ریکوRicoh ML320D

ایرادات ریکو براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

101    Exposure Lamp Error
The standard white level was not detected properly when scanning the white plate ( copyir.com     • Exposure lamp defective
• Exposure lamp stabilizer defective
• Exposure lamp connector defective
• Dirty scanner mirror or scanner mirror out of position
• SBU board defective
• SBU connector defective
• Lens block out of position
• Incorrect position or width of white plate scanning (SP4015)
120    Scanner home position error 1
The scanner home position sensor does not detect the off condition during initialization or copying ( copyir.com     • Scanner home position sensor defective
• Scanner drive motor defective
• Scanner home position sensor connector defective
• Scanner drive motor connector defective
• BICU board defective
121    Scanner home position error 2
The scanner home position sensor does not detect the on condition during initialization or copying ( copyir.com     • Scanner home position sensor defective
• Scanner drive motor defective
• Scanner home position sensor connector defective
• Scanner drive motor connector defective
• BICU board defective
143    SBU white/black level correction error
The automatic SBU adjustment has failed to correct the black level ( copyir.com  The automatic SBU adjustment has failed to correct the white level twenty times consecutively ( copyir.com     • Exposure lamp defective
• Dirty white plate
• Incorrect position or width of white plate scanning (SP4015)
• BICU board defective
• SBU board defective
144    Communication Error between BICU and SBU
The BICU board cannot detect the SBU connect signal ( copyir.com     • The flat cable between the BICU board and the SBU has a poor connection
• The flat cable between the BICU board and the SBU is damaged
• BICU board defective
• SBU defective
145    Automatic SBU adjustment error
During the automatic SBU adjustment, the machine detects that the white level read from the white plate or paper is out of range ( copyir.com  (SP4015)    • Exposure lamp defective
• Dirty white plate
• Incorrect position or width of white plate scanning (SP4015)
• BICU board defective
• SBU board defective
302    Charge roller current leak
A current leak signal for the charge roller is detected ( copyir.com     • Charge roller damaged
• High voltage supply board defective
• Poor connection of the PCU
320    Polygonal mirror motor error
The polygon mirror motor does not reach operating speed within 10 seconds after the motor ON signal is sent, or does not turn on within one of the 200 ms check intervals during operation ( copyir.com     • Polygon mirror motor defective
• Poor connection between the polygonal mirror motor driver and the BICU board
• Damaged cable between BICU and polygonal mirror motor driver
• BICU board defective
321    No laser writing signal (F-GATE) error
The laser-writing signal (F-GATE) fails to turn Low after the laser crosses 5 mm on the drum surface from the laser writing start position ( copyir.com     • BICU board defective
• Controller defective
322    Laser synchronization error
The main scan synchronization detector board cannot detect the laser synchronization signal for more than 5 consecutive 100 ms intervals ( copyir.com     • Poor connection between the LD unit and the BICU board
• Damaged cable between BICU and LD unit
• LD unit out of position
• LD unit defective
• BICU board defective
390    TD sensor error
The TD sensor outputs less than 0 ( copyir.com 2 V or more than 4 ( copyir.com 0 V 10 times consecutively during copying ( copyir.com     • TD sensor abnormal
• Poor connection of the PCU
391    Development bias leak
A development bias leak signal is detected ( copyir.com     • Poor connection of the PCU
• High voltage supply board defective
392    Developer initialization error
The ID sensor does not detect a correct pattern during developer initialization ( copyir.com     • Seal in the PCU not removed
• Defective ID sensor
• Defective TD sensor
• Defective drum operation
• Defective development roller operation
• Loose connection of the PCU
• Insufficient voltage for the charge roller
401    Transfer roller leak error 1 (positive electrode)
A current leak signal for the transfer roller is detected ( copyir.com  A current feedback signal for the transfer roller is not detected ( copyir.com     • High voltage supply board defective
• Poor connection of the PCU
• Transfer/separation unit set incorrectly
• Transfer roller damaged
402    Transfer roller leak error 2 (negative electrode)
A current leak signal for the transfer roller is detected ( copyir.com  A current feedback signal for the transfer roller is not detected ( copyir.com     • High voltage supply board defective
• Poor connection of the PCU
• Transfer/separation unit set incorrectly
• Transfer roller damaged
500    Main motor lock
A main motor lock signal is not detected for more than 7 consecutive checks (700 ms) after the main motor starts to rotate, or the lock signal is not detected for more than 7 consecutive checks during rotation after the last signal ( copyir.com     • Too much load on the drive mechanism
• Main motor defective
502    Tray 2 lift motor malfunction (Optional paper tray unit)
The paper lift sensor fails to activate twice continuously after the tray lift motor has been on for
18 seconds ( copyir.com     • Paper lift sensor defective
• Tray lift motor defective
• Too much load on the drive mechanism
• Poor tray lift motor connection
503    Tray 3 lift motor malfunction (optional paper tray unit)
The paper lift sensor fails to activate twice continuously after the tray lift motor has been on for 18 seconds ( copyir.com     • Paper lift sensor defective
• Tray lift motor defective
• Too much load on the drive mechanism
• Poor tray lift motor connection
506    Paper feed motor lock (optional paper tray unit)
A motor lock signal is not detected for more than 1 ( copyir.com 5 s or the lock signal is not detected for more than 1 ( copyir.com 0 s during rotation ( copyir.com     • Paper feed motor defective
• Too much load on the drive mechanism
541    Fusing thermistor open (center)
The fusing temperature detected by the thermistor is below 71°C and is not corrected after the main power switch is turned on ( copyir.com     • Fusing thermistor defective or out of position
• Power supply board defective
• Loose connectors
542    Fusing temperature warm-up error (center)
The fusing temperature rises less than 9 degrees in 3 seconds, and this continues 5 times consecutively ( copyir.com  The fusing temperature is not detected in 90 seconds after turning on the fusing lamp ( copyir.com     • Fusing thermistor defective or out of position
• Fusing lamp open
• Power supply board defective
543    Fusing overheat error (center)
The fusing temperature is over 230°C and continues 10 times consecutively ( copyir.com  (100ms x 10 = 1
second) ( copyir.com  (detected by the thermistor) ( copyir.com     • Fusing thermistor defective
• Power supply board defective
544    Fusing overheat error (center) 2
The fusing temperature is over 250°C and continues 10 times consecutively ( copyir.com  (100ms x 10 = 1 second) ( copyir.com  (detected by the fusing temperature monitor circuit) ( copyir.com     • Fusing thermistor defective
• Power supply board defective
545    Fusing lamp overheat error (center)
After the fusing temperature reaches the target temperature, the fusing lamp does not turn off for 15 consecutive seconds ( copyir.com     • Fusing thermistor defective or out of position
• Power supply board defective
546    Unstable fusing temperature (center)
The fusing temperature varies 50° C or more within 1 second, and this occurs 2 consecutive times ( copyir.com     • Thermistor defective or out of position
• Power supply unit defective
547    Zero cross signal malfunction
Zero cross signals are not detected within 5 seconds after the main power switch is turned on, or are not detected within 1 second after operation begins ( copyir.com     • Power supply board defective
• BICU defective
559    Jam error detected 3 times in succession
The exit sensor and the duplex sensor detect a paper jam 3 times in succession This condition can occur when SP 1159 1 is set to ‘on’ ( copyir.com  The default is ‘off’ ( copyir.com     Paper jams can occur for the following reasons ( copyir.com
• Dampness
• Paper curl
• Incorrect paper setting in the paper tray
• Stripper pawls coming apart
590    Left exhaust fan motor error
The CPU detects an exhaust fan lock signal for more than 5 seconds ( copyir.com     • Loose connection of the exhaust fan motor
• Too much load on the motor drive
591    Rear exhaust fan motor error
The CPU detects an exhaust fan lock signal for more than 5 seconds ( copyir.com     • Loose connection of the exhaust fan motor
• Too much load on the motor drive
620    Communication error between BICU and ADF
The BICU does not receive a response from the ADF main board for 4 seconds or more ( copyir.com  The BICU receives a break signal from the ADF main board ( copyir.com     • Poor connection between the BICU and
ADF main board (DF connector)
• ADF main board defective
• BICU defective
621    ADF connection error
An incorrect ADF (an ADF for some other copier) is detected ( copyir.com     • ADF incorrect (The ADF for B039/B040/ B043 or B121/B122/B123/B259/ B260/B261 is installed on a B282/B283)
• The connector of the ADF is removed while the machine is in the energy saver mode
692    Controller board communication abnormal
Communication error between the printer part of the controller board and BICU ( copyir.com     • The connector is abnormal between the controller board and the BICU board ( copyir.com
694    Controller board communication abnormal
Communication error between the scanner part of the controller board and BICU ( copyir.com     • The connector is abnormal between the controller board and the BICU board ( copyir.com
760    ADF gate abnormal 1
The ADF Gate signal line between the ADF main board and the BICU is disconnected ( copyir.com     • ADF main board defective
• Input/output board defective
• Poor connection (ADF Gate line) between the ADF main board and the BICU ( copyir.com
761    ADF gate abnormal 2
The FGATE signal is not issued from the ADF within 30 seconds after the ADF starts feeding ( copyir.com     • ADF connector defective
• SBU board defective
762    ADF gate abnormal 3
The FGATE signal is not terminated by the ADF within 60 seconds after the ADF starts feeding ( copyir.com     • ADF connector defective
• SBU board defective
903    Engine total counter error
The checksum of the total counter is not correct ( copyir.com     • NVRAM on the BICU defective
928    Memory error
The machine detects a discrepancy in the write/read data during its write/read test (done at power off/on and at recovery from low power or night/ off mode) ( copyir.com     • Memory defective
• BICU defective
• Poor connection between BICU and memory
929    IMAC hardware error
A memory control job is not completed within a certain period ( copyir.com     • BICU defective
• Poor connection
981    NVRAM error
The machine detects a discrepancy in the NVRAM write/ read data when attempting to save actual data to the NVRAM (i ( copyir.com e ( copyir.com  during actual use) ( copyir.com     • NVRAM defective
• Poor connection between BICU and NVRAM
• NVRAM is not connected
• BICU defective
982    Localization error
The localization settings in the nonvolatile ROM and RAM are different (SP5807) ( copyir.com     • First machine start after the NVRAM is replaced
• Incorrect localization setting
• NVRAM defective

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید