کدها و خطای کونیکا مینولتا c650

SSD SUPPORT SOLUTIONS bizhub C451 – ALL ACTIVE SOLUTIONS March 2009

This document contains information that was exported directly from Konica Minolta’s SSD Support knowledge base.  Some solutions may contain hyperlink references which originally contained links to graphic or text files.  If you wish to view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se files, you must access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   solutions via SSD CS Expert Support on Konica Minolta’s website, www.kmbs.konicaminolta.us.

Legal Notice

This document is designed as a diagnostic tool, primarily for Konica Minolta’s support personnel, and authorized service representatives.  Konica Minolta recommends that all service be performed by an authorized service representative.  Users are responsible for seeking advice of a Konica Minolta authorized service representative regarding فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   information, opinion, advice or content of this document.

USER AGREES THAT USE OF THIS DOCUMENT IS AT USER’S SOLE RISK AND THAT THIS DOCUMENT IS PROVIDED

ON AN AS IS BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EI کونیکا مینولتا c650  R EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF TITLE OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, O کونیکا مینولتا c650  R THAN THOSE WARRANTIES THAT ARE IMPLIED BY LAW AND INCAPABLE OF

EXCLUSION.  IN NO EVENT WILL KONICA MINOLTA OR THOSE ACTING ON ITS BEHALF BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF YOUR USE OF THIS DOCUMENT.

Copyright 2008, Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc.

 bizhub C451 Abnormal noise or odor

Solution ID TAUS0703379EN*              Solution Usage 52

Description

Squeaking noise from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fusing unit.

Solution

CAUSE: Fusing unit failure.

SOLUTION:  This issue has been escalated to Konica Minolta Business Technologies in Japan.

KMBS/SSD is working with partners in support and R & D in Japan to obtain a resolution for this issue as quickly as possible.

If viewing this solution via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web, please establish a ticket via ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web or by calling فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   contact center at      1-800-825-5664      . Once a ticket has been established an E-mail will be sent when this solution is updated.

IMPORTANT:  For phone advisors, please attach thissolution to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ticket so thatan automatic E-mailwill be sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   technician when this solution is updated. Please end فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   call with call code “Escalated to Japan”.

Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fusing unit (p/n A00JR72122). Serial number cut-in is as follows:

bizhub C550 A00J010008998 and below

bizhub C451 A00K010009747 and below

bizhub C650 A00H010001659 and below

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ASG/SSD

Solution ID TAUS0703215EN*              Solution Usage 13

Description

“Creaking” (or squeaking) noise from fusing unit.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bushing which holds فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   brush roller in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fusing unit is slightly angled to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   roller shaft; فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   edge of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bushing is “vibrating”.

SOLUTION: Please apply heat-resistant conductive grease like SANKOL ECG25(p/n A00JPP0000) between فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   brush roller and bushing (see attachment).    Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0800191EN*  Solution Usage    3

Description

C3101 (C-3101)with anabnormal noisefrom فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  fusing unit.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fusing drive unit was not installed properly. As a result, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is excessive spacebetween فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   gearon فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   gearon فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fusing unit; کونیکا مینولتا c650   drive is not transmitted properly.

SOLUTION: Please reinstall فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fusing drive unit and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   exit drive unit and confirm فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   installation of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driving units by referring to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached file.

Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   gear (p/n A00J 2355 00) if itis damaged (stripped) by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   worm motor (p/n A00J R749 00).

Also,please see attachment ( gear.pdf ) as a reference.To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan) and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703394EN*  Solution Usage

Description Abnormal noise.

 bizhub C451 Abnormal noise or odor

Solution

CAUSE: Power supply fan is noisy.

SOLUTION: Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  power supply fanmounting countermeasure as explained in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Parts Modification Notice and associated Applied Product Information.

Note  :To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 bizhub C451 Breakage, damage, malformed, removed part

Solution ID TAUS0702441EN*              Solution Usage 3

Description FS-608, C1104.

Solution

CAUSE: A damagedCoupling Gear in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   stacker section of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-608.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   18-tooth (18T) Coupling Gear (p/n 129U 7704 1).

Note  : Please refer to page 13 of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   May 2007 FS-608 Parts Manual (attached). To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE: Solution provided by Bill Griswell -Gordon Document Products in    Marietta ,  Georgia

Solution ID TAUS0800902EN*              Solution Usage 2

Description

DF-610/DF-611, jamming on 2nd side.

Solution

CAUSE:Damaged mylar on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   2nd transport guide plate.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   damaged mylar (p\n 9J07 4703 01).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant and Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703203EN*  Solution Usage

Description

FS-517/FS-608, lower cover plate is bent out of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   box at installation.

Solution

CAUSE: When placing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   palette, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lower cover plate (p/n A07R16090)was damaged by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   packing material.

SOLUTION: This issue only affected a small percentage of FS-517/FS-608 finishers. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correction in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   packing material has been changed for FS-517 (S/N A07R00604 and later) and FS-608 (S/N A07U0081 and later).

Since فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is only a limited supply of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lower covers (p/n A07R16090-FOC) فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   program will expire in 6 months or when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FOC lower covers are depleted.

To obtain a free-of-charge lower cover plate (p/n A07R16090-FOC), please follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedure below:

FOC PART(S) ORDERING PROCEDURE (U.S. market only) :

Free-of-Charge (FOC) part(s) can be ordered via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   online KMBS Technical (FOC) & Special Programs order form which is accessible in

MyKonicaMinolta.com => Service => Warranty, Repair& Special Programs => Warranty Services & Technical/FOC Programs =>SSD Technical (FOC) & Special Programs.

Upon receipt and verification of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   online claim information, KMBS Logistics Operations will process a Free-of-Charge parts order. All parts will be shipped via UPS Ground Service. KMBS will ship all parts at no-charge; no invoice will be generated. Questions related to an FOC parts claims may be directed to KMBS Logistics Operations by calling 201-934-5339.

IMPORTANT REMINDER  :As mentioned above, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FOC program will end ei کونیکا مینولتا c650  r in 6 months or when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FOC lower covers are depleted.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor and Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ESS/SSD

Solution ID            TAUS0801319EN*

Description

C1183 (C-1183) when printing to Tray 3 on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-519 finisher.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bracket that holds PS11 (p/n 4037 0905 01) is malformed.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PS11 holding bracket (p/n 9J08 9104 00).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0801519EN*

Description

JS-504/JS-505, lower tray lever breakage.

 Solution Usage
 bizhub C451 Breakage, damage, malformed, removed part

Solution

Please refer toBulletin Number 6481for details. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID             TAUS0801971EN*  Solution Usage

Description

P-22after install.

Solution

CAUSE: Laser unit mounting posts are broken off when MFP installed causing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   color misregistraion P-22 error. Tray 1 may have been stuck and, when forced open, can also break off laser unit mounting poststhatmay protrude through into Tray 1.

SOLUTION: Epoxy post back onto laser unit or replace entire laser unit (P/H assembly).  bizhub C451/C550 – p/n A00J R741 00  bizhub C650 – p/n A00H R700 00

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike McCarthy, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0808549EN*   Solution Usage

Description

LU-301, Caster weld failure.

Solution

CAUSE: Manufacturing anomaly. Insufficient spot-welding of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   nuts on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   left support plate.

SOLUTION: Please review فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Bulletin Number 6627 for additional information. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

Solution ID TAUS0702732EN*              Solution Usage 31

Description

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP will not come out of Power Save Mode when a print job is sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409. This occurs mainly in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   morning when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine stays in Power Save Mode overnight. Main body and controller may need to be power-cycled in order for printing to take place.

Solution

CAUSE: System code version 1.0 firmware bug causing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 to lose communication with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body.

SOLUTION: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 must have patches 1-U52ZX and 1-UF108 installed to allow communication to be maintained during فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Low Power Mode. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se patches only apply to IC-409 system code version 1.0 and should not be installed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 running system code version 1.01 and above.    Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware and system software are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ron Reed and Tony Pizzoferrato, ESS/SSD

Solution ID TAUS0800785EN*              Solution Usage 21

Description

With IC-409 version 1.01 system code, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP will not come out of Power Save Mode when a print job is sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409.This occurs mainly in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   morning when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine stays in Power Save Mode overnight. Main body and controller may need to be power-cycled in order for printing to take place.

Solution

CAUSE: Firmware bugwith فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 version 1.01 in which itloses communication with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP goes into Power Save Mode.

SOLUTION: A new patch file (1-XL217)for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 isavailable that corrects this issue.

Patch files are available for download via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector:

1. Login in via  www.mykonicaminolta.com

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Service” link located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   top of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “SSD (DNA, Drivers, MSDS)” link located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   left.

4. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Continue on to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD Home Page” link located in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   middle of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page.

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Download MSDS, Drivers, Firmware and more” link located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   left.

6. Search for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   patch file name or select Color Products => IC-409 => System Code.    Note:

1.Please ensure that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 system code 1.01 has patch 1-W5C85 (16.8MB)installed prior to installing patch 1-XL217 (17.94MB).

 1. If issuepersists after installing patch 1-XL217, please install patches 1-ZB8PP and   1-105NZD.
 2. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attachedRelease Notesand o کونیکا مینولتا c650  r documentation for more detail on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se patches. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution byTony Pizzoferrato, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0700907EN*  Solution Usage    9

Description

How to scan to E-mail using an Emperon controller.

Solution

See فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documents, whichhave step-by-step Scan to E-mail setup instructions for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon standard controllers. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  seare training documents andare structured using classroom examples. Be sure to replace site-specific parameters (TCP/IP addresses, E-mail addresses, etc., with those specific to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   installation.

Note  : To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702393EN*  Solution Usage    8

Description

With فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 installed, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network communication between فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   client PC and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP may fail.”Unable to Connect to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Network” messagemay display after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP times out when attempting to connect. This occurs mainly when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 and MFP are manually configured for TCP/IP.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   IC-409 will attempt to resolve any TCP/IP addressing conflict but is not able to due to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address being manually set.

SOLUTION:To allow proper addressing and communication, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Shut down فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC -409.

2. On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body, set Utility/Admininistration Setting/Network Setting/TCP-IP Setting/IP Setting to Auto Input.

3. Power down فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body.

4. Power up فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC -409.

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

5. After 3 minutes, power up فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body.

This will allow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 to act as a DHCP server and set a TCP/IP address on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body NIC.Since فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP NIC is addressed by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409, a conflict does not exist.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0647541EN*

Description

FK-502, C-B003 after installing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax kit.

Solution

PROBABLE CAUSES:

 1.  کونیکا مینولتا c650   fax board is installed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   incorrect slot. Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax board in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   rearmost slot.
 2.  کونیکا مینولتا c650   Fax (Sub) was set to Set at installation.

Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax (Sub) to Unset in Service Mode by performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:  a. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Mode.

b. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Option Board Status.

c. Select Unset of Fax (Sub).

d. Select End and Exit to return to copy screen.

3. کونیکا مینولتا c650   FK-502 board is not seated properly.

Remove and reseat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax board.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio and Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage 6
Solution ID            TAUS0702345EN*  Solution Usage 6
Description

PLEASE POWER ON CONTROLLER message. Fiery® is correctly configured. This may occur after upgrading فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 to version 1 .01.

Solution

CAUSE: Incorrect firmware or corrupted system software.

SOLUTION:Update فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP firmware to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  most current base firmware available.

If message reoccurs, remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sticker covering فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service mode switches and flip فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   switches ON/OFF at least 3x. Return th e swi tches to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   OFF position andreinstall فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   system software. Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following patches:

1- W5C 85

1- VKPBU 1- THD8Q

1- XL 217

1- ZB8PP

1- Z5Q9E

1-105NZD

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software (and patches)is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. A ccess t he Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0702294EN*

Description

How to configure LDAP access on a Lotus® Notes R5 or R6 server.

Performing a LDAP Search using an Anonymous Connection via Lotus Notes.

(supportedLDAPVersion) not enabled.

Solution

 Solution Usage                4
  LDAP Production R5/R6 server setup :

1. Edit Notes.ini and add LDAP task. ServerTasks = Router, Replica, Update, Amgr, AdminP, CalConn, Event, Sched, Stats, HTTP, POP3, maps, LDAP.

2. Create a new Configuration document for LDAP to control Anonymous Access.

3. Create a new Configuration doc, call it Allservers in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Group or Server name, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n save and close فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   doc.

4. Now open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Allservers doc. Note that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Basics tab has changed.

5. Select Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se settings as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default for all servers. Note that Group or Server name is now *-Default-. Also فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is now an LDAP tab.

6. Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fields that you want to be accessible button.

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

7. Set it to show First Name InternetAddress and LastName only. Do this so only limited info is available.    Notes  :

a. If you upgrade a server from a previous release to Lotus® Domino 6, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LDAP service uses فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LDAP anonymous access configuration from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   previous release. If you create or edit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   domain Configuration Settings documents after updating فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   directory with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Lotus® Domino 6  PUBNAMES.NTF design, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   list of attributes allowed for anonymous access include فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following attributes (attached – ldap1.pdf)not listed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   previous release:

b. کونیکا مینولتا c650   Allservers configuration doc will only affect فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   servers running LDAP. It will also allow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFPs to access LDAP without using an au کونیکا مینولتا c650  ntication account and password. This is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   method that all users are using according to Lotus® Incident 1632724.   c. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document for more detail.

d. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document(s), Microsoft® Word® or Word® Viewer must be installed. Word® Viewer 2003 (11.7MB) can be obtained free from Microsoft® at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following URL;  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?DisplayLang=en&FamilyID=95e24c87-8732-48d5-8689-ab826e7b8fdf .   e. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID             TAUS0702439EN*  Solution Usage    4

Description F023.

Solution

CAUSE: MFPB failed.

SOLUTION:Perform a Data Clear. Reseat all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connections on PWB-MFPB. Replace MFPB if necessary and flashMFP with most current firmware. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem persists, swap NVRAM.

IMPORTANT:   All requests for NVRAMs must be approved by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD Hotline and a problem ticket generated.   If a request is received without an established problem ticket number فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   request will be denied.

PARTS : bizhub C550 – PWB-MFPB (p/n A00J H020 07); bizhub C451- PWB-MFPB (p/n A00J H020 07); bizhub C650 – PWB-MFPB (p/n A00J H021 00)    Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702651EN*  Solution Usage    3

Description

C1127 (C-1127) error code.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   after punch shift home sensor (PS303) is not turned ON after a lapse of a given time after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   punch shift motor (M302) is turned ON.

SOLUTION:Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Punch drive board (PDB) (p/n A04F H010 01) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Finisher Control Board (p/n A07R H090 12).

Note  : If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   error reoccurs, perform a System Error Clear:

1.Enter Tech Rep Mode.

2.Press System 1.

3.Press Initialization.

4.Press System Error Clear and press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Start key.

5.Power فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine OFF/ON using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch.

CAUTION  :When attempting to flashfirmware,if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   error code is not cleared, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine willget stuckat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PRCB and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   flash will be unsuccessful.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800406EN*  Solution Usage    3

Description

FK-502, T81 message is displayed when attempting to fax out without فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   OFF HOOK option selected.  If, OFF HOOK is selected فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax is sent successfully.

Solution

CAUSE:  Dial Tone Detection is set to ON.

SOLUTION:  To set Dial Tone Detection to OFF, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Press Stop-0-0-Stop-0-1.
 4. Touch [FAX] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Touch [NetWork] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [NetWork Setting 2] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Dial Tone Detection setting selection option will be displayed at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   top of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 7. Touch [OFF] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 8. Touch [END] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 9. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Power فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copier OFF/ON to lock فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax unit.

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Ian Lynch and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0702318EN*  Solution Usage

Description

After connecting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® IC-409 to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP, Scan to FTP and Scan to E-mail stop working. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® is accessible when PINGed; Pagescope web connection can be accessed,and can print.

Solution

CAUSE: Incorrect system settings.

SOLUTION:During فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 installation make sure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following is settings are entered in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body options:

1.In Service Mode Under [System2], set selection to[Controller1].

2.In Utility=> Administrator Settings => TCP/IP Settings => IP Settings => set to AUTO. This will allow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n obtain a TCP/IP address from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409.

Note  : This is very important when switching between built-in and Fiery® controller.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

2
Solution ID            TAUS0703698EN*

Description

FK-502, unable to transmit or receive and an error R09 is indicated.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   hard drive is not installed.

SOLUTION: Re-install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   hard drive by performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Tech Rep mode.

2. Press System 2.

3. Press HDD.

4. Press Installed.

5. Power machine OFF/ON using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio/Chuck Tripp/Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage 2
Solution ID            TAUS0801356EN*

Description

Cannot print to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address has been entered and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP was rebooted.

Solution

 Solution Usage 2
 CAUSE: Incorrect configuration.

SOLUTION: In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin mode under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP\IP settings, set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP to  DHCP  and reboot it. This will allow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP to browse th e  DHCP field is populated, enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP original static TCP/IP address under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP\IP settings and reboot فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  it again.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

network. Once فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650
Solution ID            TAUS0653781EN*

Description

FK-502, unable to TX from operation panel or with RightFax®. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax screen can not be accessed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   operation panel.

Solution

CAUSE: Fax TX Restrict is ON.

SOLUTION: Set Fax TX Restrict OFF. To set Fax TX Restrict OFF, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator mode.

2. Select Security Setting.

3. Select Security Details.

4. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   down arrow.

5. Select Restrict Fax TX.

 Solution Usage 1
 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

6. Select OFF.

7. Select Close 4 times to exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator mode.

SPECIAL NOTE : Solution provided by Shane Dempsey, U.S. Imaging Solutions, LLC. and Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702079EN*   Solution Usage    1

Description

CD252 (C-D252) code at start up.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Controller 1 setting is enabled in Tech. Rep. Mode without فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 (Fiery® controller) installed.

SOLUTION: To reset فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   error code, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press Utility/Counter button.
 2. Press ‘Job Details button’ on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   operation panel.
 3. Press Utility/Counter button.
 4. Repeat steps 3 and 4 until ‘Meter Count’ is displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   operation panel.
 5. Press ‘Check Details’ button.
 6. Enter Tech. Rep Mode (Stop, 0, 0, Stop, 0, 1).
 7. Press ‘System 2’ button.
 8. Press ‘Image Controller’. Button.
 9. Press ‘Controller 0’ for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   standard controller.

10. Exit Tech Rep Mode.

11. Cycle power OFF/ON.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0702135EN*   Solution Usage    1

Description

T81 when attempting to transmit a fax TX using one-touch dialing.

Solution

CAUSE: Dial tone not detected.Fax TX off hook is OK. Fax RX is OK.

SOLUTION: When setting up one-touch dialing, insert at least one extra pause to allow time for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PBX dialtone to be detected.Also make sure to disable Dial Tone Detection ; go to:

1. Service Mode.

2. Fax.

3. Network.

4 .Network Setting 2.

5, Dial Tone Detection and set it to OFF.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801190EN*  Solution Usage    1

Description

Finishing options do not work via IC-409 when selected through any driver.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   No Au کونیکا مینولتا c650  ntication and Account Printing setting under server setup on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 is set incorrectly.

SOLUTION: If Account tracking and User Au کونیکا مینولتا c650  ntication are being utilized for printing, ensure that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   No Au کونیکا مینولتا c650  ntication and Account Printing setting is set to Enabled. If Account tracking and User Au کونیکا مینولتا c650  ntication are not being utilized for printing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n ensure that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   No Au کونیکا مینولتا c650  ntication and Account Printing setting is set to Disable.

How to set No Au کونیکا مینولتا c650  ntication and Account Printing setting;  1. Utility button.

2. Controller details.

3. Menu => Run Setup => Yes => OK.

4. Password => Fiery.1=>ENTER.

5. Server Setup => Enter => OK => OK => Enter => OK => OK => OK => down arrow to select Enable or Disable => OK

6. Menu => Save changes => Yes => OK.

7. Exit setup.

8. Reboot system.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD and Mike McCarthy, Production Print/SSD

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

Solution ID TAUS0808082EN*                Solution Usage   1

Description

Network tab disappears.

Solution

CAUSE: Even though فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   configuration page shows an IP address, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP needs to reassign فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IP address.

SOLUTION: ARP and Ping will assign فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IP address on network card remotely.

1. Check فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MAC address on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP. Be sure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network cable is plugged into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network.

2. Open a Command prompt on a networked PC.

3. Type ‘arp -a’ (without فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   quotation marks). Confirm that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MAC address of MFP is not listed.

4. Type ‘arp -s IP_address_of_MFP Mac_Address_of_MFP’

Example: ‘arp –s 11.11.51.5 00-20-6B-5C-A9-12’

5. Type ‘arp –a’ and cconfirm that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MAC address of MFP is listed.

6. Type ‘ping IP_address_of_MFP –t’. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re should be a series of responses showing communication with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.   Example: ‘ping 11.11.51.5 -t’

7. Quit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ping by pressing Ctrl+C.

Note: Print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document for reference.

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ASG/SSD

Solution ID TAUS0808268EN*                Solution Usage   1

Description

Unable to establish an HTTP/IPP printing connectionthrough a Gateway with printer on a local LAN.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following error message appears: “Windows cannot connect to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer. Ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer name was types incorrectly, or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specified printer has lost its connection to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server.”

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650  MFPdoes not accept an HTTP/IPPURI that specifies فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  gateway’s IP address to be used in conjunction with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   gateway’s port forwarding setting.

SOLUTION: New firmware is now available that corrects this issue for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following models;  C203 – version GY6-R5

C253 – version GX6-R5

C353 – version GW6-R5

C451 – version GW6-R5

C550 – version GW6-R5

C650 – version GW6-R5

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   new firmwareis available for download via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector :

1. Login in via  www.mykonicaminolta.com

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Service” link located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   top of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “SSD (DNA, Drivers,  MSDS )” link located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   left.

4. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Continue on to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD Home Page” link located in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   middle of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page.

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Download MSDS, Drivers, Firmware and more” link located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   left.

Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached PDF documents for detail information on this firmware release.

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Tony Pizzoferrato, ESS/BSE

Solution ID TAUS0656615EN*                Solution Usage   0

Description

FK-502, unable to fax to international destinations.

Solution

CAUSE: Country code (011) was not dialed.

SOLUTION: Ensure to dial Country Code (011) before all international faxes.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0703640EN*              Solution Usage 0

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

Description

When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP “wakes up” from Power Save Mode, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “i” mark is not indicated on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   panel.

Solution

CAUSE: Failure of IC-409 firmware.

SOLUTION:To verify:

1.Place فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP into Power Save Mode and wait for about 30 seconds.

2.”Wake-up” فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   engine from Power Save Mode and check that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “i” mark is indicated on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   panel.

3.Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   previous stepsrepeatedly.It may take about 2 minutes to display فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “i” mark or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “i” may not be indicated on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   panel at all.

Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached IC-409 patches (1-U52ZX and 1-UFI08) and please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Release Notes for detail.

Note  : To open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ZIP file, WinZip® must be installed. WinZip® can be downloaded from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   WinZip® website:  http://www.winzip.com/ddchomea.htm . فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file can ei کونیکا مینولتا c650  r be saved to disk or opened. It is recommended to download فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ZIP and open from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   local computer to view or run.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID TAUS0900085EN*              Solution Usage 0

Description

Unable to scan to E-mail using a Microsoft® Exchange Server 2007.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Exchange Server is not set up correctly.

SOLUTION:Please use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached settings to set up scan to E-mail on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Exchange Server 2007. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0701945EN*  Solution Usage

Description

Scan to E-mail is not working; Start Button is amber (orange). No Errors. Document Feeder will not feed فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   originals.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine has not been properly set up.

SOLUTION: Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press Utility/ Counter.
 2. Administrator Settings [12345678].
 3. Select Administrator Registration.
 4. Under Administrator Name, enter a Name (Administrator Name or Copier Name).
 5. E-mail address. Enter Administrator E-mail or Copier E-mail.
 6. Press OK.
 7. Select Input Machine Address.
 8. Under Device Name, enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   given name for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copier.
 9. E-mail Address. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   E-mail address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copier.

10. Press OK.

11. Exitby pressing Close three (3) times.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702844EN*  Solution Usage

Description

When scanning to SMB using Send and Print, why is an error message not displayed if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SMB server fails?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   failure to display an error message when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SMB server fails using Send and Print has been addressed with version 6B firmware.

Please update فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine firmware to version 6B or later.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703050EN*  Solution Usage

Description

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

When manually configuring فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 (Fiery®) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network communication between a client PC and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP may fail. This may be a problem when trying to use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network-related functions like network printing, scanning to FTP, etc.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 replies to an ARP request for two TCP/IP addresses, which are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address of IC-409 and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery®. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   next TCP/IP address for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 is assigned to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP and a client PC cannot make proper network communication.  For example, TCP/IP address configuration:

TCP/IP address 192.168.1.10

Subnet mask 255.255.255.0

In this case, if assigning 192.168.1.11 to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem will be seen.  A patch file is required.

SOLUTION: Until patch file is installed, please use this workaround:

Assign a TCP/IP address to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP excluding فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   assigned TCP/IP address for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   next TCP/IP address.

Since فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 replies to an ARP request for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   two TCP/IP addresses, please do not assign those two addresses to o کونیکا مینولتا c650  r network devices ei کونیکا مینولتا c650  r.  For example, it is O.K. to assign: 192.168.1.12 and 192.168.1.9 or even 192.168.1.100, however, please do not assign 192.168.1.11.

Notes  :

1.When using DHCP configuration, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem will not happen. However, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 will request two TCP/IP addresses and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP will request one address. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore, three (3) TCP/IP addresses are taken up.

 1. Attached is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   patch file (ic409v10_pt1thd8q.exe – 2.41MB)and it can also be downloaded from  فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.
 2. IMPORTANT   – Refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Release Notes and instructions prior to patch installation. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0703132EN*  Solution Usage

Description

Why is Envelope not displayed under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper size in Paper Jam History?

Solution

Envelope not being displayed under paper size in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Paper Jam History has been addressed with version 58 firmware. Please install version 58 firmwareor later on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703669EN*  Solution Usage

Description

Unable to print a calibration page from Command WorkStation™.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 system code is corrupt.

SOLUTION: Reload system code on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support ( CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0800822EN*

Description

How to set up Scan to FTP via PageScope Web Connection.

Solution

 Solution Usage
 Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution byIan Lynch and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800905EN*  Solution Usage

Description

Issues pertaining to network connection of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409.

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

Solution

Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation for details. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0801561EN*  Solution Usage

Description

Whensending a banner job with plain paper as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper type to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery®, کونیکا مینولتا c650   job will be deleted at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

Solution

CAUSE:According to MFP specification, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   banners must be printed on thick paper.

SOLUTION: Please select following thick paper as a media type in printer driver when printing banners.   Fiery X3eTY 50_45C-KM (IC-409)    bizhub C451 = Thick3

bizhubC353/C253/C203 = Thick1 or Thick2

IC-406/IC-402

Thick1, Thick2 or Thick3

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0801997EN*  Solution Usage

Description

Output for AS/400® loops continuouslyuntil job is held.

Solution

CAUSE: When using a remote output queue on an AS/400®, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   XAIX destination option is normally used for printing multiple copies.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   remote writer opens فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer and sends down multiple copies of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print data and control file pair. Each control file contains one print command for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data file that preceded it. This method is required for printers that start printing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data right away. However, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are some print servers that will close فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first copy is sent. This is an unexpected close, resulting in retrying to send from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   beginning which will cause فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   remote writer to loop forever and will cause فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   spooled file to be printed indefinitely. In this case, XAIX should not be used.

When XAIX is not specified, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data file and control file will be sent once, but فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   control file will contain multiple print commands. This reduces network traffic, but can only be used with serversthat can buffer all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data before knowing how many copies to print.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore, without XAIX specified, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print server may or may not print multiple copies of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   OS/400® or i5/OS® spooled file.

SOLUTION: Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following minimum firmware version:    bizhub 350/250/200

Base firmware version 80 (filename: 4040-0100-G30-80-002)

bizhub 360/420/500

Special model-specific firmware version 31-GD1 file name:

bizhub 360: 360us_m0g3100d1.exe  bizhub 420: 420us_m0g3100d1.exe

bizhub 500: 500us_m0g3100d1.exe

bizhub 361/421/501

Special model-specific firmware version 13-GC5 file name:

bizhub 501: 501US_m1g1300c5.exe

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

bizhub 421: 421US_m1g1300c5.exe

bizhub 361: 361US_m1g1300c5.exe

bizhub C203/C253/C353/C353P

Special model-specific firmware version, file name and checksum:

bizhub C353  GC2-R4 : A02E0Y0-F000-GC2-R4.EXE, Checksum8FE5  bizhub C253  GD2-R4 : A02E0Y0-F000-GD2-R4.EXE, Checksum9C53  bizhub C203  GE2-R4 : A02E0Y0-F000-GE2-R4.EXE, ChecksumBF30  bizhub C353P  GW1-72 : A02E0Y0-F000-GW1-72.EXE, Checksum9217

bizhub C451/C550/C650

Special model-specific firmware version GC2-R4, file name and checksum:

bizhub C451 GC2-R4:  A00K0Y0 -F000-GC2-R4.EXE, Checksum 80AA

bizhub C550 GC2-R4:  A00J0Y0 -F000-GC2-R4.EXE, Checksum 2266

bizhub C650 GC2-R4:  A00H0Y0 -F000-GC2-R4.EXE, Checksum A684

bizhub PRO 1050 Series/IC-611

Print controller system code (ISW Trns install) version 31_CPF0_ISW (filename: 1050_p131cpf0p.exe)

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS

Solution ID             TAUS0802637EN*  Solution Usage

Description

Host Name and File Path are blank using Scan-to-Home (Folder).

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LDAP server does not respond to an MFP request with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   expected resultbecause فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   domain user’s E-mail address field is blank.

SOLUTION: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following table lists modification notices and special firmware for each engine series.

Model

Modification Notice

Firmware

360

DLBT0803345EN00.PDF

360US_M0G3100VW.EXE

420

DLBT0803345EN00.PDF

420US_M0G3100VW.EXE

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

500

DLBT0803345EN00.PDF

500US_M0G3100VW.EXE

361

DLBT0803346EN00.PDF

361US_M1G1300UI.EXE

421

DLBT0803346EN00.PDF

421US_M1G1300UI.EXE

501

DLBT0803346EN00.PDF

501US_M1G1300UI.EXE

600

DLBT0803843EN00.PDF

600_750_US_M1G3000V9.EXE

750

DLBT0803843EN00.PDF

600_750_US_M1G3000V9.EXE

C203

DLBT0803485EN00.PDF

C203_A02E0Y0-F000-GE8-R5.EXE

C253

DLBT0803484EN00.PDF

C253_A02E0Y0-F000-GD8-R5.EXE

C353

DLBT0803483EN00.PDF

C353_A02E0Y0-F000-GC8-R5.EXE

C451

DLBT0803493EN00.PDF

C451_A00K0Y0-F000-GC8-R5.EXE

C550

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

DLBT0803492EN00.PDF

C550_A00J0Y0-F000-GC8-R5.EXE

C650

DLBT0803491EN00.PDF

C650 A00H0Y0-F000-GC8-R5.EXE

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   modification notice and firmwareare available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’

Note:     To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html       SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rick Veale, ESS/BSE

Solution ID             TAUS0802695EN*  Solution Usage

Description

FK-502, when routing to a fax to an E-mail and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   size of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax is to large for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   E-mail server, is a notification sent or does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine indicate that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax did not go through?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  received andforwarded job will be printed if it cannot be routed to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specified destination as long as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting Forward and Print if TX fails is selected.To select this option, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Enter Admin Mode.

2.Select FAX.

3.Select Forward Fax Setting.

4.Select Forward and Print if TX Fails.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0802703EN*  Solution Usage

Description

FK-502, receiving faxes is extremely slow.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   machine firmware is corrupt or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax memory is scrambled.

SOLUTION:Flash or reflash فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine firmware to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version. Perform a Fax initialization by performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure:

1.Enter Tech Rep Mode.

2.Select Fax.

3.Select Initialization.

4.Select Fax Function Parameter and press Yes.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support ( CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.  SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0802748EN*

Description

A yellow halftone band on a Microsoft® PowerPoint document after being converted from Microsoft® Excel.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   IC-409 needs to be calibrated.

SOLUTION:Calibrate فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 via Command WorkStation™.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0808163EN*

Description

 Solution Usage
 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

Normally, when executing ColorCal™ on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409, it is necessary to place فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Kodak® Gray Scale toge کونیکا مینولتا c650  r with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   measurement page on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original glass. However, ColorCal™ can be successfully measured without using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Gray Scale.

[Procedure]

When executing ColorCal from MFP panel

1. Select ColorCal™ from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP panel (selecting Standard or Expert does not matter).

2. Output measurement page.

3. Place only فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   measurement page on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original glass. DO NOT use Kodak® Gray Scale.

4. Execute ColorCal™.

5. ColorCal™ is successfully measured and “Apply/Overwrite Yes” is indcated. This is not correct.Normally, “Kodak Gray Scale is not detected.” is displayed.

Solution

CAUSE: This is specification. When customers loose فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Kodak® Gray Scale, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y should not perform ColorCal™ until فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y get a new Gray Scale. To allow for executing ColorCal™ without فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Gray Scale, this operation is used as an “emergency” countermeasure only.

SOLUTION: Basically, it is not recommended to perform ColorCal™ without فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Gray Scale. If placing only فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   measurement page on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original glass and executing ColorCal™, a value of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Gray Scale is used which was previously measured successfully.

Note  : Attachedare samples of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Actual Kodak® Gray Scale and a video for reference.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan) and Cesar Jimenez/Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0808361EN*  Solution Usage

Description

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax will not receive when connected to a PBX phone system.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   phone line rings once with one tone and subsequent rings have a different tone.

SOLUTION: To change کونیکا مینولتا c650   fax network setting, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure:

1. Enter Service mode

2. Select Fax.

3. Select Network.

4. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Network 1 tab and set Receive Signal detection Mode to “Time”.

5. Press OK.

6. Press Exit.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0808426EN*  Solution Usage

Description

When sending a job from Macintosh® OS to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 when MFP and IC-409 are in sleep mode, nei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP nor IC-409 “wake up”. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job is not printed, but remains in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver spool. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 PostScript driver is used to send فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job.

Solution

CAUSE: System software requires an upgrade.

SOLUTION: Upgrade system software to IC-409 version 1.01,patch 1-Z5Q9E. Please see attached patch file and documentation(for accessibility in case فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Download Selector cannot be accessed). کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is also available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

Note  :To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID             TAUS0808427EN*  Solution Usage

Description

When sending a print job from a PC to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP and IC-409 are in sleep mode, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP does not “wake up” but فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   controller does. کونیکا مینولتا c650   IC-409 PostScript driver is used to send فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   joband فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job is sentbut not printed.

Solution

CAUSE: System software requires an upgrade.

SOLUTION: Upgrade system software to IC-409 version 1.01,and install patchesin order.

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

1-XL217

1-ZB8PP

If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   issue is not improved after applying patch “1-XL217” and “1-ZB8PP”, please apply patch “1-105NZD”.

Refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Program relaease Notes prior to installation. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID            TAUS0808452EN*

Description

FK-502, when receiving a fax it is printed two times.

Solution

CAUSE:Corrupt fax memory.

SOLUTION:Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following fax initialization procedure:

1. Enter Tech Rep mode.

2. Select FAX.

3. Select INITIALIZATION.

4. Press Fax Function Parameter and Communication Journal Data and press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   YES twice.

5. Power machine OFF/ON using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900030EN*

Description

Unable to print, PING or browse فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NIC.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   PRCB has failed.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PRCB (p/n A00J H001 06).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0900054EN*  Solution Usage

Description

Unable to print via Au کونیکا مینولتا c650  ntication and NTLM ver2.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver is corrupt.

SOLUTION: Remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver files via server properties and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n delete فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   actual print driver. Reboot فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Client and/or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Server and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n reinstall فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest print drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900385EN*  Solution Usage

Description

SCANNER NOT AVAILABLE message on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   operation panel when pressing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax/Scan key.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanner is isolated.

SOLUTION: To activate فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanner, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter Tech Rep Mode.

2. Select System 1.

3. Select Trouble Isolation.

 bizhub C451 Controller – no or slow print, scan failure, garbled data, lockup

4. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number 3 tab.

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanner and change to UNSET.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900501EN*  Solution Usage

Description

FK-502, incoming faxes are not picked up when calls are routed through an Avaya© automated phone system.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   number of RX call rings is set to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default value of [2]. کونیکا مینولتا c650   Avaya© automated phone system only recognizes فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   incoming fax communication when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RX call rings are programmed to [0].

SOLUTION:To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RX call rings to [0], perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2.Touch [3 Administrator Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3.Input فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator password (default password is 12345678).

4.Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

5.Touch [8 Fax Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

6.Touch [3 Line Parameter Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

7.Touch [Number of RX call Rings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

8.Repeatedly, touch [-] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen until 0x is displayed as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of RX call rings.

9.Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Touch [Close] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

11. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Reset key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Midkiff, KMBS/Miami Lakes, FL

Solution ID             TAUS0900625EN*  Solution Usage

Description

Why when trying to print a 4 page pre-paginated booklet from Publisher 2007 asking for 4 sets does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job show in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job queue as one 16 page job?

Solution

When trying to print a 4 page pre-paginated booklet from Publisher 2007 asking for 4 sets فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job may show in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job queue as one 16 page job due to it’s interaction with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver. To allow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correct output please install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   version 6.3.1 PS driver for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   standard controller on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   workstation.

Note: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0900677EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650   machine is indicating a C-B003 code.

Solution

Cause:Fax misconfiguration. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax option is turned on when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is no fax kit installed.

Solution: Turn off فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax options.

Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   service mode.

Select System 2.

Select option Board Status.

Check that Fax Circuit 1 and Circuit 2 are set to unset.

Touch End, back out of service mode.

Power cycle فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

 bizhub C451 Dirty image – Spots, banding, streaks, smudged or background

Solution ID TAUS0800155EN*              Solution Usage 7

Description

کونیکا مینولتا c650  re are ¼ inch gray/black squares all over فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copies.

Solution

CAUSE: Incorrect or incomplete setup procedure causes a security pattern to be output over فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copies.

SOLUTION: Follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setup procedure completely and in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correct order and do not cycle power between steps.Common installation errors are:

Date and time enter in one location

Touch panel not adjusted

List outputs not printed out upon completion of setup

Seeattachment for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   installation procedure and sample of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   output ( box_sample ). To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham/Jim Behrends/Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0801599EN*

Description

Black smudges/smears/halo-effect or text that looks bolded or offset on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   second side.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   secondary transfer is set too low.

SOLUTION: To adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   secondary transfer, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter Tech Rep mode.

2. Select Image Processing Adjustment.

3. Select Transfer Output Fine Adjustment.

4. Select Secondary transfer Voltage.

5. Select Plain paper.

6. Select Black and increase فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   value to +7.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage 5
Solution ID            TAUS0802468EN*

Description

Black smudges/smears/halo-effect/ghosting or text that looks bolded or offset on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firstor second side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copies.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   secondary transfer is set too low.

SOLUTION:To adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   secondary transfer, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1 .Enter Tech Rep mode.

2 .Select Image Processing Adjustment.

3.Select Transfer Output Fine Adjustment.

4.Select Primary Trans Adj.

5.Increase فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data to a (3) for all four colors.

6 .Select Secondary Transfer Voltage.

7 .Select Plain paper.

8.Select Black and increase فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   value to +7.

SPECIAL NOTE :Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage 5
Solution ID            TAUS0802107EN*

Description

When first powering up فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   morning, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following image failure is generated:

Carrier adhesion (Black and possibly Magenta)

Low image density/images are almost not printed  Uneven image density

 Solution Usage 3
 bizhub C451 Dirty image – Spots, banding, streaks, smudged or background

Solution

CAUSE: Poor contact between فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Black Imaging Unit. As for Magenta, since فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   failure occurrence ratio is quite low, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re may not be an issue.

SOLUTION: Apply ei کونیکا مینولتا c650  r rubber or a harder urethane foam on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fixed lever control part of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Imaging Unit, and press it down on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   back side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IU. This should ensure better contact. A terminal plate has been added in production so that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   terminal of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Black Imaging Unit will certainly contact with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pin located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attachment for details. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0801367EN*  Solution Usage    2

Description Marks on copies.

Solution

CAUSE: Static electricity has been generated by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   friction of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Guide Plate, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a possibility that toner is “sprinkled” in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   feeding direction of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper.

SOLUTION:A Guide Sheet has been attached to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Guide Plate, thus فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   generation of static electricity by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   friction of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Guide Plate has been prevented. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Parts Modification Notice for more detail. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0802321EN*  Solution Usage    1

Description

Dark corner band from lead-to-trail on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   front or rear side of copies only.

Solution

CAUSE: Possible missing scanner glide bushings.

SOLUTION: Check to make sure that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   black plastic glide bushings on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ends of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanner unit are intact. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se items can be located on page 10, Scanner section, Key 11 (p/n 4002 1481 01)and Key 12 (p/n 4002 1480 01) of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   March 2008 bizhub C451/C550/C650 Parts Guide Manual.

Note  : See attached copy sampleas areference. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0808143EN*   Solution Usage    1

Description

Image failure (black streaks) in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main scan direction on thick paper.

Solution

CAUSE:Vibrations are created when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   trailing edge of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   preceding paper is passing by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   timing roller.

SOLUTION:Reduce فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   effect of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   vibrations on image quality by widening فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper interval by changing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   below setting:

1. Enter Service Mode.

2. Select [Machine] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touch panel.

3. Select [Thick Paper Mode] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touch panel.

4. Select [Image Quality] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touch panel.

5. Select [End] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touch panel.

6. Select [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touch panel.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703744EN*  Solution Usage

Description

 bizhub C451 Dirty image – Spots, banding, streaks, smudged or background

When scanning an 8.5×11 original to a file فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a line near فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   edge of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanned image. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are no lines on copies.

Solution

CAUSE: Incorrect adjustment.

SOLUTION: Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan Area adjustment, as described in section 10.4.6 of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Field Service Manual.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID TAUS0800806EN*              Solution Usage

Description

Triangular lines at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   front or back of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copy in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main scan direction (see attachment for sample).

Solution

CAUSE: One of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bushings is missing from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   2/3 mirror assembly.

SOLUTION: Please inspect فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   2/3 mirror assembly and make sure that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   assembly is properly sliding across فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   guides. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bushings are missing and کونیکا مینولتا c650  y are found in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanner فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y can be easily snapped back in place;lift gently up on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   assembly and push فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  m back in place. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y cannot be found فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n please order فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  m. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are two part numbers for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  m depending upon which is missing (p/n 4002 1481 01 and p/n 4002 1480 01).    Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0801572EN*

Description

Output has squares on most pages. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   boxes vary in size and color.Some are filled, and some are open, and sometimes rectangles code may be logged.

Solution

CAUSE: Memory failure.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   memory modules (p/n V865 3000 12) located on PWB-MFP.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bruce Bode, KMBS/Des Moines

 Solution Usage

are printed. C-FC2B

Solution ID            TAUS0900591EN*

Description

What can cause intermittent Magenta background across فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   entire page that fades in from lead to trail?

 Solution Usage
Solution

Intermittent Magenta background across فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   entire page that fades in from lead to trail can be caused by a failing HV1. Please replace HV1 (p/n A00J M407 01) to correct فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

 bizhub C451 O کونیکا مینولتا c650  r image quality failure

Solution ID TAUS0808189EN*              Solution Usage 1

Description

Unable to view fax forwarding files asTIFF. Files are forwarded only as PDF.

Solution

Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default “Scan/Fax Settings” to “current settings”   Note: Do NOT change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default “Copier Settings”.

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Utility button.

2. Select Scan/Fax Settings.

3. Select Default Scan/Fax Settings. This will change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default scan settings to TIFF.

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ASG/SSD

 bizhub C451 Image blank or solid color

Solution ID TAUS0703835EN*              Solution Usage 11

Description

P-14at power up possibly with incorrect color registration (P-21 and/orP-22 may also be indicated).

Solution

PROBABLE CAUSES:

1. Low level of firmware.

Update firmware level to most current level available. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector.

Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

Also, if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem is not corrected, replace Image Unit. Please refer to attached Bulletin Number 5860 for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Imaging Unit part number(s). To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

2. Failed print head relay board.

Note  : Code may occur after stabilization runs. Performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   color alignment adjustment does not correct فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem.

Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print head relay board (p/n A00J H003 00). فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print head relay board is also referred to as REYB/PH or PWB-J.

Besure to check Imaging Unit and replace if necessary. Target Black Imaging Unit which is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   most common cause of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   P-14 code. Please see attached Bulletin Number 5860 (for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Imaging Unit part number). To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Harding, KMBS/Edison and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 1. 3.  کونیکا مینولتا c650   Color Alignment Adjustment was not performed during setup.

Note  : Code may be indicated after a new setup.

Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Color Alignment Adjustment:   a. Enter Service mode.

b. Select Machine.

c. Select and perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Color Alignment Adjustment.

d. Exit Service mode and cycle فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   power.

Also, pleasemake sure to check Imaging Unit and replace if necessary. Target Black Imaging Unit which is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   most common cause of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   P-14 code.Please see attached procedure and Bulletin Number 5860 (for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Imaging Unit part number). To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

4. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Skew adjustment needs to be performed.  Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following skew adjustment procedure:   a.Enter Tech Rep mode.

b.Select Machine.

c.Skew Adjustment.

d. Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedure as outline in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service manual or download فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0654574EN*  Solution Usage    8

Description

Gray box(es) printed after installation.

One large gray box in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   middle of all prints.

Many ¼-inch boxes throughout all pages.

Solution

CAUSE: Installation procedures were not completed properly.

SOLUTION: Complete فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   installation procedures thoroughly in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following order:

 1. Adjusting Touch Panel – Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Accessibility key, Touch Panel Adj.
 2. Setting Gradation Adjustment – Go into Service Mode, Image Processing Adjustment, Gradation Adjustment.
 3. Touch High Compression Mode and press Start (perform 3 times ).
 4. Touch Gradation Mode and press Start (perform 3 times ).
 5. Touch Resolution Mode and press Start (perform 3 times ).
 6. Date/Time Setting – go into Service Mode, Press Stop, 1, 1, 4, 4, Clear.
 7. Go into Utility/Counter, Administrator Setting, System Setting, Date/Time Setting.
 8. Install Date – go into Service Mode, System 1, Install Date.
 9. Serial Number Input – go into Service Mode, System 1, Serial Number (if serial number is already فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re, Clear and re-enter it).

10. Unit Change – go into Service Mode, System 2, Unit Change.

11. List Output – Please Load 8.5×11 Landscape paper on Tray 1, go into Service Mode, List Output, and Touch Machine Management List and press Start.

 bizhub C451 Image blank or solid color

12. Press Adjustments List and press Start.

13. Press Service Parameter List and press Start.

14. Press Fax Setting List and press Start.    Notes  :

a. Be sure to correctly follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedures in order as explained in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Installation Manual.

b. If you do not follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedure in order, image trouble may occur.

c. Repeat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedure whentrouble occursas shown in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attachments (sample outputs).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0800430EN*              Solution Usage 3

Description

Intermittent streaks from front to rear and faded colors. A sample image has been attached to this document.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   black toner filter or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ozone filter may be clogged.

SOLUTION: Remove and clean فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ozone filter (p/n A00J R731 00), and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   black toner filter located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   black toner filteris فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   filter that ships with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   black toner cartridge.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0801553EN*

Description

Black (more than o کونیکا مینولتا c650  r colors)has a halo or offsetting aroundcharacters.

Solution

CAUSE: Failed second transfer roller.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   second transfer roller(p/n A00JR71500).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Greg Lantowski, Production Print/SSD

 Solution Usage    1

Solution ID             TAUS0702629EN*  Solution Usage

Description

PROBLEM: Black squares are printed uniformly across فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copies.

Solution

CAUSE: Incorrect gradation adjustment settings.

SOLUTION: To correct فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem, enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   service mode, select image adjustment, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n gradation. Run each of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   gradation adjustments three times as outlined in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setup instructions. Once فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   gradation settings are correct, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   black squares will be eliminated.

Note: To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Note: Most documentation (manuals, etc.) can be downloaded from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MyKonicaMinolta.com Supported Models Library or from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0703418EN*  Solution Usage

Description

Non-driver based printing of raw ASCII text exhibits incorrect character spacing (too close) when using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer Courier font.

Solution

CAUSE:An abnormality with firmware version 58.

SOLUTION: Upgrade فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650 to version 6B or above. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

Note  : Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached exerpt from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Print Operations Users Guide regarding available font selections that affect non-driver based printing of

 bizhub C451 Image blank or solid color

raw ASCII text. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tony Pizzoferrato, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0703660EN*  Solution Usage

Description

Square dots on copy (internal prints).

Solution

CAUSE: Damaged PWB-MFPB. Please see attachment for a copy quality sample of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem.

SOLUTION:Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PWB-MFPB and flash فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copier with most current firmware.

PART NUMBERS

bizhubC550 – PWB-MFPB, p/n A00J H020 07  bizhubC451 – PWB-MFPB, p/n A00J H020 07  bizhubC650 – PWB-MFPB, p/n A00J H021 00

Notes  :

 1. 1.  کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

2. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at :

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0703816EN*

Description

Color copies are distorted but prints are normal.

Solution

CAUSE: Bushing on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   2nd mirror assembly is binding.

SOLUTION: Clean and/or replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bushing (p\n 4002148001) if damaged.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0801175EN*

Description

When printing on thick paper, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first sheet is OK, but subsequent pages are blurred near فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   trail edge.

Solution

 Solution Usage
 CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   loop senors PS41 and PS42 have failed or possibly فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  ir actuators are worn or broken.

SOLUTION: Repair or replace PS41 or PS42 and/or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   actuators (p/n 4037090601 – PS41/PS42, p/n A00J107500 – PS41 Actuator and p/n A00J104002 PS42 Actuator).  SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0801211EN*  Solution Usage

Description

DF-611, copies of originals fed through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RADF are light. Copies of originals placed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   glass are OK.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   machine memory is scrambled.

SOLUTION:Reset فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine to factory defaults by performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility key.

2.Press User Settings.

3.Press Copier Settings.

4.Press Default Copier Settings.

5.Press Factory and OK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 bizhub C451 Image blank or solid color

Solution ID TAUS0801212EN*              Solution Usage

Description

DF-611, copies are wavy and exhibit poor copy quality from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document feeder.Copies of originals placed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   glass are OK.

Solution

CAUSE:Incorrect document feeder height.

SOLUTION:Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RADF height adjustment as outlined in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Manual.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0801723EN*

Description

Blank image from one or more colors.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lock lever for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   imaging unit is not locked properly and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   imaging unit is not rotating.

SOLUTION: Inspect فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lock lever assembly and replace it, if necessary. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   part numbers are:   A00JR70100 forYellow/Magenta lock lever

A00JR70200 forCyan lock lever

A00JR70300 forBlack lock lever

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0801823EN*

Description

Black/color image background.

Solution

 Solution Usage
 CAUSE:Laser drive board failure.

Note  :  Please refer to کونیکا مینولتا c650   attachment sample of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   faluty imagefor black. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed.  Adob downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PH unit (p/n A00J R741 00).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

e Reader® can be
Solution ID            TAUS0900032EN*

Description

Blue lines in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lead-to-trail direction.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFPB has failed.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFPB(p/n A00J H020 07 for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550 and p/n A00J H021 00 for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C650).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900424EN*

Description

Blank copies; internal prints and printing is normal.

 Solution Usage
 bizhub C451 Image blank or solid color

Solution

CAUSE: Poor connection of interface cable between فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IPB (PWB-C)and MFP boards. Failed I/F cable or IPB.

SOLUTION: Reseat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   I/F cable. If issue is not resolved replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   I/F cable (p/n A00J N140 01) followed by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IPB (p/n A00J H011 00).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

 bizhub C451 Image delay, advance, shift or skew

Solution ID TAUS0800055EN*              Solution Usage 2

Description

When printing via Microsoft® Office Excel, files will print landscape on portrait paper or portrait on landscape paper and cannot be corrected

Solution

CAUSE: Microsoft® Office Excel Job Control is enabled.

SOLUTION: Disable Microsoft® Office Excel Job Control in Printing Preferences. To disable: Start=> Printers and Faxes => right-click printer=> select Printing Preferences=> select “O کونیکا مینولتا c650  r” tab=> uncheck Excel Job Control=> click Apply=> click OK.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0800697EN*              Solution Usage 1

Description

Adjustment procedure for color registration.

Solution

Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document to adjust color registration.To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID            TAUS0802369EN*

Description

FK-502, when fax forwarding فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image is intermittently rotated and cut off.

Solution

 Solution Usage 1
 CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine Fax memory is corrupt or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine firmware is corrupt.

SOLUTION: Perform a Fax Initialization by performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n flash or re-flash فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest firmware version.

1. Enter Tech Rep mode.

2. Select Fax.

3. Select Initialization, select all options and press YES.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0802680EN*  Solution Usage

Description

When using Microsoft® Publisher 2007 to create a banner page, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   separate pages that comprise فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   banner page are incorrectly oriented and tiled.

Solution

CAUSE:An anomaly in Microsoft® Publisher 2007.

SOLUTION:Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following and refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached workaround documentas a reference.

1.Open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Properties of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver.

2 .Settings tab => Save Custom Size.

3 .Register فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper size.

4. Open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Publisher file.

5. Open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Print screen.

6 . کونیکا مینولتا c650   paper size setting clicks فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Properties of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer, and selects فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   registered paper size.

7. کونیکا مینولتا c650   registered size of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   form appears in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript/PCL driver.

Notes  :

a.To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

b. Try using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   2007 Microsoft® Office Add-in:  Microsoft Save as PDF or XPS  to make a banner.It worksvery well without فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tiling. This is a “save as” PDF converter ra کونیکا مینولتا c650  r than a “print PDF”, although it works okay with Acrobat®.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4D951911-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87041&displaylang=en%20    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ken Walker, Workgroup/SSD

1
 bizhub C451 Image delay, advance, shift or skew

Solution ID             TAUS0802742EN*  Solution Usage

Description

When printing a duplex job and three hole punching, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   last page is improperly orientated onto فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  paper.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   firmware is corrupt.

SOLUTION:Flash or reflash فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine firmware to at least version J8. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0808139EN*  Solution Usage

Description

Using Microsoft® Publisher, when duplexing, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   second side is not orientated properly.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   type of binding required is not set properly in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver.

SOLUTION: To set کونیکا مینولتا c650   type of binding required, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure:

1. Upon performing a File Print, select Properties.

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Layout Tab.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Binding Position.

4. Select Left, Right or Top to perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   required binding position.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900035EN*  Solution Usage

Description

When printing on Letterhead paper, if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray and driver are set for Letterhead, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine will print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   opposite side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   letterhead.

Solution

CAUSE: Paper loaded in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper tray incorrectly.

SOLUTION: When printing on Letterhead and selecting Letterhead on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   engine and in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   letterhead paper must be loaded into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper tray facedown.

Solution ID             TAUS0900092EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650   annotation (Bates stamping) location cannot be changed when using scan to box.

Solution

CAUSE: Special firmware is needed to allow this function.

SOLUTION: Please install  GY2-R5  firmware. کونیکا مینولتا c650   firmware is available for download via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector:

1. Login in via  www.mykonicaminolta.com .

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Service” tab located at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   top of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “SSD (DNA, Drivers, MSDS)” link located to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   left.

4. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Continue on to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD Home Page” link located in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   middle of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page.

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Download MSDS, Drivers, Firmware and more” link located to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   left.

6. Select a Product Group and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n a Product (model). A File Type and OS are optional selections.

7. Click on ? Show.

8. All product-related downloads are listed with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   most current at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   top of each category.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Clinton Marquardt, ESS/BES

 bizhub C451 Image failure o کونیکا مینولتا c650  r than density/color – magnification, blur
Solution ID            TAUS0801822EN*

Description

Grainy texture in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   halftone image in high compression mode when copying.Print is O.K.

(Normal condition)

(Abnormal condition)

Solution

CAUSE: Laser drive board failure.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PH unit (p/n A00J R741 00).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

 Solution Usage 2
Solution ID            TAUS0703218EN*

Description

Scan to E-mail, PDF or TIFF comes through as MIME-encoded text instead of image file.

Solution

CAUSE: Corrupt machine memory settings.

SOLUTION: Perform a System Data Clear:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Mode (Utility, Details, stop, 0, 0, stop, 0, 1).

2. Select System 1.

3. Select Initialization.

4. Select Data Clear.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0703741EN*  Solution Usage
Description

Non-standard originals are not rotated when reduced to 8.5×11.For example, an 11×14 original is reduced and cut off instead of reduced and rotated.

Solution

CAUSE:Incorrect setting.

SOLUTION:To auto rotate custom originals when reducing to letter size (portrait) perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin mode.

2. Select Copier settings.

3.Go to page 2 and select Automatic Image Rotation.

4. Set Automatic Image Rotation to “When Auto Zoom/Reduce is set.”

5. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0800935EN*  Solution Usage

Description

Black text on a gray backgroundis bolder than کونیکا مینولتا c650   same text printed onwhite or ano کونیکا مینولتا c650  r color background.

Solution

CAUSE: Firmware upgrade required.

SOLUTION: In order to have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   text/lines on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   graybackground look normal as compared too کونیکا مینولتا c650  r colored or white background,upgrade to fimware version 88 or greater. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

Note  : Please refer to attached print sample. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650

 bizhub C451 Image failure o کونیکا مینولتا c650  r than density/color – magnification, blur

Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

 bizhub C451 Image too light, dark, uneven or wrong color

Solution ID TAUS0703514EN*              Solution Usage 8

Description

P21 or color shift during copying or printing. Color shift is in main scan direction and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   amount of color shift is different between front and back side. Color shift occurs at maximum 1mm to 2mm.

Solution

CAUSE: Firmware update from version 6B is required.

SOLUTION: Install minimum firmware version 6M to correct this issue.

Please refer to attachment as an example of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   color shift.

To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor, ESS/SSD

Solution ID            TAUS0800826EN*  Solution Usage

Description

Poor blue reproduction or intermittent banding front to rear. Blue will have a marble effect and banding is most likely in brown or green but may appear in o کونیکا مینولتا c650  r colors.

Solution

CAUSE: First and second transfer is too low.

SOLUTION: Increase فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first and second transfer slowly until فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem is resolved. To increase فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   transfer voltage perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter service mode.

2. Select Image Processing Adjustment.

3. Select Transfer Output Fine Adjustment.

4. Increase for each color under 1st transfer by 1 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n test. Repeat as needed.

5. Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same for 2nd transfer if needed.

SPECIAL NOTE : Solution contribution byJohn Sobala, DSM – North Region

5
Solution ID            TAUS0702383EN*  Solution Usage

Description

Black text on agray backgroundappears morebold than کونیکا مینولتا c650   same text printed onregular white background.

Solution

CAUSE: A settings change is required.

SOLUTION: In order to have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   text on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   gray backgroundbe کونیکا مینولتا c650   sameason فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  white, please change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver settings:

 1. For فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon Controller,set “OFF” for Photo Smoothing and set “Resolution” or “High Resolution” (any setting but “Auto”) for Text screen.
 2. ForFiery® IC-409,set “OFF” for Edge Enhancement.    Notes  :
 3. Refer to attached document for more detail.
 4. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document, Microsoft® Word® or Word® Viewer must be installed. Word® Viewer 2003 (11.7MB) can be obtained free from Microsoft® at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following URL;  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?DisplayLang=en&FamilyID=95e24c87-8732-48d5-8689-ab826e7b8fdf .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).
2

Solution ID TAUS0703465EN*              Solution Usage 2

Description

Image density is light on single-sided copies and prints.

Solution

CAUSE: Secondary transfer adjustment is set to 0 in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Tech Rep mode by default.

SOLUTION: This should only affect serial number range between A00K0100000001 through A00K010000135. To change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   secondary transfer for first side:

1. Access Tech Rep mode.

2.Press Utility => Meter Count => Check details => Image Process Adjustment => Transfer output Fine Adjustment => Secondary transfer adjustment => First side => Plain paper.

3. Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting from 0 to 3 by using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   plus sign on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   screen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor, ESS/SSD

 bizhub C451 Image too light, dark, uneven or wrong color

Solution ID TAUS0800208EN*              Solution Usage 2

Description

Color registration issues.

Solution

Review فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached lattice pattern sample image. If this is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   issue, replace PWB-MFP(p/n A00J H020 07).   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0800805EN*              Solution Usage   1

Description

Copies from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   glass or EDH are light. Prints are normal density.

Solution

CAUSE: Mis-alignment of lens.

SOLUTION: Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mechanical alignment of کونیکا مینولتا c650   optics section as described in section 14.1 of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Field Service Manual. Please see attachment.To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Also:

Check/clean Exposure Lamp

Check/clean Mirrors

Replace Scanner relay board (p/n A00J H00A 02) if necessay

Replace CCD Unit (p/n A00J R705 00) if necessary

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Earl Simmons, KMBS/Woodland Hills and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0801346EN*                Solution Usage   0

Description

Corel® documents print light. Output from o کونیکا مینولتا c650  r applications is normal.

Solution

CAUSE: Setting in Corel®. When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   colors in a file or in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   workspace color palette are not displaying as bright, vibrant colors this can be caused by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Color Management being enabled in CorelDRAW®. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default setting in CorelDRAW® is Color Management enabled.

SOLUTION: To disable Color Management,perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Click on Tools, Color Management.

2. In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Style drop-down list, select “Color Management Off” and click OK.

Note  : In this mode, colors may not print as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y are displayed on screen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0703638EN*  Solution Usage

Description

When printing from Adobe® Photoshop®, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   color density varies throughout فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   output image.

Solution

CAUSE: Firmware issue does not allow proper color rendering in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document.

SOLUTION: Install firmware version 6M to correct this issue.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ron Reed, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0800125EN*  Solution Usage

Description

Prints too dark when selecting greyscale.

Solution

CAUSE: Adjustment required.

SOLUTION: Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Monochrome Density Adjustment:

 bizhub C451 Image too light, dark, uneven or wrong color

In Service Mode select=> Imaging Process Adjustment=> Monochrome Density Adjustment=> select Lighter or Darker as necessary to a maximum of +2 or -2 in single step increments. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default setting is 0.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800218EN*  Solution Usage

Description

Unable to copy or print onto transparencies in color.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine copies and prints onto transparencies in black only.

SOLUTION: This is a machine limitation.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young and Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801905EN*  Solution Usage

Description

Color shift happens if Glossy mode is enabled andpaperis fed from a tray whichis set to “Letterhead”, “Colored paper” or”Special paper”. This problem will not happen if only Glossy modeis used or if only “Special paper”is used without Glossy mode selected.

Solution

CAUSE:Possibly a failed PWB Assembly EE.

Note  : Please check فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached file for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   colorshift symptom. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SOLUTION:Replace PWB Assembly EE board (p/n A00J H00C 00).   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KM Europe (BEU).

Solution ID             TAUS0802314EN*  Solution Usage

Description

Copying or printing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first 8.5×11 page, is OK, but subsequent pages have incorrect color alignment.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   spring on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fuser loop sensor flagfell off.This allowed فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   flag to remain in a position that indicated a paper loop condition causing fuser drive to run at full speed.This would pull فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   primary transfer belt.

Note  : This problem would also be seen if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first copy was run on 11×17 paper.

SOLUTION: Reposition فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fuser loop sensor actuator spring.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Greg Lantowski, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0802375EN*  Solution Usage

Description

When making copies using full color with a blue pen circle on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   circle is copied as black.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine firmware is corrupt.

SOLUTION: Flash or re-flash فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine to firmware version J8. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0808650EN*  Solution Usage

Description

Color copies are black and white.

 bizhub C451 Image too light, dark, uneven or wrong color

Solution

Cause: IPB failure

Solution:

1. Check and reseat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connections from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   CCD unit to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IPB.

2. Check and reseat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   thick gray SCSI cable from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IPB to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP board.

3. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem pesists, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IPB (p/n A00J H011 00).

Note: Printing is in color when this occurs.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID TAUS0900031EN*              Solution Usage

Description

Yellow is not reproducing when copying from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   glass or RADF. Internal prints are OK and single colors are OK.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   memory is corrupt.

SOLUTION: Perform a data clear:

1. Enter Tech Rep mode.

2.Press System 2.

3.Press Initialization.

4. Press Data Clear and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Start key.

5.Power فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   unit OFF/ON using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch when prompted.

IMPORTANT : Prior to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Data Clear, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. 1.  کونیکا مینولتا c650   one touches will be erased.Export فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   addresses from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.
 2. 2.  کونیکا مینولتا c650   E-mail information will be erased.Export فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Device information from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

3. Make a note of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address configuration as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine will be reset to DHCP.

4. Backup any account codes with PageScope Data Administrator.

After فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Data Clear, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Reinstall فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD in System 2/HDD and power فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine OFF/ON.

2. If a Fax is installed, set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   target back to U.S. in System1/Marketing.

3. Re-input فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address information.

4. Import فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address book and device settings.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 bizhub C451 Image voids or deletions

Solution ID             TAUS0703289EN*  Solution Usage

Description

White lines in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   feed direction on copies and test prints.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is developer on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mirror beneath فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   imaging unit and it is blocking فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   laser beam path causing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lines.See فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached sample image.    Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SOLUTION: Remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   imaging unit and check for developer spilled onto فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print head mirror. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mirror is part of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print head assembly (p/n A00J R741 00).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900099EN*  Solution Usage

Description

White lines in main scan/cross direction while printing/copying.

Solution

CAUSE: Failed PWB Assembly MFP.

SOLUTION: Replace PWB Assembly MFP (p/n A00J H020 07 for bizhub C550/C451 and p/n A00J H021 00 for bizhub C650).

Note  : A copy sample is attached for reference. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KM Europe (BEU).

Solution ID             TAUS0900450EN*  Solution Usage

Description

White dots on copies.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   black image unit has failed.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   black image unit (Item #A06003F).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID TAUS0700453EN*              Solution Usage 671

Description

NVRAM Troubleshooting Procedure used to identify NVRAM problems.

Solution

bizhub C250/C252/C300/C350/C351/C450

NVRAM trouble codes (C-D3xx codes) can occur at any time. Mostly فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se codes happen when updating firmware. A NVRAM Data Restore procedure was announced a few months ago to address فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se codes:

Stop, 0, 7, 1, 3, 9, *

What this procedure does is take a good image of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM off فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP board (created when you performed فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM Data Backup)  and restore it to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are approximately 30 registers that can be corrupt, so فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   above procedure may have to be done as much as 30 times.

WARNING  : If a corrupt NVRAM is suspected, DO NOT perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM Data Backup. This will take فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   corrupt NVRAM image and back it up to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP board. If this is done, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM is replaced, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   corrupt data that was just backed up will be transferred to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   new NVRAM.If this is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   case, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM and MFP board will have to be replaced as a set.

Known unrecoverable NVRAM symptoms:

1. Stuck on hour glass screen

2. Incorrect meters

3. When performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM restore procedure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   codes repeat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  mselves

Note  : One thing that has been noticed is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se machines seem to be highly susceptible to voltage sags and spikes.It is HIGHLY recommended to install a quality power line conditioner on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se machines.

Known fixes for various codes:

C-D36E and C-E002 – Install Phase 3.01 firmware (H5 or H6 depending on model).

If a corrupt NVRAM is suspected, please try performing a Data Clear.This can be found in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Tech Rep mode.

IMPORTANT : All programmed addresses will be cleared. Please backup فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address data using PageScope Web Connection to backup فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data before performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Data Clear.

If NVRAM replacement is necessary please be aware that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   meters may not be transferred and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y might be reset to zero. This is unrecoverable and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correct meters cannot be input.

8020/CF2002/8031/CF3102

Codes C-3C00 through C-3C40 indicate a corrupt BRU

Codes C-3C50 through C-3C90 indicates a problem with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PWB-C board or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanner to main body cable.

8050/CF5001/bizhub PRO C500

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   C500 cannot be replaced in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   field. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   only way to correct a corrupt NVRAM is to send فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   OACB, NVRAM, and PRCB into Konica Minolta to be reset.

Known defective NVRAM symptoms:

1. Meters or default adjustment values are extremely high.

2. Adjustments do not hold after powering فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine OFF/ON.

Note  : On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Black and White machines verify that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM is bad by swapping a good NVRAM from ano کونیکا مینولتا c650  r machine in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same product family. This will save significant time and expense in getting back فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine in working condition.

bizhub 200/250/350

Common symptoms when NVRAM replacement may be necessary:

1. Machine not going to ready state.

2. Not printing to a host name with DHCP.

3. Not scanning to E-mail.

4. On startup, abort code 0x0000999a.

5. Abort code 0x00f00b00.

6. Not printing.

7. Machine rebooting every few minutes.

8. Screen freezing in KM logo.

9. Keep losing machine settings when power OFF.

bizhub 420/500

Common symptoms when NVRAM replacement may be necessary:

Note: First try to flash فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest firmware before swapping فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM because فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware fixes many of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following symptoms:

 1. Screen freeze in KM logo.
 2. Fax unit locking up فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copier or not recognized.
 3. C-E084 error code.
 4. Cannot PING فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copier.
 5. C-D203 error code.
 6. Display resetting to Japanese.
 7. Losing network settings after firmware upgrade.
 8. C-E002 error code.
 9. Scan to email or FTP.

10. Loss of adjustment data.

11. Total counter is reset.

12. Display TCR adjustment.

13. C-284x error code.

 bizhub C451 Miscellaneous

bizhub 600/750

Common symptoms when NVRAM replacement may be necessary:

1. Screen freeze in KM logo.

2. Cannot recognize DF.

3. Error code SC2203.

7145/7255

Common symptoms when NVRAM replacement may be necessary:

1. Blank screen.

2. Loss of E-mail addresses.

3. Loss of settings.

4. Error code E56-01.

Ordering Procedures  :

Call فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD Hotline at 800-825-5664, to open a Problem Ticket. Go to  www.mykonicaminolta.com and select Service tab => Warranty, Repair & Special Programs => RA Form. Fill out فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RA Form.

IMPORTANT NOTE  : All requests for NVRAMs must be approved by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD Hotline and a problem ticket generated. If a request is received without an established problem ticket number فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   request will be denied.

Updates/Status  :

Call Logistics at 201-934-5339.

Notes  :

a. Refer toattached Bulletin Number 5783 for more detail as well as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  attached RA form.

b. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Clinton Marquardt, ESS/SSD and Cesar Jimenezand Ed Bellone, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0656768EN*              Solution Usage   47

Description

What Konica Minolta printer drivers will come bundled with Microsoft® Windows Vista™ and what is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   release schedule for Vista™- compatible drivers?

Solution

Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650     Windows Vista™ Hardware Compatibility List  for Printers & Scanners.

For EFI legacy products that will not receive a Vista™-specific driver, refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following statement:

” کونیکا مینولتا c650   previous drivers ( System 5/5e-8/8e ) will not work on 64-bit Vista™. However, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se drivers will work on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   32-bit version of Windows Vista™ with minor issues.”

Known issue : Borders and frames around icons and panes within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver UI may not show up correctly.

Notes  :

1. If a previous driver was Microsoft® Windows XP WHQL certified, Microsoft® also honors فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   digital signature (CAT file) on Windows Vista™.

 1. 2.  کونیکا مینولتا c650   latest print drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site

(http://www.kmbs.konicaminolta.us) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

 1. 3.  کونیکا مینولتا c650   Windows Vista™ Compatibility Legend can be viewed at:  http://kmbs.konicaminolta.us/content/support/vistasupport.html

4. Refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document for a list of Konica Minolta printer drivers that come bundled with Microsoft® Windows Vista™. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Ehmke, ESS/SSD and Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0657563EN*

Description

How to troubleshoot C-D370 (CD370).

Solution

To troubleshoot فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   error:

1.Reset فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   code by pressing stop-0-7-1-3-9. This will display a “*” on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LCD. Press this button.

 Solution Usage   44
 2.Perform a Data Clear and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Setup Procedures from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   beginning.

3. Perform a NVRAM Recovery Procedure. Please see attached document. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be

 bizhub C451 Miscellaneous

downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

4.If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem persists Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM and PWB-MFP.    Note  : Please call فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD Hotline for NVRAM replacement.

PART NUMBER MODEL/BOARD

4038 0121 06 C250PWB-MFP

4038 2414 01 C252 PWB-MFP

A02E H342 05 C203/C253 PWB-MFP

A02E H341 05 C353 PWB-MFP

A00J H020 07 C451/C550 PWB-MFPB

A00J H021 00 C650PWB-MFPB

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0701604EN*              Solution Usage 31

Description

NVRAM/BRU replacement form.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   online NVRAM/BRU Replacement RA/Claim formis referencedin attached Bulletin Number 5783.

Notes  :

1. AN SSD TICKET NUMBER MUST BE ASSIGNED IN ORDER TO PLACEA NVRAM/BRU ORDER ONLINE.  All requests for NVRAMs must be approved by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD Hotline and a problem ticket generated. If a request is received without an established problem ticket number, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   request will be denied.

2. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ed Bellone, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0800104EN*              Solution Usage 21

Description

VoIP TX/RXsolutions.

Solution

More and more customers changing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  ir PBX systems from analog or ISDN to VoIP-based PBX systems.

Note  : A digital-to-analog converter can be usedand will work, but Konica MInolta will not provide any support if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re arephone/fax issues.

Due to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   general incompatibility of fax and VoIP,certain settings may not work. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem is not  caused by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax Unit, butis caused by:

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   general design of VoIP using TCP/IP Packets  VoIP PBX systems

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   general specification of VoIP and it’s

* Codecs

* Coding an decoding timings

* Fax fixed timings

* LAN Packet losses

* Quality of Services

* ITU/RFC Specification implementation

* Bugs

* Interpretation of technical terms within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specifications of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ITU-T and RFC documents.

VoIP is still not supported offically by Konica Minolta, but may work in some instances.

Performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se suggested settings may solve فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem.Follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   operation made step-by-step:

From Service Mode

==> FAX Settings

==> Communication

==> Protocolset “ON” فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “V.29 EP Tone” Protocol and set “OFF” all o کونیکا مینولتا c650  r faster protocolls.

From Service Mode

==> FAX Settings

==> Communication

==> O کونیکا مینولتا c650  rs we have set “OFF” فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “ECM Function”

From Service Mode

==> FAX Settings

==> Function Parameter

==> Address “0e0012 = 01111000

( Hex 78 = 120 sec )

(T1 Timer for Calling)

 bizhub C451 Miscellaneous

From Service Mode

==> FAX Settings

==> Function Parameter

==> Address “0e0013 = 01111000 ( Hex 78 = 120 sec ).

(T1 Timer for Called)

From Service Mode

==> System 2

==> Software Switch

==> SoftSwitch 21 Bit5=1

00100000

( HEX 20 = over 4.5 sec )

(T4 Waiting time between start Identification)      Notes:

a. Before performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   above mentioned settings it is recommended to upgrade فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version and to check if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FK-502 will have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest available version. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

b.Expect more communication problems than on anISDN or analog line (approximately 15% more).

Workaround :

If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   aforementioned settingsdo not showan acceptable result,offer as alternative:

Unimessage Pro Fax Server Solution where Scan to E-mail with auto prefix-suffix setting is used (depending on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine Series – prefix-suffix will be added automatically or can be selected manually).

RightFax Server with “Setup Utility for RightFax” using OpenAPI.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KM Europe (BEU) and Cesar Jimenez, Production Print/SSD.

Solution ID            TAUS0607358EN*

Description

کونیکا مینولتا c650   entire print job is stapled instead of each set when printing multiple stapled sets from Microsoft® Word.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Collate option in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Word dialog box is selected.

SOLUTION: When printing and stapling multiple sets, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Collate option in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Word dialog box must be deselected.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio and Ed Bellone, Production Print/SSD

 Solution Usage 17
Solution ID            TAUS0646730EN*

Description

How to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator password.

Solution

To change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator password, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service mode.

2. Press STOP-0-CLEAR to enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Enhanced security mode.

3. Select Administrator Password.

4. Enter NEW Administrator password.

5. Click on END.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ed Bellone, Production Print/SSD

 Solution Usage 17
Solution ID            TAUS0700026EN*

Description

How black and white versus color increment فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine counters.

Solution

 Solution Usage 16
 bizhub C451 Miscellaneous

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   reason that many of کونیکا مینولتا c650   color printers will count a page as color, even though فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page content looks like Black and White or Gray, is that many “Office” applications create or use graphics using RGB data. Even though a graphic may be black, it uses RGB values of 0-0-0 to achieve black or will use equal values of RGB to represent gray. As far asa Konica Minoltaprinter is concerned, this is color information and will فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore count فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page as a color page. This scenario applies to applications like Microsoft® OfficeWord, Excel and Publisher, to name a few. Higher end applications like Adobe® PageMaker®/InDesign®/Illustrator® and Quark® typically use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   CMYK color space.

A job can consist of just K (Black), with no CMY components. This will print as just black. If printing a gray shade from one of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se applications, a halftone screen would have to be used using just K or using equal values of CMYK, which would count as color.

Note  : If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   files have been converted to a PDF, Acrobat® 6 and7 Pro have built-in Preflighting tools under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Advanced” menu. Preflighting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document will provide detail of what color components each graphic is composed. O کونیکا مینولتا c650  r add-ons, such as Enfocus© PitStop Professional will also provide فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same capabilities from within Acrobat®.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ed Bellone and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0701261EN*              Solution Usage 16

Description

How to set up Scan to SMB in Microsoft® Windows Vista™.

Solution

Microsoft® Windows Vista™ has a Public Folder Sharing function to make فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setup easier than فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   previous OSs. Follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedures below.   At فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Workstation/PC :

1. Right-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Network icon on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desktop.

2. Select Properties.

3. In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Network and Sharing Center, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Sharing and Discovery title, click on Public Folder Sharing.

4. Click on ‘Turn on sharing so anyone with network access can open, change, and create files’.

5. Click Apply (Click Continue to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘Windows needs your permission to Continue’ message).

6. Create فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   folder and set to share. Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘This Computer’ icon in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Network and Sharing Center to display فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   available hard drives or local disk(s).

7.Double-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired disk and create a new folder.

8.Right-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   new folder and select ‘Share…In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   File Sharing’ dialog box. Make sure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired user(s) are displayed and/or added as needed. Set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   permission level to Co-owner to allow writing rights.

9.Click on Share and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n (Click ‘Continue’ to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘Windows needs your permission to Continue’ message).

At فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   engine (direct input) :

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan button on operation panel.

2. Touch Direct Input tab.

3. Touch Scan to SMB.

4. In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   host name field enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  TCP/IP address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   target PC.

5. In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Destination Folder enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   shared folder name.

6. in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User ID field enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   valid workgroup or domain User Name.

7. In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Password field enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user Password.

8. Press Start.

Note  : For more information on Microsoft® Vista™ File and Printer Sharing technologies, go to http://www.microsoft.com/technet/network/evaluate/vista_fp.mspx

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Mark D’Attilio and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0801227EN*              Solution Usage 14

Description

NVRAM replacement.

Solution

For NVRAM replacement, please follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se instructions:

CAUTION  : Once a NVRAM is installed in an MFP and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP is powered up, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM is no longer useful for any o کونیکا مینولتا c650  r MFP. As a general rule, swapping a NVRAM between different MFPs is not allowed. NEVER replace a NVRAM from a different model or from any model with a different firmware version.

bizhub C650/C550/C451/C353/C253/C203

To replace a NVRAM;

1. Install new NVRAM in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

2. Power ON فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

Note  : When installing new NVRAM and turning on MFP first time, NVRAM is initialized according to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   model/firmware version of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP in which فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM is installed. While initializing, a hourglass screen is displayed for about 90 seconds. Do not power OFF فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP while فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   hourglass screen is indicated.

3.Make following setting correctly in Service Mode.

System1 => Marketing Area

 bizhub C451 Miscellaneous

System2 => HDD

System2 => Option Board Status

System2 => Image Controller Setting

System2 => Software Switch Setting (required for bizhub product only)

* Switch Numbe 10

* Hex Assignment: 02

4.Power OFF/ON فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

5.Do فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setup procedure instructed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Installation Manual.  Please refer to attached documentation for details.

7145/Di451

Please refer to attached documentation fordetails.

bizhub 500/420/360

Please refer to attached documentation fordetails.

7165/7155/Di650/Di551

Please refer to attached documentation fordetails.

7272/7255/Di7210/Di5510

Please refer to attached documentation fordetails.

bizhub 750/600

Please refer to attached documentation fordetails.

Note  : To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID            TAUS0642282EN*

Description

How to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default settings for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan Mode.

Solution

To specify فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default settings of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan Mode, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [Scan] key on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copier operation panel to enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan Mode.
 2. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility Key.
 3. Press User Settings.
 4. Press Scan/Fax and select Factory.
 5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting to make فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default value in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan Mode.
 6. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [Utility/Counter] key.
 7. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [User Setting] key.
 8. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [Initial Setting] key.
 9. Touch [Current Setting] followed by [OK ].

10. Touch [Close] twice to exit.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default settings of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan Mode can be set to factory default by touching [Factory Default].

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage 11
Solution ID            TAUS0702513EN*

Description

How to install/connect an Equitrac© device.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are 2 different methods for connecting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device.

Key counter connector = 4-pin  Vendor connector = 8-pin

To install/connect Equitrac©  :

1.Equitrac©must have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  supply cable (Item #CABX0094)along with any adaptersfor فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   product.

 Solution Usage 10
 2.Move فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   control panel up and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n left.

3.Remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   curved, beige/white cover/panel (two screws) behind فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   control panel (noticea 4-pin connector).Depending upon فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Equitrac©cable, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   adapteron top of it may have to be removed.

4 . Remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   black cover on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   platen glass and break off فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cut-out nearest فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   control panel/front.

5 .Connect فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Equitrac©cable referenced in step 1 into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   to cable behind فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   control panel.

6 .Run فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cable through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   outlet that was broken off.

 bizhub C451 Miscellaneous

7 .Replace all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   covers and powerON فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

8.Go to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Tech Rep mode, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n billing mode (stop-9).

9 .Select “management function choice” toenable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   counter.

10. Select “key counter only” tab.

11. Select “End”.

12. Select “Exit”.

 1. 13.  کونیکا مینولتا c650  re should be a red box on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main screen that indicates “Insert Plug-In counter”.Thismeans that کونیکا مینولتا c650   device is ready.End user codecan now be entered to activate فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Equitrac© device.

Vendor Connector

1. Equitrac© must have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   supply cable (Item #CABX0813) along with any adapters for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   product.

2. Remove Back Cover. Please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached connector documents for connector location andattached Marketing Bulletin for more details.To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Earnest Newson – KMBS/Carrollton, TX and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0630235EN*

Description

Part number for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   128MB Compact Flash card which is used to install main body firmware.

Solution

Compact Flash card (p/n 7660403601).

CAUTION  : CF card cannot be larger than 256MB; 512MB will notallow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   download to begin. Please see attachment.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 Solution Usage 9
Solution ID            TAUS0657076EN*

Description

Parts required to connect a Hecon® conventional key counter, Hecon® Base 10or legacy Minolta key counter to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body.

Solution

 Solution Usage 7
 Please see attached Bulletin Number 5563 for details.

Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0702105EN*  Solution Usage

Description

How to set up فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AU-101 Biometric Au کونیکا مینولتا c650  ntication Unit.

Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures outlined in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document. Refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached User’s Guide and Quick Guide if necessary.    Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

7

Solution ID             TAUS0703092EN*  Solution Usage    7

Description eCopy™ compatible machine models, firmware and TWAIN drivers list.

Solution

Please refer to attached documentation. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .    Notes  :

 1. 1.  کونیکا مینولتا c650   latest version firmware is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.
 2. 2.  کونیکا مینولتا c650   latest printer drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  KMBS public site
 bizhub C451 Miscellaneous

(http://www.kmbs.konicaminolta.us) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD and Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0701830EN*  Solution Usage    6

Description

What are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   colorOHP film specifications?

Solution

It is not recommended to color copy or print ontoOHP film with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451, bizhub C550 and bizhub C650. Black is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   only colorspecified for OHP film copying/printing.

Solution ID            TAUS0702437EN*

Description

Part number for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 System Software DVD.

Solution

Fiery® IC-409 System Software DVD, version 1.01(p/n 4506 7441).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD andIan Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage 6
Solution ID            TAUS0702567EN*

Description

Instead of 128MB CF cards to update فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  firmware, can1GB or 512MB CF cards be used to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP?

Solution

Only فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   128MB CF card (p/n 7660 4036 01) is compatible.Please see attached photoas reference.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 Solution Usage 6
Solution ID            TAUS0800962EN*

Description

SERVER CONNECT ERROR message and unable to scan to E-mail viaMicrosoft® Exchange Server 2007.

Solution

CAUSE: An exception for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer was not added to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Exchange Server.

SOLUTION: Have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  server Administrator add an exception for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Exchange exceptions list.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage 6

Solution ID             TAUS0801706EN*   Solution Usage    6

Description

Paper Test requirements.

Solution

For initial test فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   dealer/branch must supply 1000 sheets of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   media paper. Once فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper is received فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Ticket is escalated toESS.

If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   initial test does not have any issues فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n a second test can be done. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   dealer/branch must supply enough media to cover 1/3 of a PM cycle. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a charge involved to cover labor and supplies. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   dealer/branch will be notified byESS before فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   test to communicate فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   charges.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Ian Lynch, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID TAUS0647606EN*              Solution Usage 5

Description

How to extend فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   life of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image units past end of life.

Solution

To allow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine to continue to operate after an image unit has reached end of life, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Mode.

2. Enter Security Mode (Stop, 0, Clear).

3. Press IU Life Stop Setting and select Not Stop, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n End.

Note  : Be aware that copy quality can become poor. Please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Bulletin Number 5705. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed.

Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD,Ian Lynch and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0647637EN*   Solution Usage

Description

How to setup User Au کونیکا مینولتا c650  ntication.

Solution

To set up User Au کونیکا مینولتا c650  ntication, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [Administrator Mode] and enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin password (12345678).
 2. Select [4. User Au کونیکا مینولتا c650  ntication/account track].
 3. Select [1. General Settings].
 4. Select [On (MFP)] under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user au کونیکا مینولتا c650  ntication.
 5. Select [OK].
 6. Select [YES].
 7. Select [2. User Au کونیکا مینولتا c650  ntication Settings].
 8. Select [2. User Registration].
 9. Highlight a Box number.

10. Select [User Name] and enter کونیکا مینولتا c650   individual’s name.

11. Select [User Password] and enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   individual’s password.

12. Select [OK].

13. Select [Close] 5 times to enter to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main copy screen.

Note  : Please refer to attached documentation for additional detail. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

5
Solution ID            TAUS0701048EN*

Description

PK-512, how to enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   punch option.

Solution

To enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   punch option, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Mode.

2. Select Finisher.

3. Select Punch Option Setting.

4. Select PK -512.

5. Select 2-holes/3-holes.

6. Press Decision.

7. Cycle Power OFF/ON.

 Solution Usage 5
Solution ID            TAUS0702838EN*

Description

How to create a device printer on an AS/400® system using SCS over LAN.

Solution

To Create a Device Description on AS/400® to print to KMBS printers perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Main Menu under Selection or Command, type: CRTDEVPRT <enter>.

2. Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following to set up فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer (those settings not changed, keep at default):

a. Device Description – (name فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer i.e., KMPrinter)

b. Device Class – *LAN

c. Device Type – 3812

d. Device Model – 1

e. LAN Attach – *IP

 1. Port number 9100
 Solution Usage 5
 bizhub C451 Miscellaneous
 1. Font Identifier – 011
 2. Form Feed – * Autocut
 3. Manufacturer – *HP5si
 4. Paper Source (both) – *letter
 5. Address – (TCP/IP address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NIC)
 6. User Define Option – *IBMSHRCNN

m. System Driver (hit F4) – *IBMSNMPDRV or *HPPJLDRV if SNMP is disabled in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   environment.

Note  :Vary ON فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device to allow attachment.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0703275EN*              Solution Usage 5

Description

How to allow public users to make B/W copies whilenot allowingcolor.

Solution

To allow public users to make black & white copies while preventing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  m from making color copies, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator mode.

2 .Press User Au کونیکا مینولتا c650  ntication/Account Track.

3 .Press General Settings.

4 .Touch User Au کونیکا مینولتا c650  ntication and select (On MFP) and press OK.

5 .System will prompt, “Are you sure you want to clear all data”; press YES.

6 .Press User Au کونیکا مینولتا c650  ntication Settings.

7 .Select User Registration.

8 .Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   upward arrow.”000 Public” should be displayed.

9 .Select Edit.

10. Select Output Permission.

11. Select Color Restrict.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0800065EN*              Solution Usage 5

Description

FS-609 Booklet Finisher and IC-409 Fiery® Image Controller.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se functional enhancements are made available through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   support of firmware upgrade version 62 or later. This firmware upgrade supports فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-609 as well as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 Fiery® Image Controller.

Item #

C353

C253

C203

Notes

C650

C550

C451

FS-609 – A0D60Y0

Supported

Supported

Supported

 bizhub C451 Miscellaneous

Requires firmware upgrade version 62

Not Supported

Not Supported

Not Supported

IC-409 – A074WY1

Supported

Supported

Not Supported

Requires firmware upgrade version 62; not available for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C203

Supported

Supported

Supported

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-609 Booklet Finisher supports فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PK-501 Punch Kit (Item #4614452) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MS-5D Staples (Item #4623361).

IMPORTANT : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re has been an Item number change. Item #A074WY0 for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C650/C550/C451 has been discontinued. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Item #A074WY1 now supportsboth فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  bizhub C650/C550/C451as well as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  bizhub C253/C353. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 with Item #A074WY0 is no longer available.

Both versions of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 Fiery® Image Controller do share فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same interface to connect to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  ir respective devices – فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   VI-504 (Item #A091WW0).  Like فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 Fiery® Image Controller for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C650/C550/C451 (as explained in attached Marketing Bulletin #07-GB-035), فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C353/C253 can be used simultaneously with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   standard Emperon Print System.

Note  : To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

In order to connect فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C353/C253, two (2) TCP/IP addresses are required. One is required for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® Controller and one for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device itself. With two TCP/IP addresses فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon Print System can be used in conjunction with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 Fiery® Image Controller. This connection method will enable users to perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following functions:

Printing to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon Print System as well as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® Image Controller using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   two separate TCP/IP addresses

User Box functionality is still available with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® Image Controller attached

PC-Faxing is possible using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PC-Fax Driver available with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon Print System

Solution ID             TAUS0801324EN*  Solution Usage    5

Description

Supporting bizhub vCare.

Solution

Initial setup documents for vCare support are attached. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attacheddocuments were sent to all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   BSCs. This information is for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   BSCs only. It does not apply to dealers.

Notes  :

1. Please be aware that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C203/C253/C353/C451/C550/C650 support one-way communication.

2. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Greg Lantowski, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0645779EN*  Solution Usage    4

Description

How to capture a file on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   color MFPs when printing using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon controller.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following must be set up in order to capture فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   files:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   utility button and select Administrator Settings.

2. Select Security setting => Security Detail => Print Data Capture must be set to Allow => Administrator Settings => Network Setting => FTP setting, FTP Server must be set to ON.

3. In Tech Rep Mode, select System2 and select Data Capture. Select ON.

4. Send print jobs. When finished, enter Command prompt and run FTP client. 5 . Issue OPEN ipaddress command and login as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following user   capture

 bizhub C451 Miscellaneous

sysadm

 1. Type lcd \ command to set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   local directory to root of C drive.
 2. Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ls command to list فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   files.
 3. Type  binary  to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   transfer mode to binary. کونیکا مینولتا c650   response should be  200 .
 4. Type  set to I .

10. Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   get command to retrieve فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   files (i.e., get c741n.cpt). This will transfer فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file tolocal c drive.

11. After complete enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    bye  command.

12. Type  exit  to quit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   command prompt.

To delete فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   jobs on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD,select administrator settings => Security Detail => Restrict.

کونیکا مینولتا c650   function will remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   files from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0657371EN*  Solution Usage    4

Description

Citrix© compatibility.

Solution

Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Citrix© compatibility list for additional information.Some products not listed below arelisted in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document.It covers o کونیکا مینولتا c650  r MFPs and Controllers like فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C350/C353/C253/C203, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub PRO 1050/920, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub 600/750/360/420/500/162/180/210, IC-303 and IC-409.  To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

IC-202

Tested in both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe™ XP (FR3) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe Presentation™ Server 3.0 environments with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Office, Microsoft® Excel and Adobe® Acrobat® 6.0 applications loaded. When utilizing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript Visual driver version 1.0.1, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® PostScript driver version 1.0.0 or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver version 1.01 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print controller can be used without restrictions.

IC-203

Tested in both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe™ XP (FR3) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Presentation™ Server 3.0 environments with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Word 2003 /Excel 2003 and Adobe® Acrobat® 6.0 applications loaded. When utilizing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript Visual driver version 2.0.28, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® PostScript driver version 2.0.28 or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver version 2.0.0, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print controller can be used without restrictions.

IC-205

Tested in both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe™ XP (FR3) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe Presentation™ Server 3.0 environments with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Office, Microsoft® Excel and Adobe® Acrobat® 6.0 applications loaded. When utilizing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   GDI driver version 1.00 or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver version 1.00 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print controller can be used with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following restrictions:

1. Cancelled print jobs may stay in queue when using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   GDI driver.

 1. 2.  کونیکا مینولتا c650   printer icon may disappear when cancelling a print job when using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   GDI driver.

3. Print jobs may hang when printing from two or more workstations simultaneously using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   GDI driver.

IC-302

Tested withCitrix© Metaframe™ FR3 on Microsoft® Windows 2000 and 2003 Server, using PostScript version 1.1.

Applications tested were Microsoft® Word 2003, Excel 2003 and Adobe® Acrobat® 6. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   only restrictions found were that Owner Information functions were not available.

IC-401

Tested in both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe™ XP (FR3) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe Presentation Server™ 3.0 environments with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Word 2003, Excel 2003 and Adobe® Acrobat® 6 applications loaded. Testing has been performed with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver version 1.0.  فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following restrictions:

 1. 1.  کونیکا مینولتا c650   mixed media function may not be used.

2. Enabling فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Delete pending print jobs at logout” on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Metaframe™ server does not result in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print jobs being deleted.

3. Print job access codes should not be used.

IC-402

Tested withCitrix© Metaframe™ FR3 on Microsoft® Windows 2000 and 2003 Server, using PostScript version 1.0.

Applications tested were Microsoft® Word 2003, Excel 2003 and Adobe® Acrobat® 6. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following are restrictions that were found:

1. Custom Size setting is not available.

2.Owner Information, Lock Job and Copier store print functions are not available.

3. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   client default settings are not saved.

IC-405

Tested withCitrix© Metaframe™ FR3 on Microsoft® Windows 2000 and 2003 Server, using PostScript version 2.0.

Applications tested were Microsoft® Word 2003, Excel 2003 and Adobe® Acrobat® 6. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   only restrictions found were thatMedia Mixed function is not available by network printer.

IC-611

Tested in both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe™ XP (FR3) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe Presentation Server™ 3.0 environments with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Office, Microsoft® Excel and Adobe® Acrobat® 6.0 applications loaded. When utilizing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript Visual driver version 1.0.0.7, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript Adobe® driver version 1.0.0.7 or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver version 1.0.1 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print controller can be used with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following restrictions:

 1. 1.  کونیکا مینولتا c650   watermark function will not function when using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver.
 bizhub C451 Miscellaneous
 1. 2.  کونیکا مینولتا c650   PostScript Visual driver is not available with Microsoft® Windows 2003 Server.

3. Booklet mode may not function when called within Adobe® Acrobat®.

IP-901

Tested withCitrix© Metaframe™ FR3 on Microsoft® Windows 2000 and 2003 Server, using PostScript version 1.1 and 2.1.

Applications tested were Microsoft® Word 2003, Excel 2003 and Adobe® Acrobat® 6. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   only restrictions found were that Owner Information functions were not available.

bizhub C350 Standard Controller

Tested in both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe™ XP (FR3) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe Presentation Server™ 3.0 environments with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Word 2003, Excel 2003 and Adobe® Acrobat® 6 applications loaded. Testing has been performed with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver version 1.0 with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following restriction: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   watermark feature will not be available on a locally installed printer.

bizhub 200/250/350 Standard Controller

Tested in both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe™ XP (FR3) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Citrix© Metaframe Presentation Server™ 3.0 environments with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Office, Microsoft® Excel and Adobe® Acrobat® 6.0 applications loaded. When utilizing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript Visual driver version 1.0.1 or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver version 1.0.2 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print controller can be used with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following restrictions:

 1. 1.  کونیکا مینولتا c650   custom paper size setting is not available.
 2. 2.  کونیکا مینولتا c650   default selections made on client workstations will not be reflected on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer properties screens.

bizhub C650/C550/C451/C450/C352/C351/C300/C252/C250    Tested withCitrix© Metaframe™.

Applications tested were Microsoft® Word 2003, Excel 2003 and Adobe® Acrobat® 6.No restrictions were found in testing.

Solution ID            TAUS0657446EN*  Solution Usage

Description

Getting an invalid card error when loading firmware with a Crucial© 128MB Compact Flash card.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Crucial© 128MB CF card is not supported.

SOLUTION: Load firmware using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   recommended CF Card.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   recommended card is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   128MB SanDisk© Compact Flash card (p/n 7660 4036 01). Please see attached photoas reference.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

4
Solution ID            TAUS0700805EN*

Description

What type of envelope is supported?

Solution

Preservation Wove 24lb. #6 3/4 (98mm x 165mm) is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   approved envelope type.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage 4
Solution ID            TAUS0702740EN*

Description

How to properly remove Command WorkStation™ from a Macintosh®.

Solution

 Solution Usage 4
 Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0703749EN*  Solution Usage

Description

How to perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM recovery procedure.

Solution

Attached isa document which explains how to perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM and NICrecovery procedure. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be  installed. Adobe

4
 bizhub C451 Miscellaneous

Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

IMPORTANT NOTE :   Please read فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   information carefully and use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correct firmware for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine on which you are performing this procedure. Using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  incorrect firmware can cause unexpected results and possible damage to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor, ASG/SSD and Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800745EN*   Solution Usage   4

Description

How to enable SMB (File Sharing) from a Macintosh® OSX 10.2, 10.3 and 10.4.8, or 10.5.

Solution

Please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentsexplaining how to enable SMB (File Sharing) from a

Macintosh® OSX 10.2, 10.3 and 10.4.8, or 10.5. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ed Bellone/Cesar Jimenez/Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0648443EN*  Solution Usage    3

Description

How to remove print drivers from Macintosh® OS X, 10.2x, 10.3x, 10.4x, 10.5x.

Solution

Follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    How to remove Macintosh OS X drivers instructions  to correctly remove driver files prior to installing a new or updated version of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver. This is highly recommended to avoid driver conflict.

Completely deleting\removing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PPD plug-ins for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   loading of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver will NOT overwrite فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   previous versions.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Ehmke, ASG/SSD and Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0654475EN*  Solution Usage    3

Description

FK-502, how to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of redial attempts.

Solution

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of redial attempts, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Press Stop-0-0-Stop -0-1.
 4. Touch [FAX] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Touch [System] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [Communication Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 7. Touch [-] or [+] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen until فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired redial attempt value is displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   redial attempt value can be set from 0 to 7.
 8. Touch [End] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 9. Touch [Function Parameter] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Touch [Address] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. Using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right-arrow scroll to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fur کونیکا مینولتا c650  st bit on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address.

11. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   1 key. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address displayed should be  [000B0001].

12. Touch [Data] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right-arrow key and scroll to each of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   last three bits on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address and press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   1 key. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address displayed should be [00000111] with a value of [07] displayed to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data.

13. Touch [Decision] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

14. Touch [Address] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right-arrow key and scroll to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fur کونیکا مینولتا c650  st bit on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address.

15. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   2 key. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address displayed should be  [000B0002].

16. Touch [Data] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right-arrow key and scroll to each of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   last three bits on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address and press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   1 key. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address displayed should be [00000111] with a value of [07] displayed to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data.

17. Touch [Decision] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

18. Touch [End] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

 bizhub C451 Miscellaneous

19. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0656962EN*  Solution Usage

Description

Connecting a Hecon® (key counter) device to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mainbody.

Solution

Please seeattachedBulletin Number 5563inregards to Hecon® conventional key counter, Hecon® Base 10 and legacy Minolta key counter support. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

3
Solution ID            TAUS0658132EN*

Description

Cannot fax out with T00 and T82 error codes.

Solution

CAUSE: Incorrect settings.

SOLUTION: To correct:

1. In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Tech Rep mode, set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Marketing area for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax to U.S. and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n Initialize فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax.

2. Input فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax header data in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 Solution Usage 3
Solution ID            TAUS0701349EN*

Description

AU-101, how to enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Bio Au کونیکا مینولتا c650  ntication Unit.

Solution

To enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AU-101, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press Utility.
 2. Select Meter Count.
 3. Press stop-0-0 stop-0-1 to enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   service mode.
 4. Press stop-9 to enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Billing setting.
 5. Select Management Function Choice.
 6. Select Au کونیکا مینولتا c650  ntication Device 2.
 7. Select Bio.
 8. Select End.
 9. Select Exit.

10. Cycle power OFF/ON.

 Solution Usage 3
Solution ID            TAUS0701453EN*

Description

Unable to access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer from a web browser. Can print to and PING فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

Solution

 Solution Usage 3
 CAUSE: TCP/IP conflict with ano کونیکا مینولتا c650  r device on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network.

SOLUTION: Remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network cable from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer and PING فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same TCP/IP address again. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a Reply from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same TCP/IP address, work with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network administrator to identify فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   o کونیکا مینولتا c650  r network device with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same TCP/IP address as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ed Bellone, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0702326EN*              Solution Usage 3

Description

C-CC00 code at power up after updating firmware.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD Conversion Up has not been performed after firmware upgrade.

 bizhub C451 Miscellaneous

SOLUTION: To perform a HDD Conversion Up, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   service mode (Utility-Details-stop-0-0-stop-0-1).

2. Select State Confirmation.

3 .Select Memory HDD Adj.

4. Scroll to page 2/ 2.

5. Select Conversion Up.

6. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Start button.

7. Turn فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Main Power OFF/ON.

Solution ID            TAUS0702640EN*

Description

Configuration page header is printing as Generic 45C-2, Generic 45C-1 or Generic 50C-1.

Solution

CAUSE: Incorrect settings.

SOLUTION: To change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Configuration Page header to Konica Minolta bizhub C451/C550/C650perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Mode.
 2. Select System  2.
 3. Select Software Switch Setting.
 4. Enter Switch No. “10”.
 5. Bin Assignment “00000010”.
 6. Hex Assignment “02”.
 7. Click on Fix.
 8. Click on End.
 9. Power فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copier OFF/ON.
 10. Print ano کونیکا مینولتا c650  r Configuration Page. Page Header should now be changed.    Note  : Header Information:

Generic 45C-2 = C451

Generic 45C-1 = C550

Generic 50C-1 = C650

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Greg Lantowski, Production Print/SSD

 Solution Usage 3
Solution ID            TAUS0702693EN*

Description

Synchronizing Account Track users with Active Directory.

Solution

Synchronizing Account Track users with Active Directory:

 1. Select Utility/Counter.
 2. Administrator Setting.
 3. [4] User Au کونیکا مینولتا c650  ntication/Account Track.
 4. [2] User Registration Settings.
 5. [2] User Registration.
 6. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User to Synchronize.
 7. Click on Edit.
 8. Choose Account Name [located in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   middle of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page ].
 9. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User to Synchronize with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first selection.

10. Click on OK twice.

11. Click on Close.

Note  : Previously, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Account Track Codes and Active Directory had to be set up.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 Solution Usage 3
Solution ID            TAUS0702738EN*

Description

Support for “Scan to me/Scan to home” secure SMB scanning using Active Directory.

Solution

Scan to Me/Scan to Home is a supported feature that is available with special firmware version GWK-6M and a software switch se tting.  Before Setting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Soft Switch:

Verify that User Au کونیکا مینولتا c650  ntication to Active Directory works.

Verify that Scan to E-mail works.

 Solution Usage 3
 bizhub C451 Miscellaneous

Verify that LDAP works.

Follow this procedure:

1. Enter Service Mode.

2. Enter System 2.

3. Enter Switch Settings.

4. Enter Switch 26.

5. Enter HEX 10.

6. Select FIX.

7. Exit Service Mode and power cycle فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.    Notes  :

 1. Please refer to attached documentation. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .
 2.  کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant and Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0702913EN*  Solution Usage

Description

How to set up LDAP.

Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures mentioned on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached PDF.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

3
Solution ID            TAUS0801272EN*

Description

Support for Account track, Secure print, and User au کونیکا مینولتا c650  ntication from Unix/Linux environments.

Solution

Konica Minolta does not support Account track, Secure print, and User au کونیکا مینولتا c650  ntication from Unix/Linux environments at this time.  فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   availability of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se options for Unix/Linux environments is being considered for future development.  Please attachticket to this solution and provide فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following information;  1. Product model number(s).

2. Now many products placed or being considered for placement.

3.What “flavor” and version of Unix/Linux operating system.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tony Pizzoferrato, ESS/SSD

 Solution Usage 3
Solution ID            TAUS0801501EN*

Description

کونیکا مینولتا c650   Account Track screen resets and shortly after a copy job and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user is prompted to enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   password again.

Solution

Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   reset timing by performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin mode.

2. Select System Settings.

3. Select Reset Settings.

4. Select System Auto Reset.

5. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Clear key and enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired time delay before فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   screen is reset.

6. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin mode.

Note  :If a long delay is selected, users can re-activate account track manually by pressing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Access key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage 3
Solution ID            TAUS0801813EN*

Description

How to convert a TIFF into a PDF when fax forwarding.

Solution  Solution:

To convert a TIFF into a PDF when fax forwarding, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax key.

 Solution Usage 3
 bizhub C451 Miscellaneous

2. Press Scan Settings.

3. Press File Type and select PDF.

4. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Copy button.

5. Press Utility.

6. Press Copier settings  7.Press Default settings.

8. Press Current.

Solution ID            TAUS0651550EN*

Description

Konica Minolta Security White Paper.

Solution

See  Security White Paper  for details.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

 Solution Usage 2
Solution ID            TAUS0652000EN*   Solution Usage

Description

FK-502, how to insert a pause between فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PBX outside line number and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax telephone number.

Solution

To insert a pause between فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PBX outside line number and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax telephone number, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter Admin mode, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n select Fax Settings => PBX Set.

2. Turn on PBX and enter Prefix.

When creating a new registration of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax destination, please do following:

 1. Enter Admin Mode.
 2. Press One Touch Reg. => Fax Reg. => Address Book => Abbr.Dial => New.
 3. Before entering فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Phone number, press ‘out-side’ button. After pressing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘out-side’ button, [E-] will be indicated on t he display.  This indicates a paus فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n please enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number.
2

e.

Solution ID            TAUS0656793EN*

Description

SMTP au کونیکا مینولتا c650  ntication tips.

Solution

 Solution Usage 2
 Refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attacheddocument whichprovides details on how to configure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP to allow SMTP Au کونیکا مینولتا c650  ntication for Scan to E-Mail.    Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rick Veale, ESS/BSE

Solution ID            TAUS0657465EN*

Description

Unable to load firmware using a Kingston© 256MB CF card.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Kingston© 256MB CF card is not supported.

 Solution Usage 2
 SOLUTION: Load firmware using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   recommended CF Card.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   recommended card is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   128MB SanDisk© Compact Flash card (p/n 7660 4036 01). Please see attached photoas reference.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID TAUS0658101EN*              Solution Usage 2

Description

How to increase image unit life.

Solution

To increase image unit life:

1. Go into Service Mode.

2. At فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service, in order to get into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Enhanced Security Screen press: Stop, 0, Clear (Stop, 9 forbizhub C350).

3. Select IU Life Stop Setting.

4. Choose ei کونیکا مینولتا c650  r Stop or No Stop.

5. Click on End to Save.

Please follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   steps outlined in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Bulletin Number 5705 -Extending Image Unit Life.To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0658215EN*

Description

How to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen display language.

Solution

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen display language, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2. Touch [2 User Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Touch [1 System Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4. Touch [1 Language Selection] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

5. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired touchscreen display language [English], [French], [Spanish], or [Japanese].

6. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

7. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike McCarthy, Production Print/SSD

 Solution Usage 2
Solution ID            TAUS0701161EN*

Description

Howto default فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   priority display screen to ei کونیکا مینولتا c650  r copy or Fax/Scan display screen.

Solution

To default فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   priority display screen, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press Utility button.

2. Select Administrator Settings and enter passcode (default  12345678).

3. Select System Setting.

4. Reset Settings.

5. Select System Auto Reset.

 Solution Usage 2
Solution ID            TAUS0701618EN*

Description

PostScript printer driver for Microsoft® Windows Vista™.

Solution

 Solution Usage 2
 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest printer drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ), Support & Drivers tab, or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Windows Vista™ Compatibility Legend can be viewed at:  http://kmbs.konicaminolta.us/content/support/vistasupport.html

Note  : Refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document for a list of Konica Minolta printer drivers that come bundled with Microsoft® Windows Vista™. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Solution ID TAUS0702015EN*              Solution Usage 2

 bizhub C451 Miscellaneous

Description

LED blinks for low toner, low paper.

Solution

CAUSE: By default, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   orange LEDs on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   front of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine blink when ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   toner level or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper level is low. As a result, operators may replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   toner cartrdige too soon, wasting toner and increasing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cost of operation. Similarly, many operators prefer to have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper indication appear only when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper source is completely empty.

SOLUTION: It is strongly recommended that both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   low-toner and low-paper indications be disabled at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   next service call. Use this procedure:

1. Ensure that Version 58 or higher firmware is installed.

2. To disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   low-toner indication, change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following setting: Service Mode => System 1 => Machine LED Setting => Warning Status => Type 2 (Type 1 enables فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   indication).

3. To disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   low-paper indication, change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following setting: Service Mode => System 1 => Machine LED Setting => Paper Remainder => Type 2 (Type 1 enables فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   indication).

Complete details are contained in attached BulletinNumber 5980. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702849EN*  Solution Usage    2

Description

FS-519,is unable to be attached to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body.

Solution

CAUSE: Unable to fit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-519 transport section of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine due to improper configuration/installation.

SOLUTION:Be advised thatparts (pictures attached) must be removed in order for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher to connect to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   engine.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703111EN*  Solution Usage    2

Description

How to set up Account Track.

Solution

PREREQUISITES :Access to Administrator Setting via a password will be needed. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default password is 12345678.

APPLICATIONS : کونیکا مینولتا c650   customer has two departments that utilize various copy modes on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   client requires that Account Track “accounts” for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se departments be set up. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Marketing Department is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first account that will be set up and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are no copy limits. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Sales Department is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   second account andcolor copying will be set with limits. This job shop exercise will instructin setting up accounts with account names and passwords. End-users cannot gain access to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP unless فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y have an authorized password and/or an account name.Copy limitations on color copying will alsobe requiredfor فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   second account.

Note  : Please use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached step-by-step instructions. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703197EN*  Solution Usage    2

Description

Is printing directly from a USB memorysupported?

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution

Printing directly fromUSB memoryis supported. Use of this Direct Print function requires فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   engine firmware be upgraded toversion 6B, it also requires installation of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EK-602 USB Host Board option (Item #A090WW0). Supported file types are PDF, JPG, TIF,and XPS.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0703224EN*                Solution Usage   2

Description

How to print halftone test patterns.

Solution

To print halftone test patterns, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure:

1. Enter Tech Rep mode.

2. Select Test Mode.

3. Select Halftone Pattern.

4. Select Single, Hyper, Gradation.

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired halftone color.

6. Press C and enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired halftone density -1 (lightest)through 255 (darkest).

7. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   START button to output فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pattern.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0703292EN*                Solution Usage   2

Description

Is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-517/FS-608 compatible for use with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-517/FS-608 is compatible with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451 but version 6B or later firmware must be installed. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

Notes  :

1. Please refer to attached Marketing bulletin 07-GB-037 for information on o کونیکا مینولتا c650  r changes to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   product. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

 1. 2.  کونیکا مینولتا c650   FS-608 and FS-517 are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same as those used on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C550/C650.

3. کونیکا مینولتا c650   PI-503cannot be used on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finishers for this machine.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Greg Lantowski, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0703411EN*

Description

FK-502, how to adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cable EQL for TX and RX.

Solution

To adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cable EQL for TX and RX, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Press Stop-0-0-Stop-0-1.
 4. Touch [FAX] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Touch [Modem/NCU] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [Cable EQL] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 7. Under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   heading of TX touch [-] or [+] to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EQL TX value. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting can be programmed to 0, 4, 8, or 12[dB].
 8. Under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   heading of RX touch [-] or [+] to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EQL RX value. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting can be programmed to 0, 4, 8, or 12[dB].
 9. Touch [END] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends and Ted Young, Production Print/SSD

 Solution Usage 2
Solution ID            TAUS0703682EN*

Description eCopy™ ShareScan OP step-by-step installation instructions.

Solution

 Solution Usage 2
 bizhub C451 Miscellaneous

Please refer to attached install documentation for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedure and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  eCopy™ compatible machine models, firmware and TWAIN drivers list.  To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0800084EN*

Description

How to configure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

Solution

Please refer to attached documentation for detailed procedure.

To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

 Solution Usage 2
Solution ID            TAUS0800210EN*

Description

WhichUSB drives are approved for scan to USB?

Solution

Following are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   USB drives tested and approved for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scan to USB function:

Model   Maker   Result

RUF-C64M/U2 (64MB) BUFFALO  Passed

RUF2-E128-B (128MB)    Passed

RUF2-S1G+C4-BK (1GB)   Passed

MF-UU2512WH (512MB)ELECOM   Passed     MF-AU201GGT (1GB)  Failed

GH-UFD2GTB (2GB)GREEN HOUSE   Passed

TB-M2/1GG (1GB) I-O DATA  Passed

TB-B2G (2GB)  Failed

TG256-NRX044 (256MB)  Passed

SDCZ6-1024-J65 (1GB) SanDisk   Passed

USM512JX (512MB) SONY  Passed

 Solution Usage 2
  USM1GJ (1GB)   Passed

Note  : Only USBsticksformattedwith FAT32 are supported as product specification. کونیکا مینولتا c650   above list was verified withFAT32 USB memory sticks.

CAUTION  : If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   USB drive has فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   U3 security option, remove this feature from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   USB before trying to scan because this feature disables فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanning of files stored on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   USB stick.

 bizhub C451 Miscellaneous

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mahen Shukla and Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0800338EN*   Solution Usage   2

Description

What port and protocol is used for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver auto configuration feature?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   port number used for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver auto configuration option is Port 161 and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   protocol is SNMP.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800508EN*   Solution Usage   2

Description

Where to find paper recommendations for specific models.

Solution

Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attachedMedia Guide for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   products listed. It can also be found on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MyKonicaMinolta.com web site by following فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedure below:

1. Log into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MyKonicaMinolta.com web site.

2. Click on “Products.”

3. Click on “Supported Models Library.”

4. Select “Office Systems” in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pull down menu for Category and select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   appropriate product.

5. Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   link for “Support Materials” and scroll to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   link for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Media Guide Office Workgroup Products.

Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0800987EN*  Solution Usage    2

Description

Scanned PDF files open in Adobe® Acrobat® at less than 100% of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   selected default size.

Solution

This issue has been escalated to Konica Minolta Business Technologies in Japan.

KMBS/SSD is working with partners in support and R&D in Japan to obtain a resolution for this issue as quickly as possible. New firmware that corrects this issue is expected to be provided in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   second quarter of 2008.

If viewing this solution via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web, please establish a ticket via ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web or by calling our contact center at 1-800-825-5664 . Once a ticket has been established an E-mail will be sent when this solution is updated.

For phone advisors, please attach to this solution for an automatic E-mail that will be sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   technician when this solution is updated. End فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   call with call code “Escalated to Japan”.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gabe Smith, ESS/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0801502EN*  Solution Usage    2

Description

FS-608, how to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Tri-Fold to INSIDE fold.

Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tri-fold to INSIDE:

1 .Enter Admin Mode.

2 .Select Security Settings.

3.Select Administrator Security Levels and set to a Level 1 or level 2.This will allow this option to be displayed in user settings.Return to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main screen.

4 .Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility key and select User Settings.

5 .Select Copier Settings and scroll to page  3.

6.Select Tri-Fold Settings and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n select ei کونیکا مینولتا c650  r INSIDE or OUTSIDE tri-fold and press OK.    Note  : An FS-608 must be installed for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   inside outside option to appear.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801712EN*  Solution Usage    2

Description

Equitrac© cables for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Vendor 2 interface.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Vendor 2 interface offers فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ability to differentiate between color and B&W on a per page level. You can now track and differentiate between color and B&W for both copy and print based on user login when connected to Equitrac© Professional, Equitrac© Express or Equitrac© Office.

With فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Vendor 2 interface you will have access to MFP features such as Auto Color, Duplex and Booklet that are not available with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Vendor 1 interface.  O کونیکا مینولتا c650  r features such as User Box and TWAIN scanning are restricted. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Manual for a complete list of restrictions and see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Marketing Bulletin forItem Numbers and Requirements. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID             TAUS0801799EN*  Solution Usage    2

Description

Print jobs do not print with a Jamex® coin-op device attached.

Solution

CAUSE:Special firmware is needed to print form a Jamex® coin-op device.

Note  : Please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Marketing Bulletinto obtain details concerning فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   special firmware needed for printing. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SOLUTION:Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware and change Software Swtich 39 to Hex value 01.To changea softwareswitch:

1.Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service mode.

2.Select System 2.

3.Select Software Switch Setting.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD and Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0801842EN*  Solution Usage    2

Description

How to print aTX report (confirmation page) after every fax sent.

Solution

 bizhub C451 Miscellaneous

To print a TX report (confirmation page) after every fax sent:   Di152/152f and Di183/183f   1. Press Utility key.

2. Scroll down to Reports; press YES.

3. Scroll down to TX reports; press YES.

4. Move arrow to ON and press YES.

bizhub C203/C253/C353/C451/C550/C650

1. Utility/counter.

2. Administrator Settings.

3. Fax Settings.

4. Report Settings.

5. TX Result Report.

6. On.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Marge McLea, Production Customer Support/SSD

Solution ID TAUS0802171EN*                Solution Usage   2

Description

Unable to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default resolution because فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Default Scan/Fax Settings” button is grayed out.

Solution

To change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default scanning resolution perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan/Fax key.
 2. Press Users Settings.
 3. Press Scan/Fax.
 4. Press Factory Settings and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n OK.
 5. Select Scan Settings.
 6. Select Resolution and set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired scan resolution.
 7. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility key.
 8. Select User Settings.
 9. Select Scan/Fax Settings.

10. Select Default Scan/Fax Settings button and set to Current.

11. Press OK.

12. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0802852EN*                Solution Usage   2

Description

PROBLEM:

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are intermittent ghost jams, no jam codes are shown. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LCD displays فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   jam in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   entrance or middle of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   conveyance area of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher.

Solution

CAUSE:

In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   transport section entrance فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is an entrance path switching plate that activates a sensor on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   rear of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   transport by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   solenoid. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sensor will activate if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   plate is home and think فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is paper فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re.

SOLUTION:

Open finisher door to clear فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   jam.

Adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   position of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sensor bracket. (bend فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sensor bracket a bit).  (THANKS: PAT BOYKIN) provided this solution.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0650393EN*

Description

Is scan to PC (SMB) supported in a Novell® environment?

Solution

 Solution Usage    1
 bizhub C451 Miscellaneous

Scan to PC (SMB) in a Novell® environment is not supported as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   necessary protocol is not installed on a Novell® Server or client. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following information are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specifications (as of 9/08/04) for PC (SMB) scanning:

Supported environment :

1. Connection to file sharing server in broadcast domain.

2. SMB (TCP/IP) shared folder of Microsoft® Windows.

Non-supported environment :

1. Network beyond router.

2. SMB o کونیکا مینولتا c650  r than TCP/IP (NetBEUI/IPX are not supported).

3. Direct Hosting SMB (mounted SMB on Microsoft® Windows 2000 or later).

4. User Level sharing of Microsoft® Windows 98.

5. Sharing that needs au کونیکا مینولتا c650  ntication with Microsoft® Windows 2003 Domain.

6. CIFS mounting of non-Windows OS (e.g.: SAMBA® on UNIX/LINUX, CIFS sharing on Novell® Netware®)   Restrictions of mounting :  1. NetBIOS Name Binding;

 1. On Microsoft® Windows network, TCP/IP has to be obtained from NetBIOS name as same mechanism as DNS to obtain TCP/IP address from Domain name of Internet.
 2. On Microsoft® Windows OS, TCP/IP address can be obtained from NetBIOS name by following procedures: ( H Node case ) –  Cache in Local PC.

– Inquiry to WINS server.

– Inquiry by Broadcast.

– Imhost in Local PC (NetBIOS ver. of host file in Domain ).

– Confirmation of host file in local PC.

– Inquiry to DNS.

7145/7222/7228/7235 only support Inquiries by Broadcast. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore, this cannot be connected to a server beyond a router that cannot be reached by Broadcast.

Restrictions of SMB Protocol :

1 . On Microsoft® Windows Network, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are various version protocols for au کونیکا مینولتا c650  ntication.

a. 7145/7222/7228/7235 cannot connect to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server that requires NTLM 0.12, higher-level protocol, since فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se models support only LANMAN 2.0.  b. Non-accessible servers since فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y require NTLM 0.12 or higher protocol.

c. Microsoft® Windows 98 User Level Sharing.

d. Microsoft® Windows 2003 Domain.

Restrictions of identification :It has been confirmed that mounting CIFS of non-Windows (e.g.: SAMBA® on UNIX/LINUX, CIFS sharing on Novell® Netware®) cannot be connected.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0651795EN*   Solution Usage

Description

How to set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax for international TX faxing.

Solution

To set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax for international TX, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax button on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   control panel.

2. Press COMM. setting on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax screen.

3. Press LINE setting.

4. Press OVERSEAS.

5. OK to back out to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax screen.

6. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   overseas international number in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   DIRECT input starting with 011, area code and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   telephone number.

Note  : Make sure to use any prefix number (9) before فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   011 in order to get an outside line. Example: 9 + 011 + country code + city code + number.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

1
Solution ID            TAUS0701062EN*  Solution Usage

Description

How to access Service Mode when unable to use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   normal procedure.

Solution

Service Mode can be accessed through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Trouble Reset screen using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   below procedure: 1. TurnON فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch while holding فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   UTILITY/COUNTER key.

2.When TROUBLE RESET appears on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen press STOP, 0, 0, STOP, 0, 1.

3.If prompted for a password enter 92729272 andtouch END.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD andIan Lynch, Production Print/SSD

1
 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID TAUS0701174EN*              Solution Usage 1

Description

Unable to print booklets from Microsoft® Publisher.

Solution

CAUSE: Incorrect settings.

SOLUTION: In order to print booklets in Microsoft® Publisher ensure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   proper settings are selected inPublisher and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver:

1. Select booklet within Publisher.

2. Within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Layout tab of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver ensureprint type is selected to2-sided.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   proper binding.

4. Under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Finish tab, select Saddle Stitch.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0701876EN*

Description

How to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   display to Quick Copy or Copier Centric screen.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP supports two different screen types: Basic ( کونیکا مینولتا c650   default) and Copier Centric (quick copy). To Change to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Copier Centr following:

1. Press [Utility/Counter].

2. Select [2. User Setting].

3. Select [2. Custom Display Setting].

4. Select [1. Copier Setting]. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   BASIC (default) tab will be displayed.

5. Select [QUICK COPY]. This is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Copier Centric option.

6. Press [Close] 4 times to return to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Ready screen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage

ic screen, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650

1
Solution ID            TAUS0702145EN*

Description

What settings are required to choose فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper tray from which فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TX Report prints?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray from which فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TX Report prints can be selected using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter Key.

2. Select User Setting.

3. Select System Setting.

4. Select Paper Tray Setting.

5. Select Print Lists.

6. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper tray from which فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TX Report should print.

7. Press OK.

8. Follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   prompts to exit back to a normal panel.

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0702192EN*

Description

How to default فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   color mode to B/W on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

Solution

To default فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   color mode to B/W on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Touch [Color] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 2. Touch [Black] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 4. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 5. Touch [2 User Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [3 Copier Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 7. Touch [Default Copier Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 8. Touch [Current Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 9. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

11. Touch [Close] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

 Solution Usage 1
 bizhub C451 Miscellaneous

12. Touch [Close] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0702445EN*

Description

How to set up FTP Publishing Services on a Microsoft® Vista™ workstation.

Solution

 Solution Usage 1
 Please follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures as shown in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attacheddocument.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0702576EN*   Solution Usage

Description ICP list.

Solution

Please review فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

1

Solution ID TAUS0702593EN*              Solution Usage   1

Description

MachineindicatesthatThick 3 papershould be loaded in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bypass tray when printing. Thick 3 paper is set for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bypass tray, and Auto tray select and Thick 3  is set at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bypass tray is not enabled in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Auto tray select settings.

SOLUTION: To enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bypass tray in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  auto tray select settings, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press Utility.

2. Select User settings.

3. Select Paper tray settings.

4. Select Auto tray select settings.

5. Highlight فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bypass tray.

Solution ID TAUS0702618EN*              Solution Usage 1

Description

How to enable Account Track on a Macintosh®.

Solution

In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Macintosh® go to File=> Print => Copies and Pages => Security tabs.Click on Security and make فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   necessary entries/changes in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User au کونیکا مینولتا c650  ntication settings for Account Track.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Greg Lantowski, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0703089EN*

Description

FK-502, how to enable/disable Compulsory Memory RX with dual line kit installed.

Solution

To enable/disable Compulsory Memory RX, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [Meter Count] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Touch [Check Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 4. Press Stop-0-0-Stop-0-1.
 5. Touch [FAX] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [Line 1] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 Solution Usage    1
 bizhub C451 Miscellaneous
 1. Touch [System] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 2. Under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   heading of Compulsory Memory RX touch [ON] or [OFF] as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired setting.
 3. Touch [[END] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 4. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

Note  : This applies only if a second fax line is installed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0703110EN*  Solution Usage    1

Description

How to perform a Secure Print.

Solution

SECURE PRINT : Secure Print allows security to be imposed upon a document to be sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhubfor printing. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document will be “printed” to a secure User Box and cannot be accessed, printed, or even viewed without first entering its au کونیکا مینولتا c650  ntication data at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP. Secure Print is a very powerful feature as it allows security control of a document “on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fly”. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   security data is imposed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver as a one-time function that applies only to that specific printing of that specific document at that specific time. No prior programming is required to use Secure Print.

APPLICATIONS : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   end user has a document prepared and wants to print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub, however, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y do not plan on retrieving فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document.

Note  : For step-by-step procedures, please see attachment. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703115EN*  Solution Usage    1

Description

Booklet creation.

Solution

PREREQUISITES :An 8-page 8.5×11 Microsoft® OfficeWord document with text will be needed. In addition, legal size paper (8.5×14)  be must loaded in one of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cassettes. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhubmust have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-608 booklet finisher.

APPLICATIONS : کونیکا مینولتا c650   end userhas to create an 8.5×14 stapled and folded booklet from a Microsoft® OfficeWord document that is 8.5×11.

Note  : Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached PDF. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703293EN*  Solution Usage    1

Description

FK-502, how to enable and adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   line monitor speaker volume.

Solution

To adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   line monitor speaker volume, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [3 Administrator Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Password (default password is 12345678).
 4. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Touch [8 Fax Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [3 Line Parameter Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 7. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   down-arrow on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lower left of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreenone timeuntil screen 2/3 is displayed.

8.Select [Line Monitor Sound] and Select [On].

9.Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   down-arrow on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lower left of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreenone timeuntil screen 3/3 is displayed.

 1. Touch [Line Monitor Sound Vol.] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 2. Touch [Lower] or [Higher] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen to increase or decrease فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   monitor speaker volume as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.  فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting range is 0 to

31.

 1. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 2. P ress فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Reset key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young and Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0703308EN*

Description

Can Account tracking codes and counts be Exported and Imported from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine NIC?

Solution

 Solution Usage    1
 Account tracking codes and counts can be Exported and Imported. When performing a Data Clear, Account tracking informationis era sed. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650
 bizhub C451 Miscellaneous

followingprocedure can be used in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   event a Data Clear needs to be performed to backup فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Account codes and Copy/Print/Scan limits.

To backup Export and Import Account tracking data, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Browse to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NIC and log in as Administrator.

2. On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Maintenance tab select Import/Export.

3. Select Device Setting and select OK.

4. Select Export and click OK.

5. Save فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desktop or a folder.

6. To Import فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same procedure but this time select Import.

7. Browse to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file and click OK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703516EN*  Solution Usage    1

Description

How to update firmware using Internet ISW.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Internet ISW function requires that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmwareTAR file be extracted from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  GZ file.  This can be done using WinZip® or WinRAR®.

Use an FTP server utility to host فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re isone availablevia فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Download Selectorunder Black and White Products => Utilities => ftp_server_1.0.exe.

To perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   update:

1. Go to Tech Rep mode.

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Internet ISW button.

3.Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Internet ISW Set button => Set to ON => Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   END button.Determine if updating via FTP or HTTP.

4. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   appropriate settings button, FTP or HTTP. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   instructions are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same from here on in.

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired button protocol button, and select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ON button => Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   END button.

6. If a proxy is required to access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server, select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Connect Proxy server button and select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ON button. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Proxy Server button and enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   port number of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   proxy server. This will   not   be فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   host server holding فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware. 7.Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address space size IPv4, IPv6 or FQDN (Fully Qualified Domain Name).

8. When complete, press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection settings buttons, check that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   port number is set to 21, connection timeout is set to 1 minute and PASV mode is set to OFF.

9. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Forwarding Access Setting button.

10.Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User ID that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP will use to access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server.

11. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   password for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user.

12. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   host server:

If using an HTTP server type  h ttp://ip _address/directory

If using a FTP server type  ftp://ip_address/directory

13. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   filenameof فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware. This should end with a TAR extension. Remember that this file is extracted from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  GZ file and not renamed.

14. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   END button.

15. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Download button and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ISW Start button.Start rebooting… message is indicated. کونیکا مینولتا c650   MFP will reboot.

16. After فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   hourglass, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following messages should be displayed:

Now connecting to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware server

Now getting information from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware server

Now downloading program data from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware server

IMPORTANT : کونیکا مینولتا c650   server hosting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware needs to be available even after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware starts and finishes. Tests show that firmware is still downloading even though programming of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware has begun.

 1. 17.  کونیکا مینولتا c650   normal firmware update screen will be displayed andyou can press start or wait 30 seconds; it will start automatically.

18. When complete, recycle فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

19. After فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   hourglass a message will be displayed:

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   version upgrade through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network download is complete. Touch [OK] to use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device.

20. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   OK button to continue.

21. Check فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware versions.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0703719EN*  Solution Usage    1

Description

How to save فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scan settings as default when using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User Box feature.

Solution

To save فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scan settings as default when using a User Box, follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedure below:

 1. Create a User Box.
 2. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax/Scan button and select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User Box that was just created.
 3. Select Scan Settings and input فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   applicable scan settings.
 bizhub C451 Miscellaneous
 1. Press OK.
 2. Press Utility/Counter.
 3. Select User Settings.
 4. SelectScan/Fax Settings.
 5. Select Default Scan/Fax Settings.
 6. Select Current Setting.

10. Press OK twice.

11. Press Close twice.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800041EN*  Solution Usage    1

Description

Canprinting to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® be done at کونیکا مینولتا c650   same time?

Solution

Printing to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® simultaneously is possible. Please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed.

Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD and Clinton Marquardt, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0800137EN*  Solution Usage    1

Description

Ifa scanned job is storedto user box and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n openedwith PageScope Box Operator (Box Operator Viewer), کونیکا مینولتا c650   file is automatically deleted.

Solution

CAUSE: This is specification. کونیکا مینولتا c650   “Document Hold Setting” is set to “OFF” and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanned jobwill be deleted automatically.

SOLUTION: Set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Document Hold Setting” to “ON” (Administrator Settings => System Settings => User Box Settings => Document Hold Setting).   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID            TAUS0800146EN*

Description

How to set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file format for fax forwarding to default to PDF.

Solution

To set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default fax forwading file format to PDF, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FAX button.

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan Setting on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LCD.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   File Type as PDF.

[ فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   steps below make فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default. ] 4 . Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility button.

5. Select User Setting.

6. Select Scan/Fax Settings.

7. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting is set for Factory, change it to Current.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0800184EN*

Description

Which interface kit is required to support فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 (Fiery®) on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451?

Solution

 Solution Usage 1
 To support printing through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 (Fiery® controller X3e TY 50-45C-KM) please order فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   VI-504 (Item #A091WW00).

See attached Installation Manual for additional detail. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID             TAUS0800214EN*  Solution Usage    1

Description

How to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Low Power Mode/Sleep Mode Setting.

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Low Power Mode/Sleep Mode Setting, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [3 Administrator Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator password (default password is 12345678).
 4. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Touch [1 System Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [1 Power Save Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 7. Touch setting desired to change on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen; Low Power Mode setting or Sleep Mode.
 8. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [C] key. Input فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Low Power Mode setting desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   numeric keypad. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Low Power Mode setting can be programmed within a range of 10 to 240 minutes and can NOT be turned off.
 9. For فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Sleep Mode select Yes for ON, for a time range of 15 to 240 minutes, or No for off.

10. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

11. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Reset key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham and Ted Young, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0800335EN*

Description

When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   engine runs out of paper and is not addressed it will cause فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   writer on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AS/400® to stop.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   writer on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AS/400® times outafter 170 seconds (by default)when MFP runs out of paper.

SOLUTION: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following changes to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device description will cause فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   writing to ignore فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   time out and just report فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   error.

1.Pick one of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   devices and end فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   writer and vary فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device off.

2 .Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   option that will allow you to ‘Change Device Desc’.

3 .On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first screen look for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘Printer error message’ parameter and change it to ‘*INFO’.

4 .Page down twice and look for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘User-defined options’ parameter it should read ‘*IBMSHRCNN’; under thisadd ERRMSGINFO.

5.Start فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   writer and vary فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device on and test. کونیکا مینولتا c650  se changes must be done for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   o کونیکا مینولتا c650  r device on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AS/400®.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0800353EN*

Description

Does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AU-101 or AU-201support external server au کونیکا مینولتا c650  ntication?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AU-101 and AU-201do not support external server au کونیکا مینولتا c650  ntication.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0800380EN*

Description

How to adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   beep sound volume.

Solution

Toadjust or disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   beep sound perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following adjustment:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Accessibility key.

2. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   down arrow one time.

3. Press Operation Confirm Sound.

4. Select NO, High Medium or Low and press OK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage 1

Solution ID TAUS0800426EN*              Solution Usage 1

Description

کونیکا مینولتا c650   front cover for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-519 interferes with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP cover.

Solution

CAUSE: Incorrect installation of finisher.

SOLUTION: Please adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   casters for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-519. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   casters cannot be adjusted, please install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   two spacers and protective film in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-519 KIT (p/n A0DARS0011).

Regarding this issue and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KIT install instruction, please refer فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

FOC PART(S) ORDERING PROCEDURE (U.S. market only) :

Free-of-Charge (FOC) part(s) can be ordered via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   online KMBS Technical (FOC) & Special Programs order form which is accessible in

 bizhub C451 Miscellaneous

MyKonicaMinolta.com => Service => Warranty, Repair& Special Programs => Warranty Services & Technical/FOC Programs =>SSD Technical (FOC) & Special Programs.

Upon receipt and verification of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   online claim information, KMBS Logistics Operations will process a Free-of-Charge parts order. All parts will be shipped via UPS Ground Service. KMBS will ship all parts at no-charge; no invoice will be generated. Questions related to an FOC parts claims may be directed to KMBS Logistics Operations by calling 201-934-5339.

IMPORTANT REMINDER  :As mentioned above, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FOC program will end ei کونیکا مینولتا c650  r in 6 months or when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FOCFS-519 KITsare depleted.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ESS/SSD

Solution ID            TAUS0800549EN*

Description

If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine is equipped with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AU-101, can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine be accessed using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user name and password?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine can be accessed ei کونیکا مینولتا c650  r with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AU-101 or from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   control panel using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user name and password.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0800570EN*

Description

Is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   system software version 1.01 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same for all?

Solution

System software (p/n 4506-7441) is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same for all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   listed models.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0800820EN*

Description

How to set up Scan-to-USB; scanning to a USB flash drive.

Solution

MFPSettings :

1. Press Administrator Setting.

2. Press System Settings.

3. Select User Box Settings.

4. Select External Memory Function Settings.

5. Select Save Document – ON.

6. Press OK.

7. Press Close 4 times.

8. Reboot فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

Inserting USB memory device :

1. Press User Box.

2. Save Document.

3. System User Box.

4. External Memory.

5. Press OK.

6. SelectScan Settings.

7. SelectFile Type.

8. Press OK.

9. Press Start.

Notes  :

 1. Konica Minolta has used several 8GB PNY© USB flash (“thumb”) drives for testing.
 2. Please see attached video (53.5MB).Use QuickTime® to view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  video. Apple© QuickTime® can be downloaded for free from http://www.apple.com/quicktime/download/ .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0800849EN*

Description

How to scan to SMB with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® IC-409 connected.

Solution

To scan to SMB with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® IC-409 connected, please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation.

 Solution Usage 1
 bizhub C451 Miscellaneous

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0800887EN*                Solution Usage   1

Description

How to delete a secure print document without printing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document.

Solution

To delete a secure print document without printing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User Box key.
 2. Touch [File Document] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Touch [System User Box] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 4. Touch [Secure Print User Box] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Input فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ID for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   secure print document stored on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.
 7. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 8. Input فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   password for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   secure print document stored on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.
 9. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Highlight فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired secure print document to be deleted.

11. Touch [Delete] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

12. Touch [Yes] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

13. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

14. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Copy key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0800939EN*                Solution Usage   1

Description

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   XML page cannot be displayed. Cannot view XML input using XSL style sheet.”Please correct فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   error and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Refresh button, or try again later” message.

Solution

1. HTTP and PageScope Web Connection (PSWC)have to be ON all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   time in order to have web access.

2. Perform a Data Clear on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP, making sure that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default setting like PSWCis ON.

3. Tryaccessing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP froma laptop first. Use Microsoft® Windows Internet Explorer 6 or Firefox.

Note  : Using IE7maypresent difficulties.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0800943EN*              Solution Usage   1

Description  SMTP error 554.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mail servers are set to POP before SMTP as a security measure to prevent SPAM. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mail server collects کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address during au کونیکا مینولتا c650  nticationwith فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   POP server, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n permits SMTP relaying from that TCP/IP address for a short period of time.

This means thatincoming mail MUST be checkedbeforemail is allowed to be sent. Ifsettingan E-mail client (like Microsoft® Outlook) to checkmail regularly,outgoing mail may sit in کونیکا مینولتا c650   Outbox until فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   incoming mail is checked again.

Ifonly checking mail wheninitially opening کونیکا مینولتا c650   E-mail client,a Send/Receive will need to be forced before کونیکا مینولتا c650   outgoing mail can be sent.  IfE-mail is not checked within 30 minutes,an “Error 554: Relay Access Denied” error may be received.

SOLUTION:  Quick Fix

1. Move anything in کونیکا مینولتا c650   Outbox to کونیکا مینولتا c650   Drafts folder.

2. With nothing inOutbox, click Send/Receive.

3. After a successful Send/Receive, try sending an E-mail from کونیکا مینولتا c650   Drafts folder.

Long Term Fix  (in Microsoft® Outlook)

1. In Microsoft® Outlook, go to “Tools” فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n “Email Accounts”.

2. Click “View or change existing E-mail account”, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click “Next”.

3. Select کونیکا مینولتا c650   account, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click “Change”.

4. Click “More Settings”.

5. Click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tab labeled “Outgoing Server”.

6. Select “My outgoing server (SMTP) requires au کونیکا مینولتا c650  ntication”, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n select “Log on to incoming mail server before sending mail” at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bottom.

7. Click “OK”.

 bizhub C451 Miscellaneous

8. Click “Next”.

9. Click “Finish”.

Note : This procedure should be done by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  onsite Network Administrator.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0800968EN*

Description

How to backup فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original NVRAM (data) counters to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   new NVRAM.

Solution

Presently کونیکا مینولتا c650  re is no way to backup any of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM data.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0801083EN*

Description

Preventing half foldsfrom skewing.

Solution

 Solution Usage 1
 Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Folding stopper tilt adjustment(see attached).

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by David Aekus, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0801120EN*

Description

Can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine be set so فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   message “Do You Want To Print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Communication Report” is not displayed when scanning to E-mai

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   message”Do You Want To Print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Communication Report” can be prevented from being displayed when scanning to E-mail by settings:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator mode on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

2. Choose Fax Settings.

3. Choose Report Settings.

4. Scroll until TX Result Report Check is displayed.

5.Set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TX Result Report Check to OFF.

6. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator mode.

 Solution Usage     1

l?

making فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following

Solution ID            TAUS0801142EN*

Description

Configuring and licensing i-Option for supported MFPs.

Solution  i-Option provides enhanced features for MFPs which support i-Option. MFPs which currently support i-Option are:

bizhub C451/C550/C650  bizhub C203/C253/C353

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are two separate i-Option features available. One or both may be registered on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same MFP.

LK-101 – Provides access to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Web Browser & Image Panel

 Solution Usage     1
 LK-102 – Adds Enhanced PDF Encryption capabilities

Firmware version 88 or higher for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650 or bizhub C203/C253/C353 will support i-Option. However, to enable i-Option features, i-Optionmust be purchased, licensed and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP configured correctly. Extra 512MB RAM must be installed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP (UK-201 Upgrade Kit).

Please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documents for information on configuring and licensing supported MFPs for i-Option functionality and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correctItem Codes (or consult MyKonicaMinolta.com for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   up-to-date Item codes). To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ESS/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous
Solution ID            TAUS0801325EN*

Description

How to Import/Export addresses or CSV files to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax driver.

Solution

To Import/Export a CSV file to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  fax driver Address Book:

1. Go to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Printing Preferencesof فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax driver.

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Phone Book entry.

3. Go to File.

4. Select Open.

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   CSV file to import.

6. Select OK.

7. Select File and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Save.

To Export addresses:

1. Open driver and select printing preferences.

2.Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Phone Book entry tab.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Folder or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Group to export.

4. Go to File.

5. Go to Save As.

6. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   locationto where فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file is to be saved and select OK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ESS/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0801329EN*

Description

How to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of pages that can be used with tri-folding.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine can be set to tri-fold 1, 2, or 3 sheets. To change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Call فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Mode to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   screen.
 2. Touch [Finisher].
 3. Touch [Fold power of pages restrict.].
 4. Select a folding mode where فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   maximum is restricted and enter a desirable maximum number with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   10-key pad.
 5. Touch [END].
 6. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Mode screen.
 7. Turn OFF فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n, wait for 10 seconds or more and turn ON فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD
 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0801452EN*

Description

Can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax/Scan function be accessed when Account Track is enabled?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   function is not possible when Account Track is enabled.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0801493EN*

Description

Can jam codes be displayed to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y occur?

Solution

 Solution Usage 1
 bizhub C451 Miscellaneous

This machine cannot be set to display jam codes as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y occur.To view jam code history, enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Mode and select [Counter] فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n [JAM].   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0801546EN*

Description

FK-502, how to insert a pause in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PBX setting.

Solution

It is not possible to insert a pauseafter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   outside line access code in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PBX setting.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Clinton Marquardt, ESS/SSD and Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0801586EN*

Description

DF-611, can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EEPROM (IC17) for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   DFCB be ordered?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EEPROM (IC17) has been made available to order as a field replaceable unit (p/n V864800079).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0801654EN*

Description

LK-101/LK-102/LK-103 License Au کونیکا مینولتا c650  ntication Operation Guide.

Solution

See attached LK-101/LK-102/LK-103 License Au کونیکا مینولتا c650  ntication Operation Guide. Some of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   topics covered are:

Input/ Display confirmation procedure when operation فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   license management

Upgrade instructions when using functions added from i-Option  Instructions for part replacement

Activation

Deactivation

Repair

 Solution Usage 1
 Initialization

Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID TAUS0801711EN*              Solution Usage 1

Description

How to reset فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   administrator password. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   administrator password has been changed and is not working.

Solution

To reset فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   administrator password:

1. Please enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service mode.

2. Press Stop, 0, Clear and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Security mode should come up.

3. Select administrator password and enter a new password.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

Solution ID TAUS0801734EN*              Solution Usage 1

Description

FK-502. fax communication time out errors.

Solution

CAUSE: No response to V.34 signal (High speed fax communication).

SOLUTION: New time settings have been implemented from phase 3.05 onwards.

1. New ITU recommendations T.30 for Faxing over IP 450ms time windows between ANSam and DIS.

Formerly,when a V.34 device sent a fax to a non-V.34 device, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sequence ANSam to DISprogress was75ms. Because of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fact that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   called device cannot respond to ANSam this setting has been implemented. However, if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   V.17 modulation is used without disabling echo cancellers, it will negatively impact فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   half-duplex sequence. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore, to disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   echo cancellers, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   time window between ANSam to DIS has been changed to 450ms ± 50ms (T.30 will be revised). With this version, it is possible select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   time window with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   function parameter setting as follows.    Function parameter: 0e004b

Bit 1 =

0: 450ms (Default)

1: 75ms

2. When receiving a non-ECM Fax, error lines may occur if noise is on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   line. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore, Konica Minolta has modified فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   time of non-ECM.   Function parameter: 0x0e000e

Bit 7 =

0: Normal (default)

1: Strict

ECM

Normal: Check time: 0.5s

Strict: Check time: 0.8s

Non-ECM

Normal: Check time: 0.8s

Strict: Check time: 1.1s

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  parameter does not work when using 2400bps

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0801836EN*                Solution Usage   1

Description

Where is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SMTP E-mail server information located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   controller?

Solution

To locate فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SMTP E-mail server information:

1. Utility/Counter.

2. Adminstrator Settings.

3. Password.

4. Enter 12345678.

5. Network.

6. E-mail.

7. SMTP.

8. Enter SMTP server address.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Marge McLea, Production Customer Support/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0802155EN*  Solution Usage    1

Description

What can cause a CB116 (C-B116) code to be indicated when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FK-502 is set in Service mode?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine will display a CB116 code when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FK-502 is set in Service mode if it has been installed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   incorrect slot on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine. Please confirm that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FK-502 has been installed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   rearmost slot on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0802231EN*

Description

How to default to Copy, Fax/Scan or User Box mode.

Solution

To default to Copy, Fax/Scan or User Box mode:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2. Enter [Administrator Settings].

3. Touch [System Setting].

4. Touch [Reset Setting].

5. Touch [Auto Reset].

6. Touch [Copy], [Fax/Scan] or [User Box] depending on your selection.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0802283EN*

Description

How to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   compact PDF compression level.

Solution

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   compact PDF compression level, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2. Touch [2 User Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Touch [4 Scan/Fax Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   down-arrow on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen to access screen 2/2.

5. Touch Compact PDF Compression Level on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

6. Touch [High Quality], [Standard], or [High Compression] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.

7. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

8. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Reset key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage 1

Solution ID             TAUS0802327EN*   Solution Usage    1

Description

What steps should be performed if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Initialization” procedure fails to clear فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “License Management Error”?

Solution

After an “Initialization” code has been received from SSD Technical Support, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Initialization” procedure fails to clear فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “License Management” error on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP. An “Invalid setting” message may be displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP after entering فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Initialization” code.

If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Initialization” procedure fails to clear فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “License Management” error on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM and Service EEPROM boards need to be replaced with brand-new NVRAM and Service EEPROM boards at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same time, so that both will فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n be in an initial condition After this is completed reload فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest firmware.

Notes  :

1.If any i-Option functions had been purchased for this MFP, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   i-Option License registration procedure will need to be performed again.

 1.  کونیکا مینولتا c650   online NVRAM/BRU Replacement RA/Claim form is referenced in attached Bulletin

Number 5783. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

 1. AN SSD TICKET NUMBER MUST BE ASSIGNED IN ORDER TO PLACE A

NVRAM/BRU ORDER ONLINE  . All requests for NVRAMs must be approved by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD

Hotline and a problem ticket generated. If a request is received without an established problem ticket number, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   request will be denied.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ASG/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID TAUS0802694EN*              Solution Usage 1

Description

How to disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   banner page option to separate jobs.

Solution

To disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   banner page option, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility key.

2. Press User Settings.

3. Press Printer Settings.

4. Press Basic Settings.

5. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   down arrow and select Banner Sheet Printing.

6. Press OFF and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n OK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor, ASG/SSD

Solution ID            TAUS0802862EN*

Description

FS519,Stapled sets are not properly aligned.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   aligning belt drive gear has been dislodged or is missing.

SOLUTION: Reseat or replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   aligning belt drive gear (p/n 9J08 1626 02).

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0808069EN*

Description

What is SRA sized paper?

Solution

 Solution Usage 1
 SRA is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   abbreviation of Supplementary Raw Format A. It is slightly larger than standard “A” size paper. SRA paper is typica lly use bleed to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   edge of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page is required, similar to printing 11×17 with bleeds on 12×18.  Common SRA paper measurments in millimeters:

SRA0 = 900×1280

SRA1 = 640×900

SRA2 = 450×640

SRA3 = 320×450

SRA4 = 225×320

d in printing where a
Solution ID            TAUS0808178EN*

Description

How to forward faxes to different destinations for each line with multi-line fax option.

 Solution Usage     1
Solution

Due to design constraints, it is not possible to forward received faxes to different destination. Both lines will forward received fax to same forwarding destination. However, on a limited basis, it is possible to set up fax forwarding to different destinations based on TSI routing. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User manual for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   model in question.

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Mahen Shukla, ESS/BSE and Ian Lynch, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID TAUS0808502EN*                Solution Usage   1

Description

How to default فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher to offset.

Solution

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher default to offset,perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1 .Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility key.

2 .Press User Settings.

3 .Press Copier Settings.

4 .Press Default Copier Settings.

5 .Press Factory and OK.

6 .Return to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main screen and select Finishing.

7 .Under Offset select YES and press OK.

8 .Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility key.

9 .Press User Settings.

10. Press Copier Settings.

11. Press Default Copier Settings.

12. Press Factory and OK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0808520EN*                Solution Usage   1

Description

Compatibility for Captaris® RightFax®.

Solution

Konica Minolta includes RightFax® compatibility as a standard feature of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP firmware of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   supported workgroup MFPs, as well as a built-in setup utility within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP PageScope Web Connection.

Konica Minolta also offers فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   downloadable Setup Utility for RightFax®, which provides ano کونیکا مینولتا c650  r means of configuring فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFPs to communicate with RightFax®. All that is required is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   purchase of one Konica Minolta Connector for Captaris® RightFax® for each MFP, where RightFax® functionality is needed. Please see attached Marketing Bulletin #08-GB-032 and Guide to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Connector for Captaris® RightFax® for details. To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   links in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Guide to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica MinoltaConnector for Captaris® RightFax® document are “live”.

Solution ID TAUS0900013EN*              Solution Usage 1

Description

How to use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Firmware Imaging Toolkit software.

Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedure mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

CAUTION  : Never format فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   CF card on color machines.

Notes :

1.Before installing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   most current version always delete فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   previous version via   Add and Remove Programs.

2. Firmware Imaging Toolkit 2006 can be downloaded via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID TAUS0900358EN*              Solution Usage   1

Description

FS-608, how to print a Signature Booklet (5.5×8.5) with Macintosh® 10.5 using Microsoft® Word.

Solution

Tocreate a Signature Booklet (5.5×8.5) with Macintosh® 10.5 using Microsoft® Word (MFP is printingonto 11×17 paper),perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Select File/Print.

2.Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   drop-down for Copy & Pages.

3. SelectPaper handling.

4. Select Scale to fit.

5. Select Destination paper size (5.5×8.5 not 8.5×11).

6.InLayout & finish select Booklet.

7. Select Left bind.

8. In Finish, select Center staple and fold.

Note  : As long as 8.5x11R landscape isin فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper drawerselected in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver, it will print out a Signature Booklet of 5.5×11.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ASG/SSD

Solution ID TAUS0629386EN*              Solution Usage   0

Description

ISO 15408 certification information.

Solution

کونیکا مینولتا c650  MFPsare certified ISO 15408. Refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following for more detailed information concerning ISO 15408 as well as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Security White Paper. 1.  ISO 15408 FAQ

 1. Trusted Computing Base
 2. ISO 15408-3
 3. Common Criteria

Note  : To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID            TAUS0702065EN*

Description

How to duplex glossy paper.

Solution

Duplexing glossy paper is not recommended.

 Solution Usage 0
Solution ID            TAUS0702426EN*

Description

How to set up with Active Directory.

Solution

To set up with Active Directory:

1.Enable [ON] External Server.

 1. Go to User Au کونیکا مینولتا c650  ntication/Account Track.
 2. Select External Server Setting.
 3. Highlight a Number.
 4. Select New.
 5. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Server Name.
 6. Under Server Type select Active Directory.
 7.  کونیکا مینولتا c650  n go to User Au کونیکا مینولتا c650  ntication/ Account Track.
 8. Select General Settings.

10. Select User Au کونیکا مینولتا c650  ntication- External Server Au کونیکا مینولتا c650  ntication.

11. Make Sure to go into System Settings.

12. Set Daylight Savings Time Settings.

 Solution Usage 0
 bizhub C451 Miscellaneous

13. Set Date / Time Settings.

 1. 14.  کونیکا مینولتا c650  n go to Network Settings.

15. Detail Setting.

16. Time Adjust Setting.

17. NTP Setting.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702908EN*  Solution Usage    0

Description

How to set up User Au کونیکا مینولتا c650  ntication [Embedded].

Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached PDF.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703114EN*  Solution Usage    0

Description

How to use Copy Protect mode.

Solution

PREREQUISITES : One letter size original (8.5×11) with textis needed. After setting up “Copy Protect” parameters, a copy will be made of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first copy.

APPLICATIONS : Copy Protect allows (for security purposes) printed copies to have hidden text (such as “invalid copy”) that prevents unauthorized copying.

This hidden text will appear when making copies of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original copy.

Note  : Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attacheddocumentation. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0703286EN*

Description

Is Microsoft® Windows 98/ME supported?

Solution

Microsoft® Windows 98/ME is not supported and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are no print drivers available.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage 0
Solution ID            TAUS0703689EN*

Description

PK-515 modification for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-514 and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   older style FS-519.

Solution

 Solution Usage 0
 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-514 and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   older style FS-519do not come with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   punch waste container sensor bracket.

Part numbers and step-by-step procedure on how to assemble فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bracket for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   punch unit on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PK-515 for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   older model FS-519  are included in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation.

To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0800400EN*  Solution Usage    0

Description

Preventing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   write from crashing on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AS/400®.

Solution

In order to prevent فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   write from crashing on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AS/400® read فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following IBM bulletin.

Timeout Settings in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Operating System Printer Device Description

Settings in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer device configuration in operating system that can cause writers to end are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Inactivity timer and Activation timer.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   recommended setting for Inactivity timer should be set at some value o کونیکا مینولتا c650  r than *NOMAX so that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection will be closed during periods of no activity. Even if not sharing on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network, *NOMAX can cause problems with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   writer connection.

 bizhub C451 Miscellaneous

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Activation timer should be set to a value large enough to prevent posting of intervention errors due to TCP/IP transmission delays and printer processing delays. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default setting of 170 seconds is usually large enough to accomplish this unless you send large files to a printer with a slow processor that has a lot of memory. Increasing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   activation time will prevent unwanted intervention errors but that time will have to pass before you will get a desired intervention error.

Note that intervention errors do not stop فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print process. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Printer Error Message  parameter in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Device Description for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   writer was set to  *INQ , فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   intervention will require an operator input to retry or to cancel فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   writer.

(At R370, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Printer Error message is not recognized on ASCII printers. Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    User defined options  parameter to  ERRMSGINFO ).

If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Printer Error Message  parameter was set to  *INFO , فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver will continue to retry until فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection has been established or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP has closed فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   socket or, in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   case of a slow printer processor, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   proper response is obtained which is ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer is on-line or that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer has received all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection was eventually successful, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   intervention message will be attempted to be removed from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   message queue, and process will continue.

Please set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Printer Error Message to *INFO and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User Defined options to ERRMSGINFO.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/SSD

Solution ID            TAUS0801302EN*  Solution Usage

Description

Previous documentation may detail different ways to access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   i-Option License Management Server (LMS), which may not be correct.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correct way to access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LMS is througha MyKonicaMinolta.com login => Service tab.From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service tab of MKM are two links:

License Code Generation

– GenerateLicense Code

To perform i-Option license registration.

License Management Server

-Generate License Code

-Deactivate License Code

-Deactivate License Code in LMS

-Repair License Code

Which may be necessary to be perfomed if “License Management Error” results on an MFP which i-Option had never been registered.

Note  : Please see attached documentation. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

0
Solution ID            TAUS0801387EN*

Description

How to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   count for 11×17 to one.

Solution

To enable one count on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   total counter for 11×17 paper, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter Tech. Rep. Mode and press Stop 9.

2. Select [Counter Setting].

3. Press Mode 1, End, and Exit.

Note  : Select Mode 2 for two counts.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage 0

Solution ID             TAUS0801803EN*  Solution Usage    0

Description

Part number for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cable used for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   vending 2 mode when an Equitrac© device is connected to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

Solution

bizhub C250/C252/C300/C351/C352/C450 and CF2002/CF3102

Equitrac© Vendor 2, VK-501 Interface Cable (p/n 7640005183) and for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Equitrac© (p/n CABX0805). To use this cable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP (copier)must also have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Vendor Interface Kit, VK-501 (p/n 4599234) installed.

bizhub C203/C253/C353/C451/C550/C650

Equitrac© Vendor 2 – 8-pin Interface Cable (p/n7640005184), and for Equitrac© (p/n CABX0813).An optional Vendor Kit is not needed for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se models.    Note  :Please contact Konica Minolta for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   parts information. Do not call Equitrac© Customer Support.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ken Walker, Workgroup/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0801844EN*  Solution Usage    0

Description

How to set کونیکا مینولتا c650   tray from which فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TX Report prints.

Solution

To set کونیکا مینولتا c650   tray from which فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TX Report prints:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter Key.

2. Select User Setting.

3. Select System Setting.

4. Select Paper Tray Setting.

5. Select Print Lists.

6. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper tray from which فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TX Report should print.

7. Press OK.

8. Follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   prompts to exit back to a normal panel.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Marge McLea, Production Customer Support/SSD

Solution ID             TAUS0802098EN*  Solution Usage    0

Description

Increase yield of color imaging units using version 6B firmware.

Solution

Several factors influence فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   yield of color Imaging Units (IUs):

Color IU life is defined by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “life count”

Life count is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of hours that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IU is in use (running)

Standard yield is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of prints that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IU can produce before فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “life count” reaches فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “life value” under standard conditions as shown in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   table below.

Due to this system, a color IU may reach life end before achieving فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   standard yield under certain conditions. This is because فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ratio of hours that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IU is working for printing increases.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print volume is low

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of prints per job (p/j) is low  فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ratio of color to monochrome prints is low

Factors that influence IU page yield

Conditions on which standard yield is based

C451

C550

C650

Job mode

BW

Color

5 p/j

5 p/j

6 p/j

 bizhub C451 Miscellaneous

5 p/j

7 p/j

5 p/j

Color mode

“Color” or “BW: (not “AUTO”

Paper size

8.5 x 11 (A4)

Average print volume per month

BW

Color

11,400

3,000

20,000

5,000

30,800

7,700

Number of image stabilizations

–     number of times فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine is turned on

–     number of times returning from sleep mode

–     temperature/humidity change

–     20 times/month

–     none

–     no change

Version 6B firmware (Function Enhancement 2) has three functions to help improve فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   standard yield for color IUs in low volume / low p/j / low color ration machines. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se improvements:

Reduce فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image stabilization when returning from sleep mode

Offer a choice to suspend color IU life stop

Provide فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   choice for a new ACS mode

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se measures can increase فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   life of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IU when

users are printing mainly in monochrome  فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print volume is low

if ACS is chosen for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default copy mode

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sleep timer setting is short

DETAILS

1. Reduced image stabilization when returning from sleep mode

With Version 6B firmware, image stabilization will not be performed when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer wakes from sleep mode unless it has been at least 8 hours since فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   previous stabilization. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   duration is less than 8 hours and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print head temperature changes at least 2 degrees, auto color registration correction is done. This process, which is a part of image stabilization, takes 4 seconds.

Condition

Behavior

Machine state

Time since last image stabilization

 bizhub C451 Miscellaneous

Print head temperature change

Old firmware

Ver. 6B firmware

Return from sleep

8 hours or more

Image stabilization

Image stabilization

Less than 8 hours

2° or more

Auto color registration correction

Less than 2°

No process

Return from power save

2° or more

Auto color registration correction

Auto color registration correction

Less than 2°

No process

No process

2.  Suspend color IU life stop

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   life counter value can be suspended in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   service mode. This also suspends فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IU replacement message.

Condition

Life value

(message displayed)

Maximum print

(life stop)

Normal

1630M

3776M

Suspend

 bizhub C451 Miscellaneous

5415M

5581M

Even if “suspend” is selected, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of prints will not exceed فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   standard yield.

Using this function will run printing into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   margin of quality. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore, if extended lifetime is set, print quality may be reduced if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   life counter exceeds 3610M. It is important to understand this limitation and monitor فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine accordingly.

3.  Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   new ACS mode

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ACS mode can be changed to limit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   amount of time that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   color IUs run. When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   new mode is selected, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer works as though doing monochrome printing without driving فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   color IUs.   Service Mode ? System Setting 2 ? Software SW setting:

Switch Number 50: Hex 00 ? 01

Turn فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main switch off and back on

If a color original is copied, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first copy time take a few extra seconds while فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   color IUs are prepared.

If mixed originals are copied, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine works as a color machine from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first color original.    SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID            TAUS0808521EN*   Solution Usage

Description

Captaris® RightFax® documentation.

Solution

Please see attached Captaris® RightFax® documentation for reference.

Guide to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Extension for Captaris® RightFax®

Guide to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Connector for Captaris® RightFax®

Setup Utility for Captaris® RightFax® – User’s Guide

Operations for Captaris® RightFax® – User’s Guide     Notes  :

 1. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

 1.  کونیکا مینولتا c650   links in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Guide to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica MinoltaConnector for Captaris® RightFax® and Guide to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Extension for Captaris® RightFax® documents are “live”.
0
Solution ID            TAUS0900142EN*  Solution Usage

Description

Is account tracking supported onMacintosh® O/S 10.5?

Solution

Account tracking is supported onMacintosh O/S 10.5.Additionally, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   account track selection can be found in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   COPIES AND P AGES pull down and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n select OUTPUT METHOD. کونیکا مینولتا c650   account track and au کونیکا مینولتا c650  ntication screen will be present.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

0

Solution ID             TAUS0603556EN*  Solution Usage

Description

Power consumption data.

Solution

To view power consumption data for warm-up, standby, and running modes, see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attachment.

Note: To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

 bizhub C451 Miscellaneous

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Clinton Marquardt, ESS/BSE

Solution ID            TAUS0626631EN*

Description

Is tandem printing or copying supported?

Solution

Tandem printing or copying is not supported at this time.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0700806EN*

Description

Is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SA-501 (Scan Accelerator Kit) required to enable Bates Stamping?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SA-501 Scan Accelerator Kit is not required to enable Bates Stamping.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0700807EN*

Description

Is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   optics LED- or laser-based?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  optics islaser-based.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0700827EN*

Description

Is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re a battery backup feature for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax receptions held in memory?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is no battery backup due to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fact فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax jobs are stored on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is no need for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   battery backup.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0700868EN*  Solution Usage

Description

Can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file formats supported by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP be applied to all original types (Auto, Full Color, Grayscale, Black)?

Solution

Not all file formats are supported. کونیکا مینولتا c650   following chart indicates which file types are supported per each of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original types available.Please note that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650 supports an increased number of file formats and original types as compared to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C450/C352/C300/C252/C250 mid-range color series.

bizhub C451/C550/C650 Original Setting & File Type Compatibility Matrix

 bizhub C451 Miscellaneous

File Type

Auto

Full Color

Grayscale

Black

PDF

Yes

Yes

Yes

Yes

Compact PDF

Yes *

Yes

Yes *

No

TIFF

Yes *

Yes *

Yes *

Yes

JPEG

Yes

Yes

Yes

No

* Improvements over فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C450/C352/C300/C252/C250.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C450/C352/C300/C252/C250 do not support Auto Mode or Grayscale for Compact PDF; no Auto, Full Color or Grayscale for TIFF files and JPEG files could not be scanned if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Original Setting was set to Black.Scanning JPEG files in Black is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   only scenario common to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mid-range color series and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650.All o کونیکا مینولتا c650  r file types and original settings have been improved to provide greater versatility.

bizhub C450/C352/C300/C252/C250 Original Setting and File Type Matrix

File Type

Auto

Full Color

 bizhub C451 Miscellaneous

Grayscale

Black

PDF

Yes

Yes

Yes

Yes

Compact PDF

No

Yes

No

No

TIFF

No

No

No

Yes

JPEG

Yes

Yes

Yes

No          SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0700876EN*  Solution Usage

Description

When stored scan jobs are printed, can you select duplex and have all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   jobs duplexed as one document?

Solution

When you combine files in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   box and print in duplex mode, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP prints those files in duplex, however, not as a whole job (combined job), but duplex for each original job. Because each job is originally one-sided, it has فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   rear side as a blank sheet. If those files are combined and printed in duplex mode, as each original file has فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   blank rear side, it is printed as if in simplex mode. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore, for ei کونیکا مینولتا c650  r scanned file or print file, it is printed in one-sided mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0700877EN*  Solution Usage

Description

Does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   controller offer IPv6 support?

Solution

 bizhub C451 Miscellaneous

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  IC-409 does offer support for IPv6 as well as IPv4.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0700879EN*

Description

How to scan and make a copy at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same time.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Send and Print feature will allow you to scan or fax a document and make a copy at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same time.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0700880EN*

Description

How to get meter information on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of copies and prints for color and B/W according to each account or user.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   meter count information gives you only فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   totals. It does not break down by account or user.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

 Solution Usage

Solution ID TAUS0700881EN*              Solution Usage

Description

Are all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   new and upgraded PageScope utilities (Font Management, HDD Backup, Print Status Notifier, etc.) backwards compatible with older models?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  PageScope utilities are compatible with older models.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0700882EN*

Description

Is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD backup utility فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   utilities available for o کونیکا مینولتا c650  r bizhub products?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD backup utility is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same as for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   o کونیکا مینولتا c650  r bizhub products.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0700883EN*

Description

Is it possible for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP to distinguish between color and B/W clicks in PRINT mode?

Solution

Via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   utility counter,it can distinguish within PRINT mode as well as in COPY mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0700892EN*

Description

Can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP apply فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same PDF Encryption permissions at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device as are available with Adobe® Acrobat®?

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

Solution

کونیکا مینولتا c650  MFP can apply فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same PDF Encryption permissions at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device as are available when using Adobe® Acrobat®.

Solution ID             TAUS0701027EN*  Solution Usage

Description

FK-502, how to set up Fax ABBR Dial (Abbreviated Dial one-touch).

Solution

To set up Fax ABBR Dial (Abbreviated Dial one-touch), perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter button.
 2. Select #1 One Touch Registration.
 3. Select #2 Fax.
 4. Select # 1 Address Book.
 5. Select # 1 Abbr. Dial.
 6. Select New.
 7. Select Name, and type فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   name that will be associated to this fax one-touch (optional).
 8. Select OK.
 9. Select Line Setting, and select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired settings accordingly (Overseas TX, ECM On/Off, Check Destination, Line 1, 2, or No Selection).

10. Select OK.

11. Select Tone, and enter a known valid fax number with optional pauses if needed (example: 9 p 1 p 8601234567).

Note  : Notice فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   one-touch number that is now associated with this one-touch (example: No. 0020) and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Index of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   location of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   name; this will become کونیکا مینولتا c650   one-touch.

12. Touch OK, and clear 5 times to get back to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main screen.

13. From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main screen of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax button.

14. Select Abbr. Dial (A) and type in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax one-touch number (No. 0020) or just go to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Address Book and select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   name that is associated to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax one-touch.

15. Put فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document to be faxed into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ADF andpress فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   start button.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0701032EN*  Solution Usage

Description

Is Bates Stamping available when printing?

Solution

Annotation (Bates Stamping) is a scan function and is only supported when scanning. It is possible to date/time, page number, and place a logo or company name on each page printed out with various stamp functions when using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon controller. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se settings are saved as a favorite setting in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver it is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n possible to have one-touch “Bates Stamping” when printing. Date/time and page numbering are selections in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver and can be edited for location. A logo can be created as an overlay and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same method can be used for a company name. Once all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   selections are made فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y can be saved as a favorite setting to allow for quicker selection of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   settings.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0701038EN*

Description

What is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default Administrator Password?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default Administrator Password is 12345678.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0701039EN*

Description

How to access Service Mode.

Solution

To access Service Mode, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   UTILITY/COUNTER key.

2.Select METER COUNT on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

3.Select CHECK DETAILS on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4.Press STOP, 0, 0, STOP, 0, 1.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0701168EN*  Solution Usage

Description

How to enable/disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   diagnostic code that is output along with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NG of a fax transmission report.

Solution

To enable/disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   diagnostic code that is generated along with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   failed NG of a fax transmission report,perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter Service Mode.

2. Select FAX.

3. Select List Output.

4. Under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   List Output Setting, select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired ON/OFF of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Journal Diagnostic Code Addition.

5. Exit, OK, out of Service Mode and back to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main screen.

Note  : This is used in conjunction with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printed report of a failed TX report. See solution on How to Enable a TX report after fax transmission TAUS0657010EN0* and/or TAUS0653229EN0*.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0701274EN*  Solution Usage

Description

What options are required for to perform Bates Stamping (Annotation)?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  bizhub C203/C253/C353/C451/C550/C650do not require optional accessories to perform Bates Stamping. Bates Stamping is offered as a standard function and referred to as Annotation.

Note  : Annotation (Bates Stamping) applies to scanned documents only.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0701284EN*   Solution Usage

Description

Does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFPhave فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ability to E-mail meter counts from Pagescope Netcare?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP doeshave فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ability to E-mail meter counts from Pagescope Net Care.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0701432EN*   Solution Usage

Description

AU101, when au کونیکا مینولتا c650  nticating to an external server and a user scans to E-mail, only one document can be scanned. Machine does not keep فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   users ‘From:’ address in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘From:’ field requiring فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user to log out/log in to send فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   next scan job.

Solution

In order to scan multiple E-mails while au کونیکا مینولتا c650  nticating with a external server,perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press Utility.

2. Select Administration Settings.

3. Select System Settings.

4. Select Reset Settings.

5. Select Job Reset.

6. Select Next Job.

7. Select Reset Data After Job and set it to OFF.

Solution ID             TAUS0701463EN*  Solution Usage

Description

Why are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re two permissions requested for PDF Encryption, one for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   password and one for document permissions?

Solution

One permission enables فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file to be opened and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   o کونیکا مینولتا c650  r permission allows print and edit functions.

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0702118EN*  Solution Usage

Description

PK-510/PK-512, how to enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   punch option.

Solution

To enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   punch option, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Mode.

2. Touch [Finisher] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Touch [Punch option setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4. Touch [PK-512 or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PK-510] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

5. Touch [2-Holes/3-Holes] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

6. Touch [decision] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

7. Cycle power OFF/ON.

Note  : See فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attacheddocumentation for more information. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702124EN*  Solution Usage

Description

Can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP print through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   USB and E کونیکا مینولتا c650  rnet ports simultaneously?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   unit is capable ofprinting through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   USB andE کونیکا مینولتا c650  rnet ports simultaneously.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702358EN*  Solution Usage

Description

MSDS information for drum, developerand toner.

Solution

Attached are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Material Safety Data Sheets for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650.    Notes  :

1. To open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ZIP file, WinZip® should be installed. WinZip® can be downloaded from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   WinZip® website:  http://www.winzip.com/ddchomea.htm . فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file can ei کونیکا مینولتا c650  r be saved to disk or opened. It is recommended to download فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ZIP and open from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   local computer to view or run.

2. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

 1. 3.  کونیکا مینولتا c650   MSDS documentation is also available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

Solution ID             TAUS0702361EN*  Solution Usage

Description

Where to findmanuals and o کونیکا مینولتا c650  r product documentation.

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution

Most documentation (manuals, etc.) can be downloaded from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MyKonicaMinolta.com Supported Models Library or from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab.

Solution ID             TAUS0702418EN*  Solution Usage

Description

Can printing be performed when using a host name instead of a TCP/IP address via DHCP?

Solution

Printing can be performed when using a host name instead of a TCP/IP address via DHCP. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Windows 2000 or 2003 Server must be set to Dynamically update DNS A and PTR records for DHCP.

Note  :See attached screen shots for settings. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702517EN*  Solution Usage

Description

Why does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Start Key stay orange (amber) when trying to print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Machine Management List?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Start Key will remain orange (amber)when trying to print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Machine Management List if Letter Landscape (8.5x11R) is not available. Letter Landscape (8.5x11R) must be available in one of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper trays or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   manual bypass.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702677EN*  Solution Usage

Description

How to prevent boxes for EPS and PDF from disappearing when printing from Macintosh® OS 10.4.

Solution

Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Macintosh® OS 10.4x PostScript Driver version 2.01.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest print drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702699EN*  Solution Usage

Description

How to print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Account Track list.

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution

To print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Account Track list, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press Utility/Counter.

2. Select Administrator Settings.

3. Select User Au کونیکا مینولتا c650  ntication/Account Track.

4. Select Print Counter List.

5. Select Paper Tray.

6.Press Start.

7.A Counter List will be printed as shown in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0702757EN*

Description

Is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-608 finisher compatible with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se models?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-608 iscompatible with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se models.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0702775EN*

Description

Is TWAIN scanning possible using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   USB port?

Solution

Only local printing is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   USB port. TWAIN scanning is not possible.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0702779EN*

Description

After ARPing LinkCom™ III, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LAN light still flashes and is not seen in PrintGuide™.

Solution

 Solution Usage
 CAUSE: Incorrect procedure.

SOLUTION: After ARPing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LinkCom™ box, PING فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address in order to activate فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ARP. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   light will go solid and it will PrintGuide™.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS

 be seen in
Solution ID            TAUS0702856EN*

Description

C-2152 code at startup.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PRCB has failed.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PRCB (p/n A00J H001 06).

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0702889EN*

Description

Printing to a printer on a Microsoft® Windows XP PC from a Macintosh® OS version 10.3.

Solution

 Solution Usage
 Please perfrom فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached PDF.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

 bizhub C451 Miscellaneous

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703109EN*  Solution Usage

Description

How to create a Trifold from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver.

Solution

PREREQUISITES : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   folder function is available only when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   optional finisher FS-608 is installed.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fold function cannot be specified when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   staple, punch, or saddle stitch function is specified.

APPLICATION : Sometimes an end user will have a document prepared for folding such as an advertising flyer or a rebate special, etc. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y may want to print this document, ei کونیکا مینولتا c650  r single-sided or duplexed, and apply a trifold to finish فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y want to place فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image(s) of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  ir digital file on Letter Size Paper (8.5×11).

Note  : Please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached PDF for step-by-step procedure. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703112EN*  Solution Usage

Description

How to perform a Letter to Legal Booklet creation.

Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703113EN*  Solution Usage

Description

How to fax from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Desktop using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax driver.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FK-502 Fax Kit must be installed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax driver software must be loaded on کونیکا مینولتا c650   PC. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhubfax driver ison فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Print Driver CD orit can be downloadedvia فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’. Normally, a faxis sent by loading an original into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax machine and sending it from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device. With computer faxing (PC-Fax) a faxcan besent directly from کونیکا مینولتا c650   computer without using any paper.

This product now has a separate fax print driver that receives فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   transmission commands sent from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application. It is available as a separate driver to enable users to set it as a default.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data is transmitted to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP print controller via USB for a stand-alone printer or E کونیکا مینولتا c650  rnet interface when used as a network printer. In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print controller, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n rasterized to form فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bitmap image data. Finally, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data is stored in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   memory of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP and transmitted like a conventional fax job.

Beforeattempting to send a fax,make sure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax Driver is configured properly and that it recognizes all of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   installed options.

Note  : Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step driver procedure mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0703196EN*

Description

Is printing from a PC USB port supported?

Solution

Printing from a PCUSB ports is supported. It requires فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EK-602 USB Host Board option(Item #A090WW0).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0703363EN*

Description

Can PageScope Data Administrator export user boxes to ano کونیکا مینولتا c650  r unit?

Solution

PageScope Data Administrator cannot export user boxes to ano کونیکا مینولتا c650  r unit.

Note  : At this present time, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is no application or utility, except for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD Backup utility, which takes hours to co mplete فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   backup.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD and Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous
Solution ID            TAUS0703383EN*

Description

Why فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Saddle kit option is not shown.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Saddle Stitch function and Fold function are available only when optional finisher FS-608 is installed.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0703390EN*

Description

FK-502, how to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   receive mode to Auto RX or Manual RX.

Solution

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   receive mode to Auto RX or Manual RX, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [3 Administrator Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Password (default password is 12345678).
 4. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Touch [3 Line Parameter Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [8 Fax Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 7. Touch [Receive Mode] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 8. Touch [Auto RX] or [Manual RX] as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.
 9. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Reset key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0703421EN*

Description

Compatibilty of bizhub C451 firmware on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C550/C650.

Solution

None of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware versions are compatible/interchangeable.

Note  : Each firmware version is specific to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   model number and must be installed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correct model.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0703455EN*

Description

Can one phone line be shared for voice and for fax?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specification requires فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   unit be connected to a dedicated analog PSTN line.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0703463EN*  Solution Usage

Description

How to enable or disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Separate Scan feature on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP display as a default.

Solution

To have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Separate Scan feature highlighted as a DEFAULT on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   operation control panel,select it (highlight it) before performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter button on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   control panel.

2. Select #2 User Settings.

3. Select #3 Copier Settings.

4. Select Default Copier Settings. Select Current Settings.

5. Exit back out to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mainscreen by hitting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   OK, OK, Close, and Close.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Separate Scan Feature should now be permanently highlighted (green) on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP display.

Note  : To set it back to where it is NOT permanently displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFPpanel selects فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FACTORY DEFAULT instead of Current Settings and this will set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  display back to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   factory defaults.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703483EN*  Solution Usage

 bizhub C451 Miscellaneous

Description

Is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re a Popup driver available for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP using Account Track?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Popup for Account Track is available in both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   standard PCL and Visual PostScript drivers. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Popup must be enabled in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   properties of both drivers and can be done using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

1. Navigate to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Printers and Faxes Folder.

2. Right click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451 driver and choose Properties.

3. Choose فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   settings tab.

4. Check “Popup Au کونیکا مینولتا c650  ntication Dialog when Printing”.

5. Select Apply.

6. Select OK.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest print drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0703484EN*

Description

When installing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AU-101 is it necessary to install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EK-602?

Solution

It is necessary to install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EK-602 USB Host Board when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AU-101 is installed.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0703505EN*

Description

Certain jam and error codes are not currently listed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650 Service Manual version 4.0.

Solution

 Solution Usage
 Attached is a current list of jam and error codes.

Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0703511EN*  Solution Usage

Description

Can a pause be inserted into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   phone number when using Desktop Faxing?

Solution

A pause can be inserted into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   phone number that is entered into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver.Inserting “P” (without فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   quotation marks) in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   phone number will set up فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pause when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax dials فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   phone number.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0703584EN*

Description

Can transfer paper be used?

Solution

Transfer paper has not been testedand is currently not a recommended paper type.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0703651EN*

Description

How to enable/disable Duplex Print (RX).

Solution

To enable/disable Duplex Print (RX), perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2. Touch [3 Administrator Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator password (default password is 12345678).

4. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous
 1. Touch [8 Fax Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 2. Touch [4 TX/RX Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Touch [Duplex Print (RX)] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 4. Touch [ON] or [OFF] as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.
 5. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Reset key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703656EN*  Solution Usage

Description

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Net Care Counter Reader counts are not displayed correctly when Active Directory Au کونیکا مینولتا c650  ntication is enabled on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User Au کونیکا مینولتا c650  ntication users do not appear in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Net Care Counter Reader function and all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Account Track Counters are all listed at 0.

Solution

CAUSE: User(s)never logged in at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

SOLUTION: If Active Directory Au کونیکا مینولتا c650  ntication is enabled on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP and is Synchronized with Account Track, if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user has never logged in at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP and has printed to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Counters will not display correctly in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Net Care Counter Reader function. Once فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user has logged in at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP panel, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User Au کونیکا مینولتا c650  ntication/Account Track synchronization will take place and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Counter readings in Net Care will be automatically updated and displayed correctly.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0703716EN*  Solution Usage

Description

How to display فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   toner concentration level of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   developing units on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine touchscreen.

Solution

To display فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   toner concentration level of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   developing units on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine touchscreen, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:     8020/8031

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   UTILITY key.

2. Touch [Meter Count] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Press Stop-0-0-Stop-0-1.

4. Touch [State Confirm] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

5. Touch [Level History 1] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   current ATDC value for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cyan, magenta, yellow, and black developing units will be displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. A value of 8.00% is normal.

6. Touch [END] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

7. Touch [FIN. TIME] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

bizhub C451/C550/C650

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2. Touch [Meter Count] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Touch [Check Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4. Press Stop-0-0-Stop-0-1.

5. Touch [State Confirmation] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

6. Touch [Level history 1] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. کونیکا مینولتا c650   TCR level for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cyan, magenta, yellow, and black developing units will be displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

A value of approximately 7.00% is normal.

7. Touch [END] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

8. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

bizhub C250/C300/C351/C352/C450    1.Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2.Touch [Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3.Press Stop-0-0-Stop-0-1.

4.Touch [State Confirmation] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

5.Touch [Level History1] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCR for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cyan, magenta, yellow and black developer units will be displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. A value of approximately 8.00% is normal.

6.Touch [END] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

7.Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0703734EN*  Solution Usage

Description

Where is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   program key on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax/Scan menu?

Solution

To find فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   program key, press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax/Scan button and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Mode Memory, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   programmed keys are shown.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0703747EN*  Solution Usage

Description

Will فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   standard controller keep track of print jobs?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   standard controller does keeptrack of print jobs. Touch Job List, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n Job Details, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n Job History to see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printed jobs.

Note  : Secure documents are automatically deleted after a set length of time. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default setting is 1 day, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting can be specified in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   administrator mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0703796EN*  Solution Usage

Description

When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PK-515 is installed into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Punch Unit selection is limited to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PK-510.

Solution

CAUSE: Firmware/printer driver change is required.

SOLUTION: Until a firmware/driver update is available to correct this issue, please select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PK-510 as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Punch Unit. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re will be no problem with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   operation of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PK-515. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation for additional detail.

To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID            TAUS0703797EN*

Description

How to delete unused User Boxes.

Solution

To delete unused User Boxes, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [3 Administrator Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Input فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator password (default password 12345678).
 4. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Touch [1 System Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [0 User Box Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 7. Touch [1 Delete Unused User Box].
 8. Touch [Yes] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 9. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Reset key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0703809EN*

Description

Where is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   admin E-mail address information entered when setting up scan to E-mail via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Web Interface?

 Solution Usage
Solution

Under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Web, login as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   administrator, enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   admin password (12345678 – unless it has been changed). Under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Maintenance” tab of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web interface select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Machine Setting” tab. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   admin E-mail address information andfollow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   prompts to save فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   information کونیکا مینولتا c650  n exit.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ken Walker, Workgroup/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0703817EN*  Solution Usage

Description

Why Banner printing defaults فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver to Thick 3 and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting is greyed out.

Solution

This is normal operation for both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine will slow down when printing onto banner paper sizes.    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703839EN*  Solution Usage

Description

How to access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machinevia فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Web interface to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   one-touch buttons.

Solution

Please be aware that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 will assign فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address automatically to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   jumper cable needs to be connected from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body allowing this to happen.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine needs to be set to DHCP (automatic TCP/IP address). فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body with this configuration will be فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   one above فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409. For example if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 is 192.168.1.1 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body can be accessed at 192.168.1.2, To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   one-touch information فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main body needs to be accessed at its TCP/IP address not فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0703862EN*

Description

Is desktop faxing for Intel® Macintosh® available?

Solution

Desktop faxing is not available for Intel® Macintosh®.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0800122EN*

Description

Why فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scan to box feature is lost when installing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Equitrac©.

Solution

This is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specification of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine and will not be implemented in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   future firmware according to Japan.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ESS/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0800138EN*  Solution Usage
Description

When storing a PC print job to a public box andchecking فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print settings of this job on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP panel,print quantity (copies)  is displa ifmultiple copies were selected.

Solution

CAUSE: Incorrect setting.

SOLUTION: ChangeSoftware Switch 64 to Hex Assignment 1:

 1. Touch [Software Switch Setting].
 2. Touch [Switch No.] and enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   intended switch number with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ten-key pad.
 3. Touch [Bit Assignment ].
 4. Use [?] or [?] to select a bit. To set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bit, enter 0 or 1 with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ten-key pad.
 5. To set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bit in hex, touch [HEX Assignment] and use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ten-key pad and [A] to [F ] keys to enter numbers and characters.
 6. Touch [Fix].

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

yed as “1” even
Solution ID            TAUS0800227EN*

Description

FK-502, during multi-line faxing, can Line 1 be set for reception only.

Solution

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

Line 1 is used for both transmission and reception and cannot be set as reception-only line.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0800280EN*

Description

How to print full bleed on 12×18 paper.

Solution

Output 11×17 originals on 12×18 paper to preserve color bars, crop marks and margins.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Greg Lantowski, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0800354EN*

Description

How to enable direct printing while Vendor 2 mode is enabled.

Solution

 Solution Usage
 To direct print without going through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Secure Print mode” under Vendor mode, please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

Access Administrator Settings => Security Settings => Function Management Settings => Usage Settings for Each Function => Print => Please select “OFF” on Print setting.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0800355EN*  Solution Usage

Description

How to set up Scan to SMB in Microsoft® Windows Vista™.

Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedure mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800357EN*  Solution Usage

Description

How to program a paper tray for special paper type.

Solution

To program a paper tray for a special paper type, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper icon on touchscreen.

2. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired paper tray to be programmed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Touch [Change Tray Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   special paper type desired [Plain Paper], [Special Paper], [Thick], [Thick 1+], [Thick 2], [Thick 3], [Letterhead] , or [Colored Paper] as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.

5. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

6. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800403EN*  Solution Usage

Description

How to print SAP R/3barcodes.

Solution

In order to print SAP barcodes, you need to have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   barcode fonts installed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP. This means that you need to purchase SAP compatible barcode fonts and install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  m onto فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   controller.

Currently فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   best andeasiestway to print SAP barcodes is to  attached  a device from Typehaus to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

This device has been tested and it complete compatible with SAP barcodes. This device is so sophisticated that you need not configure it with an TCP/IP address, it will assume فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP and intercept فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   font call for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   barcode and replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   call with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   actual barcode fonts. Nothing else will be required.

To Purchase this device contactTypehaus at: http://typehaus.com . Be sure to mention  your  affiliation with Konica Minolta.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0800432EN*  Solution Usage

 bizhub C451 Miscellaneous

Description

How to enable/disable auto color selection (ACS).

Solution

To enable/disable auto color selection (ACS), perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/ Counter key.
 2. Touch [Meter Count] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Touch [Check Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 4. Press Stop-0-0-Stop-0-1.
 5. Touch [System 2] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [Software Switch Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 7. Touch [Switch No.] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen and enter “50” using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   numeric keypad.
 8. Touch [HEX Assignment] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen and enter “00” to disable ACS or enter “01” to enable ACS using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   numeric keypad.
 9. Touch [Fix] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Touch [END] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

11. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0800433EN*

Description

IsMagneCote® paper or magnetic backed paper supported?

Solution

MagneCote® paperor magnetic backed paper is not supported.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Marge McLea, ProductionCustomer Support/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0800548EN*

Description

When using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware imaging tool فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   computer gets a Read error 0003, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   system cannot find فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   path specified.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   temp folder may be missing from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   root of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   C: drive.

SOLUTION: Check and make sure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   temp folder is on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   root of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   C: drive. Create it if it is missing.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0800555EN*  Solution Usage

Description

What is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Product Specification for detectable paper sizes that can be run in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   DF-611?

Solution

According to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Product Specifications of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   DF-611 Field Service Manual, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   detectable paper sizes that can be run in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   DF-611are 5.5×8.5 to 11×17. Please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached product specificationdocument for additional/o کونیکا مینولتا c650  r information. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800576EN*  Solution Usage

Description

How do you adjust button sound volumeon فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine?

Solution

To adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   button sound volume, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Accessibility key.

2. Scroll to page 2/2.

3. Select Sound Setting.

4.Select Operation Confirmation Sound.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0800613EN*  Solution Usage

Description

Update to Service Manual: new Jam code & Trouble codes are added.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C650/C550/C451 Field Service Manual updates:

Page562: Jam code 9901 is added.

Page 564: Jam code 9901 is added.

Page579-1:Description of jam code 9901 is added.

Page604-1: Trouble codes CC170 to CC174 are added.

Page657: Descriptionsof trouble codes CC170 to CC174 are added.

Note  : Please refer toattached file for additional detail. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .  SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0800637EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650 series does notuse software switchestoisolate a faulty component. Howcan this be done on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se models?

Solution

To isolate a faulty component, please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service mode.

2. Select System 1.

3. Select Trouble Isolation.

4. Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   affected component to “Set.”

5. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0800643EN*

Description

Are printer drivers available for Microsoft® Windows 9x/ME?

Solution

Microsoft® Windows* 9x/ME is not supported, thus printer drivers are not available.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0800701EN*

Description

Special switch for “Image Logging”.Store any processed document onan FTP Server.

Solution

How to enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Image Logging” function   1. Enter Service Mode.

2. Select “System 2”.

3.Press “Software Switch Setting”.

 1. Click on “Switch No.”.
 2. Enter “63”.
 3. Select “Hex Assignment”.
 4. Change from “00” to “01”.
 5. Press “Fix”.
 6. Select “End”.

10. Press “Exit”.

11. Press “Utility/Counter”.

How to set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Image Logging” function   1. Enter “Administrator Mode”.

2. Select “Security Settings”.

3. Press “Image Log Transfer Settings”.

4. Select “ON”.

5. Select “FTP Server”.

6. Press “Server Settings”.

7. Enter “Host Name, File Path, User Name and Password”.

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

8. Press “OK”.

9. Select “Forward”.

 1. Select “All Items or Individual Item”. All Items means: “All processed documents, received or send using any of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   available functions of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine will be stored.”

Individual Item means: “Fax, Fax Rx, Scan” or any combination can be selectedto store a copy of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   processed document.”  11. Leave فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Mode.

Depending onsettings, all documents فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machineprocesses will be stored on an FTP location.

IMPORTANT  :Please do NOT enable this switch if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customeris notrequesting this feature.

In addition it is recommended to let فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer sign awaiver denotingthat this special function has been enabled and that this feature may have to be explained too کونیکا مینولتا c650  r users, depending of course, on کونیکا مینولتا c650  business and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   provision ofnationallaw.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KM Europe (BEU).

Solution ID             TAUS0800708EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650  r PK-512 Service Manual states that in  Service Mode , whenselecting  State Confirmation ,   فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   edge detection sensors 1~5 will indicate 1  when no paper is present and 0  when paper is present. When verifying this, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machineindicates  0  when no paper present and 1  when paper is present.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Manual is incorrect.

SOLUTION:Please correct your Service Manual information. کونیکا مینولتا c650   correct state is for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine to indicate  0  when no paper present and indicate 1  when paper is present.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800710EN*  Solution Usage

Description

When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver Quality tab is selected, 600dpi resolution is indicated but cannot be changed.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default screen resolution for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP is600dpiand cannot be changed. Some items such as resolution may appear grayed out.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ken Walker, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0800742EN*  Solution Usage

Description

How to enable FTP Publishing Services on Microsoft® Windows XP Pro/Windows 2000/Windows 2000 Server/Windows 2003 Server.

Solution

Please have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Network Administrator perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setup procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Note  : I386 files may be required. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   instructions are for Microsoft® Windows XP Pro/Windows 2000/Windows 2000 Server/Windows 2003 Server.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800794EN*  Solution Usage

Description

Issystem softwarefor فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409compatible when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   controller is connected to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C253/C353 and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C550 series MFPs?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 system software iscompatible for use with کونیکا مینولتا c650   bizhub C253/C353 andbizhub C451/C550/C650.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0800944EN*  Solution Usage

Description

Can a fusing unit be swapped from one machine to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ano کونیکا مینولتا c650  r of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same model?

Solution

 bizhub C451 Miscellaneous

Fusing units cannot be swapped from machine to machine. When installing a fusing unit,a fuse willOPEN and کونیکا مینولتا c650   fusing unitis now”married” to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800946EN*  Solution Usage

Description

How to find/display a MAC address.

Solution

To find فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MAC address of a specific device in a Microsoft® Windows environment, such as a main body internal NIC, access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   command prompt,PING فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   command,  arp –a .

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached procedures are for Microsoft® Windows 98/NT/2000/2003/XP, DOS/Microsoft® Windows 3.11/Microsoft® Windows for Workgroups, Microsoft® Windows Vista™ and Macintosh® OS X. To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Note  : Also attached is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Technitium MAC Address Changer© freeware program. This software is not supported by Konica Minolta and is to be used at your own risk.

To open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ZIP file, WinZip® should be installed. WinZip® can be downloaded from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   WinZip® website:  http://www.winzip.com/ddchomea.htm . فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file can ei کونیکا مینولتا c650  r be saved to disk or opened. It is recommended to download فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ZIP and open from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   local computer to view or run.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800958EN*   Solution Usage

Description

Why are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re numerous fuser jams when running 11×17, duplex and full bleed with 100% coverage?

Solution

Printing or copying originals at 100% coverage/fill is not supported and willcause fuser jams.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800960EN*   Solution Usage

Description

When printing, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   drivers are very slow populating فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printing preferences dialog box.

Solution

CAUSE:Prioritize Arranging Papers is selectedon فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finishing tab under Paper Arrangement.

SOLUTION: Change Prioritize Arranging Papers to Prioritize Production on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finishing tab of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver under Paper Arrangement.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0801015EN*

Description

Power source requirements.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   power source requirements are:

Voltage fluctuation: Maximum ± 10% (at 110V/120 to 127V/220 to    240V AC)

Frequency fluctuation: Maximum ± 3 Hz (at 50 Hz/60 Hz)

 Solution Usage
  Use a power source with as little voltage or frequency fluctuations as possible.

Note  : This information is available in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Quick Guide for each model on page X-29. To view this informationrefer to کونیکا مینولتا c650   attached guide for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   corresponding model. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0801040EN*  Solution Usage

Description

How to find/display فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MAC address in a Macintosh® OS X environment (versions 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5).

Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801045EN*  Solution Usage

Description

How to check Java version on a Macintosh® OS 10.X.

Solution

To check Java version on a Macintosh® OS 10.X:

Open a Finder window=> select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   base HD=> select Applications=> select Utilities=> select Java.All installed versions of Java will be listed.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801057EN*  Solution Usage

Description

ZU-603, Installation and Service Manuals.

Solution

Attached are:

ZU-603 Installation Manual

ZU-603 Sevice Manual ( کونیکا مینولتا c650  ory of Operation)

ZU-603 Sevice Manual (Field Service)  ZU-603 Wiring Diagram

To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID             TAUS0801064EN*  Solution Usage

Description

Will print be inhibited when transfer belt unit life is exceeded?

Solution

Printing will be inhibited when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   maximum number of printed pages is reached for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   transfer belt unit. See فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   table below for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   maximum page count for each machine.

Machine

Maximum number of printed pages

C250/C252

151,037

C300

148,386

 bizhub C451 Miscellaneous

C352

148,687

C351/C450

402,000

C203/C253/C353

180,000

C451/C550/C650

550,000

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0801071EN*

Description

Can version 88 firmware be downgraded?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   version 88 (i-Option) firmware cannot be downgraded to a lower level (Function Enhancement Level).

Note  :A downgrade cannot beforcedby exchanging فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0801078EN*

Description

How to insert an image from a scanner into a Microsoft® Word 2007 document using a TWAIN driver.

Solution

 Solution Usage
 Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedure mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be inst a can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

lled. Adobe Reader®
Solution ID            TAUS0801080EN*

Description

Serial number and meter reading locations.

Solution

Serial Number :

Located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   UL label at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lower rear of machine.

Meter :

Mechanical counter is located behind فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   white door immediately to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   front door.

Software counter accessed by pressing Utility/Counter on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   operation panel.Press Meter Count at upper left of display.

Note:  Please see attachment.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0801099EN*

Description

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

How to use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   proof printing feature to print multiple sets when using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   standard or Fiery® controller.

Solution

To print out فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sets, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Job details tab.

2. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Release held tab twice.

3.Highlight فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job and press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Start key.

Note  : Please ensure that machine firmware version is کونیکا مینولتا c650   latest. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0801234EN*  Solution Usage

Description

Print Head Unit part number.

Solution

Print Head Unit (p/n A00J R741 00). See attached photo as a reference.

Reasons why each printer head cannot be replaced individually : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specifications value of BOW of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lens in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PH Unit cannot be met. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   line parts and replacement parts are classified according to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  ir characteristics and shipped according to this grouping. It has to do with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   different lots of curved lens assemblies. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   unts are calibrated based on measurement of that lens (with some type of device).   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0801241EN*

Description

How to print out an E-mail one-touch list.

Solution

To print out an E-mail one-touch list, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Enter Admin Mode.

2.Select One Touch User Box Reg.

3.Select Address Reg List.

4.Select Address Book List.

5.Select E-mail and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n Print.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0801253EN*

Description

How to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Feature Level.

Solution

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Feature Level, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2. Touch [Meter Count] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Touch [Check Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4. Press Stop-0-0-Stop-0-1.

5. Press Stop-0-Clear.

6. Touch [Administrator Feature Level] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

7. Touch [Level 1], [Level 2], or [Prohibit] as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.

8. Touch [END] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

9. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0801301EN*  Solution Usage

 bizhub C451 Miscellaneous

Description

How to insert an image from a scanner into a Microsoft® Word 2007 document.

Solution

INTRODUCTION

This document describes how to insert an image from a scanner into a Microsoft® Office Word 2007 document.

MORE INFORMATION

To insert an image from a scanner into a Microsoft® Word 2007 document, follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se steps:

1. Install کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta TWAIN driver.

2. Start Microsoft® Word  2007.

3. On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Insert tab, click  Clip Art .

4. In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Clip Art pane, click  Organize clips .

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Device (current TWAIN driver ).

6. Select  Device  from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Device List and select  Connect .

7. Makea selection from this screen.

8. Place کونیکا مینولتا c650   document on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   platen glass of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP or documentsin فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document feeder.

9. Select Scan from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TWAIN driver.

Note  : Please see attachment for complete details. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0801340EN*

Description

When scanning, is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re an option for blank page removal?

Solution

Blank page removal is not available.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Marge McLea, Production Customer Support/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0801352EN*

Description

Can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax can be set to send at different times?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax unit can be programmed to transmit at a specified time.To send a fax at a specified time, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press [Fax/Scan] key, and make فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax/Scan screen display.
 2. Load فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original to be faxed.
 3. Touch [Communication Settings ].
 4. Touch [Communication Settings ].
 5. Touch [Timer TX ].
 6. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   transmission start time using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   keypad.

Note  : کونیکا مینولتا c650   transmission start time should be in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   24-hour clock format.

 1. Touch [OK] twice, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n touch [Close].Timer TX is set, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine returns to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax/Scan screen.
 2. Specify o کونیکا مینولتا c650  r settings if required.
 3. Specify فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   destination.

10. Press [Start] key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0801388EN*

Description

How to disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print function when forwarding a fax.

Solution

To disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax from printing out at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin. Mode.

2. Select Fax Settings.

3. Function Settings.

4. Forward TX Setting.

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Foward & Print (If TX Fails) and pressOK and exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0801420EN*  Solution Usage

Description

Can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default file name when scanning to SMB be changed?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default file name when scanning to SMB cannot be changed.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801456EN*  Solution Usage

Description

User manually forwarding and intermittently فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   faxes are not being forwarded to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   folder and faxes are lost.

Solution

CAUSE: Customer does not have a dedicated fax line for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine and کونیکا مینولتا c650   faxes are answered andmanually forwarded to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax.

SOLUTION:SMB forwarding should function correctly all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   time when set up correctly and intermittent receipt at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   folder could be based on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   way فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax is connected to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   phone line and transferred. Connect فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax to a direct fax line with no rollover or forwarding line involved.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Don St. Onge, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0801458EN*  Solution Usage

Description

What is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   maximum capacity of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   evelator tray for stapled sets?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   maximum number of stapled sets is determined by paper size and number of pages in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   stapled set. کونیکا مینولتا c650   maximum is 100 sets for 8.5×11 with sets of less than 10 pages each.

Note  : Please see page 2 of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-517 in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C650 Field Service Manual for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   complete table listing.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0801462EN*

Description

How to print out an E-mail one-touch address list.

Solution

To print out an E-mail one-touch address list, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1 .Enter Admin Mode.

2 .Select One Touch User Box Reg.

3 .Select Address Reg List.

4 .Select Address Book List.

5.Select E-mail and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n Print.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0801486EN*  Solution Usage

Description

How toset a one-touch to dial out.

Solution

It is possible to direct dial a remote fax but not through a one-touch. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   line is a standard digital T1 line, it normallyis not supported with this fax option.

Although, if an outbound fax is possible, it mayfunction with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   T1 line. Make فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following changes:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service mode.

2. Select Fax, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n select Network.

3. Select Network setting 2 and set dial tone detection toOFF and DC-loop check to OFF.

4. Restart فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

5. It should now be possible to set a one-touch key and fax out.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ken Walker, Workgroup/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0801503EN*  Solution Usage

Description

When sending E-mail from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine, can a list of “From” addresses be accessed to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  m instead of manually entering فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “From” address each time?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “From” addresses can only be entered manually unless User Au کونیکا مینولتا c650  ntication is activated.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0801526EN*  Solution Usage

Description

How to enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   POP UP box when au کونیکا مینولتا c650  ntication is enabled.

Solution

To enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   POP UP box when au کونیکا مینولتا c650  ntication is enabled perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver (Example: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/550/650  PostScript driver version 6.1.2).

1.Select Start =>Printer and Faxes.

2.Right-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver =>select Properties.

3.Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Settings tab and check off فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   box,  Popup Au کونیکا مینولتا c650  ntication Dialog when Printing .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801566EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650   Service Manual only indicates فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   capacity but not paper weight. What is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   exact specification?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   exact specification for tri-fold is Plain paper (17lb to 24 lb), 8-1/2×11 w, A4 w, and 16K w, 3 sets (17lb to 21- 1/4 lb) 16  sets (21-1/2 lb to 24 lb), from finishing tray number 3. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   information can be found in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User’s Manual on page 208 (see attached).

Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ken Walker, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0801567EN*  Solution Usage

Description

Office Workgroup and Production Print – Basic Functionality Chart (Marketing Bulletin 08_GB_024).

Solution

Konica Minolta is pleased to announce a new sales tool called فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Office Workgroup and Production Print – Basic Functionality Chart (see attachment). This chart has been developed to give you a broad overview of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   basic functionality on all current Office Workgroup MFPs and Production Print Systems.  This ‘at-a-glance’ chart will be helpful to determine product families, standard and optional features, print and scan PPM speeds, copy, print controller, local and network scanning destinations and lastly fax functionality.

Models associated with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   chart are: bizhub 160, 161f, 181, 200, C203, 250, C253, 350, C353, C353P, 360, 421, C451, 501, C550, 600, C650, 750 and bizhub PRO C5500, C6500, 920, 1050e.

This chart will be associated under Support Materials or individual product pages for each model listed on MyKonicaMinolta.com.    Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID             TAUS0801602EN*  Solution Usage

Description

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Engine Network ID (MAC address) does not appear on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   configuration page in DHCP mode.

Solution

CAUSE: System code patch required.

 bizhub C451 Miscellaneous

SOLUTION:Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached IC-409 patch file (1-VLROC). Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Release Notes prior to installation. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .    Notes  :

1. کونیکا مینولتا c650   patch file (18.9MB) is also available for download via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

2. To open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file(s) using WinZip®, WinZip® must be installed. WinZip® can be downloaded from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   WinZip® website: http://www.winzip.com/ddchomea.htm . فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file can ei کونیکا مینولتا c650  r be saved to disk or opened. It is recommended to download فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ZIP and open from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   local computer to view or run.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0801609EN*  Solution Usage

Description

Troubleshooting Guide (version 2.0) and Options Troubleshooting Guide (version 2.1).

Solution

Troubleshooting Guide for bizhub C451/C550/C650 (15.7MB). Also, Options Troubleshooting Guide for bizhub C451/C550/C650 which includes FS-517/FS-519/FS-608/PK-510/PK-515. Please see attached documentation. To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID             TAUS0801649EN*  Solution Usage

Description

How to perform a Data Clear.

Solution

To perform a Data Clear:

IMPORTANT : Prior to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Data Clear:

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   one touches will be erased so it is recommended to export فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   addresses from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   E-mail information will be erased so please export فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Device information from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

Make a note of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address configuration as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine will be reset to DHCP.  Backup any account codes with PageScope Data Administrator.

Data Clear

1. Enter Tech Rep Mode.

2. Press System 1.

3. Press Initialization.

4. Press Data Clear and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Start key.

5. When [OK] is displayed, wait 10 seconds or more and cycle فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch OFF/ON.

After فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Data Clear:

1. Reinstall فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD under System 2/HDD and power فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine OFF/ON.

2. If a Fax is installed, set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   target back to U.S. in System1/Marketing.

3. Reinput فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address information.

4. Import فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address book and device settings.

Note  : Reinstall فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD, TCP/IP address and set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine to U.S. target if a FK-502 is installed.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801665EN*  Solution Usage

Description

Why does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine not allow multiple one-touch destinations for scanning to be selected? فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   message ” کونیکا مینولتا c650   address for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   communication method exceeds فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of one touches for broadcast” may be displayed.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine will not allow multiple one-touch destinations for scanning to be selected if Restrict Broadcasting is enabled.

Restrict Broadcasting can be turnedOFF by carrying out فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Mode.

2. Choose System Setting.

3. Select Restrict User Access.

4. Select Restrict Operation.

5. Touch Restrict Broadcasting and set it to OFF.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous
Solution ID            TAUS0801717EN*

Description

“Could not execute because فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   size of file has reach its maximum” message. Registration of Photo under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Store Address tab i Connection will not registerbitmap images that are 48×48 and 24-bit BMP.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  data size of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   photo/bitmap is larger than فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   acceptable size.

SOLUTION: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specification of acceptable photo data is as follows:

File Type: BMP format, 24-bit color, uncompressed

Image Size: 48×48 pixels

Data Size: 6966 bytes

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ron Reed, ASG/SSD

 Solution Usage

n PageScope Web

Solution ID            TAUS0801731EN*

Description

Intermittently user au کونیکا مینولتا c650  ntication fails when au کونیکا مینولتا c650  nticating with Active Directory.

Solution

CAUSE: Incorrect server name is entered for Active Directory au کونیکا مینولتا c650  ntication, or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server is a secondary or from a trusted domain.

SOLUTION: Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   name of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server running Active Directory (primary domain controller).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0801737EN*

Description

FK-502, multi-line, Fax Forwarding, fax troubleshooting.

 Solution Usage
Solution

Please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document pertaining to FK-502 multi-line, Fax Forwarding, fax troubleshooting. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801738EN*  Solution Usage

Description

FK-502, subject change for fax forwarding.

Solution

When forwarding to E-mail, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   subject format can be selectedasfollows for Image Receiver Software.

Soft Switch number 28 =00 (hex)

FWD:[  @@@  ] :FAX image from [  ****   :yyyy/mm/dd]

Note  :   @@@   represents فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sender name registered in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP forwarding فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax job. When nothing is registered as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sender,subject of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   E-mail will be blank.

****   represents فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   information of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax sender.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham and Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801752EN*  Solution Usage

Description

Fusing Unit pico fuse location.

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution

Please see attachments for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   location of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fusing Unit pico fuse. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0801837EN*

Description

How to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   E-mail Administrator, or who فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   E-mail is from whenscanningto E-mail.

Solution

To change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   E-mail Administrator, or who فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   E-mail is from whenscanningto E-mail:

Utility

Administrator Setting

Password

Administrator Machine Settings

Administrator Registration

Fill out Administrator Name (this will indicate who فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   E-mail is from)

Fill out E-mail address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Marge McLea, Production Customer Support/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0801966EN*

Description

How to print out a configure page.

Solution

To print out a configure page:

1. Utilities/Counter.

2.User Setting.

3.Printer Settings.

4.Print Report Configure page.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Marge McLea, Production Customer Support/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0801974EN*  Solution Usage

Description

What can cause فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   from address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine not to change when scanning to E-mail even though فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Registration E-mail address has been changed?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   from address for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine when scanning to E-mail will not change even through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Registration E-mail address has been changed if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan/Fax settings have been set to current setting.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Default Scan Fax Settings can be changed using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

1. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax/Scan Key.

2. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility Key.

3. Select User Setting.

4. Choose Scan/Fax Setting.

5. Choose Default Scan/Fax Settings.

6. Choose Current Setting.

7. Touch OK.

8. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User Mode.

9. Power فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine OFF/ON.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0801982EN*  Solution Usage

Description

Can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax driver be used with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 connected?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   controllerwill work as long as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax driver is pointed to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP TCP/IP address and not فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409.

 bizhub C451 Miscellaneous

SPECIAL NOTE : Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0802009EN*  Solution Usage

Description

Can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon controller print an E-mail attachment?

Solution

Due to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specification of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   unit not supporting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   function, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon controller will not printany attachment from an E-mail.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0802039EN*  Solution Usage

Description

Firmware J8 serial number break.

Solution

Please refer to attached Marketing Bulletin 08-GB-040 for details. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID             TAUS0802054EN*  Solution Usage

Description

SP-501 installation instructions.

Solution

Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached SP-501 (Stamp Unit) Installation Manual. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID            TAUS0802109EN*

Description

How to disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   beep sound when a fax tranmission does not complete.

Solution

To disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax Incomplete Tone, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Accessibility buton.

2. Select page 2/2.

3. Select 2) Sound Setting.

4.Select 4) Caution Sound.

5. Select Simple Caution Sound (Level 2).

6. Set to NO and press OK.

7. Press Reset to return to normal mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ron Reed, ASG/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0802116EN*

Description

Waste toner box location and replacement.

Solution

Waste toner box location and replacement:

1. Open front door on main body, where toner is located.

 1. 2.  کونیکا مینولتا c650   waste toner is located below فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   toner.

3. Push out فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   blue handles on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right and left hand side, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   toner box will pop out.

4. Insert new toner box.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Marge McLea, Production Customer Support/SSD

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous
Solution ID            TAUS0802137EN*

Description

How to receive faxes from a computer fax server.

Solution

To receive faxes from a computer fax server:

 1. Enter Tech Rep Mode.
 2. Select Fax and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n Modem/NCU.
 3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RX setting and change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   speed to 14400 and exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mode.    Note  : If transmitting (TX) is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n lower فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   speed to 14400.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0802150EN*

Description

Setting up WebDAV on a Microsoft® Windows XP Pro workstation.

 Solution Usage
Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0802158EN*

Description

Why is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TSI User Box selection not available in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Mode?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TSI User Box selection will not be available in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Mode if Fax Forwarding has beenenabled. Please use کونیکا مینولتا c650   fo llowi Fax Forwarding function:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator Mode.

2. Select Fax.

3. Select Function Settings.

4. Select Forward TX Setting.

5. Choose No.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

 Solution Usage

ng steps to turn off فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650

Solution ID            TAUS0802220EN*

Description

Why faxes are forwarded to a user box when Vendor mode is enabled.

Solution

Due to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specificationof فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Vending mode, faxes will be forwarded to a user box so فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   unit can properly process فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   data.    Note  :If PC-Fax RX Setting is set to Allow, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n Memory RX Setting will be missing from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tabs.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0802224EN*

Description

Available settings for extending فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   life of imaging units.

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

Solution

Be sure that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version of firmware is installed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   model-specific steps included in attached Bulletin Number 6525 and Bulletin Number 6105 to adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IU Life settings.

Notes  :

1. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

2.To view کونیکا مینولتا c650   PDFs, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution ID            TAUS0802261EN*

Description

How to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Page Size in Adobe® InDesign® in Macintosh® OSX 10.5.

Solution

To change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Page Size in Adobe® InDesign® in Macintosh® OSX 10.5:

1. With فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document open, select File.

2. Select Print.

3. On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   General tab select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   list.

4. On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Setup tab select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired page size.

5. Select Print to print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0802262EN*

Description

How to change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Page Size in Adobe® Acrobat® in Macintosh® OSX 10.5.

Solution

To change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Page Size in Adobe® Acrobat® in Macintosh® OSX 10.5:

1. With فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document open, select File.

2. Select Page Setup.

3. Format For: Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   list.

4.Page Size:Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired page size.

5. SelectOK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0802295EN*   Solution Usage

Description

What could cause فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Memory RX Setting not to be available in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin Mode?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Memory RXSetting will not be available if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TSIUser Box is turned on. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TSIUser Box can be turned off using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin Mode.

2. Choose Fax.

3. Choose Function Setting.

4. Choose TSI User Box.

5. Select No.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0802299EN*

Description

Duplex option is not shown when printing from Macintosh® OS 10.5.

Solution

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

CAUSE: Incorrect settings.

SOLUTION: To select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   duplex option, please select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Select File/print from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application being used.

2.Click on Firefox®, and select Layout/Finish.

3.Click Print Type and choose 2-Sided.

Note  : کونیکا مینولتا c650   duplex (2-Sided)option is not listed as a finishing function and can only be seen when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file/print is selected from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0802302EN*

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   message “Cannot be set Since Single Side Only is selected” when trying to make a duplex copy from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LU-301 will be displ Single Side Only. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LU-301 can be changed carrying out فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

1. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Paperselection on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LCD panel.

2.Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LU-301.

3.Select Change Tray Settings.

4. Choose Plain Paper.

5. Touch OK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

 Solution Usage

ayed if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray is set for

Solution ID            TAUS0802312EN*

Description

When programming one-touch keys using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web interface; can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default reset timeout interval be changed?

Solution

Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   reset timing by performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin mode.

2. Select System Settings.

3. Select Reset Settings.

4. Select System Auto Reset.

5. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Clear key and enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired time delay before فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   screen is reset.

6. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Admin mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Greg Lantowski, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0802313EN*

Description

How to add or remove a tray from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ATS selection list.

Solution

To add or remove a tray from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ATS selection list:

1. Press Utility.

2. Select User settings.

3. Select Paper tray settings.

4. Select Auto tray select settings.

5. Highlight فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray you want to add/remove from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ATS selection list.

6. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   settings and power cycle فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Greg Lantowski, Production Print/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0802323EN*  Solution Usage

Description

With User Au کونیکا مینولتا c650  nication, Novell® server, new users without restrictions are being created.

Solution

This issue has been escalated to Konica Minolta Business Technologies in Japan.

KMBS/SSD is working with partners in support and R&D in Japan to obtain a resolution for this issue as quickly as possible.

If viewing this solution via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web, please establish a ticket via ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web or by calling فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   contact center at 1-800-825-5664 . Once a ticket has been established an E-mail will be sent when this solution is updated.

For phone advisors, please attach to this solution for an automatic E-mail that will be sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   technician when this solution is updated. Once فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   toner and developerlot numbersare received, end فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   call with call code “Escalated to Japan”.

 bizhub C451 Miscellaneous

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/BSE

Solution ID             TAUS0802392EN*  Solution Usage

Description

Why فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine management list cannot be printed even though فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Start Key is blue.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine management list will not be printed if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD has been set to “not installed” in Service Mode. Please confirm that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD is set to “installed” using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

1. Enter Service Mode.

2. Choose System 2

3. Select HDD

4. Choose Installed.

5. Touch OK.

6. Exit Service Mode.

7. Power Cycle فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine using both فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sub and main power switches.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0802400EN*  Solution Usage

Description

Why more than 1000 fonts cannot be downloaded to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

Solution

This is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine specification. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine can store 1000 or less number of fonts (Download fonts and Resident fonts). فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine has 217Resident fonts, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  reforethat leaves no more than 782fonts that can be downloaded.It is strongly recommended, though,that782 fontsare NOT downloaded.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0802411EN*  Solution Usage

Description

FK-502, when routing a fax to an E-mail address, what happens if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   E-mail does not go through due to an E-mail server malfunction?

Solution

Providing that PRINT IF TX FAILS is selected when setting up فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   routing address, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine will indicate that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax received فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job OK and is complete. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine will also print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   case of failure. In essence if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document prints فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job has failed to route to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   selected location.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0802414EN*  Solution Usage

Description

FS-519 installation.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-519 is a common option for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451 and bizhub C353 series. However, installation is different.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-519 has two Installation Manuals, and on page E-1 in both manuals فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is highlighted information describing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   differences (see attached).

bizhub C451 Installation Manual states:

‘Applied Machine: C451’ at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   top of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page and ‘mounting bracket B and adjustment screw are not used to install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   models explained here.’ at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bottom of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page.

bizhub C353 seriesInstallation Manual states:

‘Applied Machines: C353/C253/C203/C353P’ at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   top of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page and ‘Guide A, guide B, and mounting bracket A are not used to install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   models explained here.’ at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bottom of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

 bizhub C451 Miscellaneous
Solution ID            TAUS0802452EN*

Description

کونیکا مینولتا c650   Account Tracking list indicates LARGE SIZE below فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TOTAL count, what size is being tracked?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LARGE SIZE indication on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Account Tracking reportis for tracking jobs that use 11×17 paper.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0802465EN*

Description

What can cause فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   link lights on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RJ45 connection not to light?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   link lights on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RJ45 connection may not light if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Network speed has been changed from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Auto Selection and set to a spe Network speed can be set back to Auto carrying out فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

1. Enter Administrator Mode.

2. Select Network.

3. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Forward key.

4. Choose Detail Setting.

5. Choose Device Setting.

6. Set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Network Speed to Auto.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

 Solution Usage

cific speed. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650

Solution ID            TAUS0802505EN*

Description

FK-502, how to enable/disable Busy Tone detection.

Solution

To enable/disable Busy Tone detection, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2. Touch [Meter Count] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Touch [Check Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4. Press Stop-0-0-Stop-0-1.

5. Touch [FAX] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

6. Touch [Network] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. BUSY TONE Detection will be displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

7. Touch [ON] or [OFF] as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.

8. Touch [END] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

9. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0802515EN*  Solution Usage

Description

Recommended OHP paper (transparencies).

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   recommended OHP paper (transparencies) is CG3700 by 3M (Item #7640000420).

Notes  :

1. Konica Minolta does not “officially” support color transparencies for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C650/C550/C451. Please refer to attached Marketing Bulletin #08-GB-051 for more information. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

2. Konica Minolta does not guarantee فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image quality on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   OHP to be equivalent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image quality of o کونیکا مینولتا c650  r paper types and media.

3. For فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub PRO C500, feed transparencies from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MF tray in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   landscape direction only. Select Normal 1 for paper type setting. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   registration sensor is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   reflective type and will misdetect فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lead edge of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   transparency if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following is not performed:

Update tofirmware level version 12 or higher and setdipswitch 4-1 to 1 in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   25 mode.

 bizhub C451 Miscellaneous

4. Transparencies that are labeled for use in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HP® Color LaserJet 5/5M will also work in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KL3015.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0802534EN*  Solution Usage

Description

What is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   part number for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Tray 3 (1500 sheet) paper feed assembly?

Solution

Tray 3 (1500 sheet) paper feed assembly (p/n is A00JR75700).

Solution ID             TAUS0802550EN*  Solution Usage

Description

When printing to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine and selecting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Manual Bypass Tray in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver why does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine always ask for paper to loaded in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bypass even though paper is present?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machinewill ask for paper to loaded in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bypass even though paper is present if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Manual Bypass Adjustment has not been carried out. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   manual bypass adjustment can be carried out using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

 1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service Mode.
 2. Select Machine.
 3. Select Manual Bypass Tray Adjustment.
 4. Select Max Width.
 5. Set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   guides 301mm apart.
 6. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   start key and confirm OK is displayed.
 7. Select Min Width.
 8. Set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   guides89 mm apart.
 9. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   start key and confirm OK is displayed.

10. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0802641EN*  Solution Usage

Description

When opening up driver properties or Printing defaults, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a delay before فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   properties are displayed.

Solution

This issue has been escalated to Konica Minolta Business Technologies in Japan.

KMBS/SSD is working withpartners in support in Japan to obtain a resolution for this issue as quickly as possible.

Note  : If viewing this solution via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web, please establish a ticket via ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web or by calling فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   contact center at 1-800-825-5664. Once a ticket has been established an E-mail will be sent when this solution is updated.

For phone advisors, please attach to this solution so that an automatic E-mail will be sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   technician when this solution is updated. End فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   call with call code “Escalated to Japan”.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/BSE

Solution ID             TAUS0802642EN*  Solution Usage

Description

Can eCopy™ be connected to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EFI Fiery® IC-409?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 can be connectedby two methods. With each method, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a change in function and limitation. Please choose فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   best method to meet your customer’s needs:

Function

 bizhub C451 Miscellaneous

Method A

Method B

Notes

Web page

Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine TCP/IP

address to access PageScope Web Connection and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® TCP/IP address to access        Fiery® Web Tools

Same as Method A

No Difference      between A and B.

Fiery® Network Limitation

Fiery® Remote Scan 5 will not be

supported

No Limitation

Machine (Emperon) Network Limitation

No Limitation

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following will not be supported

– 1000Base-T      – AppleTalk™

– IPX/SPX

– IPv6

– IPSec

– SMB Browsing

See attached documentation to set up configuration. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/BSE

Solution ID            TAUS0802645EN*

Description

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650          equipment ID is wrong.

Solution

It is necessary to call فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Vcare queueto correct فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Don St. Onge, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0802654EN*

Description

Errors when writing to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   CF card via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Firmware Imaging Toolkit.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  reis additional setup configuration requiredafter installing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Firmware Imaging Toolkit.

SOLUTION:Procedure by OS:

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

Microsoft® Windows Vista™  1. Open Control Panel.

2. Open System and Maintenance, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click on Administrative Tools.

3. Double-click on Local Security Policy.

4. Local Security Policy is opened and Security Settings is displayed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   left portion of کونیکا مینولتا c650  window.

5. Click left side of Local Policies, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n Local Policies is opened.

6. Click displayed Security Options, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n double-click on[Devices: Allowed to format and eject removable media] that is displayed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side ofLocal Security Policy window.

7. Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting to Administrators and Interactive Users and click OK.

8. After restarting PC, all users can use Compact Flash Card.

Microsoft®Windows XP 1 . Open Control Panel.

2. Open Performance and Maintenance, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n clickon Administrative Tools.

3. Double-click on Local Security Policy.

4. Please open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following policy.

Security Settings\Local Polices\Security Options\Allowed to format and eject removable media 5 . Select Administrators and Interactive Users,and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click OK.

6. Reboot کونیکا مینولتا c650   PC to take effect.

Microsoft®Windows 2000   1. Open Control Panel.

2. Open Administrative Tools.

3. Double-click on Local Security Policy.

4. Please open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following policy.

Security Settings\Local Polices\Security Options\Allowed to format and eject removable NTFS media  5. Select Administrators and Interactive Users,and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click OK.

6. Reboot کونیکا مینولتا c650   PC to take effect.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/BSE

Solution ID            TAUS0802704EN*

Description

Microsoft® Internet Explorer timeout when browsing to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NIC.

Solution

CAUSE: Internet Explorer is not set to refresh page every visit.

SOLUTION: Set Internet Explorer to refresh page every visit by performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Open Internet Explorer properties.

2. Select Settings.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   radio button for Every visit to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page and click OK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0802732EN*

Description

How to enable/disable Tray 1.

Solution

To enable/disable Tray 1, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2. Touch [Meter Count] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Touch [Check Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4. Press Stop-0-0-Stop-0-1.

5. Touch [System 1] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

 Solution Usage
6. Touch [Trouble Isolation] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

7. Tray 1 will be displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. Touch [Set] to place Tray 1 in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   disabled mode or [Unset] to place Tray 1 in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   enabled mode.

8. Touch [Apply] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

9. Power فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine OFF/ON using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0802751EN*  Solution Usage

Description

How to set up WebDav from Microsoft® Windows 2003 Server.

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0802759EN*

Description

How to two-hole punch onto 8.5x11R paper when printing.

Solution

To perform a two-hole punch print using 8.5x11R paper, make فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following selections in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver:

1 .Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper tray being used.

2 .Go to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   layout tab and select Top Bind.

3.Go to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Finish tab and select 2 Hole Top.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0802764EN*

Description

FK-502, how to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default paper tray for RX fax (Receiving).

Solution

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default paper tray to print incoming faxes (receiving RX faxes), perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [Administrator Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Touch [Fax Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 4. Touch [TX/RX Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Go to Page  2
 6. Touch [Tray Selection for RX print] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. Select and highlight فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired fax paper tray located on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right  side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   screen.
 7. Under Job Setting Select Prev or Next to selct فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Tray you wish.
 8. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 9. Press [Close ].

10. Press [Close ].

11. Press [Close].

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0802819EN*  Solution Usage

Description

How to set up WebDav from Microsoft® Windows 2000 Server.

Solution

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0802879EN*  Solution Usage

Description

How toaccess Trouble Isolation.

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution

To access Trouble Isolation:

1. Go into Service Mode.

2. System 1.

3. Trouble Isolation.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0802914EN*              Solution Usage

Description

Why all vCare/CSRC and network settings need to be reset after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM reset procedure has been performed.

Solution

After فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM reset procedurehas been performed, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP will stop communicating with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   vCare system.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM reset procedure procedure is performed to Initailize a corrupt NVRAM or to reset فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NIC settings to Factory Default.  When loading this special firmware, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a choice to perform one of two options

NVRAM Initialize.

Resets فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM except those counters that are shown on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first page of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   counter list.

NIC setting erase.

Reset فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Network settings saved in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM.

Only one of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se options can be performed at a time.

Additionally, after ei کونیکا مینولتا c650  r of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   options for this procedure has been performed, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP network settings will also need to be reset.

Please refer to attached “NVRAM reset procedure” for more detailsand for all settings which will need to be reset on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

To reset vCare/CSRC settings

For فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub workgroup models, ( کونیکا مینولتا c650   settings for bizhub production models differ)in Tech Rep mode, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure in order to reset settings:

1. CS Remote Care – Server Settings, select Data Initialization – press Yes, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n press End.

.In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   CS Remote Care – Detail Settings, select RAM Clear – press Set, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n press End.

IMPORTANT :Remember to cycle power.

3. After فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP powers up, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n re-enter all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   vCare settings and confirm successful communication with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   vCare system.

4. Please consult فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP bizhub vCare E-mail Setup Instructions for each specific model for details on all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   required settings.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ASG/SSD

Solution ID            TAUS0807972EN*

Description

How to display فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Counter/Data warnings on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

Solution

To display فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Counter/Data warnings on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility /Counter key.

2. Touch [Meter Count] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3. Touch [Check Details] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4. Press STOP-0-0-STOP-0-1.

5. Touch [Counters] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

6. Touch [Warning] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Counter/Data warnings will be displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

7. Touch [END] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

8. Touch [Exit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0807985EN*

Description

Is it possible to use a key counter or vending device and user au کونیکا مینولتا c650  ntication/account track at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same time?

 Solution Usage
Solution

It is notpossible -this is a machine limitation. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   account track and au کونیکا مینولتا c650  ntication settings are not available when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   plug- in counter or vending mode is enabled. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y are not compatible. Ei کونیکا مینولتا c650  r a vending device or user au کونیکا مینولتا c650  ntication/account track can be used but not both at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same time.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD and Ian Lynch, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous
Solution ID            TAUS0808015EN*

Description

Fax direct input is not visible.

Solution

CAUSE: Incorrect setting.

SOLUTION: To enable direct input, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator mode.

2. Select User Au کونیکا مینولتا c650  ntication/Account Track.

3. Select Public User Access.

4. Set Direct Input to “Allow”.

5. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator mode.

Special note: Solution contributed by Donald Schroeder, KMBS/Rolling Meadows.

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0808078EN*

Description

How to enable/disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PS Error Page.

Solution

To enable/disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PS Error Page, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/counter key.

2.Touch [2 User Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3.Touch [5 Printer Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4.Touch [PS Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

5.Touch [Print PS Error] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

6.Touch [ON] or [OFF] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.

7.Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

8.Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Reset key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0808105EN*

Description

Where can a PPD file be found for Adobe® PageMaker®?

 Solution Usage
Solution

Download فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest PostScript driver.Once executed, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re will be a PPD PageMaker® folder.In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   folder is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PPD file for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0808135EN*              Solution Usage

Description

How to disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   charge cleaning motor.

Solution

To disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   charge cleaning motor, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1 .Enter Tech Rep mode.

2 .Select System  1.

3 .Select Charging CH Cleaning.

4 .Select Self Cleaning.

5.Select OFF.

Note  :A code C2101 (C-2101) may occur at power up.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0808218EN*              Solution Usage

 bizhub C451 Miscellaneous

Description

Where is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print head (write unit) window cleaning tool stored at on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine?

Solution

کونیکا مینولتا c650   print head window cleaning tool is stored in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   compartment located in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   front of tray 1.

Solution ID            TAUS0808222EN*

Description

How to enable/disable spooling of print jobs to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD before RIP.

Solution

To enable/disable spooling of print jobs to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD before RIP, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.

2.Touch [2 User Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3.Touch [5 Printer Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

4.Touch [1 Basic Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

5. Touch [Spool Print Jobs in HDD before RIP] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

6.Touch [ON] or [OFF] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.

7.Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

8. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Reset key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0808234EN*

Description

Where are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ICC color profiles stored on a Macintosh OS X system?

Solution

Color Profiles are stored in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Libraries ? Colorsync ? Profiles folder.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0808276EN*

Description

How to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Enlarge Display timer setting.

Solution

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Enlarge Display timer setting, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Accessibility key.

2.Touch [3 System Auto Reset Confirmation] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

3.Touch [Yes], [No], [30 Second], [60 Second], [90 Second], or [120 Second] as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.

4.Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

5.Touch [Close] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

 Solution Usage

Solution ID             TAUS0808363EN*  Solution Usage

Description

USB extension cable.

Solution

AUSB extension cable (Item #7640006665) is available for bizhub C650/C550/C451 and bizhub C353/C253/C203 machines equipped with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EK-603. This new extension cable is designed to improve usability when scanning to or printing from a USB thumb drive. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   extension cable measures 3 feet long with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   USB port attaching conveniently to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

Please refer to attached Marketing Bulletin #08-GB-080 for additional detail. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID             TAUS0808397EN*  Solution Usage

Description

FK-502, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   confirmation page is printed on to 11×17 paper and not 8.5×11.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   incorrect paper tray is set as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   priority tray in Auto Tray Settings.

SOLUTION: Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure to select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired paper tray for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   confirmation page:

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility key.

2. Press User Settings.

3. Press System Settings.

4. Press Paper Tray Settings.

5. Press Auto Tray Settings

6. ON فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen under Tray Priority, highlight فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired paper tray and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TOP icon to move فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   top of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   list.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0808404EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650   address book data, stored in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine, shall be also available in phone book of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax driver. How to get فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  m out of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine and stored in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   phone book of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are two ways to do so:

1. Using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PageScope Data Administrator

2. Using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PageScope Web Connection

If using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PageScope Web Connection:

1.It is necessary to be logged in as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   system administrator.

2.From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re, choose فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Maintenance” tab and click on “Import/Export”.

3.From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following list mark “Address” and click on “Export”.

4.Select from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following “Address (Export)” list “Address” and click to “OK”.

5.Click on “Download” follow by a click on “Save”.

6.Choose فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   directory where to store فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   export file.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine’s address book will be stored in aTXT file.Now thisTXT file can be modified and converted into a CSV file.

To import فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax addresses into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   phone book of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax driver,perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Go to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Printing Preferences of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax driver.

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Phone Book entry.

3. Go to File.

4. Select Open.

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   CSV file to import.

6. Select OK.

7. Select File and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Save.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KM Europe (BEU).

Solution ID             TAUS0808472EN*  Solution Usage

Description

How to set Hidden User Info security feature.

Solution

When enabled this featurewill enable user to hide document name when printing. It hides printing status and can delete history of printed jobs. To set up فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   feature,l  og in as Administrator:

(0) Security Settings=> (4) Security Details=> page 2 => Hide Personal Info=> NO (hides document name).

(0) Security Settings=> (4) Security Details => page 2=> Display Activity Log =>NO (hides printing status).

(0) Security Settings=> (4) Security Details=> page 2=> Delete Job Log (deletes history of printed documents).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike McCarthy, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous
Solution ID            TAUS0808504EN*

Description

Is DFS supported?

Solution

DFS is a facility in which 2 or more servers are configured in a cluster backing up each o کونیکا مینولتا c650  r’s functions, so if a server fai ls, ano کونیکا مینولتا c650  r will take over seamlessly.

Only فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following MFPs are compatible with DFS:

C650: A00H0Y0-F000-GW7-J8.EXE

C550: A00J0Y0-F000-GW7-J8.EXE

C451: A00K0Y0-F000-GW7-J8.EXE

C353: A02E0Y0-F000-GW7-J8.EXE

C352: A02E0Y0-F000-GX7-J8.EXE

C203: A02E0Y0-F000-GY7-J8.EXE

Firmware is available at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following address:

ftp://special:12345@onyxftp.mykonicaminolta.com\valspar

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/BSE

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0808542EN*

Description

How often should فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   gradation adjustment be perofmred and when.

Solution

In general فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer:

should be calibrated at least once a day depending on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   volume of print jobs.  should be performed 30 minutes after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine is powered on.

 Solution Usage
 should also be performed at least every 1000 copies or less depending on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   coverage/fill of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copy/print jobs.

Please refer to attached document for additional detail. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0808626EN*              Solution Usage

Description

Does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Hard Drive (HDD) come standard on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   unit?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Hard Drive (60GB HDD p/n A00J M721 00) comes standard on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   unit.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID TAUS0900005EN*              Solution Usage

Description

Installing and using Cygwin™.

Solution

Please follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation.To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Below are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sample commands for each model.

COMMANDS  : (D:) being فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   drive letter of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   CF Card.   bizhub C200  mkcf tie D:   bizhub C203

 bizhub C451 Miscellaneous

mkcf ti25 D:   bizhub C253  mkcf ti 2 D:   bizhub C350/C351/C450  mkcf D:

bizhub C353  mkcf ti1 D:   bizhub C451  mkcf mi3 D:   bizhub C550  mkcf mi2 D:   bizhub C650  mkcf mi1 D:

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900045EN*  Solution Usage

Description

ML-501, how to obtain multiple fax line functionality.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Multi-Line ML-501 kit (Item #4599X002) is required to allow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine to function with multiple fax line functionality. کونیکا مینولتا c650   Fax Multi-Line Kit consists of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ML-501 Multi-Line and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FK-502 fax board.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900059EN*  Solution Usage

Description

How to send documents to and access a share on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HDD of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP

Solution

In order to comply with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   security certifications that KMBS has obtained, (KMBS is ISO15408 EAL Level 3 certified), access to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine HDD from points on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network beyond فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP itself is not permitted. For فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   purpose of making scanned or archived files available to network users, KMBS recommends creating a “shared folder” on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   target network. Users can be accorded appropriate rights by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   local administrator to access this folder.  KMBS MFPs have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   capability to scan to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   shared folder through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan to SMB feature. For networks, that cannot dedicate a shared folder for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   purpose of group file storage, KMBSrecommends فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   purchase of an external network HDD. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   devices are relatively inexpensive, secure, and offer فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same functionality that a network share offers. It must be noted that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se devices work with scan to SMB but certain models may not support فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scan to FTP functionality with KMBS products.

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Gabe Smith, ESS/BSE

Solution ID             TAUS0900062EN*  Solution Usage

Description

USB extension cable.

Solution

USB extension cable (Item #7640006665) for bizhub C650/C550/C451/C353/C253/C203 machines equipped with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   EK-603. Thisextension cable is designed to improve usability when scanning to or printing from a USB thumb drive.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cableoffers easy accessibility to all users through Section 508 compliance. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   extension cable measures 3 feet long, with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   USB port attaching conveniently to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

Please seeattached Marketing Bulletin 08-GB-080 for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   details. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900072EN*  Solution Usage

Description

“Have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image transfer belt unit replaced soon” message on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   operation panel.Is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re a way to”override” this message?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is no way to “override” فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image transfer belt unit replaced soon” message.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous
Solution ID            TAUS0900083EN*

Description

How to default فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   opening scan size of a scanned document from Adobe® Acrobat® 9.

Solution

To default فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   opening scan size of a scanned document via Adobe® Acrobat® 9 perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Open a PDF.

2.Select Edit and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n Preferences.

3.Click on Zoom to scroll and select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired opening size.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900103EN*

Description

How to program a fax number.

Solution

To program a fax number, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator mode.
 2. Select One-Touch Registration.
 3. Select Fax Registration.
 4. Select Address Book.
 5. Select Abbr. Dial.
 6. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first letter of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   name(optional step ).
 7. Select New.
 8. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   name of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   recipient.
 9. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   fax number of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   recipient.

Note  :Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Pause key if pauses need to be inserted in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   phone number, especially when working with a PBX system.

10. Exit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Administrator mode.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900116EN*

Description

Is printing via FTP supported?

Solution

Printing via FTP is not supported on color MFPs.

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/BSE

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900124EN*

Description

Can فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451 be configured with a ZU-603 Z-Fold/Punch Unit?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451 cannot be configured with a ZU-603 Z-Fold/Punch Unit (Item #A07T010).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900174EN*

Description

How to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine to automatically delete documents stored in a User’s Box after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document is retrieved.

Solution

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine to automatically delete documents stored in a User’s Box after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document is retrieved, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [3 Administrator Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Input فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   administrator password (default password is 12345678).
 4. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Touch [1 System Settings] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch [0 User Box Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 7. Touch [6 Document Hold Setting] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 8. Touch [OFF] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen. Once OFF is selected فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document is automatically deleted when retrieved from a User’s Box.
 9. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RESET key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900205EN*  Solution Usage

Description

IC-409 compatibility.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re has been an Item number change. Item #A074WY0 for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C650/C550/C451 has been discontinued. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Item #A074WY1 now supportsboth فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  bizhub C650/C550/C451as well as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  bizhub C253/C353. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 with Item #A074WY0 is no longer available.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0900232EN*  Solution Usage

Description

How to print a Signature Booklet (5.5×8.5) with Macintosh® 10.5 using Adobe® Indesign® CS2 version 4.0.5 or CS3 version 5.0.4, utilizing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon controller with an FS-608 finisher.

Solution

Tocreate Signature Booklets (5.5×8.5) with Macintosh® 10.5 using Adobe® Indesign® CS2 version 4.0.5 or CS3 version 5.0.4, utilizing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Emperon controller with an FS-608 finisher attached, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Select File/Print.

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correct print driver in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Printer dropdown.

3. Select Page Setup (you might get a “WARNING” to use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   settings in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Indesign® Print dialog box to avoided conflict… select OK).

4. Select 5.5×8.5 in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   dropdown for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper size and select OK.

5. Select Printer button, select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Layout/Finish (“Finishing” for CS2) in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   layout dropdown.

6. Select booklet in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Print Type drop down (“Combination” for CS 2).

7. Select Finish button, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n select center staple and fold on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fold & Staple dropdown.

8. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Layout/Finish dropdown (“Finishing” for CS2) and select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Paper Tray/Output Tray (“Paper Feed” for CS2) to choose فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine that holds فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   8.5x11R paper, under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Paper Tray dropdown (“All Pages From:” for CS2).

9. Select Print.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900296EN*  Solution Usage

Description

How to program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   length of time a document stored in a registered User’s Box will remain available prior to being automatically deleted.

Solution

To program فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   length of time a document stored in a registered User’s Box will remain available prior to being automatically deleted, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

 1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility/Counter key.
 2. Touch [1 One-Touch/User Box Registration] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 3. Touch [2 Create User Box] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 4. Touch [1 Public/Personal User Box] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 5. Display فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired Users Box by touching فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   alphabetically linked key on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 6. Touch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired User’s Box to highlight it.
 7. Touch [Edit] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.
 8. Input فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User’s Box password.
 9. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

10. Touch [Forward] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   upper right side of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen to display screen 2/2.

11. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired automatic deletion time by touching [1 day], [2 days], [3 days], [7 days],[30 days], [12 hours], or [Save] as desired by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer.If, [Save] is selected فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   automatic delete function will not automatically delete any documents stored in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User’s Box.

 bizhub C451 Miscellaneous

12. Touch [OK] on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touchscreen.

13. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Reset key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900310EN*  Solution Usage

Description

How to retrieve فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Token Certificate number.

Solution

As long as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   i-Option is still installed it can be retrieved from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   License Management Server (LMS) by any service technician.Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LMS from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Service sectionon  www.mykonicaminolta.com ,select Deactivate License Code, enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   serial number of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP and select Retrieve.As long as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   i-Option is still installed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine it will list فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   installed option(s) along with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tokenused to activate it.This is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   token for that particular machine serial number.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900332EN*  Solution Usage

Description

Ozone Duct Seal coming off from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   duct at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   edge (where circledbelow).

Solution

CAUSE: Modificationmay benecessary.

SOLUTION: In order totemporarily correct فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem in production, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   edge of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ozone duct seal is fixed with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   white tape as shown in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   photo.This applies to serial numbers beginning with:

A00H010003005  – bizhub C650

A00J010011325  – bizhub C550

A00K010013629  – bizhub C451

CAUTION  :Please do not attempt to remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tape because فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   seal may possiblyget caught under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IUwhen IU isinstalled and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   seal may come off.

(Magenta/Yellow)

(Cyan/Black)

Note  : If encountering an Ozone Duct Seal that is coming off, please attempt totape it securely. Konica Minoltain Japanis investigating فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   issue and کونیکا مینولتا c650   seal materialwill likely be changed.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID            TAUS0900380EN*

Description

Is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re a way to disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   counter for troubleshooting purposes?

Solution

To disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   counter for troubleshooting purposes, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure:

1.Enter Tech Rep Mode.

2.Select Test Mode.

3.Select Running Mode.

4.Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired paper tray and press Start.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900405EN*

Description

How to print a fax activity report

Solution

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

To print a fax activity report, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1.Press job list

2.Press job details

3.Press send

4.Press job history

5.Press Comm. list

6.Press fax TX list

7.Press ei کونیکا مینولتا c650  r Activity report, TX report or RX report and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n press start

Note: Most documentation (manuals, etc.) can be downloaded from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MyKonicaMinolta.com Supported Models Library or from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Raymond Downs, Production Customer Support/SSD

Solution ID             TAUS0900410EN*  Solution Usage

Description

Where is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   serial number for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanner located?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   serial number for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanner can be found on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side frame. Remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side cover on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scanner.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0900417EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650   LDAP search tabis not displayedwhen au کونیکا مینولتا c650  ntication is enabled.

Solution

CAUSE: Firmware problem.

SOLUTION: Upgrade فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine firmware to version G00-R5 or higher.

Note: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

Special note: Solution contributed by Felician Christensen, Lincoln Office Equipment, SPECIAL NOTE: Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD.

Solution ID            TAUS0900435EN*

Description

How to reprogram فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   electronic total counters after replacing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   NVRAM.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   counters cannot be reprogrammed. Please track فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   counts from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   current count onward.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ted Young, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900475EN*

Description

Error code C-2A01, C-2A02, C-2A03, or C-2A04.

Solution

CAUSE: Failed EEPROM in toner cartridge.

C-2A01 indicates cyan

C-2A02 indicates magenta

C-2A03 indicates yellow  C-2A04 indicates black

 Solution Usage
 bizhub C451 Miscellaneous

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   toner cartridge and reflash فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine. Item numbers are as follows:

A070131  – TN411K Toner Black (Yield: 45K)

A070230  – TN611Y Toner Yellow (Yield: 27K)

A070330  – TN611M Toner Magenta (Yield: 27K)

A070430 – TN611C Toner Cyan (Yield: 27K)

Note  : If all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   codes are displayed, it may be necessary to replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PRCB (p/n  A00J H001 06).

Note: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0900512EN*  Solution Usage

Description

Can custom or non-standard size paper be used in paper trays 1 and 2?

Solution

Custom or non-standard size originals can only be used and programmedfrom فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bypass tray.     SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900580EN*  Solution Usage

Description

How to increase فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   timeout value for a PageScope Web Connection session.

Solution

If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   utility is used with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cache enabled and Administrator mode has timed out, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   timed out page may appear even when PageScope Web Connection is accessed again. In addition, since فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine control panel remains locked and cannot be used, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine must be restarted with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main power switch. In order to avoid this problem, disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cache. To disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cache:

Microsoft® Internet Explorer

1 On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Tools” menu, click “Internet Options”.

2 On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   General tab, click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [Settings] button under “Temporary Internet files”. 3 Select “Every visit to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page”, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [OK] button.

Netscape® Navigator

1 On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Edit” menu, click “Preferences”.

2 Under “Category” on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   left, click “Advanced”, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n “Cache”.

3 Under “Document in cache is compared to document on network:”, select “Every time”.

Mozilla® Firefox

1 On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Tools” menu, click “Options”.

2 Click “Privacy”, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [Settings] button at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bottom of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   dialog box.

3 Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Cache” check box under “Private data”, select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Clear private data when closing Firefox” check box under “Settings”, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [OK] button.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900669EN*  Solution Usage

Description  What is SRA?

Solution

SRA is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   abbreviation of Supplementary Raw Format A. It is slightly larger than standard “A” size paper. SRA paper is typically used in printing where a bleed to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   edge of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page is required, similar for printing 11×17 with bleeds on 12×18.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Don St. Onge, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0900714EN*  Solution Usage

Description

 bizhub C451 Miscellaneous

Is Bates Stamping supported when copying?

Solution

Annotation (Bates Stamping) is a scan function and is only supported when scanning. It is possible to date/time, page number, and place a logo or company name on each page printed out with various stamp functions when copying. By enabling header footer stamp (Utility => Administrator => System setting => Forward => Stamp setting), and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n programming selections, it is possible to place date and time, distribution numbers and text on as ei کونیکا مینولتا c650  r a header or footer when selected under Applications =>Stamp/Composition but it will not have sequential page numbers or a logo. Page numbering has to be selected separately and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   location can be manually adjusted to fine tune exactly where it is placed along with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   font size. A logo can be saved as an overlay that can be selected with that option. Once all فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired settings have been made to create فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired “Bates Stamp” it should فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n be saved in Mode Memory for one touch recall so that it does not have to be set up every time it needs to be used. If all jobs at a location require it, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n it can be set as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default selections when copying.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900736EN*  Solution Usage

Description

How to load a 32-bit driver on a 64-bit operating system.

Solution

Please follow this step-by-step procedure and refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached video.

1. Load فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   64-bit driver on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server and share it out.

2. Load a 32-bit driver on a workstation locally.

3. From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   workstation perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Run command to connect to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server (example: \\11.11.5.33) and press enter. This should bring up فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server.

4.Navigate to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   previously shared out printer on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server.

5. Right-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   shared out printer and select properties.

6. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sharing tab and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Additional Drivers button.

7. Select or check-off فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   32-bit driver to be added to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   64-bit system.

8. Select OK and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n browse to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   folder that houses فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   32-bit driver to be installed and select OK. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Additional Drivers window should now have فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   32-bitand 64-bit checked off.

9. Check فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Additional Drivers of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Server to make sure that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   32-bit has been pushed up (right-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   shared out printer of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server =>Properties =>Sharing Tab =>Additional Drivers).

Notes  :

a.This was tested on like versions of 32-bit and 64-bit drivers.

b.To viewthis procedure, Apple© QuickTime®should be installed.It can be downloaded for free at  http://www.apple.com/quicktime/download/ .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900738EN*  Solution Usage

Description

Requirements needed for testing and escalation to SSD or ASG of print quality or related issues for Fiery®, CREO©, Emperon and applications.

Solution

Requirements are:

Hard copy samples of issue, with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   issue pointed out or circled.

Hard copy samples of what فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   copies should look like (if possible).

Engine test prints of gradations, halftones at different densities levels, 255, 100, 80, 40.

Mixed halftones at different density levels (see attached  Mixed halftones document for additional information).

All machine management and adjustment list printouts.

If relevant, Fiery® configuration page, PostScript and or PCL test page.  If relevant, CREO© configuration page.

Operating System versions (Service packs, 32-bit or 64-bit, etc.), application versions (e.g., Adobe® Acrobat® Pro 8.13), driver versions.

A print to file. PCL or PostScript test print file. This file must have been tested using an LPR command to copy to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   reported failure observed prior to sending to SSD or ASG.

If applicable, an archive job off of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® with rasters (RIPped data). This archive should have been tested and verified to contain فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   reported failure. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   archive folder and associated files must be zipped before sending or placed directly on a CD or DVD.

If applicable, an archive off of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   CREO© that also contains فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   rasters (RIPped data)

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original application file. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem is with Quark® or InDesign®, we need فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file and all of its assets (fonts, linked graphics, etc.). Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   feature “Select Package” within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application for Portability (see attached InDesign file document for additional information). Fill out فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   wizard, put in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   associated ticket number and special instructions of how فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job was set up (detailed, including screen shots if available) and a folder name (usually of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ticket number and or name of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   account). فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se files will typically be too large to attach to a ticket or to E-mail and will have to be sent on a CD/DVD.     Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

 bizhub C451 Miscellaneous

Solution ID TAUS0900739EN*              Solution Usage

Description

How to load a 64-bit driver on a 32-bit Server system (Microsoft® Windows 2003 Server/Vista™).

Solution

Please follow this step-by-step procedure and refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached video.

1. Load فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   64-bit driver on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   client.

2. Load فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   32-bit driver on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server and share it out.

Note  : If you receive a pop-up indicating “COPY ERROR”, setup cannot copy this file. Example: KOZJA_.PP_. This could possibly be a file path length limitation. Try reducing this limitation by pulling out فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specific driver needed and placing it on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desktop.

3. From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   64-bit client perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Run command to connect to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   32-bit server (example: \\11.11.5.33) and press enter.

4. Double-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   shared out printer.

5. Select printer and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n properties.

6. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Sharing tab and click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   additional drivers box.

7. Select or check-off فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   64-bit (x64) driver to be added to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   32-bit server.

8. Select OK and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   64-bit driver should be pushed up to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server.

9. Check فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   additional drivers of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   client and server to confirm that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   x86 (32-bit) and x64 are both installed.    Notes  :

a.This was tested on like versions of 32-bit and 64-bit drivers.

b.To viewthis procedure, Apple© QuickTime®should be installed.It can be downloaded for free at  http://www.apple.com/quicktime/download/ .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

 bizhub C451 Original jam, no-feed, multi-feed, folding, tearing, skewing, curling

Solution ID             TAUS0800615EN*  Solution Usage

Description

DF-601/DF-608/DF-610/DF-611,small/odd size originals will jam or a part of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image is missing.

Solution

CAUSE: Incorrect settings.

SOLUTION:Set up a memory one-touch for small/odd size originals from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   platen glass. Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps to run custom size paper from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RADF using a memory one-touch:

1 .Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Application Icon.

2 .Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Image Adjustment Icon.

3 .Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Standard Size Icon.

4 .Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Custom Size Icon.

5 .Max out فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   X and Y coordinates.

6.Press mode memory and store فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   settings.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   programmed memory one-touch will allow odd size originals to be run from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RADF without jamming or cutting off a part of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   image.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900271EN*  Solution Usage

Description

When a sheet of paper is placed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  DF-611, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user is prompted to close فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document feeder.

Solution

CAUSE:Failure of reed switch RS201.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   scan lamplights when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   15 degree switch is activated. کونیکا مینولتا c650   DF height adjustmentis OK.

 SOLUTION:In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Sensor Check mode, page 7/7, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Original Cover sensor does not change state when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document feeder is lowered.It does not change state if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   magnet from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document feeder is placed over it, but might change state if a more powerful magnet is used.Replace RS201 (p/n 9334 2610 12).

  SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD and Ian Lynch, Production Print/SSD

 bizhub C451 Paper Conveyance jams, no-feed, folding, tearing, skewing, curling

Solution ID TAUS0702507EN*              Solution Usage 48

Description

DF-611, intermittent jamming with possibleJ-6602, J-6603 or C-8103codes.

Solution

PROBABLE CAUSES:

1. Worn or damaged beveled gear with cam that lifts فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper tray.  Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   beveled gear with cam (p/n 4641 3417 02).

 1. 2.  کونیکا مینولتا c650   spring pressure for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   separation roller is too weak or too strong.

Increase/decrease فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   spring pressure for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   DF-611 separation roller to determine فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   best results.

 1. 3.  کونیکا مینولتا c650   DF lift plate lowers in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   middle of a job due to a failed DF control board.  Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   DF control board (p/n A01H RA01 02).

4. Fluctuations of sensor read signal.

Slightly raise فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lift plate. For more details see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached file. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

5.Double feeding\multi-feeding.

Trim back فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mylar on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Separator Pad Assembly (p/n A01H R704 00) to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   glue line (approximately 3mm) exposing more of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   rubber underneath which prevents multiple sheet paper feed. See فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached photo for reference.

 1. 6.  کونیکا مینولتا c650   lift plate is not producing strong enough pressure.

Install mylar shims (p/n A01H 5615 00 and A01H 5616 01) under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lift plate to increase pressure. Multiple sheets can be used. See attached DF-611 Mylar Placement document for location.

 1. 7.  کونیکا مینولتا c650   DF-611 M6 lift assembly has failed.

Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   failed M6 Lift assembly (p/n 9J07 R707 00).

 1. 8.  کونیکا مینولتا c650   lift plate does not reach فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   required height and fails to activate PS16.

Note  : Multi-sheet feeding and jamming when attempting to feed between one and five originals through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document feeder may occur.

Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Lever/Spacer Kit (p/n U226-0300). Please seeattached Bulletin Number 6687 for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   details..

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Hall and David Silverstein, Workgroup/SSD; Mahen Shukla and Clinton Marquardt, ESS/BSE; Mark D’Attilio/Freddie Burnham/Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703856EN*  Solution Usage    8

Description

FS-608, J72-24 when half-folding a single sheet on 8.5x11R standard paper (20 lb.).

Solution

CAUSE: Anti-static (neutralizing) brushes in stacker unit are interfering with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper.

SOLUTION: Trim, replaceor remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  anti-static brushes (p/n A07U721700)in stacker unit. Please refer to attached documentation showing neutralizing brush location.

To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0801765EN*  Solution Usage    8

Description

FS-xxx, first page not aligned properly/not stapled in stapled sets.

 bizhub C451 Paper Conveyance jams, no-feed, folding, tearing, skewing, curling

Solution

CAUSE:Static build-up onalignment plate which causes فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first page to stick.

SOLUTION:Wipe affected are with anti-static compound (Brillianize®, Pledge®, dryer sheet, etc.).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703478EN*  Solution Usage    7

Description

Multi-feed from Tray 3. Approximately 20 sheets of paper stopat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  gap of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   transfer guide.

Solution

CAUSE: When copy paper is added on top of paper remaining in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   surface area between فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   remaining paper and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   newly-added paper may have an extremely low friction potential. This is dependent upon فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   type of paper being used or how فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper may have been stored.    Note  : Wax-coated wrapping is used by some paper manufacturers to prevent humidity from accessing reams of stored paper.

SOLUTION: A special modified guide plate (p/n A00J662900) should be installed to prevent mult-feeding or misfeedingof paper. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation for detailed information. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PDFs, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0703177EN*  Solution Usage    6

Description

Multi-sheet feeding from Tray 3.

Solution

CAUSE: When Tray 3contains approximately 500 sheets of paper, multiple sheets of paper are feeding into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Pick-up roller (p/n 56AAR72100). This roller is used in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub 600/750 andis approximately 1mm to 2mm wider than فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   existing pick-up roller in Tray 3. Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  rolleronto فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   hub and cut فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   excess to allow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   roller to fit properly.

Note  : Attached is an illustration showing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub 600/750 pick-up roller.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor, ESS/SSD

Solution ID            TAUS0703172EN*

Description

Jamming from Tray 3.

Solution

CAUSE: Insufficient paper feed take up pressure.

 Solution Usage    3
 SOLUTION: Add an additional weight plate (p/n A00JP00100) to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper feed take-up assembly.

Note  : If a second weight plateis added, change screw (p/n V116030803 M3x8mm) to (p/n V116031003 M3x10). Attached is an illus tration on how to install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   additional plates. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0802064EN*  Solution Usage    3

Description

J-3001 is indicated and J-3202 may also be displayed. Paper may be stopped in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   2nd image transfer section. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   jamming occurs from all trays andis most frequent when using letter paper in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   portrait direction.

Solution

PROBABLE CAUSES:

1.A damaged Guide Assembly is ei کونیکا مینولتا c650  r catching فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper or is bent and not pushing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   2nd transfer roller holder into place.

Re-form or replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Guide Assembly (p/n A00J R724 00). فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Guide Assembly is located in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper path directly underneath فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Transfer Unit.  Two issues can occur which will cause paper misfeeds.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Mylar can become deformed and catch فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper.

Metal part of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   guide can get bent which will cause فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   2nd transfer roller holder not to fully seat when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   right side door is closed.   Ei کونیکا مینولتا c650  r one of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se issues will cause paper misfeeds in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   2nd image transfer section of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

 bizhub C451 Paper Conveyance jams, no-feed, folding, tearing, skewing, curling

2. Failed one-way gear.

Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   one-way gear located at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   exit unit (p/n A00J 8951 00).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Abel Villasenor, Pacific Office Automation.

3. A stalled exit roller drive motor.

Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   exit roller drive motor (p/n A00J M120 00).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike McCarthy, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702903EN*  Solution Usage    1

Description

FS-608, measure for half-fold misalignment due to static.

Solution

See attached Parts Modification Noticefor details.

Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703513EN*  Solution Usage    1

Description

Jamming from Tray 3 or Tray 4 when last sheet in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   stack is fed. Noise from Tray 3 and Tray 4.

Solution

CAUSE: At installation, when removing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   packing tape from trays, a tacky residue may be left on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lift plate resulting in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   last sheet not feeding from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray.

SOLUTION:Upon removal of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   packing tape from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray lift plate, clean فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   surface with alcohol to remove any residue. Please refer to attached documentation for complete information, including examples.

If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   above procedure has been done and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  problem persists,replace both clutches for horizontal transport (LCC drive CL3 & CL4 -p/n A00J M200 00).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0800333EN*

Description

FS-517/FS-518/FS-608, C-1102 (C1102) code at power up or intermittently.

Solution

PROBABLE CAUSES:

1. کونیکا مینولتا c650   exit tray drive motor (M3 – Conveyance) has failed.

Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   exit tray drive motor (p/n 15JK R704 00).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

 1. 2.  کونیکا مینولتا c650   FinisherDriving board has failed.

Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FNDB (p/n A07R H020 11 for FS-517, p/n A07P H020 00 for FS-518 and p/n A04D H020 12 for FS-608).   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

3. Broken gear in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray 1 lifting mechanism.

Replace Up/Down Gear A 40T 27T (p/n 14JS 7701 0).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0802282EN*

Description

کونیکا مینولتا c650   paper tray does not detect فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper size. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   control panel indicates ??? instead of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   actual paper size.

 Solution Usage 1
Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray may have been cut to size and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   actual size of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper is not recognized as a standard size by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

 bizhub C451 Paper Conveyance jams, no-feed, folding, tearing, skewing, curling

SOLUTION: Remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray and measure it to determine if it is a standard size (i.e., Letter, Legal, Ledger).   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0807902EN*              Solution Usage 1

Description

Originalsjam in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   turn around section of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document feeder when using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   duplex mode.Originals do not jam in simplex mode.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mylar guide (p/n 9J07-4703-01) may be out of position. Thisallows فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original to feed under کونیکا مینولتا c650   mylar guideinstead of over فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mylar guide.

SOLUTION: View فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached image. It illustrates کونیکا مینولتا c650  re should not be a gap between فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mylar guide and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   guide plate (p/n 9J07-4602-02) . If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a gap, remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   old mylar guide and properly installa new mylar guide.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0808006EN*

Description

A paper tray is installed but is not recognized by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   tray has been isolated.

SOLUTION:Please follow فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedure listed below.

1. Enter Service mode.

2. Select System 1.

3. Select Trouble Isolation.

4. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray and change to Unset.

5. Exit Service mode and cycle فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   power.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0808044EN*

Description

PK-501/PK-510/PK-515 installation caution.

 Solution Usage 1
Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mylarmay be bent or damagedwhen فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   technician installs فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   punch unit.  Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Technical Informatio n Not view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

ice for detail. To
Solution ID            TAUS0900009EN*

Description  Problem:

FS-517, Intermittent Stapler(s) not firing

Solution

Cause:

Pinched or loose stapler connections.

SOLUTION:

Reseat connections on stapler front & rear. Also remove tie wraps on stapler harness. (Note: Install electrical tape in pl ace of tie wrap(s).

SPECIAL NOTE: Solution contribution by John Miller, Workgroup/SSD

 Solution Usage 1
 bizhub C451 Paper Conveyance jams, no-feed, folding, tearing, skewing, curling

Solution ID             TAUS0701944EN*  Solution Usage    0

Description

Paper jam between 2nd image transfer section and paper exit section.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   paper exit actuatordoes not move properly.

SOLUTION:With ei کونیکا مینولتا c650  r sandpaper or fine grit emery cloth,sand down فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sideof فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   opening(ditch) that holds فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper exit actuator by about 0.2mm. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached procedure.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0702617EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650   machine jams when trying to crease/staple copies.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   internal creasing unit is not mounted correctly.

SOLUTION: Reseat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   internal crease unit. When reinstalling فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   unit, be sure that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper guide on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   crease unit is unobstructed as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   incorrect position of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   guide plate will cause jamming to occur when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper strikes it.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0703531EN*  Solution Usage

Description

FS-519, jamming in transport section after PK-515 is installed.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   separation cover on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PK-515 was not cut from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   front cover as indicated on page E-5 of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   installation instructions. This cover should have been removed in step 7 on page E-5.

SOLUTION: Remove separation cover from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   front cover of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PK-515. Attached is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   installation instructions outlining فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   separation cover to be removed.

Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor, ESS/SSD andIan Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801375EN*  Solution Usage

Description

When making booklets with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-608, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   3rd page ei کونیکا مینولتا c650  r jams or is misaligned.

Solution

CAUSE: Incorrect adjustments.

SOLUTION: Adjust فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper feed loop timing for Tray 1 and Tray 2. کونیکا مینولتا c650   timing was set to “0”.Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting to +3, increasing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   feed speed of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper.After making فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   change,test فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   adjustment by makingbooklets.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Greg Lantowski, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801674EN*  Solution Usage

Description

FS-514/FS-519, jamming in exit section on 8.5x11R (landscape) paper.

Solution

 bizhub C451 Paper Conveyance jams, no-feed, folding, tearing, skewing, curling

CAUSE: Exit Paddle is worn or damaged.

SOLUTION: Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Exit Paddle (p/n 9J08 1605 01).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0802525EN*  Solution Usage

Description

Intermittent paper jamming between 2nd image transfer and paper exit section.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper exit actuatordoes not move properly (binding).

SOLUTION: To prevent this, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   shape of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   actuator installation part of for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Guide Plate has been changed. Moreover, to improve jam access,a Guide Assembly (includinga Guide Plate) has been added. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Parts Modification Notice for more information. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID            TAUS0808026EN*

Description

Problem:

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine indicates “please close فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following” and does not indicate where.  فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine is a new install and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-608 is installed and not recognized.

Solution

Cause:

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher transfer control board is improperly configured.

Solution:

1. Please check فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher transfer control board and make sure that switch SW1 bits 1 and 2 are in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   on position on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   board.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0808116EN*

Description

PK-512/PK-515, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   hole position from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   punch unit in not centered in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   front-to-rear direction.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   Punch Edge Detection adjustment needs to be performed.

SOLUTION:Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Punch Edge Detection adjustment:

1.Enter Tech Rep Mode.

2.Press Finisher.

3.Press FS/FN Adjustment.

4.Press Punch Edge Detection and press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Start key.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0808376EN*

Description

FS-517/FS-608, jam error 7220 will not clear.

 Solution Usage
Solution

CAUSE:PS6 was checked in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   I/O mode and it is working properly yetPS20 (p/n 08AA 8551 2) may be activated. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   sensor is locatedin فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   staple section

 bizhub C451 Paper Conveyance jams, no-feed, folding, tearing, skewing, curling

of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   finisher.

SOLUTION: Enter Service mode and select State Confirmation. Select Sensor Check and verify PS20 reads  0  on screen 4 of 12. If it reads  1 ,verify that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   actuator for PS20 (p/n A07R 7236 00) is working properly. Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   photosensor and/or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   actuator as needed.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0808419EN*  Solution Usage

Description

FS-608, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   half fold position is occasionally incorrect.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   folding rollers are contaminated.

SOLUTION: Thoroughly clean فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   folding rollers.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0900465EN*  Solution Usage

Description

Document exits 2″-3″ and trail edge is just past فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   slit glass when J-6605 occurs. It happens when single-sided or double-sided copying is performed.

Solution

CAUSE: Failed PS9 (Before Read sensor).

SOLUTION:Clean or replace PS9(p/n 9335191052).

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mike McCarthy, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0900517EN*

Description

کونیکا مینولتا c650   FS-608 fold position varies up to 1 inch.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   saddle stitch stopper motor, M18, or its home position sensor, PS23, is failing.

SOLUTION: Replace M18 (p/n 13QJ R705 00)and PS23 (p/n 08AA 8551 2)as a set.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gary Scimeca, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900681EN*

Description

Tray 3 and 4 do not feed at all. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   clutches do not turn on. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine indicates jam codes 1301 and 1401 as a result.

Solution

 Solution Usage
 Cause: ICP-17 openedon فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PFTDB.

Solution: Please check ICP 17 on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PFTDB and see if it is open. If it is please check all harnesses and components connected to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PFTDB for shorts. Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PFTDB(p/n A00J H002 06).

SPECIAL NOTE: Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

 bizhub C451 Software/Driver related

Solution ID TAUS0701860EN*              Solution Usage 11

Description

HTTP 400 – Bad Request error. Unable to view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer web browser (PageScope Web Connection).

Solution

CAUSE:  فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   reason for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   error:

1. A bad request. کونیکا مینولتا c650   browser sent a request that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server could not understand.

2. An attempt to communicatewith plain HTTP to an SSL-enabled server port. Instead, use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HTTPS scheme to access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   URL.

3. کونیکا مینولتا c650   request could not be understood by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server due to malformed syntax. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   client SHOULD NOT repeat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   request without modifications.    Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first digit of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   status code specifies one of five classes of response.

1xx Informational

2xx Success

3xx Redirection

4xx Client Error

5xx Server Error

SOLUTION:  فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   error can be eliminated by:

1. Checking for any enabled Pop-up blockers and reconfiguring فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  m.

2. Checking for Internet security software that may be blocking Web access and disabling فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   service. Example: Norton© Internet Security.

3. Installing Microsoft® .NET Framework 1.1 Service Pack 1. Microsoft® has confirmed that this is a problem inMicrosoft® products that are listed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Applies to” section. This problem was first corrected in.NET Framework 1.1 Service Pack 1.

Note  : Refer to Microsoft® Article ID: 826437 –    FIX: “HTTP 400 – Bad request” error message in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   .NET Framework 1.1   .

Solution ID            TAUS0702181EN*

Description

How to set up Scan to SMBfor a Microsoft® Windows 2000/XP workstation.

Solution

 Solution Usage 8
 Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   step-by-step procedures outlined in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documents.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD and Victor Miranda, DSM – Eastern Region

Solution ID            TAUS0702214EN*

Description

When attempting to print with account track enabled, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job log details indicate “No account set for group au کونیکا مینولتا c650  ntication.”

Solution

CAUSE: Missing TCP/IP setting.

SOLUTION:To allow printing with account track au کونیکا مینولتا c650  ntication enabled, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver Printer Properties.

2. Click on کونیکا مینولتا c650   Configure tab.

3. Click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Acquire Settings” button.

4. Select “Specify IP Address or Printer Name.”

5. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

 Solution Usage 5
Solution ID            TAUS0630339EN*

Description

Printing from Microsoft® Word, when attempting to print a 5.5×8.5 booklet (onto 8.5x11R paper) فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   output is always on 11×17.

Solution

CAUSE: Scale to Paper Size is not set properly in Microsoft® Word.

 Solution Usage 4
 bizhub C451 Software/Driver related

SOLUTION: From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Word print dialog box, set Scale to Paper Size to 5.5×8.5.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0702520EN*  Solution Usage    4

Description

Unable to select or configure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-608 and FS-517 finishers in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript or PCL drivers.

Solution

CAUSE: Incompatible bizhub C451 firmware or printer driver version.

SOLUTION: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   mimimum bizhub C451 firmware required for FS-608 or FS-517 support is version 6B. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   minimum PostScriptor PCL driver version is 5.1.2.0.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version of firmware, system software or print drivers is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest print drivers are also available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ed Bellone, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703546EN*  Solution Usage    4

Description

Printing from any driver using an Adobe® CS3 Suite application is very slow. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print job maycomplete quickly, but فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application indicates that it is still printing for a long period after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   actual completion. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application is unavailable to perform any o کونیکا مینولتا c650  r tasks during this period.

Solution

CAUSE: A compatibility issue between a native Intel® application, like Adobe® CS3 Suite applications and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Intel® versionMacintosh® OS 10.4x.

SOLUTION: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   best workaround for this issue is to hide فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Macintosh® DOCK. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem appears to be related to how فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application interacts with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   DOCK while it is visible. Auto-hiding فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  DOCK through preferences will correct this printing deficiency. Adobe® and Apple® have not officially acknowledged this problem, even though it affects printing using  any  print driver.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Bill Ehmke and Ed Bellone, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0800143EN*  Solution Usage    4

Description

If User Au کونیکا مینولتا c650  ntication (Active Directory Au کونیکا مینولتا c650  ntication) and/or Account Track is enabled on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650 with version 58 or 6B firmware and PageScope Web Connection is used with Microsoft® Internet Explorer version6 or 7, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web page may be blank or tabs may be missing and/or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   overall performance of navigating فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page is extremely slow. This is an intermittent issue.

Additionally, with Au کونیکا مینولتا c650  ntication enabled andwhen accessing PageScope Web Connection (PSWC), if immediately trying to login as an Administrator, a blank screen results.When selecting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   refresh button in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IE browser, a “Login Invalid” message occurs.

Solution

CAUSE: This issue may be caused by Web browser (IE) cache setting. Please try فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following settings described in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation.

Note  : To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document, Microsoft® Word® or Word® Viewer must be installed. Word® Viewer 2003 (11.7MB) can be obtained free from Microsoft® at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following URL;  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?DisplayLang=en&FamilyID=95e24c87-8732-48d5-8689-ab826e7b8fdf .

SOLUTION: As a workaround, if first logging in as an Au کونیکا مینولتا c650  nticated user through PSWC, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n logging out, it ispossible to log in to PSWC as an Administrator.

Additionally, this issue does not occur with Firefox®.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0800360EN*  Solution Usage    4

Description

When inserting a scanned image as a color TIFF in Microsoft® Office applications, an error will occur after فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file is selected. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application does not recognize فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   type of file. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same file may be viewed with Office Document Imaging.

Solution

CAUSE: In order to maintain a manageable scanned data file size of color images, JPEG compression format is utilized for TIFF on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub

 bizhub C451 Software/Driver related

C451/C550/C650. However, JPEG compression is not supported on Microsoft® Office applications. Office is not able to open 24-bit True Color TIFF.

SOLUTION: It is recommended to use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Gray Scale setting on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650 when a TIFF image is to be imported into a Microsoft® Office document.

Note  :Color TIFF files can be read by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Brava! reader, whichis available at no charge from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following web site:

http://www.bravaviewer.com/downloadreader.htm . Please be aware thatKonica Minolta does not provide any support related to this software.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ron Reed, ESS/SSD and Bill Hall, Workgroup/SSD

Solution ID            TAUS0700252EN*

Description

How to default a Macintosh® driver to black & white.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   drivercannot bedefaulted to black & white on a Macintosh®. This is a limitation of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   operating system. Howevera PRES ET  driver for black & white printing by performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Select FilePrint andfrom فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PRINT box, select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   drop-down from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   second box under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   presets box.

2. Select QUALITY.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   drop down for SELECT COLOR.

4. Select GRAYSCALE (or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired functionalityto besaved as a preset like duplex, finishing options, etc.).

5. Select PRESETS, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n SAVE AS….

6. Name فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file (example: Black & White).

7. Select OK. Select this saved PRESET of Black & White wheneverblack & white printing is required.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ed Bellone and Chuck Tripp, Production Print/SSD

 Solution Usage    3

can be made in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650

Solution ID            TAUS0703340EN*

Description

When automatically au کونیکا مینولتا c650  nticating فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TWAIN driver, an error message is indicated.

Solution

CAUSE:A bug in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TWAIN driver.

 Solution Usage    3
 SOLUTION:Please remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   current 3.xx.xx version of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TWAIN driver under add/remove programs andinstall فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached TWAIN driver (17.5MB).    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/SSD

Solution ID TAUS0703672EN*              Solution Usage 3

Description

“Server Disk Full error” message when scanning to E-mail.

Solution

CAUSE: E-mail Server may be limited in E-mail file size.

SOLUTION:Check SMTP Server or Exchange Server.Outgoing E-mail is set upwith a2MB size filter.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0800018EN*              Solution Usage 3

Description

Slow printer driver response.

Solution

CAUSE: Incorrect settings.

SOLUTION: In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Printer Properties, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Acquire Device Information=> Acquire settings are set to default and need to be changed to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device TCP/IP address by selecting Printers and faxes=> Printer Properties of desired printer=> select Configure tab=> select Acquire Settings=> uncheck Auto=> select Specify IP Address or Printer Name=> Input device TCP/IP address into box=> select apply (see attached).

All unnecessary network protocols should be disabled (i.e., Appletalk®, Bonjour®, etc.).

Note  : To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

 bizhub C451 Software/Driver related

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0800748EN*              Solution Usage 3

Description

“Error on Page” displayed when selecting Network Tab using Microsoft® IE6 and IE7.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Web Browser is not refreshing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pages fast enough.

SOLUTION: On Microsoft® IE6 perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Tools.

2. Internet Options.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   General Tab.

4. Temporary Internet Files.

5. Select Settings.

6. Under ‘Check for newer versions of stored pages’, change to ‘Every visit to page’.

7. Click OK, OK.

On Microsoft® IE7 perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. Tools.

2. Internet Options.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   General Tab.

4. Under Browsing History, select Settings.

5. Under ‘Check for newer versions of stored pages’, change to ‘Every time I visit فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   webpage’.

6. Click OK, OK.

Notes  :

a. Please delete all cache settings on Microsoft® Internet Explorer.

b. Please refer to attached documentation for details. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez and Ian Lynch, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0802548EN*              Solution Usage 3

Description

When printing with Account Track/User Au کونیکا مینولتا c650  nticationenabled, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print job does not print out.

Solution

CAUSE: Incorrect printer driver settings.

SOLUTION: To perform print pass through with Account Track/User Au کونیکا مینولتا c650  ntication enabled, in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver Properties, select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Configure tab and, under Device Option, select Account Track.

If this setting is set to “Enable”, you have to input Department Name and Password even if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Print without au کونیکا مینولتا c650  ntication” is set to Allow.If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Department Name and Password are blank, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print job will canceled.

If this setting is set to “Disable”, کونیکا مینولتا c650  job can be printed.

If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting is grayed out and cannot be changed, you mustuncheck فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  “AUTO” setting in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Acquire Settings” option to allow changes to be made.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0703052EN*              Solution Usage 2

Description

Unable to create a booklet with a cover.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver allowed فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   selection for half fold with Thick paper even though فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-608 cannot fold Thick paper. This is specification for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FS-608.

SOLUTION: Download فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version PostScript/PCL driver which has فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   constraint installednot allowing half fold with Thick paper selected.

 bizhub C451 Software/Driver related

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest printer drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor, ASG/SSD

Solution ID             TAUS0703476EN*  Solution Usage    2

Description

When printing from Microsoft® Office Excel, aseparate print job for each copy is created, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n sentto فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP or printer.

Solution

CAUSE: When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Collate checkbox in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print dialog box is selected (checked), Microsoft® Office Excel creates فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   separate print job for each copy. For example, ifselecting Collate in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print dialog box and entering 3 for number of copies, 3 jobs are created when printing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document. This is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specification for Microsoft® Office Excel. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  following link is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   explanation from Microsoft  http://support.microsoft.com/kb/211474/en

SOLUTION:Clear فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Collate checkbox on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Print dialog andselect کونیکا مینولتا c650   Collate checkbox on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Basic tab in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver settings.    SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0703655EN*  Solution Usage    2

Description

When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pop-up Au کونیکا مینولتا c650  ntication setting is selected in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhubC451/C550/C650 driver, it is necessary to enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Au کونیکا مینولتا c650  ntication and Account Track information each time when printing (in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pop-up Au کونیکا مینولتا c650  ntication dialog box) even through Synchronization is configured for User Au کونیکا مینولتا c650  ntication and Account Track on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

Additionally, it is also possible to enter for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same User Au کونیکا مینولتا c650  ntication user a different Account Track account than was entered when previously printing, even though User Au کونیکا مینولتا c650  ntication/Account Track is set to be Synchronized on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

Solution

CAUSE: Not configured to “Synchronize”.

SOLUTION: When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pop-up Au کونیکا مینولتا c650  ntication feature is enabled in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650 driver, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User Au کونیکا مینولتا c650  ntication/Acct Track information must be entered each time in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver; in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pop-up Au کونیکا مینولتا c650  ntication dialog box when printing when Active Directory or External Server Au کونیکا مینولتا c650  ntication is configured on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP for Au کونیکا مینولتا c650  ntication. This function is by design.

However, when MFP Au کونیکا مینولتا c650  ntication is configured and “Synchronize” is selected to Synchronize User Au کونیکا مینولتا c650  ntication & Account Track setting on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP, it is not necessary to enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Account Track credentials as it will already be synchronized after specifying فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User Au کونیکا مینولتا c650  ntication credentials in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pop-up Au کونیکا مینولتا c650  ntication dialog box in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0800092EN*  Solution Usage    2

Description

PostScript and PCL drivers do not migrate فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User Au کونیکا مینولتا c650  ntication (User Name\Password) and Account Track (Department Name\Password) to Microsoft® Windows Vista™ Business from Microsoft® Windows 2003 Server (R2).

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript and PCL driver will forward default user au کونیکا مینولتا c650  ntication and account track settings.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD department is currently working withpartners in support and R&D in Japan to confirm if this is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   case.

SOLUTION: This issue has been escalated to کونیکا مینولتا c650   solutions team in Japan.SSD is in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   process of working withpartners in development to obtain a resolution for this issue as quickly as possible.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   current workaround is to enter appropriate information in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   migrated print driver on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   workstation.

Note  :If viewing this solution via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web, please establish a ticket via ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web or by calling فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SSD hotline center at 1-800-825-5664. Once a ticket has been established an E-mail will be sent when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   solution is updated.

For phone advisors, please attach to this solution for an automatic E-mail that will be sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   technician when this solution is updated. End فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   call with call code “Escalated to Japan”.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rick Veale, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0800366EN*  Solution Usage    2

Description

When printing from Microsoft® Publisher andperforming a mail merge, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  copiesare all stapled toge کونیکا مینولتا c650  r.

Solution

CAUSE: This is a known anomaly with Microsoft® applications.

SOLUTION: Please read فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Microsoft® articleregarding a resolution for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem with Microsoft® Publisher 2000 and 2003. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

 bizhub C451 Software/Driver related

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801522EN*  Solution Usage    2

Description

In PageScope Data Administrator (PSDA) version 4, when performing Settings for multiple devices (through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Setting for multiple devices tab”, when Editing or Adding accounts), فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Data Export completes, but with errors and no information can be written to o کونیکا مینولتا c650  r devices. This issue occurs with alldevices communicating using OpenAPI version 2.x.

Additionally, Japanese characters appear in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Permitted Functions” section when performing Settings for multiple devices (through فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Setting for multiple devices tab” when Editing or Adding account information).

Solution

CAUSE: Updated version of PageScope Data Administrator is required.

SOLUTION: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se issues have been addressed with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   release of PageScope Data Administrator 4.0.4110 which is available for download via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

IMPORTANT : It is necessary to first uninstall فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   existing version of PSDA version 4.x and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Device setup utility from Add/Remove Programs, reboot فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PC, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n install this current version.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following have been changed from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   previous version:  Fixing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem as follows:

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   permitted functions show as Japanese characters.

An error occurs to acquire فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   information of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   account group box which does not support in OpenAPI version 2.X of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following version of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   product that connects to this application must be used.

Note  : For information on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware version of your product and upgrades, contact a service center or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   dealer where you purchased فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP product.  bizhub C450/C351 Phase 2.0 (Card version A7 [4037-0100-G00-B6-***]) or later  bizhub C250 Phase 2.0 (Card version 88 [4038-0100-G00-75-***]) or later  bizhub 750/600 Phase 2.0 (Card version 20 [57AA-0100-G00-20-***]) or later  bizhub 500/420 Phase 2.0 (Card version 20 [50GA-0100-G00-20-***]) or later

System Requirements   Supported OS:

Microsoft® Windows 2000 Professional (SP4 or later)

Microsoft® Windows XP Professional/Professional x64 Edition (SP1 or later)

Microsoft® Windows Vista™ Business/Enterprise/Business x64 Edition/Enterprise x64 Edition

Microsoft® .NET Framework 2.0 (Microsoft® Windows 2000)

Microsoft® .NET Framework 2.0 SP1 (Microsoft® Windows XP)  Microsoft® .NET Framework 3.5 (Microsoft® Windows Vista™)

Network:Properly configured TCP/IP protocol.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0801606EN*  Solution Usage    2

Description

When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 is installed, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following two problemsoccur with کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta TWAIN driver.

A device is not automatically detected on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TWAIN driver.

When using manual registration of a device, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a connection error after pressing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan key.

Solution

[ Existing Conditions ]

bizhub C650 Series/C353 Series:Firmware version 88 (i-Option)

IC-409: version 1.0/version 1.01

Connection type: Connecting IC-409 and Emperon controller separately

Emperon TCP/IP address: Manual input

Service Mode: System2 => Image Controller Setting => Controller 1

OS: Microsoft® Windows XP SP2

 bizhub C451 Software/Driver related

Konica Minolta TWAIN driver: version 3.1.2.3

Application: Adobe® Photoshop®, etc.

[ Procedure ]

1. Start Adobe® Photoshop®.

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta TWAIN driver, version 3.

3. A device is not automatically detected.   <– issue (1)

4. Register a device manually.

5. Connect to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device.

 1. 6.  کونیکا مینولتا c650   error occurs when کونیکا مینولتا c650   Scan key is pressed.   <– issue (2)

Note  : Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached file. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

CAUSE: This behavior is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   product limitation when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® is connected.

SOLUTION: When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-409 is connected, کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta TWAIN driver cannot be used. Please use Fiery® Remote Scan.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID TAUS0702144EN*              Solution Usage 1

Description

Cannot view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PageScope Web Connection (printer web page). Unable to configure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   One-Touches. Can only view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® Web Page.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer has not been configured properly. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correct TCP/IP address for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer is not used.

SOLUTION: Print out a copy of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fiery® Configuration Page. On page 2 of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   configuration فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ENGINE IP ADDRESS. This is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   address to be used for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PageScope Web Connection andwill be in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same TCP/IP address scheme as فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   customer’s network.

Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   procedures mentioned in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document.To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0703029EN*              Solution Usage 1

Description

CF card programming with Cygwin© and Imaging ToolKit 2006.

Solution

When testing Imaging ToolKit 2006 and Cygwin© (version based on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C550), two small problems appeared which can be both eliminated to get فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tools working properly.

 1.  کونیکا مینولتا c650    Imaging Toolkit 2006  needs to be extracted first. Do not try to install it out of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   archive o کونیکا مینولتا c650  rwise فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re will be an error message about a missing file.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version of Imaging ToolKit 2006 is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector under Utilities. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Release Notes for additional detail. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 1. Embedded Cygwin © was not working “out of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   box”. Microsoft® Windows Vista™ reported some memory problems. This issue could be solved by enabling فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   compatibility mode “Windows XP SP2” for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application “bash.exe” located in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bin folder of Cygwin/bin folder of bizhub C550 firmware.    Note  : Please refer to attached file for additional detail. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document, Microsoft® Word® or Word® Viewer must be installed. Word® Viewer 2003

(11.7 MB) can be obtained free from Microsoft® at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following URL; http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?DisplayLang=en&FamilyID=95e24c87-8732-48d5-8689-ab826e7b8fdf .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KM Europe (BEU).

Solution ID TAUS0703461EN*              Solution Usage 1

Description

When creating a PageScope Driver Packaging Utility (DPU) package and saving فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   package with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting to launch with Administrative credentials, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pop-up Au کونیکا مینولتا c650  ntication checkbox is not preserved when a domain user installs فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   package.

Solution

Konica Minolta Japan has released a special PostScript driver based on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650 version 5.1.2 PostScript driver which will work with DPU version 1.2.0.3 to address this issue. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pop-up Au کونیکا مینولتا c650  ntication driver setting is preserved with this special driver, however Printing Preferences are NOT preserved.

Please contact SSD support and ask for Mark Kemp to obtain this special driver.

Note  : Fur کونیکا مینولتا c650  r modification of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   special driver to include فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   functionality of preserving Pinting Preferences when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   DPU driver package is created, will require a detailed business case to be presented.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ESS/SSD

 bizhub C451 Software/Driver related

Solution ID TAUS0703475EN*              Solution Usage 1

Description

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   time spanfrom when Printis clicked on a Macintosh® OS version10.3 or 10.4 client until کونیکا مینولتا c650   job is displayed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Job List screen of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP is slow.  Protocol/Speed -AppleTalk®: about 28 seconds andTCP/IP: about 29 seconds.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re are many printing functions and much conflicting information. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Macintosh® OS loads a larger size PPD, sends it as a print job, and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a performance issue, a driver update is required.

SOLUTION: کونیکا مینولتا c650  re is a printerdriverfor this issue, version1-TYYHX.

IMPORTANT : This driver is only for Macintosh OS 10.3.x and 10.4.x.It can only be used for Fast and not Comprehensive restraint check. Customer must realize that if a functionality restriction is selected, an error message will not display. All conflicting functions will be released from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print job.    Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest print drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID            TAUS0703717EN*

Description

All duplex jobs spool completely before starting to print.

Solution

CAUSE: Paper Arrangement is set to Prioritize Arranging Papers under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Finish tab in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver.

SOLUTION: Set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Paper Arrangement to Prioritize Productivity. If speed is an issue this should be set as a default.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

 Solution Usage 1
Solution ID            TAUS0800085EN*

Description

 Solution Usage 1
  When printing a document with a Custom paper sizeregisteredby “Save Custom Size”under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Settings tab of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver proper ties, a document is printedas default paper size (Letter).

When printing a document with a paper size set in Print Server Properties under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Settings tab of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver, a documentis also printedas default paper size (Letter).

Solution

CAUSE: Firmware and printer driver updates required. Printing Preferences setting requires a change.

SOLUTION: As a temporary countermeasure, w  hen printing a document with Custom paper size, please register کونیکا مینولتا c650   paper size by using “Custom size”under “Original size” or “Paper size” of Printing Preferences.        Notes  :

1.This issuehas beenfixed with i-Option 2 (except for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C353P/magicolor 8650). فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version of firmware, syste m software or printer drivers is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

2. Regarding فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C353P/magicolor 8650, a release date for a fix has not yet been finalized.

Solution ID TAUS0800367EN*              Solution Usage 1

Description

When duplexing from Microsoft® Publisher 2007 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a manual duplexing wizard that is opening. This is forcing manual duplexing.

Solution

CAUSE: Duplexing is being selected in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   wrong location.

 bizhub C451 Software/Driver related

SOLUTION: Select duplexing under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Properties and select Single-sided in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   initial print dialog window.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim Behrends, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800544EN*   Solution Usage    1

Description

Only فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first worksheet of a workbook is duplexed when printing from Microsoft® Excel.

Solution

CAUSE:Microsoft® Excel prints each worksheet as a seperate print job; this is a limitation on Excel.

SOLUTION: To print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   entire Microsoft® Excel workbook duplexed, follow this workaround:

1. In Microsoft® Excel select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first worksheet.

2.Select File.

 1. SelectPrint.
 2. Select Properties.
 3. In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver select Duplex.
 4. Select OK.
 5. Select Cancel in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print dialog box.

Repeatsteps 1-7 for each worksheet in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   workbook.

 1. Select File.
 2. Select Print.

10. Select Entire Workbook.

11. Select OK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800601EN*   Solution Usage    1

Description

When printing from Microsoft® Office Excel using au کونیکا مینولتا c650  ntication and printng several spreadsheets within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same document, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   au کونیکا مینولتا c650  ntication dialog box pops up for each spreadsheet page.

Solution

CAUSE: Improper selection in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver.

SOLUTION: Select PRINT ENTIRE WORKGROUP in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application dialog box.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801321EN*  Solution Usage    1

Description

Adobe® InDesign® CS3 on an Intel-based Macintosh®, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job takes a very long time to print. In addition, duplexing causes فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same content to print on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   front and back of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper. For example, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   first 5 sheets of paper have page 1 on both front and back, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   next 5 have page 2  on front and back, and so on.

Solution

CAUSE: This issue is not a Konica Minolta issue but ra کونیکا مینولتا c650  r an Adobe® application issue.

SOLUTION: Please go to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site and download فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   update from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following web link  www.adobe.com/support/downloads . Please note that this issue does not affect Microsoft® Windows users or PowerPC Macintosh® OS users.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ken Walker, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0801550EN*  Solution Usage    1

Description

User Au کونیکا مینولتا c650  ntication and Account Track does not work correctly on Macintosh® 10.5.x. Jobs sent with Account Track or User Au کونیکا مینولتا c650  ntication disappear from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   queue. No error message indicated.

Solution

CAUSE: Updated printer driver required.

 bizhub C451 Software/Driver related

SOLUTION: Please install version 1.2.0 printer driver for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Macintosh® operating system 10.5.x. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest printer drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ken Walker, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0802291EN*  Solution Usage    1

Description

When clicking individual Box from PageScope Web Connection, it is impossible to open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Box.  [ Procedure ]

1. Open PageScope Web Connection.

2. Open Box tab.

3. Select any Box from User Box List.

4. File List of selected Box is not displayed.

Note  :For details, please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached file. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

Solution

CAUSE: Failure of PageScope Web Connection. When repeating فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure, this problem occurs.

 1. Open PageScope Web Connection.
 2. Open Box tab.
 3. Select any Box from User Box List.
 4. Display File List of selected Box.
 5. Select Download to PC.
 6. Select a job for downloading and click Download Setting button.
 7. Click OK button.
 8. “Now exporting. Please wait.” is displayed.
 9. “Preparation for download has been completed….” is displayed. Click Download button.

10. File Download screen is displayed. Click Save.

11. Name فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   file and click Save.

12. Click Close button on Download complete screen.

13. Click “x”in upper-right corner of “Preparation for download has been completed…” screen.

Note  : If clicking فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Back” button in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   screen, this problem does not occur.

14. Perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Download to PC operation according to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   above procedure and click “x” button in Step 13.    Note  :If repeating this operation around 35 times, this problem occurs.

[ Supplemental Information ]

In Store Address operation, click “x” in upper-right corner of “Address Book registration is complete” screen. If repeating this operation around 35 times, you cannot open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Box.

SOLUTION: As atemporary countermeasure, when this problem occurs, please turn OFF/ON فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP main power. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem will be resolved. However, if repeating فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   above procedure, this problem will reoccur.

Specialfirmware that corrects this problem is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

Note  : Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached Release Notes prior to downloading and installing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware. To viewa PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0808166EN*  Solution Usage    1

Description

When printing a B/W page from Microsoft® Office Publisher 2003/2007 color page click is counted.

Solution

CAUSE:When printing, Publisher is defaulted to print as Composite RGB.

SOLUTION: Change it to Composite CMYK. Please perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following procedure:

 1. Select File.
 2. Select Print Setup.
 3. Select Printer Details Tab.
 4. Select Advanced Printer Setup.
 5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Separations Tab.
 6. Under Output, select Print colors as: Composite RGB (this willgenerate color page clicks ).
 7. Change it to Composite CMYK.
 8. Select OK.
 9. Select OK.
 bizhub C451 Software/Driver related

10. Now you can print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Document.

Note  :Please see فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached files forcomplete step-by-step procedure. To viewan AVI, Microsoft® Windows Media Playerversion 9 or newer must be installed. Downloadat:      http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/10/default.aspx .

To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0808221EN*              Solution Usage   1

Description

How to print from Microsoft Vista® Photo Gallery with user au کونیکا مینولتا c650  ntication or account track enabled in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL or PostScript® print driver.

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document contains فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  procedure to print from Microsoft Vista® Photo Gallery with user au کونیکا مینولتا c650  nication or account track enabled.     Note: To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:       http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Rick Veale, ESS/BSE

Solution ID TAUS0808581EN*              Solution Usage   1

Description

Certain MFP settings may affect PageScope applications from communicating with Konica Minolta devices.

Solution

For newer model Konica Minolta MFPs, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following MFP settings may affect communication with several PageScope applications.    Note  : Depending on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP model and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PageScope application, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se settings may differ.  This setting will affect most PageScope applications:   Admin Mode

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility button.

2. Select Administrator mode – Security button -Management Function Setting, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Network Function Setting button.

3. Set to Allow.

4. Select Exit.

This setting will affect PageScope applications such as Data Administrator, Box Operator, Net Care and PageScope Enterprise Suite (depending on which PSES function is being used):

Open API

1. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Utility button.

2. Select Administrator mode.

3. System Connection – Open API.

4. Set to Allow.

5. Select Exit.

Additionally, if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  SNMP settings are not set to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default settings, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y may need to be updated in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PageScope application.   Default SNMP v1/v2 settings

Admin mode=> Network Setting=> SNMP Setting  Read=> Public

Write=>Private

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ASG/SSD

Solution ID TAUS0900426EN*              Solution Usage 1

Description

JPEG button is missing under Scan Settings after enabling Vendor2 mode on engine.

Solution

CAUSE:  Incorrect  DIPswitch settingfor this workflow.

SOLUTION: Change DIPSW31 to a Hex value of 01. To do so, use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se steps:

 1. Access Tech Rep Mode ( Utility/Counter   ?  Meter Count  ?   Check Details  ?   Stop  ?  00  ?  Stop  ?  01 .
 2. Click on  System2.
 3. Press  Software Switch Setting .
 4. Press  Switch No.  and enter  31 .
 bizhub C451 Software/Driver related
 1. Press  Hex Assignment.
 2. Press  ? (right arrow) and enter  1  for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   hex value.
 3. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Fix  button.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Rick Veale, ESS/BSE

Solution ID TAUS0701926EN*              Solution Usage   0

Description

When trying to print from Microsoft® Publisher™ to any tray set to Thick 2, کونیکا مینولتا c650   printerindicates that paper should be loaded in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bypass tray.  This problem occurs with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following paper sizes when using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver: 12×18, 8×13, 16K, 8K and Postcard.

Solution

CAUSE: Referring to کونیکا مینولتا c650  affected paper sizes, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is no ID of officially-defined paper size in Microsoft® Publisher™. If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper size without ID is set, Microsoft® Publisher™ changes فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   size to”Custom Size”. This is specification for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application.

In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   case of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  bizhub C550, Tray 2 does NOT support non-standard-sized (custom size) paper as a machine specification. Tray 2  supports only standard-sized paper.

So when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   custom size document was sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C550 Tray 2, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C550 is forcing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bypass tray.

SOLUTION: For this issue, pleaseutilize any of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following workarounds:

Workaround 1 :

Please use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver.

Workaround 2 :

Please do not specify any particular tray. Leave فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver setting on “Auto”.

Workaround 3 :

Please change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following setting on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C550.

[Utility/Counter]=> [User Settings] => [System Settings] => [Paper Tray Settings] => [No Matching Paper in Tray Setting] => Stop Printing (Tray Fixed) => Switch Trays (Tray Priority)

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Clinton Marquardt, ESS/SSD

Solution ID TAUS0702505EN*              Solution Usage 0

Description

کونیکا مینولتا c650  re is no fax tab in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a separate fax driver for PC faxing;not part of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver on this model.

SOLUTION: Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PC Fax driverwhich can be obtained from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Gregg Gallant, Production Print/SSD

Solution ID TAUS0702788EN*              Solution Usage 0

Description

Small size customprint jobs from Microsoft® Wordprint onto letter size paper. Paperispulled from a tray configured for8.5×11 instead of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   tray configured for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   custom paper size.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IC-406 or IC-409 Postscript™ print drivers are building فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document for 8.5×11 (letter) size.

SOLUTION: Perform one of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following solutions.

Print Microsoft® Word documents using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   appropriate PCL print driver.

To configure PostScript driver for small custom size printing on a Windows XP workstation, perform فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

 1. Access ‘Printers and Faxes’ icon
 2. Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘File’ menu.
 3. Click on ‘ Server Properties’.
 4. Click ‘Create a New Form’ checkbox.
 bizhub C451 Software/Driver related
 1. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   appropriate paper size for width and height.
 2. Enter a form name.
 3. Click ‘Apply’ to add فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   form.
 4. Open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Word document.
 5. Click on ‘File’ menu.
 6. Click on ‘Page Setup’.
 7. Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘Paper’ tab.
 8. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   form name in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘Paper Size’ drop down list.

m. Press ‘OK’.

 1. Click on ‘File’, کونیکا مینولتا c650  n ‘Print’.
 2. Click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘Properties’ button.
 3. Select ‘PostScript Custom Size’ in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘Document Size’ drop down list.
 4. Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   custom paper size.

Note: To configure فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   custom form in Windows Vista®, accessMicrosoft Vista Print Management.   SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Rick Veale, ESS/BSE

Solution ID             TAUS0703306EN*  Solution Usage    0

Description

When using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript/PPD driver version 5.1.2.0, Page Setup options in Microsoft® Office Excel® are changed by print driver. Print driver will change setup options such as Layout, Scaling, and Page size.

Solution

CAUSE: Incorrect settings.

SOLUTION: Changes are madefrom within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  printer driver. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting “Excel Job Control” is enabled by default. To disable/enable:

1.Go to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Printers and Faxes” folder in Microsoft® Windows.

2.Right-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired printer.

3.Select “Printing Preferences…”.

4.When device GUI opens, select last tab labeled “O کونیکا مینولتا c650  rs”.

5.Uncheck/check “Excel Job Control”.

6.Click “Apply”.

7.Click “OK”.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0703467EN*  Solution Usage    0

Description

If User Au کونیکا مینولتا c650  ntication (Active Directory Au کونیکا مینولتا c650  ntication) and/or Account Track is enabled on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C451/C550/C650 with version 58 or 6B firmware and PageScope Web Connection is used with Microsoft® Internet Explorer version6 or 7 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web page may be blank or tabs may be missing and/or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   overall performance of navigating فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page is extremely slow. This is an intermittent issue.

Additionally, with Au کونیکا مینولتا c650  ntication enabled andwhen accessing PageScope Web Connection (PSWC), if immediately trying to login as an Administrator, a blank screen results.When selecting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   refresh button in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   IE browser, a “Login Invalid” message occurs.

Solution

This issue has been escalated to Konica Minolta Business Technologies in Japan:

KMBS/SSD is working with partners in support and R & D in Japan to obtain a resolution for this issue as quickly as possible.

If viewing this solution via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web, please establish a ticket via ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web or by calling our contact center at 1-800-825-5664 . Once a ticket has been established an E-mail will be sent when this solution is updated.

For phone advisors, please attach to this solution for an automatic E-mail that will be sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   technician when this solution is updated. End فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   call with call code “Escalated to Japan”.

Notes  :

1.Workaround: If first logging in as an Au کونیکا مینولتا c650  nticated user through PSWC, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n logging out, it is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n possible to log into PSWC as an Administrator.

2. This issue does not occur with Firefox®.

3. This issue may be caused by Web browser (IE) cache setting.   Please try فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following settings described in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document, Microsoft® Word® or Word® Viewer must be installed. Word® Viewer 2003 (11.7MB) can be obtained free from Microsoft® at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following URL; http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?DisplayLang=en&FamilyID=95e24c87-8732-48d5-8689-ab826e7b8fdf .    SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0800205EN*  Solution Usage    0

Description

Unable to print specific Microsoft® Visio 2003 file with PCL XL driver; aPCL XL error page prints out.

 bizhub C451 Software/Driver related

Solution

CAUSE: Improper file rendering ofsome particular Microsoft® Visio 2003 files with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C650/C550/C451 PCL XL driver.

SOLUTION: A new bizhub C650/C550/C451 PCL XL driver version 6.1.2.0 isavailable that corrects this issue.ThisPCL driver is available fordownload via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tony Pizzoferrato, ESS/SSD

Solution ID            TAUS0800573EN*

Description

Printing booklets from Adobe® InDesign®, 2nd side of image on 11×17 is rotated 180 degrees.

Solution

CAUSE: Top bindingis not selected in Adobe® InDesign®.

SOLUTION:Select Top bindingin Adobe® InDesign®.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

 Solution Usage 0
Solution ID            TAUS0808655EN*

Description

“Device not Supported”error message when scanning into eCopy™ using:

firmware version G00-R5

No GUI RealTime TWAIN driver version 3.0.1.73

Solution

 Solution Usage 0
 CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    No GUI RealTime TWAIN driver version 3.0.1.73  for eCopy™is not compatible with version R5 firmware.

SOLUTION: Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    No GUI RealTime TWAIN driver version 3.1.2.5  for eCopy™which supports version R5 firmware. This No GUI RealTime TWAIN driver is posted on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Download Selector.Enter “eCopy” under Quick Search and click ? Search.

Before installing thisTWAIN driver,uninstall فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   current TWAIN driver فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n reboot فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PC.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ASG/SSD

Solution ID            TAUS0701197EN*  Solution Usage

Description

Macintosh® Intel O/S 10.4 losing connection after a few print jobs.Macintosh® must be rebooted to restore printing.

Solution

CAUSE: Corrupt or improperly installed driver.

SOLUTION: Completely remove and re-install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver according to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached document.

Note  : To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0702021EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650   flash card is not recognized when doing NVRAM recovery.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   flash card was not properly programmed using ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Cygwin™ Utilityor فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Firmware Imaging Toolkit.

Note  : Please refer to attached documentation foradditional information. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SOLUTION: کونیکا مینولتا c650   flash card must be programmed in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same manner as it is for flashing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine firmware.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Jim DiSarro, Workgroup/SSD

 bizhub C451 Software/Driver related

Solution ID TAUS0702137EN*              Solution Usage

Description

When printing from an application, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   unit prints in multiples of eight.

Solution

CAUSE: Collate is selected in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver.

SOLUTION: Uncheck فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   collate selection in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver. Right-click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver, select Printing Preferences and uncheck collate.

Note  : This occurs whe کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver isPCL or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0703087EN*

Description

PostScript errors when printing using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   overlay feature within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver.

Solution

CAUSE: When creating a overlay in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application will produce PostScript errors when printing to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ma and Acrobat® applications.

SOLUTION: Disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript pass-through option within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver when creating فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   overlay:

1. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub PostScript printer.

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Properties tab.

3. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Advanced tab.

4. Disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript pass-through option.

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Stamp/composition tab.

6. Select “Create overlay”.

7. Select Apply, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n OK and name فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   overlay that is being created.

8. Print فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   overlay.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Cesar Jimenez, Production Print/SSD

 Solution Usage

chine using Adobe® Illustrator

Solution ID            TAUS0703208EN*

Description

Printing hangs when using Microsoft® Office PowerPoint 2003.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   “Popup Au کونیکا مینولتا c650  ntication Dialog when printing” box is checked under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Settings tab in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver Properties.

SOLUTION: When this box is unchecked فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem does not occur.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0703307EN*  Solution Usage
Description

If paper size o کونیکا مینولتا c650  r than original document size is selected in Adobe® Illustrator® File => Print interface, change is not se en in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   pr PostScript/PPD driver version 5.1.2.0; documentwill still output on original document size paper.

Solution

CAUSE: Post-Script Passthrough must be disabled.

SOLUTION:To disable:

1.Go to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Printers and Faxes” folder in Microsoft® Windows.

2.Right-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   desired printer.

3.Select “Printing Preferences…”.

4.When device GUI opens, select last tab labeled”Advanced”.

5.Click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   word “Enabled” next to “Postscript Passthrough”.

6.Drop-down menu appears. Select “Disabled”.

7.Click “Apply”.

8.Click “OK”.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

inter driver when using
Solution ID            TAUS0703333EN*

Description

FS-608, unable to tri-fold and use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   cover sheet mode using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCLor PostScriptprint driver.

 Solution Usage
 bizhub C451 Software/Driver related

Solution

CAUSE: Incorrect settings.

SOLUTION: To correct:

1. Download فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version driver.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest print drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

2.At فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   basic screen select paper source from AUTO to Tray1/8.5x11R.

3. کونیکا مینولتا c650  nselect tri-folding.

4.Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Application button.

5. Select sheet/cover/chapter insert.

6. Select Cover Sheet.

7. Select front copy and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   traytopull from.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   main reason why this would not work is because فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper source must manually be selectedfrom Auto to a Manual Tray.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0703425EN*  Solution Usage

Description

When printing an Adobe® InDesign® CS2/Illustrator® CS2 document from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver, it is printed on a different paper size. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   paper size setting of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   original document does notremainin فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  PostScript printer driver,but reverts to کونیکا مینولتا c650   default setting.

Solution

CAUSE:Incorrectsettings or printer driver.

SOLUTION:Open printer driver Properties by clicking “Printer” button in Adobe® InDesign® CS2/Illustrator® CS2 print dialog, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n set correct document size.If problem persists,please use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest print drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0703480EN*  Solution Usage

Description

PostScript error (“stackunderflow” with an “astore” Offending Command) when printing a multi-page PDF document with Combination (N-Up) selected in Adobe® Acrobat® versions 5/6/7. This symptom does not occur with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver.

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   bizhub C203/C253/C353 PostScript driver version 2.0.0.0 or bizhub C451/C550/C650 PostScript driver version 2.1.0.0 is being used with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   settings:

– Combination (N-up) : 2 in 1

– PostScript Pass through : Enable (Default)  Driver update required.

SOLUTION: Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C203/C253/C353/C451/C550/C650 PostScript driver version 5.1.2.0 or later.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest print drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0703510EN*  Solution Usage

Description

When printing a document from Microsoft® Windows NT 4.0 clientvia Microsoft® Windows 2000/2003 Server (Point and Print), فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document cannot be printed correctly.

Reproduction Environment

Driver: PostScript/PCL driverversion 2.1.0.0/5.2.1.0

Firmware: 5U/6M

Reproduction Procedure

1. Install a driver in Microsoft® Windows 2000 Server and share it.

2. Install a Microsoft® Windows NT 4.0 driver in Microsoft® Windows 2000 Server as an “Additional Driver”.

3. Install a driver in Microsoft® Windows NT 4.0 from Microsoft® Windows 2000 Server by Point and Print.

4. Attempt to print a test page.

Solution

CAUSE: Restrictions of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   internal structure of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Windows NT 4.0 driver. When using a Microsoft® Windows NT 4.0 driver under a Point and Print environment, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   settings informationis sent from Server to Client by using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   built-in spool driverof فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   OS(Microsoft® Windows NT 4.0).

 bizhub C451 Software/Driver related

However, Microsoft® Windows 2000 or later does not have a spool driver in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   OS, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   settings informationis sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer without being analyzedat فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server.

SOLUTION: Please install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Windows NT 4.0 driver locally on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Windows NTclient, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n set فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   shared printeron فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  server as an output port.    Note  : Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation for additional detail. To view کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html    SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0703767EN*  Solution Usage

Description

When printing from Adobe® Acrobat® Reader 8 using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver and choosing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Stamp function, why does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   stamp print as a mirror image?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Stamp can be printed correctly when printingfrom Acrobat® 8 using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver by setting PostScript Pass Through to Disable in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver. کونیکا مینولتا c650   PostScript Pass Through setting can be made using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following steps:

1. From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Print Screen select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Properties button.

2. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Advanced Tab.

3. Choose PostScript Pass Through.

4. From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   drop down select Disable.

5. Select OK.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD and Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0800157EN*  Solution Usage

Description

Unable to print from a Macintosh® O/S 10.4 from an application called Free Hand®.

Solution

CAUSE: An early version driver is installed.

SOLUTION: Upgrade فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver to minimum version 1.01.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver installer package will not install with an early version Expander®. When double-clicking فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   installer package a dialog box will pop up and requestchoosing an application. Please upgrade Expander® to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version available.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0800388EN*

Description

Driver is not reporting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   correct punch kitinstalled in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

Solution

CAUSE:Incorrect setting on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

SOLUTION:To change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting:

1. Enter Tech Rep Mode.

2. Select Finisher.

3. Select Punch Option Setting.

4. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Finisher and Select 2-hole/3-hole Button.

5. Press فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Decision  button, if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Decision  button is not pressed, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   configuration  will not be saved.

6. A message willindicate to powerOFF/ON فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP.

7. Reacquire Device information in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver. It should be correct now.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0800777EN*

Description

Why فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Printer Properties window for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver is slow to open.

Solution

Three cases based ontime explaning why کونیکا مینولتا c650   Printer Properties window for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driveris slow to open.

<Case 1>

Symptom: It takes about   1-3 seconds   to open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Properties window.

Status of network packets: A large amount of SNMPpacketshave been generated.

CAUSE: Incorrect setting – Properties => Configure tab => Acquire Settings key => Auto: ON  Environment:

 Solution Usage
 bizhub C451 Software/Driver related

OS: Microsoft® Windows XP

Driver: PCL/PostScript all versions

SOLUTION: Change setting – Properties => Configure tab => Acquire Settings key => Auto: OFF

<Case 2>

Sympton: It takes about   30 seconds – one minute   to open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Properties screen or to   release فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   applications of Microsoft® Excel orAdobe® Acrobat®, etc. when printing.  Status of network packets: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   response has slowedabout 10-100 timeson فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   part of  فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   SNMP communication ( کونیکا مینولتا c650   communication does not stop).

CAUSE: In an environment that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   secure application manager, Neoteris®, (SSL-VPN) was installed on a PC, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re was a problem in processing acquisition of device information. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attacheddocument to confirm whe کونیکا مینولتا c650  r Neoteris® is installed.  Environment:

OS: Microsoft® Windows XP

Driver: PCL/PostScript version 5.1.2.0 orearlier

SOLUTION: Please use PCL/PostScript version 6.1.2.0 or later.

<Case 3>

Sympton: It takes about   one – three minutes   to open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Properties screen or to release فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   applications when printing.

Status of network packets: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network communication stops for about one minute at فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   OpenAPI communication using TCP (port number: 50001).  CAUSE: کونیکا مینولتا c650   limitation of Microsoft® Windows OS. Printer driver two-way communication by OpenAPI uses “WinINet.DLL” that Microsoft® Windows OS prepares. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following settings of Microsoft® Internet Explorer 6 are related to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   limitation of Microsoft® Windows OS.

IE => Tools => Internet Options.. => Connections tab => LAN settings Use automatic configuration script: ON.  Please refer to attached documentation concerning Microsoft® Knowledgebase Article ID 883788.  Environment:

OS: Microsoft® Windows Server 2003 /Internet Explorer 6

Driver: PCL/PostScript all versions

SOLUTION: Use Microsoft® Internet Explorer 7.

Notes  :

1. “WinINet.DLL” seems to be used generally by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   network programming of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Windows application.

2. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html . Click onblue-highlighted links within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PDF(s) to view additional details.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0800907EN*  Solution Usage

Description

Caution when overwriting firmware.

Solution

A problemoccurs if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware with کونیکا مینولتا c650   bugfixis overwritten in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP withfirmware not having کونیکا مینولتا c650   fix. Please refer to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   attached documentation for details. To view a PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .   SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0801154EN*  Solution Usage

Description

Scan to Authorized Folder function availability.

Solution

Scan to Authorized Folder function is available.This function enables a user to scan to a network resource via SMB o کونیکا مینولتا c650  r than فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  ir Home directory.If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user has rights to a certain folder destination, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP can scan to that destination via SMB. It can be set up in concert with User au کونیکا مینولتا c650  ntication so that when فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user logs into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user credentials are passed from User Au کونیکا مینولتا c650  ntication function to Scan to SMB function without any o کونیکا مینولتا c650  r user interact o کونیکا مینولتا c650  r thanpushing a one-touch button.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following MFP firmware is required for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Scan to Authorized Folder.

bizhub C203(version GER-72)         bizhub C253 (version GDR-72)        bizhub C353 (version GCR-72)        bizhub C451 (version GWK-6M)        bizhub C550 (version GWK-6M)        bizhub C650 (version GWK-6M)

Overview of steps to set it up:

 bizhub C451 Software/Driver related

1. Ensure that date and time is accurate; also set up Network time adjust.

2. Setup one-touch button leaving فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User and Password is blank.

3. Turn of User Au کونیکا مینولتا c650  ntication function.

4. Test Function.

5. In Tech Rep mode => System 2 => Switch Settings =>Switch 26, Hex assignment 0x01.

Note: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version firmware or system software is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

Solution ID             TAUS0801330EN*  Solution Usage

Description

When attempting to unpack فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Macintosh® driver (a file in .sit format) فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  file is opened in Microsoft® Word instead of uncompressing it.

Solution

CAUSE: Stuffit® is not installed on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   computer.

SOLUTION: Please download and install Stuffit® on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Macintosh®.

SPECIAL NOTE : Solution contribution byJohn Meyer, North Shore OfficeMachines.

Solution ID             TAUS0801342EN*  Solution Usage

Description

PDF/Microsoft® Word mixed original sizes (8.5×11, 8.5×14) are printing on one size paper.

Solution

CAUSE:Incorrect setting within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver.

SOLUTION: Check and disable PostScript Passthrough within فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver. Select File ? Print ?Properties ?Advanced Properties ?PostScript Passthrough.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Freddie Burnham, Production Print/SSD

Solution ID             TAUS0801431EN*  Solution Usage

Description

When too many users simultaneously attempt to perform PageScope Box Operator functions while accessing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same MFP, it is possible that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650

PageScope Box Operator (PSBO)application may lock up intermittently. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PSBO application and/or فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP may need to be restarted in order to resume using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PSBO application.

Solution

CAUSE: It is possible for multiple users to connect to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same MFP simultaneously through PSBO. However, only one document can be downloaded at a time from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same device, ei کونیکا مینولتا c650  r through PSBO or PageScope Web Connection (PSWC). As a result, if two or more users attempt to download a document in a box by PSWC or PSBO simultaneously from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same MFP, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   second user will have to wait until فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   previous download is completed.

SOLUTION:If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   lockup issue occurs, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   number of simultaneous connections from PSBO to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same MFP will need to be reduced. It is possible that this specification may be changed for future models.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark Kemp, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0801551EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650   application in use will be terminated when selecting “Standard” on Presets after printing a document with a preset o کونیکا مینولتا c650  r than “Standard” onMacintosh® version 10.5.x(only happenswhen setting “Paper Feed” to o کونیکا مینولتا c650  r than “Auto Select”).

Solution

CAUSE: Updated printer driver required.

SOLUTION: Please install version 1.2.0 printer driver for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Macintosh® operating system 10.5.x. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest printer drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ken Walker, Workgroup/SSD

 bizhub C451 Software/Driver related

Solution ID             TAUS0801687EN*  Solution Usage

Description

When printing a Microsoft® Excel 2003/2007 file with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver, it is printed with same size even though فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Zoom value was changed (“Adjust to” via”Page Setup” on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   menu). This symptom does not occur when printingwith فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  PCL driver orif using کونیکا مینولتا c650   PostScript driverafter changing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   default value of Zoom in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer folder.

Print Criteria :

OS: Microsoft® Windows 2K/XP/Vista

Driver: All versions on bizhub C353/C253/C203/magicolor 8650 and all versions except Initial Function Version on bizhub C650/C550/C450    Procedure :

1. Change to an arbitrary value for Zoom (Adjust to) by “File”=> “Page Setup” on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   menu after opening Microsoft® Excel.

2. Open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver properties after selecting فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver by “File”=> “Print” on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   menu.

3. Close فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   properties after clicking “OK” without changing anything.

4. Start فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print operation.

Solution

CAUSE:Anomaly with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver.

SOLUTION: Pleasechoose one of کونیکا مینولتا c650   following countermeasures:

Use فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PCL driver.

Change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   value of Zoom in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   properties of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver.

After opening فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   properties of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer folder of Microsoft® Windows and selecting “Manual” in Zoom, pleasesave it.    SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0801730EN*  Solution Usage

Description

When printing a document from Microsoft® Windows Picture and Fax Viewer or Microsoft® Office Picture Manager by using a PostScript driver on Microsoft® Windows XP Service Pack 3 فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Paper Type setting cannot be changed.  This issue does not occurwith Microsoft® Windows XP Service Pack 2.

Reproduction Procedure

1. Open a documentwith Microsoft® Windows Picture and FAX Viewer orMicrosoft® Office Picture Manager.

2. Open Photo Printing Wizard فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PostScript driver.

3. Open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver Properties فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n change فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Paper Type setting.

4. Print a document.

Result: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   document is printedon Plain Paper setting.

Solution

CAUSE: Incorrect printer driver being used.

SOLUTION: Please use PCL driver.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0801827EN*  Solution Usage

Description

Print output from SAP using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HP® LaserJet 4000 device type does not match فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   output as compared to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   HP® LaserJet 4000 printer.

Solution

CAUSE: A bug with PCL5 interpreter.

SOLUTION: New firmware version J8 isavailable that corrects this issue. Firmware version J8canbe downloadedvia فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Tony Pizzoferrato, ESS/SSD

Solution ID             TAUS0801944EN*  Solution Usage

Description

 bizhub C451 Software/Driver related

Driver options grayed out when driver is shared from a server.

Solution

Escalated to Konica Minolta Japan:

Solutions Support and Development has completed testing for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   above referenced problem.Advanced Support Grouphas escalated this issue to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Engineering Center in Japan for review and possible correction.

If viewing this solution via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web, please establish a ticket via ei کونیکا مینولتا c650  r فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   web or by calling our contact center at 1-800-825-5664 . Once a ticket has been established an E-mail will be sent when this solution is updated.

For phone advisors, please attach to this solution so that an automatic E-mail will be sent to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   technician when this solution is updated. End فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   call with call code “Escalated to Japan”.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rich Raynor, ASG/SSD

Solution ID             TAUS0801980EN*  Solution Usage

Description

“Device can not print in accordance w/guidelines pick ano کونیکا مینولتا c650  r printer” message when trying to print postage from Stamps.Com.

Solution

CAUSE: Driver incompatibility.

SOLUTION: Stamps.com states that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y will not work with Konica Minoltadrivers. کونیکا مینولتا c650   only thing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  y will do is print labels, and you have to purchase فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   labels from Stamps.com.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0801981EN*

Description

When printing to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   embedded controller فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is a pop-up requesting user name and password.

Solution

CAUSE: Improper driver settings.

SOLUTION: Please check that User au کونیکا مینولتا c650  ntication and Account Track are notenabled:

1. Open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver folder and right-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer icon.

2.Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   General tab.

3.Click on User au کونیکا مینولتا c650  ntication/account track button and ensure that all is unchecked.

4.Check that فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Pop-up au کونیکا مینولتا c650  ntication dialog when printing is unchecked:

a.Open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Properties of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver.

b.Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Settings tab.

c.Uncheck فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Pop-up au کونیکا مینولتا c650  ntication dialog when printing.

d.Click Apply and Exit.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by David Silverstein, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0802059EN*

Description

When registering application via RightFax® utility, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application does not appear on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   touch panel.

Solution

 Solution Usage
 CAUSE: Conflict with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax Kit (FK-502).

SOLUTION: Disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   FK-502 in Service mode =>System 2 =>Option Board Status and reboot فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   system. If this does not resolved فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   problem, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  Fax Kit.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0802060EN*  Solution Usage

Description

When printing AS/400® forms, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print does not line up with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   form.

 bizhub C451 Software/Driver related

Solution

CAUSE: کونیکا مینولتا c650   AS/400® is rasterizing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   forms based on an HP® LaserJet 5si (this is by design). کونیکا مینولتا c650   margins are not set correctly and produces فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   offset.

SOLUTION:Create or obtain a new WSCST (Workstation Customization Object)with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following keyword in it.

DATASTREAM=HPPCL5

Replace فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   line with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

DATASTREAM=HPPCL5I

Thiswill tell HPT to image فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   form instead of rasterize it.

Recompile فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   WSCST, end فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   writer, vary فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   device description OFF/ON and start فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   writer.

When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   job is sent, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   form should be inline with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   text.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/BSE

Solution ID             TAUS0802061EN*  Solution Usage

Description

Unable to locate فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application registration option via PageScope Web when using فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RightFax® utility.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax Kit (FK-502) is installed and conflicts with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   RightFax® utility.

SOLUTION: Remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Fax Kitand disable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   function.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Malcolm Hibbert, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0802083EN*  Solution Usage

Description

PostScript or PCL driver will not hold فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   settings in Printing preferences/Printing defaults.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   registry records only one setting for each user logging into Microsoft® Windows.

SOLUTION: This is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   specification for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   bizhub C353/C650 series printer drivers because فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   au کونیکا مینولتا c650  ntication settings and Account Track are stored in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft® Windows User registry key. Even if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   au کونیکا مینولتا c650  ntication settings and Account Track are changed for Printing preference, Printer default, Application, etc., کونیکا مینولتا c650   datais stored in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   User registry key which is always فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same for your Microsoft® Windows user account.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Craig Bly کونیکا مینولتا c650  r, ASG/SSD

Solution ID             TAUS0802134EN*  Solution Usage

Description

Why فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP/print controllercannot print multiple page documents from Microsoft® Windows Vista™ 64-bit using Adobe® Photoshop® Elements version 6.

Solution

Adobe® Photoshop® Elements version 6 is not compatible with Microsoft® Windows Vista™ 64-bit.

Note  : One can search for application compatibility with Microsoft® Windows Vista™ on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Microsoft web site. Some applications and printer drivers might be compatible with Vista™ 32-bit, but not Vista™ 64-bit. Always start your check here:  http://www.microsoft.com/windows/compatibility/Default.aspx .

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Ken Walker, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0802290EN*  Solution Usage

Description

When sharing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver on Macintosh® OS X (version 10.x), some printer features (User Au کونیکا مینولتا c650  ntication, etc.) do not work on client computers.

Solution

CAUSE: When you share فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver on Macintosh® OS X (printer server), فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   client computer loads only فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PPD fileof this printer (specification for

Macintosh® OS X printer sharing).At this time, some features (UserAu کونیکا مینولتا c650  ntication, etc.)which is provided by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PPD Plug-in

 bizhub C451 Software/Driver related

do not worksince فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   clientMacintosh® computerdoes nothave PPD plug-in file.

SOLUTION: If you install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver files (PPD, Plug-in)in all client Macintosh® computers  with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver installer beforehand, thisissue does not occur.

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest printer drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

IMPORTANT : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  seprinter drivers (printer drivers for Macintosh® OS X)do not support   فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer sharing functionfor Macintosh® OS X. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore,if you have anissuewith Macintosh® OS X printer sharing, Konica Minoltais not responsible tosupport it.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0802552EN*  Solution Usage

Description

Why, when using Microsoft® Windows XP/Vista™ andafter installing کونیکا مینولتا c650   printer driver by Point and Print, are فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   [Add…] and [Edit…] selections in Favorite Setting”grayed out” on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Client side?

Solution

Reproduction Procedure

1. Log into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Clientwith Admin rights فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n access کونیکا مینولتا c650   Serverwith User rights.

2. Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Server فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n share it.

3. Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Client by using Point and Print.

4. StartMicrosoft® Word فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver Properties from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Print menu.

When opening فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver Properties from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   application,registry access is limited according to Microsoft® Windows specification. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  refore, this menu cannot be used.

Note  : Default settings in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Favorite Setting” list cannot be edited or deleted.     SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0802754EN*  Solution Usage

Description

Whenusing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Secure Print function on a Macintosh® OS version 10.5.x, کونیکا مینولتا c650   Secure Print ID cannot be entered.

Solution

CAUSE: This is a bug in Macintosh® OS version 10.5.x and Apple® has been notified for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  m to fix فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   issue (Bug ID# 6265872). فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   issue is not reproducible with Macintosh® OS 10.4.x. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   issue is not just limited to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Secure Print ID field; it occurs in some o کونیکا مینولتا c650  r fields of Owner information.   Note  : See attached Steps To Reproduce document for additional details. To view فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   PDF, Adobe Reader® must be installed. Adobe Reader® can be downloaded for free from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Adobe® web site at:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

SOLUTION: It is possible to recover by clicking in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   text box above or below فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Secure Print ID” text box once. If you فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n click back into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Secure Print ID” text box, you can type into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   text box.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

Solution ID             TAUS0807883EN*  Solution Usage

Description

PROBLEM: When logged into Pagescope Web Connection, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   session times out before all settings are made.

Solution

CAUSE: Incorrect settings within Internet Explorer.

SOLUTION: Enter Internet Explorer, select tools, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n internet options.On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   general tab, select temporary internet files. Next, select settings, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n set check for newer versions of stored pages to every visit to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   page.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Mike Galletta, Workgroup/SSD

 bizhub C451 Software/Driver related

Solution ID             TAUS0807931EN*  Solution Usage

Description

When trying to import bio-au کونیکا مینولتا c650  ntication information to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine using PageScope Data Administrator why is فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   import tab grayed out?

Solution

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   import tab will be grayed out when trying to import bio-au کونیکا مینولتا c650  ntication information to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine using PageScope Data Administrator if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   version 2.0 AU-101 plug-in for PageScope Data Administrator has not been installed. Please download and install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   version 2.0 plug-in for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   import feature to function.

Note  : فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AU-101 plug-in is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0807932EN*  Solution Usage

Description

When trying to access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine via PageScope Web Connection using Internet Explorer® why does فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection fail but using Firefox© فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is not a problem?

Solution

When trying to access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine via PageScope Web Connection using Internet Explorer® فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection may fail if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine firmware is not current. Please install firmware version J8 or later to allow Internet Explorer® to connect to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version of firmware, system software or print drivers is available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Dave Bruni, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0808165EN*  Solution Usage

Description

PROBLEM:

Unable to scan SMB utilizing host name. Using host address scanning to SMB works fine.

Solution

CAUSE:

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Host Name is not entered into فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   machine with all capital letters.

SOLUTION:

Enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Host Name in all capital letters.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Tom Kelly, Workgroup/SSD

Solution ID             TAUS0808197EN*  Solution Usage

Description

کونیکا مینولتا c650   PostScript and PCL Favorite Setting ‘ADD’ or ‘EDIT’ buttons may be grayed out for a shared printer driver (Point and Print) accessed from an application’s Print properties.

Solution

CAUSE: فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   domain login account has ‘Print Only’ rights to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver.

 bizhub C451 Software/Driver related

SOLUTION: To enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘ADD’ (or ‘EDIT’) Favorite Setting in Microsoft® Windows XP Professional:

1. Click on  Start .

2. Click on  Printers and Faxes  from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   program list.

3. Right-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   appropriate PCL or PostScript driver.

4. Click on  Printing Preferences .

5. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   required functions in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver.

6. Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Finish  tab.

7. Click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Add  button to open new dialog window and enter title for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se default settings.

8. Press  OK  to close this windows.

9. Click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Apply  button.

Note  : Default settings in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Favorite Setting” list cannot be edited or deleted.

To enable فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   ‘ADD’ (or ‘EDIT’) Favorite Setting in Microsoft® Windows Vista™:

 1. Click on  Start .
 2. Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Control Panel  from list in left hand column.
 3. Double-click on  Printers  (from Classic View).
 4. Right-click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   appropriate PCL or PostScript driver.
 5. Click on  Printing Preferences .
 6. Select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   required functions in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver.
 7. Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Finish  tab.
 8. Click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Add  button to open new dialog window and enter title for فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  se default settings.
 9. Press  OK  to close this window.

10. Click فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650    Apply  button.

Note  : Default settings in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   “Favorite Setting” list cannot be edited or deleted.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Rick Veale, ESS/BSE

Solution ID            TAUS0808401EN*

Description

“Relay server could not be acquired” message when a user tries to open فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Au کونیکا مینولتا c650  ntication/Account Track template in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print Client. Printer driver is shared on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print server.

Solution

Reproduction Procedure

1.From فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  MFP, set User Au کونیکا مینولتا c650  ntication with Relay server.

2. Install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver on Server PC and share it.

3. On Client PC, install فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver by using Point and Print.

4. Open Au کونیکا مینولتا c650  ntication/Account Track template in فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer driver Properties.

CAUSE:   If فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   setting is set to Auto, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Client PC cannot access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP according to machine specification.

SOLUTION: On فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print server select Driver Properties=> Configure =>Acquire Settings =>

Disable Auto mode, choose “Specify IP Address or printer name” and enter فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   TCP/IP address of فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   printer.     SPECIAL NOTE : Solution contribution by KMBT (Japan).

 Solution Usage

er driver properties on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650

Solution ID            TAUS0808509EN*

Description

When printing from AS/400, job will reprint and an asterisk will be displayed by فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   jobname on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   user console.

Solution

 Solution Usage
 Background: When an AS/400 is set up to perform remote printing, it uses فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   LPR protocol.

Cause:When printing multiple copies in this configuration, فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   AS/400sends a control file that contains multiple entries for each job that is sent.When فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   MFP

 bizhub C451 Software/Driver related

receives this file, it drops فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   connection immediately; کونیکا مینولتا c650   AS/400, confused, will resend فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   same page each time.

Soluton:Special firmware has been preparedfor each current machine. کونیکا مینولتا c650   firmware can be obtained from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  location below.Eventually فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   rewritten codewill be placed in future firmware so specials versions will not be necessary.Please consult فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   companion documentation with فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   firmware to determine if فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   next upgrade will have this fix.

ftp://special:12345@onyxftp.mykonicaminolta.com    /AS400_reprint

SPECIAL NOTE:  Solution contribution by Paul Santangelo, ESS/BSE

Solution ID             TAUS0900058EN*  Solution Usage

Description

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver is not migrating to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   clients from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server.

Solution

CAUSE: An early version print driver was installed.

SOLUTION: Remove فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   print driver files via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Server properties and فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  n delete فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   actual driver icon. Reboot فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   server and reinstall فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest version print driver. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   latest print drivers are available via فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Konica Minolta Download Selector. Access فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Selector from فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   KMBS public site ( http://www.kmbs.konicaminolta.us ) Support & Drivers tab or from SSD Web Support (CS Expert Support) by clicking on ‘Download MSDS, Drivers, Firmware and more’.

SPECIAL NOTE : Solution contribution by Mark D’Attilio, Production Print/SSD

Solution ID            TAUS0900143EN*

Description

Print jobs from Word 97 never print. فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650  re is no problem printing from o کونیکا مینولتا c650  r applications.

Solution

CAUSE: Driver incompatibility with background printing.

SOLUTION: Disable Word’s background printing function by performing فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   following:

1. In MS Word, go to فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Tools menu.

2. Select Options.

3. Click on فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Print tab.

4. Clear (un-check) فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   check box for Background Printing.

5. Click OK.

SPECIAL NOTE: Solution contribution by Bill Hall, Workgroup/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900208EN*

Description

Device option settings in driver properties are grayed out and cannot be changed.

Solution

CAUSE: Acquire Settings option is set “AUTO”.

SOLUTION: In فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   driver properties, under فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Configure tab, select فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650   Acquire Settings button and uncheck “AUTO”.   SPECIAL NOTE : Solution contribution by Chuck Tripp, Production Print/SSD

 Solution Usage
Solution ID            TAUS0900228EN*

Description

WhyaTIFFfile scanned with Color or Gray Scale cannot be opened with Wang®/Kodak®/Microsoft®Imaging for Windows.

 Solution Usage