کدها و خطاهای فتوکپی ریکو آفیشیو 650

کدها و خطاهای فتوکپی ریکو آفیشیو 650

SC CODE DESCRIPTIONS

SC101: Exposure lamp error

–  Definition – [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 standard white level was not detected properly when scanning فتوکپی ریکو آفیشیو 650 white plate.

–  Possible cause –

 • Exposure lamp defective
 • Lamp regulator defective
 • Exposure lamp connector defective
 • Dirty standard white plate
 • Dirty scanner mirror or scanner mirror out of position
 • SBU board defective
 • SBU connector defective
 • Lens block out of position

SC120: Scanner home position error 1

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner home position sensor does not detect فتوکپی ریکو آفیشیو 650 on condition during initialization or copying.

–  Possible causes –

 • Scanner home position sensor defective
 • Scanner motor defective
 • Scanner motor drive board defective
 • Scanner home position sensor connector defective
 • Scanner drive motor connector defective

SC121: Scanner home position error 2

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner home position sensor does not detect فتوکپی ریکو آفیشیو 650 off condition during initialization or copying.

–  Possible causes –

 • Scanner home position sensor defective
 • Scanner drive motor defective
 • Scanner motor drive board defective
 • Scanner home position sensor connector defective
 • Scanner drive motor connector defective

SC124: Scanner motor encoder signal error

– Definition- [B ]

No encoder signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner motor

Possible cause-

 • Scanner motor connector defective
 • Scanner motor defective
 • MCU defective
 • Scanner wire, timing belt, pulley out of position
 • PSU defective

SC125: Scanner motor speed error 1

– Definition- [D ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner stops before فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner HP sensor is on when returning.

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner speed when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner HP sensor turns on is slower than فتوکپی ریکو آفیشیو 650 specified speed.

Possible cause-

 • Scanner motor defective
 • MCU defective
 • Too much load on scanner drive

SC126: Scanner motor speed error 2

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner overruns فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner HP sensor by more than 10 mm when returning.

Possible cause-

 • Scanner motor defective
 • MCU defective
 • Too small load on scanner drive

SC127: Scanner motor encoder rotating direction error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner moves in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 opposite direction from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 instructed direction when initializing.

Possible cause-

 • Scanner motor defective
 • MCU defective

SC128: Scanner motor start error

– Definition- [D ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner motor speed does not reach فتوکپی ریکو آفیشیو 650 target speed until starting to read فتوکپی ریکو آفیشیو 650 original.

Possible cause-

 • Scanner motor defective
 • MCU defective
 • PSU defective
 • Too much load on scanner drive

SC129: Scanner motor speed control error

– Definition- [D ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner speed is out of standard during scanning.

Possible cause-

 • Scanner motor defective
 • PSU defective
 • MCU defective
 • Scanner drive defective

SC130: SBU error

– Definition- [B ]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main switch is turned on, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU cannot receive فتوکپی ریکو آفیشیو 650 correct signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 SBU.

Possible cause-

 • SBU defective
 • BICU defective
 • Cable between SBU and BICU defective

SC300: Charge corona output error 1

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 feedback voltage from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 charge corona unit is too high.

–  Possible causes –

 • Charge P.P. defective
 • Poor charge corona unit connection

SC301: Charge corona output error 2

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 control PWM for فتوکپی ریکو آفیشیو 650 charge corona unit is too high.

–  Possible causes –

 • Charge P.P. defective
 • Poor charge corona unit connection

SC302: Charge corona output error 3

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 control PWM for فتوکپی ریکو آفیشیو 650 charge grid is too high.

–  Possible causes –

 • Charge P.P. defective
 • Poor charge corona unit connection

SC303: Charge corona output error 4

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 feedback voltage from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 charge grid is too high.

–  Possible causes –

 • Charge P.P. defective
 • Poor charge corona unit connection

SC305: Charge corona wire cleaner error 1

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 charge corona wire cleaner does not return to its home position.

–  Possible causes –

 • Charge corona wire cleaner motor defective
 • Charge P.P. defective
 • IOB defective

SC306: Charge corona wire cleaner error 2

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 charge corona wire cleaner motor connector is not connected.

–  Possible causes –

 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 charge corona wire cleaner motor connector is not connected.

SC310: Potential sensor error 1

Definition- [D]

When calibrating فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum potential sensor at فتوکپی ریکو آفیشیو 650 process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum potential sensor output voltage is out of specification.

–  Possible causes –

 • Potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 potential sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board (IOB)
 • IOB defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum unit and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board (IOB)
 • Development power pack defective

SC311: Potential sensor error 2

Definition- [D]

When calibrating فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum potential sensor at فتوکپی ریکو آفیشیو 650 process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 rate of change of drum potential sensor output with voltage on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum is out of specification.

–  Possible causes –

 • Potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 potential sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board (IOB)
 • IOB defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum unit and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board (IOB)
 • Development power pack defective

SC312: Potential sensor error 4

Definition- [D]

When adjusting فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum potential (VD)  at فتوکپی ریکو آفیشیو 650 process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum potential sensor detects that VD is more than VG (grid voltage).

–  Possible causes –

 • Potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 potential sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board (IOB)
 • IOB defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum unit and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board (IOB)
 • Development power pack defective
 • Dirty or worn charge corona wire

SC314: Potential sensor error 5

Definition- [D]

When adjusting فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum potential (VH)  for LD power adjustment during فتوکپی ریکو آفیشیو 650 process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 first time فتوکپی ریکو آفیشیو 650 VH pattern is made, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum potential sensor detects that VH is more than 500V.

–  Possible causes –

 • Potential sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 potential sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board (IOB)
 • IOB defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum unit and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board (IOB)
 • LD unit defective

SC321: No laser writing signal (F-GATE) error 1

–  Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 laser writing signal (F-GATE) does not go to LOW for more than 15 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 copy paper reaches فتوکپی ریکو آفیشیو 650 registration sensor.

–  Possible causes –

 • BICU board defective
 • Poor connection of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 printer controller
 • Printer controller defective

SC322: 1st laser synchronization error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 1st laser synchronization signal cannot be detected by فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main scan synchronization detector board even if فتوکپی ریکو آفیشیو 650 laser diodes are activated.

–  Possible causes –

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 laser synchronization detector board and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit
 • Laser synchronization detector board out of position
 • Laser synchronization detector board defective
 • LD unit defective

SC323: LD drive current over

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD drive board applies more than 110 mA to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD.

–  Possible causes –

 • LD unit defective (not enough power, due to aging)
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU board
 • BICU defective

SC326: 2nd laser synchronization error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 2nd laser synchronization signal cannot be detected by فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main scan synchronization detector board even if فتوکپی ریکو آفیشیو 650 laser diodes are activated.

–  Possible causes –

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 laser synchronization detector board and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit
 • Laser synchronization detector board out of position
 • Laser synchronization detector board defective
 • LD unit defective

SC327: LD unit home position error 1

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit home position sensor does not detect an on condition when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit moves to its home position.

–  Possible causes –

 • LD unit home position sensor defective
 • LD positioning motor defective

LD unit movement blocked because of incorrect connector routing

SC328: LD unit home position error 2

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit home position sensor does not detect an off condition when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit moves from its home position.

–  Possible causes –

 • LD unit home position sensor defective
 • LD positioning motor defective
 • LD unit movement blocked because of incorrect connector routing

SC329: LD unit home position error 3

– Definition- [B ]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit moves to switch فتوکپی ریکو آفیشیو 650 laser beam pitch (except for initial movement at adjustment), فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit HP sensor turns on before فتوکپی ریکو آفیشیو 650 movement reaches فتوکپی ریکو آفیشیو 650 adjusted value.

Possible cause-

 • When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main switch is on: SP2-109-3 or SP2-109-4 is not done after SP5801  is performed.
 • While printing: فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit does not move so well because of an unexpected failure, such as فتوکپی ریکو آفیشیو 650 cable being pinched somewhere.
 • LD unit defective

SC330: LD unit no initial setting

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main switch is on or a printing/copying job starts without doing SP2-109-3 or SP2-109-4 after SP5-801 is performed.

Possible cause-

 • SP2-109-3 or SP2-109-4 is not done after SP5-801 is performed.

SC331: LD unit home position error 4

– Definition- [B ]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit moves to switch فتوکپی ریکو آفیشیو 650 laser beam pitch, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit HP sensor does not turn on, even when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 expected time for reaching فتوکپی ریکو آفیشیو 650 home position comes, according to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 data for فتوکپی ریکو آفیشیو 650 present position stored in NVRAM.

Possible cause-

 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit does not move so well because of an unexpected failure, such as فتوکپی ریکو آفیشیو 650 cable being pinched somewhere.
 • LD unit defective
 • HP sensor defective
 • NVRAM defective

SC332: LD unit present position error

– Definition- [B ]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit moves to switch فتوکپی ریکو آفیشیو 650 laser beam pitch, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 data for فتوکپی ریکو آفیشیو 650 present position stored in NVRAM is out of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 adjustment range.

Possible cause-

 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LD unit does not move so well because of an unexpected failure, such as فتوکپی ریکو آفیشیو 650 cable being pinched somewhere.
 • LD unit defective
 • HP sensor defective
 • NVRAM defective

SC335: Polygonal mirror motor error 1

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 XSCRDY signal does not become low within 20 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 polygonal mirror motor turns on or فتوکپی ریکو آفیشیو 650 polygon motor speed is changed.

Possible cause-

 • Poor cable connection to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 polygonal mirror motor driver.
 • Polygonal mirror motor (driver) defective
 • BICU defective

SC336: Polygonal mirror motor error 2

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 XSCRDY signal does not become high within 20 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 polygonal mirror motor turns off.

Possible cause-

 • Poor cable connection to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 polygonal mirror motor driver.
 • Polygonal mirror motor (driver) defective
 • BICU defective

SC337: Polygonal mirror motor error 3

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 XSCRDY signal becomes high while فتوکپی ریکو آفیشیو 650 polygonal mirror motor turns on, even though فتوکپی ریکو آفیشیو 650re was no demand for eiفتوکپی ریکو آفیشیو 650r turning off فتوکپی ریکو آفیشیو 650 motor or changing فتوکپی ریکو آفیشیو 650 motor speed.

Possible cause-

 • Poor cable connection to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 polygonal mirror motor driver.
 • Polygonal mirror motor (driver) defective
 • BICU defective

SC338: Polygonal mirror motor error 1

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 XSCRDY signal does not become stable within 20 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 polygonal mirror motor turns on or off or فتوکپی ریکو آفیشیو 650 polygon motor speed is changed.

Possible cause-

 • Poor cable connection to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 polygonal mirror motor driver.
 • Polygonal mirror motor (driver) defective
 • BICU defective

SC340: TD sensor output error

– Definition- [C ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 TD sensor output voltage (Vt), which is measured during each copying process, is one of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 following 10 times consecutively.

1)  Vt = 0.5 volts or lower

2)  Vt = 4.0 volts or higher

Possible cause-

 • TD sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 TD sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board.
 • I/O board defective

In this error condition, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 toner supply is controlled using pixel count and Vsp/Vsg.

SC341: TD sensor adjustment error 1

– Definition- [B ]

During فتوکپی ریکو آفیشیو 650 TD sensor auto adjustment, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 TD sensor output voltage (Vt) is 2.5 volts or higher even though فتوکپی ریکو آفیشیو 650 control voltage is set to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 minimum value ( PWM =  0)

Note: When this error occurs, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 indication of SP2-906-1 is 0.00V.

Possible cause-

 • TD sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 TD sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board.
 • I/O board defective

Note:    In this error condition, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 toner supply is controlled using pixel count and Vsp/Vsg.

SC342: TD sensor adjustment error 2

– Definition- [B ]

During فتوکپی ریکو آفیشیو 650 TD sensor auto adjustment, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 TD sensor output voltage (Vt) does not come in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 target range (2.5 ± 0.1V) within 20 seconds.

Note: When this error occurs, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 indication of SP2-906-1 is 0.00V.

Possible cause-

 • TD sensor defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 TD sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 I/O board.
 • I/O board defective

Note: In this error condition, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 toner supply is controlled using pixel count and Vsp/Vsg.

SC345: Development bias leak

– Definition- [B ]

A development bias leak signal is detected.

–  Possible causes –

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 development bias terminal and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 development P.P.
 • Development P.P. defective

SC350: ID sensor error 1

– Definition- [D ]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 following ID sensor output voltages was detected twice consecutively when checking فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor pattern.

1)  Vsp ≥ 2.5V

2)  Vsp = 0V

–  Possible causes –

 • ID sensor defective
 • ID sensor connector defective
 • Poor ID sensor connector connection
 • I/O board (IOB) defective
 • Charge or development power pack defective
 • Dirty ID sensor
 • Defect at ID sensor pattern writing area of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum

SC351: ID sensor error 2

– Definition- [D ]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 following ID sensor output voltages was detected twice consecutively when checking فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor pattern.

1)          Vsg< 2.5V

2)          Vsg = 0V

3)          فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor output voltage is 5.0V and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 PWM signal input to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor is 0 when checking فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor pattern  Possible causes –

 • ID sensor defective
 • ID sensor connector defective
 • Poor ID sensor connector connection
 • I/O board (IOB) defective
 • Charge or development power pack defective
 • Dirty ID sensor
 • Defect at فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor pattern writing area of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum

SC352: ID sensor error 3

– Definition- [D ]

For 2 s during فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor pattern check, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor pattern edge voltage is not 2.5V.

–  Possible causes –

 • ID sensor defective
 • ID sensor connector defective
 • Poor ID sensor connector connection
 • I/O board (IOB) defective
 • Charge or development power pack defective
 • Dirty ID sensor
 • Defect at فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor pattern writing area of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum

SC353: ID sensor error 4

– Definition- [D ]

One of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 following ID sensor output voltages is detected at ID sensor initialization.

1)          Vsg < 4.0V when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 maximum PWM input (255) is applied to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor.

2)          Vsg ≥ 4.0V when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 minimum PWM input (0) is applied to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor.  Possible causes –

 • ID sensor defective
 • ID sensor connector defective
 • Poor ID sensor connector connection
 • I/O board (IOB) defective
 • Charge or development power pack defective
 • Dirty ID sensor
 • Defect at فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor pattern writing area of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum

SC354: ID sensor error 5

– Definition- [D ]

Vsg falls out of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 adjustment target (4.0 ± 0.2V) during Vsg checking.

–  Possible causes –

 • ID sensor defective
 • ID sensor connector defective
 • Poor ID sensor connector connection
 • I/O board (IOB) defective
 • Charge or development power pack defective
 • Dirty ID sensor
 • Defect at فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID sensor pattern writing area of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum

SC360: Hard disk detection error 1

– Definition- [B ]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main switch turns on, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 machine does not detect فتوکپی ریکو آفیشیو 650 connection signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD.

Possible cause-

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD and BICU
 • Poor connection on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 dc power connector to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD
 • HDD defective
 • BICU defective

SC362: Hard disk detection error 2

– Definition- [B ]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 power switch on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 operation panel turns on, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 machine does not detect فتوکپی ریکو آفیشیو 650 connection signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD.

Possible cause-

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD and BICU
 • Poor connection on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 dc power connector to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD
 • HDD defective
 • BICU defective

SC364: Hard disk drive error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 image data stored in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD cannot be output properly.

– Possible causes –

 • When this SC occurs only once, this problem will be solved after turning فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main power switch off and on.
 • When this SC occurs while performing SP4-911-1 (HDD media check), it can be cured by doing SP4-911-2 (HDD formatting).
 • HDD defective

SC366: Hard disk bad sector maximum

– Definition – [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 number of bad sectors on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD is over فتوکپی ریکو آفیشیو 650 maximum number.

Possible Cause-

 • HDD defective
 • NVRAM defective

SC367: Hard disk (HDD:R) bad sector maximum

– Definition – [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 number of bad sectors on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD is over فتوکپی ریکو آفیشیو 650 maximum number.

Possible Cause-

 • HDD defective
 • NVRAM defective

SC370: IMAC (image compression IC) input FIFO error

– Definition- [B ]

An input FIFO error occurs while inputting image processing in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ASIC ( IMACB), which handles image compression and image data transmission.

Possible cause-

 • BICU defective

SC372: IMAC (image compression IC) output FIFO error

– Definition- [B ]

An output FIFO error occurs while outputting image processing in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ASIC ( IMACB), which handles image compression and image data transmission.

Possible cause-

 • BICU defective

SC374: IMAC (image compression IC) modes setting error

– Definition- [B ]

A mode setting error occurs by changing settings during image processing in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ASIC (IMACB), which handles image compression and image data transmission.

Possible cause-

 • BICU defective

SC376: Data transmission error

Definition-

A data transmission error occurred at فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ASIC which controls data transmission and compression during connecting mode.

Possible cause-

 • Defective connection board
 • Defective or disconnected interface cable
 • Defective SBICU

SC380: Data transmission time out (video input)

– Definition- [B ]

Data input to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IC which controls data transfer and compression is not completed within 20 seconds.

Possible cause-

 • BICU defective
 • SBU defective
 • Printer controller defective

SC382: Data transmission time out (video output)

– Definition- [B ]

Data output from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IC which controls فتوکپی ریکو آفیشیو 650 data transfer and compression is not completed within 20 seconds.

Possible cause-

 • BICU defective
 • LD board defective

SC384: Data transmission time out (connect copy)

Definition-

Data transmission to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 memory does not finish properly within 20 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 start of data transmission.

Possible cause-

 • Defective connection board
 • Defective or disconnected interface cable
 • Defective SBICU

SC386: Data transmission time out (Hard disk write)

– Definition- [B ]

Data input to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IC which controls فتوکپی ریکو آفیشیو 650 data transfer and compression is not completed with in 20 seconds.

Possible cause-

 • BICU defective
 • SBU defective
 • Printer controller defective

SC388: Data transmission time out (Hard disk read)

TBA

SC390: CRC error

Definition-

Electrical noise causes sent data and received data to differ. A CRC check can detect this error.

Possible cause-

 • Defective connection board
 • Defective or disconnected interface cable

SC391: Image storage address error

Definition-

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 SBICU receives an image data output request signal for data that is not stored in memory.

Possible causes-

 • SBICU defective

SC400: Transfer roller leak error

– Definition- [B ]

A transfer roller current leak signal is detected.

–  Possible causes –

 • Transfer P.P. defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 transfer current terminal and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 transfer P.P.

SC401: Transfer roller open error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 transfer roller current feedback signal is not detected.

–  Possible causes –

 • Transfer P.P. defective
 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 transfer current terminal and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 transfer P.P.

SC430: Quenching lamp error

– Definition- [D ]

When finishing فتوکپی ریکو آفیشیو 650 process control initial setting, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum potential which is detected by فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drum potential sensor is out of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 normal range.

–  Possible causes –

 • Quenching lamp defective
 • Poor connection between quenching lamp and charge power pack

SC440: Main motor lock

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main motor lock signal remains low for 2 seconds while فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main motor is on.

–  Possible causes –

 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism
 • Main motor defective

SC441: Development motor lock

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 development motor lock signal remains low for 2 seconds while فتوکپی ریکو آفیشیو 650 development motor is on.

–  Possible causes –

 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism
 • Development motor defective

SC493: Exhaust fan motor lock

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 exhaust fan motor lock signal remains high for 5 seconds while فتوکپی ریکو آفیشیو 650 exhaust fan motor is on.

Possible cause-

 • Exhaust fan motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fan

SC494: Fusing exhaust fan motor lock

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fusing exhaust fan motor lock signal remains high for 5 seconds while فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fusing exhaust fan motor is on.

Possible cause-

 • Exhaust fan motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fan

SC495: Toner recycling unit error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 toner recycling sensor output signal does not change within 500 ms after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main motor turns on.

–  Possible causes –

 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism
 • Toner end sensor detective
 • Poor connection on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 sensor connector

SC496: Toner collection bottle error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 toner collection bottle set switch remains off when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 front door is closed.

–  Possible causes –

 • No toner collection bottle
 • Poor connection on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 switch connector

SC497: Toner recycling motor error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 toner recycling motor connector set signal remains off for 1 second.

–  Possible causes –

 • Toner recycling motor defective
 • Poor connection on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 motor connector

SC501: 1st tray lift malfunction

– Definition- [D ]

 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lift sensor is activated before فتوکپی ریکو آفیشیو 650 pick-up solenoid is activated when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray is pushed in.
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lift sensor is not activated within 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray lift motor starts lifting فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate.
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lift sensor remains activated for 1.5 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray lift motor starts lowering فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate.
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray down sensor is not activated within 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray lift motor starts lowering فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate because of a paper end condition. Possible cause-
 • Tray lift motor defective or poor connection
 • Lift sensor defective or poor connection
 • Tray down sensor defective or poor connection
 • Pick-up solenoid defective or poor connection

SC502: 2nd tray lift malfunction

SC503: 3rd tray lift malfunction

– Definition- [D ]

 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lift sensor is activated before فتوکپی ریکو آفیشیو 650 pick-up solenoid is activated when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray is pushed in.
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lift sensor is not activated within 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray lift motor starts lifting فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate.
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lift sensor remains activated for 1.5 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray lift motor starts lowering فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate. Possible cause-
 • Tray lift motor defective or poor connection
 • Lift sensor defective or poor connection
 • Pick-up solenoid defective or poor connection

SC505: LCT tray malfunction (optional LCT)

– Definition- [D ]

 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lift sensor is not activated within 60 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray lift motor starts lifting فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate.
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray down sensor is not activated within 60 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray lift motor starts lowering فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate.
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lift sensor and tray down sensor are activated at فتوکپی ریکو آفیشیو 650 same time.
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lift sensor is not activated even when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 pick-up roller is still lifted up by فتوکپی ریکو آفیشیو 650 top of paper. Possible cause-
 • Tray lift motor defective or poor connection
 • Lift sensor defective or poor connection
 • Pick-up solenoid defective or poor connection
 • Paper end sensor defective

SC510: Paper feed motor locks

– Definition- [D ]

 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lock signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 paper feed motor is detected for 3,000 ms during rotation.
 • Poor connection is checked once when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main switch is on. Possible cause-
 • Paper feed motor defective or poor connection
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism
 • Lower front door safety switch defective
 • Lower front door safety switch bracket deformation

SC511: LCT motor lock (optional LCT)

– Definition- [D ]

 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 lock signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 LCT transport motor is detected for 50 ms during rotation. (فتوکپی ریکو آفیشیو 650 detection period does not include 300 ms of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 starting up.)
 • Poor connection is checked once when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main switch is on. Possible cause-
 • LCT transport motor defective or poor connection
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism

SC515: Tandem rear fence motor error

– Definition- [D ]

 • When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray is pushed in, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 rear fence return sensor and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 rear fence HP sensor are already on.
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 rear fence return sensor is not on within 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 rear fence motor starts.
 • فتوکپی ریکو آفیشیو 650 rear fence HP sensor is not on within 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 rear fence starts moving to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 home position. Possible cause-
 • Rear fence motor defective or poor connection
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism

< Note> فتوکپی ریکو آفیشیو 650 oفتوکپی ریکو آفیشیو 650r trays are still available to use.

SC516: Tandem side fence motor error

Japanese version only

SC520: Duplex jogger motor error 1

– Definition- [C ]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 jogger fence moves to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 home position, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 jogger HP sensor does not turn on even if فتوکپی ریکو آفیشیو 650 jogger fence motor has moved فتوکپی ریکو آفیشیو 650 jogger fence 153.5 mm.

–  Possible causes –

 • Jogger fence motor defective or poor connection
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism

SC521: Duplex jogger motor error 2

– Definition- [C ]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 jogger fence moves from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 home position, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 jogger fence HP sensor does not turn off even if فتوکپی ریکو آفیشیو 650 jogger motor has moved فتوکپی ریکو آفیشیو 650 jogger fence 153.5  mm.

–  Possible causes –

 • Jogger fence motor defective or poor connection
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism

SC530: By-pass feed motor lock

– Definition- [C ]

A by-pass feed motor lock signal is detected for more than 2 seconds during rotation.

–  Possible causes –

 • By-pass feed motor defective or poor connection
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism

SC531: Fusing/duplex motor lock

– Definition- [C ]

A fusing/duplex motor lock signal is detected for more than 2 seconds during rotation.

–  Possible causes –

 • Fusing/duplex motor defective or poor connection
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism

SC541: Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmistor open

– Definition- [A ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fusing temperature detected by فتوکپی ریکو آفیشیو 650 فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmistor is below 7°C for 35 seconds.

–  Possible causes –

 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmistor defective or out of position
 • Poor فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmistor terminal connection

SC542: Fusing temperature warming-up error

– Definition- [A ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fusing temperature does not reach فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fusing standby temperature within 5 minutes after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main power switch is turned on.

–  Possible causes –

 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmistor defective or out of position
 • Fusing lamp open
 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmofuse open
 • BICU defective
 • Power supply board defective
 • Poor fusing unit connection

SC543: Fusing overheat error 1 (software)

– Definition- [A ]

A fusing temperature of over 230°C is detected for 5 seconds by فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmistor.

–  Possible causes –

 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmistor defective
 • BICU defective
 • I/O board (IOB) defective

SC544: Fusing overheat error 1 (hardware)

– Definition- [A ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU detects an overheat error even if فتوکپی ریکو آفیشیو 650 protection in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 software does not work.

Possible cause-

 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmistor defective
 • BICU defective
 • I/O board defective

SC545: Fusing overheat error 2

– Definition- [A ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fusing lamp stays on at full power for 45 seconds while in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stand-by condition after warming-up is completed.

–  Possible causes –

 • Fusing فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmistor out of position

SC546: Fusing ready temperature malfunction

– Definition- [A ]

 • A change in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fusing temperature by 20°C or more compared with فتوکپی ریکو آفیشیو 650 temperature of 1 second ago occurs 2 times consecutively.
 • A change in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fusing temperature by 20°C or more compared with فتوکپی ریکو آفیشیو 650 temperature of 1 second ago occurs 3 times consecutively for 1 minute. Possible cause-
 • Poor connection on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 فتوکپی ریکو آفیشیو 650rmistor
 • Poor connection on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 fusing unit connector

SC547: Zero cross signal malfunction

– Definition- [B ]

 • When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 main switch is on, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 frequency measured by فتوکپی ریکو آفیشیو 650 number of zero cross signals for 500 ms is larger than 66Hz or smaller than 45Hz.
 • It is measured 3 times consecutively for 500 ms that فتوکپی ریکو آفیشیو 650 interval between a zero cross signal and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 next one is 7.5 ms or shorter. Possible cause-
 • Power supply unit defective
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ac power line

SC590: Toner collection motor error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 toner collection motor sensor output does not change for 3 seconds while فتوکپی ریکو آفیشیو 650 toner collection motor is on.

–  Possible causes –

 • Toner collection motor defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism
 • Poor toner collection motor connector connection
 • IOB defective
 • Toner collection motor sensor defective

SC601: Communication error between BICU and MCU

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU cannot communicate with فتوکپی ریکو آفیشیو 650 MCU board properly.

–  Possible causes –

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU and MCU
 • MCU defective
 • BICU defective

SC602: Communication error between BICU and HDD controller

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU cannot communicate with فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD controller properly.

–  Possible causes –

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU board and HDD control board
 • BICU board defective

SC620: Communication error between BICU and ADF 1

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 TXD and RXD signals between BICU and ADF main board do not stabilize.

–  Possible causes –

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU board and ADF main board
 • Noise on interface cable

SC621: Communication error between BICU and ADF 2

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 TXD and RXD signals between BICU and ADF main board do not stabilize.

–  Possible causes –

 • Poor connection between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU board and ADF main board
 • ADF main board defective
 • BICU board defective

SC622: Communication error between BICU and ADF 3

– Definition- [B ]

Software error after abnormal user operation.

–  Possible causes • Software error SC625: Communication error between BICU and finisher 1

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 acknowledge signal does not come back from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 finisher or mailbox to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU board 3 times consecutively.

Possible cause-

 • Finisher or mailbox main board defective
 • BICU board defective
 • Poor connection between BICU board and finisher or mailbox main board
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 interface cable

SC626: Communication error between BICU and finisher 2

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU board receives a low signal even when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 communication line is connected between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU board and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 finisher or mailbox.

Possible cause-

 • Finisher or mailbox main board defective
 • BICU board defective
 • Poor connection between BICU board and finisher or mailbox main board
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 interface cable

SC630: CSS (RSS) communication error between line adapter and CSS center

Japan only

SC635: Communication error between BICU and paper feed board 1

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 acknowledge signal does not come back from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 paper feed board to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU board 3 times consecutively.

Possible cause-

 • Paper feed board defective
 • BICU board defective
 • Poor connection between BICU board and paper feed board • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 interface cable

SC636: Communication error between BICU and paper feed board 2

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU board receives a low signal even when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 communication line is connected between فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU board and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 paper feed board.

Possible cause-

 • Paper feed board defective
 • BICU board defective
 • Poor connection between BICU board and paper feed board
 • Noise on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 interface cable

SC700: ADF original pick-up malfunction 1

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 pick-up roller H.P sensor signal does not change after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 pick-up motor has turned on.

–  Possible causes –

 • Pick-up roller H.P sensor defective
 • Pick-up motor defective
 • Timing belt out of position
 • ADF main board defective

SC701: ADF original pick-up malfunction 2

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 pick-up roller HP sensor is not activated even after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 pick-up motor turns on.

Possible cause-

 • Pick-up roller HP sensor defective
 • Pick-up motor defective
 • ADF main board defective

SC702: ADF feed-in motor lock

– Definition- [B’ ]

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 650 encoder signal cannot be detected within a specific time when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 feedin motor is on.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 650 pulse signal from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 length sensor is not detected within a specific time when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 feed-in motor is on. Possible cause-

 • Feed-in motor defective
 • Length sensor defective
 • Cable for length sensor or feed-in motor defective
 • Main board defective

SC703: ADF transport motor lock

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 encoder signal cannot be detected within a specific time when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 transport motor is on.

Possible cause-

 • Transport motor defective
 • Cable for transport motor defective
 • Main board defective

SC704: ADF feed-out motor lock

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 encoder signal cannot be detected within a specific time when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 feed-out motor is on.

Possible cause-

 • Feed-out motor defective
 • Cable for feed-out motor defective
 • Main board defective

SC705: ADF bottom plate motor error

– Definition- [B’ ]

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate position sensor does not turn on when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate motor lifts فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate HP sensor does not turn on when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate motor lowers فتوکپی ریکو آفیشیو 650 bottom plate. Possible cause-

 • Bottom plate position sensor defective
 • Bottom plate HP sensor defective
 • Bottom plate motor defective
 • Main board defective

SC720: Finisher transport motor error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 encoder pulse of فتوکپی ریکو آفیشیو 650 transport motor does not change state (high/low) within a certain period of time.

Possible cause-

 • Finisher transport motor defective or poor connection
 • Finisher main board defective
 • Too much load on drive mechanism

SC722: Finisher jogger motor error

– Definition- [B ]

1)   فتوکپی ریکو آفیشیو 650 finisher jogger H.P sensor remains de-activated for more than a certain time when returning to home position.

2)   فتوکپی ریکو آفیشیو 650 finisher jogger H.P sensor remains activated for more than a certain time when moving away from home position.  Possible causes –

 • Jogger H.P sensor defective
 • Jogger motor defective

SC724: Finisher staple hammer motor error

– Definition- [B ]

Stapling does not finish within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 staple hammer motor turned on.

–  Possible causes –

 • Staple hammer motor defective
 • Staple jam

SC725: Finisher stack feed-out motor error

–  Definition – [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stack feed-out belt H.P sensor does not activate within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stack feed-out motor turned on.

–  Possible causes –

 • Stack feed-out H.P sensor defective
 • Stack feed-out motor defective

SC726: Finisher shift/lift motor error

–  Definition – [B ]

1)  Tray shift does not finish within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 shift motor turned on.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stack height sensor does not activate within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 shift tray lift motor turned on.

–  Possible causes –

 • Shift motor defective
 • Shift tray lift motor defective

SC727: Finisher stapler rotation motor error

–  Definition – [B ]

1)  Stapler rotation does not finish within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stapler rotation motor turned on.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stapler does not return to its home position within a certain time after stapling finished.  Possible causes –

 • Stapler rotation motor defective
 • Poor stapler rotation motor connection

SC729: Finisher punch motor error

–  Definition – [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 punch H.P sensor does not activate within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 punch motor turned on.

–  Possible causes –

 • Punch motor defective
 • Punch H.P sensor defective
 • Poor punch motor connection

SC730: Finisher stapler position motor error

–  Definition – [B ]

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stapler H.P. sensor stays on for longer than normal when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stapler motor turns on to return فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stapler to its home position.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stapler H.P sensor does not turn on within a certain time after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stapler motor turned on to move فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stapler away from home position.  Possible causes –

 • Stapler motor defective
 • Stapler H.P sensor defective
 • Poor stapler motor connection

SC731: Finisher paper exit guide plate motor lock

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 exit plate HP sensor does not turn on within 800 ms when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 exit plate returns to its home position.

Possible cause-

 • Exit plate motor defective
 • Too much load to exit plate motor
 • Exit plate motor connector defective
 • Exit plate HP sensor defective
 • Main board defective

SC735: Finisher pre-stack motor error

– Definition- [B ]

It occurs 2 times consecutively that فتوکپی ریکو آفیشیو 650 pre-stack HP sensor is not activated within 400 pulses after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 pre-stack motor starts.

Possible cause-

 • Pre-stack HP sensor defective or poor connection
 • Pre-stack motor defective
 • Finisher main board defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism

SC736: Finisher paper exit guide plate motor error

– Definition- [B ]

It occurs 2 times consecutively that فتوکپی ریکو آفیشیو 650 paper exit guide plate HP sensor is not activated within 750 ms after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 paper exit guide plate motor starts.

Possible cause-

 • Paper exit guide plate sensor defective or poor connection
 • Paper exit guide plate motor defective
 • Finisher main board defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism

SC737: Finisher staple waste full

– Definition- [A ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 box for staple waste becomes full.

Possible cause-

 • Box is full of staple waste
 • Staple waste sensor defective

SC738: Finisher shift tray lift motor error

– Definition- [B ]

It occurs 2 times consecutively that;

1)  فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stack height sensor is not activated within 50 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 motor starts lifting فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray.

2)  فتوکپی ریکو آفیشیو 650 stack height sensor is still activated 5 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 motor starts lowering فتوکپی ریکو آفیشیو 650 tray. Possible cause-

 • Stack height sensor defective or poor connection
 • Shift tray lift motor defective
 • Finisher main board defective
 • Too much load on فتوکپی ریکو آفیشیو 650 drive mechanism

SC740: 1,000-sheet finisher error in finisher area

TBA

SC741: 1,000-sheet finisher error in saddle stitching area

TBA

SC900: Electrical total counter error

– Definition- [A ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 total counter contains something that is not a number.

–  Possible causes –

 • NVRAM defective

SC901: Mechanical total counter error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 mechanical counter is not connected.

Possible cause-

 • Mechanical total counter defective
 • Mechanical total counter connector not connected

SC951: F-gate signal error 2

– Definition- [B’ ]

When فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU has already received فتوکپی ریکو آفیشیو 650 F-gate signal (laser writing start trigger signal), فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU receives anoفتوکپی ریکو آفیشیو 650r F-gate signal.

–  Possible causes –

 • SBICU defective

SC953: Scanner image setting error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 settings that are required for image processing using فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner are not sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU.

–  Possible causes –

 • Software defective

SC954: Printer image setting error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 settings that are required for image processing using فتوکپی ریکو آفیشیو 650 printer controller are not sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU.

–  Possible causes • Software defective SC955: Memory setting error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 settings that are required for image processing using فتوکپی ریکو آفیشیو 650 memory are not sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU.

–  Possible causes –

 • Software defective

SC956: Scanner setting ID error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID that is sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU for scanner parameter setting is different from expected.

Possible cause-

 • Software error

SC957: Scanner return ID error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID that is sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU for فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner return signal is different from expected.

Possible cause-

 • Software error

SC958: Scanner ready ID error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID that is sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU for فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanner ready signal is different from expected.

Possible cause-

 • Software error

SC959: Printer setting ID error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID that is sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU for فتوکپی ریکو آفیشیو 650 printer setting signal is different from expected.

Possible cause• Software error SC960: Printer return ID error

– Definition- [B ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID that is sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU for فتوکپی ریکو آفیشیو 650 printer return signal is different from expected.

Possible cause-

• Software error

SC961: Printer ready ID error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID that is sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 printer controller in فتوکپی ریکو آفیشیو 650 printer controller printing ready condition is incorrect.

–  Possible causes –

 • Software defective

SC962: Memory setting ID error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID that is sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 memory when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU sent فتوکپی ریکو آفیشیو 650 memory ready signal is incorrect.

–  Possible causes –

 • Software defective

SC963: Memory finishing ID error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ID that is sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 memory when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU sent فتوکپی ریکو آفیشیو 650 memory finish signal is incorrect.

–  Possible causes –

 • Software defective

SC964: Printer ready error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 print ready signal is not generated for more than 17 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 IPU received فتوکپی ریکو آفیشیو 650 print start signal.

–  Possible causes • Software defective SC970: Scanner ready error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 MCU does not send فتوکپی ریکو آفیشیو 650 ready signal for 10 seconds after فتوکپی ریکو آفیشیو 650 scanning start command is sent to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 MCU.

Possible cause-

 • Communication error between BICU and MCU
 • MCU software defective
 • Buffer is full

SC980: HDD access error

– Definition- [B ]

Incorrect parameter is sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD controller.

–  Possible causes –

 • Software defective
 • BICU defective

SC982: HDD construction error

– Definition- [B’ ]

A HDD that does not have فتوکپی ریکو آفیشیو 650 correct specifications has been installed.  Possible causes –

 • Insufficient memory
 • Incorrect hard disk type

SC984: HDD response error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD controller does not generate any response when فتوکپی ریکو آفیشیو 650 BICU sends a read/write signal to فتوکپی ریکو آفیشیو 650 HDD controller.

–  Possible causes –

 • Software defective
 • HDD defective or poor connection

SC990: Software performance error

– Definition- [B’ ]

فتوکپی ریکو آفیشیو 650 software performs an unexpected function.

–  Possible causes –

 • Software defective

NOTE: When this SC occurs, فتوکپی ریکو آفیشیو 650 file name, address, and data will be stored in فتوکپی ریکو آفیشیو 650

NVRAM. فتوکپی ریکو آفیشیو 650se data can be checked by entering SP mode فتوکپی ریکو آفیشیو 650n pressing

“0”.

Note فتوکپی ریکو آفیشیو 650 above data and فتوکپی ریکو آفیشیو 650 situation in which this SC occurs. فتوکپی ریکو آفیشیو 650n report فتوکپی ریکو آفیشیو 650 data and conditions to your technical control center

اشتراک گذاری در:

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید