شارپ Sharp AL1633

ایرادات دستگاههای شارپ براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

E1-00    IMC PWB communication trouble
An abnormality occurs in communication between the MCU PWB and the IMC PWB  copyir  copyir.comcom    IMC PWB-MCU PWB harness abnormality MCU PWB connector disconnection IMC PWB ROM defect/data abnormality
E1-10    IMC PWB trouble
An abnormality occurs in the IMC PWB  copyir  copyir.comcom    USB chip error/CODEC error on the IMC PWB
E1-11    IMC ASIC error
An abnormality occurs in the IMC PWB  copyir  copyir.comcom    Abnormality in ASIC on the IMC PWB
E1-13    IMC PWB flash ROM error
An abnormality occurs in the IMC flash ROM  copyir  copyir.comcom    IMC PWB abnormality
E1-16    IMC PWB DIMM memory read/write check error
An installation error occurs in the IMC expansion compression memory module  copyir  copyir.comcom An error occurs during access to the IMC expansion compression memory  copyir  copyir.comcom    Improper installation of the IMC expansion memory module  copyir  copyir.comcom IMC expansion memory module abnormality IMC expansion memory contact abnormality IMC PWB abnormality  copyir  copyir.comcom
E1-81    Interface error (Parity) in communication with the IMC PWB
A parity error occurs in communication between the MCU PWB and the IMC PWB  copyir  copyir.comcom    IMC PWB-MCU PWB harness defect Improper connection of the MCU PWB connector IMC PWB ROM defect/data abnormality”
E1-82    Interface error (Overrun) in communication with the IMC PWB
An overrun error occurs in communication between the MCU PWB and the IMC PWB  copyir  copyir.comcom    IMC PWB-MCU PWB harness defect Improper connection of the MCU PWB connector IMC PWB ROM defect/data abnormality  copyir  copyir.comcom
E1-84    Interface error (Framing) in communication with the IMC PWB
A framing error occurs in communication between the MCU PWB and the IMC PWB  copyir  copyir.comcom    IMC PWB-MCU PWB harness defect Improper connection of the MCU PWB connector IMC PWB ROM defect/data abnormality  copyir  copyir.comcom
E7-01    Duplex model memory error
The memory capacity for the duplex model machine is improper  copyir  copyir.comcom Insufficient memory capacity    The memory capacity of the MCU PWB is improper  copyir  copyir.comcom
E7-02    LSU trouble
The BD signal from the LSU cannot be detected in a certain cycle  copyir  copyir.comcom (Always OFF or always ON)    LSU connector or LSU harness defect or disconnection Polygon motor rotation abnormality Laser beams are not generated  copyir  copyir.comcom MCU PWB abnormality  copyir  copyir.comcom
E7-10    Shading trouble (Black correction)
The CCD black scan level is abnormal when the shading  copyir  copyir.comcom    Improper connection of the CCD unit flat cable CCD unit abnormality MCU PWB abnormality  copyir  copyir.comcom
E7-11    Shading trouble (White correction)
The CCD white scan level is abnormal when the shading  copyir  copyir.comcom    Improper connection of the CCD unit flat cable Dirt on the mirror, the lens, and the reference white plate Copy lamp lighting abnormality CCD unit abnormality MCU PWB abnormality (When occurred in the SPF scan position  copyir  copyir.comcom) Improper installation of the mirror unit
E7-12    Shading trouble
White correction is not completed in the specified number of operations  copyir  copyir.comcom    CCD unit flat cable connection failure  copyir  copyir.comcom Dirt on mirrors, lenses, and the reference white plate  copyir  copyir.comcom Copy lamp lighting abnormality CCD unit abnormality MCU PWB abnormality
E7-16    Abnormal laser output
When the laser output is stopped, HSYNC is detected  copyir  copyir.comcom    Laser abnormality MCU PWB abnormality  copyir  copyir.comcom
F2-04    Improper cartridge (Destination error, life cycle error)
The destination of the machine differs from that of the CRUM  copyir  copyir.comcom The life cycle information is other than “Not used (FFh)  copyir  copyir.comcom”    CRUM chip defect Improper developing unit
F5-02    Copy lamp lighting abnormality
The copy lamp does not turn on  copyir  copyir.comcom    Copy lamp abnormality Copy lamp harness abnormality CCD PWB harness abnormality  copyir  copyir.comcom
H2-00    Thermistor open
The thermistor is open  copyir  copyir.comcom The fusing unit is not installed  copyir  copyir.comcom    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection The fusing unit is not installed  copyir  copyir.comcom
H3-00    Heat roller high temperature detection
The fusing temperature exceeds 240C°  copyir  copyir.comcom    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection  copyir  copyir.comcom
H4-00    Heat roller low temperature detection
When the fusing temperature is lower than 150C° after 55sec from the start of warming up  copyir  copyir.comcom When the warming up complete temperature is not reached in 30sec from reaching 150C°  copyir  copyir.comcom When the fusing temperature is lower than 100C° after 20sec from ready start  copyir  copyir.comcom When the fusing temperature is lower than 145C° when printing  copyir  copyir.comcom”    Thermistor abnormality Heater lamp abnormality Thermostat abnormality Control PWB abnormality
L1-00    Scanner feed trouble
The scanner does not complete feeding in the specified time  copyir  copyir.comcom    Mirror unit abnormality The scanner wire is disconnected  copyir  copyir.comcom The origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L3-00    Scanner return trouble
The scanner does not complete returning in the specified time  copyir  copyir.comcom The mirror is not in the home position when OC copying is started with the mirror standby in the home position  copyir  copyir.comcom    Mirror unit abnormality Scanner wire disconnection Origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L4-01    Main motor lock detection
The main motor does not rotate  copyir  copyir.comcom The motor lock signal is detected for 1sec or more after rotation of the main motor  copyir  copyir.comcom The motor lock signal is detected for 1sec during rotation of the main motor  copyir  copyir.comcom    Main motor unit abnormality Improper connection or disconnection the main motor and the harness  copyir  copyir.comcom MCU PWB abnormality
L4-11    Shifter motor trouble
The shifter home position detection signal is not detected when initializing the shifter  copyir  copyir.comcom    Shifter motor abnormality, improper connection or disconnection of the harness, shifter home position sensor abnormality
L6-10    Polygon motor lock detection
The polygon motor does not rotate  copyir  copyir.comcom The motor lock signal is detected for 6sec after rotation of the polygon motor  copyir  copyir.comcom The motor lock signal is detected for 1sec during rotation of the polygon motor  copyir  copyir.comcom    Polygon motor unit abnormality Improper connection or disconnection of the polygon motor and the harness  copyir  copyir.comcom MCU PWB abnormality
L8-01    No full wave signal
The zero cross signal is not detected  copyir  copyir.comcom    Power unit abnormality MCU PWB abnormality
U2-04    EEPROM read/write error (Serial communication error)
EEPROM access process error    EEPROM abnormality
U2-11    Counter check sum error (EEPROM)
Check sum error of the counter area in the EEPROM    EEPROM abnormality
U2-12    Adjustment value check sum error (EEPROM)
Check sum error of the adjustment value area in the EEPROM    EEPROM abnormality
U2-40    CRUM chip communication error
An error occurs during communication between the MCU and the CRUM chip  copyir  copyir.comcom    CRUM chip abnormality Developing unit disconnection MCU PWB abnormality

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید