فروشگاه ماشین‌های اداری کپی ایران - کیو سرا میتا p7035cdn
(0) محصول
دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395 ساعت 17:31

کیو سرا میتا p7035cdn

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

0100    Backup memory read/write error    Defective main PWB      copyir.com
0110    Backup memory data error    Defective main PWB      copyir.com
0120    MAC address data error
For data in which the MAC address is invalid      copyir.com    Defective main PWB      copyir.com
0150    Engine PWB (EEPROM) error
Data read from EEPROM is judged abnormal      copyir.com    Improper installation EEPROM      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
0170    Billing counting error    Defective main PWB      copyir.com
0420    Paper feeder communication error
Communication error between engine PWB and optional paper feeder      copyir.com    Improper installation paper feeder      copyir.com Defective harness between PF main PWB (YC3, YC5) and paper feeder interface connector, or improper connector insertion      copyir.com Defective PF main PWB      copyir.com Defective harness between engine PWB (YC33) and paper feeder interface connector, or improper connector insertion      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
0600    Expanded memory (DIMM) installing error
The expansion memory modules (DIMM) are not correctly mounted      copyir.com    Improper installation expanded memory (DIMM)      copyir.com
0610    Expanded memory (DIMM) error
The expansion memory modules (DIMM) mounted on the main PWB does not operate correctly      copyir.com    Defective expanded memory (DIMM)      copyir.com Defective main PWB      copyir.com
0640    Hard disk error    Defective hard disk      copyir.com Defective main PWB      copyir.com
0930    I2C bus error    Defective RFID      copyir.com Defective drum PWB (EEPROM)      copyir.com Defective engine PWB (EEPROM)      copyir.com Defective main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
1010    Lift motor error
When the lift motor is driven, the lift motor over-current detection signal is detected continuously for 50 times (5 s) at 100 ms intervals      copyir.com After the lift motor is driven, the ON status of lift limit sensor cannot be detected for 8 seconds      copyir.com The cassette installed confirmation message is displayed on the printer operation panel, and even if the cassette is opened and closed, the cassette installed confirmation message is displayed 5 times successively      copyir.com    Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette      copyir.com Defective drive transmission system of the lift motor      copyir.com Defective lift motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
1020, 1030, 1040 , 1050    PF lift motor error (Option paper feeder)
When the PF lift motor is driven, the PF lift motor over-current detection signal is detected continuously for 50 times (5 s) at 100 ms intervals      copyir.com After the PF lift motor is driven, the ON status of PF lift limit sensor cannot be detected for 8 seconds      copyir.com The cassette installed confirmation message is displayed on the printer operation panel, and even if the cassette is opened and closed, the cassette installed confirmation message is displayed 5 times successively      copyir.com 1020: Paper feeder 1 1030: Paper feeder 2 1040: Paper feeder 3 1050: Paper feeder 4    Defective harness between PF lift motor and PF main PWB (YC7), or improper connector insertion      copyir.com Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette      copyir.com Defective drive transmission system of the PF lift motor      copyir.com Defective PF lift motor      copyir.com Defective PF lift limit sensor      copyir.com Defective PF cassette size switch      copyir.com Defective PF main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
1500, 1520, 1540, 1560    PF warm air heater (upper blower) high temperature error* (Option paper feeder) A temperature higher than 85°C/185°F is detected      copyir.com *: Multi purpose feeder only 1500: Paper feeder 1 1520: Paper feeder 2 1540: Paper feeder 3 1560: Paper feeder 4    The inlet of upper blower assembly is blocked by paper pieces or the like      copyir.com Defective harness between PF warm air fan motor 2 and PF main PWB (YC11), or improper connector insertion      copyir.com Shorted PF thermistor 2      copyir.com Defective PF warm air fan motor 2      copyir.com Defective PF main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
1510, 1530, 1550 , 1570    PF warm air heater (side blower) high temperature error* (Option paper feeder) A temperature higher than 85°C/185°F is detected      copyir.com *: Multi purpose feeder only 1510: Paper feeder 1 1530: Paper feeder 2 1550: Paper feeder 3 1570: Paper feeder 4    The inlet of side blower assembly is blocked by paper pieces or the like      copyir.com Defective harness between PF warm air fan motor 1 and PF main PWB (YC11), or improper connector insertion      copyir.com Shorted PF thermistor 1      copyir.com Defective PF warm air fan motor 1      copyir.com Defective PF main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
1600, 1620, 1640, 1660    PF warm air heater (upper blower) low temperature error* (Option paper feeder) An external temperature higher than +5°C/+41°F is not detected when one minute elapses after PF warm air heater 2 is turned on      copyir.com *: Multi purpose feeder only 1600: Paper feeder 1 1620: Paper feeder 2 1640: Paper feeder 3 1660: Paper feeder 4    Defective harness between PF warm air heater 2 and PF warm air heater driver PWB (YC2), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between PF warm air heater driver PWB (YC3) and PF main PWB (YC13), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between PF thermistor 2 and PF main PWB (YC12), or improper connector insertion      copyir.com PF thermistor 2 installed incorrectly      copyir.com Defective PF thermistor 2      copyir.com PF thermal cutout 2 triggered      copyir.com Broken PF warm air heater 2      copyir.com Defective PF warm air heater driver PWB      copyir.com Defective PF main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
1610, 1630, 1650, 1670    PF warm air heater (side blower) error* (Option paper feeder) An external temperature higher than +5°C/+41°F is not detected when one minute elapses after PF warm air heater 2 is turned on      copyir.com *: Multi purpose feeder only 1610: Paper feeder 1 1630: Paper feeder 2 1650: Paper feeder 3 1670: Paper feeder 4    Defective harness between PF warm air heater 1 and PF warm air heater driver PWB (YC1), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between PF warm air heater driver PWB (YC3) and PF main PWB (YC13), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between PF thermistor 2 and PF main PWB (YC12), or improper connector insertion      copyir.com PF thermistor 1 installed incorrectly      copyir.com Defective PF thermistor 1      copyir.com PF thermostat 1 triggered      copyir.com Broken PF warm air heater 1      copyir.com Defective PF warm air heater driver PWB      copyir.com Defective PF main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
2102    Developing motor MCY error
The ready signal cannot be detected within 5 seconds after the developing motor MCY turns on      copyir.com    Defective harness between developing motor MCY and engine PWB (YC27), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the developing motor MCY      copyir.com Defective developing motor MCY      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
2201    Drum motor K error The ready signal cannot be detected within 5 seconds after the drum motor K turns on      copyir.com    Defective harness between drum motor K and engine PWB (YC608), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the drum motor K      copyir.com Defective drum motor K      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
2202    Drum motor C error
The ready signal cannot be detected within 5 seconds after the drum motor C turns on      copyir.com    Defective harness between drum motor C and engine PWB (YC608), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the drum motor C      copyir.com Defective drum motor C      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
2203    Drum motor M error
The ready signal cannot be detected within 5 seconds after the drum motor M turns on      copyir.com    Defective harness between drum motor M and engine PWB (YC608), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the drum motor M      copyir.com Defective drum motor M      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
2204    Drum motor Y error
The ready signal cannot be detected within 5 seconds after the drum motor Y turns on      copyir.com    Defective harness between drum motor Y and engine PWB (YC608), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the drum motor Y      copyir.com Defective drum motor Y      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
2300    Fuser motor error The ready signal cannot be detected within 5 seconds after the fuser motor turns on      copyir.com    Defective harness between fuser motor and engine PWB (YC605), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the fuser motor      copyir.com Defective fuser motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
2330    Fuser pressure change motor (overcurrent) error
When the fuser pressure change motor is driven, the fuser pressure change motor over-current detection signal is detected continuously for 8 times (800 ms) at 100 ms intervals      copyir.com    Defective harness between fuser pressure change motor and engine PWB (YC615), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the fuser pressure change motor      copyir.com Defective fuser pressure change motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
2340    Fuser pressure change motor (timeout) error
After the fuser pressure change motor is driven, the ON status of the fuser pressure change sensor cannot be detected for 6 seconds      copyir.com    Defective harness between fuser pressure change motor and paper exit PWB (YC8), or improper connector insertion      copyir.com Defective fuser pressure change sensor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com Defective paper exit PWB      copyir.com
2500    Paper feed motor error The main motor ready input is not given for 5 seconds during the main motor is ON      copyir.com    Defective harness between paper feed motor and engine PWB (YC3), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the paper feed motor      copyir.com Defective paper feed motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
2610, 2620, 2630, 2640    PF paper feed motor error (Option paper feeder)
The PF paper feed motor of paper feeder 1 ready input is not given for 2 seconds during the PF paper feed motor is ON      copyir.com 2610: Paper feeder 1 2620: Paper feeder 2 2630: Paper feeder 3 2640: Paper feeder 4    Defective harness between PF paper feed motor and PF main PWB (YC6), or improper connector insertion      copyir.com Defective PF paper feed motor drive transmission system      copyir.com Defective PF main motor      copyir.com Defective PF main PWB      copyir.com Defective printer’s engine PWB      copyir.com
2830    Developing motor K error
The developing motor K ready input is not given for 5 seconds during the developing motor K is ON      copyir.com    Defective harness between developing motor K and engine PWB (YC26), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the developing motor K      copyir.com Improper installation intermediate transfer unit      copyir.com Defective developing motor K      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
4000    Polygon motor error
The polygon motor ready input is not given for 10 seconds during the polygon motor is ON      copyir.com    Defective harness between polygon motor and engine PWB (YC604), or improper connector insertion      copyir.com Defective laser scanner unit      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
4201    Laser output error (Black)
The pin photo signal (PDN) is not output from PD PWB Y for one second while laser is emitted    Defective engine PWB      copyir.com
4202    Laser output error (Cyan)
The pin photo signal (PDN) is not output from PD PWB M for one second while laser is emitted      copyir.com    Defective engine PWB      copyir.com
4203    Laser output error (Magenta)
The pin photo signal (PDN) is not output from PD PWB M for one second while laser is emitted      copyir.com    Defective harness between APC PWB M and engine PWB (YC607), or improper connector insertion      copyir.com Defective APC PWB M      copyir.com Defective PD PWB M      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
4204    Laser output error (Yellow)
The pin photo signal (PDN) is not output from PD PWB Y for one second while laser is emitted      copyir.com    Defective harness between APC PWB Y and engine PWB (YC607), or improper connector insertion      copyir.com Defective APC PWB Y      copyir.com Defective PD PWB Y      copyir.com Defective engine PWB
4600    LSU cleaning motor error
When the LSU cleaning motor is driven, the LSU cleaning motor over-current detection signal is detected continuously for 50 times (5 s) at 100 ms intervals      copyir.com    Defective harness between LSU cleaning motor and engine PWB (YC37), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the LSU cleaning motor      copyir.com Defective LSU cleaning motor      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
4700    VIDEO ASIC device error    Faulty connection of the connector between the main PWB and engine PWB      copyir.com Defective main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
5301    Broken eraser lamp K wire
When the eraser lamp K is driven, the eraser lamp K over-current detection signal is detected continuously for 10 times (1 s) at 100 ms intervals      copyir.com    Defective harness between drum unit K and drum relay PWB (YC3), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC1) and engine PWB (YC34), or improper connector insertion      copyir.com Defective eraser lamp K      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
5302    Broken eraser lamp C wire
When the eraser lamp C is driven, the eraser lamp C over-current detection signal is detected continuously for 10 times (1 s) at 100 ms intervals      copyir.com    Defective harness between drum unit C and drum relay PWB (YC7), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC1) and engine PWB (YC34), or improper connector insertion      copyir.com Defective eraser lamp C      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
5303    Broken eraser lamp M wire
When the eraser lamp M is driven, the eraser lamp M over-current detection signal is detected continuously for 10 times (1 s) at 100 ms intervals      copyir.com    Defective harness between drum unit M and drum relay PWB (YC9), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC1) and engine PWB (YC34), or improper connector insertion      copyir.com Defective eraser lamp M      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
5304    Broken eraser lamp Y wire
When the eraser lamp Y is driven, the eraser lamp Y over-current detection signal is detected continuously for 10 times (1 s) at 100 ms intervals      copyir.com    Defective harness between drum unit Y and drum relay PWB (YC5), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC1) and engine PWB (YC34), or improper connector insertion      copyir.com Defective eraser lamp Y      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6000    Broken fuser heater lamp 1 wire
The detected fuser thermistor 1 temperature does not rise 1°C/1      copyir.com8°F after the fuser heater lamp 1 has been turned on continuously for 10 seconds in warming up      copyir.com The fuser temperature does not reach 100°C/212°F after the fuser heater lamp 1 has been turned on continuously for 40 seconds in warming up      copyir.com The detected temperature of fuser thermistor 2 does not reach the specified temperature (ready indication temperature) after fuser heater lamp 1 has been turned on continuously for 90 seconds in warming up      copyir.com The detected temperature of fuser thermistor 2 does not rise 1°C/1      copyir.com8°F after fuser heater lamp 1 has been turned on continuously for 10 seconds during printing      copyir.com The detected temperature of fuser thermistor 2 is 120°C/248°F or less continuously for 3 seconds during printing      copyir.com The detected temperature of fuser thermistor 2 is 100°C/180°F lower than the detected temperature of fuser thermistor 1 continuously for 3 seconds      copyir.com    Defective harness between fuser thermistor 2 and paper exit PWB (YC5), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between paper exit PWB (YC1) and engine PWB (YC602), or improper connector insertion      copyir.com Fuser thermistor 2 installed incorrectly      copyir.com Fuser thermal cutout triggered      copyir.com Fuser heater lamp 1 installed incorrectly      copyir.com Broken fuser heater lamp 1 wire      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6020    Abnormally high temperature fuser heater lamp 1
The fuser thermistor 2 detects a temperature higher than 240°C/464°F      copyir.com By the activation of the high temperature error detection circuit (230°C/446°F or more) of fuser thermistor 1, the illumination of fuser heater lamp 1 was forcibly turned off and 10 seconds has elapsed      copyir.com    Shorted fuser thermistor 2      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6030    Broken fuser thermistor 1 wire
The detected temperature of fuser thermistor 1 is 60 °C/140°F or more and input from fuser thermistor 2 is 3 or less (A/D value) continuously for 1 second (5      copyir.com5 ms ? 182 times)      copyir.com    Defective harness between fuser thermistor 2 and paper exit PWB (YC5), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between paper exit PWB (YC1) and engine PWB (YC602), or improper connector insertion      copyir.com Broken fuser thermistor 2 wire      copyir.com Fuser thermistor 2 installed incorrectly      copyir.com Fuser thermal cutout triggered      copyir.com Fuser heater lamp 1 installed incorrectly      copyir.com Broken fuser heater lamp 1 wire      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6100    Broken fuser heater lamp 2 wire
The detected fuser thermistor 2 temperature does not rise 1°C/1      copyir.com8°F after the fuser heater lamp 2 has been turned on continuously for 5 seconds in warming up      copyir.com The detected temperature of fuser thermistor 1 does not reach 80°C/176°F after fuser heater lamp 2 has been turned on continuously for 40 seconds in warming up      copyir.com The detected temperature of fuser thermistor 1 does not rise 1°C/1      copyir.com8°F after fuser heater lamp 2 has been turned on continuously for 5 seconds during printing      copyir.com The detected temperature of fuser thermistor 1 is 100°C/180°F lower than the detected temperature of fuser thermistor 2 continuously for 3 seconds      copyir.com    Defective harness between fuser thermistor 1 and paper exit PWB (YC4), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between paper exit PWB (YC1) and engine PWB (YC602), or improper connector insertion      copyir.com Fuser thermistor 1 installed incorrectly      copyir.com Fuser thermal cutout triggered      copyir.com Fuser heater lamp 2 installed incorrectly      copyir.com Broken fuser heater lamp 2 wire      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6120    Abnormally high temperature fuser heater lamp 2
The fuser thermistor 1 detects a temperature higher than 240°C/464°F      copyir.com By the activation of the high temperature error detection circuit (230°C/446°F or more) of fuser thermistor 2, the illumination of fuser heater lamp 2 was forcibly turned off and 10 seconds has elapsed      copyir.com    Shorted fuser thermistor 1      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6130    Broken fuser thermistor 2 wire
Input from fuser thermistor 1 is 3 or less (A/D value) continuously for 1 second (5      copyir.com5 ms x 182 times)      copyir.com    Defective harness between fuser thermistor 1 and paper exit PWB (YC5), or improper connector insertion      copyir.com Defective harness between paper exit PWB (YC1) and engine PWB (YC602), or improper connector insertion      copyir.com Broken fuser thermistor 1 wire      copyir.com Fuser thermistor 1 installed incorrectly      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
6400    Zero cross signal error
The zero cross signal (ZCROSS) does not reach the engine PWB for specified time      copyir.com    Defective harness between power source PWB (YC103) and engine PWB (YC19), or improper connector insertion      copyir.com Defective power source PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7001    Toner motor K error
When the toner motor K is driven, the toner motor K over-current detection signal is detected continuously for 50 times (5 s) at 100 ms intervals      copyir.com    Defective harness between toner motor K and engine PWB (YC22), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the toner motor K      copyir.com Defective toner motor K      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7002    Toner motor C error
When the toner motor C is driven, the toner motor C over-current detection signal is detected continuously for 50 times (5 s) at 100 ms intervals      copyir.com    Defective harness between toner motor C and engine PWB (YC24), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the toner motor C      copyir.com Defective toner motor C      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7003    Toner motor M error
When the toner motor M is driven, the toner motor M over-current detection signal is detected continuously for 50 times (5 s) at 100 ms intervals      copyir.com    Defective harness between toner motor M and engine PWB (YC25), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the toner motor M      copyir.com Defective toner motor M      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7004    Toner motor Y error
When the toner motor Y is driven, the toner motor Y over-current detection signal is detected continuously for 50 times (5 s) at 100 ms intervals      copyir.com    Defective harness between toner motor Y and engine PWB (YC23), or improper connector insertion      copyir.com Defective drive transmission system of the toner motor Y      copyir.com Defective toner motor Y      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7401    Developing unit K non-installing error
The EEPROM of the developing PWB K does not communicate normally      copyir.com Incompatible developing unit K is installed      copyir.com    Faulty connection of the connector between the developing PWB K and drum relay PWB      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC2) and engine PWB (YC619), or improper connector insertion      copyir.com Installation of incompatible developing unit K      copyir.com Defective toner sensor K      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7402    Developing unit C non-installing error
The EEPROM of the developing PWB C does not communicate normally      copyir.com Incompatible developing unit C is installed      copyir.com    Faulty connection of the connector between the developing PWB C and drum relay PWB      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC2) and engine PWB (YC619), or improper connector insertion      copyir.com Installation of incompatible developing unit C      copyir.com Defective toner sensor C      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7403    Developing unit M non-installing error
The EEPROM of the developing PWB M does not communicate normally      copyir.com Incompatible developing unit M is installed      copyir.com    Faulty connection of the connector between the developing PWB M and drum relay PWB      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC2) and engine PWB (YC619), or improper connector insertion      copyir.com Installation of incompatible developing unit M      copyir.com Defective toner sensor M      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7404    Developing unit Y non-installing error
The EEPROM of the developing PWB Y does not communicate normally      copyir.com Incompatible developing unit Y is installed      copyir.com    Faulty connection of the connector between the developing PWB Y and drum relay PWB      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC2) and engine PWB (YC619), or improper connector insertion      copyir.com Installation of incompatible developing unit Y      copyir.com Defective toner sensor Y      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7411    Drum unit K non-installing error
The EEPROM of drum PWB K does not communicate normally      copyir.com Incompatible drum unit K is installed      copyir.com    Faulty connection of the connector between the drum PWB K and drum relay PWB      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC1) and engine PWB (YC34), or improper connector insertion      copyir.com Installation of incompatible drum unit K      copyir.com Defective drum PWB K      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7412    Drum unit C non-installing error
The EEPROM of drum PWB C does not communicate normally      copyir.com Incompatible drum unit C is installed      copyir.com    Faulty connection of the connector between the drum PWB C and drum relay PWB      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC1) and engine PWB (YC34), or improper connector insertion      copyir.com Installation of incompatible drum unit C      copyir.com Defective drum PWB C      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7413    Drum unit M non-installing error
The EEPROM of drum PWB M does not communicate normally      copyir.com Incompatible drum unit M is installed      copyir.com    Faulty connection of the connector between the drum PWB M and drum relay PWB      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC1) and engine PWB (YC34), or improper connector insertion      copyir.com Installation of incompatible drum unit M      copyir.com Defective drum PWB M      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
7414    Drum unit Y non-installing error
The EEPROM of drum PWB Y does not communicate normally      copyir.com Incompatible drum unit Y is installed      copyir.com    Faulty connection of the connector between the drum PWB Y and drum relay PWB      copyir.com Defective harness between drum relay PWB (YC1) and engine PWB (YC34), or improper connector insertion      copyir.com Installation of incompatible drum unit Y      copyir.com Defective drum PWB Y      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
9530    Backup data error
The serial number of the machine written on the EEPROM of the engine PWB differs with that is written on both the flash memory of the engine PWB and the EEPROM of the drum PWB as a backup      copyir.com    Replacing both the engine PWB and the drum unit at the same time      copyir.com
F000    Main PWB - Operation panel PWB communication error    Defective main PWB      copyir.com Defective operation panel PWB      copyir.com
F010    Main PWB checksum error    Defective main PWB      copyir.com
F020    Main memory or expanded memory checksum error    Defective main memory (RAM) on the main PWB      copyir.com Defective expansion memory module      copyir.com
F030    Main PWB general failure    Defective main PWB      copyir.com
F040    Main PWB - Engine PWB communication error    Faulty connection of the connector between the main PWB and engine PWB      copyir.com Defective main PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
F050    Engine PWB ROM checksum error    Some error may have occurred when downloading the firmware of the engine PWB      copyir.com Defective engine PWB      copyir.com
F186    Main PWB video data control error    Defective main PWB      copyir.com

خواندن 1120 دفعه

موارد مرتبط

محتوای بیشتر در این بخش: « کیو سرا میتا p6026cdn کیو سرا میتا p7035cdn »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

اطلاعات تماس

 آدرس: آذربایجان شرقی، مراغه، خیایان امام، روبروی داروخانه جاوید، ساختمان کپی ایران
شماره تماس: 04137252392   |    04137254200
شماره تماس: 04137253033   |   04137253034
شماره همراه: 09148659399
شماره فکس: 04136586892
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید.این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید|این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدساعات کاری: از 8 الی 22 شب

Google Analytics Alternative