شارپ Sharp AL1556

ایرادات دستگاههای شارپ براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

10    IMC trouble
An abnormality occurs in the IMC  copyir.com    USB chip error/CODEC error on the IMC  copyir.com
10    Shading trouble (Black correction)
The CCD black scan level is abnormal when the shading  copyir.com    Improper connection of the CCD unit flat cable CCD unit abnormality MCU PWB abnormality
11    Shading trouble (White correction)
The CCD white scan level is abnormal when the shading  copyir.com    Improper connection of the CCD unit flat cable Dirt on the mirror, the lens, and the reference white plate Copy lamp lighting abnormality CCD unit abnormality MCU PWB abnormality (When occurred in the SPF scan position  copyir.com) Improper installation of the mirror unit
11    Counter check sum error (EEPROM)
Check sum error of the counter area in the EEPROM    EEPROM abnormality
13    IMC flash ROM error
An abnormality occurs in the IMC flash ROM  copyir.com    IMC abnormality
16    IMC DIMM memory read/write check error
An installation error occurs in the IMC memory module  copyir.com An error occurs during access to the IMC memory  copyir.com    Improper installation of the IMC memory module  copyir.com IMC memory module abnormality IMC memory contact abnormality IMC abnormality  copyir.com
16    Abnormal laser output
When the laser output is stopped, HSYNC is detected  copyir.com    Laser abnormality MCU PWB abnormality  copyir.com
81    IMC communication interface error (parity)
A parity error occurs in communication between the CPU and the IMC  copyir.com    IMC memory defect/data abnormality
84    IMC communication interface error (Framing)
A framing error occurs in communication between the CPU and the IMC  copyir.com    IMC memory defect/data abnormality  copyir.com
E1-00    IMC communication trouble
An abnormality occurs in communication between the CPU and the IMC  copyir.com    IMC – CPU signal line abnormality IMC Memory defect/data abnormality
E1-82    IMC communication interface error (Overrun)
An overrun error occurs in communication between the CPU and the IMC  copyir.com    IMC memory defect/data abnormality  copyir.com
E7-02    LSU trouble
The BD signal from the LSU cannot be detected in a certain cycle  copyir.com (Always OFF or always ON)    LSU connector or LSU harness defect or disconnection Polygon motor rotation abnormality Laser beams are not generated  copyir.com MCU PWB abnormality  copyir.com
F5-02    Copy lamp lighting abnormality
The copy lamp does not turn on  copyir.com    Copy lamp abnormality Copy lamp harness abnormality CCD PWB harness abnormality  copyir.com
H2-00    Thermistor open
The thermistor is open  copyir.com The fusing unit is not installed  copyir.com    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection The fusing unit is not installed  copyir.com
H3-00    Heat roller high temperature detection
The fusing temperature exceeds 240°C  copyir.com    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection  copyir.com
H4-00    Heat roller low temperature detection
The fusing temperature does not reach 185°C within 27 sec of turning on the power, or the fusing temperature keeps at 140°C  copyir.com    Thermistor abnormality Heater lamp abnormality Thermostat abnormality Control PWB abnormality
L1-00    Feeding is not completed within the specified time after starting feeding  copyir.com (The scan head locking switch is locked)
The white area and the black marking on the shading plate are used to obtain the difference in the CCD level values for judgment of lock  copyir.com When the difference in the levels of which and black is small, it is judged that the black mark could not be scanned by lock and the trouble code “L1” is displayed    The scan head is locked by the lock switch  copyir.com Mirror unit abnormality The scanner wire is disconnected  copyir.com The origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L3-00    Scanner return trouble
When the mirror base is returned for the specified time (6 sec) in mirror initializing after turning on the power, the mirror home position sensor (MHPS) does not turn ON  copyir.com Or when the mirror base is returned for the specified time (about 6 sec) after start of copy return, the mirror home position sensor (MHPS) does not turn ON  copyir.com    Mirror unit abnormality Scanner wire disconnection Origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L4-01    Main motor lock detection
When the main motor encoder pulse is not detected for 100 msec  copyir.com    Main motor unit abnormality Improper connection or disconnection the main motor and the harness  copyir.com MCU PWB abnormality
L6-10    Polygon motor lock detection
The lock signal (specified rpm signal) does not return within a certain time (about 20 sec) from starting the polygon motor rotation  copyir.com    Polygon motor unit abnormality Improper connection or disconnection of the polygon motor and the harness  copyir.com MCU PWB abnormality
U2-04    EEPROM read/write error (Serial communication error)
EEPROM access process error    EEPROM abnormality
U9-99    Operation panel language error
There is no language file  copyir.com The language file is destroyed    Language file abnormality MCU PWB abnormality

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید