وصل کردن به اینترنت دستگاه فتوکپی قسمت 45

باز گشت به صفحه44سرویس مانوئل ریکو آفیشیو

 

وصل کردن به اینترنت دستگاه فتوکپی قسمت 45

صفحه 45 سرویس مانوئل ریکو آفیشیو

2.20.14     GIGABIT ETHERNET نوع( B (D377

لوازم 

Gigabit Ethernet​

ردیف  توضیحات  تعداد
1  Gigabit Ethernet  1
2 کارت شبکه (ferrite Core ) 1
3 پیچ  2
4 کلاهک برای اسلات شبکه (Network) 1

نصب  

1.     دستگاه را خاموش کنید.

2.     کاور جعبه کنترل کننده را در آورید (مراجعه شود به CNT Board در صفحه 4-105 (بورد کنترل کننده)

3.     کاور اسلات Gigabit Ethernet [A] را در آورید (1 پیچ).

4.      بورد Gigabit Ethernet [A] را در خشاب [B] روی بورد کنترل کننده، قرار دهید.