کانون Canon MF7210

ایرادات دستگاههای کانون براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

0000    Unknown jam
0007    Initial stationary (SR2002, SR2003, SR2004)
0008    Document edge sensor delay jam (SR2002)
0009    Document edge sensor stationary jam (SR2002)
000a    Paper absence (Pull out the document   copyir.com) (SR2001)
000c    Delivery delay jam (R2002)
000d    Delivery stationary jam (SR2002)
0010    Pickup NG (SR2003)
0104    Pickup Delay Jam (SR11)
010c    Delivery Sensor Delay Jam (SR5)
0208    Pickup Stationary Jam (SR11)
0210    Delivery Sensor Stationary Jam (SR5)
0214    Stationary jam in machine (SR5, SR9)
021c    Wound Paper Jam at Fuser (SR5, SR11)
1118    Door open jam (SR5, SR9, SR11, SW2 )
E000-0000    Startup error
The temperature detected by the main or sub thermistor does not rise to the specified value during startup control   copyir.com    – Check the fixing film connector   copyir.com – Replace the fixing film unit   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com
E001-0000    Abnormally high temperature (detected by main thermistor)
The main thermistor detected an abnormally high temperature 235 deg C) during temperature control    – Check the connector of the fixing film unit   copyir.com – Replace the fixing film unit   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com
E001-0001    Abnormally high temperature (detected by sub thermistor)
The sub thermistor detected an abnormally high temperature (300 deg C) during temperature control   copyir.com    – Check the connector of the fixing film unit   copyir.com – Replace the fixing film unit   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com
E002-0000    Low temperature during temperature control   copyir.com
The target temperature is not reached during temperature control   copyir.com    – Check the connector of the fixing film unit   copyir.com – Replace the fixing film unit   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com
E003-0000    Abnormally low temperature (detected by main thermistor)
After the temperature detected by the main thermistor has reached the specified value, it does not reach the specified value during initial rotation   copyir.com    – Check the connector of the fixing film unit   copyir.com – Replace the fixing film unit   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com
E003-0001    Abnormally low temperature (detected by sub thermistor)
After the temperature detected by the sub thermistor has reached the specified value, it does not reach the specified value during initial rotation   copyir.com    – Check the connector of the fixing film unit   copyir.com – Replace the fixing film unit   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com
E010-0000    Main motor failure
The main motor is faulty   copyir.com    – Check the connector of the main motor   copyir.com – Replace the main motor   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com
E100-0000    BD detection PCB failure
The BD detection PCB is faulty   copyir.com    – Check the connector of the BD detection PCB   copyir.com – Replace the laser scanner unit   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com
E196-0001    Flash ROM write/read error
The write/read of Flash ROM in the image processor PCB is faulty   copyir.com
E196-0002    PCL ROM write/read error
The write/read of PCL ROM in the image processor PCB is faulty   copyir.com
E197-0000    Printer engine communication error
Erroneous communication between the DC controller PCB and image processor PCB was detected   copyir.com    – Check the connectors of the DC controller PCB and image processor PCB   copyir.com – Replace the DC controller PCB for normal connection   copyir.com – Replace the image processor PCB
E716-0000    Erroneous communication with optional cassette
Disconnection of the optional cassette was detected after power-on, detection of normal connection to the optional cassette, and start of communication   copyir.com    – Check the connectors of the optional cassette PCB and DC controller PCB   copyir.com – Replace the optional cassette PCB for normal connection   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com
E730-0000    inside error of the image processor PCB (PDL system error)
The inside of the image processor PCB is faulty   copyir.com
E733-0000    Erroneous communication between controller and printer
Cannot communicate with the printer at startup   copyir.com    – Check the connectors of the DC controller PCB and image processor PCB for normal connection   copyir.com – Check the power supply of the printer (Check whether initialization is performed at startup)   copyir.com – Replace the DC controller PCB or image processor PCB   copyir.com
E736-0000    CCU communication error
The installed modem PCB is incompatible   copyir.com    – Check the connectors of the image processor PCB and modem   copyir.com – Replace the modem PCB   copyir.com – Replace the image processor PCB   copyir.com
E739-0000    Erroneous communication between controller and network board
The installed network board is incompatible   copyir.com    – Check the connectors of the image processor PCB and LAN PCB for normal connection   copyir.com – Replace the LAN PCB   copyir.com – Replace the image processor PCB   copyir.com
E805-0000    Fan failure
The fan is faulty   copyir.com    – Check the connector of the fixing film unit   copyir.com – Replace the fixing film unit   copyir.com – Replace the fixing drive motor   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com – Replace the power supply PCB   copyir.com
E808-0000    Fixing drive circuit failure
– The heater does not turn on   copyir.com
– A fixing drive motor failure was detected   copyir.com    – Check the connector of the fixing film unit   copyir.com – Replace the fixing film unit   copyir.com – Replace the fixing drive motor   copyir.com – Replace the DC controller PCB   copyir.com – Replace the power supply PCB

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید