شارپ Sharp AL1661CS

ایرادات دستگاههای شارپ براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

10    IMC trouble
An abnormality occurs in the IMC.    USB chip error/CODEC error on the IMC.
10    Shading trouble (Black correction  copyir.com
The CCD black scan level is abnormal when the shading.    Improper connection of the CCD unit flat cable CCD unit abnormality MCU PWB abnormality
11    Shading trouble (White correction  copyir.com
The CCD white scan level is abnormal when the shading.    Improper connection of the CCD unit flat cable Dirt on the mirror, the lens, and the reference white plate Copy lamp lighting abnormality CCD unit abnormality MCU PWB abnormality (When occurred in the SPF scan position.  copyir.com Improper installation of the mirror unit
11    Counter check sum error (EEPROM  copyir.com
Check sum error of the counter area in the EEPROM    EEPROM abnormality
13    IMC flash ROM error
An abnormality occurs in the IMC flash ROM.    IMC abnormality
16    IMC DIMM memory read/write check error
An installation error occurs in the IMC memory module. An error occurs during access to the IMC memory.    Improper installation of the IMC memory module. IMC memory module abnormality IMC memory contact abnormality IMC abnormality.
16    Abnormal laser output
When the laser output is stopped, HSYNC is detected.    Laser abnormality MCU PWB abnormality.
81    IMC communication interface error (parity  copyir.com
A parity error occurs in communication between the CPU and the IMC.    IMC memory defect/data abnormality
84    IMC communication interface error (Framing  copyir.com
A framing error occurs in communication between the CPU and the IMC.    IMC memory defect/data abnormality.
E1-00    IMC communication trouble
An abnormality occurs in communication between the CPU and the IMC.    IMC – CPU signal line abnormality IMC Memory defect/data abnormality
E1-82    IMC communication interface error (Overrun  copyir.com
An overrun error occurs in communication between the CPU and the IMC.    IMC memory defect/data abnormality.
E7-02    LSU trouble
The BD signal from the LSU cannot be detected in a certain cycle. (Always OFF or always ON  copyir.com    LSU connector or LSU harness defect or disconnection Polygon motor rotation abnormality Laser beams are not generated. MCU PWB abnormality.
F5-02    Copy lamp lighting abnormality
The copy lamp does not turn on.    Copy lamp abnormality Copy lamp harness abnormality CCD PWB harness abnormality.
H2-00    Thermistor open
The thermistor is open. The fusing unit is not installed.    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection The fusing unit is not installed.
H3-00    Heat roller high temperature detection
The fusing temperature exceeds 240°C.    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection.
H4-00    Heat roller low temperature detection
The fusing temperature does not reach 185°C within 27 sec of turning on the power, or the fusing temperature keeps at 140°C.    Thermistor abnormality Heater lamp abnormality Thermostat abnormality Control PWB abnormality
L1-00    Feeding is not completed within the specified time after starting feeding. (The scan head locking switch is locked  copyir.com
The white area and the black marking on the shading plate are used to obtain the difference in the CCD level values for judgment of lock. When the difference in the levels of which and black is small, it is judged that the black mark could not be scanned by lock and the trouble code “L1” is displayed    The scan head is locked by the lock switch. Mirror unit abnormality The scanner wire is disconnected. The origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L3-00    Scanner return trouble
When the mirror base is returned for the specified time (6 sec  copyir.com in mirror initializing after turning on the power, the mirror home position sensor (MHPS  copyir.com does not turn ON. Or when the mirror base is returned for the specified time (about 6 sec  copyir.com after start of copy return, the mirror home position sensor (MHPS  copyir.com does not turn ON.    Mirror unit abnormality Scanner wire disconnection Origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L4-01    Main motor lock detection
When the main motor encoder pulse is not detected for 100 msec.    Main motor unit abnormality Improper connection or disconnection the main motor and the harness. MCU PWB abnormality
L6-10    Polygon motor lock detection
The lock signal (specified rpm signal  copyir.com does not return within a certain time (about 20 sec  copyir.com from starting the polygon motor rotation.    Polygon motor unit abnormality Improper connection or disconnection of the polygon motor and the harness. MCU PWB abnormality
U2-04    EEPROM read/write error (Serial communication error  copyir.com
EEPROM access process error    EEPROM abnormality
U9-99    Operation panel language error
There is no language file. The language file is destroyed    Language file abnormality MCU PWB abnormality

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید