ریکوRicoh FT5540

ایرادات ریکو براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

11    Exposure lamp
12    Exposure lamp stays on
21    Scan not home
22    Scan not home
23    No signal from regulator switch
24    Scan not home
24    Scan not home
25    Scan
28    Lens not home
29    Lens won’t leave home
2A    Mirror sensor stays actuated
2B    Mirror sensor stays actuated
2C    Scanner moving too fast
2D    Scanner moving too slowly or not moving
31    Drum thermistor
32    Toner sensor
41    Third cassette lift motor sensor
52    Fuser thermofuse
53    Fuser thermistor
54    Low temperature at warm up
55    High temperature at warm up
56    Low temperature after warm up
61    Pulse generator
81    Duplex jogger copyir ( copyir.com com
82    Duplex jogger
91    Counter
93    Main board
E302    Charge roller problem or HVT problem
E346    Bias loss
E351    Image density sensor problem
E352    TD sensor error
E353    Vsp problem ( copyir.com  Dirty or bad image density sensor
E354    Vsg problem ( copyir.com  Same as E353
E355    Toner density sensor problem
E356    Same as 355
E405    Transfer belt or charge roller drive
E440    Main drive
E442    Drum charge thermistor
E501    Upper lift motor
E502    Lower lift motor
E503    1st tray motor
E504    2nd tray motor
E505    3rd tray motor
E506    Tray main motor drive problem
E507    LCTl lift motor
E522    Jogger sensor
E523    Jogger sensor
E524    Jogger sensor
E525    Jogger sensor
E541    Fuser thermistor
E542    Fuser temperature too low
E543    Fuser temperature too high
E544    Fuser temperature too high
E547    Fuser lamp won’t shut off
E548    Fuser temperature too high or too low
E620    Communication problem between main board and ARDF
E621    Communication problem between main board and sorter
E623    Communication problem between main board and paper trays
E720    Sorter stapler timing roller sensor
E721    Sorter stapler bin lift sensor
E722    Sorter stapler jogger sensor
E723    Sorter stapler grip sensor
E724    Sorter stapler error
E900    Copy counter
E901    Copy counter
U2    Key counter
U6    Fuser unit not installed properly
U7    Duplex unit

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید