اررور کدهای ریکو آفیشیو

ایرادات و ارورکدهای ریکو آفیشیو

101

Exposure Lamp Error
At trigger on, the lamp was not detected on.

• SBU board defective
• SIOB board defective
• IPU board defective
• BCU board defective
• Exposure lamp defective
• Lamp stabilizer defective
• Lamp stabilizer harness damaged, disconnected
• Standard white plate dirty, disconnected or has condensation
• DF white belt dirty
• DF glass dirty or has condensation
• Scanner mirror dirty, out of position or has condensation
• Lens dirty, out of position

120

Scanner home position error 1
The scanner HP sensor does not detect the OFF condition during initialization or copying.

• BCU, SIOB defective
• Scanner motor defective
• Scanner HP sensor defective.
• Harness between BCU, SIOB, scanner motor disconnected.
• Harness between scanner HP sensor and BCU disconnected.
• Scanner wire, timing belt, pulley, or carriage installed incorrectly.

121

Scanner home position error 2
The scanner HP sensor does not detect the ON condition during initialization or copying.

• BCU, SIOB defective
• Scanner motor defective
• Scanner HP sensor defective
• Harness between BCU, SIOB, scanner motor disconnected
• Harness between scanner HP sensor and BCU disconnected
• Scanner wire, timing belt, pulley or carriage installed incorrectly.

141

Black level detection error
The black level cannot be adjusted within the target during auto gain control.

• Harness between SBU – SIOB is disconnected.
• Harness between SIOB – BCU is disconnected.
• Defective SBU
• Defective BCU

142

White level detection error
The white level cannot be adjusted to the second target level within the target during auto gain control.

• Dirty exposure lamp or optics section
• SBU board defective
• SIOB defective
• IPU board defective
• BCU board defective
• Harnesses are disconnected.
• Exposure lamp defective
• Lamp stabilizer defective
• Scanner motor defective

144

SBU transmission error
After the SBU switches on, the BCU detects one of the following conditions on the SBU:
• 1 s after power on, the SYDO signal does not go high, even after 1 retry.
• 1 s after power on, the SYDO signal goes high, but the SBU ID could not be read after 3 attempts.

• SBU defective
• SIOB defective
• BCU defective
• Harness between the SBU – SIOB is disconnected
• Harness between the SIOB – BCU is disconnected
• Harness between the SIOB – PSU is disconnected

161-01

IPU error
The error result of self-diagnostic by the ASIC on the BICU is detected.

• Defective BICU
• Defective connection between BICU and SBU

161-02

IPU error (LSYNC abnormal)
The error result of self-diagnostic by the ASIC on the BICU is detected.

• Defective BICU
• Defective connection between BICU and SBU

161-02

IPU error (Ri response abnormal)
The machine detects an error during an access to the Ri.

• Defective BICU board

161-03

IPU error (Aruru operation abnormal)
The IPU fails to configure or initialize the DRAM.

• Defective BICU board

165

Copy data security unit error
The copy data security option is installed by not operating correctly.

• Copy data security card corrupted
• The board is not installed or the board is defective

181

Inverter Fan Error
When the exposure lamp is triggered on, the inverter fan motor does not rotate.

• SIOB defective
• BCU defective
• Inverter fan motor defective
• Harness between the inverter fan motor – SIOB is disconnected
• Harness between the SIOB – BCU is disconnected
• Harness between the SIOB – PSU is disconnected

182

Scanner Fan Error: Right Side
The fan located on the right side of the exposure unit is not rotating.

• Check the fan connections
• Fan defective
• Check SBU connection
• SBU defective

185

CIS transmission error
Error caused during ASIC register’s automatic initialization on the CIS, or during transmission between the CIS – DF.

• Harness between the CIS – DF is disconnected
• CIS defective

186

CIS LED error
LED on the CIS causes error
• During initializing, the ration of the average between leading-edge area and rearedge is beyond the permissible level (0.7 – 1.43).
• During scanning, the shading data peak is under 32(8bit).

• Harness CN210 and CN220 on ADF are disconnected.
• Otherwise, replace CIS.

187

CIS BK level error
The BK level scanned by CIS is abnormal. The BK level average of R, G or B is/are not from 2 to 62. 0 < Calibrated BK data level < 255(10bit).

• Turn off the machine.
• Make sure CN210 and CN220 are connected firmly.
• Turn on the machine.

188

CIS white level error
The shading data peak detected from the CIS is abnormal.

• CIS defective

189

CIS gray balance adjustment error
The adjustment error occurs during the test after adjusting the gray balance.

• CIS defective

195

Machine serial number error
The number registered for the machine serial number does not match.

1. Confirm the correct serial number of the machine in the specifications. Important: When SC195 occurs, the serial number must be input. Contact your technical supervisor.

202

Polygon mirror motor error 1: Timeout at ON
The polygon mirror motor unit did not enter “Ready” status within 20 sec. after the motor was turned on,

• The polygon mirror motor PCB connector is loose, broken, or defective
• Polygon mirror motor PCB defective
• Polygon mirror motor defective
• IPU defective

203

Polygon mirror motor error 2: Timeout at OFF
The polygon mirror motor did not leave “Ready” within 3 sec. after the motor was switched off. (The XSCRDY signal did not go HIGH (inactive) within 3 sec.)

• The polygon mirror motor PCB connector is loose, broken, or defective
• Polygon mirror motor PCB defective
• Polygon mirror motor defective
• IPU defective

204

Polygon mirror motor error 3: XSCRDY signal error
The polygon mirror motor “Ready” signal goes inactive (HIGH) while images are being produced or the synchronization signal is being output.

• Polygon mirror motor PCB connector loose, broken, defective
• Polygon mirror motor PCB defective
• Polygon mirror motor defective

205

Polygon mirror motor error 4: Unstable timeout
The “Ready” signal (XSCRDY) was detected as unstable for more than 20 sec. while the polygon mirror motor was operating at normal speed.

• Electrical noise on the line with the motor signals
• Polygon mirror motor PCB connector loose, broken, defective
• Polygon mirror motor PCB defective
• IPU defective

220

Laser synchronization detection error
The 1st laser synchronization detection unit could not detect the line synchronization signal (DETP0) within 500 ms while the polygon mirror motor was operating at normal speed. Note: The unit polls for the signal every 50 ms. This SC is issued after the 10th attempt fails to detect the signal.

• Laser synchronization board connector loose, broken, defective
• Laser synchronization detection board is not installed correctly (out of alignment)
• Laser synchronization board defective
• IPU defective

221

Laser Synchronization Detector Error: K Leading Edge (Not LD0)
While the polygon motor is rotating normally, no synchronizing detection signal is output for black, leading edge for any LD other than LD0.

• Harness between the laser synchronizing detector and I/F unit is disconnected, defective
• Check all connections between LD unit, LDB, IPU
• LD unit
• LDB defective
• IPU defective

230

FGATE ON error: K
The PFGATE ON signal does not assert within 5 seconds after processing the image in normal job or MUSIC for start position [K].

• Defective ASIC
• Poor connection between controller and BICU.
• Defective BICU

231

FGATE OFF error: K
• The PFGATE ON signal still asserts within 5 seconds after processing the image in normal job or MUSIC for end position [K].
• The PFGATE ON signal still asserts when the next job starts.

See SC 230 for troubleshooting details.

240

LD error: K
The BICU detects LDB error a few times consecutively when LDB unit turns on after LDB initialization.

• Worn-out LD
• Disconnected or broken harness of the LD

270

GAVD communication error
A problem occurred in the GAVD or eSOC.

– Check connection points on the BCU, IPU for loose, broken, or defective harness or connector
– IPU defective
-BCU defective
– LDU effective

300

Charge corona output error
The feedback voltage from the charge corona unit is detected too high 9 times.

• Charge corona power pack defective
• Charge corona harness disconnected
• Poor charge corona unit connection

305-00

Charge corona wire cleaner error 1
The charge cleaner pad does not arrive at the home position: Motor locked within 4 s after switching on, or does not lock within 30 s. Motor locked within 10 s after reversing, or does not lock within 30 s.

• Charge corona wire cleaner motor defective
• Motor driver defective

306-00

Charge corona wire cleaner error 2
Charge corona motor is disconnected. (The current at the charge corona motor is detected less than 83 mA.)

• Charge corona wire cleaner motor connector is defective or disconnected.

307-00

Charge grid circuit open
When high voltage goes to the corona grid, feedback voltage is more than the set value 9 times. This feedback voltage is used to update PWM for output control.

• Charge corona unit defective or disconnected
• Charge corona harness defective
• Charge corona power pack is defective.

320-01

Development output abnormal
The high voltage applied to the development unit is detected 10 times higher than the upper limit (45%) of PWM.

• Development power pack defective
• Development bias leak due to poor connection, defective connector

324-01

Development motor lock
The development motor lock signal remains high for 2 seconds while the development motor is on.

If this SC is returned on a machine in the field, inspect the toner supply unit coil. If the gear is not damaged, replace the coil. If the gear is damaged, the gear shaft is probably deformed, so replace the entire unit.
• Drive mechanism overloaded due to toner clumping in the wasted toner path
• Motor driver board defective

360-01

TD sensor adjustment error: Adjustment output abnormal
During the TD sensor auto adjustment, the TD sensor output voltage (Vt) is 2.5 volts or higher even though the control voltage is set to the minimum value (PWM = 0). When this error occurs, SP2-906-1 reads 0.00V. Note: This SC is released only after correct adjustment of the TD sensor has been achieved. Switching the machine off and on will cancel the SC display, but does not release ID sensor toner supply

• TD sensor defective
• TD sensor harness disconnected
• TD sensor connector disconnected or defective
• IOB defective
• Toner bottle motor defective Note: When the TD sensor is defective, the toner supply is controlled using pixel count and the ID sensor

360-11

TD sensor adjustment error: Timeout Error
During the TD sensor auto adjustment, the TD sensor output voltage (Vt) does not enter the target range (3.0 ± 0.1V) within 20 s. When this error occurs, the display of SP2-906-1 reads 0.00V. Note: This SC is released only after correct adjustment of the TD sensor has been achieved. Switching the machine off and on will cancel the SC display, but does not release ID sensor toner supply.

• TD sensor defective
• TD sensor harness disconnected
• TD sensor connector disconnected or defective
• IOB defective

361-00

TD sensor output error: Upper Limit
TD sensor output voltage (Vt), measured during each copy cycle, is detected higher than 4V for 10 prints.

• TD sensor defective
• TD sensor harness disconnected
• TD sensor connector disconnected or defective
• IOB defective
• Toner bottle motor defective
Note: When the TD sensor is defective, the toner supply is controlled using pixel count and the ID sensor.

362-00

TD sensor output error: Lower limit
TD sensor output voltage (Vt), measured during each copy cycle, is detected 10 times lower than 0.5V.

• TD sensor defective
• TD sensor harness disconnected
• TD sensor connector disconnected or defective
• IOB defective
• Toner bottle motor defective
Note: When the TD sensor is defective, the toner supply is controlled using pixel count and the ID sensor.

370-0

ID sensor adjustment error: LED output abnormal
One of the following ID sensor output voltages is detected at ID sensor initialization. „X Vsg less than 4.0V when the maximum PWM input (255) is applied to the ID sensor. „X Vsg greater than or equal to 4.0V when the minimum PWM input (0) is applied to the ID sensor.

• ID sensor defective
• ID sensor harness disconnected
• ID sensor connector defective
• IOB defective
• ID sensor pattern not written correctly
• Incorrect image density
• Charge power pack defective
• ID sensor dirty

370-11

ID sensor adjustment error: Timeout error
Vsg falls out of the adjustment target (4.0 ±0.2V) during Vsg checking within 20 sec.

• ID sensor defective
• ID sensor harness disconnected
• ID sensor connector defective
• IOB defective
• ID sensor pattern not written correctly
• Incorrect image density
• Charge power pack defective
• ID sensor dirty

375-00

ID sensor error: Drum surface voltage error
The ID sensor output voltage is 5.0V and the PWM signal input to the ID sensor is 0 when checking the ID sensor pattern.

• ID sensor defective
• ID sensor harness disconnected
• ID sensor connector defective
• IOB defective
• ID sensor pattern not written correctly
• Incorrect image density
• Charge power pack defective
• ID sensor dirty

376-00

ID sensor error: Pattern edge detection failed
For 2 s during the ID sensor pattern check, the ID sensor pattern edge voltage is not 2.5V or the pattern edge is not detected within 800 ms.

• ID sensor defective
• ID sensor harness disconnected
• ID sensor connector defective
• IOB defective
• ID sensor pattern not written correctly
• Incorrect image density
• Charge power pack defective
• ID sensor dirty

377-00

ID sensor error: Potential surface reading error
The Vp value, which measures the reflectivity of the ID sensor pattern, was not in the range of -70V to -400V.

• Potential sensor defective
• Potential sensor harness defective
• Potential sensor disconnected
• IOB defective
• OPC unit connector defective
• Charge corona power pack defective
• Charge corona wire dirty, broken

378-00

ID sensor pattern error
One of the following ID sensor output voltages was detected twice
consecutively when checking the ID sensor pattern.
• Vsp greater than or equals 2.5V
• Vsg less than 2.5
• Vsp = 0V
• Vsg = 0

• ID sensor defective
• ID sensor harness disconnected
• ID sensor connector defective
• IOB defective
• ID sensor pattern not written correctly
• Incorrect image density
• Charge power pack defective
• ID sensor dirty

380-01

Potential sensor calibration error (VM100)
During drum potential sensor calibration, when -100V is applied to the drum, the output value is out of the prescribed range.

• Potential sensor defective
• Potential sensor harness disconnected
• Potential sensor connector defective or disconnected
• IOB defective
• OPC connector defective
• Development power pack defective

380-11

Potential sensor calibration error (VM800)
During drum potential sensor calibration, when -800V is applied to the drum, the output value is out of the prescribed range.

• Potential sensor defective
• Potential sensor harness disconnected
• Potential sensor connector defective or disconnected
• IOB defective
• OPC connector defective
• Development power pack defective

380-21

Potential sensor calibration error (skew)
During drum potential sensor calibration, the drum potential sensor output voltage does not meet specification when test voltages (–100V, –800V) are applied to the drum.

• Potential sensor defective
• Potential sensor harness disconnected
• Potential sensor connector defective or disconnected
• IOB defective
• OPC connector defective
• Development power pack defective

380-31

Potential sensor calibration error (cut off)
During drum potential sensor calibration, the drum potential sensor output voltage did not meet specification when test voltages (–100V, –800V) are applied to the drum.

• Potential sensor defective
• Potential sensor harness disconnected
• Potential sensor connector defective or disconnected
• IOB defective
• OPC connector defective
• Development power pack defective

380-41

Potential sensor calibration error (VD)
During drum potential sensor calibration when adjusting the drum potential (VD), the drum potential sensor detects VD higher than VG (grid voltage). -or- When adjusting VD (drum surface potential of black areas after exposure), even after 5 adjustments of VG (charge corona grid potential), VD could not be set in the target range (–800±20+ VL + 130V)

• Potential sensor defective
• Potential sensor harness disconnected
• Potential sensor connector defective or disconnected
• IOB defective
• OPC connector defective
• Development power pack defective
• Charge corona unit worn out, dirty

380-51

Potential sensor calibration (VL)
During drum potential sensor calibration, when VL is adjusted, the pattern surface potential VL pattern is not within range 0V to -400V. (VL is the potential after exposing a white pattern.)

• Potential sensor defective
• Potential sensor harness disconnected
• Potential sensor connector defective or disconnected
• IOB defective
• OPC connector defective
• Charge corona power pack defective
• Development power pack defective

396-01

Main motor error
The main motor lock signal remains low for 2 seconds while the main motor is on.

• Drive mechanism overloaded
• Motor driver board defective

410-00

Quenching lamp error
At the completion of auto process control initialization, the potential of the drum surface detected by the potential sensor is more than -400V, the prescribed value.

• Quenching lamp defective
• Quenching lamp harness disconnected
• Quenching lamp connector loose, defective

440-01

Transfer output abnormal (voltage leak detected)
When the transfer is output, the feedback voltage remains higher than 4V for 60 ms.

• Transfer power pack defective
• Transfer current terminal, transfer power pack disconnected, damaged connector

440-02

Transfer output abnormal release detection
When the transfer is output, there is hardly any feedback voltage within 60 ms even with application of 24% PWM.

• Transfer power pack defective
• Transfer unit harness disconnected
• Transfer connector loose, defective

495-00

Toner recycling unit error
Encoder pulse does not change for 3 s after the main motor switches on.

• Waste toner transport has stopped due to motor overload
• Toner end sensor detective, disconnected

496-00

Toner collection bottle error
The toner collection bottle set switch remains off when the front door is closed.

• No toner collection bottle set
• Poor connection of the switch connector

501

Tray 1 lift malfunction
• The lift sensor is not activated within 10 s after the tray lift motor starts lifting the bottom plate.
• When the tray lowers, the tray lift sensor does not go off within 1.5 s.
• Tray overload detected when the tray is set.
• The lower limit sensor of the LCT does not detect the lower limit within 10 s.

• Tray lift motor defective, disconnected
• Paper or other obstacle trapped between tray and motor
• Pick-up solenoid disconnected, blocked by an obstacle
• Too much paper loaded in tray Note
• At first, the machine displays a message asking the operator to reset the tray.
• This SC will not display until the operator has pulled the tray out and pushed it in 3 times.
• If the operator turns the machine off/on before the 3rd opening and closing of the tray, the 3-count is reset.

502

Tray 2 lift malfunction
• The lift sensor is not activated within 10 s after the tray lift motor starts lifting the bottom plate.
• When the tray lowers, the tray lift sensor does not go off within 1.5 s.
• Tray overload detected when the tray is set.

• Tray lift motor defective or disconnected
• Paper or other obstacle trapped between tray and motor
• Pick-up solenoid disconnected or blocked by an obstacle
• Too much paper loaded in tray Note
• At first, the machine displays a message asking the operator to reset the tray.
• This SC will not display until the operator has pulled the tray out and pushed it in 3 times.
• If the operator turns the machine off/on before the 3rd opening and closing of the tray, the 3-count is reset.

503

Tray 3 lift malfunction
• The lift sensor is not activated within 10 s after the tray lift motor starts lifting the bottom plate.
• When the tray lowers, the tray lift sensor does not go off within 1.5 s.
• Tray overload detected when the tray is set.

• Tray lift motor defective or disconnected
• Paper or other obstacle trapped between tray and motor
• Pick-up solenoid disconnected or blocked by an obstacle
• Too much paper loaded in tray Note
• At first, the machine displays a message asking the operator to reset the tray.
• This SC will not display until the operator has pulled the tray out and pushed it in 3 times.
• If the operator turns the machine off/on before the 3rd opening and closing of the tray, the 3-count is reset.

04

Tray 4 lift malfunction
• The lift sensor is not activated within 10 s after the tray lift motor starts lifting the bottom plate.
• When the tray lowers, the tray lift sensor does not go off within 1.5 s.
• Tray overload detected when the tray is set.

• Tray lift motor defective or disconnected
• Paper or other obstacle trapped between tray and motor
• Pick-up solenoid disconnected or blocked by an obstacle
• Too much paper loaded in tray Note
• At first, the machine displays a message asking the operator to reset the tray.
• This SC will not display until the operator has pulled the tray out and pushed it in 3 times.
• If the operator turns the machine off/on before the 3rd opening and closing of the tray, the 3-count is reset.

510

LCT tray malfunction
One of the following conditions is detected:
• When the bottom plate is lifted, the upper limit sensor does not come on for 18 s.
• When the bottom plate is
lowered, the lower limit sensor does not come on for 18 s.

• After lift begins, the upper limit sensor does not switch on before the pick-up solenoid switches on.
• The paper end sensor switches on during lift and the upper limit
sensor does not switch on for 2.5 s, and a message prompts user to reset paper.

• Tray lift motor defective or connector disconnected
• Lift sensor defective or disconnected
• Pick-up solenoid defective or disconnected
• Paper end sensor defective

515-00

Duplex jogger motor error 1
When the jogger fence moves to the home position, the jogger HP sensor does not turn on even if the jogger fence motor has moved the jogger fence 153.5 mm.

• Paper or other obstacle has jammed mechanism
• Sensor connector disconnected or defective
• Sensor defective

516-00

Duplex jogger motor error 2
When the jogger fence moves from the home position, the jogger fence HP sensor does not turn off even if the jogger motor has moved the jogger fence 153.5 mm.

• Paper or other obstacle has jammed mechanism
• Sensor connector disconnected or defective
• Sensor defective

530-00

Main fan error
The main fan motor lock signal goes high for 5 s while the fan is on.

• Fan motor overloaded due to obstruction
• Fan connector disconnected

540-01

Fusing exit motor error
The PLL lock signal was low for 2 s during motor operation.

• Motor lock caused by physical overload
• Motor drive PCB defective

540-02

Fusing web motor error 1
The amount of current detected during operation of the web motor exceeded 350 mA in 5 successive samples.

• Motor connection loose, broken, defective
• Motor disconnected
• Motor lock or short

540-03

Fusing web motor error 2
SC540-02 has occurred three times and the machine has shut down automatically due to failure of the web motor.

• Web motor harness loose, broken, defective
• Web motor disconnected
• Web motor defective

540-04

Fusing web motor error 3
SC540-02 has occurred at total of 10 times and the machine has shut down automatically due to failure of the web motor.

• Web motor harness loose, broken, defective
• Web motor disconnected
• Web motor defective

541

Fusing thermistor open
The fusing temperature detected by the center thermistor was below 0°C for 7 s.

• Thermistor open
• Thermistor connector defective
• Thermistor damaged, or out of position
• Fusing temperature –15% less than the standard input voltage

542-001

Fusing temperature warm-up error 1: Center themistor
The center thermistor that touches the hot roller determined that the hot roller failed to reach the warm-up temperature within the prescribed time.

• Fusing lamp disconnected
• Thermistor warped, out of position
• Thermostat has opened

542-002

Fusing temperature warm-up error 2: Center themistor
The center thermistor that touches the hot roller determined that the hot roller failed to reach 100 within the prescribed time.

• Fusing lamp disconnected
• Thermistor warped, out of position
• Thermostat has opened

542-003

Fusing temperature warm-up error 3: Center themistor
The center thermistor that touches the hot roller determined that the hot roller failed to reach 100 within the prescribed time.

• Fusing lamp disconnected
• Thermistor warped, out of position
• Thermostat has opened

543

Fusing lamp overheat error 1 (software)
Central thermistor detected a temperature of 240°C at the center of the hot roller. Fusing temperature control software error

• PSU defective
• IOB defective
• BICU defective

544

Fusing lamp overheat error 1: Hardware
The center thermistor or an end thermistor detected a temperature of 250°C on the hot roller.

• PSU defective
• IOB defective
• BICU defective

545

Fusing lamp overheat error 2: Center lamp
After hot roller reaches warm-up temperature, the fusing lamps remained on at full capacity for 11 samplings (1.8 s. duration) while the hot roller was not rotating.

• Thermistor damaged, or out of position
• Fusing lamp disconnected

547-01

Zero cross signal error 1: Fusing relay
At power on and with the fusing relay off, 3 samplings detected that the zero cross was not normal.

• Fusing relay short
• Fusing relay drive circuit defective

547-02

Zero cross signal error 2: Fusing relay
No zero cross signal was detected within 3 sec. after power on or after closing the front door.

• Fusing relay short
• Fusing relay drive circuit defective

547-03

Zero cross signal error 2: Unstable power supply
After 11 samplings the power supply was not within 50 to 60 Hz, indicating that the power supply is not stable.

• Check power source with local supplier

551

Fusing thermistor error 1: End thermistor
The end thermistor (contact type) was less than 0C (32F) for more than 7 seconds.

• Thermistor connector loose, broken, defective
• Thermistor incorrectly installed or loose

552-01

Fusing reload temperature error 1: End thermistor
The end thermistor (contact type) could not detect:
• 100°C 25 seconds after the start of the warm-up cycle.
• A change in temperature more than 16 degrees for 5 seconds.
• The reload temperature with 56 seconds after the start of the fusing temperature control cycle.

• Fusing lamp disconnected
• Thermistor connector loose, broken, defective
• Thermistor out of position, installed incorrectly
• Thermostat open

552-02

Fusing reload temperature error 2: End thermistor
The hot roller did not reach 100C within the prescribed time.

• Fusing lamp disconnected
• Thermistor connector loose, broken, defective
• Thermistor out of position, installed incorrectly
• Thermostat open

552-03

Fusing reload temperature error 3: End thermistor
The hot roller did not reach the prescribed temperature within 3 sec, after the start of the fusing temperature control cycle.

• Fusing lamp disconnected
• Thermistor connector loose, broken, defective
• Thermistor out of position, installed incorrectly
• Thermostat open

553

Fusing thermistor error 4: End thermistor (software)
The end thermistor (contact type) was at 240°C (464°F) for more than 1 second. The temperature is read 10 times every second. (at 0.1 s intervals).

• PSU defective
• IOB control board defective
• BICU control board defective

555

Fusing lamp error
After the start of the warmup cycle, a fusing lamp was at full power for 1.8 s but the hot roller did not turn.

• Thermistor bent, out of position
• Fusing lamp disconnected
• Circuit breaker opened

557

Zero cross signal error
High frequency noise was detected on the powe r line.

• No action required. The SC code is logged and the operation of the machine is not affected.

559

Fusing jam: 3 counts
At the fusing exit sensor the paper was detected late for three pulse counts (lag error), and SP1159 was on.

• If this SC occurs, the machine cannot be used until the service technician cancels the SC code.
• This SC occurs only if SP1159 has been set to “1” (On). (Default: 0 (Off)).

569

Fusing pressure release motor error
During copying, the HP sensor could not detect the actuator, tried again 3 times and could not detect.

• Motor lock because of too much load
• Motor driver defective
• HP sensor defective, disconnected, connector defective, harness damaged

590-00

Toner collection motor error
The toner collection motor sensor output does not change for 3 s while the toner collection motor is on.

• Motor lock due to obstruction
• Motor driver board defective
• Motor connection loose, defective
• Toner collection motor sensor disconnected, sensor defective
• Rotational transmission shaft (dia. x 30) missing

620-01

BCU-ADF Communication Error: Break RX abnormal
A BREAK was detected after connection.

• ADF I/F cable connection loose, broken, defective
• ADF control board defective
• BCU defective
• Serial line level unstable
• External noise on the line

620-2

BCU-ADF Communication Error: Timeout

• ADF I/F cable connection loose, broken, defective
• ADF control board defective
• BCU defective
• Serial line level unstable
• External noise on the line

621-01

BICU/Finisher communication error: Break error
During communication with the finisher MBX, the BICU received a break (Low) signal from the finisher.

• Connection between main machine loose, broken, defective
• Breaker switch defective
• Power cord loose, broken, defective
• Peripheral unit control board defective

621-02

BCU/Finisher communication error: Timeout error
During communication between the finisher MBX and the BCU, no ACK signal was detected for 100 ms, even after three attempts.

• Connection between main machine loose, broken, defective
• Breaker switch defective
• Power cord loose, broken, defective
• Peripheral unit control board defective
• BCU defective
• Serial line level unstable, external noise on the line

623

BCU-PFB communication error
More than 2 in communication errors between the BCU and PFB were detected after startup, or more than 3 errors were detected after settings were initialized.

• Harness connectors between BCU and PFB loose, broken, disconnected
• Serial line connection unstable
• External noise on the line
• BCU defective
• PFB defective

626-01

BICU, LCT communication error: Break reception error
During communication with the LCT, the BICU received a break (Low) signal.

• LCT connection to main machine loose, broken, defective
• LCT control board defective
• BCU defective
• Serial line connection unstable
• External noise on the line

626-02

BICU, LCT communication error: Timeout error
After 1 data frame is sent to the LCT, an ACK signal is not received within 100 ms, and is not received after 3 retries.

• LCT connection to main machine loose, broken, defective
• LCT control board defective
• BCU defective
• Serial line connection unstable
• External noise on the line

632

Counter device error 1
After 3 attempts to send a data frame to the optional counter device via the serial communication line, no ACK signal was received within 100 ms.

• Serial line between the optional counter device, the relay board and copier control board is disconnected or damaged.
• Make sure that SP5113 is set to enable the optional counter device.

633

Counter device error 2
After communication was established, the controller receivee the brake signal from the accounting device.

• Serial line between the optional counter device, the relay board and copier control board is disconnected or damaged.
• Make sure that SP5113 is set to enable the optional counter device.

634

Counter device error 3
A backup RAM error was returned by the counter device.

• Counter device control board defective
• Backup battery of counter device defective

635

Counter device error 4
A backup battery error was returned by the counter device.

• Counter device control board defective
• Backup battery of counter device defective

636-01

SD Card Error: Expanded authentication module error
There is no expanded authentication module in the machine. The SD card or the file of the expanded authentication module is broken. There is no DESS module in the machine.

• No expanded authentication module
• Defective SD card
• Defective file in the authentication module
• No DESS module

636-02

SD Card Error: Version error
The version of the expanded authentication module is not correct.

• Incorrect module version

636-11

SD Card Error: OSM user code file error
The correct “usercode” file could not be found in the root folder of the SD card because the file is not present, or the existing file is corrupted or the wrong type file.

• Create the usercode files with the User Setting Tool”IDissuer.exe” .
• Store the files in the root folder of the SD card.
Note: Make sure the eccm.mod file is in the root folder of the SD
card.

637-01

Tracking information notification error: Ttracking application error
Tracking information was lost. The machine failed to give notice of the tracking information to the tracking SDK application.

• Cycle the machine off/on

637-02

Tracking information notification error: Management server error
The machine failed to give notice of the tracking information to the management server. Tracking information was lost, and the machine could not count correctly.

• Cycle the machine off/on

640

Engine-to-Controller Communication Error
This is a checksum error.

• PCI hardware error

641

Engine serial communication error
An error occurs in serial communication with engine.

• SC641-1: Timeout error
• SC641-2: Retry over
• SC641-3: Download error
• SC641-4: UART error

650-01

Remote communication error (Cumin-M)

The authentication for the Cumin-M fails failed at a dial up connection
due to one or more of the following:
• Incorrect SP settings
• Disconnected telephone line
• Disconnected modem board
• Disconnected wireless LAN card

650-04

Remote communication error (Cumin-M): Communication line error
The supplied voltage is not sufficient due to the defective communication line or defective connection.

The authentication for the Cumin-M fails failed at a dial up connection due to one or more of the following:
• Incorrect SP settings
• Disconnected telephone line
• Disconnected modem board
• Disconnected wireless LAN card

650-05

Remote communication error (Cumin-M): No modem board
Modem board is not installed even though the setting at Cumin-M (During the operation)

The authentication for the Cumin-M fails failed at a dial up connection due to one or more of the following:
• Incorrect SP settings
• Disconnected telephone line
• Disconnected modem board
• Disconnected wireless LAN card

650-13

Remote communication error (Cumin-M): Modem board error 1
Modem board not installed or the board is defective.

• Install the modem board.
• Check correct setting value for modem driver (SP5-816-160, SP5-816-165 to 171, SP5-816-188 and 189).
• Replace the modem board

650-14

Remote communication error (Cumin-M): Modem board error 2
Modem board not installed or the board is defective.

• Uninstall the modem board if it is installed.
• Check that the wired/wireless LAN is working properly.

651-01

Illegal Remote Service Dial-up
An expected error occurred when Cumin-M dialed up the NRS Center.

• Software bug
• No action is required because only the count is logged

652

Remote service ID2 mismatching
There was an authentication mismatch between ID2 for @Remote, the controller board, and NVRAM.

• Used controller board installed
• Used NVRAM installed
• An unexpected error occurs when the modem (Embedded RCG-M) tries to call the center with a dial up connection.

653

Incorrect remote service ID2
ID2 stored in the NVRAM is incorrect.

• Used NVRAM installed
• An unexpected error occured when the modem (Embedded RCG-M) tries to call the center with a dial up connection

670

Engine start up error
The BCU failed to respond within the prescribed time when the machine was turned on.

• Connections between BCU and controller board are loose, disconnected, or damaged

671

Illegal Engine Board
An illegal engine board was detected by the firmware at power on.

• Replace BICU

672

Controller start up error
• After the machine was powered on, communication between the controller and the operation panel was not established, or communication with controller was interrupted after a normal startup.
• After startup reset of the operation panel, the attention code (FDH) or the attention acknowledge code (FEH) was not sent from the controller within 30 sec..
• After the controller issued a command to check the ommunication
line with the controller at 30-second intervals, the controller failed to respond twice.

• Controller stalled
• Controller board installed incorrectly
• Controller board defective
• Operation panel connector loose, broken, or defective
• The controller did not completely shut down when the switch was turned off.

700-01

ARDF bottom plate lift motor
• The bottom plate HP sensor does not detect the home position of the bottom plate after the bottom plate lift motor switches on and lowers the bottom plate.
• The bottom plate position sensor does not detect the position of the plate after the lift motor switches on and raises the bottom plate.

• ARDF feed motor disconnected, defective
• Bottom plate HP sensor disconnected, defective
• ARDF main board defective

700-02

ADF bottom plate motor error
• Bottom plate position sensor does not detect the plate after the bottom plate lift motor switches on to lift the plate.
• Bottom plate HP sensor does not detect the plate after the bottom plate motor reverses to lower the plate

• Bottom plate position sensor defective
• Bottom plate HP sensor defective
• Bottom plate motor defective
• ADF main board defective

720-01

Downstream finisher communication error
No response signal was received from the downstream finisher (D611/D612) after 3 attempts

• Finisher I/F cable loose, broken defective
• Finisher control board defective

720-24

Exit guide motor (D611/D612)
The status of the exit guide sensor did not change at the prescribed time during operation of the exit guide.

• Exit guide open sensor loose, broken, defective.
• Exit guide motor defective
• Finisher main board defective

720-25

Punch motor error (D611/D612)
After the punch operation, the punch HP sensor did not detect the punch unit at the home position.

• Punch motor connection loose, broken, defective.
• Punch overload (blocked by obstruction)
• Home position sensor connection loose, broken, defective
• HP sensor defective

720-30

Finisher jogger motor error (D611/D612)
• The finisher jogger HP sensor remains de-activated for more 1,000 pulses when returning to home position.
• The finisher jogger HP sensor remains activated for more than 1,000 pulses when moving away from home position

• Jogger HP sensor defective
• Jogger mechanism overload
• Jogger motor defective (not rotating)
• Finisher main board defective
• Harness disconnected or defective

720-41

Feed-Out Belt Motor Error (D611/D612)
The stack feed-out belt HP sensor does not activate within the specified time after the stack feed-out belt motor turns on. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.

If the motor is operating
• Stack feed-out HP sensor harness loose, broken, defective
• Stack feed-out HP sensor defective
If the motor is not operating:
• Feed-out motor blocked by an obstruction
• Feed-out motor harness loose, broken, defective
• Feed-out motor defective
• Booklet finisher main board defective

720-42

Finisher stapler movement motor error (D611/D612)
The stapler HP sensor is not activated within the specified time after the stapler motor turned on. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Stapler movement motor disconnected, defective
• Stapler movement motor overloaded due to obstruction
• Stapler HP sensor disconnected, defective

720-43

Finisher corner stapler rotation motor error (D611/D612)
The stapler does not return to its home position within the specified time after stapling. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Stapler rotation motor disconnected, defective
• Stapler rotation motor overloaded due to obstruction
• Stapler rotation HP sensor disconnected, defective

720-44

Finisher corner stapler motor error (D611/D612)
The stapler motor does not switch off within the prescribed time after operating. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Staple jam
• Number of sheets in the stack exceeds the limit for stapling
• Stapler motor disconnected, defective

720-52

Finisher folder plate motor error (D612)
The folder plate moves but is not detected at the home position within the specified time. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Folder plate HP sensor disconnected, defective
• Folder plate motor disconnected, defective
• Folder plate motor overloaded due to obstruction

720-53

Folding unit bottom fence lift motor (D612)
The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Motor harness disconnected, loose, defective
• Motor defective

720-55

Clamp roller retraction motor error (D612)
The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Motor harness disconnected, loose, defective
• Motor defective

720-57

Stack junction gate motor error (D612)
Occurs during operation of the punch unit. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Motor harness disconnected, loose, defective
• Motor overload
• Motor defective

720-60

Booklet stapler motor error 1 (D612)
The front stapler unit saddle-stitch motor does not start operation within the specified time. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Front motor disconnected, defective
• Front motor overloaded due to obstruction

720-61

Booklet stapler motor error 2 (D611/D612)
The rear stapler unit saddle-stitch motor does not start operation within the specified time. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

Rear motor disconnected, defective Rear motor overloaded due to obstruction

720-70

Finisher tray 1 (upper tray lift) motor error (D611/D612)
The upper tray paper height sensor does not change its status with the specified time after the tray raises or lowers. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Tray lift motor disconnected, defective
• Upper tray paper height sensor disconnected, defective
• Finisher main board connection to motor loose
• Finisher main board defective

20-71

Shift Motor Error (D611/D612)
The shift tray half-turn sensors: Failed twice to detect the shift tray at the home position at the specified time. -or- Failed twice to detect that the shift tray had left the home position.

If the motor is operating
• Half-turn sensor 1, 2 harnesses loose, broken, defective
• One of the half-turn sensors is defective
If the motor is not operating:
• Motor blocked by an obstruction
• Motor harness loose, broken, defective
• Motor defective
• Finisher main board defective

720-72

Front shift jogger motor error (D611/D612)
The sides fences do not retract within the prescribed time after the shift jogger motor switches on. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Shift jogger motor disconnected, defective
• Shift jogger motor overloaded due to obstruction
• Shift jogger HP sensor disconnected, defective

720-73

Rear shift jogger motor (D611/D612)
The side fences do not retract within the prescribed time after the shift jogger motor switches on. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Motor harness disconnected, loose, defective
• Motor defective
• Motor overload
• HP defective

720-74

Shift jogger retraction motor error (D611/D612)
The side fences do not retract within the prescribed time after the retraction motor switches on. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Motor harness disconnected, loose, defective
• Motor defective
• Motor overload
• HP defective

720-75

Return roller motor error (D611/D612)
Occurs during the operation of the lower tray pressure motor.

• Motor harness disconnected, loose, defective
• Motor overloaded
• Home position sensor harness disconnected, loose, defective
• Home position defective

720-80

Punch movement motor error (D611/D612)
Occurs during operation of the punch unit. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Motor harness disconnected, loose, defective
• Motor defective

720-81

Paper position sensor slide motor error (D611/D612)
Occurs during operation of the punch unit. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Motor harness disconnected, loose, defective
• Motor defective

720-87

Finisher punch motor error (D611/D612)
The punch HP sensor is not activated within the specified time after the punch motor turned on. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Punch HP sensor disconnected, defective
• Punch motor disconnected, defective
• Punch motor overload due to obstruction

722-01

Downstream finisher communication error
No response signal was received from the downstream finisher (D610) after 3 attempts

• Finisher I/F cable loose, broken defective
• Finisher control board defective

722-10

Transport motor error (D610)
A pulse signal from the transport motor could not be detected within the prescribed time. The first detection triggers a jam code, and the second detection triggers this SC.

• Motor overload due to an obstruction
• Motor harness connector loose, broken, defective
• Motor defective

722-24

Exit guide motor (D610)
The status of the exit guide sensor did not change at the prescribed time during operation of the exit guide.

• Exit guide open sensor loose, broken, defective.
• Exit guide motor defective
• Finisher main board defective

722-25

Punch motor error (D610)
After the punch operation, the punch HP sensor did not detect the punch unit at the home position.

• Punch motor connection loose, broken, defective.
• Punch overload (blocked by obstruction)
• Home position sensor connection loose, broken, defective
• HP sensor defective

722-30

Finisher jogger motor error (D610)
• The finisher jogger HP sensor remains de-activated for more
1,000 pulses when returning to home position.
• The finisher jogger HP sensor remains activated for more than
1,000 pulses when moving away from home position.

• Jogger HP sensor defective
• Jogger mechanism overload
• Jogger motor defective (not rotating)
• Finisher main board defective
• Harness disconnected or defective

722-33

Finisher staple hammer motor error (D610)
The staple hammer motor did not return to the home position within the prescribed time (340 ms).

• Staple hammer HP sensor loose, broken, defective
• Electrical overload on the stapler drive PCB elect
• Staple hammer motor defective
• Finisher main board defective

722-35

Stack Plate Motor Error 1: Front Motor(D610)
The stack plate HP sensor (front) does not activate within 500 ms after the motor turns on. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.

If the motor is operating
• Front stack plate HP sensor harness loose, broken, defective
• Front stack plate HP sensor defective
If the motor is not operating:
• Motor blocked by an obstruction
• Motor harness loose, broken, defective
• Motor defective
• Booklet finisher main board defective

722-36

Stack Plate Motor Error 2: Center Motor (D610)
The stack plate HP sensor (center) does not activate within 500 ms after the motor turns on. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.

If the motor is operating
• Center stack plate HP sensor harness loose, broken, defective
• Center stack plate HP sensor defective
If the motor is not operating:
• Motor blocked by an obstruction
• Motor harness loose, broken, defective
• Motor defective
• Booklet finisher main board defective

722-37

Stack Plate Motor Error 3: Rear Motor (D610)
The stack plate HP sensor (rear) does not activate within 500 ms after the motor turns on. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.

If the motor is operating
• Rear stack plate HP sensor harness loose, broken, defective
• Rear stack plate HP sensor defective
If the motor is not operating:
• Motor blocked by an obstruction
• Motor harness loose, broken, defective
• Motor defective
• Booklet finisher main board defective

722-39

Jogger Top Fence Motor (D610)
The top fence HP sensor detected that: The top fence did not arrive at the home position within the specified number of pulses. -or- The top fence failed to leave the home position within the specified number of pulses.

If the jogger top fence motor is operating:
• Top fence HP sensor harness loose, broken, defective
• Top fence HP sensor defective
If the jogger top fence motor is not operating:
• Motor blocked by an obstruction
• Motor harness loose, broken, defective
• Motor defective
• Finisher main board defective

722-40

Jogger Bottom Fence Motor (D610)
The bottom fence HP sensor detected that: The bottom fence did not arrive at the home position at the specified time. -or- The bottom fence failed to leave the home position at the specified time.

If the jogger bottom fence motor is operating:
• Bottom fence HP sensor harness loose, broken, defective
• Bottom fence HP sensor defective
If the jogger bottom fence motor is not operating:
• Motor blocked by an obstruction
• Motor harness loose, broken, defective
• Motor defective
• Finisher main board defective

722-41

Feed-Out Belt Motor Error (D610)
The stack feed-out belt HP sensor does not activate within the specified time after the stack feed-out belt motor turns on. The 1st detection failure causes a jam error, and the 2nd failure causes this SC code.

If the motor is operating
• Stack feed-out HP sensor harness loose, broken, defective
• Stack feed-out HP sensor defective
If the motor is not operating:
• Feed-out motor blocked by an obstruction
• Feed-out motor harness loose, broken, defective
• Feed-out motor defective
• Booklet finisher main board defective

722-42

Finisher stapler movement motor error (D610)
The stapler HP sensor is not activated within the specified time after the stapler motor turned on. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Stapler movement motor disconnected, defective
• Stapler movement motor overloaded due to obstruction
• Stapler HP sensor disconnected, defective

722-43

Finisher corner stapler rotation motor error (D610)
The stapler does not return to its home position within the specified time after stapling. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Stapler rotation motor disconnected, defective
• Stapler rotation motor overloaded due to obstruction
• Stapler rotation HP sensor disconnected, defective

722-44

Finisher corner stapler motor error (D610)
The stapler motor does not switch off within the prescribed time after operating. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Staple jam
• Number of sheets in the stack exceeds the limit for stapling
• Stapler motor disconnected, defective

722-70

Finisher tray 1 (upper tray lift) motor error (D610)
The upper tray paper height sensor does not change its status with the specified time after the tray raises or lowers. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Tray lift motor disconnected, defective
• Upper tray paper height sensor disconnected, defective
• Finisher main board connection to motor loose
• Finisher main board defective

722-71

Shift Motor Error (D610)
The shift tray half-turn sensors: Failed twice to detect the shift tray at the home position at the specified time. -or- Failed twice to detect that the shift tray had left the home position.

If the motor is operating
• Half-turn sensor 1, 2 harnesses loose, broken, defective
• One of the half-turn sensors is defective
If the motor is not operating:
• Motor blocked by an obstruction
• Motor harness loose, broken, defective
• Motor defective
• Finisher main board defective

722-72

Front shift jogger motor error (D610)
The sides fences do not retract within the prescribed time after the shift jogger motor switches on. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Shift jogger motor disconnected, defective
• Shift jogger motor overloaded due to obstruction
• Shift jogger HP sensor disconnected, defective

722-74

Shift jogger retraction motor error (D610)
The side fences do not retract within the prescribed time after the retraction motor switches on. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Motor harness disconnected, loose, defective
• Motor defective
• Motor overload
• HP defective

722-75

Return roller motor error (D610)
Occurs during the operation of the lower tray pressure motor.

• Motor harness disconnected, loose, defective
• Motor overloaded
• Home position sensor harness disconnected, loose, defective
• Home position defective

722-80

Finisher staple trimming hopper full (D610)
The staple waste hopper is full of cut staples.

• If the hopper is full, empty the hopper
• If the hopper is not full, the hopper full sensor is disconnected, defective

722-81

Finisher transport motor error (D610)
The encoder pulse of the finisher transport motor does not change state (high/low) within 600 ms and does not change after 2 retries.

• Finisher transport motor defective
• Transport motor harness disconnected, or defective
• Finisher main board defective

722-83

Finisher punch motor error (D610)
The punch HP sensor is not activated within the specified time after the punch motor turned on. The 1st detection failure issues a jam error, and the 2nd failure issues this SC code.

• Punch HP sensor disconnected, defective
• Punch motor disconnected, defective
• Punch motor overload due to obstruction

724-71

Shift Motor Error
The shift tray half-turn sensors: Failed twice to detect the shift tray at the home position at the specified time. -or- Failed twice to detect that the shift tray had left the home position.

If the motor is operating
• Half-turn sensor 1, 2 harnesses loose, broken, defective
• One of the half-turn sensors is defective
If the motor is not operating:
• Motor blocked by an obstruction
• Motor harness loose, broken, defective
• Motor defective
• Finisher main board defective

725-01

Downstream finisher communication error (D615)
No response signal was received from the downstream finisher (D615) after 3 attempts

• Finisher I/F cable loose, broken defective
• Finisher control board defective

725-12

Reg. Roller Transport Motor Error Multi Folder (D615)
The motor drive PCB detected an error at the motor.

• Motor harness or connector loose, broken, defective
• Motor or motor drive board defective

725-13

Dynamic Roller Transport Motor Error Multi Folder (D615)
The motor drive PCB detected an error at the motor.

• Motor harness or connector loose, broken, defective
• Motor or motor drive board defective

725-14

Z-fold top tray exit motor error
The motor driver detects an error.

• Motor over current
• Motor driver overheat

725-30

Z-fold stopper 1 Motor error
The bottom fence HP sensor detected that: The bottom fence did not arrive at the home position at the specified time. -or- The bottom fence failed to leave the home position at the specified time.

• Motor over-current
• Motor driver overheat
• Motor harness loose

725-31

2nd Stopper Motor Error Multi Folder (D615)
The 2nd stopper HP sensor did not detect the 2nd stopper in (or out of) its home position within the prescribed time. The 1st occurrence causes a jam, and the 2nd occurrence causes this SC code.

• 2nd stopper HP sensor dirty
• Sensor harness or connector loose, broken, defective
• 2nd stopper motor harness or connector loose, broken, defective
• Sensor defective
• Motor or motor drive board defective

725-32

3rd Stopper Motor Error Multi Folder (D615)
The 3rd stopper HP sensor did not detect the 3rd stopper in (or out of) its home position within the prescribed time. The 1st occurrence causes a jam, and the 2nd occurrence causes this SC code.

• 3rd stopper HP sensor dirty
• Sensor harness or connector loose, broken, defective
• 3rd stopper motor harness or connector loose, broken, defective
• Sensor defective
• Motor or motor drive board defective

725-33

Jogger Fence Motor Multi Folder (D615)
The jogger fence HP sensor did not detect the jogger fence in (or out of) its home position within the prescribed time. The 1st occurrence causes a jam, and the 2nd occurrence causes this SC code.

• Jogger fence HP sensor dirty
• Sensor harness or connector loose, broken, defective
• Jogger fence motor harness or connector loose, broken, defective
• Sensor defective
• Motor or motor drive board defective

725-34

Dynamic Roller Lift Motor Error Multi Folder (D615)
The dynamic roller HP sensor did not detect the dynamic roller in (or out of) its home position within the prescribed time. The 1st occurrence causes a jam, and the 2nd occurrence causes this SC code.

• Dynamic roller HP sensor dirty
• Sensor harness or connector loose, broken, defective
• Dynamic roller lift motor harness or connector loose, broken, defective
• Sensor defective
• Motor or motor drive board defective

725-35

Registration Roller Release Motor Error Multi Folder (D615)
The registration roller HP sensor did not detect the registration roller in (or out of) its home position within the prescribed time. The 1st occurrence causes a jam, and the 2nd occurrence causes this SC code.

• Registration roller HP sensor dirty
• Sensor harness or connector loose, broken, defective
• Registration roller release motor harness or connector loose, broken, defective
• Sensor defective
• Motor or motor drive board defective

725-36

FM2 Direct-Send JG Motor Multi Folder (D615)
The direct-send JG HP sensor did not detect the direct-send JG in (or out of) its home position within the prescribed time. The 1st occurrence causes a jam, and the 2nd occurrence causes this SC code.

• FM2 direct-send JG HP sensor dirty
• Sensor harness or connector loose, broken, defective
• FM2 direct-send JG motor harness or connector loose, broken, defective
• Sensor defective
• Motor or motor drive board defective

725-37

FM6 Pawl Motor Multi Folder (D615)
The FM6 pawl HP sensor did not detect the FM6 pawl in (or out of) its home position. The 1st occurrence causes a jam, and the 2nd occurrence causes this SC code.

• FM6 pawl HP sensor dirty
• Sensor harness or connector loose, broken, defective
• FM6 pawl motor harness or connector loose, broken, defective
• Sensor defective
• Motor or motor drive board defective

725-38

Fold Plate Motor Error Multi Folder (D615)
The fold plate HP sensor did not detect the fold plate in (or out of) its home position within the prescribed time. The 1st occurrence causes a jam, and the 2nd occurrence causes this SC code.

• Fold plate HP sensor dirty
• Sensor harness or connector loose, broken, defective
• Fold plate motor harness or connector loose, broken, defective
• Sensor defective
• Motor or motor drive board defective

725-41

Crease Motor Error Multi Folder (D615)
The motor drive PCB detected an error at the motor.

• Motor harness or connector loose, broken, defective
• Motor or motor drive board defective

725-71

Horizontal Transport Motor Error Multi Folder (D615)
The motor drive PCB detected an error at the motor.

• Motor harness or connector loose, broken, defective
• Motor or motor drive board defective

725-72

Horizontal exit motor error
An error occurred on the motor drive board.

• Motor current overload
• Motor drive board defective (replace motor)

725-73

Top Tray Exit Motor Multi Folder (D615)
The motor drive PCB detected an error at the motor.

• Motor harness or connector loose, broken, defective
• Motor or motor drive board defective

725-74

Entrance JG Motor Multi Folder (D615)
The entrance junction gate HP sensor did not detect the entrance junction gate at (or out of) its home position. The 1st occurrence causes a jam, and the 2nd occurrence causes this SC code.

• Entrance JG HP sensor dirty
• Sensor harness or connector loose, broken, defective
• Entrance JG motor harness or connector loose, broken, defective
• Sensor defective
• Motor or motor drive board defective

740-10

Cover interposer tray bottom plate motor error
After the motor starts to raise the bottom plate, the bottom plate position sensor does not detect the plate at the specified time (3 s). After the motor starts to lower the bottom plate, the bottom plate HP sensor does not detect the bottom plate.

• Bottom plate position sensor, disconnected, defective
• Bottom plate HP sensor disconnected, defective

783-3

1st Fold Motor Error Multi Folder (D615)
The motor drive PCB detected an error at the motor.

• Motor harness or connector loose, broken, defective
• Motor or motor drive board defective

783-4

2nd Fold Motor Error Multi Folder (D615)
The motor drive PCB detected an error at the motor.

• Motor harness or connector loose, broken, defective
• Motor or motor drive board defective

816

Energy save I/O subsystem error
The energy save I/O subsystem is defective or this system detects the controller board error.

• Reboot the machine.
• Replace the controller board.

817

Monitor Error
This is a file detection and electronic file signature check error when the boot loader attempts to read the self-diagnostic module, system kernel, or root system files from the OS Flash ROM, or the items on the SD card in the controller slot are false or corrupted.

• OS Flash ROM data defective; change the controller firmware
• SD card data defective; use another SD card

819

Fatal kernel error
Due to a control error, a RAM overflow occurred during system processing. One of the following messages was displayed on the operation panel.

• System program defective
• Controller board defective
• Optional board defective
• Replace controller firmware

820

Self-diagnostic Error: CPU
0008 Self-diagnostic Error: CPU: System Call Exception
0612 Self-diagnostic Error: CPU: ASIC Interrupt Error

• System program defective
• Controller board defective
• Optional board defective
• Replace controller firmware Note: For more details about this SC code error, execute SP5990 to print an SMC report so you can read the error code. The error code is not displayed on the operation panel

821

Self-diagnostic error: ASIC
The Write & Verify check of the ASIC returned an error. Note: The main ASIC module on the controller board controls the bus of the ROM device.

• Replace the controller board

822

Self-diagnostic error: HDD

823

Self-diagnostic error: NIC

824

Self-diagnostic error: NVRAM
One or more of the following conditions exist:
• NVRAM not present.
• NVRAM damaged
• NVRAM socket damaged

• NVRAM defective
• Controller board defective
• NVRAM backup battery exhausted
• NVRAM socket damaged Note: In every case, the controller board must be replaced.

829

Self-diagnostic Error: Optional RAM
The optional RAM returned an error during the self-diagnostic test.

• Replace the optional memory board
• Controller board defective

833

Self-diagnostic error: Engine I/F ASIC

834

Self-diagnostic error: Optional Memory RAM DIMM

838

Self-diagnostic Error: Clock Generator
A verify error occurred when setting data was read from the clock generator via the I2C bus.

• Replace the controller board

840

EEPROM access error
A read error occurred during I/O processing. The failure of the 3rd attempt to read caused this error.

• Defective EEPROM

841

EEPROM read error
Mirrored data of the EEPROM is different from the original data in EEPROM.

• Data in the EEPROM was overwritten for some reason.

842

Nand-Flash updating verification error
A write error for the module written in Nand-Flash occurred while the remote ROM and ROM were being updated.

• Damaged Nand-Flash

850

Network I/F error
Network not operating.

Cycle the machine off/on

851

IEEE 1394 I/F error
Driver setting incorrect and cannot be used by the 1394 I/F.

• NIB (PHY), LINK module defective; change the Interface Board
• Controller board defective

853

Wireless LAN Error 1
During machine start-up, the machine can get access to the board that holds the wireless LAN, but not to the wireless LAN card (802.11b or Bluetooth).

• Wireless LAN card missing (was removed)

854

Wireless LAN Error 2
The board that holds the wireless LAN card can be accessed, but the wireless LAN card (802.11b/Bluetooth) itself could not be accessed while the machine was operating.

• Wireless LAN card has been removed.

855

Hardware Problem:wireless LAN board
The wireless LAN board can be accessed, but an error was detected.

• Loose connection
• Defective wireless LAN board

857

USB I/F Error 1
The USB driver is unstable and generated an error. The USB I/F cannot be used.

• USB board or controller board defective

858

Data Encryption Error 1
These are errors of the HDD Data Encryption Option D377.

• Replace the controller board

859

Data Encryption Error 2
These are errors of the HDD Data Encryption Option D377.

860

HDD startup error at power on
HDD is connected but a driver error is detected. The driver does not respond with the status of the HDD within 30 s.

• HDD is not initialized
• Level data is corrupted
• HDD is defective

861

HDD Error 2: HDD Startup
The hard disks were detected at power on, but the disks were not detected within 30s after recovery from the energy conservation mode.

• Cable between the hard disks and controller board disconnected or loose
• Hard disk power connector loose
• One of the hard disks is defective
• Controller defective

862

Bad sector overflow
There more 100 bad sectors in image storage area of the HDD.

• HDD defective
• Format HDD with SP4911-2

863

HDD data read failure
The data written to the HDD cannot be read normally, due to bad sectors generated during operation

• HDD defective Note: If the bad sectors are generated at the image partition, the bad sector information is written to NVRAM, and the next time the HDD is accessed, these bad sectors will not be accessed for read/write operation.

864

HDD data CRC error
During HDD operation, the HDD cannot respond to a CRC error query. Data transfer did not execute normally while data was being written to the HDD.

• HDD defective

865

HDD access error
HDD responded to an error during operation for a condition other than those for SC863, 864.

• HDD defective.

866

SC card error 1: Confirmation
The machine detects an electronic license error in the application on the SD card in the controller slot immediately after the machine is turned on. The program on the SD card contains electronic confirmation license data. If the program does not contain this license data, or if the result of the check shows that the license data in the program on the SD card is incorrect, then the checked program cannot execute and this SC code is displayed.

• Program missing from the SD card
• Download the correct program for the machine to the SD card

867

SD card error 2: SD card removed
The SD card in the boot slot when the machine was turned on was removed while the machine was on.

• Insert the SD card, then turn the machine off and on.

868

SD card error 3: SC card access
An error occurred while an SD card was used.

• SD card not inserted correctly
• SD card defective
• Controller board defective Note: If you want to try to reformat the SC card, use SD Formatter Ver 1.1.

870

Address Book Data Error
Address book data stored on the hard disk was detected as abnormal when it was accessed from either the operation panel or the network. The address book data cannot be read from the HDD or SD card where it is stored, or the data read from the media is defective.

• Software defective, switch off/on, and change the controller firmware if the problem is not solved.
• HDD defective Recommended Recovery
• Execute SP5846 050 (UCS Settings – Initialize all Directory Info.) to initialize all address book data.
• Initialize the user information with SP5832 006 (HDD Formatting – User Information 1) and SP5832 007 (HDD Formatting – User Information 2)
• Replace the HDDs.
• Boot the machine from the SD card.

872

HDD mail RX data error
An HDD error was detected immediately after power on. The HDD may be defective or the machine was accidentally powered off while the HDD was being accessed.

• Reformat the HDD with SP5832-7 (Mail RX Data)
• Replace the HDD

873

HDD mail send data error
An error was detected on the HDD immediately after the machine was turned on, or power was turned of while the machine used the HDD.

• Do SP5832-007 (Format HDD – Mail TX Data) to initialize the HDD.
• Replace the HDD.

874

Delete All Error 1: HDD
A data error was detected for the HDD/NVRAM after the “Delete All” option was used. Note: The source of this error is the Data Overwrite Security Unit running from an SD card.

• Turn the main switch off/on and try the operation again.
• Install the Data Overwrite Security Unit again. For more, see section “MFP Options” in “Installation”.
• HDD defective.

875

Delete All Error 2: Data area
An error occurred while the machine deleted data from the HDD Note: The source of this error is the Data Overwrite Security Unit running from an SD card.

• Turn the main switch off/on and try the operation again

876

Log data abnormal
An error was detected in the handling of the log data at power on or during machine operation. This can be caused by switching the machine off while it is operating.

• Software error. Update the firmware
• NVRAM defective
• HDD defective

877

Data Overwrite Security SD card error
An error occurred, preventing successful execution of the Data Overwrite Security function, even though it has been set up and enabled.

• DOS card is not inserted completely into the SD card slot
• DOS card has been removed from the SD card slot.
• DOS card is damaged. Note:
• If the SD card has been removed (or was not installed correctly), switch the machine off, insert the SD card, then switch on the machine again.
• If the SD card has been damaged, procure a new SD card, replace the NVRAM, then do the DOS option installation.

878

TPM electronic authentication error
The system hash value registered in TPM and the value registered in USB flash memory are not same during system booting.

• The system module was updated through the prescribed update root, so the controller board became defective.
• USB flash memory did not work correctly.

880

Media Link Board Error
A request for access to the Media Link Board was not answered within the specified time.

• Media Link Board defective.

881

Authentication area error
Authentication application error is detected.

Error data in an authentication application reaches the management limit.

889

Software performance error
If the processing program shows abnormal performance and the program is abnormally ended, this SC is issued.

• Controller board defective
• Software defective

900

Electrical Total Counter Error
The total counter contains data that is not a number.

• NVRAM disturbed unexpectedly.
• NVRAM defective NVRAM data corrupted.

901

Mechanical total counter error
The mechanical counter is not connected.

• Mechanical total counter defective
• Mechanical total counter connector not connected

910

External Controller Error 1

911

External Controller Error 2

912

External Controller Error 3

913

External Controller Error 4

914

External Controller Error 5

915

External Controller Error 6
Egret board error

The external controller alerted the machine about an error.

919

External Controller Error 6
While EAC (External Application Converter), the conversion module, was operating normally, the receipt of a power line interrupt signal from the FLUTE serial driver was detected, of BREAK signal from the other station was detected.

• Power outage at the EFI controller.
• EFI controller was rebooted.
• Connection to EFI controller loose.

920

Printer Error 1
An internal application error was detected and operation cannot continue.

• Software defective, switch off/on, or change the controller firmware if the problem is not solved.
• Insufficient memory

921

Printer Error 2
When the printer application started, the font to use could not be found on the SD card.

• The font is not on the SD card

925

Net File Function Error

953

Scanner image setting error
The settings required for image processing using the scanner are not sent from the IPU.

• Software defective

954

Printer image setting error
The settings required for image processing using the printer controller are not sent from the IPU.

• Software defective

955

Memory setting error
The settings that are required for image processing using the memory are not sent from the IPU.

• Software defective

964

Printer ready error
The print ready signal is not generated for more than 17 seconds after the IPU received the print start signal.

• Software defective

965

Print Start Error
During print processing, another command to start printing was received.

984

Print image data transfer error
After a data transfer begins from the controller to the engine via the PCI bus, the transfer does not end within 15 s.

• Controller (SIMAC) board defective
• BICU defective
• BICU/controller disconnected

985

Scanned image data transmission error
After a data transfer begins from the engine to the controller via the PCI bus, the transfer does not end within 3 s.

• Controller (SIMAC) board defective
• BICU defective
• BICU/controller disconnected

986

Software error 1
The write parameter received by the write module at the beginning of the setting table is NULL.

• Controller (SIMAC) board defective
• BICU defective
• BICU/controller disconnected

990

Software Performance Error 1
An unexpected operation was encountered by the software.

• Defective software
• Defective controller
• Software error

991

Software continuity error
The software has attempted to perform an unexpected operation. However, unlike SC 990, the object of the error is continuity of the software.

• Software program error
• Internal parameter incorrect
• Insufficient working memory

992

Undefined Error (No SC Code)
An error not controlled by the system occurred (the error does not come under any other SC code).

• Software defective
• Turn the machine power off and on. The machine cannot be used until this error is corrected.
• Re-install firmware

994

Operation Panel Management Records Exceeded
An error occurred because the number of records exceeded the limit for images managed in the service layer of the firmware. This can occur if there are too many application screens open on the operation panel.

No action required because this SC does not interfere with operation of the machine.

995

CPM setting error

997

Application Selection Error
An application did not start after pressing the appropriate key on the operation panel.

• Software bug; change the firmware for the application that failed
• A RAM or DIMM option required by the application is not installed or not installed correctly.

998

Application start error
No applications start within 60 seconds after the power is turned on.

• Loose connection of RAM-DIMM, ROM-DIMM
• Defective controller
• Software problem

جهت اطلاعات کامل در مورد ارورکدهای ریکو آفیشیو کلیک کنید.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید