توشیبا استودیو Toshiba e-Studio 18

ایرادات دستگاههای توشیبا براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

C01    Main motor abnormality: The main motor is not rotating normally  copyir.com
C26    Peak detection error: Lighting of the exposure lamp (white reference) is not detected when power is turned ON  copyir.com
C41    Thermistor or heater abnormality at power-ON: Abnormality of service call the thermistor is detected when power is turned ON or the temperature of the fuser roller does not rise in a specified period of time after power is turned ON  copyir.com
C43    Thermistor abnormality during warming up or in ready status after abnormality judgment
C44    Heater abnormality after abnormality judgment: The temperature of the fuser roller has exceeded the range of control (in this case, the main switch turns OFF automatically) or does not even reach the range  copyir.com
C45    Thermistor abnormality during printing: Abnormality of the thermistor is detected during printing  copyir.com
C97    High-voltage transformer abnormality: Leakage of the main charger is detected  copyir.com
C9A    Flash ROM writing error
CA1    Polygonal motor abnormality: The polygonal motor is not rotating normally  copyir.com
CA2    H-Sync detection error: H-Sync detection PC board cannot detect laser beams  copyir.com
CE5    Temperature/humidity sensor abnormality
CE9    Drum thermistor abnormality
F07    Engine connection abnormality
F09    EEPROM error
C01    Main motor abnormality: The main motor is not rotating normally  copyir.com
C26    Peak detection error: Lighting of the exposure lamp (white reference) is not detected when power is turned ON  copyir.com
C41    Thermistor or heater abnormality at power-ON: Abnormality of service call the thermistor is detected when power is turned ON or the temperature of the fuser roller does not rise in a specified period of time after power is turned ON  copyir.com
C43    Thermistor abnormality during warming up or in ready status after abnormality judgment
C44    Heater abnormality after abnormality judgment: The temperature of the fuser roller has exceeded the range of control (in this case, the main switch turns OFF automatically) or does not even reach the range  copyir.com
C45    Thermistor abnormality during printing: Abnormality of the thermistor is detected during printing  copyir.com
C97    High-voltage transformer abnormality: Leakage of the main charger is detected  copyir.com
C9A    Flash ROM writing error
CA1    Polygonal motor abnormality: The polygonal motor is not rotating normally  copyir.com
CA2    H-Sync detection error: H-Sync detection PC board cannot detect laser beams  copyir.com
CE5    Temperature/humidity sensor abnormality
CE9    Drum thermistor abnormality
F07    Engine connection abnormality
F09    EEPROM error

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید