شارپ Sharp MXM182D

ایرادات دستگاههای شارپ براساس کد می باشد شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

CE-00    General network errors
Other network errors    Turn OFF and ON the power  copyir.com Consult the network administrator to check the network server status  copyir.com If the error still remains, turn OFF the power of the machine, and immediately contact the sales agent  copyir.com
CE-01    NIC error
An error occurs in the network protocol stack level  copyir.com    Turn OFF and ON the power  copyir.com Consult the network administrator to check the network server status  copyir.com If the error still remains, turn OFF the power of the machine, and immediately contact the sales agent  copyir.com
CE-02    Server not found
The specified sever is not found  copyir.com    Since connection to the server is not established, the scan data cannot be sent  copyir.com Check to confirm that the SMTP server setting and the destination registration of file server send scan are properly made  copyir.com For the setting procedure of the SMTP server, refer to “Various servers setting  copyir.com” For the changing procedure of the destination of file server send scan, refer to “How to change or delete the registered destinations  copyir.com” For the input items of each setting, refer to the help menu of the Web screen  copyir.com
CE-04    FTP account error
An account error occurs when logging in the FTP server  copyir.com    Since connection to the server is not established, the scan data cannot be sent  copyir.com Check to confirm that the destination registration of file server send scan is properly made  copyir.com For the changing procedure of the destination of file server send scan, refer to “How to change or delete the registered destinations  copyir.com” For the input items of each setting, refer to the help menu of the Web screen  copyir.com
CE-05    FTP directory error
The designation of the directory in the FTP server is improper  copyir.com    Since the directory of the FTP server registered as the destination of file server send scan is improper, the scan data cannot be sent  copyir.com Check to confirm that the registration of the destination is correct  copyir.com
CE-06    Email address error
Improper email address    Since the email address registered as the destination of the email send scan is improper, scan data cannot be sent  copyir.com Check to confirm that the registered destination information is correct  copyir.com
CE-09    Email over size limit
The size of an email to be sent exceeds the limit  copyir.com    The size of the scan data exceeds the upper limit of the file size set on the Web screen  copyir.com Reduce the number of sheets of documents or change the upper limit value in “Send data upper limit” of the Web screen  copyir.com
CE-11    Scanner memory shortageM
emory shortage in scanner process of MX NB12  copyir.com    The memory becomes full during scanning documents Reduce the number of sheets of documents, or change the resolution and the color mode in order to reduce the file size of the scan data, then retry sending again  copyir.com
CE-12    LDAP number over
The number of LDAP exceeds the specification  copyir.com    The number of destinations which are the targets of the global address search exceeds the max  copyir.com number  copyir.com Use a longer set of characters for search to narrow the area of search  copyir.com
CE-18    RTC battery error
The battery for RTC is low  copyir.com    Replace the battery for RTC  copyir.com
CH-Blink    Developing cartridge not installed
The developing cartridge is not installed  copyir.com Communication with the CRUM cannot be made in initial check of the CRUM  copyir.com    Developing unit disconnection
MCU PWB abnormality
CRUM chip abnormality
CH-ON    Side door open
The side door is open  copyir.com    Side door sensor abnormality
MCU PWB abnormality
E7-01    Duplex model memory error/ Image data error
1  copyir.com The memory capacity for the duplex model machine is wrong  copyir.com Insufficient memory capacity  copyir.com
2  copyir.com Duplex setting is set for a single surface model  copyir.com    1  copyir.com The memory capacity on the MCU PWB is wrong  copyir.com
2  copyir.com Setting for a single surface model is wrong  copyir.com
E7-02    LSU trouble
The BD signal from the LSU cannot be detected in a certain cycle  copyir.com (Always OFF or always ON)    LSU connector or LSU harness defect or disconnection
Polygon motor rotation abnormality
Laser beams are not generated  copyir.com MCU PWB abnormality
E7-06    Image data decode error
Image expansion error    MCU PWB abnormality USB cable trouble
E7-10    Shading trouble (Black correction)
The CCD black scan level is abnormal when the shading  copyir.com    Improper connection of the CCD unit flat cable
CCD unit abnormality
MCU PWB abnormality  copyir.com
E7-11    Shading trouble (White correction)
The CCD white scan level is abnormal when the shading  copyir.com    Improper connection of the CCD unit flat cable
Dirt on the mirror, the lens, and the reference white plate
Copy lamp lighting abnormality CCD unit abnormality MCU PWB abnormality (When occurred in the SPF scan position  copyir.com) Improper installation of the mirror unit
E7-16    Abnormal laser output
When the laser output is stopped, HSYNC is detected  copyir.com    Laser abnormality MCU
PWB abnormality  copyir.com
E7-91    Decode error (FAX print)
When image data sent from the FAX board to the machine are judged as decode error:    Connector connection trouble MCU
PWB abnormality
E7-93    Data communication error (FAX scan)
When data transmission from the machine to the FAX board fails 5 times:    Connector connection trouble FAX PWB abnormality
F2-40    ATC sensor abnormality
ATC sensor value abnormality    Connector connection trouble Toner cartridge installation trouble Sensor breakdown
F2-64    Toner supply abnormality
When toner near end is detected with the toner supply time of 50% or less  copyir.com When the toner supply time exceeds 300%  copyir.com    ATC sensor abnormality Toner supply abnormality
F2-70    •Improper cartridge (Destination error, life cycle error)
•Identific t ion error
•Model error
•Type error
•Destination error
•Data abnormality
•Misc error
•The destination of the machine differs from that of the CRUM  copyir.com
•The trade mark code of the CRUM differs  copyir.com
•The company code of the CRUM differs  copyir.com
•The boot program model code does not coincide with the CRUM model code  copyir.com
•When the CRUM type is other than genuine/ conversion/production rotation  copyir.com •The machine destination differs from the CRUM destination  copyir.com    CRUM chip defect Improper toner cartridge  copyir.com
F2-74    CRUM chip communication error
An error occurs during communication between the MCU and the CRUM chip  copyir.com The CRUM identification error occurs  copyir.com    CRUM chip abnormality Developing unit disconnection MCU PWB abnormality
F5-02    Copy lamp lighting abnormality
The copy lamp does not turn on  copyir.com    Copy lamp abnormality
Copy lamp harness abnormality
CCD PWB harness abnormality  copyir.com
F6-00    FAX board communication trouble  copyir.com
FAX board communication error  copyir.com    No command can be sent from the MCU to the FAX  copyir.com
F6-10    FAX board trouble  copyir.com
FAX board abnormality detection  copyir.com    FAX controller and FAX board memory abnormality  copyir.com
F6-80    FAX board communication trouble (Protocol)  copyir.com
A break error occurs in communication between the MCU and the FAX board  copyir.com    MCU PWB connector connection failure/ Garbled data  copyir.com
F6-81    FAX board communication trouble (Parity)  copyir.com
A parity error occurs in communication  copyir.com between the MCU and the FAX board  copyir.com    MCU PWB connector connection failure/ Garbled data  copyir.com
F6-82    FAX board communication trouble (Overrun)  copyir.com
An overrun error occurs in communication between the MCU and the FAX board  copyir.com    MCU PWB connector connection failure/ Garbled data
F6-84    FAX board communication trouble (Framing)  copyir.com
A framing error occurs in communication between the MCU and the FAX board  copyir.com    MCU PWB connector connection failure/ Garbled data  copyir.com
F6-88    FAX board communication trouble (Time out)  copyir.com
FAX board communication error  copyir.com    There is no respond command from the FAX for 30sec or more  copyir.com
F6-99    Machine – FAX language error  copyir.com
Discrepancy of the destination of the machine and the FAX board  copyir.com    The destination of the machine differs from that of the FAX board  copyir.com
When installing to the machine that can install only MX-FX13  copyir.com
F9-00    MX-NB12 board communication trouble  copyir.com
MX-NB12 print data reception error  copyir.com    Print data cannot be received from the MXNB12 for 3 min or more  copyir.com
H2-00    Thermistor open (MAIN)
The thermistor is open  copyir.com
The fusing unit is not installed  copyir.com    Thermistor abnormality
Control PWB abnormality
Fusing section connector disconnection
The fusing unit is not installed  copyir.com
H2-01    Thermistor open (SUB)
The sub thermistor is open  copyir.com
The fusing unit is not installed  copyir.com    Sub thermistor abnormality
Heater lamp abnormality
Thermostat abnormality
Main PWB abnormality
H3-00    Heat roller high temperature detection (MAIN)
The fusing temperature exceeds 245C°  copyir.com    Thermistor abnormality
Control PWB abnormality
Fusing section connector disconnection  copyir.com
H3-01    Heat roller high temperature detection (SUB)
The fusing temperature exceeds 245°C  copyir.com    Sub thermistor abnormality
Heater lamp abnormality
Thermostat abnormality
Main PWB abnormality
H4-00    Heat roller low temperature detection
When the fusing temperature is 150C° or less in 55 sec from starting warming-up  copyir.com
When the warm-up complete temperature is not reached in 30 sec from reaching 150C°  copyir.com
When the fusing temperature is less than 100C° in 20 sec from the ready state  copyir.com When the fusing temperature is less than 80C° for more than 300ms in the ready state or in printing  copyir.com
When the fusing temperature is less than 80C° for more than 300ms in the standby mode at a low temperature  copyir.com    Thermistor abnormality
Heater lamp abnormality
Thermostat abnormality
Control PWB abnormality
H5-01    5 continuous POUT not-reached error
When 5 continuous not-reached jams to the paper exit sensor (POUT) occur  copyir.com The jam counter is backed up and it is used in a job after turning on the power  copyir.com    Jam paper is not removed from the fusing unit  copyir.com (Jam paper remains  copyir.com)
Paper exit sensor breakdown or harness connection trouble
Fusing unit installation trouble
L1-00    Scanner feed trouble
Though the specified steps of motor pulses are outputted, the mirror home position sensor remains ON  copyir.com    Mirror unit abnormality
The scanner wire is disconnected  copyir.com
The origin detection sensor abnormality
Mirror motor harness abnormality
L3-00    Scanner return trouble
Though the specified steps of motor pulses are outputted, the mirror home position sensor does not turn ON  copyir.com    Mirror unit abnormality
Scanner wire disconnection
Origin detection sensor abnormality
Mirror motor harness abnormality
L4-01    Main motor lock detection
The main motor does not rotate  copyir.com After rotation of the main motor, the motor lock signal is detected for 1 sec or more  copyir.com During rotation of the main motor, the motor lock signal is detected for 1 sec  copyir.com When the main motor is stopped, the motor lock signal is not detected for 5sec or more  copyir.com (Though the motor is stationary, it is judged as stable rotation  copyir.com)    Main motor unit abnormality
Improper connection or disconnection the main motor and the harness  copyir.com
MCU PWB abnormality
L4-11    Shifter motor trouble  copyir.com
The shifter home position detection signal is not detected when initializing the shifter  copyir.com    Shifter motor abnormality, improper connection or disconnection of the harness, shifter home position sensor abnormality  copyir.com
L4-32    PSFAN lock detection
The PSFAN does not rotate  copyir.com Sampling is performed in 50msec interval, and the normal signal cannot be detected 5 times continuously in 1 sec  copyir.com    Fan trouble or harness contact trouble and disconnection
L6-10    Polygon motor lock detection
The polygon motor does not rotate After beginning to rotate the polygon motor, the motor lock signal is detected for 20sec or more  copyir.com During rotation of the polygon motor, the motor lock signal is detected for 1sec  copyir.com    Polygon motor unit abnormality Improper connection or disconnection of the polygon motor and the harness  copyir.com
MCU PWB abnormality
L8-01    No full wave signal  copyir.com
The zero cross signal is not detected  copyir.com    Power unit abnormality  copyir.com
MCU PWB abnormality  copyir.com
U1-03    FAX board battery error  copyir.com
FAX board backup battery error  copyir.com    The voltage of the backup battery of SRAM which is installed to the FAX board falls below a certain level  copyir.com
U2-04    EEPROM read/write error (Serial communication error)
EEPROM access process error    EEPROM abnormality
U2-11    Counter check sum error (EEPROM)
Check sum error of the counter area in the EEPROM    EEPROM abnormality
U9-00    Panel board communication trouble  copyir.com
Communication trouble with the panel board  copyir.com    No command can be sent from the MCU to the panel  copyir.com
U9-80    Panel board communication trouble (Protocol)  copyir.com
An error occurs in communication between MCU -Panel PWB  copyir.com    MCU PWB – Panel PWB harness trouble/ Garbled data  copyir.com
U9-81    Panel board communication trouble (Parity)  copyir.com
A parity error occurs in communication between the MCU and the Panel PWB  copyir.com    MCU PWB – Panel PWB harness trouble/ Garbled data  copyir.com
U9-82    Panel board communication trouble (Overrun)  copyir.com
An overrun error occurs in communication between the MCU and the panel board  copyir.com    MCU PWB – Panel PWB harness trouble/ Garbled data  copyir.com
U9-84    Panel board communication trouble (Framing)  copyir.com
A framing error occurs in communication between the MCU and the Panel PWB  copyir.com    MCU PWB – Panel PWB harness trouble/ Garbled data  copyir.com
U9-88    Panel board communication trouble (Time out)  copyir.com
A time-out error occurs in communication between the MCU and the Panel PWB  copyir.com    A command is completely sent from the MCU to the panel  copyir.com
U9-99    Panel language error  copyir.com
Language discrepancy error  copyir.com    Discrepancy between the machine language and the panel language  copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید