شارپ Sharp AL2020

ایرادات دستگاههای شارپ براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

E7-01    Duplex model memory setup error, memory not-detected error    The memory is not set properly or the memory capacity is not set to the duplex setup (6M  copyir.com.
E7-02    LSU trouble
The BD signal from the LSU cannot be detected in a certain cycle. (Always OFF or always ON  copyir.com    LSU connector or LSU harness defect or disconnection Polygon motor rotation abnormality Laser beams are not generated. MCU PWB abnormality.
E7-10    Shading trouble (Black correction  copyir.com
The CCD black scan level is abnormal when the shading.    Improper connection of the CCD unit flat cable CCD unit abnormality MCU PWB abnormality
E7-11    Shading trouble (White correction  copyir.com
The CCD white scan level is abnormal when the shading.    Improper connection of the CCD unit flat cable Dirt on the mirror, the lens, and the reference white plate Copy lamp lighting abnormality CCD unit abnormality MCU PWB abnormality (When occurred in the SPF scan position.  copyir.com Improper installation of the mirror unit
E7-16    Abnormal laser output
When the laser output is stopped, HSYNC is detected.    Laser abnormality MCU PWB abnormality.
F5-02    Copy lamp lighting abnormality
The copy lamp does not turn on.    Copy lamp abnormality Copy lamp harness abnormality CCD PWB harness abnormality.
H2-00    Thermistor open
The thermistor is open. The fusing unit is not installed.    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection The fusing unit is not installed.
H3-00    Heat roller high temperature detection
The fusing temperature exceeds 240°C.    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection.
H4-00    Heat roller low temperature detection
1  copyir.com When the target temperature (165°C  copyir.com is not reached in 55 sec after starting warming-up. 2  copyir.com When the temperature below 100°C is detected for 300ms under the ready print state. “Starting warming-up” means not only that in power supply but also reset that in reset from shut-off and in side door close. (The timing of generating H4 is not limited to that in power supply.  copyir.com    Thermistor abnormality Heater lamp abnormality Thermostat abnormality Control PWB abnormality
L1-00    Feeding is not completed within the specified time after starting feeding. (The scan head locking switch is locked  copyir.com
The white area and the black marking on the shading plate are used to obtain the difference in the CCD level values for judgment of lock. When the difference in the levels of which and black is small, it is judged that the black mark could not be scanned by lock and the trouble code “L1” is displayed.    The scan head is locked by the lock switch. Mirror unit abnormality The scanner wire is disconnected. The origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L3-00    Scanner return trouble
When the mirror base is returned for the specified time (6 sec  copyir.com in mirror initializing after turning on the power, the mirror home position sensor (MHPS  copyir.com does not turn ON. Or when the mirror base is returned for the specified time (about 6 sec  copyir.com after start of copy return, the mirror home position sensor (MHPS  copyir.com does not turn ON.    Mirror unit abnormality Scanner wire disconnection Origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L4-01    Main motor lock detection
When the main motor encoder pulse is not detected for 100 msec.    Main motor unit abnormality Improper connection or disconnection the main motor and the harness. MCU PWB abnormality
L4-32    Exhaust fan motor lock detection trouble
The error detection is started after 2 sec from starting rotation of the exhaust fan motor. 1  copyir.com The continuous rotation state of 250ms is not detected for 1 sec after starting detection. 2  copyir.com When the lock sensor (in the exhaust fan  copyir.com detects the HIGH level (unstable  copyir.com after detection the lock state (stable state  copyir.com.    Exhaust fan motor connector connection trouble Exhaust fan motor trouble MCU PWB trouble
L6-10    Polygon motor lock detection
The lock signal (specified rpm signal  copyir.com does not return within a certain time (about 20 sec  copyir.com from starting the polygon motor rotation.    Polygon motor unit abnormality Improper connection or disconnection of the polygon motor and the harness. MCU PWB abnormality
U2-04    EEPROM read/write error (Serial communication error  copyir.com
EEPROM access process error    EEPROM abnormality
U2-11    Counter check sum error (EEPROM  copyir.com
Check sum error of the counter area in the EEPROM

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید