گزارش نظر

با سلام من یک دستگاه کپی رنگی مویهستم تهیه کنم طلفا راهنمایی بفرمائید و قیمت مد نظرم تا 7 میلیون است