کیو سرا میتا taskalfa 2200

0030    FAX control PWB system error
Processing with the fax software was disabled due to a software problem        copyir.com    FAX control PWB
0060    Main/Engine PWB mismatch
Unmatching engine and engine sub boards        copyir.com Defective engine subboard    Main/Engine PWB
0100    Backup memory device error    EEPROM (Main/Engine PWB)
0120    MAC address data error
For data in which the MAC address is invalid        copyir.com    EEPROM (Main/Engine PWB)
0150    Backup memory read/write error (main/engine PWB)
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated 5 times successively        copyir.com Mismatch of reading data from 2 locations occurs 8 times successively        copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs 8 times successively        copyir.com    EEPROM (Main/Engine PWB)
0160    Backup memory data error (main/engine PWB)
Reading data from EEPROM is abnormal        copyir.com    EEPROM
0170    Billing counting error
The values on the main circuit PWB and on the engine do not match for any of charging counter, life counter, and scanner counter        copyir.com    EEPROM        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
0180    Machine number mismatch
Machine number of main/ engine does not match        copyir.com    Data damage of EEPROM        copyir.com
0190    Backup memory device error (main/engine PWB)    Main/Engine PWB
0630    DMA error
DMA transmission of image data does not complete within the specified period of time        copyir.com    Main/Engine PWB
0800    Image processing error
JAM010X is detected twice        copyir.com    Main/Engine PWB
0840    Faults of RTC
(“Time for maintenance T” is displayed) [Check at power up] The RTC setting has reverted to a previous state        copyir.com The machine has not been powered for 5 years (compared to the settings stored periodically in the EEPROM)        copyir.com The RTC setting is older than 00:01 on January 1, 2000        copyir.com [Checked periodically (in 5- minute interval) after powered up] The RTC setting has reverted to a state older than the last time it was checked        copyir.com 10 minutes have been passed since the previous check        copyir.com    Battery ( main PWB)        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
1810    Paper feeder unit 2 communication error
A communication error from paper feeder is detected 10 times in succession        copyir.com    Paper feeder        copyir.com PF main PWB        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
1820    Paper feeder unit 3 communication error
A communication error from paper feeder is detected 10 times in succession        copyir.com    Paper feeder        copyir.com PF main PWB        copyir.com Main/Engine PWB
1830    Paper feeder unit 4 communication error
A communication error from paper feeder is detected 10 times in succession        copyir.com    Paper feeder        copyir.com PF main PWB        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
1900    Paper feeder unit 2 EEPROM error
When writing the data, read and write data does not match 4 times in succession        copyir.com    PF main PWB (EEPROM)
1910    Paper feeder unit 3 EEPROM error
When writing the data, read and write data does not match 4 times in succession        copyir.com    PF main PWB (EEPROM)
1920    Paper feeder unit 4 EEPROM error
When writing the data, read and write data does not match 4 times in succession        copyir.com    PF main PWB (EEPROM)
2000    Main motor steady-state error
After main motor is stabilized, the ready signal is not ready for 1 s continuously        copyir.com    Main motor        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
2010    Main motor startup error
Main motor is not stabilized within 3 s since the motor is activated        copyir.com    Main motor        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
3100    Scanner carriage error
The home position is not correct when the power is turned on, at the end of a reading process of the table and document processor        copyir.com    Scanner motor        copyir.com Home position sensor        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
3200    Exposure lamp error
When a lamp is made to turn on one side at a time, the white standard data at the time of an initial is lower than a rated value        copyir.com    CIS        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
3210    CIS lamp error
When a lamp is made both to turn on, the white standard data at the time of an initial is lower than a rated value    CIS        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
3300    Optical system (AGC) error One of the gains is FF or 00 during the CIS lamp AGC is being processed        copyir.com    CIS        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
3500    Communication error between scanner and ASIC An error code is detected        copyir.com    CIS        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
3600    Scanner sequence error    Main/Engine PWB        copyir.com
4000    Polygon motor steady-state error
After Polygon motor is stabilized, the ready signal is at the H level for 1 s continuously        copyir.com    Polygon motor (LSU)        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
4010    Polygon motor synchronization error
After polygon motor is driven, the polygon motor speed won’t stabilize within 10 s        copyir.com    Polygon motor (LSU)        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
4200    BD steady-state error
The BD signal is not detected        copyir.com    APC PWB (LSU)        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
6000    Broken fuser heater wire (main)
When the fuser thermistor 1 reaches primary stable temperature after a warm-up start and the fuser thermistor 2 is less than 90 ° C/194 °F        copyir.com    Fuser unit        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com Power source PWB        copyir.com Fuser heater        copyir.com
6020    Abnormally high fuser thermistor 2 temperature (Center)
Fuser thermistor 2 detects a temperature higher than 210°C/410°F        copyir.com    Fuser unit        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
6030    Broken fuser thermistor 2 wire (Center)
Input from fuser thermistor 2 is 1012 or more (A/D value) continuously for 5 s        copyir.com Input from fuser thermistor 2 is1012 (A/D value) or more whenthe temperature at the fuser thermistor 1 is 70°C/ 158°F or more        copyir.com    Fuser unit        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com Fuser thermistor 2        copyir.com Fuser thermostat (triggered)
6200    Broken fuser heater wire (Sub)
Fuser thermistor 1 does not reach primary stable temperature even after 30 s during warming up        copyir.com Fuser thermistor 1 detects a temperature lower than 100°C/212°F for 60 s during ready        copyir.com    Fuser unit        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com Fuser thermistor 1
6220    Abnormally high fuser thermistor 1 temperature (Edge)
Fuser thermistor 1 detects a temperature higher than 230°C/446°F        copyir.com    Fuser unit        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
6230    Broken fuser thermistor 1 wire (Edge)
Input from fuser thermistor 1 is 1012 or more (A/D value) continuously for 5 s        copyir.com Input from fuser thermistor 1 is1012 (A/D value) or more whenthe temperature at the fuser thermistor 2 is 70°C/ 158°F or more        copyir.com    Fuser unit        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
6400    Zero-cross signal error
While fuser heater ON/OFF control is performed, the zerocross signal is not input within 3 s        copyir.com    Fuser unit        copyir.com
7100    Toner sensor error
Sensor output value of 8 or less        copyir.com    Toner sensor        copyir.com Toner motor        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
7800    Broken temperature sensor wire
Input from temperature sensor is 0        copyir.com3 V (A/D value) or less    Outer temperature sensor        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
7810    Short-circuited temperature sensor wire
Input from temperature sensor is 0        copyir.com3 V (A/D value) or more    Outer temperature sensor        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
7900    Drum EEPROM error
No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively        copyir.com    DR PWB        copyir.com Main/Engine PWB        copyir.com
9000    Document processor communication error
A communication error from document processor is detected 10 times in succession        copyir.com    DP main PWB        copyir.com
9060    DP EEPROM error
Mismatch of reading data from two locations occurs 3 times successively        copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs 3 times successively        copyir.com    DP main PWB        copyir.com Device damage of EEPROM        copyir.com
F000    Communication error between Main/Engine PWB and Operation PWB    Main/Engine PWB        copyir.com Operation PWB        copyir.com
F020    Main/Engine PWB RAM check sum error    Main memory (RAM)
F040    Communication error between Main/Engine PWB and Print engine    Main/Engine PWB
F050    Print engine ROM checksum error    Main/Engine PWB

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید