fan Removes heat from the IPU board.

M8 78 Exhaust Fan Removes heat from around the fusing unit.

M9 60

Ozone Fan Removes ozone-laden air from inside the

machine.

M10 55

Scanner Drive Drives the 1st and 2nd scanners (dc stepper

motor).

M11 36

Duplex Feed Drives the feed roller and moves the bottom

plate up and down.

M12 39

End Fence Jogger Drives the end fence jogger to square the

paper stack.

M13 38

Side Fence Jogger Drives the side fence jogger to square the

paper stack.

M14 75

DC Drive Board Fan Removes heat from around the DC drive

board.

M15 68

Charge Inlet Fan Provides air flow around the charge corona

unit section.

Sensors

S1 13

By-pass Feed Paper

Width

Informs the CPU what width paper is in the

by-pass feed table.

S2 15

By-pass Feed Paper

End

Informs the CPU that there is no paper in the

by-pass tray.

S3 18

Tray Paper End Informs the CPU when the paper tray runs

out of paper.

S4 46

Upper Relay Detects the leading edge of paper from the

paper tray and duplex unit to determine the

stop timing of the paper feed clutch and

duplex feed motor. Also detects misfeeds.

S5 16

Tray Upper Limit Detects the height of the paper stack in the

paper tray to stop the upper tray lift motor.

S6 47 Lower Relay Detects misfeeds.

S7 49

LCT Lower Limit Sends a signal to the CPU to stop lowering

the LCT bottom plate.

S8 50

LCT Paper End Informs the CPU when the LCT runs out of

paper.

S9 12

LCT Upper Limit Signals the CPU to stop lifting the LCT

bottom plate.

S10 19

Registration Detects the leading edge of the copy paper

to determine the stop timing of the paper

feed clutch, and detects misfeeds.

S11 29

Image Density

(ID)

Detects the density of various patterns on

the drum during process control.

S12 30

Toner Density

(TD)

Detects the amount of toner inside the

development unit.

Overall

Information

22 March 1996 ELECTRICAL COMPONENT DESCRIPTIONS

1-9

Symbol Index

No.

Description Note

S13 1

Scanner HP Informs the CPU when the 1st and 2nd

scanners are at the home position.

S14 8

Original Length-1 Detects the length of the original. This is one

of the APS (Auto Paper Select) sensors.

S15 9

Original Length-2 Detects the length of the original. This is one

of the APS (Auto Paper Select) sensors.

S16 24 Fusing Exit Detects misfeeds.

S17 6

Platen Cover Informs the CPU whether the platen cover is

up or down (related to APS/ARE functions).

ARE: Auto Reduce and Enlarge

S18 32

Toner End Instructs the CPU to add toner to the toner

supply unit, and detects toner end conditions.

S19 28

Auto Response Returns the operation panel display and exits

from the energy saver mode.

S20 10

Transfer Belt

Position

Informs the CPU of the current position of

the transfer belt unit.

S21 2

Original Width Detects the width of the original. This is one

of the APS (Auto Paper Select) sensors.

S22 34 Duplex Paper End Detects paper in the duplex tray.

S23 35

Duplex Turn Detects the trailing edge of the copy paper to

determine the jogging timing, and detects

misfeeds.

S24 42 Duplex Entrance Detects misfeeds.

S25 37

Side Fence Jogger

HP

Detects the home position of the duplex side

fence jogger.

S26 41

End Fence Jogger

HP

Detects the home position of the duplex end

fence jogger.

S27 23

Toner Overflow Detects when the used toner collection bottle

is full.

S28 14 By-pass Relay Detects misfeeds.

Switches

SW1 11

By-pass Feed Table Detects whether the by-pass feed table is

open or closed.

SW2 53

Tray Down Sends a signal to the CPU to lower the LCT

bottom plate.

SW3 20

Tray Paper Size Determines what size of paper is in the

paper tray.

SW4 54

LCT Cuts the dc power line and detects whether

the LCT is open or not.

SW5 52 LCT Cover Cuts the dc power line of the LCT lift motor.

SW6 27 Main Supplies power to the copier.

SW7 26

Front Cover Safety Cuts the dc power line and detects whether

the front cover is open or not.

Magnetic Clutches

CL1 61

Toner Supply Turns the toner supply roller to supply toner

to the development unit.

CL2 59 Development Drives the development roller.

ELECTRICAL COMPONENT DESCRIPTIONS 22 March 1996

1-10

Symbol Index

No.

Description Note

CL3 76

Transfer Belt Lift Controls the touch and release movement of

the transfer belt unit.

CL4 58 Registration Drives the registration rollers.

CL5 63

By-pass Feed Starts paper feed from the by-pass feed

table or LCT.

CL6 71 Relay Drives the relay rollers.

CL7 72 Paper Feed Starts paper feed from the paper tray.

CL8 62 By-pass Relay Drives the by-pass relay rollers.

Solenoids

SOL1 67

By-pass Pick-up Drops the pick-up roller to the by-pass paper

feed position. When paper is fed from the

LCT, this solenoid assists SOL3.

SOL2 77

Junction Gate Moves the junction gate to direct copies to

the duplex tray or to the paper exit.

SOL3 64

LCT Pick-up Drops the pick-up roller all the way down to

the LCT paper feed position from the

by-pass paper feed position.

SOL4 69

Pick-up Controls the up/down movement of the

pick-up roller in the paper tray.

SOL5 70

Separation Controls the up/down movement of the

separation roller at the paper tray feed

station.

Lamps

L1 3

Exposure Applies high intensity light to the original for

exposure.

L2 43 Fusing Provides heat to the hot roller.

L3 88

Quenching Neutralizes any charge remaining on the

drum surface after cleaning.

Heaters

H1 21

Drum (option) Turns on when the main switch is off to

prevent moisture from forming around the

drum.

H2 5

Optics

Anti-condensation

(option)

Turns on when the main switch is off to

prevent moisture from forming on the optics.

H3 22

Tray

(option)

Turns on when the main switch is off to keep

paper dry in the paper tray.

Thermistors

TH1 45

Fusing Monitors the temperature at the central area

of the hot roller.

Thermofuses

TF1 44

Fusing Provides back-up overheat protection in the

fusing unit.

Thermoswitch

TS1 4

Exposure Lamp Opens the exposure lamp circuit if the 1st

scanner overheats.

Overall

Information

22 March 1996 ELECTRICAL COMPONENT DESCRIPTIONS

1-11

Symbol Index

No.

Description Note

Counters

CO1 25

Total Keeps track of the total number of copies

made.

CO2 N/A

Key

(option)

Used for control of authorized use. The

copier will not operate until it is installed.

Others

CB1 17

Circuit Breaker

(220 ~ 240V

machines only)

Provides back-up high current protection for

electrical components.

HDD 82

Hard Disk Drive Scanned image data is compressed and

held here temporarily during copying; also

holds user stamp data.

ELECTRICAL COMPONENT DESCRIPTIONS 22 March 1996

1-12

6. DRIVE LAYOUT

1. Toner Supply Clutch

2. Development Clutch

3. Drum Drive Pulley

4. Main Motor

5. Scanner Drive Motor

6. Fusing Drive Gear

7. Exit Drive Gear

8. Toner Collection Bottle Drive Gear

9. Transfer Belt Drive Gear

10. Cleaning Blade Drive Gear

11. Registration Clutch

12. Paper Feed Clutch

13. Relay Clutch

14. By-pass Feed Clutch

15. By-pass Relay Clutch

6

1

13

14

15

12 11 10 9

8

7

2 3 4 5

A133V504.wmf

Overall

Information

22 March 1996 DRIVE LAYOUT

1-13

SECTION 2

DETAILED

SECTION DESCRIPTIONS

1. COPY PROCESS

1.1 OVERVIEW

1. EXPOSURE

A halogen lamp exposes the original. Light reflected from the original passes

to the CCD, where it is converted into an analog data signal. This data is

converted to a digital signal, processed, and stored on the hard disk. At the

time of printing, the data is retrieved and sent to the laser diode. For

multi-copy runs, the original is scanned once only and stored to the disk.

2. DRUM CHARGE

In the dark, the charge corona unit gives a negative charge to the organic

photo-conductive (OPC) drum. The grid plate ensures that corona charge is

applied uniformly. The charge remains on the surface of the drum because

the OPC layer has a high electrical resistance in the dark.

8

9 3

7

6

5

4

2

A133D593.wmf

1

A133D591.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 COPY PROCESS

2-1

3. LASER EXPOSURE

The processed data scanned from the original is retrieved from the disk and

transferred to the drum by a laser beam, which forms an electrical latent

image on the drum surface. The amount of charge remaining as a latent

image on the drum depends on the laser beam intensity, which is controlled

by the EX-IPU board.

4. DEVELOPMENT

The magnetic developer brush on the development rollers comes in contact

with the latent image on the drum surface. Toner particles are

electrostatically attracted to the areas of the drum surface where the laser

reduced the negative charge on the drum.

5. IMAGE TRANSFER

Paper is fed to the area between the drum surface and the transfer belt at the

proper time so as to align the copy paper and the developed image on the

drum surface. Then, the transfer bias roller applies a high positive charge to

the reverse side of paper through the transfer belt. This positive charge

produces an electrical force which pulls the toner particles from the drum

surface on to the paper. At the same time, the paper is electrically attracted

to the transfer belt.

6. PAPER SEPARATION

Paper separates from the drum as a result of the electrical attraction between

the paper and the transfer belt. The pick-off pawls help separate the paper

from the drum.

7. ID SENSOR

On every 200th copy cycle, the laser forms a sensor pattern on the drum

surface. The ID sensor measures the reflectivity of the pattern. The output

signal is one of the factors used for toner supply control.

8. CLEANING

The cleaning brush and cleaning blade remove any toner remaining on the

drum surface after the image is transferred to the paper.

9. QUENCHING

The light from the quenching lamp electrically neutralizes the charge on the

drum surface.

COPY PROCESS 22 March 1996

2-2

2. PROCESS CONTROL

2.1 OVERVIEW

In this model, process control consists only of monitoring the toner density

(with a correction from the ID sensor) in order to control the toner

concentration and toner supply amount.

The machine controls the toner supply mechanism using readings from the

toner density sensor (TD sensor) and image density sensor (ID sensor).

Readings from the TD sensor are used to keep the toner concentration in the

developer at a constant level. However, the toner concentration on the image

on the drum varies due to variations in toner chargeability, which is

influenced by the environment and the status of the carrier, even if the toner

concentration is constant. Because of this, readings from the ID sensor are

used to change the toner concentration to keep the image density of the

reference pattern on the drum constant.

7RQHU_%RWWOH_’ULYH_0RWRU_&RQWURO

7RQHU_(QG_6HQVRU

7RQHU_%RWWOH_’ULYH

0RWRU

963_96*______9_____9_

)X]]\_&RQWURO__

,’_6HQVRU

7RQHU_6XSSO\_&/

7RQHU_6XSSO\_&OXWFK_21_7LPLQJ_’HFLVLRQ

7’_6HQVRU

__2XWSXW__97__97__

_7’_UHIHUHQFH__95()

)X]]\_&RQWURO__

,PDJH_3L[HO_&RXQW

3DSHU

A133D595.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 PROCESS CONTROL

2-3

2.2 TONER DENSITY CONTROL

2.2.1 Overview

There are two modes for controlling toner supply: detect supply mode and

fixed supply mode.

The mode can be changed with SP2208-1. The factory setting is detect

supply mode.

2.2.2 Detect Supply Mode

Overview

7RQHU_6XSSO\_&/_RQ_WLPH

FDOFXODWLRQ

1R +DYH_____FRSLHV_EHHQ

PDGH_VLQFH_WKH_ODVW

975()_FKDQJH”

,PDJH_3L[HO_&RXQW

‘HWHFWV_WKH_DPRXQW_RI_WRQHU

WR_EH_XVHG_

)X]]\_&RQWURO__

__)DFWRUV__

___975()___97

___975()___97___

___________¯

*$,1_’HWHUPLQDWLRQ

&RS\LQJ

<HV

97_GHWHFWLRQ

1HZ_975()_ _&XUUHQW_975()

__D975()

)X]]\_&RQWURO__

__)DFWRUV__

___975()___97

___963_96*

___________¯

‘HWHUPLQHV_WKH_UHTXLUHG

FKDQJH_WR_975()

_ZKLFK_LV_D_975()_

963_96*_’HWHFWLRQ

_,’_6HQVRU_

97__&XUUHQW_97

97____3UHYLRXV_97

A133D538.wmf

PROCESS CONTROL 22 March 1996

2-4

In detect supply mode, the machine varies toner supply for each copy based

on the amount of toner required to print the page (based on a black pixel

count for the page) and readings from the TD and ID sensors to maintain the

correct proportion of toner in the developer and to account for changes in

drum reflectivity over time.

The flow chart on the previous page outlines the detect supply mode. Each

step is explained in more detail on the following pages.

Toner Density Sensor

Developer consists of carrier particles (ferrite) and toner particles (resin and

pigment). Inside the development unit, developer passes through a magnetic

field created by coils inside the toner density sensor. When the toner

concentration changes, the voltage output by the sensor changes accordingly.

The output from the sensor (VT) is checked every copy. The machine tries to

keep VT constant by varying the toner supply using a fuzzy logic process, as

shown in the flow chart on the previous page.

Toner Density Sensor Initial Setting

When new developer with the standard toner concentration (2.5% by weight,

21.25 g of toner in 850 g of developer) is installed, the TD sensor initial

setting must be done using SP mode 2801. This sets the sensor output to 2.5

± 0.1 V. This value will be used as the toner supply reference voltage (VTREF)

of the TD sensor.

_

_

___

_

___

_

___

_

_ _ _ _ _

7&___97

6HQVRU_RXWSXW_>9@

7RQHU_ZHLJKW_>ZW__@

A133D594.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 PROCESS CONTROL

2-5

Toner Density Measurement

Toner density in the developer is detected once every copy cycle. The sensor

output voltage (VT) during the detection cycle is compared with the toner

supply reference voltage (VTREF).

Toner Supply Clutch On Time Calculation

– Fuzzy Control Process 1 –

To stabilize toner concentration, the toner supply amount (controlled by the

toner supply clutch on time) is determined by referring to VTREF and VT.

The toner supply amount is calculated every copy using the following factors.

Factor 1: VTREF – VT

Factor 2: VTREF – VT-1

    VTREF: TD sensor output at the latest VSP detection corrected for ID

sensor output (VSP/VSG); this is calculated every 200 copies (see

VTREF calibration for more details). For new developer, the TD sensor

initial setting is used.

    VT: Current TD sensor output data
VT-1: Previous TD sensor output data

By referring to these factors, the machine recognizes the difference between

the current toner concentration and the target toner concentration. It then

determines the GAIN value for calculating the toner supply clutch on time.

– Image Pixel Count –

The CPU refers to the solid area ratio for the whole page informed from the

EX-IPU to improve the precision of the toner density change prediction.

The CPU converts the image data value of each pixel to the toner supply

amount. Therefore, the machine understands by how much the toner supply

amount will probably change.

975()_97

975()_97__

)X]]\_&RQWURO__

,PDJH_3L[HO_&RXQW

7RQHU_6XSSO\_&/_RQ

7LPH

*$,1

7’_6HQVRU

97

A133D540.wmf

PROCESS CONTROL 22 March 1996

2-6

– Toner Supply Clutch On Time Calculation –

The toner supply clutch on time is decided using value of the gain which was

calculated by the fuzzy control 1 procedure, the image pixel count value, the

possible amount of toner on the drum, and the toner supply rate. The

calculation is done using the following formula:

NOTE: The toner supply rate can be changed with SP2209. For example, if

the user commonly makes copies with a lot of black areas, reduce

the value stored in SP2209.

VTREF Calibration

– VSP and VSG Detection –

The ID sensor (below the drum cleaning section) detects the following

voltages.

    VSG: The ID sensor output when checking the drum surface.
VSP: The ID sensor output when checking the VSP pattern.

In this way, the reflectivity of both the drum surface and the pattern on the

drum are checked. This compensates for any variations in the reflectivity of

the pattern on the drum or the reflectivity of the drum surface.

The VSP pattern is made on the drum by the charge corona unit and the laser

diode.

VSP/VSG detection is performed every 200 copies to decide the new VTREF.

The value of the copy counter for the VSP/VSG detection is stored in the

NVRAM (Non-volatile RAM) on the SCU board. So, even if the machine is

switched off, the copy count starts from the number which was stored in the

NVRAM. In addition, as the diagram shows, the new VTREF will take effect

even if the 200th copy occurs in the middle of a copy run; however, the

overall cpm for this copy run will be lower because of the copy cycle required

to make the ID sensor pattern.

Toner supply CL on time =

GAIN x Image pixel count x 0.7 mg¤cm2

Toner supply rate (116 mg¤s )

A133D541.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 PROCESS CONTROL

2-7

– New VTREF Determination –

Even if the toner concentration in the developer is kept constant by checking

the TD sensor, the toner potential (chargeability) and the image density

change with humidity and the amount of toner on the carrier.

Therefore, the ID sensor output is also used as one of the factors for deciding

the new VTREF which will be used for toner density control.

First of all, the CPU decides the adjustment that is required to the current

VTREF (DVTREF) with the fuzzy control 2 procedure using the following factors.

    VTREF – VT
VSP/VSG

Then, the CPU determines the new VTREF using the following formula.

New VTREF = VTREF + DVTREF

From this point, toner density control is done using the new VTREF.

If VTREF is either higher than 4.0 V or less than 0.5 V on more than 10

consecutive occasions, the GAIN value is fixed at 0.7 (see the equation at

the end of the “Toner Supply Clutch On Time Calculation” section). Then,

after finishing the copy job, SC390 will be generated.

2.2.3 Fixed Supply Mode

The machine supplies a fixed amount of toner every copy. The amount

depends on the setting of SP2208-2 (for users who normally make copies

with a lot of black areas, use a higher setting). Readings from the TD and ID

sensors are ignored.

Fixed supply mode should only be used as a temporary measure while

waiting for replacement parts, such as a TD sensor. The machine does not

fall back to fixed supply mode when there are sensor errors.

)X]]\_&RQWURO__

975()__97

7’_6HQVRU

963_96*

,’_6HQVRU

D_975()

&XUUHQW_975()

____D975()

1HZ_975()

97

A133D542.wmf

PROCESS CONTROL 22 March 1996

2-8

2.2.4 Toner Supply in Abnormal Sensor Conditions

Overview

Under normal conditions, the machine uses detect supply mode, in which

toner supply is varied based on readings from the TD and ID sensors.

The TD sensor is checked every copy. If the readings from the TD sensor

become abnormal during a copy job, the machine holds the GAIN factor

constant (GAIN is normally calculated from TD sensor readings) to allow

toner supply to vary with only pixel count for the rest of the copy job. Then at

the end of the copy job, an SC code is generated and the machine must be

repaired. There is no fallback to fixed supply mode in this model.

The ID sensor is checked every 200 copies. If readings become abnormal,

an SC code is generated and the machine must be repaired. If this happens

during a copy job, VTREF is not changed, the copy job is allowed to finish,

and then the SC code is generated.

Details of abnormal sensor detection follow below.

Abnormal TD Sensor Output (during normal operation and VTREF

determination)

When VT has been more than 4.0 V or less than 0.5 V on ten consecutive

occasions, the CPU fixes the value of the GAIN factor in the toner supply

clutch on time formula to 0.7. Then the toner is supplied in accordance with

the value of the image pixel count data. After finishing the copy job, SC390

will be generated.

Also, SC390 is generated when the difference between VT and VTREF has

been more than 0.6 V ten times.

Abnormal ID Sensor Output (during VSP/VSG measurement)

When VSP³2.5V or VSG£2.5V twice consecutively, SC350 will be generated.

At this time, VTREF remains at the previous value.

Also, SC350 is generated if VSG cannot be adjusted to 4 ± 0.2V during ID

sensor initialization (SP3001: this is done after installing a new drum or a new

ID sensor, or after cleaning the ID sensor).

Detailed

Descriptions

22 March 1996 PROCESS CONTROL

2-9

3. DRUM UNIT

3.1 OVERVIEW

The drum unit consists of the components shown in the above illustration. An

organic photoconductor (OPC) drum (diameter: 100 mm) is used in this

model.

1. OPC Drum

2. Pick-off Pawls

3. ID Sensor

4. Cleaning Brush

5. Cleaning Blade

6. Quenching Lamp

7. Charge Corona Unit

1

6 7

5

4

3 2

A133D500.wmf

DRUM UNIT 22 March 1996

2-10

3.2 DRIVE MECHANISM

The drive from the main motor [A] is transmitted to the drum through a series

of gears, a timing belt, the drum drive pulley [B], and the drum shaft [C]. The

main motor has a drive controller, which outputs a motor lock signal when the

rotation speed is out of the specified range.

The fly-wheel [D] on the end of the drum shaft stabilizes the rotation speed

(this prevents banding from appearing and jitter on copies).

The drum rotation speed is 150 mm/s.

[A]

[D]

[B]

[C]

A133D501.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DRUM UNIT

2-11

3.3 DRUM CHARGE

This copier uses a double corona wire (single loop type) scorotron system for

charging the drum.

The two corona wires apply negative charge to the drum surface. The

stainless steel grid plate [A] makes the corona charge uniform. The negative

voltage on this grid controls the amount of negative charge on the drum.

The charge high voltage supply board [B] gives a constant corona current to

the corona wires, and applies –890V to the grid plate. The grid plate voltage

maintains a constant charge on the drum surface even when the wire current

varies.

The ozone fan [C] provides a flow of air through the corona unit [D] in order to

prevent an uneven build up of negative ions. This helps maintain an even

image density.

A replacement charge corona unit with wire cleaner and motor is available as

an optional service part for machines which produce a high copy volume.

[B]

[D]

[C]

[A]

A133D502.wmf

DRUM UNIT 22 March 1996

2-12

3.4 PICK-OFF PAWLS

There are two pick-off pawls [A] under the cleaning unit.

The pick-off pawls help to separate the copy paper from the drum, and they

are always in contact with the drum surface under a weak spring pressure.

The position of the pick-off pawls can be changed manually to prevent drum

damage at an early stage caused by contact with the pick-off pawls. Change

the position if lines are already beginning to appear on the drum at the

pick-off pawl position at the first PM.

[A]

A133D504.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DRUM UNIT

2-13

3.5 DRUM CLEANING

3.5.1 OVERVIEW

The cleaning brush [A] and cleaning blade [B] remove any toner remaining

on the drum after the image is transferred to the paper. This model uses a

counter blade system.

To reduce the wear on the drum, the cleaning brush and the drum move in

the same direction at their point of contact, unlike previous models.

The main purpose of the cleaning brush is to improve the cleaning efficiency

of the cleaning blade, by spreading out any leftover toner on the drum before

it reaches the blade.

Toner scraped off by the cleaning blade will fall onto the cleaning brush,

which will then be scraped off by the brush flicker [C] to be carried away by

the toner collection coil [D].

To remove the toner and other particles that are accumulated at the edge of

the cleaning blade, the drum turns in reverse for about 6 mm at the end of

every copy job as shown in the illustration.

[B]

[C]

[D]

[A]

A133D505.wmf

6 mm

A113D513.wmf

DRUM UNIT 22 March 1996

2-14

3.5.2 DRIVE MECHANISM

Drive from the main motor [A] is transmitted to the cleaning brush gear [B] via

a series of gears, a timing belt, and the joint gear [C]. The cleaning brush

gear then transmits the drive to the toner collection coil [D].

[D]

[A]

[B]

[C]

A133D507.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DRUM UNIT

2-15

3.5.3 CLEANING BLADE PRESSURE MECHANISM AND SIDE-TO-SIDE

MOVEMENT

The spring [A] always pushes the cleaning blade [B] against the drum. The

cleaning blade pressure can be manually released by pushing up the release

lever [C]. To prevent cleaning blade deformation during transportation, the

release lever should be locked in the pressure release (upper) position with

the retainer pins that were removed during installation.

The pin [D] at the rear end of the cleaning blade holder touches the inner rim

of the sinusoidal cam gear [E] which gives a side-to-side movement to the

blade. This movement helps to disperse accumulated toner to prevent early

blade edge deterioration at any particular location.

[D]

[E]

A133D509.wmf

[B]

[A]

[C] A133D598.wmf

DRUM UNIT 22 March 1996

2-16

3.5.4 TONER COLLECTION MECHANISM

The toner collected in the drum cleaning unit is carried into the toner

collection bottle [A] by the drum toner collection coil [B]. The toner collected

in the transfer belt unit is carried into the toner collection bottle by the transfer

belt collection coil [C].

The toner collection bottle is pressed against the cam gear [D] by a spring [E]

on the front side. The drive from the main motor drives the cam gear and

shakes the toner collection bottle from front to rear to make the level of the

collected toner even.

The toner overflow sensor [F] detects when the toner collection bottle is full.

After the toner overflow sensor is activated, 250 copies are allowed, then

copying is prohibited and a call service message appears on the LCD.

[E]

[F]

[D]

A133D510.wmf

[A]

[C]

[B]

A133D511.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DRUM UNIT

2-17

3.6 QUENCHING

In preparation for the next copy cycle, light from the quenching lamp [A]

neutralizes any charge remaining on the drum.

The quenching lamp turns on at the same time as the main motor activates.

Red LEDs are used for the quenching lamp to reduce ultra-violet light that

would cause light fatigue on the drum.

The mylar [B] on the side of the quenching lamp stops the flow of air from the

cleaning unit to the charge corona unit, to prevent the charge corona unit

from becoming dirty with toner.

[B]

[A]

A133D503.wmf

DRUM UNIT 22 March 1996

2-18

4. SCANNING

4.1 OVERVIEW

An image of the original illuminated by the exposure lamp (a halogen lamp in

this model) [A] is reflected onto a CCD (charge coupled device) [B] via the

1st, 2nd, 3rd mirrors, green filter [C], and lens [D].

The 1st scanner [E] consists of the exposure lamp, main and sub reflectors

[F, G], and 1st mirror [H].

This model uses a halogen lamp for the exposure lamp, unlike the former

black/white digital copiers which use fluorescent lamps. This is because a

fairly fast cpm machine such as this one requires a greater light intensity than

slower models. The exposure lamp is energized by a dc supply to avoid

uneven light intensity as the 1st scanner moves in the sub scan direction.

The entire exposure lamp surface is frosted to ensure even exposure in the

main scan direction.

The green filter improves the reproduction of red areas in the original.

The light reflected by the main and sub reflectors is almost of equal intensity,

to reduce shadows on pasted originals.

[F]

[H]

[G]

[E]

[I]

A133D508.wmf

[A] [E] [B]

[K]

[C] [D] [L]

[J] [M] A133D591.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 SCANNING

2-19

The thermoswitch [I] in the 1st scanner prevents overheating. It will turn off

the exposure lamp at around 140°C.

The optics fan motor [J] is located under the home position of the scanner

unit. It blows air into the optics cavity to prevent the exposure lamp and optics

cavity from overheating during copying. The hot air exits through the vents in

the upper cover.

The IPU fan motor [K] is located at the right side of the optics cavity under the

lens housing cover. This fan blows air directly on the EX-IPU board [L] to

prevent overheating.

An optics anticondensation heater [M] is available as optional equipment,

which can be installed on the left side of the optical base plate. It turns on

when the main switch is off.

SCANNING 22 March 1996

2-20

4.2 SCANNER DRIVE

A five-phase stepper motor is used to drive the scanner. The 1st and 2nd

scanners [A,B] are driven by this scanner drive motor [C] through the timing

belt [D], scanner drive pulley [E], scanner drive shaft [F], and two scanner

wires.

In full size mode, the 1st scanner speed is 200 mm/s during scanning. The

2nd scanner speed is half that of the 1st scanner.

In reduction or enlargement mode, the scanning speed depends on the

magnification ratio (M: 0.25 to 4.00) as follows: 200/M mm/s. The returning

speed is always the same, whether in full size or magnification mode. The

image length change in the sub scan direction is done by changing the

scanner speed and in the main scan direction it is done by image processing

on the EX-IPU board.

The scanner drive board controls and operates the scanner motor.

Magnification in the sub-scan direction can be adjusted by changing the

scanner drive motor speed using SP4008.

[A]

[E]

[D]

[C]

[B]

[F]

A133D592.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 SCANNING

2-21

4.3 ORIGINAL SIZE DETECTION IN PLATEN MODE

There are three reflective sensors in the optics cavity for original size

detection. The Original Width Sensor [A] detects the original width, and the

Original Length Sensor-1 [B] and Original Length Sensor-2 [C] detect the

original length. These are the APS (Auto Paper Select) sensors.

Inside each APS sensor, there is an LED [D] and either three photoelectric

devices [E] (for the width sensor) or one photoelectric device (for each length

sensor). In the width sensor, the light generated by the LED is broken up into

three beams and each beam scans a different point of the exposure glass (in

each length sensor, there is only one beam). If the original or platen cover is

present over the scanning point, the beam is reflected and each reflected

beam exposes a photoelectric device and activates it.

While the main switch is on, these sensors are active and the original size

data is always sent to the main CPU. However, the main CPU checks the

data only when the platen cover is opened.

[E]

[D]

A133D537.wmf

[C]

[B]

[A]

A133D539.wmf

SCANNING 22 March 1996

2-22

Original Size Length

Sensor

Width Sensor

A4/A3 version LT/DLT version 1 2 3 4 5

A3 11″ x 17″ O O O O O

B4 10″ x 14″ O O O O X

F4 81/2″ x 14″ (8″ x 13″) O O O X X

A4–L 81/2″ x 11″ X O O X X

B5–L — X O X X X

A5–L 51/2″ x 81/2″ X X X X X

A4–S 11″ x 81/2″ X X O O O

B5–S — X X O O X

A5–S 81/2″ x 51/2″ X X O X X

The original size data is taken by the main CPU when the platen cover

sensor [A] is activated. This is when the platen is positioned about 15 cm

above the exposure glass. At this time, only the sensor(s) located underneath

the original receive the reflected light and switch on. The other sensor(s) are

off. The main CPU can recognize the original size from the on/off signals

from the five sensors.

If the copy is made with the platen open, the main CPU decides the original

size from the sensor outputs when the Start key is pressed.

The above table shows the outputs of the sensors for each original size. This

original size detection method eliminates the necessity for a pre-scan and

increases the machine’s productivity. However, if the by-pass feeder is used,

note that the machine assumes that the copy paper is lengthwise. For

example, if A4 sideways paper is placed on the by-pass tray, the machine

thinks it is A3 paper and scans the full A3 area, disregarding the original size

sensors. This can cause excess toner to be transferred to the belt, so users

should be instructed to always set the paper lengthwise on the by-pass tray.

Original size detection using the ARDF is described in the manual for the

ARDF.

[A]

Note: –L= Lengthwise, –S = Sideways, O = High (Paper Present), X = Low

A133D536.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 SCANNING

2-23

5. IMAGE PROCESSING

5.1 OVERVIEW

The CCD generates an analog video signal. The SBU (Sensor Board Unit)

then sends the analog video signal to the EX-IPU (Extended Image

Processing Unit) board.

The EX-IPU board can be divided into three image processing blocks: VPU,

IPU, and laser diode controller.

    VPU: A/D conversion, signal composition, and auto shading.
IPU: g correction, auto text/photo separation, filtering, magnification

adjustment, image creation, and dither processing.

    LD controller: Printer g correction and the LD print timing control.

Finally, the EX-IPU board sends 8-bit video data to the LD drive board at the

correct time.

White Plate

A133D543.wmf

IMAGE PROCESSING 22 March 1996

2-24

5.2 SBU (Sensor Board Unit)

The CCD converts the light reflected from the original into an analog signal.

The CCD line has 5,000 pixels and the resolution is 400 dpi (15.7 lines/mm).

The CCD has two output lines, for odd and even pixels, to the EX-IPU board.

Since the processing speed for one pixel is very fast, odd and even pixels are

read from the CCD separately so that the signals can be amplified properly.

6LJQDO

$PSOLILFDWLRQ

6%8

&&’

(;_,38

(YHQ

2GG

A133D544.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE PROCESSING

2-25

5.3 EX-IPU (Extended Image Processing Unit)

5.3.1 Overview

The EX-IPU uses seven LSIs and a hard disk to process the video data.

These LSIs have the following functions.

1. Analog Process IC

Signal amplification and signal composition.

2. A/D Converter

Converts analog video signals to 8-bit digital video signals.

3. GA1 (Gate Array 1)

Generates the CCD drive clock and does auto shading

4. GA3 (Gate Array 3)

MTF, smoothing, auto text/photo separation, and magnification

5. GA4 (Also called the GASHITE IC)

Grayscale processing, binary picture processing, error diffusion, dithering,

g correction, and pattern generation.

6. GA5 (Also called the GAFBTC IC)

Image data compression and decompression.

7. GA6 (Also called the GAABS IC)

Image data interface between GA4 and HDD.

8. Hard Disk Drive

Stores the compressed image data. Also holds user stamp data.

6%8

$QDORJ

3URFHVV

,&

&38

/’_&RQWUROOHU

*$_

± 07)

± 6PRRWKLQJ

± $XWR_7H[W_3KRWR

± 0DJQLILFDWLRQ

*$_

± *UD\VFDOH_SURFHVVLQJ

± %LQDU\_SLFWXUH_SURFHVVLQJ

± (UURU_GLIIXVLRQ

± ‘LWKHULQJ

± g_FRUUHFWLRQ

± 3DWWHUQ_JHQHUDWLRQ

*$_

&RPSUHVVLRQ

‘HFRPSUHVVLRQ

(;_,38

*$_

± $XWR_VKDGLQJ

± &&’_GULYH_FORFN

%&8

/”5

&&’_GULYH_FORFN

$*&

2GG

(YHQ

*$_ +”

$_’

A133D545.wmf

IMAGE PROCESSING 22 March 1996

2-26

5.3.2 Image Processing Path

6%8

$PSOLILFDWLRQ

$_’

$XWR_VKDGLQJ

07)_&RUUHFWLRQ

6HOHFWRU

,PDJH_5RWDWLRQ_

$GMXVW_,PDJH

6PRRWKLQJ

$XWR_7H[W_3KRWR

6HSDUDWLRQ

6HOHFWRU

0HUJH

/”5

0HUJH

3DWWHUQ_*HQHUDWRU

$QDORJ_3URFHVVLQJ_,&

*$_

3KRWR_0RGH 7H[W_0RGH

*$_ *$_

*$_

*$_

&RPSRVLWLRQ

(;_,38

*$_

,QFOXGHV_$’6_LI_LW_ZDV

VHOHFWHG

7H[W_3KRWR_0RGH

*UD\VFDOH

3URFHVVLQJ

*$_

3DWWHUQ

*$_ *HQHUDWRU

%LQDU\_3LFWXUH

3URFHVVLQJ

/LQH_:LGWK

&RUUHFWLRQ

/DVHU_’LRGH_3XOVH_3RVLWLRQLQJ

(UURU_’LIIXVLRQ ‘LWKHULQJ

*$_ *$_

*$_

*$_

*$_ *$_

*$_

*$_

0HPRU\_%ORFN

_LQFOXGLQJ_+”_

/DVHU_’LRGH_3RZHU

0RGXODWLRQ

A133D546.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE PROCESSING

2-27

5.3.3 Analog Processing

1) Signal Composition

Analog signals for odd and even pixels from the SBU board are merged

by a switching device.

2) Signal Amplification

The analog signal is amplified by operational amplifiers in the AGC circuit.

The maximum gains of the operational amplifiers are controlled by the

CPU on the EX-IPU board by monitoring the feedback signals (Auto Gain

Control signal) from GA1.

3) A/D Conversion

The amplified analog signals are converted to 8-bit digital signals. This

will give a value for each pixel on a scale of 256 grades.

4) Feedback – D/A Conversion

The CPU monitors the feedback signals from the shading circuit in the

GA1 and the NV RAM, then calculates correction factors. These digital

values are converted to analog signals and fed back to each circuit.

    D/A1: Adjusts the black level references for even pixels to match the

even pixels.

    D/A2: Adjusts the gain curve of the amplifier.
D/A3: Adjusts the absolute value of the black level.
D/A4: Adjusts the reference value of the white level when scanning

the white plate.

‘_$__

=_&

=_&

‘_$__

$*&

‘_$__

=_&

3_+

19_5$0

‘_$__

$_’ *$_

6(/

0XOWLSOH[HU

)URP

6%8

2GG

(YHQ

9LQ

9UHI

=_&__=HUR_&ODPS

3_+__3HDN_+ROG

‘_$__’_$_&RQYHUWHU

$*&__$XWRPDWLF_*DLQ

&RQWURO_&LUFXLW

A133D547.wmf

IMAGE PROCESSING 22 March 1996

2-28

5.3.4 Auto Image Density (ADS)

This mode prevents the background of an original from appearing on copies.

The copier scans the auto image density detection area [A] as shown in the

diagram. The CPU detects the peak white level every scan line in the area

using the P/H (Peak Hold) circuit [B]. Then the peak white data is sent to the

A/D converter to be the reference value. The video signal is converted to

digital data using the peak white data. So, for example, when an original with

a gray background is scanned, the density of the gray area is the peak white

level density. So, the original background does not appear on copies.

Unlike with analog copiers, the user can select a manual image density when

selecting auto image density mode, and the machine will use both settings

when processing the original. This is useful when making copies of an

original that has light image density with background; ADS removes the

background, and if the user selected a dark manual image density setting,

the image will be brought out more clearly in the copy.

[A]

A133D506.wmf

‘_$__

=_&

=_&

‘_$__

$*&

‘_$__

=_&

3_+

19_5$0

‘_$__

$_’ *$_

6(/

0XOWLSOH[HU

)URP

6%8

2GG

(YHQ

9LQ

9UHI

=_&__=HUR_&ODPS

3_+__3HDN_+ROG

‘_$__’_$_&RQYHUWHU

$*&__$XWRPDWLF_*DLQ

&RQWURO_&LUFXLW

[B]

A133D547.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE PROCESSING

2-29

5.3.5 Auto Shading

There are two auto shading methods. One is black level correction and the

the other is white level correction.

1) Black Level Correction

The CPU reads the black dummy data from one end of the CCD signal

(about 64 pixels) and takes the average of the black dummy data. Then, the

CPU deletes the black level value from each image pixel. The black level

correction is performed every main scan line during scanning.

2) White Level Correction

Before scanning the original, the machine reads a reference waveform from

the white plate (below the left scale; see the diagram accompanying section

5-1: Overview). The average of the white video level for each pixel is stored

as the white shading data in the FIFO memory in the GA1 chip. This white

level correction is performed every scan.

The video signal information for each pixel obtained during image scanning is

corrected by GA1 as follows.

Output =

(Video data ) – (Black shading data )

(White shading data) – (Black shading data)

x 255

A133D548.wmf

IMAGE PROCESSING 22 March 1996

2-30

5.3.6 Original Modes

The user can select one of four original modes. These are:

    Letter: For originals that consist of line drawings and text
Photo: For originals that consist of grayscale images such as photographs
Letter/Photo: For originals that consist of both of the above
Generation: When making a copy of a copy

The machine uses various filtering and processing techniques to enhance the

data to suit the selected mode. These will be explained in the following

sections:

    Filtering and Text/Photo Separation
Gradation Processing
Line Width Correction
Summary of Image Processing Methods

5.3.7 Filtering and Text/Photo Separation

07)_&RUUHFWLRQ

*$_

6PRRWKLQJ

)LQDO_(YDOXDWLRQ

_6HOHFWRU_

(GJH_’HWHFWLRQ

‘RW_6FUHHQ

‘HWHFWLRQ

$UHD_(YDOXDWLRQ

)LOWHU

$XWR_7H[W_3KRWR_6HSDUDWLRQ

A133D549.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE PROCESSING

2-31

1. Filtering

There are two software filters for enhancing the desired image qualities of the

selected original mode: the MTF filter and the smoothing filter.

The MTF filter emphasizes sharpness and is used in Letter and Generation

modes. The smoothing filter is used in Photo and Letter/Photo mode. (In

Photo mode, this can be changed to MTF using SP 4904-3.)

The filter strengths for these modes can be adjusted with SP 4903-1.

2. Auto Text/Photo Separation

This is used only in Letter/Photo mode. In Letter/Photo mode, the original

image is separated into text and photo areas (dot screen areas).

Generally, text areas have strong contrast between the image and the

background. In photo areas (dot screen areas), mid-range gray areas are

common. By using these characteristics and the following separation

methods, the original image is separated into text and photo areas for area

evaluation.

1. Edge detection

The 8-bit digitized image data is filtered and converted into single-bit

data. The edges of text areas are detected using a 3 x 3 matrix filter.

2. Photo area (dot screen) detection

The image data is converted into single-bit data using the other MTF filter

in the photo area detection block. Then it is compared with a 5 x 5 matrix

table. The result of this filtering determines where the CPU detects photo

areas.

3. Area evaluation

This circuit determines which areas of the original are text areas and

which are photo areas.

4. Final evaluation

This circuit receives inputs for each pixel from the MTF (text) and

smoothing (photo) circuits and selects data from one of these inputs

depending on the result of the area evaluation for that pixel.

IMAGE PROCESSING 22 March 1996

2-32

5.3.8 Gamma (g) Correction

This corrects the response of the CCD and the characteristics of the printer

(i.e., the characteristics of the drum, laser diode, and lenses) to the various

shades in the gray scale from black to white. The relationship between

original ID and copy ID should be constant as shown in the diagram on the

left. However, in reality, it is more like that shown in the diagram on the right.

Gamma correction corrects the data for this deviation.

In this model, the data for the gamma correction is fixed and stored in the

memory. The image data is corrected in accordance with the gamma data.

A133D551.wmf A133D552.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE PROCESSING

2-33

5.3.9 Main Scan Magnification

Reduction and enlargement in the sub scan direction are done by changing

the scanner speed. However, reduction and enlargement in the main scan

direction are handled by the GA3 chip on the EX-IPU board.

Scanning and laser writing are done at a fixed pitch (the CCD elements

cannot be squeezed or expanded). So, to reduce or enlarge an image,

imaginary points are calculated that would correspond to a physical

enlargement or reduction of the image. The correct image density is then

calculated for each of the imaginary points based on the image data of the

nearest four true points. The calculated image data then becomes the new

(reduced or enlarged) image data.

Main scan magnification can be disabled with SP 4903-5 to test the GA3 IC.

A133D550.wmf

IMAGE PROCESSING 22 March 1996

2-34

5.3.10 Memory Block

The memory block consists of the GA5 and GA6 ICs, the SCSI controller,

and the hard disk drive. The functions of each device are as follows.

GA5: Compressing the 8-bit image data

Image rotation

Image data transfer to the FIFO memory, DRAM,

and the GA6

GA6: Image data handling to/from the hard disk drive

FIFO memory: Line buffer memory for image compression

(5k x 8 bits total 14 pcs)

DRAM: Page memory for image compression (12MB). This

can store enough data for an A3 size page.

Hard Disk Drive Stores the compressed image data (1 GB).

All scanned data goes through this memory block. This memory block

functions like a page memory, in which the scanned image data is held

before printing. As a result, many copies can be made with one scan, and

various functions can be performed on the stored image data, including the

following.

    Rotate Image
Combine Mode
Image Repeat
Overlay/Merge
Sort, Rotate Sort, and Stack

*$_

*$_

),)2

&38_%XV

;_%DQN

<_%DQN

‘5$0

*$_

+”

6&6,

&RQWUROOHU

A133D596.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE PROCESSING

2-35

5.3.11 Image Compression and Decompression

FIFO Memory

The image data from the GA4 IC first goes to the FIFO block. This block

consists of total 14 FIFO memories (7 for the input data, the others for the

output data) because the image compression is done using four scan lines at

the same time to improve the image compression speed.

GA5

The image data then goes to the GA5 IC, where the image data for a whole

page is divided into many blocks (the block size is 4 x 4 pixels) as shown

above left. Then, each block is compressed (the compression ratio is 2/3)

and sent to GA6 through the DRAM.

For printing, the compressed data block from the GA6 IC goes back to the

GA5 IC through the DRAM. This IC assigns these blocks to the proper

positions for printing, then the data blocks are decompressed.

In the image rotation mode, each compressed data block from the GA6 IC is

rotated into the correct orientation and mapped into the proper position, then

the blocks are decompressed.

When grayscale processing mode is selected (this is the default), the input

and output image data are handled as 8-bit signals. When binary picture

processing mode is selected (using SP4904-4), the input signal is handled as

an 8-bit signal but the output signal is handled as a single-bit signal.

__’HJUHHV ___’HJUHHV

____’HJUHHV ____’HJUHHV

__

__ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ _Q__

_Q__

_Q__

2Q__

_Q__

0DLQ_6FDQ_’LUHFWLRQ

6XE_6FDQ_’LUHFWLRQ

__3L[HO

__EORFN

____SL[HOV_

– Image Data Memory Mapping – – Image Rotation –

A133D597.wmf

IMAGE PROCESSING 22 March 1996

2-36

5.3.12 Gradation Processing

Gradation processing is done after the data is retrieved from the hard disk.

There are two types of gradation processing:

    Grayscale processing: this has 256 output levels for each pixel, and is

used to get the best reproduction of grayscales

    Binary picture processing: this has only two output levels (black and

white)

The default gradation processing mode is grayscale processing. This default

can be changed using SP4904-4.

In some original modes, the gradation processing method in use can be

enhanced with a matrix processing technique (error diffusion or dithering).

For a summary of the types of processing selected by the machine for each

original mode, see section 5.3.14 “Summary of Image Processing Methods”.

1. Grayscale Processing

– 1 x 1 and 2 x 1 dot processing –

Each pixel has a video signal level between 0 and 255.

In this model, there two types of grayscale processing: 1 x 1 dot processing

and 2 x 1 dot processing.

1 x 1 dot processing just takes the video signal level for each pixel as it

comes.

In 2 x 1 dot processing, the levels of two adjacent dots are averaged, and the

video signal levels for both pixels are changed to this average value.

Using the 1 x 1 dot mode, the image will be became more sharp in focus than

using 2 x 1 dot mode.

A133D553.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE PROCESSING

2-37

The default modes for each original mode are as follows:

Letter Mode, Generation Mode: 1 x 1

Photo Mode: 1 x 1 with a 6 x 6 dither matrix (the dither matrix type can be

changed with SP mode 4904-2)

Letter/Photo Mode:

    Text areas: 1 x 1 (this can be changed with SP mode 4904-7)
Photo areas: 2 x 1 with error diffusion (this can be changed with SP mode

4904-8)

– Pulse Width Modulation –

This machine uses a form of pulse width modulation to generate the

grayscales and photo area reproduction effects.

In this machine, pulse width modulation consists of the following processes:

    Laser diode pulse positioning
Laser diode power modulation

Laser diode power modulation is done by the laser diode drive board (LDDR),

and will be explained in the Laser Exposure section. Briefly, the width of the

laser pulse for a pixel will depend on the output level (from 0 to 255) required

for the pixel.

This section of the manual explains how laser diode pulse positioning is done.

A133D588.wmf a133d589.wmf

IMAGE PROCESSING 22 March 1996

2-38

The width of the laser pulse for each pixel has 8 settings (see the diagram on

the left at the bottom of the previous page).

For each pixel, the location of the active (laser on) part can be either at the

left side of the laser drive signal for the pixel, at the center, or at the right

side. The diagram on the right (at the bottom of the previous page) shows

this for two adjacent pixels with equal laser signal pulse widths.

There is also a mode known as “concentrated”, in which the left hand pixel of

an adjacent pair is printed with the active part on the right, and the right hand

pixel has the active part on the left. The effects of this mode are shown below.

In 1 x 1 dot processing, the machine determines which type of pulse

positioning to use for adjacent pixels; the position of the active part of the

laser signal depends on the values of the adjacent pixels. In the example

shown above, the machine is printing a thin diagonal line. For the pixels in

this thin line, “concentrated” mode is used; the active part for the pixel on the

left is moved over to the right. Otherwise, the machine would print two thin

diagonal lines on the paper.

In 2 x 1 dot mode, the center mode is used. In this mode, the dots are always

a small distance apart, which leads to a better grayscale effect.

Pulse positioning can be switched on or off with SP4904-1.

    If pulse positioning is disabled, the active part of the laser signal is always

at the center of the pixel.

    If pulse pulse positioning is enabled, the type that is used (left, center,

right, concentrated) is determined automatically for each adjacent pair of

pixels (if 1 x 1 mode is used), or center mode (if 2 x 1 mode is used).

A133D590.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE PROCESSING

2-39

– Error Diffusion –

This can only be used in Letter/Photo mode.

The error diffusion process reduces the difference in contrast between light

and dark areas of a halftone image. Each pixel is corrected using the

difference between it and the surrounding pixels. The corrected pixels are

then compared with a error diffusion matrix table. This matrix table cannot be

selected.

1) Grayscale processing mode

In 1 x 1 dot processing mode, the output image signal level has 9 levels (from

white to black).

In 2 x 1 dot processing mode, the output image signal level has 17 levels.

2) Binary processing mode

The output image signal level has just 2 levels (white/black).

– Dither Processing –

This can only be used in Photo mode.

In dither processing, each pixel is compared with a pixel in a dither matrix

table, and in this machine, the result is an 8-bit value (from 0 to 255). There

are four dither matrixes that can be selected from to optimize image quality.

The matrix that is used depends on the setting of SP 4904-2.

    If 6 x 6 is selected (suitable for most documents), the processing mode

that is used (binary picture or gradation) depends on the setting of SP

4904-4.

    If 6 x 6 (new) is selected, the processing mode that is used also depends

on the setting of SP 4904-4. However, the gamma curve is different from

the one used in the above 6 x 6 mode, to improve reproduction of faint

originals.

    8 x 8 can only be used if 4904-4 is set to “binary”. Also, if 4904-4 is set to

“binary”, the matrix is always 8 x 8, regardless of the setting of SP4904-2.

    4 x 4 leads to a sharper image.

IMAGE PROCESSING 22 March 1996

2-40

2. Binary Picture Processing

Each video signal level is converted from 8-bit to 1-bit (black and white image

data) in accordance with a threshold level. The threshold level can be

adjusted with SP4904-12.

If binary picture processing is enabled, pulse positioning (left, center, right,

concentrated) depends on the setting of SP2905.

In addition, note the following.

    Photo Mode: A dither matrix will be used. The matrix is always 8 x 8

regardless of the setting of SP 4904-2.

    Letter/Photo Mode: Error diffusion will be used.

5.3.13 Line Width Correction

This function is effective only in the generation copy mode.

Usually, when making a copy of an original which was made on a copier, the

line will bulge in the main scan direction as a result of the negative/positive

development system that is used in this model. So, pixels on edges between

black and white areas are compared with adjacent pixels, and if the pixel is

on a line, the line thickness will be reduced.

Also, in this model, lines can be thickened using a similar process to the

above.

The line width correction type can be selected with SP4904-6.

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE PROCESSING

2-41

5.3.14 Types of Image Processing

The following table shows which image processing is done for each selected

mode. These are default settings; the table indicates which of these can be

changed by SP mode.

Mode Area Type

Filter Type

(Filter Strengths:

SP 4903-1)

Gradation

Processing

(See the Note

below)

Line Width

Correction

Image

Processing

Type

Letter/

Photo

Text Area Smoothing 1 x 1dot

(SP4904-7)

– Grayscale

Processing

Photo Area 2 x 1dot, Error (SP4904-4)

diffusion

(SP4904-8)

Photo Smoothing

(SP4904-3)

1 x 1 dot

Dither

(6 x 6 matrix)

Matrix type:

SP4904-2

Letter MTF 1 x 1 dot –

Generation MTF 1 x 1 dot Enabled

(SP4904-6)

NOTE: If SP4904 is set to Binary Picture Processing, the processes in

the Gradation Processing column will be different. See the

“Binary Picture Processing” section for details.

IMAGE PROCESSING 22 March 1996

2-42

5.4 OTHERS

5.4.1 Pattern Printing

The pattern generation circuit consists of the pattern generation circuit in the

GA4 IC, RAM, ROM and Hard Disk. The pattern generation circuit has the

following functions.

    Background Numbering
Date and Hour
SMC (Service and Machine Communication) lists
Auto stamp
User stamp
Rotation of the stamp pattern

The selected function retrieves data from the RAM or ROM, then this data is

merged with the image data.

The user stamp data is stored in the RAM and also in the hard disk drive for

backup. This is because there is no battery back-up system for the RAM.

NOTE: Make sure that the user stamp data is stored again when the hard

disk drive has been replaced.

5.4.2 Test Patterns

The GA3 and GA4 ICs have a test pattern generator and test pattern data.

The gate array sends the test pattern data to the printer. These test patterns

can be printed out using the SP modes. These test patterns help investigate

defective EX-IPU boards and adjust the printing area (using the trim pattern).

&RPPDQG

7LPLQJ

&RQWURO

6(/

5$0

520

3DWWHUQ_*HQHUDWLRQ

‘DWD

6WDPS

‘DWD

‘DWD

%DFNJURXQG

1XPEHULQJ

‘DWH_+RXU

60&_/LVWV

$XWR_6WDPS

8VHU_6WDPS

5HJLVWHU

+”

A133D555.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE PROCESSING

2-43

6. LASER EXPOSURE

6.1 OVERVIEW

A: Laser Diode Unit E: Laser Synchronization Detector Board-2

B: F-theta Lenses F: Laser Synchronization Detector Board-1

C: BTL (Barrel Toroidal Lens) G: Polygon Mirror Motor

D: Drum Mirror H: Cylindrical Lens

I: OPC Drum J: Shield Glass

This machine uses a laser diode to produce electrostatic images on an OPC

drum [I]. The laser diode unit converts image data from the EX-IPU board into

laser pulses, and the optical components direct these pulses to the OPC

drum.

To produce a high quality copy image, there are 256 gradations for the laser

pulses, controlled through power modulation and pulse width modulation.

Exposure of the drum by the laser beam creates the latent image. The laser

beam makes the main scan while drum rotation controls the sub scan.

The strength of the beam is 1.3 mW on the drum surface at a wavelength of

780 nm.

[G]

[H]

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

[F]

[J]

[I]

A133D613.wmf

LASER EXPOSURE 22 March 1996

2-44

6.2 OPTICAL PATH

6.2.1 Overview

The output path from the laser diode to the drum is shown above.

The LD unit [A] outputs the laser beam to the polygon mirror [G] through the

cylindrical lens [H].

The polygon mirror reflects a full main scan line with a single surface of the

mirror. The laser beam goes through the f-theta lens [B] and BTL [C].

The drum mirror [D] reflects the laser beam to the drum [I] through the toner

shield glass [J].

The laser synchronizing detector boards [E, F] determine the main scan

starting position, and detect variations in the time required to make a main

scan.

[G]

[H]

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

[F]

[J]

[I]

A133D613-2.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 LASER EXPOSURE

2-45

6.2.2 Cylindrical Lens

The laser beam is focused by the cylindrical lens [A], and sent to the polygon

mirror.

6.2.3 Polygon Mirror

The polygon mirror assembly consists of the polygon motor [B] and the

polygon mirror itself [C].

As the mirror rotates, it reflects the laser beam across the drum, via the

f-theta lens, BTL, and drum mirror. One main scan line is made by the beam

reflected from one face of the polygon mirror.

The mirror is precisely ground to enable high reflectivity and to prevent pixel

misalignment on the drum in both the main scan and sub scan directions.

The polygon mirror motor rotates at 31,496 rpm. One rotation corresponds to

six main scans.

[C] [A]

[B]

A133D614.wmf

LASER EXPOSURE 22 March 1996

2-46

6.2.4 F-theta Lenses and the BTL

The angles between pixels are equal. However, if the beam were to go

directly to the drum as shown in the upper illustration, the spacing between

pixels would differ with the angle of the beam. The pixels near the end of the

drum would be further apart than those near the middle of the drum. The

pixels would also be slightly thicker toward the ends of the drum than in the

middle.

The f-theta lenses [A] and BTL [B] correct for this by deflecting the beam

slightly inward to ensure uniform picture element spacing and diameter. The

f-theta lenses and BTL also correct for irregularities in the polygon mirror

face, focusing irregular beams onto the correct part of the drum.

[B]

Wide spaced

Narrow spaced

Evenly

spaced

pixels

[A]

A133D615.img

Detailed

Descriptions

22 March 1996 LASER EXPOSURE

2-47

6.2.5 Laser Synchronizing Detector Boards

Some of the optical components are made of plastic, and may expand and

contract with changes of temperature. If this happens, the number of pulses

in the laser main scan across the drum will vary. To counteract the effects of

this, the machine adjusts the frequency of the laser pulses to keep the

number of laser pulses in each main scan constant.

To do this, the machine has two laser synchronizing detector boards. They

are used to determine the number of clock pulses between the start and end

of each main scan. (These clock pulses are from the base clock, which is at a

much higher frequency than the laser frequency.)

The laser synchronizing detector board-1 [B] synchronizes the main scan

start timing. At the other side, the laser synchronizing detector board-2 [A]

counts the number of clock pulses since detector board-1 was activated; from

this count and from the current laser frequency, the machine can calculate

how many laser pulses there were across the main scan.

[A]

[B]

A133D613-3.wmf

LASER EXPOSURE 22 March 1996

2-48

6.3 GRADATION CONTROL (LASER POWER MODULATION)

To make the latent image, the laser beam illuminates the image area of the

drum surface. The longer the laser is on and the stronger its intensity is, the

darker the developed pixel becomes. Modulating (changing) the width of the

pulse makes the on time of the laser longer or shorter. There are eight pulse

width levels in this model.

While the laser is on to make one dot, the intensity of the laser is controlled

by power modulation (PM). The laser’s intensity is controlled by the amount

of current sent to the laser diode. Modulating the power makes the laser

brighter or dimmer. There are 32 power levels, or laser intensity levels.

The machine uses the 8 pulse width levels and 32 power levels to create the

256 possible grayscale values for each pixel.

The power is modulated ONLY at the end of the active part of the on/off cycle

of the laser pulse. For example (see the diagram above), to make a pixel with

a grayscale value of 48, the laser pulse width level for that pixel will be 2. The

first period of the pulse will be at the full power (32), and the second pulse will

be at power 16 to make up the remainder of the 48 (32 + 16 = 48).

32

24

16

8

PWM

(8 levels)

Data: 0

1 dot

Data: 16 Data: 32 Data: 48 Data: 64 Data: 136 Data: 255

1 81 1 2 2 5 8

PM

(32 levels)

A133d616.wmf

Data

Black

White

0 255 A133D617.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 LASER EXPOSURE

2-49

6.4 AUTO POWER CONTROL (APC)

Even if a constant electric current is applied to the laser diode, the intensity of

the output light changes with the temperature. The intensity of the output

decreases as the temperature increases.

In order to keep the output level constant, the output light intensity is

monitored through a photodiode (PD) enclosed in the laser diode. The

photodiode passes an electrical current that is proportional to the light

intensity. The output is not affected by temperature, so it faithfully reflects the

changes in the LD output, without adding anything itself.

Just after the main switch is turned on, IC2 on the LD drive board excites the

laser diode at full power (power level 32) and stores the output of the

photodiode as a reference in IC2. IC2 monitors the current passing through

the photodiode. Then it increases or decreases the current to the laser diode

as necessary, comparing it with the reference level. Such auto power control

is done during printing while the laser diode is active.

The laser power level is adjusted on the production line. Do not touch the

variable resistors on the LD unit in the field.

IC2

IC1

/9/_

LD5 V

+5 V

VIDEO

LEVEL

LD OFF

LD Drive Board

LD

PD

A133D618.wmf

LASER EXPOSURE 22 March 1996

2-50

6.5 LD SAFETY SWITCHES

To ensure that the laser beam does not accidentally switch on during

servicing, there are two safety switches located at the front door. These two

switches [A] are installed in series on the LD 5 V line coming from the dc

power supply board.

When the front cover is opened, the power supply to the laser diode is

interrupted.

[A]

A133D620.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 LASER EXPOSURE

2-51

7. DEVELOPMENT

7.1 OVERVIEW

This copier uses a double roller development (DRD) system.

The diameters of the two development rollers are different from each other

because the position where the development unit contacts the drum is

located slightly higher than in other models.

The DRD system differs from the single roller development system in that (1)

the diameter of each development roller is narrower (narrower development

nip against the drum), (2) each develops the image (the image is developed

twice), and (3) the relative speed of each development roller against the drum

is reduced. As a result, the image quality of black cross points and the trailing

edges of halftone areas are improved.

Also, the use of finer toner (approx. 7.5 mm) improves image quality,

especially of thin horizontal lines and dot screen areas.

The paddle roller [A] picks up developer in its paddles and transports it to the

upper development roller [B]. Internal permanent magnets in the

development rollers attract the developer to the development roller sleeve.

The upper development roller carries the developer past the doctor blade [C].

The doctor blade trims the developer on the upper development roller to the

desired thickness and creates backspill to the cross mixing mechanism. The

development rollers continue to turn, carrying the developer to the drum [G]

where the latent image is developed. After turning another 100 degrees, the

developer is released and returned to the paddle roller [A].

The toner density sensor [D] located under the unit measures the toner

concentration in the developer. There is a hole, fitted with a filter [E], in the

top of the unit to relieve air pressure and to minimize toner scattering.

Developer flow

[B]

[C]

[A]

Unit rotation

[E]

[D]

[F]

[G]

A133D512.wmf

DEVELOPMENT 22 March 1996

2-52

7.2 DRIVE MECHANISM

The development clutch [B] transfers main motor drive [C] to the

development drive gear [A], which drives the gears in the development unit.

The gears in the toner supply unit are driven by the toner supply roller drive

gear [D] when the toner supply clutch [E] activates.

All gears in the development unit are helical gears. These gears are quieter

than normal gears. The teeth of the development drive gear are chamfered

so they engage smoothly with the development roller gear [F] when the unit is

installed.

[D]

[F]

[A]

[E]

[B]

[C]

A133D514.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DEVELOPMENT

2-53

7.3 CROSSMIXING

This copier uses a standard cross-mixing mechanism to keep the toner and

developer evenly mixed. It also helps agitate the developer to prevent

developer clumps from forming and helps create the triboelectric charge.

When the development rollers [A] turn, the developer on these rollers is split

into two parts by the doctor blade [B]. The part that stays on the development

rollers forms the magnetic brush and develops the latent image on the drum.

The part that is trimmed off by the doctor blade goes to the backspill plate [C].

As the developer slides down the backspill plate to the agitator [D], the mixing

vanes [E] move it slightly toward the rear of the unit. Part of the developer

falls into the auger inlet and is transported to the front of the unit by the auger

[F]. As the result of this mechanism, the developer stays level in the

development unit.

[A]

[B]

[C]

[E]

[F]

[D]

A133D515.wmf

DEVELOPMENT 22 March 1996

2-54

7.4 DEVELOPMENT BIAS

This machine uses a negative-positive development system, in which black

areas of the latent image are at a low negative charge (about -100 V) and

white areas are at a high negative charge (about -850 V).

To attract negatively charged toner to the black areas of the latent image on

the drum, the development bias power pack [A] applies a bias of –550 volts

to the development rollers throughout the image development process. The

bias is applied to both development roller shafts [B] through the development

positioning plate [C].

In stand-by mode, the development bias is 0V. When drum charging begins

and the upper relay sensor detects the paper, the development bias is

changed to +300 V. This is to prevent toner from transferring to the area of

drum by the development roller, which has not yet been charged. After 70

ms, the development bias is then dropped to –550 V at the same time as the

development clutch turns on.

The development bias voltage (-550 V) can be adjusted with SP2201-1.

The development bias for the ID sensor pattern is –310 V, which can be

adjusted with SP2201-2.

[C]

[A]

[B] A133D516.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DEVELOPMENT

2-55

7.5 TONER SUPPLY

7.5.1 Toner Bottle Replenishment Mechanism

When a toner cartridge is placed on the holder unit [A] and pushed back in

completely, the following procedures are performed automatically to allow

toner to be supplied to the toner supply unit.

    The cap [B] remaining on the toner bottle is pulled away and kept by the

chuck [C] away from the movement of the roller [D], which rides along the

curved rail.

    The toner shutter lever [E] meets the bracket [F] on the copier frame and

the toner shutter [G], which covers the hole above the toner supply unit

opening, is opened.

The toner end detection system determines when to drive the toner bottle

replenishment mechanism (see Toner End Detection). The bottle drive

mechanism transports toner from the bottle to the toner supply unit [H]. A

worm gear on the bottle drive motor [I] drives this mechanism. The toner

bottle has a spiral groove [J] that helps move toner to the toner supply unit.

When the holder unit is pulled out to add new toner, the following procedures

are performed automatically to prevent toner from scattering.

    The chuck releases the toner bottle cap into its proper position.
The toner shutter shuts the opening as a result of the pressure from the

torsion spring [K].

[D]

[G]

[A]

[B] [C][D]

[K]

[F]

[E]

[G] A133D517.wmf

[J]

[I]

[H]

A133D531.wmf

DEVELOPMENT 22 March 1996

2-56

7.5.2 Toner Supply Mechanism

Inside the toner supply unit are the transport screw [A] and the toner supply

roller [B]. As the grooves in the toner supply roller turn past the slit [C], toner

falls into the development unit.

When the machine decides that it is time to add more toner to the developer

(see Detect Supply Mode and Fixed Supply Mode in the Process Control

section), the toner supply clutch [D] turns on. This clutch transfers rotation

from the main motor to the toner supply roller gear [E], which drives the

transport screw. In this way, toner is transported from the front to the rear.

For details on toner supply control, see the Process Control section.

[C]

[A]

[D]

[E]

[B]

G505D518.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DEVELOPMENT

2-57

7.5.3 Toner End Detection

The toner end sensor [A] (which is a piezoelectric sensor) detects whether

there is sufficient toner in the toner supply unit or not.

The toner end sensor surface is cleaned by the movement of the spring [B]

attached to the transport screw in the toner supply unit.

[A]

A133D519.wmf

[B]

A133D520.wmf

DEVELOPMENT 22 March 1996

2-58

Toner Near End/End Detection

7RQHU_(QG

‘HWHFWLRQ

:DLWLQJ_7LPH_ __

1HDU_(QG_7LPH_ __

7RQHU_6XSSO\_&OXWFK

2Q_7LPH__DW__&DOFXODWLRQ

:DLWLQJ_7LPH__7Z__ _7:___DW

,V_7’_6HQVRU_2XWSXW

9W___9WUHI__³ ____

$PRXQW_RI_WRQHU_LQ_WKH

GHYHORSHU_ORZ”

%RWWOH_’ULYH_0RWRU

7XUQ_2Q_)RU_____V_

_$ERXW_2QH_7XUQ_

‘XULQJ_WKH_1H[W_&RS\_&\FOH

1HDU_(QG_7LPH

³____V_

%RWWOH_’ULYH_0RWRU_7XUQV_2Q

)RU_____V_

(DFK_7LPH_7KH_7RQHU_6XSSO\

&OXWFK_7XUQV_2Q_

_7KLV_KDSSHQV_HYHU\_FRS\_

,V_7RQHU_7KHUH”

:DLWLQJ_7LPH

³___V_

:DLWLQJ_7LPH_ __

(1′ $ %

<HV

1R

<HV

1R

<HV

1R

1R

<HV

7RQHU_VXSSO\_PD[_

DW_ _____V_

1HDU_(QG_7LPH__71__ _71___DW

_ _

_

_

_

A133D532.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DEVELOPMENT

2-59

%RWWOH_’ULYH_0RWRU_7XUQV_2Q_)RU

____V__(DFK_7LPH_7KH_7RQHU

6XSSO\_&OXWFK_7XUQV_2Q

_7KLV_KDSSHQV_HYHU\_FRS\_

7RQHU_1HDU_(QG_&RQGLWLRQ

,V_7RQHU_’HWHFWHG”

7RQHU_(QG_&RQGLWLRQ

‘LG_7KH_%RWWOH_’ULYH

0RWRU_7XUQ_2Q___

7LPHV”

$ %

(1′

<HV

1R

<HV

1R

<HV

1R

1R

<HV

,V_7RQHU_’HWHFWHG”

‘LG_7KH_%RWWOH_’ULYH

0RWRU_7XUQ_2Q___

7LPHV_$IWHU_7RQHU_1HDU

_(QG_:DV_’HWHFWHG

7RQHU_1HDU_(QG_&RQGLWLRQ_,V

&DQFHOHG

(1′

_

_

A133D533.wmf

DEVELOPMENT 22 March 1996

2-60

If the toner end sensor informs the cpu that there is no toner, two things

happen.

– TD Sensor Check (“2” on the flow chart) –

The cpu checks the TD sensor to determine whether the amount of toner in

the developer is low or not. If the amount of toner is low, the near-end

determination procedure starts (“4” on the flow chart).

– Toner Supply Clutch Activation (“1” on the flow chart) –

The toner supply clutch on time is calculated (as explained in “Process

Control” – section 2.2.5), and the toner supply clutch turns on for the amount

of time calculated (max 1.2 s).

The machine adds up the total amount of time that the toner supply clutch

has been on since the first time the toner end sensor gave a negative

response. When this reaches a multiple of 5 s, the toner supply bottle is

rotated for 1.5 s the next time a copy is made (“3” on the flow chart). If the

time reaches 30 s, the toner near end determination process begins (“4” on

the flow chart).

Note: If the toner near-end sensor detects toner, all timers are reset to zero

(“5” on the flow chart).

– Toner Near-end Determination –

Every copy, the toner supply clutch turns on for 1.5 s. If toner is still not

detected after 15 copies, the machine detects a toner near-end condition (“6”

on the flow chart).

– Toner End Determination –

If toner is still not detected 50 copies after toner near-end was determined,

the machine detects a toner end condition (“7” on the flow chart).

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DEVELOPMENT

2-61

Toner End Recovery

0DLQ_0RWRU__&KDUJH__7RQHU

6XSSO\_&OXWFK__HWF__7XUQV_2Q

:LWK_7KH_6DPH_7LPLQJ_$V_)RU

7KH_1RUPDO_&RS\LQJ_&\FOH

7RQHU_(QG_&RQGLWLRQ

1R

<HV

1R

<HV

)URQW_&RYHU_6ZLWFK

7XUQHG_2))_21″

7RQHU_6XSSO\_&OXWFK_2II__WKHQ

ZDLW____V_

%RWWOH_’ULYH_0RWRU_7XUQV_2Q

)RU_____V_

&RPSRQHQWV_WXUQ_RII

$V_)RU_WKH_1RUPDO_&RS\LQJ

&\FOH

7’_6HQVRU

9WUHI_Ö_97

&RPSRQHQWV_WXUQ_RII

$V_)RU_WKH_1RUPDO_&RS\LQJ

&\FOH

7RQHU_(QG_&RQGLWLRQ_1RW

&DQFHOHG

%RWWOH_’ULYH_0RWRU_&RXQWHU

&_ _&____

%

&

(

<HV

1R

7RQHU_QRW_GHWHFWHG_RU

7’_6HQVRU_DEQRUPDO

DIWHU____WLPHV

(1′

7RQHU_(QG_1HDU_(QG

&RQGLWLRQ_LV_FDQFHOHG

&_£___”

_

_

1R

A133D534.wmf

DEVELOPMENT 22 March 1996

2-62

7RQHU_’HWHFWLRQ_&RXQWHU

D_ _D____

<HV

1R

<HV

7RQHU_(QG_’HWHFWLRQ

2XWSXW_9 (_³____9

7RQHU_6XSSO\_&OXWFK_2II_)RU___V

$QG_2Q_DJDLQ

%

&

(

<HV

1R

7RQHU_GHWHFWHG_EXW_7′

VHQVRU_RXWSXW_IDLOXUH_LQ___

GHWHFWLRQV____a___V_

7RQHU_’HWHFWLRQ_&RXQWHU

E_ _E____

E_³ __

D_³ __

D_ ____E_ __

1R_WRQHU_GHWHFWHG_LQ___

GHWHFWLRQV

:DLW_____V

<HV

1R

_

_

_

_

_1R_7RQHU_

_7RQHU_

A133D535.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DEVELOPMENT

2-63

If the power is turned off/on while a toner end condition exists, the machine

will attempt to recover.

First, toner is supplied for 1.5 s and the bottle drive motor counter (C) is

incremented, (“1” on the flow chart).

Then the TD sensor is checked (“2” on the flow chart). If the user added fresh

toner and the TD sensor is in order, the toner end condition is cancelled.

However, if the TD sensor detects that VTREF is less than VT, the amount of

toner in the developer is still low (or the TD sensor is faulty). So the toner end

sensor output is checked (“3” on the flow chart). The outputs from both the

TD and the toner end sensor are checked until either a positive or negative

result has been obtained from the toner end sensor 20 times.

(If the toner end sensor detected toner at this point, either the TD sensor or

the toner end sensor are defective [“4” on the flow chart]. However, SC codes

are not generated during this procedure.)

Then, toner is supplied again (“6” on the flow chart), and the bottle drive

motor counter (C) is incremented, (“1” on the flow chart).

If toner cannot be detected after this process has been done 15 times, the

toner end condition is not cancelled.

DEVELOPMENT 22 March 1996

2-64

8. IMAGE TRANSFER AND PAPER

SEPARATION

8.1 OVERVIEW

This model uses a transfer belt unit instead of a transfer and separation

corona unit. The transfer belt unit consists of the following parts:

    Transfer belt [A]
Transfer belt lift clutch [B]
Transfer bias roller [C]
Idle roller [D]
Transfer belt lift lever [E]
Transfer high voltage supply board [F]
Transfer belt cleaning blade [G]

The belt (length: 334 mm) has a high electrical resistance, so it can hold a

high positive electrical potential to attract toner from the drum onto the paper.

Also, the electrical potential attracts the paper itself and helps to separate the

paper from the drum.

The transfer belt cleaning blade removes toner from the transfer belt to

prevent the back side of the paper from being stained.

The use of this system has the following advantages compared with the

corona wire system.

    Contact with the full width of the drum to assure better transfer
Stable paper separation and transportation
Reduced ozone generation

[C]

[B]

[A]

[G]

[F] [E]

[D]

A133D521.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE TRANSFER AND PAPER SEPARATION

2-65

8.2 PAPER TRANSPORTATION AND BELT DRIVE

MECHANISM

The main motor [A] drives the transfer belt [B] through a series of gears.

Since the transfer belt attracts the paper [C] electrostatically, a transport fan

is not required.

As a result of its own stiffness and the curvature of the belt, the paper

separates from the transfer belt above the transfer belt drive roller [D] as the

belt turns sharply around the transfer belt drive roller.

[A]

[C]

[D]

[B] A133D522.wmf

IMAGE TRANSFER AND PAPER SEPARATION 22 March 1996

2-66

8.3 IMAGE TRANSFER AND PAPER SEPARATION

MECHANISM

(1) The registration rollers [A] start

feeding the paper [B] to the gap

between the drum [C] and the

transfer belt [D] at the proper time.

The transfer belt does not contact

the drum at this moment (the

transfer belt lift clutch with cam [E]

is pushing down the transfer belt lift

lever [F]).

(2) Before the leading edge of the

paper reaches the gap between the

transfer belt and the drum, the

transfer belt lift clutch [G] rotates

half of a complete rotation to

release the lift lever. Then, the

transfer belt is pushed up as a

result of spring pressure. The

contact width [H] is about 12 mm.

(3) Then a potential of 1.0 ~ 7.0 kV is

applied to the transfer bias roller [I].

The positive charge attracts the

negatively charged toner [J] from

the drum. It also attracts the paper

and separates the paper from the

drum.

[L]

[D]

[C]

[A]

[A] [B]

[F]

[E]

A133D523.wmf

[J]

[I]

1.0 ~ 7.0 kV

A133D525.wmf

[G] [H]

12 mm

A133D524.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE TRANSFER AND PAPER SEPARATION

2-67

(4) After the image transfer is

completed, the charge on the

transfer belt holds the paper on the

transfer belt. Excess charge on the

paper and the transfer belt is

discharged during rotation via the

grounded rollers [K].

When the transfer high voltage

supply board [L] inside the transfer

belt unit provides high voltage to the

transfer bias roller, a small current

(It) flows to ground via the transfer

belt, the paper, and the drum.

It is important that this current stays

constant even if the paper

thickness, type, environmental

conditions, or the transfer belt

surface resistance change. If it is

not kept constant, efficiency of toner

transfer and paper separation will

vary with humidity and paper

thickness.

It = I1 – (I2 +I3). The high voltage

supply board measures I2 and I3,

and varies I1 (the current to the bias

roller) to keep It constant.

[K]

A133D526.wmf

[L]

A133D527.wmf

IMAGE TRANSFER AND PAPER SEPARATION 22 March 1996

2-68

8.4 TRANSFER BELT UNIT LIFT MECHANISM

The transfer belt lift clutch [A] (a half turn clutch) located on the back of the

copier turns on and the cam [B] rotates half of a complete rotation. The lift

lever [C], riding on the cam is lifted up and the spring [D] pushes up the

transfer belt [E] for it to contact the drum.

The transfer belt contact home position sensor [F] is used to detect the home

position of the cam (this is when the transfer belt is away from the drum). The

transfer belt must be released from the drum while it is not being used for

image transfer. The reasons are as follows:

    To prevent sensor patterns on the drum from being rubbed off by the

transfer belt, because the transfer belt is located between the

development unit and the ID sensor

    To prevent a change in the drum’s OPC characteristics because of the

influence of additives inside the rubber belt

    To prevent the transfer belt cleaning mechanism from being overworked

[E]

[A]

[F]

[D]

[B]

[C]

A133D528.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE TRANSFER AND PAPER SEPARATION

2-69

8.5 TRANSFER BELT CLEANING MECHANISM

Some toner may adhere to the transfer belt under the following conditions:

    When a paper jam occurs.
When the size of the paper on the by-pass table is different from the one

determined by the width sensor on the by-pass feed table. The machine

always assumes that the paper on the by-pass table is lengthwise. For

example, if the sensor detects A3 width, the machine scans the full A3

area of the exposure glass. However, if the paper was actually A4

sideways, the part of the platen cover after the original’s trailing edge will

be scanned and excess toner could be transferred.

The adhering toner must be removed to prevent the back side of later copies

from being stained. The cleaning blade [A], which is always in contact with

the transfer belt, scrapes off any toner remaining on the transfer belt. Paper

dust on the transfer belt is also scraped off, and is disposed of with the waste

toner from the transfer belt. A counter blade system is used to clean the

transfer belt. The surface of the transfer belt is coated to make it smooth and

to prevent the cleaning blade from being flipped by the transfer belt.

To remove toner and other particles that are accumulated at the edge of the

cleaning blade, the transfer belt turns in reverse at the end of every copy job

like for the drum cleaning blade mechanism.

The toner and paper dust that is scraped off fall into the toner collection coil

[B] which then carries them to the toner collection bottle.

[A]

[B] A133D529.wmf

IMAGE TRANSFER AND PAPER SEPARATION 22 March 1996

2-70

8.6 TRANSFER BELT UNIT RELEASE MECHANISM

When the transfer belt unit release lever “A1” [A] is rotated counterclockwise,

the transfer belt unit [B] is released, allowing it to drop. This mechanism

allows easy paper jam recovery and easy maintenance of the transfer belt

unit.

[B]

[A]

A133D530.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE TRANSFER AND PAPER SEPARATION

2-71

9. PAPER FEED AND REGISTRATION

9.1 OVERVIEW

This model has three paper feed stations: the large capacity tray feed station

[A], the paper tray feed station [B], and the by-pass feed station [C].

The LCT holds 1000 sheets of paper. The paper tray is a drawer tray that

holds 500 sheets of paper.

Paper can also be fed using the by-pass feed table, which uses the feed

mechanism of the LCT feed station. The by-pass feed table can hold 40

sheets of paper.

The paper tray feed station uses an FRR feed system.

The top sheet of paper separates from the stack and is fed to the relay rollers

[D], then to the registration rollers [E].

There are two relay sensors [F], one located just under each set of relay

rollers. These sensors are used for paper jam detection.

[B]

[E]

[C]

[D]

[F]

[A]

A133D605.wmf

PAPER FEED AND REGISTRATION 22 March 1996

2-72

9.2 PAPER FEED MECHANISM – PAPER TRAY

9.2.1 Drive Mechanism

The paper feed unit consists of a pick-up roller [A], feed roller [B], separation

roller [C], relay roller [D], pick-up solenoid [E], separation solenoid [F], paper

upper limit sensor [G], and paper end sensor [H].

The pick-up, feed, and separation rollers are driven by the main motor via the

timing belt [I] and the paper feed clutch [J]. The relay roller is also driven by

the main motor. However, drive is transmitted to the relay roller via the relay

clutch [K] and the timing belt [L].

In standby mode, the separation roller is away from the feed roller.

At 50 ms after the Start key was pressed, the main motor and the separation

solenoid turn on. Then the separation roller contacts the feed roller.

At 100 ms after the main motor started to rotate, the pick-up solenoid turns

on. The pick-up roller lowers to make contact with the top of the paper stack.

The pick-up solenoid stays on for 550 ms.

At 200 ms after the main motor started to rotate, the paper feed clutch and

the relay clutch turn on. The feed roller and relay rollers feed the top sheet of

the paper stack to the registration rollers. When the leading edge of the paper

passes through the upper relay sensor, the paper feed clutch is de-energized.

[E]

[G]

[D]

[H]

[B] [C]

[F]

[A]

A133D557.wmf

[L]

[I]

[J]

[K]

A133D559.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 PAPER FEED AND REGISTRATION

2-73

9.2.2 Slip Clutch Mechanism

The separation roller is mounted on a slip clutch. The slip clutch [A] consists

of an input hub [B] and an output hub [C], which also acts as the case of the

clutch. A magnetic ring [D] and steel spacers [E] are fitted onto the input hub.

A ferrite ring [F] is fitted into the output hub. Ferrite powder [G] packed

between the magnetic ring and the ferrite ring generates a constant torque

due to magnetic force. The input hub and the output hub slip when the

rotational force exceeds this constant torque. The constant torque prevents

double feeding, because it exceeds the coefficient of friction between sheets

of paper.

This type of slip clutch does not require lubrication.

A133D560.wmf

[G]

[D] [F]

[B]

[E]

[C]

[A]

A133D561.wmf

PAPER FEED AND REGISTRATION 22 March 1996

2-74

9.2.3 Separation Roller Release Mechanism

This FRR mechanism uses a separation roller release system. The

separation roller [A] is normally away from the feed roller [B]. When the paper

feed station has been selected and the Start key is pressed, the separation

solenoid [C] moves the separation roller into contact with the feed roller.

This mechanism has the following three advantages:

    If the separation roller is normally away from the feed roller, it reduces the

wear on the rubber surface of the separation roller that is caused by

friction between the feed roller and the separation roller.

    With other types of mechanism, a sheet of paper sometimes remains

between the feed roller and the separation roller after paper feeding is

completed. If the feed tray is drawn out in this condition, it is possible for

this sheet of paper to be torn. When the separation roller is away from the

feed roller, the remaining sheet of paper is released from between the

feed roller and the separation roller.

    When paper misfeeds occur in this area, users can easily pull out paper

jammed between the feed roller and the separation roller because the

separation roller is away from the feed roller.

[B]

[A]

[C]

[B]

[A]

A133D560-1.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 PAPER FEED AND REGISTRATION

2-75

9.3 PAPER LIFT MECHANISM – PAPER TRAY

The tray switch detects when the tray is placed in the machine. When the

machine detects that the paper tray is in the machine, the tray lift motor [A]

rotates and the coupling gear [B] on the tray lift motor engages the pin [C] on

the lift arm shaft [D]. Then the tray lift arm [E] lifts the tray bottom plate [F].

[F] [C] [B]

[A]

[D]

[E]

A133D563.wmf

PAPER FEED AND REGISTRATION 22 March 1996

2-76

When the tray lift motor turns on, the pick-up solenoid [A] activates to lower

the pick-up roller [B]. When the top sheet of paper reaches the proper height

for paper feed, the paper pushes up the pick-up roller, and the actuator [C] on

the pick-up roller supporter activates the paper upper limit sensor [D] to stop

the tray lift motor.

After several paper feed cycles, the paper level gradually lowers and the

upper limit sensor is de-activated. The tray lift motor turns on again until this

sensor is activated again.

When the tray is drawn out of the machine, the tray lift motor coupling gear

[E] disengages the pin [F] on the lift arm shaft, and the tray bottom plate [G]

then drops under its own weight.

[A]

[D]

[C]

[B]

A133D564.wmf

[F]

[E]

[G]

A133D565.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 PAPER FEED AND REGISTRATION

2-77

9.4 PAPER END DETECTION – PAPER TRAY

If there is some paper in the paper tray, the paper end feeler [A] is raised by

the paper stack and the paper end sensor [B] is deactivated.

When the paper tray runs out of paper, the paper end feeler drops into the

cutout [C] in the tray bottom plate and the paper end sensor is activated.

When a paper end condition occurs, the tray lift motor lowers the paper

bottom plate and the pick-up solenoid turns off.

[A]

[B]

[C]

A133D566.wmf

PAPER FEED AND REGISTRATION 22 March 1996

2-78

9.5 PAPER SIZE DETECTION – PAPER TRAY

Actuated = 0

Deactuated = 1

Paper size L: Lengthwise

S: Sideways

A4/A3 Version LT/DLT Version

01111 A3-L 11″ x 17″

00111 B4-L 81/2″ x 14″

10011 A4-L 81/2″ x 11″

01001 A4-S 11″ x 81/2″

00100 B5-L 81/2″ x 51/2″

00010 B5-S A3

00001 A5-S A4-L

10000 81/2″ x 11″ A4-S

11000 11″ x 81/2″ A5-S

11100 F/F4 F/F4

11110 * *

The paper size switch [A] detects the paper size. The paper size switch has

five microswitches inside. The paper size sensor is actuated by an actuator

plate [B] located on the rear of the tray. The actuator is slid across to match

the paper size. Each paper size has its own unique combination of switch

states, as shown in the table. The CPU determines the paper size by the

signal combination from the sensor.

Using a UP mode, the paper tray can be set up to accommodate one of a

wider range of paper sizes. If this is done, the readings from the paper tray’s

sensor are ignored. If a different size of paper is used without changing the

UP mode, paper jams will result.

[A]

[B]

A133D567.wmf Detailed

Descriptions

22 March 1996 PAPER FEED AND REGISTRATION

2-79

9.6 LARGE CAPACITY TRAY

9.6.1 Paper Lift Mechanism

The LCT upper limit sensor [A] above the paper feed upper guide plate

controls the LCT lift motor [B]. The actuator [C] for the sensor is on the

pick-up roller shaft [D]. The LCT lift motor drives the LCT bottom plate [E]

which is attached to the timing belts [F] through the helical gear [G] and drive

pulleys [H].

When the LCT top cover is closed, the LCT cover switch actuates and both

pick-up solenoids [I] are energized. The pick-up roller shaft then lowers and

the LCT upper limit sensor is deactivated. At this time, the LCT lift motor

starts rotating and the LCT bottom plate starts lifting.

When the top sheet of the paper stack raises the pick-up roller, the LCT

upper limit sensor is activated and the LCT lift motor stops. Shortly after, the

pick-up solenoids turn off and the pick-up roller goes back to the up position.

During the copy cycle, the pick-up roller is lowered to prepare for feeding the

next sheet of paper. When the level of the paper stack has fallen past a

certain point, the LCT upper limit sensor becomes deactivated and the LCT

lift motor turns on to maintain the correct level for paper feed.

[A]

[I]

[C] [D]

[F]

[H]

[B]

[G]

[H] [E]

[F]

[A]

A133D607.wmf

PAPER FEED AND REGISTRATION 22 March 1996

2-80

9.6.2 Paper Feed Mechanism

The LCT uses an FRR feed system. Unlike for the paper tray, the feed and

separation rollers are always in contact. The LCT pick-up solenoid [A],

by-pass pick-up solenoid [B], and by-pass feed clutch [C] control paper feed

from the LCT. When the Start key is pressed, the by-pass pick-up solenoid

[B] turns on, and stays on until the copy run has finished. The pick-up roller is

now at the bypass feed level.

At 150 ms after the Start key is pressed, the LCT pick-up solenoid turns on to

drop the pick-up roller all the way to the LCT feed level. Then, 100 ms after

this, the by-pass feed clutch turns on to feed the top sheet of paper. Between

sheets of paper, solenoid [A] turns off, but solenoid [B] stays on.

9.6.3 Paper End Detection

The LCT paper end sensor [A] is just under the LCT bottom plate.

When the LCT runs out of paper, the actuator [B] pivots into the LCT paper

end sensor. Then the LCT lift motor starts to rotate in reverse to lower the

LCT bottom plate. When the LCT lower limit sensor [C] is activated by the

bottom plate, the LCT lift motor stops.

[C]

[A]

[B]

A133D608.wmf

[B]

[A]

[C]

A133D568.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 PAPER FEED AND REGISTRATION

2-81

9.7 BY-PASS FEED TABLE

9.7.1 Table Open/Closed Detection

The by-pass feed table switch [A] detects when the by-pass feed table is

opened. Then the CPU turns on the by-pass feed indicator on the operation

panel.

9.7.2 Feed Mechanism/Paper End Detection

The by-pass feed table uses an FRR feed system, using the same rollers as

the LCT, and one of the solenoids. Only the by-pass pick-up solenoid [A] is

used, because the pick-up roller does not have to drop so far as it does when

feeding from the LCT.

The user can put up to 40 sheets of paper on the by-pass feed table. Note

that the paper can be pushed right into the machine, causing jams. The user

must stop pushing the paper in when the by-pass feed indicator goes out.

When the Start key is pressed, the by-pass feed clutch [B] and the pick-up

solenoid turn on to feed the top sheet of paper.

When there is no paper on the by-pass feed table, the paper end feeler [C]

drops into the cutout in the lower guide plate and the by-pass feed paper end

sensor [D] is deactivated.

[A]

A133D602.wmf

[B]

A133D569.wmf

[D]

[C]

[A] [B]

A133D604.wmf

PAPER FEED AND REGISTRATION 22 March 1996

2-82

9.7.3 By-pass Feed Paper Width Detection

The by-pass feed paper width sensor board [A] monitors the paper width. The

rear side fence is connected to the terminal plate [B]. When the side fences

are moved to match the paper width, the terminal plate slides along the wiring

patterns on the detection board. The patterns for each paper width on the

paper width detection board are unique. Therefore, the machine determines

which paper width has been placed in the by-pass feed table by the signal

output from the board. However, the machine will not determine the paper

length. For example, A4 paper set sideways will be determined to be A3

paper.

[A]

A133D570.wmf

[B]

LT version

A4 version

A133D571.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 PAPER FEED AND REGISTRATION

2-83

9.8 PAPER REGISTRATION

Main motor rotation is transmitted to the registration clutch gear [A] (located

on the lower registration roller shaft) through the timing belt [B] and the relay

gear [C].

The registration sensor [D] is positioned just before the registration rollers.

When the paper leading edge activates the registration sensor, the

registration clutch is off and the registration rollers are not turning. However,

the relay clutch [E] stays on for an extra 108 ms. This delay allows time for

the paper to press against the registration rollers and buckle slightly to

correct skew. Then, the registration clutch energizes and the relay clutch

re-energizes at the proper time to align the paper with the image on the drum.

The registration and relay rollers feed the paper to the image transfer section.

The registration sensor is also used for paper misfeed detection.

[D]

[A]

[C]

[B]

[E]

A133D621.wmf

PAPER FEED AND REGISTRATION 22 March 1996

2-84

9.9 PAPER FEED AND MISFEED DETECTION TIMING

9.9.1 Paper Feed Tray

A4 sideways

J1: Checks whether the sensors (relay sensors and registration

sensor) are activated within 500 ms after the designated time

for these sensors.

J2: Checks whether the sensors (relay sensors and registration

sensor) are deactivated within 667 ms after the designated time

for these sensors.

L.E. (Leading Edge): Start Time for Scanning the Original

A133D622.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 PAPER FEED AND REGISTRATION

2-85

9.9.2 A4 sideways; two copies of a single-page original

J1: Checks whether the registration sensor is activated when the registration

clutch is turned on.

9.9.3 By-pass Feed

A4 sideways

J1: Checks whether the registration sensor is activated when the registration

clutch is turned on.

A133D623.wmf

A133D624.wmf

PAPER FEED AND REGISTRATION 22 March 1996

2-86

10. IMAGE FUSING

10.1 OVERVIEW

The fusing unit consists of the following parts:

1. Thermofuse

2. Thermistor

3. Fusing lamp

4. Hot roller

5. Lower entrance guide

6. Pressure springs

7. Pressure roller

8. Cleaning roller

9. Fusing exit roller

10. Fusing exit sensor

11. Hot roller strippers

10 1 2

3

4

5

6

7

9 8

11

A133D603.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE FUSING

2-87

10.2 FUSING DRIVE AND RELEASE MECHANISM

The main motor [A] drives the fusing unit through a timing belt [B] and some

gears [C].

The fusing unit drive release mechanism automatically disengages the fusing

unit drive gear [D] when the front cover [E] is opened. This allows the fusing

unit drive gear to rotate freely so that misfed paper can be easily removed.

When the front cover is opened, the actuator plate [F] pulls release wire [G].

The wire pulls the fusing unit gear bracket [H] and the fusing unit drive is

disengaged.

[G]

[D]

[E]

[F]

[H]

A133D601.wmf

[B]

[A]

[C]

A133D609.wmf

IMAGE FUSING 22 March 1996

2-88

10.3 FUSING ENTRANCE GUIDE SHIFT MECHANISM

The entrance guide [A] for this machine has three holes on each side to

adjust for thick or thin paper. Normally, the outer screw hole [B] on each side

is used.

For thin paper, move the entrance guide up by securing it with screw holes

[C]. This slightly lengthens the paper path which prevents the paper from

creasing in the fusing unit.

For thick paper, move the entrance guide down (use the outer screw holes

[B]). This is because the lower setting allows more direct access to the gap

between the hot and pressure rollers. This prevents thick paper from buckling

against the hot roller, which can cause blurring at the leading edge of the

copy. Also, thick paper does not bend as easily, and is therefore less prone

to creasing.

The inner screw holes [D] are spare in case the other screw holes get

damaged.

[A]

[B]

[D]

[C]

A133D599.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE FUSING

2-89

10.4 PRESSURE ROLLER

The pressure roller [A] is made of silicone rubber with a teflon tube coating.

The pressure springs [C] constantly apply pressure between the hot roller [B]

and the pressure roller.

The pressure can be changed by adjusting the position of the pressure

springs. The upper position [D] is the normal setting. The lower position [E]

increases the pressure and this prevents insufficient fusing by the fusing unit.

10.5 CLEANING MECHANISM

The cleaning roller [A] is always in contact with the pressure roller [B]. It

collects toner and paper dust adhering to the surface of the pressure roller.

This is because the cleaning roller is made of metal and collects adhering

matter more easily than the pressure roller (which has a teflon coating).

[C]

[B]

[A]

[C]

[D]

[E]

[B]

A133D600.wmf

[A]

[B]

A133D575.wmf

IMAGE FUSING 22 March 1996

2-90

10.6 FUSING TEMPERATURE CONTROL

When the main switch turns on, the CPU checks the mains frequency for 500

ms; this is done in case phase control mode is selected later. Then the CPU

turns on the fusing lamp.

After the main switch has been turned on, the copier starts fusing idling for

about 30s when the thermistor detects the operating fusing temperature

(185°C). When fusing idling mode is disabled, fusing idling is not done,

regardless of the fusing temperature when the main switch is turned on.

Note: Fusing idling can be enabled or disabled with SP 1103. In this

machine, it is normally disabled because the copy speed is not high

enough to require it.

If the fusing lamp is turned on while the exposure lamp is on, the power

supplied to the exposure lamp may fluctuate, possibly degrading the copy

quality. To prevent this, in this machine, the fusing lamp can either stay off or

change from on to off while the exposure lamp is on.

There are two types of fusing unit control: on/off control, and phase control.

The mode can be selected with SP1104.

(°C)

A133D619.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE FUSING

2-91

– On/Off Control –

When the thermistor detects the operation temperature, the fusing lamp is

turned off. After that, the CPU keeps the operation temperature constant by

turning the lamp on and off. This is the default setting.

– Phase Control Mode –

In on/off control mode, the ac drive board supplies full ac power to the fusing

lamp.

In phase control mode, the fusing controller on the BCU board controls the

lamp control signal duty cycle which in turn affects the duty cycle of the fusing

lamp supply.

When the main switch is turned on, the BCU board starts to output the lamp

control signal, which is generated from the zero cross signal.

The duty cycle of the lamp control signal depends on the temperature of the

hot roller. When the hot roller temperature is low, the lamp control signal

pulse will be wider to increase the temperature. Conversely, if the roller

temperature is high, the duty cycles will be smaller to reduce the temperature.

Phase control mode should be selected only if the user has a problem with

electrical noise on the same circuit or interference.

A133D576.wmf

IMAGE FUSING 22 March 1996

2-92

10.7 OVERHEAT PROTECTION

If the hot roller temperature reaches higher than 230°C, the CPU cuts off the

power to the fusing lamp. At the same time, SC543 will be generated.

Even if the thermistor overheat protection fails, there is a thermofuse in series

with the common ground line of the fusing lamp. If the temperature of the

thermofuse reaches 169°C, the thermofuse opens, removing power from the

fusing lamp. At the same time, the copier stops operating.

10.8 ENERGY SAVER FUNCTIONS

Note: This explanation is for the 230V machine. The energy saver function

for the 115V machine is explained in section 12-2 (Energy Star) in

more detail.

When the copier is not in use, the energy saver function reduces power

consumption by decreasing the fusing temperature.

If the low power timer (UP mode) runs out, the copier automatically enters

low power mode. The fusing lamp switches off until the lamp reaches the

temperature selected with SP5920. The lower this temperature is, the longer

the waiting time until the copier returns to the ready condition.

Also, when the Clear Modes/Low Power Mode key is held down for over 1 s,

the copier goes into the low power mode. The Low Power indicator turns on

and all the other indicators turn off.

In low power mode, the copier returns to the ready condition if someone

stands at the front of the copier (in other words, when the Auto Response

sensor is activated).

The programming modes for this function are shown in the following table.

Mode Method Selectable values Default Unit/Step

Auto OFF Timer This function only works in 115V models.

Low Power Timer UP mode 0 ~ 180 s 60 s 10 s

Fusing temp. in the low power

mode

SP 5920 170 °C

155 °C

125 °C

100 °C

170 °C

Duplex Mode Priority UP mode 1 sided to 1 sided

1 sided to 2 sided

2 sided to 2 sided

1 sided to

1 sided

Auto OFF Mode SP 5303 This function only works in 115V models.

Detailed

Descriptions

22 March 1996 IMAGE FUSING

2-93

11. DUPLEX

11.1 OVERVIEW

The duplex tray is used for multiple two-sided and single two-sided copying.

The junction gate [A] rotates up 1.1 seconds after the registration clutch

turns on, and the copy passes to the duplex tray. Shortly after the fusing exit

sensor detects the leading edge of the paper, the entrance rollers [B] and

duplex feed roller [C] start to rotate. At the same time, the duplex bottom

plate [D] lowers.

The copy feeds over the duplex feed roller and into the tray. The jogger

fences [E] and end fence [F] move inward to square the copy stack, then they

move back 10.5 mm from the paper stack. After the final copy is delivered to

the stack area, the jogger and end fences remain against the paper stack.

Soon after the final copy is squared, the duplex bottom plate lifts to the paper

feed position and the duplex feed roller starts rotating counterclockwise to

feed the top copy to the relay rollers [G]. The second side is then copied with

the copy following the paper tray feed station paper path.

For a diagram of the paper feed path, see “Paper Path – Duplex Copying” in

the Overall Machine Information section.

[A]

A133D577.wmf

[F]

[G]

[C]

[E] [D]

[B]

A133D578.wmf

DUPLEX 22 March 1996

2-94

11.2 DRIVE MECHANISM

The main motor [A] drives the transport rollers [B] through the timing belts

[C]. All rollers in the duplex tray are driven by the duplex feed motor [D]

through a series of gears and a timing belt [E]. Helical gears are used to

reduce noise.

The duplex feed motor also drives the duplex bottom plate up and down.

[E]

[D]

A133D579.wmf

[C]

[B]

[A]

A133D611.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DUPLEX

2-95

11.3 TURN GUIDE

The junction gate solenoid [A] is energized 1.1 seconds after the registration

clutch has been turned on. Then, the junction gate [B] rotates upwards to

direct the copy paper to the duplex turn guide. The junction gate solenoid

stays on until the first side copies are stacked in the duplex tray.

The copy is then directed out of the duplex tray back into the copier by the

transport rollers [C] to start the second side copying. There is a duplex

entrance sensor [D] for paper misfeed detection.

[C]

[C]

[B]

[D]

[A]

A133D580.wmf

DUPLEX 22 March 1996

2-96

11.4 DUPLEX ENTRANCE TO DUPLEX TRAY

The duplex feed motor [A] starts turning 500 ms after the leading edge of the

paper activates the fusing exit sensor. This motor drives the duplex feed

rollers [B] and the duplex transport rollers [C]. The copy paper from the turn

guide is directed to the duplex tray through these rollers.

The tip of the flip mylar [D] moves to the left (front view) when the duplex feed

rollers rotate to feed the copy into the duplex tray. The mylar presses the

copy against the duplex feed rollers, ensuring that the trailing edge of the

copy clears the guide plate.

The duplex turn sensor [E] detects the trailing edge of the paper as it enters

the tray.

[B]

[A]

[D]

[C] [E]

A133D581.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DUPLEX

2-97

11.5 DUPLEX STACKING

There are two motors for driving the fences. The side jogger fences are

driven by the side fence jogger motor [A]. The end jogger fence is driven by

the end fence jogger motor [B]. Using two separate motors for the side and

end fences allows the duplex tray to handle all paper sizes from A3/11″ x 17″

to A5/ 81/2″ x 51/2″ sideways.

There are two home position sensors. One is for the jogger fences [C], and

the other is for the end fence [D]. When the main switch turns on, the side

fence jogger motor and the end fence jogger motor rotate to place the jogger

fences and the end fence at their home positions.

When the registration clutch turns on, the side fences move 10.5 mm, and

the end fence moves 8.7 mm away from the selected paper size. Then, when

the copy paper is delivered to the duplex tray, the jogger fences move inward

to square the paper after the duplex turn sensor detects the trailing edge of

the copy paper. (The duplex turn sensor is [E] in the diagram on the previous

page.) Shortly after this, the jogger fences move back to their previous

positions. After the last copy of the first side copy run enters the duplex tray,

the jogger fences remain against the paper stack.

There are two end fences. One [E] is for A3/11 x 17″ size paper. The other

[F] is for sizes smaller than B4. They are included as a unit. When A3/11 x

17″ size paper is in the duplex tray, the end fence unit moves to the left (as

seen from the operation side of the machine) and the B4 end fence rotates

down as it is pressed against the end fence stopper [G].

[C]

[A] A133D582.wmf

[D]

[B]

[G] [E]

[F]

A133D583.wmf

8.7 mm

10.5 mm

10.5 mm

A133D584.wmf

DUPLEX 22 March 1996

2-98

11.6 PAPER FEED FROM THE DUPLEX TRAY

11.6.1 Tray Lift Mechanism

After the first side copies have been made, the duplex feed motor [A]

changes direction, and the cam clutch gear [B] lifts up the duplex bottom

plate through a series of gears.

While the first side is being copied, the duplex feed motor is rotating

clockwise and the cam clutch gear is rotating counter clockwise (see the

above drawing).

When all copies have been stacked in the duplex tray, the duplex feed motor

rotates counterclockwise, and the cam clutch gear rotates clockwise. The

cam clutch [C] also rotates clockwise because of the spring inside the clutch.

The pin [D] on the clutch lifts up the duplex lift lever [E] through a spring,

raising the duplex bottom plate [F].

When the duplex feed motor rotates clockwise again, the cam clutch rotates

counterclockwise, and the bottom plate lowers.

[B]

[E]

[A]

[C]

[D]

A133D585.wmf

[C] [E]

[F]

– While copying the first side – – While lifting the tray –

A133D586.img

Detailed

Descriptions

22 March 1996 DUPLEX

2-99

11.6.2 Paper Feed System

While paper is being stacked in the duplex tray, the paper flatteners [A]

correct curl at the leading edge of the paper.

After all the paper has been stacked in the duplex tray, the jogger fences

square the paper stack and the duplex feed motor rotates counterclockwise

briefly to prepare to feed the paper from the duplex tray. At this time, the

bottom plate rises and the duplex feed rollers [B] move the flip mylars [C]

back to the right (front view).

The duplex paper feed system consists of three sets of duplex feed rollers

and a friction roller [D]. As the friction roller has a one-way bearing inside, it

rotates freely during paper stacking and locks during paper feeding. The

duplex feed rollers can feed only the top sheet of the stack because the

friction roller functions in the same way as a friction pad does.

After that, the paper leaving the duplex tray for copying the second side

follows the paper tray feed station paper path.

After the duplex tray runs out the final copy, the paper end feeler [E] drops

through a slot in the duplex bottom plate. The duplex paper end actuator [F],

which is on the same shaft as the duplex paper end feeler, pivots into the

duplex paper end sensor [G]. The sensor sends the signal to the cpu to stop

the next paper feed cycle.

For a diagram of the paper feed path, see “Paper Path – Duplex Copying” in

the Overall Machine Information section.

[E]

[F]

[G]

[D]

[C]

[A]

[B] [B]

[A]

A133D587.wmf

DUPLEX 22 March 1996

2-100

12. OTHERS

12.1 500-SHEET RECEIVING TRAY

The 500-sheet receiving tray is available as an option.

The tray holder is suspended by springs [A]. After about 200 copies (A4/LT)

have been stacked on the tray, the copy tray starts to move down because of

the paper weight.

The tray holder has a rack gear that contacts the damper gear [B]. When

copies are taken from the tray, the springs pull the tray back up. However,

the damper gear resists the upward pull of the springs and the tray rises

slowly.

A133D626.wmf

[A]

[A]

[B] Detailed

Descriptions

22 March 1996 OTHERS

2-101

12.2 ENERGY STAR

12.2.1 Overview

This Energy Star specifications set by the USA Environmental Protection

Agency (EPA – Tier 2) are effected only for the 115V machine. This machine

has the following three modes: Low Power Mode, Auto OFF mode, and

Duplex Default Mode. Details are as follows.

12.2.2 Low Power Mode

When the copier is not in use, the energy saver function reduces power

consumption by decreasing the fusing temperature. If the low power timer

(set using UP mode) runs out, the copier automatically enters the low power

mode. The fusing lamp switches off until the fusing unit reaches the

temperature selected with SP5920. The lower this temperature is, the longer

the wating time until the copier returns to the ready condition.

T1: Low Power Mode Timer (UP mode)

Default = 15 minutes

Adjustment range = 1 ~ 120 minutes

T2: Auto OFF Timer (UP mode)

Default = 60 minutes

Adjustment range = 10 ~ 120 minutes

T3: Recovery Time: 30 s or less

&RS\LQJ

6WDQGE\_0RGH

/RZ_3RZHU_0RGH

7_

7_

3RZHU_&RQVXPSWLRQ_LQ_:DWWV__:_

7LPH_LQ_0LQXWHV__0LQ_

$XWR_2))_0RGH

7_

5HDG\_&RQGLWLRQ

A133D628.wmf

OTHERS 22 March 1996

2-102

12.2.3 Auto OFF Mode

When the Auto OFF timer expires (the default is 60 minutes), the machine

cuts all power to the copier. The Auto OFF timer can be programmed with UP

mode. The power is re-supplied when the main switch is turned back on. The

longer the machine has been off, the longer it will take to return to a ready

condition.

To automatically turn off the machine, a new type of main switch with an

incorporated coil is used. When the CPU drops CN299-9 from +24 to 0, the

main switch contacts are opened. The wiring diagram and connector layout

are shown below.

_

_

_

_

_

_

&1____

__

&1____

__

&1____

__

0DLQ

6ZLWFK

&1____

&1____

__ __

5HOD\

%RDUG

$&_’ULYH

%RDUG

%&8

&1_____

__

$&_’ULYH

%RDUG

‘&_3RZHU

6XSSO\_8QLW

&1____

__

A133D612.wmf

Detailed

Descriptions

22 March 1996 OTHERS

2-103

12.2.4 Programming Modes

The following table shows the programming modes for the energy star

function.

Mode Method Selectable values Default Unit/Step

Auto OFF Timer UP mode 10 ~ 120 min 60 min 10 min

Low Power Timer UP mode 1 ~ 120 min 15 min 1 min

Fusing temp. in the low power

mode

SP 5920 125 °C

100 °C

125 °C

Duplex Mode Priority UP mode 1 sided to 1 sided

1 sided to 2 sided

2 sided to 2 sided

1 sided to

2 sided

Auto OFF Mode

(see Note)

SP 5303 Enabled

Disabled

Enabled

NOTE: The auto off mode should be disabled for all countries except for the

USA. This is because the Enegy Star specifications are required only

for the USA. If this mode is disabled, the selectable values for the

auto off timer will be changed to “0 ~ 120 min”. The auto off function

is disabled if “0 min” is selected.

OTHERS 22 March 1996

2-104

SECTION 3

INSTALLATION PROCEDURE

1. INSTALLATION REQUIREMENTS

1.1 ENVIRONMENT

1. Temperature Range: 10°C ~ 30°C

2. Humidity Range: 15% ~ 90%

3. Ambient Illumination: Less than 1,500 lux (Do not expose to direct

sunlight.)

4. Ventilation: 30 m3/hr/person

5. Ambient Dust: Less than 0.10 mg/m3 (2.7 x 10-6 oz/yd3)

6. If the place of installation is air-conditioned or heated, place the machine:

a) where it will not be subjected to sudden temperature changes.

b) where it will not be directly exposed to cool air from an air conditioner.

c) where it will not be directly exposed to heat from a heater.

7. Do not place the machine where it will be exposed to corrosive gases.

8. Do not install the machine at any location over 2,000 m (6,500 feet)

above sea level.

9. Place the copier on a strong and level base.

10. Do not place the machine where it may be subjected to strong vibration.

1.2 MACHINE LEVEL

1. Front to back: Within 5 mm (0.2″) of level

2. Right to Left: Within 5 mm (0.2″) of level

Installation

22 March 1996 INSTALLATION REQUIREMENTS

3-1

1.3 MINIMUM SPACE REQUIREMENTS

Place the copier near a power source, providing clearance as shown.

1.4 POWER REQUIRMENTS

_CAUTION

A. Be sure to ground the machine.

B. Make sure the plug is firmly inserted in the outlet.

C. Avoid multi-wiring.

1. Input voltage level:

120V, 60Hz: More than 12A

220V ~ 240V, 50 Hz/60Hz: More than 7A

2. Permissible voltage fluctuation: ±10%

3. Do not set anything on the power cord.

More than 10 cm or 3.9″

More than 39 cm or More than 50 cm or 19.7″

15.4″

More than 70 cm ro

27.6″

– Copier –

A133I514.wmf

More than 10 cm or 3.9″

More than 70 cm

More than 72 cm or 28.3″ More than 50 cm or

19.7″

– Copier with the optional finisher–

A133I513.wmf

INSTALLATION REQUIREMENTS 22 March 1996

3-2

2. COPIER INSTALLATION

2.1 ACCESSORY CHECK

Check the quantity and condition of the accessories in the box against the

following list:

Description Qt’y

1. Paper Size Decal ……………………………………………. 1

2. Operating Instructions (except for -27 machines) .. 1

3. New Equipment Condition Report …………………….. 1

4. User Survey Card (-17 machines only) ……………… 1

Installation

22 March 1996 COPIER INSTALLATION

3-3

NOTE: 1) Keep the shipping retainers after installing the machine. They

will be reused if the machine is moved to another location in

the future.

2) Never lift the machine by holding the LCT, or the LCT will

break.

1. Remove the strips of tape.

2. Pull out the duplex tray [A] and remove the strips of tape.

3. Remove the guide roller stopper [B].

4. Open the lower duplex guide plate [C] and remove the sheet of paper [D].

5. Install the duplex tray in the machine.

6. Pull out the paper tray [E], and remove the strips of tape and the bottom

plate stopper [F]. Then install the paper tray in the machine.

[C]

[B]

[D] [A]

A133I501.wmf

[F]

[E]

A133I515.wmf

COPIER INSTALLATION 22 March 1996

3-4

7. Open the front cover and swing out the toner bottle holder [A].

8. Remove the strips of tape [B].

9. Remove transfer belt release pin [C] and cleaning blade release pin [D].

NOTE: Put back pins [C] and [D] before transporting the machine to a

new location.

10. Turn the “A1” lever [E] counterclockwise to lower the transfer belt unit.

11. Remove the charge corona unit [F] (1 screw).

12. Remove the toner collection bottle [G] (1 connector).

13. Remove the drum knob [H] and drum bushing [I].

14. Disconnect the ID sensor harness [J] and carefully slide out the drum unit

[K] until the front guide plate releases from the positioning pins.

15. Move the development unit to the right so that the development unit is

away from the drum, then slide out the drum unit completely.

[D] [B]

[A]

[B]

[C]

[B]

A133I502.wmf

[F]

[E]

[G] A133I503.wmf

[J]

[I]

[K] [H]

A133I504.wmf

Installation

22 March 1996 COPIER INSTALLATION

3-5

16. Remove the toner bottle holder [A] (2 screws, 1 connector).

17. Turn the shutter lever [B] of the toner bottle holder as shown.

18. Remove the development unit stopper [C] (1 screw).

19. Pull out the development unit [D] (1 connector). Then place it on a clean

sheet of paper.

20. Remove the toner supply unit [E] (2 screws, 1 connector).

21. Remove the development filter [F].

[E]

[F]

A133I507.wmf

[B] [A]

A133I505.wmf

[D]

[C]

A133I506.wmf

COPIER INSTALLATION 22 March 1996

3-6

22. Pour about half a pack of developer [A] into the development unit. Then

rotate the knob [B] as shown to distribute the developer evenly. Then

pour in all the remaining developer and rotate the knob again.

NOTE: To prevent the developer from spilling, do not rotate the knob in

the other direction.

23. Attach the toner supply unit to the development unit.

24. Install the development unit in the copier and put back the stopper ([C]

that was removed in step 18).

NOTE: Be careful not to damage the bias wire.

25. Move the development unit to the right so that the development unit is

away from the drum. Then install the drum unit.

26. Make sure that the toner bottle holder [C] and the toner bottle holder

bracket [D] are at right angles as shown above. If not, swing the toner

bottle holder out in the direction of the big arrow in the diagram.

27. Install the toner bottle holder.

28. Install the charge corona unit.

29. Install the toner collection bottle.

30. Install the toner bottle by following the instructions on the reverse side of

the front cover.

31. Swing the toner bottle holder into its original position and close the front

cover.

[C]

[D]

A133I522.wmf

[A]

[B]

A133I508.wmf

Installation

22 March 1996 COPIER INSTALLATION

3-7

32. Install the 500-sheet copy tray if required:

1) Remove caps [E] with nippers.

2) First, remove the screws [F], and fit the hooks [G] on the copy tray unit

into the openings. Then tighten the screws [H] that are built into the

copy tray unit.

3) Install the copy tray [I].

33. Install the optional platen cover [A] as shown if required:

1) Install two stud screws [B] on the top cover.

2) Position the platen cover bracket [C] on the stud screws and slide it to

the left.

[A]

[B]

[C]

A133I509.wmf

[F]

[G]

[H]

[I]

[H]

[E]

[G]

A133I523.wmf

COPIER INSTALLATION 22 March 1996

3-8

Steps 34 through 36 are for the 220 ~ 240 V machine only.

34. Remove the rear cover.

35. Install the three ROMs which contain the language kit in the IC411,

IC412, and IC413 sockets on the SCU board (the lower left PCB as

viewed from the rear of the machine).

The “MSIS” ROM should be put in the IC411 socket.

The “COPY1” ROM should be put in the IC412 socket.

The “COPY2” ROM should be put in the IC413 socket.

NOTE: Do not bend the pins of the ROMs.

Do not install the ROMs the wrong way round.

36. Put the rear cover back on the machine.

37. Plug in the copier and turn on the main switch.

38. After the machine reaches the operation condition (the start button LED is

green), enter SP mode as follows:

1) Press the “Clear Modes” key.

2) Enter “107” using the numeric keys.

3) Hold down the “Clear/Stop” key for more than 3 seconds.

39. Perform the TD sensor initial setting as follows:

1) Enter “2801” and press the “Enter” key.

2) Touch “Start” on the LCD.

NOTE: The machine will automatically stop when TD sensor initial

setting is completed.

,&____

06,6

,&____

&23<_

,&____

&23<_

6&8

A133i516.wmf

Installation

22 March 1996 COPIER INSTALLATION

3-9

40. Perform the free run procedure as follows:

1) Enter “5802” and press the “Enter” key.

2) Touch “ON” on the LCD then touch “Copy Mode” on the LCD.

3) Set the number of copies at 50.

4) Close the platen cover or the ADF then press the “Start” key.

5) After finishing the free run, touch “SP Mode” on the LCD.

6) Touch “Quit” on the LCD to leave SP mode.

41. Pull out the paper tray and load paper into it (the paper size and

orientation should be as specified by the customer).

NOTE: The side and rear fences should be properly positioned.

42. Select the appropriate paper size for the paper tray by sliding the paper

size slider [A] into the correct position.

NOTE: A non-standard paper size can be selected with a UP mode (See

the Paper Size Selection section).

43. When the optional Paper Feed Unit is installed: Enter the proper

paper size for each paper tray using a UP mode. (See the Paper Size

Selection section.)

44. Attach the appropriate paper size decals [B] to the paper trays. Also,

attach the duplex decal to the duplex tray.

NOTE: Paper size decals are also used for the optional paper feed unit.

Keep any remaining decals for use with the paper feed unit.

45. Check the copy quality and machine operation.

[B]

On the paper tray

On the duplex tray

A133I510.wmf

[A]

A133I511.wmf

COPIER INSTALLATION 22 March 1996

3-10

2.2 KEY COUNTER (OPTION)

_CAUTION

Unplug the copier power cord before starting the following procedure.

1. Remove the right cover [A]. (See “Replacement and Adjustment – Outer

Cover Removal”.)

2. Remove the cap [B] with nippers.

3. Remove the key counter cover [C] (2 screws)

4. Pass the key counter holder connector [D] through the opening [E].

5. Disconnect the connector [F] and connect the key counter holder

connector.

6. Mount the key counter holder [G] (2 screws).

7. Reassemble the machine and check the key counter’s operation.

[F]

[A]

[B]

[C]

[G]

[E]

[D]

A133I517.wmf

Installation

22 March 1996 COPIER INSTALLATION

3-11

2.3 TRAY HEATER (OPTION)

_CAUTION

Unplug the copier power cord before starting the following procedure.

1. Remove the duplex unit. (See “Replacement and Adjustment – Duplex

Unit Removal”.)

2. Remove the paper feed tray. (See “Replacement and Adjustment –

Paper Feed Tray Removal”.)

3. Install the tray heater [A] (2 screws).

4. Connect the connector of the heater to the copier’s connector [B] which is

mounted on the rear frame.

5. Fit the heater harness into the clamper.

6. Install the heater cover [C] (1 screw).

7. Reassemble the machine.

8. Check the printer side-to-side registration for the 1st paper feed station

(SP1002-2) and the duplex unit (SP1002-1).

NOTE: Tell the customer that even when the copier’s main switch is

turned off, the copier power cord should be plugged in.

Otherwise, the tray heater will not function.

[C]

A133I518.wmf

[B]

[A]

A133I519.wmf

COPIER INSTALLATION 22 March 1996

3-12

2.4 DRUM HEATER (OPTION)

_CAUTION

Unplug the copier power cord before starting the following procedure.

1. Remove the transfer the belt unit. (See “Replacement and Adjustment –

Transfer Belt Unit Removal”.)

2. Move the “A1” lever clockwise.

3. Install the drum heater [A] (2 screws).

4. Connect the connector of the heater to the copier’s connector [B] which is

mounted on the rear frame.

5. Fit the heater harness into the clamper.

NOTE: Route the heater harness under the hook [C].

6. Install the heater cover [D] (1 screw).

7. Reassemble the machine.

NOTE: Tell the customer that even when the copier’s main switch is

turned off, the copier power cord should be plugged in.

Otherwise, the drum heater will not function.

[B]

[D]

[A]

[C]

A133I520.wmf

Installation

22 March 1996 COPIER INSTALLATION

3-13

2.5 OPTICS ANTI-CONDENSATION HEATER (OPTION)

_CAUTION

Unplug the copier power cord before starting the following procedure.

1. Remove the exposure glass. (See “Replacement and Adjustment –

Exposure Glass Removal”.)

2. Move the 1st scanner to the center of the scanner unit.

3. Install the optics anti-condensation heater [A] (2 scwers).

4. Connect the connector of the heater to the copier’s connector [B] which is

mounted on the front frame of the scanner unit.

5. Fit the harness into the clamper [C].

6. Reassemble the machine.

NOTE: Tell the customer that even when the copier’s main switch is

turned off, the copier power cord should be plugged in.

Otherwise, the optics anti-condensation heater will not function.

[B]

[C]

[A]

A133I521.wmf

COPIER INSTALLATION 22 March 1996

3-14

3. PAPER SIZE SELECTION

3.1 OPTIONAL PAPER FEED UNIT

The paper size for the paper feed unit can be selected with User Program

mode.

You can select paper of the following sizes:

Metric version Inch version

A3 $ , B4 $ , A4 # $, B5 # $

11″ x 17″ $ , 81/2″ x 14″ $ , 81/2″ x 11″ # $,

8″ x 10″$ , 8″ x 13″ $ , 81/2″ x 13″ $ ,

81/4″ x 13″ $

11″ x 17″ $ , 81/2″ x 14″ $ , 81/2″ x 11″ # $,

11″ x 15″ $ , 10″ x 14″ $ , 8″ x 101/2″ $ ,

8″ x 10″ $ , A3 $ , B4 $ , A4 # $,

8″ x 13″ $ , 81/2″ x 13″ $ ,

81/4″ x 13″ $

1. Press the User Tools key.

2. Touch the Basic Settings key.

3. Touch the Next key three times to reach the paper size setting menu.

4. Find the paper tray (2, 3, or 4) and touch the Change key. Select the new

paper size by touching a key. Then touch the Exit key.

5. Press the User Tools key.

8VHU 7RROV *XLGDQFH

A133I512.wmf

Installation

22 March 1996 PAPER SIZE SELECTION

3-15

3.2 1ST TRAY – NON-STANDARD PAPER SIZE SELECTION

For the 1st tray, a wider range of paper sizes can be selected with User

Program mode.

If a non-standard paper size is selected, the machine ignores the paper size

set with the paper size slider.

You can select paper of the following sizes:

Metric version Inch version

11″ x 17″ $ , 81/2″ x 14″ $ , 51/2″ $ x 81/2″ # ,

8″ x 10″ $

11″ x 15″ $ , 10″ x 14″ $ , 8″ x 101/2″ $ ,

8″ x 10″ $ , B4 $

1. Slide the paper size slider [A] on the paper tray into the “*” position.

2. Press the User Tools key.

3. Touch the Basic Setting key.

4. Touch the Next key three times to reach the paper setting menu.

5. In the Tray <*> Paper Size Setting menu, the present size setting is

displayed. Touch the Change key. Select the new paper size by touching

a key. Then, touch the Exit key.

6. Press the User Tools key.

[A]

A133I511-2.wmf

8VHU 7RROV *XLGDQFH

A133I512-2.wmf

PAPER SIZE SELECTION 22 March 1996

3-16

3.3 1ST TRAY – F/F4 SIZE PAPER SELECTION

For the 1st tray, a wider range of F and F4 paper sizes can be selected with

User Program mode.

You can select paper of the following sizes:

8″ x 13″

8 1/4″ x 13″

8 1/2″ x 13″

1. Slide the paper size slider [A] on the paper tray into the “F/F4” position.

2. Press the User Tools key.

3. Touch the Basic Setting key.

4. Touch the Next key three times to reach the paper setting menu.

5. In the Tray <F/F4> Paper Size Setting menu, the present size setting is

displayed. Touch the Change key. Select the new paper size by touching

a key. Then, touch the Exit key.

6. Press the User Tools key.

[A]

A133I511-3.wmf

8VHU 7RROV *XLGDQFH

A133I512-3.wmf

Installation

22 March 1996 PAPER SIZE SELECTION

3-17

SECTION 4

SERVICE TABLES

1. SERVICE REMARKS

1.1 GENERAL CAUTION

Do not turn off the main switch while any of the electrical components are

active. Doing so might cause damage to units such as the transfer belt, drum,

and development unit when they are pulled out of or put back into the copier.

1.2 DRUM

The organic photoconductor (OPC) drum is more sensitive to light and

ammonia gas than a selenium drum. Follow the cautions below when

handling an OPC drum.

1. Never expose the drum to direct sunlight.

2. Never expose the drum to direct light of more than 1,000 Lux for more

than a minute.

3. Never touch the drum surface with bare hands. When the drum surface is

touched with a finger or becomes dirty, wipe it with a dry cloth or clean it

with wet cotton. Wipe with a dry cloth after cleaning with wet cotton.

4. Never use alcohol to clean the drum; alcohol dissolves the drum surface.

5. Store the drum in a cool, dry place away from heat.

6. Take care not to scratch the drum as the drum layer is thin and is easily

damaged.

7. Never expose the drum to corrosive gases such as ammonia gas.

8. Always keep the drum in the protective sheet when keeping the drum

unit, or the drum itself, out of the copier. Doing so avoids exposing it to

bright light or direct sunlight. This will protect the drum from light fatigue.

9. Before pulling out the drum unit, place a sheet of paper under the drum to

catch any spilt toner.

10. Dispose of used drums in accordance with local regulations.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE REMARKS

4-1

11. When installing a new drum in the drum unit, the following must be done.

a) Remove the protective sheet after securing the new drum to the drum

unit.

b) Do the ID Sensor Initial Setting procedure (SP Test Mode 3001).

12. When installing the drum unit, the following steps must be performed in

the order written.

1) Secure the drum unit to the shaft with the knob screw.

2) Set the drum stay in position.

1.3 TRANSFER BELT UNIT

1. Replace the transfer belt every two PM cycles (240K copies) to avoid bad

effects on the drum.

2. Never touch the transfer belt surface with bare hands.

3. Take care not to scratch the transfer belt as the surface is easily

damaged.

4. Before installing the new transfer belt, clean all the rollers with a dry cloth

to prevent the belt from slipping.

1.4 SCANNER UNIT

1. When installing the exposure glass, make sure that the white reference

plate is facing down.

2. Clean the exposure glass with alcohol or glass cleaner to reduce the

amount of static electricity on the glass surface.

3. Use a cotton pad with water or a blower brush to clean the mirrors and

lens.

4. Do not bend or crease the exposure lamp flat cable.

5. Do not disassemble the lens unit. Doing so will throw the lens and the

copy image out of focus.

6. Do not turn any of the CCD positioning screws. Doing so will throw the

CCD out of position.

SERVICE REMARKS 22 March 1996

4-2

1.5 LASER UNIT

1. Do not loosen the screws that secure the LD drive board to the laser

diode casing. Doing so would throw the LD unit out of adjustment.

2. Do not adjust the variable resistors on the LD unit, as they are adjusted in

the factory.

3. The polygon mirror and F-theta lenses are very sensitive to dust. Never

open the optical housing unit or remove the polygon mirror motor cover.

4. Do not touch the glass surface of the polygon mirror motor unit with bare

hands.

1.6 CHARGE CORONA UNIT

1. Clean the charge corona wire with a dry cloth. Do not use sandpaper or a

solvent.

2. Clean the charge corona casing with wet cotton and a dry cloth.

3. Clean the end blocks with a blower brush first to remove toner and paper

dust. Then clean it with a dry cloth if any toner still remains on it.

4. Do not touch the corona wires with bare hands. Oil stains from fingers

may cause uneven image density on copies.

5. Make sure that there is no foreign material (iron filings, etc.) on the casing.

6. To avoid uneven charge, do not bend or scratch the wire surface when

installing new corona wires. Also be sure that the corona wires are

correctly positioned in the grooves of the end blocks.

7. Clean the charge grid plate with a blower brush, water, then with a dry

cloth. When doing so, be careful not to damage the grids by letting fibers

attach to them.

8. Do not touch the charge grid plate with bare hands. Also, do not bend the

charge grid plate or make any dent in it. Doing so may cause uneven

charge.

1.7 DEVELOPMENT

1. Be careful not to nick or scratch the development rollers.

2. Place the development unit on a sheet of paper after removing it from the

copier.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE REMARKS

4-3

3. Never disassemble the development roller assembly. The position of the

doctor plate is set with special tools and instruments at the factory to

ensure the proper gap between the doctor blade and the development

roller.

4. Clean the drive gears after removing used developer.

5. Dispose of used developer in accordance with local regulations.

6. When removing or installing the development unit, be careful not to

damage the drum surface with the entrance seal on the development unit.

7. Never load different types of developer and toner into the development

unit. Doing so will cause poor copy quality and toner scattering.

8. Immediately after installing new developer, the TD sensor initial setting

procedure should be performed to avoid damage to the copier. Do not

perform the TD sensor initial setting with used developer. Do not make

any copies before doing the TD sensor initial setting.

9. When using a vacuum cleaner to clean the development unit casing,

always ground the casing with your fingers to avoid damaging the toner

density sensor with static electricity.

10. After replacing the TD sensor, do the TD sensor initial setting procedure

(SP 2801).

1.8 DRUM CLEANING

1. Do not touch the cleaning brush with bare hands.

2. When servicing the cleaning section, be careful not to damage the edge

of the cleaning blade.

1.9 FUSING UNIT

1. After installing the fusing thermistor, make sure that it is in contact with

the hot roller and that it is movable.

2. Be careful not to damage the edges of the hot roller strippers or their

tension springs.

3. Do not touch the fusing lamp and rollers with bare hands.

4. Make sure that the fusing lamp is positioned correctly and that it does not

touch the inner surface of the hot roller.

SERVICE REMARKS 22 March 1996

4-4

1.10 PAPER FEED

1. Do not touch the surface of the pick-up, feed, and separation rollers.

2. The side fences and end fence of the paper tray must be positioned

correctly to align with the actual paper size to avoid paper misfeeds.

1.11 USED TONER

1. The used toner tank should be emptied at every PM cycle, but we

recommend checking the amount of used toner in the tank at every EM.

2. When reinstalling the used toner tank, make sure that the toner overflow

sensor connector is inserted firmly.

3. Dispose of used toner in accordance with local regulations. Never throw

toner into an open flame, for toner dust may ignite when exposed to open

flame.

1.12 OTHERS

1. When carrying the copier, never lift it up by holding the LCT. Otherwise,

the LCT will be broken. Hold the copier by the carrier handles in the

bottom corners.

2. Do not move the copier while the main switch is on. The hard disk will be

damaged. Stop the hard disk from spinning with SP 4911-4 before

moving the machine.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE REMARKS

4-5

2. SERVICE PROGRAM MODE

2.1 SERVICE PROGRAM MODE OPERATION

The service program (SP) mode is used to check electrical data, change

modes, and adjust values.

2.1.1 Service Program Access Procedure

1) How to enter the SP mode

Press the following keys in sequence.

_®__ ®_® _®_

Hold the _ key for more than 3 seconds.

A menu of SP modes is displayed on the screen.

2) How to use an SP mode

Input the required SP mode number at the ten-key pad, then press Enter (#).

Also, you can scroll through the modes on the screen by pressing the “Prev.

SP” or “Next SP” button.

To get to a Class 2 level, press the Enter key again. Then scroll through the

Class 2 modes with “Prev. SP” or “Next SP”.

3) How to return to the main menu from within an SP mode

Press the key.

4) How to leave SP mode

Touch the “Quit” button on the display.

A133M502.tif

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-6

2.1.2 Accessing Copy Mode from within an SP Mode

1. Touch “Copy Mode” [A] on the display. (This now changes to “SP Mode”.)

2. Select the appropriate copy modes and make trial copies.

3. To return to the SP mode, touch “SP Mode” [B] on the display.

2.1.3 To Input a Value or Setting for an SP Mode

1. Input the value using the number keys, or for some SP modes, press the

appropriate setting button on the screen.

2. If you used the number keys, now press the “Enter” key.

NOTE: If you forget to press the “Enter” key, the previous value remains.

[A]

A133M502-2.tif

[B]

A133M503.tif

A133M504.tif

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-7

2.2 SERVICE PROGRAM MODE TABLES

2.2.1 MAIN SP MODE TABLE

NOTE: 1. In the Function column, comments are in italics.

2. In the Settings column, the default value is in bold letters.

3. An asterisk ” * ” after the mode number means that this mode is

stored in the NVRAM. If you do a RAM reset, all these SP modes

will be reset to their factory settings.

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

1001 * Leading Edge

Registration

Adjusts the printing leading edge

registration using Trimming Area Pattern

(SP2902-3, No.10).

+9 ~ -9

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

The specification is 3 ±2 mm. See

“Replacement and Adjustment – Copy

Image Adjustments” for details.

1002 * 1 * Side-to-Side

Registration

(Duplex)

Adjusts the printing side-to-side

registration from the duplex tray using the

Trimming Area Pattern (SP2902-3, No.10).

+9 ~ -9

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

The specification is 2 ±1.5 mm. See

“Replacement and Adjustment – Copy

Image Adjustments” for details on SP1002

2 * Side-to-Side

Registration

(1st paper

feed)

Adjusts the printing side-to-side

registration from the 1st paper feed

station using the Trimming Area Pattern

(SP2902-3, No.10).

+9 ~ -9

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

The specification is 2 ±1.5 mm.

3 * Side-to-Side

Registration

(2nd paper

feed: Option

PFU tray 1)

Adjusts the printing side-to-side

registration from the 2nd paper feed

station using the Trimming Area Pattern

(SP2902-3, No.10).

+9 ~ -9

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

The specification is 2 ±1.5 mm.

4 * Side-to-Side

Registration

(3rd paper

feed: Option

PFU tray 2)

Adjusts the printing side-to-side

registration from the 3rd paper feed

station using the Trimming Area Pattern

(SP2902-3, No.10).

+9 ~ -9

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

The specification is 2 ±1.5 mm.

5 * Side-to-Side

Registration

(4th paper

feed: Option

PFU tray 3 if

present)

Adjusts the printing side-to-side

registration from the 4th paper feed

station using the Trimming Area Pattern

(SP2902-3, No.10).

+9 ~ -9

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

The specification is 2 ±1.5 mm.

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-8

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

1002 * 6 * Side-to-Side

Registration

(By-pass feed)

Adjusts the printing side-to-side

registration from the by-pass feed table

using the Trimming Area Pattern

(SP2902-3, No.10).

+9 ~ -9

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

The specification is 2 ±1.5 mm.

7 * Side-to-Side

Registration

(LCT)

Adjusts the printing side-to-side

registration from the LCT using the

Trimming Area Pattern (SP2902-3, No.10).

+9 ~ -9

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

The specification is 2 ±1.5 mm.

1003 * 1 * Paper Feed

Timing

(Paper Feed

Trays)

Adjusts the relay clutch timing at

registration. The relay clutch timing

determines the amount of paper buckle at

registration. (A +ve setting leads to more

buckling.)

+9 ~ -9

1 mm/step

+ 0 mm

2 * Paper Feed

Timing

(By-pass,

LCT)

1006 * Double copy

side-to-side

registration

Adjusts the image position from the center

line in double copy mode.

+9 ~ -9

1 mm/step

Use the ·/* key to toggle between + and -. + 0 mm

See “Replacement and Adjustment –

Copy Image Adjustments” for details.

1007 * By-pass Feed

Paper Size

Display

Displays the paper width sensor data for

the by-pass feed table.

1008 * 1 * Duplex

Jogger Fence

Adjustment

(Side Fence)

Adjusts the stop position of the side

jogger fence span of the duplex unit.

+4 ~ -4

0.5 mm/step

Use the ·/* key to toggle between + and -. + 0.0 mm

2 * Duplex

Jogger Fence

Adjustment

(End Fence)

Adjusts the stop position of the end jogger

fence span of the duplex unit.

+4 ~ -4

0.5 mm/step

Use the ·/* key to toggle between + and -. + 0.0 mm

1103 * Fusing Idling Selects whether fusing idling is done or

not.

On

Off

Normally disabled in this machine.

However, if fusing is incomplete on the

1st and 2nd copies, switch it on. This may

occur if the room is cold.

1104 * Fusing

Temperature

Control

Selects the fusing temperature control

mode.

On/Off

Phase

1105 * Fusing

Temperature

Adjustment

Adjusts the fusing temperature. 170 ~ 200

1°C/step

185°C

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-9

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

1106 Fusing

Temperature

Display

Displays the fusing temperature.

2001 * 1 * Grid Voltage

Adjustment

(For copying)

Adjusts the voltage applied to the grid

plate during copying.

600 ~ 1000

1 V/step

890 V

Do not adjust.

2 * Grid Voltage

Adjustment

(For ID sensor

pattern)

Adjusts the voltage applied to the grid

plate when making the ID sensor pattern.

600 ~ 1000

1 V/step

650 V

Do not adjust.

5 * Charge

Corona

Current

Adjustment

Adjusts the current applied to the charge

corona wire.

900 ~ 1300

1 mA/step

1100 mA

Do not adjust.

2101 * 1 * Leading Edge

Erase Margin

(Printing)

Adjusts the leading edge erase margin. 0.0 ~ 9.0

0.1 mm/step

3.0 mm

The specification is 3 ±2 mm. See

“Replacement and Adjustment – Copy

Image Adjustments” for details on

SP2101.

2 * Trailing Edge

Erase Margin

(Printing)

Adjusts the trailing edge erase margin. 0.0 ~ 9.0

0.1 mm/step

2.0 mm

The specification is 2 ±2 mm.

3 * Left Side

Edge Erase

Margin

(Printing)

Adjusts the left side erase margin. 0.0 ~ 9.0

0.1 mm/step

2.0 mm

The specification is 2 ±1.5 mm.

4 * Right Side

Edge Erase

Margin

(Printing)

Adjusts the right side erase margin. 0.0 ~ 9.0

0.1 mm/step

1.0 mm

The specification is 2+2.5

-1.5 mm.

2103 * LD Power

Adjustment

Adjusts the LD power. -127 ~ +127

2.1 mW/step

+0

Do not change the value.

2201 * 1 * Development

Bias

Adjustment

(for copying)

Adjusts the development bias during

copying.

200 ~ 700

1 V/step

550 V

This can be adjusted as a temporary

measure if faint copies appear due to an

ageing drum.

2 * Development

Bias

Adjustment

(for ID sensor

pattern)

Adjusts the development bias when

making the ID sensor pattern.

200 ~ 700

1 V/step

310 V

This can be adjusted as a temporary

measure if faint copies appear due to an

ageing drum.

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-10

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

2207 Forced Toner

Supply

Forces the toner bottle to supply toner to

the toner supply unit for 30 seconds.

Toner supply finishes automatically after

30 seconds. This process is not normally

needed in the field for this model. At

installation, doing the 50-page free run

also supplies toner to the development

unit.

2208 * 1 * Toner Supply

Mode

Selects the toner supply mode. Detect

Fixed

Use fixed supply mode only as a

temporary measure if process control is

not working.

2 * Toner Supply

Ratio

(Fixed Supply

Mode)

Selects the toner supply ratio for Fixed

Supply Mode.

6%

15%

30%

Use a higher value if the user tends to

make lots of copies that have a high

proportion of black.

2209 * Toner Supply

Rate

(Detect

Supply Mode)

Adjusts the toner supply rate for Detect

Supply Mode.

50 ~ 200

1 mg/s / step

Increasing this value reduces the toner 116 mg/s

supply clutch on time. Use a lower value if

the user tends to make lots of copies that

have a high proportion of black.

2210 * ID Detection

Interval

Changes the interval for making the ID

sensor pattern (VSP/VSG detection).

10 ~ 200

1 copy/step

Reducing the interval will also reduce the 200 copies

CPM.

Do not adjust this.

2220 * VTREF Manual

Setting

Adjust the VTREF of the TD sensor. 1.50 ~ 3.00

0.01V/step

2.52V

Change this value after replacing the

development unit with another one that

already contains toner.

For example, when using a development

unit from another machine for test

purposes, do the following:

1. Check the value of SP2220 in both the

machine containing the test unit and the

machine that you are going to move it to.

2. Install the test development unit, then

input the VTREF for this unit into SP2220.

3. After the test, put back the old

development unit, and change SP2220

back to the original value.

2223 * VT Display Displays the TD sensor output voltage.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-11

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

2301 * 1 * Transfer

Current

Adjustment

(1st side of

the paper)

Adjusts the current applied to the transfer

belt during copying on the 1st side of the

paper.

10 ~ 60

1 mA/step

32 mA

If the user uses thicker paper, the current

may have to be increased to ensure

sufficient transfer of toner.

2 * Transfer

Current

Adjustment

(2nd side of

the paper)

Adjusts the current applied to the transfer

belt during copying on the 2nd side of the

paper.

10 ~ 60

1 mA/step

32 mA

See above.

6 * Transfer

Current

Adjustment

(By-pass

Feed)

Adjusts the current applied to the transfer

belt during copying from the by-pass feed

table.

10 ~ 60

1 mA/step

48 mA

See above; note that thicker paper can be

fed from the bypass feed tray, so the

factory setting is higher.

2801 TD Sensor

Initial Setting

Performs the TD sensor initial setting.

This SP mode controls the voltage

applied to the TD sensor to make the TD

sensor output about 2.5 V.

Use this mode only after installing the

machine, changing the TD sensor, or the

adding new developer.

2803 Forced

Charge

Corona Wire

Cleaning

Forces the charge corona wire cleaning

motor to start cleaning.

This only works if the optional wire

cleaning motor is installed.

2804 * 1 * Charge

Corona Wire

Cleaning

Enable/Disable

Determines whether to clean the charge

corona wire every time interval set with

SP 2804-2.

This only works if the optional wire

cleaning motor is installed.

2 * Charge

Corona Wire

Cleaning

Interval

Changes the interval for charge corona

wire cleaning.

100 ~ 10000

100

copies/step

2500 copies

This only works if the optional wire

cleaning motor is installed.

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-12

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

2902 1 Test Pattern

Printing

(Analog Video

Processing)

Prints the test patterns for analog video processing.

See section 2.2.2 for how to print test patterns.

0. Not used 1. 16 gradations

2. 128-dot intervals 3. 64-dot intervals

This SP mode is useful for finding whether the SBU or

EX-IPU failed. If the printout is OK, the SBU is defective. If

the printout is not OK, the EX-IPU is defective.

2 Test Pattern

Printing

(Digital Video

Processing)

Prints the test patterns for digital video processing.

See section 2.2.2 for how to print test patterns.

0. Not used 1. Vertical Stripes 2. Grayscales

3. Cross Pattern 4. Black Bands

This SP mode is useful for finding whether the printer or

the EX-IPU failed. If the printout is OK, the EX-IPU is

defective. If the printout is not OK, the printer is defective.

3 Test Pattern

Printing

(Printing)

Prints the printer test patterns.

See section 2.2.2 for how to print test patterns.

Example: 10. Trimming Area

For the other test patterns, refer to section 2.2.2.

This SP mode is useful for finding the part that failed. If

the printout is OK, the EX-IPU is defective. If the printout

is not OK, the printer is defective.

6 Test Pattern

Printing

(Image

Memory)

Prints the test pattern for the memory unit.

See section 2.2.2 for how to print test patterns.

0. Not used 1. Horizontal Stripes

If the printout is no good, the image memory is defective.

2905 * LD PWM

Laser Pulse

Positioning

Selects the laser pulse positioning type

that is used for test printouts and when in

binary picture processing mode.

2: Center

3. Left

4. Right

5.

Concentrated

If SP 4904-1 is set to NO, this SP mode is

ignored. The “center” setting will be used.

2906 * TD Sensor

Input Voltage

Use to input the TD sensor control voltage. 4 ~ 10

0.1 V/step

8.0 V

Factory use only

2909 * Main Scan

Magnification

Adjusts the magnification in the main scan

direction for the printer.

– 2.54 ~ + 2.54

0.02 %/step

Use the ·/* key to toggle between + and -. + 0.00 %

See “Replacement and Adjustment –

Copy Image Adjustments” for details.

2950 * Side-to-Side

Registration

(Base)

Changes the printing start position. – 12.7 ~ + 12.7

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Factory use only

3001 ID Sensor

Initial Setting

Performs the ID sensor initial setting. The

ID sensor output for the bare area of the

drum (VSG) is adjusted to 4.0 ± 0.2V.

This SP mode should be performed after

replacing or cleaning the ID sensor or

replacing the drum.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-13

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

3103 * ID Sensor

Output

Display

Displays the current VSG and VSP output. VSP=Q.QQV

If the ID sensor does not detect the ID VSG=Q.QQV

pattern, “VSP=5.0v/VSG=5.0v” is displayed.

If the ID sensor does not detect the bare

area of the drum, “VSP=0.0v/VSG=0.0v” is

displayed.

4008 * Sub Scan

Magnification

(Scanning)

Adjusts the magnification in the sub scan

direction for scanning.

If this value is changed, the scanner

motor speed is changed.

– 0.9 ~ + 0.9

0.1 %/step

+ 0.0 %

Use the ·/* key to toggle between + and -.

See “Replacement and Adjustment –

Copy Image Adjustments” for details.

4010 * Leading Edge

Registration

(Scanning)

Adjusts the leading edge registration for

scanning.

– 0.9 ~ + 0.9

0.1 mm/step

(-): the image moves in the direction of + 0.0 mm

the leading edge

Use the ·/* key to toggle between + and -.

See “Replacement and Adjustment –

Copy Image Adjustments” for details.

4011 * Side-to Side

Registration

(Scanning)

Adjusts the side-to-side registration for

scanning.

– 0.9 ~ + 0.9

0.1 mm/step

(-): the image disappears at the left side. + 0.0 mm

(+): The image appears.

Use the ·/* key to toggle between + and -.

See “Replacement and Adjustment –

Copy Image Adjustments” for details.

4012 * 1 * Leading Edge

Erase Margin

(Scanning)

Adjusts the leading edge margin for

scanning.

0.0 ~ 0.9

0.1 mm/step

Do not adjust this unless the user wishes 1.0 mm

to have a scanner margin that is greater

than the printer margin.

2 * Trailing Edge

Erase Margin

(Scanning)

Adjusts the trailing edge margin for

scanning.

0.0 ~ 0.9

0.1 mm/step

See the comment for SP 4012-1. 0.5 mm

3 * Left Side

Erase Margin

(Scanning)

Adjusts the left side margin for scanning. 0.0 ~ 0.9

0.1 mm/step

1.0 mm

See the comment for SP 4012-1.

4 * Right Side

Erase Margin

(Scanning)

Adjusts the right side margin for scanning. 0.0 ~ 0.9

0.1 mm/step

0.5 mm

See the comment for SP 4012-1.

4013 Scanner Free

Run

Performs a scanner free run with the

exposure lamp off.

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-14

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

4301 APS Sensor

Output Display

Displays the size of an original placed on

the exposure glass.

If A5 or 51/2″ x 81/2″ is displayed, check

the current setting of SP 4303; depending

on that SP mode setting, A5 or 51/2″ x

81/2″ may be displayed if the APS sensors

cannot detect the paper size.

4303 * APS Small

Size Original

Detection

Selects whether or not the copier

determines that the original is A5/HLT

size when the APS sensor does not

detect the size.

Not detected

A5 length /

51/2″X81/2

If “A5 length / 51/2″ x 81/2″” is selected,

paper sizes that cannot be detected by

the APS sensors are regarded as A5

lengthwise or 51/2″ x 81/2″.

If “Not detected” is selected, “Cannot

detect original size” will be displayed.

4428 Standard

White Level

Adjustment

Corrects the standard white level of the

white plate.

This SP mode is for factory use only.

Do not change the value.

4901 * 2 * GA 1 Setting

(GAIN 0)

The coefficient of the D/A converter for

the standard AGC gain curve.

0 ~ 255

1 /step

This SP mode is for factory use only. 100

Do not change the value.

5 * GA 1 Setting

(GAIN 1)

The coefficient of the D/A converter for

the AGC gain curve at power on.

0 ~ 255

1 /step

This SP mode is for factory use only. 100

Do not change the value.

8 * GA 1 Setting

(REF)

The coefficient of the D/A converter for

the AGC gain curve for scanning the

white plate.

0 ~ 255

1 /step

100

This SP mode is for factory use only.

Do not change the value.

11 * GA 1 Setting

(Video Data

Path)

Selects one of the following video data outputs, which will

be used for printing.

0. After GA1 functions

1. Before auto shading processing

2. After black auto shading processing

3. After all auto shading processing (black and white)

Do not change the value.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-15

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

4903 * 1 * GA 3 Setting

(Filter Level)

Selects the strengths of the MTF and

smoothing filters.

bit 7, 6: Letter Mode (MTF)

00: Normal 01: Weak 10: Weaker

11: Weakest

bit 5, 4: Generation Mode (MTF)

00: Normal 01: Weak 10: Weaker

11: Weakest

bit 3: Not used

Keep at “0”

bit 2: Letter/Photo Mode (Smoothing)

0: Sharp 1: Smooth

bit 1: Photo Mode (MTF)

0: Weak 1: Strong

bit 0: Photo Mode (Smoothing)

0: Smooth 1: Sharp

0 ~ 255

0

Input the setting for all 8 bits at once as a

decimal value.

(e.g. To set the MTF filter strength of the

the generation mode to ’weak’, the input

value should be 16 as shown below,

assuming all other parameters are at the

’zero’ setting.

00010000 ® 16

The type of filter used in Photo mode

depends on the setting of SP4904-3.

2 * GA 3 Setting

(Filter Mode)

Selects the coefficients and strengths of

the MTF filter and smoothing filter.

0 ~ 16

1 /step

Do not change the value. 3

3 Not used

4 * GA 3 Setting

(White

Threshold)

Changes the threshold level for dot

screen detection processing.

0 ~ 255

1 /step

Do not change the value. 80

5 GA3 Setting

(Full Size)

Selects whether the copy image is always

in the full size mode even if the

magnification ratio has been changed.

0: Normal

Operation

1: Always full

This SP mode is used for checking the size mode

magnification function in the main scan

direction, which is performed by the GA3

chip.

6 GA 3 Setting

(Test Pattern

Output)

Prints the test pattern for the GA3 or selects one of the

following video data outputs for printing.

0. Normal

1. Test pattern print out

2. Skips the magnification processing.

3. Skips the filter processing

4. Skips the GA3 functions

This SP mode is used for checking the GA3 functions.

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-16

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

4903 7 * GA 3 Setting

(Main Shift

High)

Changes the image shift amount for the

main scan direction in magnification mode.

0 ~ 255

1 /step

0

8 * GA 3 Setting

(Main Shift

Low)

Do not change the values of 4903-7

and 4903-8.

9 * GA 3 Setting

(Switch

Separation)

Changes the threshold ratio for auto

text/photo separation processing.

25 ~ 255

1 %/step

This is used only in the Japanese model. 170 %

4904 * 1 * GA4 Setting

(Laser Pulse

Positioning)

Selects whether LD PWM laser pulse

positioning feature is performed or not.

0: OFF

1: ON

If “No” is selected, the copier always uses

the “center” setting (pixels will always

have a small separation).

2 * GA4 Setting

(Photo Matrix)

Selects the matrix size for photo mode. 0: 4 x 4

1: 6 x 6

2: 8 x 8

3: 6 x 6 (New)

    8 x 8 is only used if 4904-4 is set to

“binary”. Also, if 4904-4 is set to binary,

4904-2 will be ignored if the setting is

other than 8 x 8.

    6 x 6 (New) should be selected when a

light original is used.

    4 x 4 leads to a sharper image

3 * GA4 Setting

(Filter Select

in Photo

Mode )

Selects either the MTF filter or the

smoothing filter in Photo mode.

0: MTF filter

1: Smoothing

The strength of the MTF filter can be filter

selected with SP4903-1, bit 1.

The strength of the Smoothing filter can

be selected with SP4903-1, bit 0.

If you select the MTF filter, the image

resolution is improved. However, the dot

screen areas will be faint.

4 * GA4 Setting

(Binary

Process

Mode)

Selects whether binary picture processing

mode is performed or not.

0: NO

1: YES

If YES is selected, all image processing

modes are handled using binary picture

processing mode.

6 GA4 Setting

(Generation

Mode)

Selects the line width correction type in

the generation mode.

0: Not

corrected

1: Thin line-1

2: Thin line-2

3: Thick line

In generation mode, lines may bulge in

the main scan direction. Adjust this SP

mode until the result is satisfactory.

7 GA4 Setting

(Image

Process mode

in Letter/

Photo mode:

Letter areas)

Selects the image processing mode used for Letter areas

in Letter/Photo mode.

0: 1 x 1 dot processing

1: Error diffusion with 1 x 1 dot processing

2: 2 x 1 dot processing

3: Error diffusion with 2 x 1 dot processing

A larger value cases the image to became lighter.

Only works if 4904-4 is at 0.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-17

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

4904 8 GA4 Setting

(Image

Process mode

in

Letter/Photo

mode: Photo

Areas)

Selects the image processing mode used for photo areas

in the Letter/Photo mode.

0: 1 x 1 dot processing

1: Error diffusion with 1 x 1 dot processing

2: 2 x 1 dot processing

3: Error diffusion with 2 x 1 dot processing

A smaller value causes the image to become more sharp

in focus.

Only works if 4904-4 is at 0.

10 GA4 Setting

(GA4 Test

Data)

Prints the test pattern for the GA4 IC, to test the GA4 chip

on the EX-IPU.

0: No Print

1: Gradation

2: Cross

3: Black bands

12 * GA4 Setting

(BK Thresh

Level)

Changes the threshold level for binary

picture processing mode.

0 ~ 255

1 /step

A larger value causes the image to 40

become lighter.

13 * GA4 Setting

(Top point

Level)

The value for pixels at an edge in binary

picture processing mode.

0 ~ 255

1 /step

Do not change the value. 128

14 * GA4 Setting

(All Black

Level)

The value for black areas in binary picture

processing mode.

0 ~ 255

1 /step

Do not change the value. 255

16 * GA4 Setting

(Print Top

Point Level)

The value for pixels at an edge in stamp

mode.

0 ~ 255

1 /step

Do not change the value. 128

17 * GA4 Setting

(Print All

Black Level)

The value for black areas in stamp mode. 0 ~ 255

1 /step

255

Do not change the value.

18 * GA4 Setting

(Dither

Pattern)

Selects the dither pattern used in binary

picture processing mode.

0: 70-line

1: 95-line

2: 140-line

3: 180-line

Do not change the value.

4905 1 Path Setting

(ASAP Video

In)

These SP modes are used for design

purposes only.

Do not change the settings.

0

2

4907 GA4 Setting

(Auto

letter/photo

separation)

Selects whether the auto letter/photo

separation is performed in the

Letter/Photo mode or not.

Disabled

Enabled

Test purposes only

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-18

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

4909 1 GA4 Setting

(Pulse Width

Modulation)

Decides the threshold level for selecting

the type of pulse width modulation that is

used.

0 ~ 255

1 /step

0

Do not change the value.

2 GA4 Setting

(Line Width

Correction 1 :

White

Decides the threshold value for a pixel to

be white when line width correction type 1

is performed.

0 ~ 255

1 /step

0

Do not change the value.

3 GA4 Setting

(Line Width

Correction 1 :

Black

Decides the threshold value for a pixel to

be black when line width correction type 1

is performed.

0 ~ 255

1 /step

0

Do not change the value.

4 GA4 Setting

(Line Width

Correction 2 :

White

Decides the threshold value for a pixel to

be white when line width correction type 2

is performed.

0 ~ 255

1 /step

0

Do not change the value.

5 GA4 Setting

(Line Width

Correction 2 :

Black

Decides the threshold value for a pixel to

be black when line width correction type 2

is performed.

0 ~ 255

1 /step

0

Do not change the value.

6 GA4 Setting

(Error

Diffusion

Gamma)

Selects the gamma type for error diffusion. 0 ~ 7

1 /step

0

Do not change the value.

7 GA4 Setting

(Edge

Detection 1)

Decides the threshold value to calculate

the difference value between the object

pixel and the surrounding pixels.

0 ~ 255

1 /step

0

Do not change the value.

8 GA4 Setting

(Edge

Detection 2)

Decides the threshold value for detecting

the edge area.

0 ~ 255

1 /step

Do not change the value. 0

17 GA4 Setting

(Background

Pattern Merge

Method)

Selects whether an image which overlaps

a background numbering pattern is

converted from positive to negative or not.

0: Not

converted

1: Converted

This SP mode is used when a

background numbering pattern is

overlapping a solid black area.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-19

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

4909 18 GA4 Setting

(Stamp

Pattern Merge

Method)

Selects whether an image which overlaps

a stamp pattern is converted from positive

to negative or not.

The settings 0 and 1 are the same as for

4909-17 above. The setting 2 means that

the black level of the stamp (SP4904-17)

is inverted (e.g. when the black level of

the stamp is 200, the stamp pattern is

printed at black level 55.)

0: Not

converted

1: Converted

2: Inverted

This SP mode is used when a stamp

pattern is overlapping a solid black area.

19 GA4 Setting

(Data Path

Selection 1)

These SP modes are used for design

purposes only.

Do not change the settings.

0

20 GA4 Setting

(Data Path

Selection 2)

These SP modes are used for design

purposes only.

Do not change the settings.

0

4911 1 HDD Setting

(Media Test)

Checks for bad sectors on the hard disk

that develop during machine use. This

takes 4 minutes.

This SP mode should be done when an

abnormal image is printed. There is no

need to do this at installation as the hard

disk firmware already contains bad sector

information, and damage is not likely

during transportation.

Bad sectors detected with this SP mode

will be stored in the E2PROM on the

EX-IPU board with the bad sector data

copied across from the firmware.

2 HDD Setting

(Formatting)

Formats the hard disk. This takes 10

seconds.

3 HDD Setting

(Spindle

Control)

Decides the disk drive motor (spindle

motor) stop timing.

Yes: The hard disk stops in low power

mode. The first copy after returning to

standby will take longer.

No: The hard disk keeps going in low

power mode

4 HDD Setting

(Head

Retraction)

Press Enter to move the head of the hard

disk away from the disk while the disk is

turning. The head automatically moves

back when a copy is made.

This SP should be performed when the

machine will be moved without turning the

main switch off.

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-20

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

4911 5 HDD Setting

(Total Storage

Capacity)

Input the total storage capacity of the hard

disk at replacement.

In future, hard disks of various sizes may

be available. In this case, use this SP

mode when installing a new disk.

6 HDD Setting

(Bad Sector

Information

Reset)

Resets the bad sector information which

is stored in the E2PROM on the EX-IPU

board.

This SP should be performed when the

hard disk is replaced.

7 HDD Setting

(Bad Sector

Display)

Displays the number of bad sectors there

are on the hard disk.

5019 LCT Paper

Size Setting

Selects the paper size for the LCT. A4 (230V

machines)

8 1/2 X 11

(115V

machines)

When changing the setting, the position of

the side fences for the LCT should be

changed.

5104 * A3/11″x17″

Double Count

Specifies whether the counter is doubled

for A3/11″x17″ paper.

No

Yes

If “YES” is selected, the total counter and

the current user code counter counts up

twice when A3/11″x17″ paper is used.

5106 * ADS Level

Selection

Selects the image density level that is

used in ADS mode.

1 ~ 7

1 notch /step

4

5118 * Disable

Copying

Selects whether the copy function is

disabled or not.

No

Yes

5220 * Auto Stamp

Function

Selects whether the auto stamp function

is enabled or not.

On (115V

machine)

Off (230V

machine)

5305 Auto Off Mode This SP mode is used only for 115V

machines (Energy Star

standardization).

Selects whether the auto off timer setting

is enabled or disabled

Enabled

Disabled

When “disabled” is selected, the auto off

timer range will be wider than the default

timer range. (In UP mode, the user will be

able to select a time between 0 and 120

minutes.) If “0” is selected, the auto off

timer function is disabled.

5501 * 1 PM Alarm Selects whether the PM alarm is enabled

or not.

Enabled

Disabled

5501 2 PM Alarm

Interval

Sets the PM interval, with an alarm. 0 ~ 255

1k copies/step

120 k copies

When the setting is “0”, this function is

disabled.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-21

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

5801 Memory All

Clear

Resets all correction data for process

control and all software counters. Also,

returns all modes and adjustments to the

default settings.

See the “MEMORY ALL CLEAR” section

for how to use this SP mode correctly.

Normally, this SP mode should not be

used.

It is used only after replacing the NVRAM,

or when the copier malfunctions due to a

damaged NVRAM.

5802 Free Run Performs a free run. The scanner scans

once and the printer prints for the number

of copies requested.

5803 1 ~ 9 Input Check Displays the signals received from

sensors and switches.

See the “INPUT CHECK” section for

details.

5804 Output Check Turns on the electrical components

individually for test purposes.

See the “OUTPUT CHECK” section for

details.

5807 Option

Connection

Check

Checks the connectors to the options.

5811 * Machine

Serial Number

Use to input the machine serial number.

This serial number will be printed on the

system parameter list.

5812 * Service

Telephone

Number

Use this to input the telephone number of

the service representative (this is

displayed when a service call condition

occurs.)

Press the “·/#” key to input a pause (¾).

Press the “Clear modes” key to delete the

telephone number.

5902 Duplex Tray

Capacity Limit

for A3 Copies

Selects the total capacity of the duplex

tray for A3 paper.

50 sheets

30 sheets

If there are frequent jams at the duplex

unit when using A3 paper, try setting this

to 30.

5920 * Fusing Temp.

Setting – Low

Power Mode

Selects the fusing temperature that will be

used in low power mode.

(115V ver.)

125 °C

100 °C

(230V ver.)

170 °C

155 °C

125 °C

100 °C

If a low temperature is selected, it takes

more time to reach the ready condition.

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-22

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

5990 1 SP Mode

Data Printing

(All Data)

Prints all the system parameter lists.

See the “SYSTEM PARAMETER AND

DATA LISTS” section for how to print the

lists.

Printing takes 6 minutes.

2 SP Mode

Data Printing

(SP Mode

Data)

Prints the SP mode data list.

See the “SYSTEM PARAMETER AND

DATA LISTS” section for how to print the

lists.

Printing takes 2 minutes.

3 SP Mode

Data Printing

(UP Mode

Data)

Prints the UP mode data list.

See the “SYSTEM PARAMETER AND

DATA LISTS” section for how to print the

lists.

Printing takes 2 minutes.

4 SP Mode

Data Printing

(Machine

Status Data)

Prints the machine status history data list.

See the “SYSTEM PARAMETER AND

DATA LISTS” section for how to print the

lists.

Printing takes 2 minutes.

6006 * 1 * ADF Side-to

Side

Registration

Adjusts the printing side-to-side

registration in the ADF mode.

-3 ~ +3

0.1 mm/step

Use the ·/* key to toggle between + and -. + 0.0 mm

2 * ADF Leading

Edge

Registration

(Simplex)

Adjusts the original stop position. -3 ~ +3

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

3 * ADF Leading

Edge

Registration

(Duplex-front)

Adjusts the original stop position against

the original left scale in one-sided original

mode.

-3 ~ +3

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

4 * ADF Leading

Edge

Registration

(Duplex-rear)

Adjusts the original stop position against

the original left scale in two-sided original

mode.

-3 ~ +3

0.1 mm/step

+ 0.0 mm

Use the ·/* key to toggle between + and -.

For details on the correct way to use SP 6006, see the ADF service manual.

6009 ADF Free Run Performs an ADF free run.

This is a general free run controlled from

the copier. For more detailed free run

modes, see the DF manual.

6105 * Finisher

Staple

Position

Adjustment

Adjusts the staple position when using the

finisher.

– 1~ +3.5

0.5 mm/step

Use the ·/* key to toggle between + and -. +0.0 mm

One staple position: A larger value

causes the staple position to shift inward.

Two staple position: A larger value

causes both staple positions to shift to the

rear side of the machine.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-23

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

6107 Finisher Free

Run

Performs a finisher free run (without

stapler).

This is a general free run controlled from

the copier. For more detailed free run

modes, see the finisher manual.

7004 Total Copy

Counter Reset

Resets or changes the initial electrical

counter.

7804 PM Counter

Reset

Resets the PM counter. To see the

current

counter

values, print

the SP mode

data lists (SP

5990).

7807 SC/Jam

Counter Reset

Resets the SC and jam counters.

7808 Resets

Counters

(except for the

total counter)

Resets the following counters:

On the data list, between “Total No of Org

from ADF” and “Number of SCs: Others”,

and between “Counter from ADF” and

“Staple Mode”.

7810 User Code

Number Reset

Resets the user code numbers.

7901 1 ROM/CPU

Version

(Operation

Panel)

Displays the operation panel board ROM

version.

2 ROM/CPU

Version

(MSIS)

Displays the ROM version for the MSIS

on the SCU board.

3 ROM/CPU

Version

(Copy App.)

Displays the ROM version for the copy

application on the SCU board.

4 ROM/CPU

Version

(BCU:68340)

Displays the CPU version for the fusing

controller on the BCU board.

5 ROM/CPU

Version

(AC Power

Control)

Displays the ROM version for AC power

control on the AC drive board.

6 ROM/CPU

Version

(High Voltage)

Displays the ROM version for the high

voltage control board.

7 ROM/CPU

Version

(EX-IPU)

Displays the ROM version for the EX-IPU

board.

8 ROM/CPU

Version

(ADF)

Displays the ROM version for the ADF.

9 ROM/CPU

Version

(Paper Feed

Unit)

Displays the ROM version for the paper

feed unit.

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-24

Mode No. Function Settings

Class 1 Class 2

7901 10 ROM/CPU

Version

(Sorter/

Finisher)

Displays the ROM version for the

sorter/finisher.

11 ROM/CPU

Version

(MSU)

Displays the ROM version for the memory

unit on the EX-IPU board.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-25

2.2.2 TEST PATTERN PRINTING (SP 2902)

1. Access the SP mode which holds the test pattern that you need.

2. Touch the “Copy Mode” button on the display to access the copy mode

display.

3. Select the required copy features such as paper size, image density,

reduction.

4. Press the “Start” key on the operation panel.

5. After checking the test pattern, leave copy mode by touching the “SP

Mode” button on the display.

6. Touch the “Quit” button to leave the SP mode.

_CAUTION

Before leaving the SP mode, return the setting of the SP mode to 0

(No Print). Otherwise, the user will get a test pattern whenever taking

a copy.

Test Pattern Table for SP2902-3

No. Test Pattern No. Test Pattern

0 No Print 16 32 Grayscales (Horizontal)

1 Vertical Lines (1 dot) 17 32 Grayscales (Vertical)

2 Horizontal Lines (1 dot) 18 32 Grayscales (Vert./Hor.)

3 Vertical Lines (2 dots) 19 32 Grayscales (V/H Overlay)

4 Horizontal Lines (2 dots) 20 64 Grayscales (Horizontal)

5 Grid Pattern (single dot) 21 64 Grayscales (Vertical)

6 Grid Pattern (double dots) 22 64 Grayscales (Vert./Hor.)

7 Alternating Dot Pattern 23 64 Grayscales (V/H Overlay)

8 Full Dot Pattern 24 128 Grayscales (Horizontal)

9 Black Band 25 128 Grayscales (Vertical)

10 Trimming Area 26 128 Grayscales (Vert./Hor.)

11 Argyle Pattern 27 128 Grayscales (Vert./Hor. Overlay)

12 16 Grayscales (Horizontal) 28 256 Grayscales (Horizontal)

13 16 Grayscales (Vertical) 29 256 Grayscales (Vertical)

14 16 Grayscales (Vert./Hor.) 30 256 Grayscales (Vert./Hor.)

15 16 Grayscales (Vert./Hor. Overlay) 31 256 Grayscales (Vert./Hor. Overlay)

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-26

2.2.3 INPUT CHECK (SP5803)

1. Access SP mode 5803.

2. Select the class 2 SP number which will access the switch or sensor you

wish to check (see the table that follows this procedure).

3. Check the status of the sensor or switch.

NOTE: If you wish to change to another class 2 level, touch “Next SP” or

“Prev. SP” on the display.

4. If you wish to check the signal during a copy cycle, enter copy mode from

the SP mode, select the required copy modes, then press the Start key.

After that, go back to the SP mode to check the signal.

5. The reading (“0” or “1”) will be displayed. The meaning of the display is

as follows.

Class 2

no.

bit no. Description

Reading

0 1

1 7 Not used

6 LCT Paper End Sensor Paper not

detected

Paper

detected

5 Not used

4

3

2

1 Registration Sensor Paper

detected

Paper not

detected

0 Not used

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

0 0 0 0 0 0 0 0

A133M506. tif

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-27

Class 2

no.

bit no. Description

Reading

0 1

2 7 Not used

6 LCT Switch LCT unit

closed

LCT unit open

5 Front Cover Safety Switch Front cover

closed

Front cover

open

4 Relay Sensor 3 (Option PFU) Paper not

detected

Paper

detected

3 Relay Sensor 2 (Option PFU) Paper not

detected

Paper

detected

2 Relay Sensor 1 (Option PFU) Paper not

detected

Paper

detected

1 By-pass Feed Paper End Sensor Paper

detected

Paper not

detected

0 By-pass Feed Table Switch By-pass feed

table closed

By-pass feed

table open

3 7 Thermistor Normal Overheat

6 Not used

5 Toner End Sensor No toner Toner present

4 Toner Overflow Sensor Bottle not full Bottle full

3 Not used

2 Transfer Belt Position Sensor Transfer belt

down

Transfer belt

up

1 Not used

0

4 7 Not used

6

5 LCT Tray Down Switch Switch not

pressed

Switch pressed

4 LCT Lower Limit Sensor Bottom plate

not at lower

position

Bottom plate

at lower

position

3 LCT Upper Limit Sensor Paper not at

high position

Paper at high

position

2 LCT Set Signal Not connected Connected

1 LCT Cover Sensor LCT cover

closed

LCT cover

open

0 LCT/By-pass Relay Sensor Paper not

detected

Paper detected

5 7 DIP Switch 8 (BCU) Not used

6 DIP Switch 7 (BCU) Not used

5 DIP Switch 6 (BCU) Version Setting (see Table 1)

4 DIP Switch 5 (BCU) Version Setting (see Table 1)

3 DIP Switch 4 (BCU) SC is enabled SC is disabled

2 DIP Switch 3 (BCU) No duplex Duplex

1 DIP Switch 2 (BCU) Black Twin Color

0 DIP Switch 1 (BCU) 25 CPM 40 CPM

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-28

Class 2

no.

bit no. Description

Reading

0 1

6 7 Print start signal Not activated Activated

6 Main Motor Lock signal Not detected Detected

5 Ozone Fan Motor Lock signal Not detected Detected

4 Exhaust Fan Motor Lock signal Not detected Detected

3 By-pass Feed Table Paper Width

Data

See Table 2

2

1

0

7 7 Not Used

6 Upper Relay Sensor Paper not

detected

Paper detected

5 Not Used

4

3

2

1

0

8 7 Paper End Sensor Paper

detected

Paper not

detected

6 Lower Relay Sensor Paper not

detected

Paper

detected

5 Tray Upper Limit Sensor Paper not at

high position

Paper at high

position

4 Tray Paper Size Sensor – 5 Switch not

pressed

Switch pressed

3 Tray Paper Size Sensor – 4 Switch not

pressed

Switch pressed

2 Tray Paper Size Sensor – 3 Switch not

pressed

Switch pressed

1 Tray Paper Size Sensor – 2 Switch not

pressed

Switch pressed

0 Tray Paper Size Sensor – 1 Switch not

pressed

Switch pressed

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-29

Class 2

no.

bit no. Description

Reading

0 1

9 7 Duplex Unit Set Signal Not detected Detected

6 Fusing Unit Set Signal Not detected Detected

5 Fusing Exit Sensor Paper not

detected

Paper

detected

4 Duplex End Fence H.P Sensor End fence not

at home

position

End fence at

home position

3 Duplex Side Fence H.P Sensor Side fence not

at home

position

Side fence at

home position

2 Duplex Turn Sensor Paper not

detected

Paper detected

1 Duplex Entrance Sensor Paper not

detected

Paper detected

0 Duplex Paper End Sensor Paper not

detected

Paper detected

Table 1: Version Setting

Class 2

no.

Bit 4 Bit 5 Version

5 0 0 Japanese version

1 0 120V version

0 1 230V version

1 1 Not used

Table 2: By-pass Feed Table Paper Size Data

Class 2

no.

Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Paper Width

6 0 0 0 0 Post Card

0 0 0 1 B6 Lengthwise

0 0 1 0 B5 Lengthwise

0 0 1 1 A5 Lengthwise / 51/2″

0 1 0 0 B4 Lengthwise

0 1 1 0 A4 Lengthwise / 81/2″ / 8″

1 0 0 0 A3 Lengthwise

1 1 0 0 11″ x 17″

1: Contact closed

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-30

2.2.4 OUTPUT CHECK (SP5804)

_CAUTION

Motors keep turning in this mode regardless of upper or lower limit

sensor signals. To prevent mechanical or electrical damage, do not

keep an electrical component on for a long time.

1. Access SP mode 5804.

2. Selects the SP number that corresponds to the component you wish to

check (see the table following this procedure), then press _.

3. Touch “ON” on the display to check the function.

4. Touch “OFF” on the display to interrupt the function.

5. If you wish to check another component, do the following procedure.

1). Press _

2). Enter the new SP number for the component you wish to check next.

3). Press _

A133M505.tif

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-31

– Output check table –

No. Description No. Description

1 Not used 51 Transport Drive Motor

(Optional Finisher)

2 Not used 52 Junction Gate Solenoid

(Optional Finisher)

3 Not used 53 Shift Tray Lift Motor

(Optional Finisher)

4 Relay Clutch 54 Jogger Motor (Optional Finisher)

5 Registration Clutch 55 Not used

6 Paper Feed Clutch 56 Staple Motor (Optional Finisher)

7 Pick-up Solenoid

8 Separation Solenoid 60 Duplex Motor (Forward)

9 Main Motor 61 Duplex Motor (Reverse)

10 Quenching Lamp 62 Side Jogger Motor (Duplex Tray)

11 Charge Corona & Grid Bias 63 End Jogger Motor (Duplex Tray)

12 Development Bias 64 Main Switch (Tests Auto Off Mode)

13 Transfer Belt Bias 65 Not used

14 Not used 66 Ozone Fan Motor

15 Not used 67 Cooling Fan Motor

16 Development Clutch 68 Exhaust Fan Motor

17 Toner Supply Motor 69 Not used

18 Toner Bottle Drive Motor 70 Not used

19 Not used 71 Not used

20 Not used 72 Not used

21 ID Sensor 73 Not used

22 Transfer Belt Lift Clutch (Up) 74 Not used

23 Transfer Belt Lift Clutch (Down) 75 Corona Wire Cleaner

24 Junction Gate Solenoid 76 Charge Corona Bias

25 Not used 77 Grid Bias

26 1st Paper Feed Cl (Optional PFU) 78 Not used

27 1st Pick-up Sol (Optional PFU) 79 Not used

28 1st Separation Sol (Optional PFU) 80 Not used

29 2nd Paper Feed Cl (Optional PFU) 81 DF Feed Motor (Forward)

30 2nd Pick-up Sol (Optional PFU) 82 DF Feed Motor (Reverse)

31 2nd Separation Sol (Optional PFU) 83 DF Belt Motor (Forward)

32 Main Motor (Optional PFU) 84 DF Belt Motor (Reverse)

33 3rd Paper Feed Cl (Optional PFU) 85 DF Feed Motor (Forward)

34 3rd Pick-up Sol (Optional PFU) 86 DF Solenoids (All solenoids)

35 3rd Separation Sol (Optional PFU) 87 DF LEDs

36 Relay Clutch (Optional PFU) 88 Not used

37 By-pass Feed Clutch 89 Not used

38 Not used 90 Not used

39 LCT Pick-up Solenoid 91 Not used

40 LCT/By-pass Pick-up Solenoid 92 Not used

41 LCT/By-pass Relay Clutch 93 Not used

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-32

2.2.5 SYSTEM PARAMETER AND DATA LISTS (SP5990)

1. Access SP mode 5990 and select the class 2 SP mode number

corresponding to the list that you wish to print.

2. Touch the “Copy Mode” button on the display to access the copy mode

display.

3. Select the paper size.

NOTE: A paper size larger than A4 or 81/2″ x 11″ should be selected.

4. Touch the “SP Mode” button then the “Print” button on the display.

5. Touch the “Copy Mode” button on the display.

6. Press the “Start” key on the operation panel to print the list.

7. After printing the list, leave copy mode by touching the “SP Mode” button

on the display.

8. Touch the “Quit” button to leave the SP mode.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-33

2.3 SP MODE AFTER REPLACEMENT AND CLEANING

The following table shows the necessary SP modes and their order of

execution when the listed items are replaced or cleaned.

O: After replacement P: After cleaning

No.

SP

Mode

No.

Item Description Developer

TD

Sensor Drum

ID

Sensor

Test

Development

Unit (with

toner

already in it)

1 2801 TD sensor initial

setting

(See the note

below.)

O O

2 2220 VTREF manual

setting

O

3 3001 ID sensor initial

setting

O O

P

NOTE: TD sensor initial setting can only be performed after warming up the

machine completely.

SERVICE PROGRAM MODE 22 March 1996

4-34

2.4 MEMORY ALL CLEAR (SP5801)

_CAUTION

Memory All Clear mode resets all the settings that are stored in the

NVRAM to the default settings. These settings are the correction data

for process control and all the software counters.

Normally, this SP mode should not be performed, This procedure is

required only after replacing the RAM board or when the copier

malfunctions due to a damaged RAM board.

1. Print out all System Parameter Lists (SP mode 5990).

2. Enter SP mode 5801.

3. Hold the _ key for more than 3 seconds.

4. Turn the main switch off and back on.

5. Perform the Touch Screen Adjustment procedure (see the “Touch Screen

Adjustment” chapter in the Replacement and Adjustment section).

6. Do the printer and scanner registration and magnification adjustments

(see section 12 of Replacement and Adjustment).

7. Enter the values which had been changed from the factory settings,

referring to the system parameter list (the values which have an “>” mark

next to them had been changed). In particular, the values for SP2220,

SP3001, SP4901-2, SP4901-5, and SP4901-8 must be input.

8. Check the copy quality and the paper path, and do any necessary

adjustments.

2.5 USER CODE FEATURE

If the user wishes to use the User Code Feature, the key counter connector

must be disconnected. Refer to Installation – Key Counter for how to do this.

For how to store User Codes, refer to the operating instructions.

Service

Tables

22 March 1996 SERVICE PROGRAM MODE

4-35

3. USER PROGRAM MODE

The user program (UP) mode is accesed by the key operators, and sales and

service staff. This mode is used to input the copier’s default settings.

3.1 How to Enter and Leave UP Mode

Press the User Tools button

3.2 UP Mode Table

Menu

Basic

Settings

Auto Response (Human) Sensor

Operation Panel Beeper

Copy Counter Display

Set Date

Set Time

Auto Reset

Low Power Timer

Auto Off Timer

Paper Type Display (for each tray)

Tray 1 <*> Paper Size Setting

Tray 1 <F/F4> Paper Size Setting

Paper Size Setting (for tray 2,3, and 4 (Optional))

Paper Tray Priority

Original <F/F4> Size Setting

ADF: Thin Paper Mode

Auto Tray Switching

Set User Code(s)

8VHU 7RROV *XLGDQFH

A133I512.wmf

USER PROGRAM MODE 22 March 1996

4-36

Menu

Copy

Features

Copy

Modes

Auto Paper Select Priority

Auto Image Density Priority

Original Mode Priority

Full Main Menu Display

Duplex Mode Priority

User Reproduction Ratio 1, 2

Maximum Copy Quantity

Original Beeper

Adjust

Image

Margin Adjust Front

Margin Adjust Back

Erase Border

Erase Center

Double Copies Separation Line

Combine Originals Booklet Format

Image Repeat Separation Line

Stamp

Page Numbering Format

P1,P2 1/5,2/5…. Format Position

-1-,-2- Format Position

Auto Stamping

Stamp Layout Size

Density

Position

User Stamp

User Stamp Layout Size

Density

Position

Date Position/Format Date Format

Orientation

Position Top Left

Position Bottom Right

Background Numbering Size

Background Numbering Density

Input/

Output

Duplex Remaining Copy Exit

Combine Remaining Copy Exit

SADF Auto Reset Timer

Mixed Original Sizes

ADF Auto Sort Mode

Memory Full Auto Scan Restart

Rotate Sort Auto Paper Continue

Service

Tables

22 March 1996 USER PROGRAM MODE

4-37

4. TEST POINTS/DIP SWITCHES/LEDS

4.1 DIP SWITCHES

BCU (Base Engine Control Unit): DIP SW201

No. Function ON OFF

1 Copy Speed 200 mm/s 150 mm/s

2 Development Unit Type Twin color Mono color

3 Duplex Unit Installed Not installed

4 SC Generation Disabled Enabled

5 Destination Off

Off ) Japan On

Off ) N.America Off

On ) Europe On

On ) Not used

6

7 Not used

8 Not used

Do not change the settings of switches 1 to 4. They should be kept at the

settings indicated in bold type in the above table.

SCU (System Control Unit): DIP SW401

No. Function ON OFF

1,2 Not used

3 Ricoh/OEM setting OEM Ricoh

4~8 Not used

4.2 TEST POINTS

BCU (Base Engine Control Unit)

Number Label Monitored Signal

TP 208 (GND) Ground

SCU (System Control Unit)

Number Label Monitored Signal

TP 402 (GND) Ground

TEST POINTS/DIP SWITCHES/LEDS 22 March 1996

4-38

EX-IPU (Expanded – Image Processing Unit)

Number Label Monitored Signal

TP 1 (GND) Ground

TP 2 (GND) Ground

TP 5 (GND) Ground

TP 25 (+ 5V) + 5V

TP 26 (GND) Ground

TP 27 (- 12V) – 12V

TP 28 (+ 24V) + 24V

TP 29 (+ 12V) + 12V

TP 40 (GND) Ground

TP 43 (GND) Ground

4.3 LEDS

BCU (Base Engine Control Unit)

Number Monitored Signal

LED 201 Monitors the CPU (IC401). Usually, this LED is blinking.

LED 202 Monitors the sub CPU (IC213), fusing lamp control, and the +24V line

condition. Usually, this LED is blinking.

When the IC is not working properly, both LED201 and 202 are turned off.

When there is an abnormal fusing lamp control condition or the +24V line is

cut, this LED blinks faster than normal.

SCU (System Control Unit)

Number Monitored Signal

LED 401 Monitors the MPU (IC401). Usually, this LED is blinking.

If this LED is either always lit or always off, the MPU is not working properly.

Lamp Stabilizer

Number Monitored Signal

LED 1 Lights when the exposure lamp turns on.

4.4 VARIABLE RESISTORS

EX-IPU (Expanded Image Processing Unit)

Number Function

VR 1 Adjusts the differences between the odd white level and the even white level

Do not adjust.

VR 2 Adjusts the original background erase level.

Do not adjust.

Service

Tables

22 March 1996 TEST POINTS/DIP SWITCHES/LEDS

4-39

5. PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

5.1 PM TABLE

NOTE: The amounts mentioned as the PM interval indicate the number of

copies.

Symbol key: C: Clean, R: Replace, L: Lubricate, I: Inspect

A133 EM 120K 240K 360K NOTE

SCANNER/OPTICS

Mirrors, Lens, Reflectors C C C Optics cloth or blower brush

Exposure Glass C C C C Alcohol or glass cleaner

Exposure Lamp I I I I Replace if necessary

Green Filter C C C Dry cloth

Scanner Guide Rails C C C Dry cloth

APS sensors C C C Blower brush

Lens Block Guide Rail C C C Dry cloth

Toner Shield Glass C C C C Dry cloth

Dust Filter R

AROUND THE DRUM

Corona Wires C R R R Dry cloth

End Blocks and Casing C C C C Water

Charge Grid C R R R Water

ID Sensor C C C C Blower brush or dry cloth

After cleaning, do SP3001.

Quenching Lamp C Dry cloth

Pick-off Pawls C R C Dry cloth

DEVELOPMENT UNIT

Development Drive Gears I I I I Replace if necessary. Anyway,

replace the drive gears every

480K.

Mold Gear I I I

Side Seal I I I

Development Filter C C R Vacuum cleaner

Entrance Seal C I I I Dry cloth. Replace if necessary

Toner Supply Unit C C C C Blower brush

Developer R Replace if necessary

Rear Sleeve C C C Dry cloth. See Note 2.

PAPER FEED (for each paper feed station)

Pick-up, Feed, Separation

Rollers (Paper tray)

C C R C Clean with water. Replace

these rollers as a set.

Pick-up, Feed, Separation

Rollers (LCT,By-pass feed)

C C R C Clean with water. Replace

these rollers as a set.

Paper Dust C Dry cloth

Paper Feed Guide Plate C C C Alcohol

Relay rollers C C C Alcohol or water

Registration roller C C C Alcohol or water

PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE 22 March 1996

4-40

A133 EM 120K 240K 360K NOTE

Bottom Plate Pad (Paper

tray, By-pass feed, LCT)

C R R R Water. Replace if necessary.

Registration Sensor I I I

CLEANING UNIT

Drum Cleaning Blade R R R Spread setting powder. See

“Drum Cleaning Blade

Replacement”.

Brush Roller R

Side Seal C C C Blower brush. Replace if

Cleaning Entrance Seal C C C necessary

Inside of the Cleaning Unit C C C Blower brush or vacuum

cleaner

TRANSFER BELT UNIT

Transfer Belt C I R I Dry cloth. Replace if necessary

Transfer Belt Cleaning

Blade

C R R R Dry cloth. Apply setting

powder or toner after cleaning.

Rollers I C I Dry cloth. Replace if necessary

Transfer Entrance Guide

Plate

C C C C Dry cloth

Transfer Guide Plate C C C C Dry cloth

Used Toner Tank I C C C Empty the tank.

FUSING UNIT

Fusing Entrance and Exit

Guide Plates

C C C Suitable solvent – do not use

water

Fusing Lamp I I I Replace if necessary

Hot Roller R R R

Pressure Roller R R R

Fusing Thermistor C I I I Clean if necessary with a

suitable solvent (not water)

Hot Roller Bushings R R R

Fusing Antistatic Brush I I I Replace if necessary

Cleaning Roller C C C Suitable solvent – not water

Cleaning Roller Bushings C C C Suitable solvent – not water.

Replace if necessary

Hot Roller Strippers C R C Dry cloth

DUPLEX TRAY

Clutch Spring L L L Mobil Temp 78. See Note 1.

Feed Roller R R R

Bottom Plate Pad R R R

Mylars I I I Replace if necessary

OTHERS

Drive Belts I Replace if necessary

Service

Tables

22 March 1996 PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

4-41

EM 80K 160K 240K NOTE

AUTO DOCUMENT FEEDER (for originals)

Transport Belt C R R R Belt cleaner

Friction Belt C R R R Water

Feed Roller C R R R Water

EM 120K 240K 360K NOTE

PAPER TRAY UNIT (A549/550)

Pick-up, Feed, Separation

Rollers

C C R C Water, Replace these rollers

as a set.

Relay Rollers C C C Alcohol or water

Bottom Plate Pad C R R R Water

Relay Clutch I I I Replace every 1500K copies.

Feed Clutch I I I Replace if necessary

Drive Belts I I I Replace if necessary

EM 120K 240K 360K NOTE

FINISHER (A612)

Rollers C C C C Water.

Bushings I I I I Use Launa oil or equivalent.

Gears I I I I Use Grease-501

NOTE 1.

Duplex Tray: Clutch Spring

Do the following every 120K.

Clean the clutch assembly [A]. Then

lubricate the clutch spring with Mobil

Temp 78.

NOTE: 2.

Development Unit: Rear Sleeve

Do the following every 120K.

Clean the rear sleeve [A] with a dry

cloth.

[A]

A133M500.wmf

[A]

A133M501.wmf

PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE 22 March 1996

4-42

5.2 REGULAR PM PROCEDURE

Make a copy of an OS-A3 test chart at

manual image density level 4. Check the

copy quality.

1. Clean the mirrors, lens, and reflectors

with a optics cloth or a blower brush.

2. Clean the exposure glass with alcohol or

glass cleaner.

3. Clean the green filter with a dry cloth.

4. Clean the scanner guide rail with a dry

cloth.

5. Clean the lens block guide rail with a dry

cloth.

6. Clean the APS sensors with a blower

brush.

7. Inspect the exposure lamp.

8. Clean the toner shield glass and the dust

filter.

1. Remove the drum and clean the ID

sensor with a blower brush or dry cloth.

2. Clean the pick-off pawls with a dry cloth.

Move them if they are scratching the

drum.

3. Clean the inside of the cleaning unit and

seals.

4. Replace the drum cleaning blade.

5. Clean the quenching lamp with a dry

cloth.

6. Put back the drum.

1. Make a Copy

Every 240k

Every 120k

Replace the dust

filter

(every 240 k).

Replace the

pick-off pawls

(every 240 k).

2. Optics (every 120 k)

Every 360k/480k

3. Around the Drum

(every 120 k)

Service

Tables

22 March 1996 PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

4-43

7. Replace the charge grid and corona

wires.

8. Clean the end blocks and casing.

1. Remove the toner supply unit.

2. Clean the development filter.

3. Inspect the seals

4. Clean around the openings of the toner

supply unit with a blower brush.

5. Put back the development filter and toner

supply unit.

6. Inspect the mold gear and development

drive gears.

7. Clean the rear sleeve with a dry cloth.

1. Clean the paper guide plate.

2. Clean the paper feed, pick-up,

separation, and relay rollers for each

paper feed tray, the by-pass feed station,

and the LCT.

3. Replace the bottom plate pad for each

paper feed tray, the by-pass feed station,

and the LCT.

4. Clean the registration rollers.

5. Inspect the registration sensor.

5. Development Unit

(every 120 k)

Replace the pick-up,

feed, and separation

rollers for each paper

feed tray, the by-pass

feed station, and the

LCT (every 240k).

6. Paper Feed (every

120 k for each paper

feed station)

Clean the paper dust

(every 240k).

Replace the brush

roller (every 240 k).

Replace the

developer and

development filter.

(every 360 k).

Replace the drive

gears (every 480 k).

PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE 22 March 1996

4-44

1. Remove the transfer belt.

2. Empty the used toner tank.

3. Replace the transfer belt cleaning blade.

4. Inspect the transfer belt and rollers.

5. Clean the transfer entrance guide plate

and transfer guide plate.

1. Clean the entrance and exit guide plates

2. Inspect the thermistor, fusing lamp, hot

and pressure roller bearings, antistatic

brush, and cleaning roller bushings.

3. Clean the cleaning roller and cleaning

roller bushings.

4. Replace the pressure roller, hot roller,

and hot roller bushings.

5. Replace the hot roller strippers.

1. Inspect the mylars.

2. Replace the feed roller and the bottom

plate pad.

3. Lubricate the clutch spring with Mobil

Temp 78.

7. Transfer Belt Unit

(every 120 k)

Replace the hot

roller strippers

(every 240 k).

8. Fusing Unit

(every 120 k)

Replace the

transfer belt and

clean the rollers

(every 240 k).

9. Duplex Tray (every

120 k)

Service

Tables

22 March 1996 PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

4-45

1. Inspect the timing belts.

1. Clean the covers.

Perform the ID Sensor Initial Setting

(SP3001).

Make a copy of an OS-A3 test chart at

manual image density level 4. Check the

copy quality.

11. Exterior

(every 120 k)

12. Copy Process SP

Mode Settings

(every 120k)

13. Make a Copy

10. Rear of the machine

(every 120 k)

Perform the TD

sensor initial setting

SP 2801 (every 360 k)

PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE 22 March 1996

4-46

6. SPECIAL TOOLS AND LUBRICANTS

6.1 SPECIAL TOOLS AND LUBRICANTS

Part Number Description Q’ty

A006 9104 Scanner Positioning Pin (4 pcs/set) 1

5420 9516 Test Chart – OS-A3 (10 pcs/set) 1

5447 9078 Heat Resistant Grease – MT-78 1

5203 9501 Silicone Grease G-501 1

5420 9507 Digital Multimeter 1

6.2 SPECIAL PARTS

Part Number Description Q’ty

A1349011 (Note 1) Charge Corona Unit with Cleaner 1

A1309005 (Note 2) Exposure Glass with Electric Conductor Coating 1

A1309006 (Note 2) Grounding Plate – Exposure Glass 1

AC060002 (Note 2) White Plate 1

NOTE 1: This special part is used for machines which produce a high copy

volume.

NOTE 2: These special parts are used when many original jams occur on

the exposure glass using the ADF in low humidity conditions.

The installation procedure is as follows.

1. Remove the exposure glass.

2. Install the grounding plate [A] as shown.

3. Install the new exposure glass [B].

Note: The red mark should be placed at the rear left corner.

4. Stick the white plate [C] on the exposure glass as shown.

5. Reinstall the scales.

[A]

[C]

[B]

A166M507.wmf

Service

Tables

22 March 1996 SPECIAL TOOLS AND LUBRICANTS

4-47

SECTION 5

REPLACEMENT

AND ADJUSTMENT

1. INNER AND OUTER COVERS

1.1 OUTER COVER REMOVAL

1.1.1 Front Cover

1. Open the front cover.

2. Remove the front cover [A] (3 pins).

1.1.2 Rear Cover

1. Loosen the 2 screws for the lower holes [B].

2. Remove the rear cover [C] (7 screws).

1.1.3 Left Cover

1. Remove the optional 500-sheet tray or finisher.

2. Open the front cover.

3. Slide out the duplex and paper feed trays.

4. Remove the left cover [D] (4 screws).

1.1.4 Top Cover

1. Remove the platen cover (see the Installation procedure) or DF (see the

manual for the DF).

2. Remove the exposure glass. (See Exposure Glass Removal.)

3. Remove the top cover [E] (5 screws).

[D]

[E]

[A]

[C]

[B]

A133R530.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 INNER AND OUTER COVERS

5-1

1.1.5 Operation Panel

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Open the front cover.

3. Swing out the toner bottle holder assembly.

4. Remove the operation panel [A] (4 screws, 3 connectors).

1.1.6 Right Upper Cover

1. Remove the right upper cover [B] (2 screws).

1.1.7 Front Upper Cover

1. Open the front cover.

2. Remove the toner bottle holder assembly. (See Development Unit

Removal.)

3. Remove the operation panel [A] (6 screws, 3 connectors).

4 Remove the left inner cover. (See Inner Cover Removal.)

5.Remove the front upper cover [C] (2 screws).

[A]

[C] [B]

A133R530-2.wmf

INNER AND OUTER COVERS 22 March 1996

5-2

1.1.8 Right Cover

1. Open the front cover and pull out the paper tray and duplex.

2. Remove the LCT harness cover [A] (1 screw).

3. Remove the LCT rear cover [B] (2 screws).

4. Swing open the LCT [C] and open the by-pass feed table [D].

5. Remove the right cover [E] (4 screws).

[E]

[D]

[A] [B]

[C] A166R531.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 INNER AND OUTER COVERS

5-3

1.2 INNER COVER REMOVAL

1.2.1 Right Inner Cover

1. Remove the front cover. (See Outer Cover Removal.)

2. Pull out the paper trays.

3. Remove the “A2” knob [A] (1 screw).

4. Remove the right inner cover [B] (3 screws).

NOTE: When removing the knob [G], insert an allen key [H] into the hole

in the registration roller shaft as shown in the illustration.

1.2.2 Middle Inner Cover

1. Open the front cover and pull out the paper trays.

2. Remove the toner collection bottle [C] (1 connector).

3. Remove the “A1” lever [D] (1 screw).

4. Remove the middle inner cover [E] (2 screws).

1.2.3 Left Inner Cover

1. Remove the front cover. (See Outer Cover Removal.)

2. Remove the toner collection bottle [C] (1 connector).

3. Remove the left inner cover [F] (3 screws).

[H]

[C]

[F]

[D]

[E]

[A]

[B]

[G]

A133R532.wmf

INNER AND OUTER COVERS 22 March 1996

5-4

2. SCANNER

2.1 EXPOSURE GLASS REMOVAL

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the left scale [A] (2 shoulder screws).

3. Remove the rear scale [B] (3 shoulder screws).

4. Remove the exposure glass [C].

NOTE: 1) Do not touch the exposure glass with dirty bare hands.

2) When installing the exposure glass, make sure that the white

reference plate [D] is facing down.

[A]

[C]

[B]

[D]

A133R627.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 SCANNER

5-5

2.2 EXPOSURE LAMP REPLACEMENT

NOTE: Do not touch the reflector or the new exposure lamp with your bare

hands. Use a strip of paper as shown. (Oil marks on the edges of the

lamps or reflectors will be affected by heat from the lamp and will

cause discoloration.)

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the exposure glass. (See Exposure Glass Removal.)

3. Move the 1st scanner to the rear cutout position [A].

4. Place a strip of paper around the exposure lamp [B].

4. Release the exposure lamp by holding the lamp tab [C] and pushing it

towards the front.

NOTE: Push the lamp tab very gently or the front terminal will be

damaged.

5. Remove the exposure lamp.

6. Install a new lamp. Use a strip of paper to hold the lamp. Set the front

terminal [D] first.

NOTE: 1) Make sure that the exposure lamp is properly positioned at the

front and rear terminals.

2) Make sure that the glass bump [E] on the exposure lamp is away

from the reflector.

[D]

[C]

[E]

[A]

[B]

A133R533.wmf

SCANNER 22 March 1996

5-6

2.3 SCANNER WIRE REPLACEMENT

2.3.1 Front Scanner Wire Replacement

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the exposure glass. (See Exposure Glass Removal.)

3. Remove the top, right upper, and front covers. (See Outer Cover

Removal.)

4. Remove the right and left inner covers. (See Inner Cover Removal.)

5. Remove the toner bottle holder assembly. (See Development Unit

Removal.)

NOTE: Close the shutter of the toner bottle unit.

6. Remove the operation panel assembly. (See Outer Cover Removal.)

7. Remove the front upper cover. (See Outer Cover Removal.)

8. Remove the toner bottle holder bracket [A].

9. Remove the upper right stay [B] (5 screws) and the upper left stay [C] (2

screws).

10. Remove the scanner home position sensor. (See Scanner Home Position

Sensor Replacement.)

11. Remove the front frame of the scanner unit [D] (9 screws).

12. Release the front and rear wire clamps [E] of the 1st scanner (1 screw

each).

[C]

[B]

[A]

[D]

[E]

A133R534.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 SCANNER

5-7

13. Loosen the tension bracket [A].

14. Remove the old scanner wire.

15. Move the 1st scanner to the home position.

16. Put the center ball of the scanner wire [B] into the hole in the scanner

drive pulley.

NOTE: The orientation of the scanner wire must be as follows:

Left end of the scanner wire ® ball.

Right end of the scanner wire ® hook.

17. Wind the right side of the wire counterclockwise towards the rear side (1

turn) and the left side of the wire counterclockwise towards the front (7

turns) as shown.

NOTE: The mark [C] on the wire will come to the position shown.

18. Run the scanner wire as shown.

[A]

A133R535.wmf

[C] [B]

7 turns

1 turn

A133R536.wmf

SCANNER 22 March 1996

5-8

19. Secure the tension bracket [A] temporarily.

20. Remove the tension spring [D] of the scanner motor.

21. Hook the spring onto the tension bracket and spring hook [E].

22. Loosen the screw of the tension bracket and tighten it again.

23. Put the tension spring back on the scanner motor.

24. Adjust the scanner position. (See Scanner Position Adjustment.)

25. Do the copy image adjustments in section 12. (Check the printer settings

first, then adjust the scanner registration and the sub-scan magnification.)

[E]

[D]

[A]

A133R535-2.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 SCANNER

5-9

2.3.2 Rear Scanner Wire Replacement

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the exposure glass. (See Exposure Glass Removal.)

3. Remove the top, right upper, and rear covers. (See Outer Cover

Removal.)

4. Remove the scanner drive board [A] (3 connectors, 1 screw).

5. Remove the DF connector [B] (2 screws, 1 grounding wire).

6. Remove the left DF bracket [C] (4 screws, 1 connector).

7. Remove the tension spring [D].

8. Remove the scanner motor [E] (3 screws) and its grounding wire (1

screw).

9. Remove the HDD unit. (See HDD Unit Replacement.)

10. Swing out the SCU board plate [F] (4 screws).

11. Remove the fly wheels [G] (3 screws).

12. Remove the right DF bracket and the charge high voltage supply board

assembly [H] (5 screws, 2 connectors).

[H] [E]

[D]

[A]

[C]

[B] A133R537.wmf

[F]

[G]

A133R538.wmf

SCANNER 22 March 1996

5-10

13. Remove the development drive clutch holder and the development drive

clutch assembly. (See Development Drive Clutch and Toner Supply

Clutch Replacement.)

14. Remove the ozone fan motor [A] (1 connector, 2 screws).

15. Remove the ozone fan motor duct [B] (2 screws).

16. Remove the scanner drive gear [C] (1 allen screw).

17. Remove the bushing [D] and holding bracket [E] (1 screw).

18. Remove the upper right stay [F] (5 screws) and the upper left stay [G] (2

screws).

19. Remove the rear frame of the scanner unit [H] (9 screws).

[F]

[A]

[B]

A133R539.wmf

[F]

[G]

[E]

[H]

[C]

[D]

A133R540.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 SCANNER

5-11

20. Release the rear and front wire clamps [A] of the 1st scanner (1 screw

each).

21. Remove the terminal [B] of the flat cable (1 screw).

22. Loosen the tension bracket [C] and remove the old scanner wire.

23. Remove the old scanner wire.

24. Move the 1st scanner to the home position.

25. Put the center ball of the scanner wire [D] into the hole in the scanner

drive pulley.

NOTE: The orientation of the scanner wire must be as follows:

Right end of the scanner wire ® ball.

Left end of the scanner wire ® hook.

[B]

[C]

[A] [A]

A133R541.wmf

1 turn

7 turns

[D]

A133R542.wmf

SCANNER 22 March 1996

5-12

26. Wind the left side of the wire counterclockwise towards the front side (1

turn) and the right side of the wire counterclockwise towards the rear (7

turns) as shown.

NOTE: The mark [E] on the wire will come to the position shown.

27. Run the scanner wire as shown.

28. Secure the tension bracket [C] temporarily.

29. Remove the tension spring [F] of the scanner motor.

30. Hook the spring onto the tension bracket and spring hook [G].

31. Loosen the screw of the tension bracket [C] and tighten it again.

32. Put the tension spring back on the scanner motor.

33. Adjust the scanner position. (See Scanner Position Adjustment.)

34. Do the copy image adjustments in section 12. (Check the printer settings

first, then adjust the scanner registration and the sub-scan magnification.)

[F] [C]

[G]

A133R541-2.wmf

1 turn

7 turns

[E]

A133R542-2.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 SCANNER

5-13

2.3.3 Scanner Position Adjustment

1. Move the 1st scanner to the home position.

2. If the scanner wire clamp screws [A] are not loose already, loosen them

now.

3. Secure the 1st scanner with two pins [B] and the 2nd scanner with two

pins [C].

NOTE: The four pins should drop in smoothly.

4. Secure the 1st scanner wire clamps [C] (1 screw each).

5. Take out the 4 pins.

6. Run the scanner with the scanner free run mode (SP4013) and check the

scanner position using the 4 pins (repeat steps 1 and 2).

[B]

[B]

[C]

[A]

A133R543.wmf

SCANNER 22 March 1996

5-14

2.4 SCANNER HOME POSITION SENSOR REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the toner bottle holder assembly. (See Development Unit

Removal.)

NOTE : Close the shutter of the toner collection bottle holder.

3. Remove the left inner cover [A] (3 screws).

4. Remove the operation panel assembly [B]. (See Outer Cover Removal.)

5. Remove the home position sensor bracket [C] (1 connector, 1 screw).

6. Replace the home position sensor [D] (1 screw).

2.5 SCANNER DRIVE MOTOR

See steps 1 to 8 of Rear Scanner Wire Replacement.

After replacing the motor, do the copy image adjustments in section 12.

(Check the printer settings first, then adjust the scanner registration and the

sub-scan magnification.)

[B]

[A]

[C]

[D]

A133R544.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 SCANNER

5-15

3. LASER EXPOSURE

_WARNING

Turn off the main switch and unplug the machine before attempting

any of the procedures in this section. Laser beams can seriously

damage your eyes.

– CAUTION DECALS –

Five caution decals are located in the laser section, as shown.

For the 120V version

For the 230V version

A133R500.wmf

A133R501.wmf

LASER EXPOSURE 22 March 1996

5-16

3.1 POLYGON MIRROR MOTOR REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the exposure glass. (See Exposure Glass Removal.)

3. Remove the polygon mirror motor cover [A] (2 screws).

4. Remove the polygon mirror motor [B] (3 screws, 2 connectors).

NOTE: 1) Do not touch the shield glass surface [C] on the polygon mirror

motor.

2) Do not remove the cover of the polygon mirror. The polygon mirror

is very sensitive to dust.

3) After putting back the motor, do the printer and main scan

adjustments in section 12.

[C]

[A]

[B]

A133R502.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 LASER EXPOSURE

5-17

3.2 LD UNIT REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the exposure glass. (See Exposure Glass Removal.)

3. Remove the SBU cover. (See EX-IPU Replacement.)

– 115 V machine –

4. Remove the LD unit cover(s) [A] (1 screw).

5. Remove the LD unit [B] (2 screws, 1 connector).

– 230 V machine –

4. Remove the LD unit cover [C] (2 screws).

5. Remove the LD unit [D] (2 screws, 2 connectors)

NOTE: Do not adjust the variable resistors on the LD unit, as they are

adjusted in the factory.

[A]

[B]

For the 120V Version A133R503.wmf [C]

[D]

For the 230 V Version

A133R604.wmf

LASER EXPOSURE 22 March 1996

5-18

3.3 MAIN SCAN SYNCHRONIZATION DETECTOR BOARD

REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Remove the right cover. (See Outer Cover Removal.)

4. Remove the lower grounding plated [A] (4 screws).

5. Remove the right stay [B] (4 screws, 1 connector).

6. Disconnect all connectors from the power pack.

7. Slide out the high voltage control board [C] (2 screws).

8. Remove the main scan synchronization detector boards [D] (2 screws

each).

[D] [D]

[B]

[C]

[A]

A133R504.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 LASER EXPOSURE

5-19

4. DEVELOPMENT AND TONER SUPPLY

4.1 DEVELOPMENT UNIT REMOVAL

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the drum unit. (See Drum Unit Removal.)

3. Push the shutter lever [A] of the toner bottle holder as shown.

4. Remove the toner bottle holder [B] (2 screws, 1 connector).

5. Remove the development unit stopper [C] (1 screw).

6. Disconnect the development unit connector [D].

7. Pull out the development unit.

NOTE: Be careful not to nick or scratch the development roller.

If you are temporarily installing a used development unit for test

purposes, do SP2220 after installation (see SP 2220 in the SP mode

tabe for how to use this SP mode).

[A] [B]

A133R545.wmf

[D] [C]

A133R546.wmf

DEVELOPMENT AND TONER SUPPLY 22 March 1996

5-20

4.2 DEVELOPER REPLACEMENT

1. Take out the development unit and place it on a clean sheet (see

Development Unit Removal).

2. Disconnect the connector [A] and separate the toner supply unit [B] from

the development unit (2 screws).

3. Turn over the development unit and empty all the developer [C] onto the

paper [D]. Make sure that no developer remains on the development

roller or in the unit.

NOTE : 1) Dispose of the used developer in accordance with local

regulations.

2) Be careful not to nick or scratch the development roller.

[B]

[A]

A133R547.wmf

[C]

[D]

A133R549.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 DEVELOPMENT AND TONER SUPPLY

5-21

4. Pour about half a pack of developer [A] into the development unit. Then

rotate counterclockwise the outer knob [B] as shown to distribute the

developer evenly. Then pour in all the remaining developer and rotate the

gears again.

NOTE : Do not rotate the gears in the other direction, or developer will

spill out.

5. Remount the toner supply unit on the development unit (2 screws) and

reconnect the connector.

6. Install the development unit in the copier (1 stopper and 1 connector).

7. Turn on the main switch, make sure that the machine has warmed up,

then do the TD sensor initial setting for new developer using SP2801.

NOTE : Do not perform the TD sensor initial setting before the machine is

in the ready condition.

_CAUTION:

Never make a copy with the new developer before completing the TD

sensor initial setting (SP2801). Otherwise toner density control will be

abnormal.

A133R547-2.wmf

[A]

[B]

A133R548.wmf

DEVELOPMENT AND TONER SUPPLY 22 March 1996

5-22

4.3 TONER SUPPLY MOTOR REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Open the front cover.

3. Swing out the bottle holder and remove the toner bottle.

4. Remove the bottle holder from the copier (2 screws and 1 connector).

5. Remove the bottle locking lever [A] (1 shoulder screw and 1 spring).

6. Remove the bottle rotating cover [B] by releasing the three hooks.

7. Remove the hinge bracket [C] from the bottle holder (1 C-ring).

8. Remove the bottom cover [D] (3 screws).

9. Remove the toner supply motor bracket [E] (1 screw) and replace the

toner supply motor [F] (1 E-ring and 1 gear shaft).

[[A]

[B]

[C]

A133R505.wmf

[E]

[F]

[D]

A133R506.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 DEVELOPMENT AND TONER SUPPLY

5-23

4.4 DEVELOPMENT DRIVE CLUTCH AND TONER SUPPLY

CLUTCH REPLACEMENT

1. Turn off the main switch.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Swing out the SCU board plate [A] (4 screws).

4. Remove the fly wheels [B] (3 screws).

5. Remove the development unit drive gear holder [C] (2 screws).

6. Remove 2 bearings [D], 1 gear [E], and 1 shaft [F].

NOTE : The bearings drop easily.

[A]

[B]

A133R538.wmf

[D]

[E]

[F]

[D]

[C]

A133R551.wmf

DEVELOPMENT AND TONER SUPPLY 22 March 1996

5-24

7. Remove the clutch assembly [G] (2 connectors, 3 screws).

8. Remove the clutch assembly holder [H] (2 E-rings, 2 bushings, and 2

screws).

9. Replace the development drive clutch [I] or the toner supply clutch [J] (2

Allen screws).

4.5 TD SENSOR REPLACEMENT

After replacing the TD sensor, do the TD sensor initial setting for new

developer using SP2801.

See Developer Replacement for details.

[I]

[H]

[J]

A133R553.wmf

[G]

A133R552.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 DEVELOPMENT AND TONER SUPPLY

5-25

5. AROUND THE DRUM

5.1 DRUM UNIT REMOVAL

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Open the front cover.

3. Swing out the toner bottle holder [A].

4. Remove the toner collection bottle [B] (1 connector).

5. Turn the “A1” lever [C] counterclockwise to lower the transfer belt unit.

6. Pull out the charge corona unit [D] (1 screw).

7. Disconnect the connector [E] of the image density sensor.

8. Turn the drum unit knob [F] clockwise and remove the knob.

9. Pull out the drum unit [G] part of the way out while holding the knob [H]

and the upper right corner [I] of the front side plate of the drum unit.

10. Push the development unit to the right after the front side plate of the

drum unit is released from the development roller shaft.

11. Pull the drum unit all the way out.

NOTE: 1) Place the drum unit on a clean sheet of paper.

2) Do not touch the drum surface with bare hands.

3) Make sure that the image density sensor connector is connected

when you put back the drum.

[D]

[A]

[C]

[B]

A133R554.wmf

[F]

[H]

[G]

[E] [I]

A133R555.wmf

AROUND THE DRUM 22 March 1996

5-26

5.2 DRUM REPLACEMENT

1. Remove the drum unit. (See Drum Unit Removal.)

2. Put the drum unit on a clean sheet of paper. Cover it with another sheet

to avoid light fatigue.

3. Remove the front bearing [A].

4. Remove the old drum.

5. Install the new drum.

6. Install the front bearing and remove the protective sheet.

7. Reassemble the machine.

8. Perform the ID sensor initial setting (SP3001).

NOTE: Do not touch the drum surface with bare hands.

[A]

A133R556.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 AROUND THE DRUM

5-27

5.3 PICK-OFF PAWL REPLACEMENT

1. Remove the drum. (See Drum Replacement.)

2. Turn the drum unit upside-down.

3. Release the hook [A] and slide the rear bushing [B] to the rear.

4. Slide the front bushing [C] to the front and release it from the bracket.

NOTE: Be sure that the pawls [D] are positioned as shown when you put

them back. Check that they move smoothly.

5. Lift the front side of the pick-off pawl shaft assembly [E] and replace the

pick-off pawls [F].

NOTE: Be sure that the pressure spring [G] is positioned as shown.

[A]

[B]

[E]

[C]

[D]

A133R558.wmf

[G]

[F]

A133R559.wmf

A133R557.wmf

AROUND THE DRUM 22 March 1996

5-28

5.4 ID SENSOR BOARD REPLACEMENT

1. Remove the pick-off pawls. (See Pick-off Pawl Replacement.)

2. Remove the pick-off pawl shaft assembly [E].

4. Replace the ID sensor board [H] (2 screws, 1 connector).

5. Reassemble the machine.

6. Do the ID sensor initial setting procedure (SP3001).

[E]

[H]

A133R558-2.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 AROUND THE DRUM

5-29

5.5 DRUM CLEANING BLADE REPLACEMENT

1. Remove the drum. (See Drum Replacement.)

2. Remove the old cleaning blade [A] (2 screws).

3. Install the new cleaning blade.

NOTE: 1) Check that there is no dust on the edge of the new cleaning blade.

2) When installing the new cleaning blade, be sure not to deform the

sponge seals at both sides of the cleaning blade holder.

5.6 CLEANING BRUSH REPLACEMENT

1. Remove the drum. (See Drum Replacement.)

2. Remove the cleaning blade [A] (2 screws).

3. Remove the front bushing [B] of the cleaning brush (1 screw).

4. Move the cleaning brush [C] towards the front and release the rear shaft

of the cleaning brush from the rear side plate.

5. Remove the old cleaning brush.

6. Install the new cleaning brush.

NOTE: 1) Clean the ID sensor after replacing the cleaning brush if

necessary. If you clean the ID sensor, do the ID sensor initial

setting procedure afterwards (SP3001).

2) Do not scratch or fold the entrance seal.

3) Do not touch the surface of the cleaning brush with your bare

hands.

[A]

[C]

[B]

A133R560.wmf

AROUND THE DRUM 22 March 1996

5-30

5.7 CHARGE CORONA GRID PLATE REPLACEMENT

1. Open the front cover.

2. Swing out the bottle holder.

3. Remove the charge corona unit. (See Drum Unit Removal.)

4. Replace the grid plate [A] (1 screw).

NOTE: Do not touch the grid plate with bare hands. Also, do not bend the

grid plate or make any dent in it.

5.8 CORONA WIRE REPLACEMENT

1. Remove the grid plate. (See Grid Plate Replacement.)

2. Remove the front and rear grid plate holders [B, C].

3. Remove the connecting plate [D].

4. Remove the front and rear end block covers [E, F].

5. Replace the corona wire [G].

NOTE: Do not touch the corona wire with bare hands.

[A]

A133R561.wmf

[B]

[G]

[D]

[E]

[C]

[F]

A133R562.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 AROUND THE DRUM

5-31

5.9 QUENCHING LAMP REPLACEMENT

1. Remove the drum unit. (See Drum Unit Removal.)

2. Replace the quenching lamp [A] (1 connector).

[A]

A133R563.wmf

AROUND THE DRUM 22 March 1996

5-32

6. TRANSFER BELT UNIT

6.1 TRANSFER BELT UNIT REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the front cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Swing out the toner bottle holder.

4. Turn the “A1” lever counterclockwise to lower the transfer belt unit.

5. Remove the drum unit. (See Drum Unit Removal.)

6. Remove the “A1” lever [A] (1 screw).

7. Remove the middle inner cover [B] (2 screws).

8. Disconnect the four-pin connector [C] and release the harness from the

clamp.

9. Remove the transfer belt positioning plate [D] (1 screw).

10. Remove the transfer belt unit.

NOTE: Never touch the surface of the transfer belt.

11. When reinstalling the transfer belt unit, align gear [E] with the opening.

[C]

[B]

[A]

[D]

A133R564.wmf

[E]

A133R565.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 TRANSFER BELT UNIT

5-33

6.2 TRANSFER BELT REMOVAL

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the transfer belt unit. (See Transfer Belt Unit Removal.)

3. Remove the three terminals [A] from the rear side plate of the transfer

belt unit (3 screws).

4. Swing the transfer belt assembly [B] up by 90 degrees, then remove it.

NOTE: Never touch the transfer belt surface.

5. Remove a screw [C] at the front and turn the belt drive holder [D].

6. Replace the transfer belt [E].

NOTE: 1) Before installing the new transfer belt, clean all the rollers and

shafts (dry cloth) to prevent the belt from slipping.

2) When reinstalling, to avoid damage to the transfer belt, manually

turn the rollers and check that the new transfer belt is not running

over the edge of any of the rollers.

[A]

A133R566.wmf

[B]

[C]

[D]

[E]

A133R567.wmf

TRANSFER BELT UNIT 22 March 1996

5-34

6.3 TRANSFER BELT CLEANING BLADE REPLACEMENT

1. Remove the transfer belt unit. (See Transfer Belt Unit Removal.)

2. Remove the transfer belt assembly. (See Transfer Belt Replacement.)

3. Put the transfer belt assembly on a clean sheet of paper.

4. Remove the cleaning blade [A] (3 screws).

NOTE: 1) Do not touch the edge of the new blade.

2) Check that there is no dust/no damage on the edge of the new

cleaning blade.

[A]

A133R568.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 TRANSFER BELT UNIT

5-35

6.4 TRANSFER BELT LIFT CLUTCH

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Open the front cover.

3. Turn the lever “A1” clockwise.

4. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

5. Swing out the SCU board plate [A] (4 screws).

6. Remove the fly wheels [B] (3 screws).

7. Replace the transfer belt lift clutch assembly [C] (2 connectors, 2 screws).

[A]

[B]

A133R538-3.wmf

[C] A133R570.wmf

TRANSFER BELT UNIT 22 March 1996

5-36

7. PAPER FEED

7.1 LCT PICK-UP, SEPARATION, AND FEED ROLLER

REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the by-pass feed table [A] (1 clip, 1 connector).

3. Open the LCT unit.

4. Remove the pick-up roller [B], feed roller [C], torque limiter [D], and the

separation roller [E] (1 clip each).

[A]

A133R507.wmf

[C]

[E]

[B]

[D] A133R508.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 PAPER FEED

5-37

7.2 TRAY PICK-UP, SEPARATION, AND FEED ROLLER

REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the duplex tray [A] (4 screws).

3. Remove the pick-up [B] and feed [C] rollers, torque limiter [D], and the

separation roller [E] (1 clip each).

NOTE: After reinstalling the duplex tray, perform the printer side-to-side

registration adjustment and the main scan magnification adjustment

(see section 12).

[A]

A133R509.wmf

[B]

[D] [E]

[C]

A133R510.wmf

PAPER FEED 22 March 1996

5-38

7.3 PAPER FEED TRAY REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the paper feed tray [A] (4 screws).

NOTE: After reinstalling the paper feed tray, perform the side-to-side

registration adjustment and the main scan magnification adjustment

(see section 12).

[A]

A133R612.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 PAPER FEED

5-39

7.4 BYPASS PAPER FEED UNIT REMOVAL

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the LCT. (See LCT Unit Removal.)

3. Remove the vertical transport guide [A] (1 clip, 1 connector).

4. Remove the by-pass table. (See LCT Pick-up, Separation, and Feed

Roller Replacement.)

5. Remove the right cover. (See Outer Cover Removal.)

6. Remove the SCU board, by-pass feed clutch, and by-pass relay clutch.

(See By-pass Feed and By-pass Relay Clutch Replacement.)

7. Remove the separation roller drive gear [B] (1 E-ring).

8. Remove the relay gear [C].

9. Disconnect the connectors [D] (3 connectors).

10. Remove the by-pass paper feed unit [E] (2 screws).

[A]

A133R571.wmf

[D]

[C]

[B]

[E]

A133R572.wmf

PAPER FEED 22 March 1996

5-40

7.5 TRAY PAPER FEED UNIT REMOVAL

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Remove the LCT unit. (See LCT Unit Removal.)

4. Remove the vertical transport guide [A] (1 snap ring and 1 connector).

5. Remove the paper feed clutch [B]. (See Paper Feed Clutch Replacement.)

6. Remove the separation roller gear [C] (1 E-ring).

7. Remove the spring [D] and remove the timing belt [E] from the relay roller

pulley [F].

8. Remove the small vertical transport guide plate [G] (1 screw).

10. Remove the paper feed unit [H] (2 screws, 1 connector).

[A]

A133R571-2.wmf

[G]

[H]

[D]

[F]

[E]

[B]

[C] A133R573.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 PAPER FEED

5-41

7.6 REGISTRATION SENSOR REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the front cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Remove the right inner cover. (See Inner Cover Removal.)

4. Remove the transfer belt assembly. (See Transfer Belt Unit Removal.)

5. Remove the registration sensor bracket [A] (1 screw, 1 connector).

6. Remove the registration sensor [B].

[B]

[A] A133R511.wmf

PAPER FEED 22 March 1996

5-42

7.7 BY-PASS FEED AND BY-PASS RELAY CLUTCH

REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

– 230 V machine only for step 3 –

3. Remove the grounding plate bracket [A] (2 screws).

4. Remove the SCU board plate [B] (4 screws, all connectors).

5. Remove the clutch stopper [C] (1 screw).

6. Replace the by-pass feed [D] and by-pass relay clutches [E] (1 connector

each, 1 E-ring each).

[C]

[A]

[D]

[E]

[B]

A133R574.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 PAPER FEED

5-43

7.8 PAPER FEED CLUTCH REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Swing out the SCU board (4 screws).

4. Replace the paper feed clutch [A] (1 connector, 1 E-ring).

7.9 RELAY CLUTCH REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover.

3. Swing out the SCU board (4 screws).

4. Remove the clutch holder [B] (2 screws).

5. Replace the relay clutch [C] (1 bushing, 1 connector).

A133R575.wmf

[C]

[B]

[A]

PAPER FEED 22 March 1996

5-44

7.10 REGISTRATION CLUTCH REPLACEMENT

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Swing out the SCU board [A] (4 screws).

4. Remove the fly wheels [B] (3 screws).

5. Remove the registration clutch [C] (1 connector, 1 E-ring).

[A]

[B]

A133R538-3.wmf

[C]

A133R576.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 PAPER FEED

5-45

8. LCT UNIT

8.1 LCT UNIT REMOVAL

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover (see Outer Cover Removal).

3. Open the LCT unit.

4. Remove the support guide [A] (1 screw).

5. Remove the harness cover [B] (1 screw).

6. Remove the LCT’s rear cover [C] (2 screws).

7. Remove the stopper bracket [D] (1 screw).

8. Disconnect four connectors [E].

9. Remove the LCT.

[B]

[D]

[C]

[E]

[A]

A133R579.wmf

LCT UNIT 22 March 1996

5-46

8.2 LCT DRIVE BELT REPLACEMENT

1. Remove the LCT unit (see LCT Unit Removal).

2. Remove the upper belt cover [A] (4 screws).

3. Remove the lower belt cover [B] (1 screw).

4. Remove the front cover [C] (4 screws).

5. Remove the front upper bracket with cover [D] (3 screws).

6. Remove the LCT switch [E] (2 screws, 1 connector)

7. Remove the grip holding bracket [F] and grip bracket [G] (2 screws).

8. Remove the belt stoppers [H] (1 screw each).

9. Remove the upper pulley [I] and LCT drive belt [J] (1 E-ring each).

NOTE: When reinstalling the belt stoppers, make sure that the LCT bottom

plate is at the bottom.

[I]

[J]

[A]

[H]

[B]

A133R513.wmf

[I [D] ]

[H]

[E]

[F]

[C]

[G]

[J]

A133R514.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 LCT UNIT

5-47

8.3 LCT MOTOR REPLACEMENT

1. Remove the LCT. (See LCT Unit Removal.)

2. Remove the front cover [A] (4 screws).

3. Remove the left plate [B] (4 screws).

4. Remove the LCT motor [C] (3 screws, 1 connector).

[A]

[B] [C]

A133R577.wmf

LCT UNIT 22 March 1996

5-48

9. FUSING

9.1 FUSING UNIT REMOVAL

_CAUTION

Allow time for the unit to cool before doing the following procedure.

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Open the front cover.

3. Remove the stopper bracket [A] (1 screw).

4. Hold the fusing unit cover [B] while pushing the release lever [C] to the

left, and pull out the fusing unit until it stops.

5. Push the release lever again, and remove the fusing unit completely.

NOTE: Before completely removing the fusing unit, support the bottom of the

fusing unit.

[B]

[A]

A133R580.wmf

[C]

Replacement

Adjustment

22 March 1996 FUSING

5-49

9.2 FUSING LAMP REPLACEMENT

1. Remove the fusing unit (see Fusing Unit Removal).

2. Remove the fusing unit cover [A] (1 screw).

3. Remove the pressure springs [B].

4. Open the fusing exit cover [C] and remove the fusing upper unit [D] (4

screws).

5. Remove the front lamp holder [E] (1 screw).

6. Remove the rear lamp holder [F] (1 screw).

7. Disconnect the front lamp connector [G] and the rear lamp terminal [H] (1

screw).

8. Remove the lamp [I].

9. Install the new lamp.

NOTE: 1) Do not touch the glass part of the fusing lamp with bare hands.

2) When reinstalling the rear lamp holder, make sure that the

antistatic brush [J] contacts the hot roller and the pressure roller

as shown.

3) The standard pressure spring position is at the upper position.

[D]

[A] [C]

[B]

A133R581.wmf

[E]

[F]

[G]

[H]

[I]

A133R582.wmf

[J]

A133R583.wmf

FUSING 22 March 1996

5-50

9.3 HOT ROLLER REPLACEMENT

1. Remove the fusing lamp (see Fusing Lamp Replacement).

2. Remove the hot roller stripper pawl assembly [A] (1 screw, 1 step screw).

3. Remove the hot roller assembly [B].

4. Replace the hot roller [C] (2 C-rings, 1 gear, 2 bearings, 2 bushings).

NOTE: 1) Before installing the hot roller, peel off 3 cm (1 inch) from both

ends of the protective sheet on the new one.

2) The standard pressure spring position is at the upper position.

3) Do not touch the surface of the rollers.

4) Be careful not to damage the surface of the hot roller.

[A]

A133R582-2.wmf

[B]

[C]

A133R613.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 FUSING

5-51

9.4 PRESSURE ROLLER AND CLEANING ROLLER

REPLACEMENT

1. Remove the fusing unit (see Fusing Unit Removal).

2. Remove the pressure springs and remove the lower fusing unit (4

screws).

3. Remove the lower fusing entrance guide [A] (2 screws).

4. Remove the pressure roller assembly [B].

5. Remove the fusing knob [C].

6. Replace the pressure roller [D] (2 C-rings, 2 bearings).

7. Replace the cleaning roller [E] (2 bushings).

NOTE: 1) When reinstalling the fusing entrance guide, tighten the screws

while pushing the guide plate up to the upper position (for

standard or thin paper). For thick paper, let the entrance guide

plate drop to the lowest position.

2) There are three screw holes on each side for securing the

entrance guide. Normally, the outer screw hole on each side is

used.

3) The standard pressure spring position is at the upper position.

[D]

[E]

[B]

[A]

[C]

A133R584.wmf

FUSING 22 March 1996

5-52

9.5 THERMISTOR REPLACEMENT

1. Remove the fusing unit (see Fusing Unit Removal).

2. Remove the hot roller assembly (see Hot Roller Replacement).

3. Remove the thermistor [A] (1 screw, 1 connector).

NOTE: 1) Do not touch the surface of the hot roller.

2) Be careful not to damage the surface of the hot roller.

3) The standard pressure spring position is at the upper position.

[A]

A133R585.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 FUSING

5-53

9.6 THERMOFUSE REPLACEMENT

1. Remove the fusing unit. (See Fusing Unit Removal.)

2. Remove the pressure springs and remove the upper fusing unit. (See

Fusing Lamp Replacement.)

3. Remove the stripper pawl assembly. (See Hot Roller Replacement.)

4. Remove the thermofuse [A] (2 screws).

NOTE: 1) Do not touch the surface of the hot roller.

2) When replacing the thermofuse, make sure that you do not

damage the hot roller.

3) The standard pressure spring position is at the upper position.

[A]

A133R586.wmf

FUSING 22 March 1996

5-54

9.7 HOT ROLLER STRIPPER PAWL REPLACEMENT

1. Remove the fusing unit. (See Fusing Unit Removal.)

2. Remove the fusing unit cover and pressure springs. (See Fusing Lamp

Replacement.)

3. Remove the fusing upper unit. (See Fusing Lamp Replacement.)

4. Remove the hot roller stripper pawl assembly [A] (1 screw, 1 step screw).

5. Replace the hot roller stripper pawls [B] (1 spring each).

[B]

[A]

A133R614.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 FUSING

5-55

10. DUPLEX UNIT

10.1 DUPLEX UNIT REMOVAL

1. Pull the duplex unit out.

2. Remove the duplex unit [A] (4 screws).

NOTE: After reinstalling the duplex unit, perform the side-to-side registration

and main scan magnification adjustments (see section 12.)

[A]

A133R509-2.wmf

DUPLEX UNIT 22 March 1996

5-56

10.2 FRICTION ROLLER REPLACEMENT

1. Remove the duplex unit. (See Duplex Unit Removal.)

2. Remove the separation roller assembly [A] (2 screws).

3. Remove the springs [B].

4. Remove the friction roller [C] (2 E-rings, 2 bushings).

NOTE: This friction roller has a one-way clutch. Be sure to install the roller

so that it rotates in the direction of the arrow (see the illustration).

[A]

[B]

[C]

A133R521.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 DUPLEX UNIT

5-57

10.3 DUPLEX FEED ROLLER REPLACEMENT

1. Pull out the duplex unit.

2. Remove the link bracket [A] (1 screw, 1 clip).

3. Remove the upper guide plate [B] and the lower guide plate [C] (1 clip).

4. Remove the inner cover [D] (2 screws).

5. Remove two snap rings [E].

6. Move the bushings [F] inward and remove the duplex feed roller

assembly [G].

7. Remove the bushing [F], the paper flattener [H] (1 E-ring), the stack roller

[I], the paper flattener [J], and the duplex feed roller [K].

NOTE: When installing the stack roller and the duplex feed roller, make sure

that they are inserted in the correct orientation as shown.

[D] [B]

[C]

[A]

A133R221-1.wmf

[F]

[E]

[G]

[K]

[J]

[H]

[E]

[I] [F]

A133R523.wmf

DUPLEX UNIT 22 March 1996

5-58

10.4 DUPLEX FEED MOTOR REPLACEMENT

1. Remove the duplex unit (4 screws).

2. Remove the link bracket [A] (1 screw, 1 snap ring).

3. Remove the upper guide plate [B] and the lower guide plate [C] (1 snap

ring).

4. Remove the inner cover [D] (1 screw).

5. Remove the inner cover bracket [E] (1 screw).

6. Remove the duplex feed roller assembly [F] (2 snap rings).

7. Remove the timing belt pulley [G] and remove the timing belt [H].

8. Remove the spring [I].

[D] [B]

[C]

[A]

A133R522-2.wmf

[F]

[I]

[H]

[G]

[E]

A133R525.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 DUPLEX UNIT

5-59

9. Disconnect the motor harness [A].

10. Move the jogger fence inward and remove the paper feed assembly [B]

(5 screws).

11. Remove the duplex feed motor assembly [C] (3 screws).

12. Replace the duplex feed motor [D] (2 screws).

NOTE: 1) When installing the paper feed assembly, make sure that the

bottom plate [E] is on top of the bracket [F] as shown.

2) When installing the paper feed assembly, make sure that the

mylars [G] on the bottom plate are on top of the guide plate [H] as

shown.

[C]

[A]

[B]

[E]

[D]

A133R526.wmf

[H]

[G]

[H]

[F]

[G]

[E] [G]

[F]

A133R524.wmf

DUPLEX UNIT 22 March 1996

5-60

11. OTHERS

11.1 FILTERS

11.1.1 Optics Dust Filter

1. Remove the left cover (see Outer Cover Removal).

2. Replace the optics dust filter [A].

11.1.2 Fusing Exhaust Fan Filter

1. Remove the rear cover (see Outer Cover Removal).

2. Replace the fusing exhaust fan filter [B].

11.1.3 Ozone Filter

1. Remove the right cover (see Outer Cover Removal).

2. Replace the ozone filter [C].

[A] [B]

[C]

A133R608.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 OTHERS

5-61

11.2 PCB REPLACEMENT

11.2.1 SBU Assembly/EX-IPU Replacement

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the exposure glass (see Exposure Glass Removal).

3. Remove the right upper cover [A] (2 screws).

4. Remove the SBU cover [B] (11 screws).

5. Remove the lens block/SBU assembly [C] (6 screws, 4 connectors).

6. Remove the IPU fan motor [D] (1 screw).

7. Remove the upper right stay [E] (4 screws).

8. Remove the EX-IPU [F] (all connectors, 9 screws, 1 grounding plate)

9. Remove the E2 PROM (IC52) [G] from the old EX-IPU and install it on the

new board. This contains the hard disk bad sector data.

10. After reassembly, do the scanner registration and sub scan magnification

adjustments in section 12 (check the printer registration settings first).

[B]

[C]

[A]

A133R587.wmf

[D]

[F]

[G]

[E]

A133R588.wmf

OTHERS 22 March 1996

5-62

11.2.2 HDD Unit Replacement

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Remove the wire clamp [A] (1 screw).

4. Remove the HDD unit assembly [B] (3 screws, 2 connectors).

5. Replace the HDD unit [C] (4 screws).

NOTE: 1) Reset the bad sector information (SP4911-6).

2) If the user has registered user stamps in the previous HDD

unit, advise the user that they may need to register them again.

[B]

[C]

[A]

A133R589.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 OTHERS

5-63

11.2.3 SCU Board Replacement

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover (6 screws).

3. Replace the SCU board [A] (4 screws, all connectors).

4. Remove the NV RAM [B] from the old SCU board and install it on the new

board.

5. Remove the ROMs [C] from the old SCU board and install them on the

new board.

6. Make sure that the DIP switch settings on the new board are the same as

those on the old board.

11.2.4 BCU Board Replacement

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover (6 screws).

3. Replace the BCU board [D] (6 screws and all connectors).

4. Make sure that the DIP switch settings on the new board are the same as

those on the old board.

[A]

[B]

[C]

[D]

A133R590.wmf

OTHERS 22 March 1996

5-64

11.2.5 AC Drive Board

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Swing out the SCU board [A] (4 screws).

4. Swing out the dc power supply unit/BCU board [B] (4 screws).

5. Replace the ac drive board [C] (all connectors, 4 screws).

[A]

[B]

[C] A133R591.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 OTHERS

5-65

11.2.6 DC Power Supply Unit

1. Turn off the main switch and unplug the power cable.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Remove the BCU board assembly [A] (all connectors, 4 screws).

4. Replace the dc power supply unit [B] (all connectors, 4 screws).

[B]

[A]

A133R592.wmf

OTHERS 22 March 1996

5-66

11.2.7 High Voltage Control Board

1. Turn off the main switch and unplug the machine.

2. Remove the right cover (See Outer Cover Removal).

3. Remove the lower grounding plate [A] (4 screws).

4. Remove the right stay [B] (1 connector, 4 screws).

5. Slide out the high voltage control board assembly [C] (all connectors, 2

screws).

6. Replace the high voltage control board [D] (4 screws).

[D]

[C]

[A]

[B]

A133R610.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 OTHERS

5-67

11.2.8 Lamp Stabilizer

1. Turn off the main switch and unplug the power cable.

2. Remove the left cover (see Outer Cover Removal).

3. Replace the lamp stabilizer [A] (3 connectors, 2 screws).

[A]

A133R593.wmf

OTHERS 22 March 1996

5-68

11.2.9 Scanner Drive Board

1. Turn off the main switch and unplug the power cable.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Replace the scanner drive board [A] (all connectors, 1 screw).

11.2.10 Charge High Voltage Supply Board

1. Turn off the main switch and unplug the power cable.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Replace the charge high voltage supply board [B] (3 connectors, 3

screws).

11.2.11 Main Motor

1. Turn off the main switch and unplug the power cable.

2. Remove the rear cover. (See Outer Cover Removal.)

3. Replace the main motor [C] (2 connectors, 4 screws).

[B]

[A]

[C]

A133R594.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 OTHERS

5-69

11.2.12 Development Bias Power Pack

1. Turn off the main switch and unplug the power cable.

2. Remove the development unit (see Development Unit Removal).

3. Remove the cover [A] of the development bias power pack.

4. Replace the development bias power pack [B] (1 screw, 1 connector).

[B]

[A]

A133R595.wmf

OTHERS 22 March 1996

5-70

11.2.13 Transfer High Voltage Supply Board

1. Turn off the main switch and unplug the power cable.

2. Remove the transfer belt unit (see Transfer Belt Unit Replacement).

3. Remove the transfer belt assembly (see Transfer Belt Removal).

4. Replace the transfer high voltage board [C] (1 connector).

NOTE: Be sure that each wire [T1, T2, T3] is placed as shown.

[C]

T3 T1

T2

A133R596.wmf

T2

T1

T3

T3

T1

T2

A133R566.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 OTHERS

5-71

12. COPY IMAGE ADJUSTMENTPRINTING/

SCANNING

NOTE: 1) You need to perform these adjustment(s) after replacing any of

the following parts:

Scanner Wire

Lens Block/SBU Assembly

Scanner Drive Motor

Polygon Mirror Motor

Paper Trays

Duplex Tray

Paper Side Fence

Memory All Clear

2) For more details about accessing SP modes, refer to section 4.

12.1 Printing

NOTE: 1) Make sure the paper is installed correctly in each paper tray

before you start these adjustments.

2) Use the Trimming Area Pattern (SP2902-3, No.10) to print the test

pattern for the following procedures.

3) Set SP 2901-3 to 0 again after completing these printing

adjustments.

12.1.1 Registration – Leading Edge/Side-to-Side

1. Check the leading edge registration, and adjust it using SP1001.

The specification is: 3 ± 2mm

2. Check the side-to-side registration for each paper feed station, and adjust

them using the following SP modes.

SP mode Specification

1st paper feed SP1002-2 2 ± 1.5 mm

Duplex SP1002-1 2 ± 1.5 mm

2nd paper feed

(Optional PFU

tray 1)

SP1002-3 2 ± 1.5 mm

3rd paper feed

(Optional PFU

tray 2)

SP1002-4 2 ± 1.5 mm

4th paper feed

(Optional PFU

tray 3)

SP1002-5 2 ± 1.5 mm

By-pass feed SP1002-6 2 ± 1.5 mm

LCT SP1002-7 2 ± 1.5 mm

B

A

A: Leading Edge Registration

B: Side-to-side Registration

A133R597.wmf

COPY IMAGE ADJUSTMENT- PRINTING/SCANNING 22 March 1996

5-72

12.1.2 Blank Margins

NOTE: If the leading edge/side-to-side registration can not be adjusted

within the specifications, adjust the leading/left side edge blank

margin.

1. Check the trailing edge and right side edge blank margins, and adjust

them using the following SP modes.

SP mode Specification

Trailing edge SP2101-2 2±2 mm

Right side edge SP2101-4 2 –1.5mm

+2.5mm

Leading edge SP2101-1 3±2 mm

Left side edge SP2101-3 2±1.5 mm

12.1.3 Double Copy Side-to-side Registration

NOTE: 1) Perform this adjustment after completing the registration

adjustment and the blank margin adjustment for single copies.

2) Select the double copies mode in the Adjust Image menu using

the copy mode to print the test pattern.

1. If you need to adjust the double copy side-to-side registration, use

SP1006.

A A: Double Copy Side-to-side Registration

A133R599.wmf

D

C

B

A

A: Trailing Edge Blank Margin

B: Right Side Edge Blank Margin

C: Leading Edge Blank Margin

D: Left Side Edge Blank Margin A133R598.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 COPY IMAGE ADJUSTMENT- PRINTING/SCANNING

5-73

12.2 Scanning

NOTE: 1) Perform or check the printing registration/side-to-side adjustment

and the blank margin adjustment, before doing the following

scanner adjustment.

2) Use an OS-A3 test chart to perform the following adjustments.

12.2.1 Registration: Platen Mode

1. Place the test chart on the exposure glass and make a copy from one of

the feed stations.

2. Check the leading edge and side-to-side registration, and adjust them

using the following SP modes if necessary.

SP mode

Leading edge SP4010

Side-to-side SP4011

B

A

A: Leading Edge Registration

B: Side-to-side Registration

A133R600.wmf

COPY IMAGE ADJUSTMENT- PRINTING/SCANNING 22 March 1996

5-74

12.2.2 Registration: ADF

NOTE: Make a temporary test chart as shown above using A3/DLT paper.

1. Place the temporary test chart on the ADF and make a copy from one of

the feed stations.

2. Check the registration, and adjust using the following SP modes if

necessary. See the ADF manual for details on how to use these SP

modes.

SP mode

Side-to-side Registration SP6006-1

Leading Edge Registration (Simplex) SP6006-2

Leading Edge Registration (Duplex: front) SP6006-3

Leading Edge Registration (Duplex: rear) SP6006-4

B

A

A: Leading Edge Registration

B: Side-to-side Registration

A133R600-2.wmf

A133R611.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 COPY IMAGE ADJUSTMENT- PRINTING/SCANNING

5-75

12.3 Magnification

NOTE: Use an OS-A3 test chart to perform the following adjustment.

12.3.1 Main Scan Magnification

1. Place the test chart on the exposure glass and make a copy from one of

the feed stations.

2. Check the magnification ratio, and adjust it using the following SP mode if

necessary.

SP mode

Main Scan Magnification SP2909

12.3.2 Sub Scan Magnification

1. Place the test chart on the exposure glass and make a copy from one of

the feed stations.

2. Check the magnification ratio, and adjust it using the following SP mode if

necessary.

SP mode

Sub Scan Magnification SP4008

A

B

A: Main Scan Magnification

B: Sub Scan Magnification

A133R602.wmf

COPY IMAGE ADJUSTMENT- PRINTING/SCANNING 22 March 1996

5-76

13. TOUCH SCREEN ADJUSTMENT

After doing a Memory All Clear or when the touch panel sensing mechanism

is not working properly, adjust it as follows.

1. Press the following keys in sequence to enter the touch screen

adjustment mode.

______ x 5__

2. The graphic sensing adjustment screen will appear. Touch the upper left

corner then the lower right corner of the panel using a pointed tool.

3. Touch a few spots on the LCD touch panel, and confirm that the marker

(a small circle) appears on the screen at exactly the same location as the

pointed tip. If it does not, touch “Clear” on the adjustment screen, and

press the _ key. Then repeat this procedure.

4. Touch “Enter” on the adjustment screen.

5. Turn the main switch off and back on to store the settings.

7RXFK_6FUHHQ_$GM_

7RXFK_WKH_XSSHU_OHIW_FRUQHU_DQG_WKHQ_WKH_ORZHU_ULJKW

FRUQHU_RI_WKH_SDQHO_XVLQJ_D_SRLQWHG_WRRO_

A133R603.wmf

Replacement

Adjustment

22 March 1996 TOUCH SCREEN ADJUSTMENT

5-77

SECTION 6

TROUBLESHOOTING

1. SERVICE CALL CONDITIONS

1.1 SUMMARY

There are 4 levels of service call conditions.

Level Definition Display

A To prevent the machine from

being damaged, the SC can only

be reset by a service

representative (see the note on

the next page).

The copier cannot be operated

at all.

The SC display will not be canceled.

B The SC can be reset by turning

the main switch off and on if the

SC was caused by a sensor

error.

C The copier can be operated as

usual except for the unit related

to the service call.

If the user selects a related function, this

display appears.

D The SC counter is incremented.

The copier can be operated as

usual.

The SC will not be displayed.

A133T500.tif

A133T502.tif

A133T501.tif

Troubleshooting

22 March 1996 SERVICE CALL CONDITIONS

6-1

NOTE: 1) If the problem is related to electrical circuit boards, first disconnect

then reconnect the connectors before replacing the PCBs.

2) If the problem is related to motor lock, first check the mechanical

load before replacing motors or sensors.

3) To reset a Level A SC, enter SP mode then turn the main switch

off and on.

4) When a Level A or B SC occurs while in SP mode, the display

does not indicate the SC number. You can recognize that there is

an SC condition because no key input is possible.

If this occurs, check the SC number by turning the main switch off

and on.

SERVICE CALL CONDITIONS 22 March 1996

6-2

2. SC CODE DESCRIPTIONS

SC101: Lamp regulator error

-Definition- [S]

Detects lamp regulator malfunctions by monitoring the signal for both the

exposure lamp on and off signals.

– Possible causes –

    Lamp regulator board defective
Exposure lamp open
Optics thermoswitch open
EX-IPU board defective
FU1 on the lamp stabilizer board is blown

SC120: Scanner home position error 1

-Definition- [B]

The scanner home position sensor does not detect the on condition

during initialization or copying.

– Possible causes –

    Scanner home position sensor defective
Scanner drive motor defective
EX-IPU board defective

SC121: Scanner home position error 2

-Definition- [B]

The scanner home position sensor does not detect the off condition

during initialization or copying.

– Possible causes –

    Scanner home position sensor defective
Scanner drive motor defective
EX-IPU board defective

Troubleshooting

22 March 1996 SC CODE DESCRIPTIONS

6-3

SC190: EX-IPU board error 1

-Definition- [B]

An error is detected during the ASIC register check.

– Possible cause –

    EX-IPU board defective

SC191: EX-IPU board error 2

-Definition- [B]

The SRAM in the EX-IPU board is defective.

– Possible causes –

    EX-IPU board defective

SC302: Charge current leak

-Definition- [B]

A charge current leak signal is detected.

– Possible causes –

    Charge corona end block damaged
Charge corona receptacle damaged
Charge high voltage supply board defective

SC303: Charge wire cleaner error

-Definition- [B]

The charge wire cleaner is detected over the image processing area.

– Possible causes –

    Charge wire cleaner drive motor defective
Insufficient lubrication for the charge wire cleaner drive mechanism (G501

grease)

SC CODE DESCRIPTIONS 22 March 1996

6-4

SC320: Polygon motor error

-Definition- [B]

The polygon motor does not reach its operating speed within 20 seconds

after sending the polygon motor ON signal, or the motor speed does not

decrease within 20 seconds after sending the polygon motor OFF signal.

– Possible causes –

    24V line abnormal (blown fuse condition)
Polygon motor defective
Polygon motor driver defective
Poor connection of the interface harness which connects the polygon

motor driver and the EX-IPU board

    EX-IPU board defective
FU103 on the DC power supply board is blown

SC321: No laser start signal (F-GATE error)

– Definition- [B]

The laser start signal (F-GATE) is not sent within 20 seconds after the

copy paper reaches the registration sensor.

– Possible causes –

    BCU board defective
EX-IPU board defective
Poor connection of the interface harness which connects the BCU board

and the EX-IPU board.

SC322: Laser synchronization error 1

-Definition- [B]

The laser synchronization signal can not be detected by the main scan

synchroniziation detector board -1 just after the LD is turned on while the

polygon mirror is rotating at operating speed.

– Possible causes –

    Poor connection of the interface harness which connects the laser

synchronization detector board -1 and the EX-IPU board

    Laser synchronization detector board -1 out of position
Laser synchronization detector board -1 defective
EX-IPU board defective
LD unit defective

Troubleshooting

22 March 1996 SC CODE DESCRIPTIONS

6-5

SC323: LD drive current over

-Definition- [B]

The LD drive board applies more than 100 mA to the LD.

– Possible causes –

    LD unit defective (not enough power, due to aging)
Poor connection of the interface harness which connects the LD unit and

the EX-IPU board

    Temperature around the LD unit is too high

SC325: Laser synchronizing signal error 2

-Definition- [D]

The interval of the laser synchronizing signal detected by the main scan

synchronization detector board -2 becomes outside the correctable range.

– Possible causes –

    Main scan synchronization detector board -2 defective
Poor connection of the interface harness which connects the main scan

synchronization detector board -2 and the EX-IPU board

    Main scan synchronization detector board -2 out of position
EX-IPU board defective
Polygon motor defective

SC350: ID sensor error

-Definition- [B]

1. Vsg falls out of the adjustment target (4 ± 0.2 V) during Vsg checking

2. Vsp>2.5V or Vsg<2.5V is detected twice consecutively during copying.

– Possible causes –

    ID sensor board defective
Dirty ID sensor board
BCU board defective
High voltage control board defective

SC CODE DESCRIPTIONS 22 March 1996

6-6

SC360: Hard disk drive error 1

-Definition- [B]

The EX-IPU board does not receive the response signal from the HDD.

– Possible causes –

    Poor connection of the interface harness which connects the EX-IPU

board and the HDD.

    HDD power cord not connected properly.
HDD defective
SCSI controller on the EX-IPU defective.

SC361: Hard disk drive error 2

-Definition- [B]

The image data stored in the HDD cannot be output properly.

– Possible causes –

    EX-IPU board defective

SC390: TD sensor error

-Definition- [B]

1. TD sensor output voltage falls out of the adjustment target (2.5 ± 0.1 V)

during the Vt check.

2. Vt-Vtref>0.6V is detected 10 consecutive times even though toner

is detected by the toner end sensor.

3. Vt<0.5 or Vt>4.0 is detected.

– Possible causes –

    TD sensor abnormal
BCU board defective

SC391: Development bias leak

-Definition- [B]

A development bias leak signal is detected.

– Possible causes –

    Sleeve roller receptacle damage
Development bias power pack defective

Troubleshooting

22 March 1996 SC CODE DESCRIPTIONS

6-7

SC401: Transfer belt error

-Definition- [B]

A transfer belt current leak signal is detected.

– Possible causes –

    Transfer high voltage supply board defective
Transfer belt position sensor defective

SC440: Main motor lock

-Definition- [B]

A main motor lock signal is detected for more than 2 seconds.

– Possible causes –

    Too much load on the drive mechanism
Main motor defective

SC490: Ozone fan motor lock/Exhaust fan motor lock

-Definition- [B]

A fan motor lock signal is detected for more than 0.5 second from

either fan.

– Possible causes –

    Ozone fan motor defective
Exaust fan motor defective
Poor connection of the fan motor connector
Something is stuck in the fan motor

SC CODE DESCRIPTIONS 22 March 1996

6-8

SC501: Main body tray lift motor malfunction

SC502: Paper tray unit 1st tray lift motor malfunction

SC503: Paper tray unit 2nd tray lift motor malfunction

SC504: Paper tray unit 3rd tray lift motor malfunction

-Definition- [C]

    The paper upper limit sensor is not actuated after the tray lift motor has

been on for 10 seconds.

    The pick-up roller solenoid does not contact the top sheet of paper.

– Possible causes –

    Upper limit sensor defective
Tray lift motor defective
Pick-up roller solenoid defective

SC506: Paper tray unit main motor lock (A549 optional paper tray unit

only)

-Definition- [C]

    A paper tray unit motor lock signal is detected.
A synchronization error is detected for 20 ms during rotation.

– Possible causes –

    Paper tray unit main motor defective
Interface board defective
Pick-up roller solenoid defective

Troubleshooting

22 March 1996 SC CODE DESCRIPTIONS

6-9

SC507: LCT lift motor malfunction

-Definition- [C]

1.The LCT upper limit sensor is not actuated after the LCT lift motor has

been on for 15.0 seconds.

2. The LCT lower limit sensor is not actuated after the LCT lift motor has

been on for 15.0 seconds.

3. The LCT upper limit sensor is not actuated after the LCT lift motor has

been on for 1.5 seconds to lift up paper during copying.

4. The LCT upper limit sensor stays actuated after the LCT lift motor has

been on for 1.5 seconds to lower the LCT tray.

5. Both the LCT upper and lower limit sensors are actuated when the LCT

lift motor starts to lift the LCT tray.

6. The LCT upper limit sensor is outputting an OFF signal when the LCT

pick-up solenoid is OFF.

– Possible causes –

    LCT upper limit sensor defective
LCT lower limit sensor defective
LCT lift motor defective
LCT interface board defective
BCU board defective
LCT cover switch defective

SC521: Duplex side fence drive motor error

-Definition- [C]

    The side fence jogger home position sensor remains de-actuated for 5.0

seconds when the jogger home position initialization procedure is

performed.

    The side fence jogger home position sensor remains actuated for 0.5

second when moving away from home position.

– Possible causes –

    Side fence jogger home position sensor defective
Side fence jogger motor defective
Duplex control board defective

SC CODE DESCRIPTIONS 22 March 1996

6-10

SC524: Duplex end fence drive motor error

-Definition- [C]

    The end fence jogger home position sensor remains de-actuated for 8.0

seconds when the jogger home position initialization procedure is

performed.

    The end fence jogger home position sensor remains actuated for 0.5

second when moving away from home position.

– Possible causes –

    End fence jogger home position sensor defective
End fence jogger motor defective
Duplex control board defective

SC541: Fusing thermistor open

-Definition- [A]

The fusing temperature detected by the thermistor was below 7°C for 10

seconds.

– Possible cause –

    Fusing thermistor open
Fusing lamp open
Poor thermistor connection

SC542: Fusing temperature warm-up error

-Definition- [A]

The fusing temperature does not reach the fusing standby temperature

within 135.0 seconds after the main switch is turned on.

– Possible causes –

    Fusing thermistor defective or out of position
Fusing lamp open
Fusing thermofuse open
BCU board defective
AC drive board defective

Troubleshooting

22 March 1996 SC CODE DESCRIPTIONS

6-11

SC543: Fusing overheat error 1

-Definition- [A]

A fusing temperature of over 231°C is detected for 5 seconds by the

fusing thermistor.

– Possible causes –

    Fusing thermistor defective
BCU board defective
AC drive baord defective

SC545: Fusing overheat error 2

-Definition- [A]

The fusing lamp stays on at full power for 30.0 seconds while in the

stand-by condition after warm-up is completed.

– Possible causes –

    Fusing thermistor out of position

SC546: Fusing ready temperature malfunction

-Definition- [A]

The fusing temperature goes 20 °C below or 20 °C over the stand-by

temperature after warm-up is completed.

– Possible causes –

    Poor thermistor connection
Poor connection of the sliding connector between the fusing unit and the

rear of the machine

SC547: Zero cross signal malfunction

-Definition- [A]

Zero cross signals are not detected within a certain period.

– Possible causes –

    AC drive board defective
BCU board defective

SC CODE DESCRIPTIONS 22 March 1996

6-12

SC600: Communication error between SCU and operation panel

-Definition- [B]

The SCU board cannot communicate with the operation panel CPU

properly.

– Possible causes –

    Poor connection
SCU board defective
Operation panel board defective

SC601: Communication error between BCU and EX-IPU

-Definition- [B]

The BCU board cannot communicate with the EX-IPU board properly.

– Possible causes –

    Poor connection of the interface harness which connects the BCU board

and the EX-IPU board

SC602: Communication error between BCU and fusing control unit

-Definition- [B]

The BCU board cannot communicate with the fusing control unit properly.

– Possible causes –

    BCU board defective

SC604: Communication error between BCU and high voltage control

board

-Definition- [B]

The BCU board cannot communicate with the high voltage control board

properly.

– Possible causes –

    Poor connection of the interface harness which connects the BCU baord

and the high voltage control baord.

    High voltage control board defective

Troubleshooting

22 March 1996 SC CODE DESCRIPTIONS

6-13

SC605: Communication error between SCU and BCU

-Definition- [B]

The SCU board cannot communicate with the BCU board properly.

– Possible causes –

    Poor connection
SCU board defective
BCU board defective

SC620: Communication error between BCU and ARDF

-Definition- [B]

The BCU board cannot start communication with the ARDF properly.

– Possible causes –

    Poor connection
BCU board defective
DF main board defective

SC621: Communication error between BCU and finisher

-Definition- [B]

The BCU board cannot start communication with the finisher properly.

– Possible causes –

    Poor connection
BCU board defective
Finisher main control board defective

SC623: Communication error between BCU and paper tray unit

-Definition- [B]

The BCU board cannot start communication with the paper tray unit

properly.

– Possible causes –

    Poor connection
BCU board defective
Paper tray unit defective

SC CODE DESCRIPTIONS 22 March 1996

6-14

SC720: Finisher transport drive motor error

-Definition- [B]

An abnormal motor condition is detected from the finisher transport drive

motor.

– Possible causes –

    Finisher transport drive motor defective
Finisher main control board defective

SC721: Finisher tray lift/shift motor error

-Definition- [B]

An abnormal motor condition is detected from either the finisher tray lift or

shift motor.

– Possible causes –

    Finisher tray lift motor defective
Finisher tray shift motor defective
Finisher main control board defective

SC722: Finisher jogger motor error

-Definition- [B]

    The finisher jogger home position sensor remains de-actuated for 800 ms

when returning to home position.

    The finisher jogger home position sensor remains actuated for 100 ms

when moving away from home position.

– Possible causes –

    Finisher jogger motor defective
Finisher main control board defective

SC723: Finisher stack feed-out motor error

-Definition- [B]

An abnormal motor condition is detected from the finisher stack feed-out

motor.

– Possible causes –

    Finisher stack feed-out motor defective
Finisher main control board defective

Troubleshooting

22 March 1996 SC CODE DESCRIPTIONS

6-15

SC724: Finisher staple drive/stable motor error

-Definition- [B]

An abnormal motor condition is detected from either the finisher staple

drive or staple motor.

– Possible causes –

    Finisher staple drive motor defective
Finisher staple motor defective
Finisher main control board defective

SC900: Total counter error

-Definition- [B]

The total counter is not working properly.

– Possible causes –

    Total counter defective
CN403 on the SCU board not connected properly

SC CODE DESCRIPTIONS 22 March 1996

6-16

3. ELECTRICAL COMPONENT DEFECTS

3.1 SENSORS

Component

(Symbol)

CN Condition Symptom

By-pass Feed

Paper Width (S1)

209-9~12

(BCU)

Open The copier does not turn on.

Shorted The CPU cannot detect the proper paper

size.

By-pass Feed

Paper End (S2)

209-7

(BCU)

Open The Paper End indicator lights even if paper

is placed on the by-pass feed table.

Shorted The Paper End indicator does not light even

if there is no paper on the by-pass feed table.

Tray Paper End

(S3)

213-A2

(BCU)

Open The Paper End indicator lights even if paper

is placed on the by-pass feed table.

Shorted The Paper End indicator does not light even

if there is no paper on the by-pass feed table.

Upper Relay (S4) 214-B12

(BCU)

Open The Check Paper Path indicator will light

whenever a copy is made.

Shorted The Check Paper Path indicator lights even if

there is no paper.

Tray Upper Limit

(S5)

213-A8

(BCU)

Open A related SC code will be displayed before

the pick-up solenoid activates.

Shorted The tray bottom plate does not rise, and a

related SC code will be displayed.

Lower Relay (S6) 214-B9

(BCU)

Open The Check Paper Path indicator will light

whenever a copy is made.

Shorted The Check Paper Path indicator lights even if

there is no paper.

LCT Lower Limit

(S7)

218-10

(BCU)

Open The LCT bottom plate does not lower.

Shorted When the bottom plate is lowered, it locks at

the lowest position.

LCT Paper End

(S8)

223-2

(BCU)

Open The Paper End indicator lights even if there

is paper in the LCT.

Shorted The Paper End indicator does not light even

if there is no paper.

LCT Upper Limit

(S9)

217-5

(BCU)

Open The bottom plate does not rise even if paper

is placed in the LCT.

Shorted The bottom plate rises and locks at the upper

position.

Registration (S10) 214-A2

(BCU)

Open The Check Paper Path indicator will light

whenever a copy is made.

Shorted The Check Paper Path indicator lights even if

there is no paper.

Image Density

(ID) (S11)

210-A8

(BCU)

Open SC350 is displayed.

Shorted SC350 is displayed.

Toner Density

(TD) (S12)

210-B3

(BCU)

Open SC390 is displayed.

Shorted SC390 is displayed.

Troubleshooting

22 March 1996 ELECTRICAL COMPONENT DEFECTS

6-17

Component

(Symbol)

CN Condition Symptom

Scanner HP (S13) 505-1

(EX-IPU)

Open SC121 is displayed.

Shorted SC120 is displayed.

Original Length

(S14)

516-6

(EX-IPU)

Open The CPU cannot detect the original size

properly. APS and ARE do not function

correctly.

Shorted

Original Length-2

(S15)

516-3

(EX-IPU)

Open The CPU cannot detect the original size

properly. APS and ARE do not function

correctly.

Shorted

Fusing Exit(S16) 210-B9

(BCU)

Open The Check Paper Path indicator will light

whenever a copy is made.

Shorted The Check Paper Path indicator lights even if

there is no paper.

Platen Cover

(S17)

516-2

(EX-IPU)

Open APS and ARE do not function properly.

Shorted No symptom

Toner End (S18) 210-B6

(BCU)

Open Toner is added even if there is a sufficient

amount of toner inside the toner supply unit.

Shorted Toner is not supplied even if there is no toner

inside the toner supply unit.

Auto Response

(S19)

414-2

(SCU)

Open The copier does not exit the “Energy Saver”

mode even if an operator approaches the

machine.

Shorted “Energy Saver” mode does not work.

Transfer Belt

Position (S20)

211-A8

(BCU)

Open No symptom

Shorted SC401 is displayed.

Original Width

(S21)

505-6~8

(EX-IPU)

Open The CPU cannot detect the original size

properly. APS and ARE do not function

correctly.

Shorted

Duplex Paper End

(S22)

215-4

(BCU)

Open “Copies Left In The Duplex Tray” is

displayed or the Paper Jam Z indicator lights

even if there is no paper in the duplex tray.

Shorted Only one rear side copy is made regardless

of the quantity of copies required.

Duplex Turn (S23) 215-6

(BCU)

Open The machine indicates that originals should

be reset.

Shorted “Copies Left In The Duplex Tray” is

displayed or the Paper Jam Z indicator lights

even if there is no paper in the duplex tray.

Duplex Entrance

(S24)

215-5

(BCU)

Open “Copies Left In The Duplex Tray” is

displayed or the Paper Jam Z indicator lights

even if there is no paper in the duplex tray.

Shorted The Check Paper Path indicator lights even if

there is no paper.

Side Fence

Jogger HP (S25)

215-2

(BCU)

Open SC521 is displayed.

Shorted SC521 is displayed.

End Fence Jogger

HP (S26)

215-3

(BCU)

Open SC524 is displayed.

Shorted SC524 is displayed.

ELECTRICAL COMPONENT DEFECTS 22 March 1996

6-18

Component

(Symbol)

CN Condition Symptom

Toner Overflow

(S27)

210-A4

(BCU)

Open “Used Toner Bottle Nearly Full” is indicated,

even if the bottle is not full.

Shorted Toner overflow cannot be detected even if

the bottle is full.

By-pass Relay

(S28)

217-8

(BCU)

Open The Check Paper Path indicator will light

whenever a copy is made.

Shorted The Check Paper Path indicator lights even if

there is no paper.

3.2 SWITCHES

Component

(Symbol)

CN Condition Symptom

By-pass Feed

Table (SW1)

209-4

(BCU)

Open By-pass feed cannot be selected.

Shorted The by-pass feed indicator is lit even if the

by-pass feed table is closed.

Tray Down (SW2) 218-6

(BCU)

Open The LCT bottom plate does not lower.

Shorted The LCT bottom plate lowers even if there is

paper in the LCT.

Tray Paper Size

(SW3)

213-B2~6

(BCU)

Open The CPU cannot detect the proper paper

size, and misfeeds may occur when a copy

is made.

Shorted

LCT (SW4) 218-3

(BCU)

Open The LCT bottom plate lowers even if there is

paper in the LCT.

Shorted The LCT bottom plate does not rise even if

the cover is closed.

LCT Cover (SW5) 218-12

(BCU)

Open SC507 is displayed or the LCT bottom plate

Shorted does not rise or lower.

Main (SW6) – Open The copier does not turn on.

Shorted The copier does not turn off.

Front Cover

Safety (SW7)

– Open “Doors/Covers Open” is not displayed even if

the front cover is opened.

Shorted “Doors/Covers Open” is displayed even if the

front cover is closed.

Troubleshooting

22 March 1996 ELECTRICAL COMPONENT DEFECTS

6-19

4. BLOWN FUSE CONDITIONS

Fuse

Rating Symptom when turning on the

115 V 220 ~ 240 V main switch

DC Power Supply Board

FU101 8 A/125 V 6.3 A/250 V No response.

FU102 8 A/125 V 8 A/125 V “Close the indicated doors/covers”

is displayed on the LCD.

FU103 6.3 A/125 V 6.3 A/125 V SC320 is displayed.

FU104 6.3 A/125 V 6.3 A/125 V “Close the indicated doors/covers”

is displayed on the LCD.

Lamp Stabilizer Board

FU1 5 A/125 V 3.15 A/250 V SC101 is displayed.

BLOWN FUSE CONDITIONS 22 March 1996

6-20

High Voltage Control

(PCB6)

-A1 to -A10

-B1 to -B10

LD Drive (PCB20)

LCT Unit

LCT

SW

AD3 Point to Point 1/2

EXIPU

(PCB9)

BCU

(PCB4)

Duplex Control Board (PCB16)

DUPLEX UNIT

-2 S.F. Jogger [ 5] -2

-1 GND [0] -1

-3 VCC [+5V] -3

Side Fence H.P

End Fence H.P

Paper End -7

Entrance

Turn

CN485 CN486

CN481 CN482

CN806

CN216 CN215

-2 Duplex Feed CCW/CW [ 5] -16

-1 Duplex Feed CLK [0®0/5] -15

-4 Duplex Feed Power Down [ 5]-18

-3 Duplex Feed Start/Stop [ 5] -17

-5 Side Fence +A [ 5®0/5] -2

-6 Side Fence -A [ 5®0/5] -3

-12 End Fence -B [ 5®0/5] -9

-1 VCC [+5V] -10

CN213

CN847

M3 Tray Lift

Paper Feed

CN214

CN911

-A1 GND -3

-A2 Registration SN [ 5] -2

-A3 VCC [+5V] -1

CN859

-2

-1 CL

7

-A4 VAA [+24V] -2

-A5 Toner Supply [ 24] -1 Toner Supply

-A7 VAA [+24V] -2

-A8 Development CL [ 24] -1

CN861

-A10 VAA [+24V] -2

-A11 Relay CL [ 24] -1

CN862

-A13 VAA [+24V] -2

-A14 Regist CL [ 24] -1

CN857

Paper End

Pick-up

Tray Upper Limit

Separatio

n

-A6 NC

-8 -2

-7 -3

-9 -1

S5

CN856

-6

CN943

Development

By-pass Feed

CN209 Relay

Registration

By-pass Table

CN210

By-pass Paper End

By-pass Paper

Size

S2

CN836

Toner Bottle Drive

ID SN

CN951

-1

-2 CL

5

-1 VAA [+24V] -2

-2 By-pass Feed CL [ 24] -1

CN832

Charge Inlet Fan

CN217

CN900

CN835

-4 -2

-3 -3

-5 -1 S27

CN829

S11

CN834

-6 -3

-7 -2

-8 -1

Toner Overflow

CN832

CN942

LCT

Upper Limit SN

S28

CN948

LCT Pick-up

By-pass

Relay SN

CN480

-13 -1

-1 -1

-1

-2

Fusing Unit

CN211

-2 Fusing Lamp

(L2)

Fuse(TF1)

NC -A6

-B9 NC

-A6 NC

-A9 NC

-A12 NC

CN205

-A9 VAA [+24V] -2

-A10 Charge Inlet [ 24] -1

-B7 Tray Lift (+) [ 24] -2

-B8 Tray Lift (-) [0] -1

FAN

(M15

)

CN914

CN206

-6 NC

-5 RXD -2

-4 TXD -3

-3 GND -4

-2 XFGATE [ 5] -5

-1 GND -6

-6 NC NC -1

-5 TXD -2

-4 RXD -3

-3 GND -4

-2 XFGATE -5

-1 GND -6

NC -1

CN519

Transfer Belt

Lift

NC -B10

NC -B7

CN299

Main Switch

(See 2/2)

RA T26 VAA [+24V] -8

T27 [ 24] Main Switch Relay -9

NC -4

NC -5

NC -3

NC -6

NC -7

T20

T23

T22

T25

Relay Board

(See 2/2)

RA (PCB19)

Ozone Fan

Scanner Drive (PCB8)

-4 VCC [5V] -1

-5 VCA [+12V] -2

-3 GND -3

-10 RTO14 [ 5®0/5] -6

-11 GND -5

-12 ISET [ 5] -4

-13 GND -3

-14 DAISET [3] -2

-15 GND -1

-4 RTO03 [ 5®0/5] -12

-5 RTO04 [ 5®0/5] -11

-6 RTO10 [ 5®0/5] -10

-7 RTO11 [ 5®0/5] -9

-8 RTO12 [ 5®0/5] -8

-9 RTO13 [ 5®0/5] -7

-1 RTO00 [ 5®0/5] -15

-2 RTO01 [ 5®0/5] -14

-3 RTO02 [ 5®0/5] -13

CN515

CN612

Scanner

Drive

Exhaust

Fan

CN928

CN916

-5 -2

-6 -1

-4 -3

-9 -2

-10 -1

-8 -3

-7 -4

-2 -B13

-1 -B14

-4 -B11

-3 -B12

-7 Thermistor(+) -3

-12 Thermistor(-) -4

(NA:-3/ EU:-4) [ 5] Unit Set -1

(NA:-8/ EU:-9)GND -2

Lamp Stebilizer

(PCB11)

Exposure

Lamp

L1

CN600

-3 Exporsure Lamp [ 24] -3

-2 GND -4

-4 XLAMPDET [ 5] -2

-1 NC -5

-5 VAA [+24V] -1

CN602

NC -3

NC -2

AC(N) -4

AC(H) -1

-2 -1

-9 [ 5] Polygon Motor -2

-10 GND -1

-8 XSCRDY [ 5] -3

-7 MCLK [ 5] -4

-4 [ 0®0/5] XDETP2 -7

-5 VCC [+5V] -6

-6 GND -5

-2 VCC [+5V] -9

-3 GND -8

-1 [ 0®0/5] XDEP1 -10

-3 -1

-2 -2

-1 -3

CN896

CN611

M

10

-2 STMB2

-1 STMA1

-3 STMC3

-5 STND5

-4 STMD4

CN610

M4

CN571

CN572

-1

GND -2

-2

VAA[+24V] -2

-1 GND

-2 VAA[+24V]

CN214

By-pass Pick-up

CN830

-1 Junction Gate Sol [ 24] -B5

Junction Gate Sol -2 VAA [+24V] -B4

NC -B3

CN867

S4

CN866

-1 VCC [+5V] -B14

-2 GND -B13

-3 Upper Relay [ 5] -B12

-4 VCC [+5V] -B11

-5 GND -B10

S6 -6 Lower Relay [ 5] -B9

CN865

-1 -6

-2 -5

-3 -4

-1 -3

-2 -2

-3 -1

NC -B8

CN452 CN715

CN720

CN218

-1

CN201 –

1

9

-2 -10

-3 -11

-4 -5

-1 -6

-2 -7

-3 -8

-12

-13

LCT Interface

(PCB18)

CN701

CN900

M5

-1

-2

-4

[ 24] Fusing Heater TRQ -B4

[ 24] Paper Relay -B5

[ 5] Zero Cross -B6

[ 5] Front Cover Open -B8

GND -B9

-1

-2

-1

-2

-2

CN900

-3

-14

-3

-5

-6

M7

-1 VAA [+24V]

-2 IPU [ 24]

CN518 CN502 CN503 CN504 CN517

S15

CN562

-2 VCC [+5V] -2

-1 GND -3

-3 APS5 [ 5] -1

SBU (PCB10)

-15 -1

-1 -15

-14 -1

-1 -14

CN550 CN551

CN507 CN508

-10 SELECT [ 5] -12

-11 LDS1 [ 5] -9

-12 LDS0 [ 5] -10

-13 XLDDT1 [ 5] -7

-14 XLDDT0 [ 5] -8

-15 XLDDT3 [ 5] -5

-4 GND -18

-5 VCCD [+5V] -15

-6 LEVEL -16

-7 LDERR [ 5] -13

-8 LDOFF [ 5] -14

-9 LDCLK [ 5] -11

-1 VCCD [+5V] -19

-2 VCCA [+5V] -20

-3 GND -17

-16 XLDDT2 [ 5] -6

-17 XLDDT5 [ 5] -3

-18 XLDDT4 [ 5] -4

-19 XLDDT7 [ 5] -1

-20 XLDDT6 [ 5] -2

CN561 CN569

CN506 CN501

-1 LDSW

-2 VCCA

CN524

Front Cover Safety SW (SW7)

+5V

CN505 CN516

-4 GND -3

-5 VCC [+5V] -2

-6 APS54 [ 5] -1

-7 NC

-8 NC

S14

CN653

-1 GND -3

-2 [ 5] Platen Cover -2

-3 VCC [+5V] -1

-4 GND -5

-5 VCC [+5V] -4

-6 APS3 [ 5] -3

-7 APS2 [ 5] -2

-8 APS1 [ 5] -1

S21

CN562

-1 SCHP[ 5] -3

-2 GND -2

-3 VCC [+5V] -1 S13

CN650

-1 GND -1

-2 NC

Hard Disk (See Table 1)

CN707

Hard Disk

(HDD)

CN708

CN960

CN514

CN223 CN201

-1 GND -1

-2 LCT P.E. SN [ 5] -2

-3 VCC [+5V] -3

Operation Panel (PCB7)

See 2/2

-1 GND -1

-2 GND -2

-3 VCA [+12V] -3

-4 GND -4

-5 VCC [+5V] -5

-6 VCC [+5V] -6

-7 VCB [-12V] -7

-8 VAA [+24V] -8

DC Power Supply Board

(PCB3)

See 2/2

SCU (PCB1)

See 2/2

CN207

GND -1

RXD (SCU ® BCU) -2

TXD (BCU ® SCU) -3

NC -4

ADF

(Option)

See 2/2

FINISHER

(Option)

See 2/2

Paper Feed

Unit

(Option)

See 2/2

CN219

CN220

CN221

Optics Fiber (Paper Feed Unit)

Optics Fiber (ADF)

Optics Fiber (Finisher)

CN210

CN913

CN815

CN833

-1 -12

-2 -11

-3 -10

-1 -7

-2 -6

-3 -5

-4 -4

-5 -3

-6 -2

-7 -1

CN878

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

CN813

-3

-2

-1 S18

-1 -9

-2 -8

-3 -7

-4 -6

-8 GND

-9 VAA [+24V]

-10 Feed Back

-11 Trigger [ 24]

-12 PWM [ 0®0/5]

CN155

-1

-2

-3

-4

-5

CN203

-8 NC

CN151

VCC [+5V] -1

GND -2

VCC [+5V] -3

GND -4

VAA [+24V] -5

CN875

NC -3

PCB5

L3

-1

-2

CN187

PCB

14

-1

-2

-3

-4

CN874

Charge Corona

Cleaning Motor

(Option)

-2

-1

Development Unit

NC -7

M1

Main

Motor

CN826

S20

CN82

2

-1 Exhaust Fan [ 24] -A5

-2 Lock [ 24] -A4

-3 VAA [+24V] -A3

CN831 CN823

-1 VAA [+24V] -A2

-2 Belt Lift [ 24] -A1

SW1

CN842

-3 GND -2

-4 By-pass Table SW [ 5] -1

-1

GND -2

[5] VAA -1

VAA [+24V] -1

GND -2

-12V -3

GND -4

+12V -5

GND -6

VCC -8

Registration

Transfer Belt

Position

Upper

Relay

Lower

Relay

M

11

-2 +A [ 24] -2

-1 COM +A [24] -1

-4 COM +B -4

-3 -A [ 24] -3

-5 +B [ 24] -5

-6 -B [ 24] -6

CN483

Duple

x

Feed

CN484

End

Fence

Jogger

M

12

-2 +A [ 24] -2

-1 COM A [24] -1

-4 -B [ 24] -4

-3 -A [ 24] -3

-5 +B [ 24] -5

-6 COM B [24] -6

Side

Fence

Jogger

-2 E.F. Jogger [ 5]-2

-1 GND -3

-3 VCC [+5V] -1

-4 GND -3

-5 Paper End [ 5] -2

-6 VCC [+5V] -1

S22

CN88

3

S24

CN88

4

-9 Entrance [ 5] -2

-8 GND -3

-10 VCC -1

-11 GND -3

-12 Turn [ 5] -2

-13 VCC [+5V] -1

S23

CN88

5

-24 -24

-6 Turn SN [ 5] -23

-8 Unit Set [ 5] -14

-7 GND -11

-6 -9

-7 -10

-8 -11

-10 End Fence -A [ 5®0/5] -7

-9 End Fence +A [ 5®0/5] -6

-11 End Fence +B [ 5®0/5] -8

-1

-13

S26

CN92

9

S25

CN88

6

M

13

-2 +A [ 24] -2

-1 COM A [24] -1

-4 -B [ 24] -4

-3 -A [ 24] -3

-5 +B [ 24] -5

-6 COM B [24] -6

CN488

[+5V] VAA

GND

-8 Side Fence -B [ 5®0/5] -5

-7 Side Fence +B [ 5®0/5] -4

SW3 Tray Paper Size

CN846

By-pass

Relay

CN940

-2 [ 24] By-pass Relay -2

-1 VAA [+24V] -1

CL

8 -2

-1

(SW6)

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

H

G

C

E

B

F

A

D

H

G

C

E

B

F

A

D

CN156

NC

8 pin

-5 AC(N)

-1 AC(H)

Thermoswitch

(TS1)

Optics

Exhoust

Fan

CN927

-2 M6

-1 VAA [+24V] -2 -1

-2 Optics Exhaust [ 24] -1

IPU Fan

Original

Length SN2

-1 VAA [+24V]

-2 GND

S17

CN926

Scanne

r

H.P SN

Origina

l

Width

SN

Platen

Cover

SN

Original

Length

SN

-1 By-pass Pick-up [ 24] -B7

-2 VAA [+24V] -B6

SOL

1

CN864

-1

-2

SOL

2 -1

-2

-2 Speed [ 5] -A13

-1 Lock [ 5] -A14

-3 CCW/ CW [ 5] -A12

-5 GND -A10

-4 Start/ Stop [ 5] -A11

-1 VCC [+5V] -A9

-2 Transfer Belt Pasition [ 5] -A8

-3 GND -A7

M8 -2

-3

-1

CL -1

-2

-3 Ozone Fan Lock [ 24] -B3

-2 Ozone Fan [ 24] -B2

-1 VAA [+24V] -B1

CN828

-2

-1

-3 M9

-1 VAA [+24V] -B2

-2 Door Open [ 24] -B1

-14 LCT Lift Motor(Down) [ 5] -1

-13 LCT Lift Motor(Up) [ 5] -2

-12 LCT Set [ 5] -3

-11 GND -4

-10 LCT Tray Down LED [ 5] -5

-9 LCT Tray Down [ 5] -6

-8 GND -7

-7 VCC [+5V] -8

-6 VCC [+5V] -9

-5 LCT Lower Limit [ 5] -10

-4 GND -11

-3 LCT Cover SN [ 5] -12

-2 GND -13

-1 VCC [+5V] -14

-3

-4

-2

-1

(SW5)

Lower

Limit

SW2

CN711

Tray

Down

SW

-1 -3

-2 -2

-3 -1

-1 -3

-2 -2

-3 -1

S8 CN721

LCT Cover

SW

S7

CN70

2

-1 -9

-7 -1

(SW4)

LCT Lift

LCT

Cover SW

(SW5)

LCT Paper

End

SN

-16 -2

-15 -1

-18 -4

-17 -3

-2 -5

-3 -6

-5 -8

-4 -7

-19 -2

-10 -1

-23 -6

-14 -8

-11 -7

-21 -4

-20 -3

-22 -5

-9 -12

-2 Side Fence H.P [ 5] -19

-4 Paper End [ 5] -21

-3 End Fence H.P [ 5] -20

-5 Entrance SN [ 5] -22

-A2 Paper End [ 5] -10

-A1 GND -11

-A3 VCC [+5V] -9

-A4 VAA [+24V] -8

-A5 Pick-up SOL [ 24] -7

-A8 Tray Upper Limit [ 5] -4

-A7 GND -5

-A9 VCC [+5V] -3

-A10 VAA [+24V] -2

-A11 Separation [ 24] -1

-B2 Tray Paper Size 5 [ 5] -5

-B1 GND -6

-B4 Tray Paper Size 3 [ 5] -3

-B3 Tray Paper Size 4 [ 5] -4

-B5 Tray Paper Size 2 [ 5] -2

-B6 Tray Paper Size 1 [ 5] -1

-B10 VAA [+24V] -2

-B11 Paper Feed [ 24] -1

-2 -2

-1 -3

-3 -1

S10

CN858

CN817

-2

-1 CL

1

CN818

-2

-1 CL

2

-2

-1 CL

6

-2

-1 CL

4

-6 GND -8

-8 VCC [+5V] -6

-7 By-pass Paper End [ 5] -7

-10 By-pass Paper Size 2 [ 5] -4

-9 By-pass Paper Size 1 [ 5] -5

-11 By-pass Paper Size 3 [ 5] -3

-12 By-pass Paper Size 4 [ 5] -2

-5 NC

-13 GND -1

-2 -2

-1 -3

-3 -1

-5 -4

-6 -3

-7 -2

-8 -1

-4 -5

CN840

S1

-1

-2

-3

-4

-5

-A1 Toner Bottle Drive [ 24] -8

-A3 GND -6

-A2 VAA [+24V] -7

-A5 VCC [+5V] -4

-A4 Toner Over Flow [ 5-0/5] -5

CN816

-1 -2

-2 -1 -2

-1

M2

-A6 VCA [+12V] -3

-A7 ID SN LED [ 12] -2

-A8 ID Sensor [0~5] -1

-1 -3

-2 -2

-3 -1

-1

-2

-3 NC -7

-1 -2

-2 -1

-5 -2

-3

-4 -3

-6 -1

-7 -3

-8 -2

-9 -1

S9

CN950

-2 LCT Pick-up SOL [ 24] -8

-1 VAA [+24V] -9

-4 GND -6

-6 VCC [+5V] -4

-5 LCT Upper Limit [ 5] -5

-9 VCC [+5V] -1

-7 GND -3

-8 By-pass Relay [ 5] -2

-2 -19

-1 -10

-3 -20

S3

CN880

-4 -2

-5 -1

CN855

-2

-1

SOL

4

-10 -2

-11 -1

CN881

-2

-1

SOL

5

-2

-1

SOL

3

Quenching

Lamp

-2 VAA [+24V] -1

-1 QL [ 16] -2

-6 PWM: C1 [ 0®0/5] -4

-5 PWM: G1 [ 0®0/5] -5

-4 Feed Back: C1[ 5] -6

-3 Feed Back: G1 [ 5] -7

-2 VAA [+24V] -8

-1 GND -9

-4 PWM: T [ 0®0/5] -1

-3 Feed Back: T [ 5] -2

-2 VAA [+24V] -3

-1 GND -4

-1 [ 24] Motor (Reverse) -1

-2 [ 24] Motor(forward) -2

Charge

High

Voltage

Supply

Transfer

High

Voltage

-1

S16

CN924

Fusing

Exit SN

-1 -3

-2 -2

-3 -1

-1 VCC [+5V] -B10

-2 Fusing Exit SN [ 5] -B9

-3 GND -B8

-4 GND -B4

-5 TD Sensor [0~10] -B3

-6 TD +12V -B2

-7 TD SN CNT [0~10] -B1

-1 VCC [+5V] -B7

-2 Toner End SN [ 5] -B6

-3 GND -B5

-1 -5

-2 -4

-3 -3

-4 -2

-5 -1

Toner

End

SN

TD

SN

Development

Bias

Power Pack

CN152 CN153 CN154 CN157

S12

CN814

PCB

15

CN185

CN805

CN1

CN4

CN947

CN730

-1 -2

-1 -2

-1 VCB [-12V] -8

-2 VCA [+12V] -7

-3 GND -6

-4 RESET [ 5] -5

-5 GND -4

-6 RXD -3

-7 TXD -2

CN1

AC Drive Board

(PCB2)

See 2/2

EXIPU – Hard Disk

CN707

1 GND

2 SD0

3 GND

4 SD1

5 GND

6 SD2

7 GND

8 SD3

9 GND

10 SD4

11 GND

12 SD5

13 GND

14 SD6

15 GND

16 SD7

17 GND

18 SDP

19 GND

20 GND

21 GND

22 GND

23 GND

24 GND

25 GND

26 NC

27 GND

28 GND

29 GND

30 GND

31 GND

32 /ATN

33 GND

34 GND

35 GND

36 /BSY

37 GND

38 /ACK

39 GND

40 /RST

41 GND

42 /MSG

43 GND

44 /SEL

45 GND

46 /CD

47 GND

48 /REQ

49 GND

50 /IO

EXIPU – SBU

CN507 CN508

-1 CGND

-2 Voult1

-3 CGND

-4 Vout2

-5 CGND

-6 CGND

-7 VCA

-8 VCA

-9 VCA

-10 CGND

-11 CGND

-12 TG2 1

-13 CGND

-14 VCC

-15 VCC

-1 CGND

-2 TC1 1

-3 CGND

-4 TC2 1

-5 CGND

-6 fRS1

-7 CGND

-8 fRS2

-9 CGND

-10 XTC1L 1

-11 CGND

-12 XTC2L 1

-13 CGND

-14 –

AC Line

DC Line

Signal Direction

Active High

Active Low

Voltage

Symbol Table

[ ]

Puls

Polygonal

Mirror

Laser

Synchronization

Detector 2

(PCB13)

CN582

Laser

Synchronization

Detector 1

(PCB12)

CN581

CN804

Table 1

8 pin

AC Drive Board(PCB2)

AD3 Point to Point 2/2

Main SW

(SW6)

Relay Board

(PCB19) Duplex Unit

(See 1/2)

BCU

(See 1/2)

(PCB4)

EXIPU

See 1/2

(PCB9)

DC

Power Supply Board

(PCB3)

Operation Panel (PCB7)

SCU(PCB1)

ADF

(Option)

Finisher

(Option)

Paper Feed Unit

(Option)

High Voltage

Control

(See 1/2)

(PCB6)

CN854

-1 -1

H3 -2 -6

-1

-2

CN801

-1 -2

-2 -7

CN802

-1 -3

-2 -8

CN803

-1 -4

-2 -9

H2

H1

Fusing

Lamp

Control

Door

Open

Detector

Zero

Cross

-1 PSU1: H

-2 PSU1: N

-2 NC

-1 VAA [+24V]

RA

102

RA

101

Filter

T11 T14

FU101

T12

CB

RA

RA

401

-1

-2

-5

-8

-4

-7

CN16

CN105

CN11

-1

-2

-3

-4

-5

-6

T23

T22

T25

T20

-4

-3

-2

-1

T26

T27

-2 Fusing Heater: H

-4 Fusing Heater: N

-3 Exposure Lamp: N

-1 Exposure Lamp: H

-4 GND

-3 VAA [+24V]

-2 GND

-1 VAA [+24V]

-16 GND

-15 NC

-14 GND

-13 NC

-12 GND

-11 GND

-10 GND

-9 GND

-8 VAA [+24V]

-7 NC

-6 VAA [+24V]

-5 NC

-4 VAA [+24V]

-3 VAA [+24V]

-2 VAA [+24V]

-1 VAA [+24V]

-3 NC

-2

CN896

-1

-2 -1

-1 -13

Fusing Unit

-2

-1

Fuse

(TF1)

Fusing Lamp

(L2)

CN211

NC -B10

NC -B7

Thermistor(-) -B14

-1

-2

Thermistor(+) -B13

-3

GND -B12

-4

Unit Set -B11

-1 GND

GND -B9

-2 Door Open

Door Open -B8

-4 Zero Cross

Zero Cross -B6

-5 Relay

Relay -B5

-6 Fusing Lamp Trigger

Fusing Lamp Trigger -B4

-1

-2

M1

CN805

CN826

CN299

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

Lamp

Stabilizer

-1

-5

Scanner

Drive

(PCB8)

CN610

-1 VAA [+24V]

-2 GND

CN928

-1 GND

-2 VAA [+24V]

-1

-2

-1

-2

CN913

1234

-1 PSU1:N

-2 PSU1: H

CN123

CN886

-1 VCC [+5V]

-2 VCC [+5V]

-3 GND

-4 GND

-1 VCC [+5V]

-2 VCC [+5V]

-3 VCC [+5V]

-4 VCC [+5V]

-5 GND

-6 GND

-7 GND

-8 GND

-1 VCC [+5V]

-5 GND

-3 VCC [+5V]

-4 VCC [+5V]

-2 VCC [+5V]

-6 GND

-7 GND

-8 GND

-1 VCA [+12V]

-2 VCA [+12V]

-3 VCA [+12V]

-4 GND

-5 GND

-6 VCA [-12V]

-7 VCA [-12V]

-1 VAA [+24V]

-2 NC

-3 VAA [+24V]

-4 VAA [+24V]

-5 VAA [+24V]

-6 VAA [+24V]

-7 VAA [+24V]

-8 VAA [+24V]

-9 GND

-10 NC

-11 GND

-12 GND

-13 GND

-14 GND

-15 GND

-1 GND

VCC [+5V] -2

-3

Front Door SW (SW7)

T34 T33

CN454

NC -1

CN455

CN404

CN410

CN410

Optics Fiber

GND -5

VAA [+24V] -6

GND -4

TXD (BCU ® SCU) -3

RXD (SCU ® BCU) -2

NC -1

GND -2

VCC [+5V] -1

CN214

CN218

CN223

LCT Unit

(see 1/2)

CN900

CN201

VAA [+24V] -1

GND -2

VCA [-12V] -3

GND -4

VCA [+12V] -5

GND -6

NC -7

VCC [+5V] -8

CN207

GND -1

RXD -2

TXD -3

NC -4

CN808

AC(H) -1

AC(N) -2

FG -5

GND -8

VVACAC [[++254VV] ] – -9

11

GND -12

CN809 CN807

VAGA N[+D24V] –12

11

FG -5

CN151

Developmen

t

Unit

(See 1/2)

-1 NC

-2 NC

-3 NC

-4 NC

-5 NC

-6 NC

VAGA N[+D24V] –12

11

VCC [+5V] -9

GND -8

FG -5

CN415 CN414

CN872

CN403

-1 VAA [+24V] -1

-2 Total Counter [ 24] -2 -1

-2

CO1

CN912

-1 VCC [+5V] -1

-2 Auto Response [ 5]-2

-3 GND -3

FAN

M14

CN906 –

2

1

VAA [+24V]

PSU

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

H

G

C

E

B

F

A

D

Fusing Thermistor

(TH1)

Tray Heater

(Option)

Anti-Condensation

Heater

(Option)

Drum

Heater

(Option)

RA101

RA102

(CB1)

-12 Thermistor(-) -4

-7 Thermistor(+) -3

NA: -8/ EU: -9 GND -2

NA: -3/ EU: -4 Unit Set -1

CN804

-1

-2

S19

-3

CO2

CN871

-1 GND -1

-2 Key Counter Set [ 5] -2

-3 VAA [+24V] -3

-4 Key Counter [ 24] -4

CN455

-B6 NC

-B5 NC

-B4 NC

-B3 NC

-B2 NC

-B1 NC

-A2 NC

-A10 NC

-A9 NC

-A8 NC

-A7 NC

-A6 NC

-A5 NC

-A4 NC

-A3 NC

-A1 NC

-B10 NC

-B9 NC

-B8 NC

-B7 NC

NC -4

NC -3

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

M

Total Counter

Auto

Respons

e

Key

Counter

(Option)

CN401 CN402

CN50 CN120 CN126 CN121 CN122 CN125

CN1

CN15

CN14 CN12 CN101 CN103 CN104 CN102

CN947

GND

-A9 LCD BUSY -A2

-A1 GND -A10

-A2 LCD D0 -A9

-A3 LCD D2 -A8

-A4 GND -A7

-A5 LCD D4 -A6

-A6 LCD D6 -A5

-A7 GND -A4

-A8 LCD STB -A3

-B5 LCD D7 -B6

-B6 LCD D5 -B5

-B7 GND -B4

-B8 LCD D3 -B3

-B9 LCD D1 -B2

-B10 GND -B1

-A10

-B1

-B2

-B3

-B4

-A1

-B10

-B9

-B8

-B7

NC

5pin

CN408

Option Pass I/F

CN407

VCC [+5V] -1

GND -2

GND -4

VCC [+5V] -3

VAA [+24V] -5

NC

Main

Motor

CN219

CN220

CN221

Hard Disk

(HDD)

CN610

Polygonal

Mirror

(M4)

CN571

CN572

CN600

Optics Fiber (Paper Feed Unit)

Optics Fiber (ADF)

Optics Fiber (Finisher)

COPIER (A133) ELECTRICAL COMPONENTS

18

16

19 17

20

21

22

23

24

27

28

1

2

8

7

13

11

12

26

25

15

3 6

9

4

10

5

14

A133S501.wmf

35 34

37 36

38

39

40

41

42

43

29

31

32

33

30

44

45

A133S503.wmf

53

54

51

50

49

48

47

52

46

A133S504.wmf

64

61

69

70

72 71

74 73

75

76

77

78

55

56

57

58

59 60

68

67

66

65

63

62

A133S502.wmf

89

90

91

92

93

94

79

88

87

86

85

84

81 82 83

80

A133S505.wmf

Symbol Index No. Description P-to P

Printed Circuit Boards

PCB1 90 SCU H1 (1/2), G2 (2/2)

PCB2 89 AC Drive A2 (1/2), A3 (2/2)

PCB3 92 DC Power Supply G1 (1/2), E1 (2/2)

PCB4 93 BCU D5 (1/2), D6 (2/2)

PCB5 80 Charge High Voltage Supply G5 (1/2)

PCB6 85 High Voltage Control H5 (1/2), F6 (2/2)

PCB7 87 Operation Panel H1 (1/2), G1 (2/2)

PCB8 79 Scanner Drive D2 (1/2), C2(2/2)

PCB9 81 EX-IPU D2 (1/2), C1 (2/2)

PCB10 84 SBU B1 (1/2)

PCB11 94 Lamp Stabilizer B2 (1/2), C2 (2/2)

PCB12 86

Main Scan Synchronization

Detector – 1

B2 (1/2)

PCB13 83

Main Scan Synchronization

Detector – 2

C2 (1/2)

PCB14 31 Transfer High Voltage G6 (1/2)

PCB15 33 Development Bias Power Pack H3 (1/2)

PCB16 40 Duplex Control A6 (1/2)

PCB17 N/A Liquid Crystal Display N/A

PCB18 51 LCT Interface F2 (1/2)

PCB19 91 Relay Board A4 (1/2) B5 (2/2)

PCB20 7 Laser Diode Drive E2 (1/2)

Motors

M1 57 Main C3 (1/2), C5 (2/2)

M2 66 Toner Bottle Drive F6 (1/2)

M3 73

Tray Lift

D6 (1/2)

M4 56 Polygonal Mirror B2 (1/2), C2 (2/2)

M5 48 LCT Lift F3 (1/2)

M6 74 Optics Exhaust Fan C2 (1/2)

M7 65 IPU Fan C2 (1/2)

M8 78 Exhaust Fan C3 (1/2)

M9 60 Ozone Fan C3 (1/2)

M10 55 Scanner Drive C2 (1/2)

M11 36 Duplex Feed A6 (1/2)

M12 39 End Fence Jogger A6 (1/2)

M13 38 Side Fence Jogger A6 (1/2)

M14 75 DC Drive Board Fan F7 (2/2)

M15 68 Charge Inlet Fan F6 (1/2)

Sensors

S1 13 By-pass Feed Paper Width E6 (1/2)

S2 15 By-pass Feed Paper End E6 (1/2)

S3 18

Tray Paper End

C6 (1/2)

S4 46 Upper Relay D3 (1/2)

S5 16 Tray Upper Limit C6 (1/2)

Symbol Index No. Description P-to P

S6 47 Lower Relay E3 (1/2)

S7 49 LCT Lower Limit F3 (1/2)

S8 50 LCT Paper End F3 (1/2)

S9 12 LCT Upper Limit G6 (1/2)

S10 19 Registration D6 (1/2)

S11 29

Image Density

(ID)

F6 (1/2)

S12 30

Toner Density

(TD)

G3 (1/2)

S13 1 Scanner HP F2 (1/2)

S14 8 Original Length-1 F2 (1/2)

S15 9 Original Length-2 C2 (1/2)

S16 24 Fusing Exit G4 (1/2)

S17 6 Platen Cover F2 (1/2)

S18 32 Toner End G3 (1/2)

S19 28 Auto Response H2 (2/2)

S20 10

Transfer Belt

Position

C4 (1/2)

S21 2 Original Width F2 (1/2)

S22 34 Duplex Paper End B6 (1/2)

S23 35 Duplex Turn B6 (1/2)

S24 42 Duplex Entrance B6 (1/2)

S25 37 Side Fence Jogger HP B6 (1/2)

S26 41 End Fence Jogger HP B6 (1/2)

S27 23 Toner Overflow F6 (1/2)

S28 14 By-pass Relay G6 (1/2)

Switches

SW1 11 By-pass Feed Table E6 (1/2)

SW2 53

Tray Down

F3 (1/2)

SW3 20 Tray Paper Size C6 (1/2)

SW4 54 LCT E3 (1/2)

SW5 52 LCT Cover F3 (1/2)

SW6 27 Main A4 (1/2), B4 (2/2)

SW7 26 Front Cover Safety D2 (1/2)

Magnetic Clutches

CL1 61 Toner Supply D6 (1/2)

CL2 59 Development D6 (1/2)

CL3 76 Transfer Belt Lift D3 (1/2)

CL4 58 Registration E6 (1/2)

CL5 63 By-pass Feed E6 (1/2)

CL6 71 Relay D6 (1/2)

CL7 72 Paper Feed D6 (1/2)

CL8 62 By-pass Relay B4 (1/2)

Solenoids

SOL1 67 By-pass Pick-up E3 (1/2)

SOL2 77 Junction Gate E3 (1/2)

Symbol Index No. Description P-to P

SOL3 64 LCT Pick-up F6 (1/2)

SOL4 69 Pick-up C6 (1/2)

SOL5 70 Separation C6 (1/2)

Lamps

L1 3 Exposure B2 (1/2)

L2 43 Fusing B3 (1/2)

L3 88 Quenching G5 (1/2)

Heaters

H1 21 Drum (option) B1 (2/2)

H2 5

Optics Anti-condensation

(option)

B1 (2/2)

H3 22

Tray

(option) A1 (1/2)

Thermistors

TH1 45 Fusing A6 (2/2)

Thermofuses

TF1 44 Fusing B3 (), A5 (2/2)

Thermoswitch

TS1 4 Exposure Lamp B2 (1/2)

Counters

CO1 25 Total H3 (2/2)

CO2 N/A

Key

(option)

H2 (2/2)

Others

CB1 17

Circuit Breaker

(220 ~ 240V machines only)

A4 (2/2)

HDD 82 Hard Disk Drive F2 (1/2), C2 (2/2)

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید