کانون Canon iPF8300

ایرادات دستگاههای کانون براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

0134xxxx-xxxx    GARO warning
0180xxxx-xxxx    Printhead warning
0181xxxx-xxxx    Ink warning
0184xxxx-xxxx    Maintenance cartridge warning
0301xxxx-xxxx    Media error
0303xxxx-xxxx    Cover error
0306xxxx-xxxx    Media error
0313xxxx-xxxx    Sensors, fans, motors error
0380xxxx-xxxx    Printhead error
0381xxxx-xxxx    Ink error
0383xxxx-xxxx    Ink error
0384xxxx-xxxx    Maintenance cartridge error
0386xxxx-xxxx    Media error
0387xxxx-xxxx    Cutter unit error
0389xxxx-xxxx    Media take-up unit error
0390xxxx-xxxx    Firmware error
E141-4046    Number of recovery rotations reaching 50,000 or more    Replace the purge kit, and then clear the parts counter in the service mode   copyir.com
E144-4047    Feed system counting error    Replace the tube unit, and then clear the parts counter in the service mode   copyir.com
E144-4048    Initial filling error    Replace the ink supply unit   copyir.com
E146-4001    Borderless/idle ejection/ mist recovery count full    Replace the platen duct or mist fan or suction fan or waste ink absorber, and then clear the parts counter in the service mode   copyir.com
E161-403E    Abnormally high printhead R temperature    Replace the printhead R   copyir.com
E161-403F    Abnormally high printhead L temperature    Replace the printhead L   copyir.com
E194-404A    No ink ejection counting error
E196-4034    Multi sensor unit version error    Replace the multi sensor unit   copyir.com
E196-4040    Checksum error    Replace the main controller PCB   copyir.com
E196-4041    Flash memory clearing error    Replace the main controller PCB   copyir.com
E196-4042    Flash memory write error    Replace the main controller PCB   copyir.com
E196-4042    MIT Data transfer error
E196-4045    Engine EEPROM write error    Replace the main controller PCB   copyir.com
E196-4049    Transfer ROM data type error
E196-404C    Serial number mismatch between boards    Execute PCB replacement mode or replace the main controller PCB   copyir.com
E196-404D    Machine ID mismatch between boards    Replace the main controller PCB   copyir.com
E196-404E    EEPROM read error    Replace the main controller PCB   copyir.com
E198-401C    RTC error    Replace the lithium battery or replace the main controller PCB   copyir.com
E198-401D    RTC low battery error    Replace the lithium battery or replace the main controller PCB   copyir.com
E198-401E    RTC clock stopped    Replace the lithium battery or replace the main controller PCB   copyir.com
E199-404B    Humidity sensor unpluged    Check the temperature/humidity sensor board connector or replace the board   copyir.com
E602-401A    HDD failure    Replace the HDD unit   copyir.com
E602-401B    HDD connection error    Check the HDD connector/Replace the HDD unit   copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید