کانون Canon iPF765

ایرادات دستگاههای کانون براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

01xxxxxx-xxx    Warning
03xxxxxx-xxx    Error
E141-4046    Number of recovery rotations reaching 50,000 or more    Replace the purge unit, and then clear the parts counter in the service mode   copyir.com
E144-4047    Number of carrriage scan operation is full    Replace the tube unit, and then clear the parts counter in the service mode   copyir.com
E144-4048    Printhead ink filling failure    Replace the printhead   copyir.com
E146-4001    Waste ink recovery count error    Replace the platen duct or mist fan or mist filter or suction fan, and then clear the parts counter in the service mode   copyir.com (Confirm the parts reached to the exchange value by the service mode or PRINT INF   copyir.com)
E161-403E    Abnormal temperature rise in left printhead    Replace the left printhead   copyir.com
E161-403F    Abnormal temperature rise in right printhead    Replace the right printhead   copyir.com
E194-404A    Non-discharging nozzle count error    Replace the head management sensor unit, and then clear the parts counter in the service mode   copyir.com
E196-4040    Checksum error (when execute the firmware update)    Execute firmware update or replace the main controller PCB   copyir.com
E196-4041    Flash memory erase error (when execute the firmware update)    Execute firmware update or replace the main controller PCB   copyir.com
E196-4042    Flash memory write error (when execute the firmware update)    Execute firmware update or replace the main controller PCB   copyir.com
E196-4043    Memory error (when execute the firmware update)    Execute firmware update or replace the main controller PCB   copyir.com
E196-4044    Firmware size error (when execute the firmware update)    Execute firmware update or replace the main controller PCB   copyir.com
E196-4045    EEPROM read/write error (controller part)    Replace the main controller PCB   copyir.com
E196-4049    Firmware data error (when execute the firmware update)    Execute firmware update or replace the main controller PCB   copyir.com
E196-404C    Serial number mismatch between main controller PCB and maintenance cartridge ROM PCB   copyir.com    Execute PCB replacement mode or replace the main controller PCB   copyir.com
E196-404D    Machine ID mismatch between main controller PCB and maintenance cartridge ROM PCB   copyir.com    Execute PCB replacement mode or replace the main controller PCB   copyir.com
E196-404E    EEPROM read/write error (engine part)    Replace the main controller PCB   copyir.com
E198-401C    RTC error    Replace the lithium battery or replace the main controller PCB   copyir.com
E198-401D    RTC low battery error    Replace the lithium battery or replace the main controller PCB   copyir.com
E198-401E    RTC clock stop    Replace the lithium battery or replace the main controller PCB   copyir.com
E199-404B    Temperature/humidity sensor connector out of position    Check the temperature/humidity sensor connector or replace the sensor   copyir.com
E602-401A    HDD read/write error (HDD failure)    Replace the HDD unit   copyir.com
E602-401B    HDD connection error    Check the HDD connector or replace the HDD   copyir.com
E602-405A    HDD size error    Replace the HDD unit   copyir.com
xx01xxxx-xxxx    Jam-related
xx03xxxx-xxxx    Cover-related
xx06xxxx-xxxx    Media-related
xx13xxxx-xxxx    Controller-related
xx1Axxxx-xxxx    HDD-related
xx32xxxx-xxxx    Media-related
xx34xxxx-xxxx    PDL-related
xx80xxxx-xxxx    Printhead-related
xx81xxxx-xxxx    Inktank-related
xx83xxxx-xxxx    Inktank-related
xx84xxxx-xxxx    Maintenance cartridge-related
xx86xxxx-xxxx    Print-related
xx87xxxx-xxxx    Cutter-related
xx89xxxx-xxxx    Media take-up unit-related
xx90xxxx-xxxx    Version up-related  

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید