ریکو آفشیو Ricoh Aficio SPC221SF

ایرادات دستگاههای ریکو براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

195    Serial Number Mismatch
• Serial number stored in the memory does not have the correct code ( copyir ( copyir.com com     • NVRAM defective • EGB replaced without original NVRAM
202    Polygon motor error 1: ON timeout
The polygon mirror motor does not reach the targeted operating speed within the specified time after turning on or changing speed    • Defective or disconnected harness to polygon motor driver board • Defective polygon motor driver board • Defective polygon motor ( copyir ( copyir.com com
203    Polygon motor error 2: OFF timeout
The polygon mirror motor does leave the READY status within 3 seconds after the polygon motor switches off ( copyir ( copyir.com com     • Disconnected or defective harness to polygon motor driver board • Defective polygon motor driver board • Defective polygon motor ( copyir ( copyir.com com
204    Polygon motor error 3: XSCRDY signal error
The SCRDY_N signal goes HIGH (inactive) while the laser diode is firing ( copyir ( copyir.com com     • Disconnected or defective harness to polygon motor driver board • Defective polygon motor • Defective polygon motor driver board ( copyir ( copyir.com com
220    Laser Synchronizing Detection Error: [K]/[Y]
The laser synchronizing detection signal for LDB [K]/[Y] is not output after the LDB unit has turned on while the polygon motor is rotating normally ( copyir ( copyir.com com     • Disconnected cable from the laser synchronizing detection unit or defective connection • Defective laser synchronizing detector • Defective LDB • Defective EGB
224    Laser Synchronizing Detection Error: [M]/[C]
The laser synchronizing detection signal for LDB [M]/[C] is not output after the LDB unit has turned on while the polygon motor is rotating normally ( copyir ( copyir.com com     • Disconnected cable from the laser synchronizing detection unit or defective connection • Defective laser synchronizing detector • Defective LDB • Defective EGB
240    LD error
The IPU (EGB) detects a problem at the LD unit ( copyir ( copyir.com com     • Worn-out LD • Disconnected or broken harness of the LD ( copyir ( copyir.com com
300    High voltage power output error
The measured voltage is not correct when the EGB measures each charge output (charge, development, image transfer belt unit, and transfer unit) ( copyir ( copyir.com com     • Disconnected or defective high voltage harness • Defective high voltage power supply • Defective EGB
396    Black drum motor error
The LOCK signal error is detected when the EGB monitors the black drum motor state ( copyir ( copyir.com com  (This monitoring is done immediately after power-on, when the motor starts rotating, and immediately after the motor stops ( copyir ( copyir.com com )    • Disconnected or defective motor harness ( copyir ( copyir.com com  • Motor slips due to excessive load
397    Color drum motor error
The LOCK signal error is detected when the EGB monitors the color drum motor state ( copyir ( copyir.com com  (This monitoring is done immediately after power-on, when the motor starts rotating, and immediately after the motor stops ( copyir ( copyir.com com )    • Disconnected or defective motor harness ( copyir ( copyir.com com  • Motor slips due to excessive load
400    Process Control Error
This SC is issued if the process control adjustment fails 5 times consecutively after AIO replacement ( copyir ( copyir.com com     • Defective contact at the terminal between the machine and AIO ( copyir ( copyir.com com  • Dirty TM sensor
445    ITB (Image Transfer Belt) Unit Error
Home Position Error The ITB contact sensor does not detect the home position of the ITB for 5 seconds after the ITB unit initialization has been done ( copyir ( copyir.com com  ITB (Image Transfer Belt) Unit: Contact Position Error The ITB contact sensor does not detect the contact position of the ITB for 5 seconds after the ITB unit has moved to the contact position ( copyir ( copyir.com com  ITB (Image Transfer Belt) Unit: No-contact Position Error The ITB contact sensor does not detect the home position of the ITB for 5 seconds after the ITB unit has moved to no-contact position ( copyir ( copyir.com com     • Defective ITB contact motor • Defective ITB contact sensor • Defective ITB unit
480    Agitator Motor Error
The agitator motor error is detected twice for 10 msec during the initialization at power-on or after the cover is closed ( copyir ( copyir.com com     • Disconnected or defective harness ( copyir ( copyir.com com  • Defective agitator motor
490    ITB (Image Transfer Belt) Unit Set Error
The TM sensor does not detect the reflection from the ITB ( copyir ( copyir.com com     • No ITB unit in the machine • Dirty TM sensor
500    Main Motor Error
The LOCK signal error is detected when the EGB monitors the main motor state ( copyir ( copyir.com com  (This monitoring is done immediately after power-on, when the motor starts rotating, and immediately after the motor stops ( copyir ( copyir.com com )    • Disconnected or defective motor harness ( copyir ( copyir.com com  • Motor slips due to excessive load
530    LSU Fan Motor Error
A LOCK signal is not detected for more than ten seconds while the motor START signal is on and if this error occurs twice consecutively, this SC is issued ( copyir ( copyir.com com     • Disconnected or defective motor harness ( copyir ( copyir.com com  • Defective LSU fan motor
531    Fusing Fan Motor Error
A LOCK signal is not detected for more than ten seconds while the motor START signal is on and if this error occurs twice consecutively, this SC is issued ( copyir ( copyir.com com     • Disconnected or defective motor harness ( copyir ( copyir.com com  • Defective LSU fan motor
541    Thermistor Error
The thermistor output is less than 0°C for 7 seconds ( copyir ( copyir.com com     • Disconnected thermistor • Defective harness connection
542    Print Ready Temperature Error
• The heating roller temperature increase during a set time is not correct ( copyir ( copyir.com com  • The fusing temperature does not reach the print ready temperature within a set time after the fusing lamp has turned on ( copyir ( copyir.com com     • Defective thermistor • Incorrect power supply input at the main power socket • Defective fusing lamp
543    High Temperature Detection Error
This SC is issued if one of following conditions occurs: • The thermistor (center) detects 255°C or thermistor (end) detects 245°C ( copyir ( copyir.com com  • The thermistor (center) detects a 3°C increment or more for five seconds at 220°C or more or the thermistor (end) detects a 4°C increment or more for five seconds at 210°C or more ( copyir ( copyir.com com     • Defective I/O control (EGB) • Defective EGB
545    Heating Lamp Full-Power Error
The fusing lamp is fully-powered for a certain time while the fusing unit stays in the stand-by mode and is not rotating ( copyir ( copyir.com com     • Deformed thermistor • Thermistor not in the correct position • Defective fusing lamp
547    Zero Cross Error
The zero cross signal is not detected for three seconds even though the fusing lamp relay is on after turning on the main power or closing the front door ( copyir ( copyir.com com     • Defective fusing lamp relay
548    Low Temperature Error
The center thermistor detects 100°C or less for 4 seconds ( copyir ( copyir.com com     • Defective fusing lamp • Defective thermistor
557    Zero Cross Frequency Error
The detection error occurs ten times consecutively in ten zero cross signal detections ( copyir ( copyir.com com  This error is defined when the detected zero cross signal is 17 or less/27 or more for 0 ( copyir ( copyir.com com 2 seconds ( copyir ( copyir.com com     • Defective fusing lamp relay • Unstable input power source
559    Consecutive Fusing Jam
The paper jam counter for the fusing unit reaches 3 ( copyir ( copyir.com com  The paper jam counter is cleared if the paper is fed correctly ( copyir ( copyir.com com  This SC is activated only when this function is enabled with “Fuser SC Detect” in the SP Mode 2 tab (printer model) or “Engine Maintenance” (MF model) (default “OFF”) ( copyir ( copyir.com com     • Defective fusing unit • Defective fusing control
669    EEPROM Error
An unexpected value exists in the initialization flag of the EEPROM    • EEPROM not initialized • Defective EEPROM
690    GAVD Communication Error
The ID of the GAVD is not identified during initialization ( copyir ( copyir.com com  The chip ID of the GAVD cannot be detected by the machine at power-on ( copyir ( copyir.com com     • Defective EGB
819    Service Cycle Power
• Incorrect combination of EGB and controller board ( copyir ( copyir.com com  • An unexpected error occurs in the EEPROM on the controller board ( copyir ( copyir.com com     • Controller board defective
823    USB/ Network Device Error
An interface error in the USB connection or NIB connection occurs ( copyir ( copyir.com com     • Controller board detective
824    EEPROM Error
An EEPROM check error at power-on occurs ( copyir ( copyir.com com     • Controller board detective
827    On-Board Memory Check Error
An on-board memory check error at power-on occurs ( copyir ( copyir.com com     • Controller board detective
828    ROM Checksum Error
A ROM checksum error at power-on occurs ( copyir ( copyir.com com   

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید