شارپ Sharp AL2031

ایرادات دستگاههای شارپ براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

E7-01    Image data error    Communication error with the E-sort module MCU PWB trouble ASIC trouble
E7-06    Image data decode error
Image expansion error    MCU PWB abnormality USB cable trouble
E7-10    Shading trouble (Black correction)
The CCD black scan level is abnormal when the shading  copyir.com    Improper connection of the CCD unit flat cable CCD unit abnormality MCU PWB abnormality
E7-11    Shading trouble (White correction)
The CCD white scan level is abnormal when the shading  copyir.com    Improper connection of the CCD unit flat cable Dirt on the mirror, the lens, and the reference white plate Copy lamp lighting abnormality CCD unit abnormality MCU PWB abnormality (When occurred in the SPF scan position  copyir.com) Improper installation of the mirror unit
E7-16    Abnormal laser output
When the laser output is stopped, HSYNC is detected  copyir.com    Laser abnormality MCU PWB abnormality  copyir.com
E7-20    LSU trouble
The BD signal from the LSU cannot be detected in a certain cycle  copyir.com (Always OFF or always ON)    LSU connector or LSU harness defect or disconnection Polygon motor rotation abnormality Laser beams are not generated  copyir.com MCU PWB abnormality  copyir.com
F2-64    Toner supply abnormality
The maximum toner supply time is greatly exceeded  copyir.com    CRUM chip trouble Improper developing unit
F2-70    Improper cartridge
The destination of the main unit differs from that of the CRUM  copyir.com When the life cycle information is other than Not Used (FFh)  copyir.com    CRUM chip trouble Improper developing unit
F2-74    Toner cartridge CRUM error PCU    Toner cartridge (CRUM) trouble  copyir.com PCU PWB trouble  copyir.com Connector/harness trouble  copyir.com
F5-02    Copy lamp lighting abnormality
The copy lamp does not turn on  copyir.com    Copy lamp abnormality Copy lamp harness abnormality CCD PWB harness abnormality  copyir.com
H2-00    Thermistor open
The thermistor is open  copyir.com The fusing unit is not installed  copyir.com    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection The fusing unit is not installed  copyir.com
H3-00    Heat roller high temperature detection
The fusing temperature exceeds 240°C  copyir.com    Thermistor abnormality Control PWB abnormality Fusing section connector disconnection  copyir.com
H4-00    Heat roller low temperature detection
1) When the target temperature (165°C) is not reached in 55 sec after starting warming-up  copyir.com 2) When the temperature below 100°C is detected for 300ms under the ready print state  copyir.com “Starting warming-up” means not only that in power supply but also reset that in reset from shut-off and in side door close  copyir.com (The timing of generating H4 is not limited to that in power supply  copyir.com)    Thermistor abnormality Heater lamp abnormality Thermostat abnormality Control PWB abnormality
L1-00    Feeding is not completed within the specified time after starting feeding  copyir.com (The scan head locking switch is locked)
The white area and the black marking on the shading plate are used to obtain the difference in the CCD level values for judgment of lock  copyir.com When the difference in the levels of which and black is small, it is judged that the black mark could not be scanned by lock and the trouble code “L1” is displayed  copyir.com    The scan head is locked by the lock switch  copyir.com Mirror unit abnormality The scanner wire is disconnected  copyir.com The origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L3-00    Scanner return trouble
When the mirror base is returned for the specified time (6 sec) in mirror initializing after turning on the power, the mirror home position sensor (MHPS) does not turn ON  copyir.com Or when the mirror base is returned for the specified time (about 6 sec) after start of copy return, the mirror home position sensor (MHPS) does not turn ON  copyir.com    Mirror unit abnormality Scanner wire disconnection Origin detection sensor abnormality Mirror motor harness abnormality
L4-01    Main motor lock detection
When the main motor encoder pulse is not detected for 100 msec  copyir.com    Main motor unit abnormality Improper connection or disconnection the main motor and the harness  copyir.com MCU PWB abnormality
L4-31    Exhaust fan motor lock detection trouble
The error detection is started after 2 sec from starting rotation of the exhaust fan motor  copyir.com 1) The continuous rotation state of 250ms is not detected for 1 sec after starting detection  copyir.com 2) When the lock sensor (in the exhaust fan) detects the HIGH level (unstable) after detection the lock state (stable state)  copyir.com    Exhaust fan motor connector connection trouble Exhaust fan motor trouble MCU PWB trouble
L6-10    Polygon motor lock detection
The lock signal (specified rpm signal) does not return within a certain time (about 20 sec) from starting the polygon motor rotation  copyir.com    Polygon motor unit abnormality Improper connection or disconnection of the polygon motor and the harness  copyir.com MCU PWB abnormality
U2-00    EEPROM read/write error (Serial communication error)    EEPROM abnormality
U2-11    Counter check sum error (EEPROM)
Check sum error of the counter area in the EEPROM    EEPROM abnormality

 

 

 

 

 

 

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید