ریکو آفشیو Ricoh Aficio SPC220S

ایرادات دستگاههای ریکو براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

090    Check sum error
11    Communication Error
110    Read/Write error in memory
111    Read/Write error in memory
112    Read/Write error in memory
113    Read/Write error in memory
140    MII interface error
141    LAN loop back test error
160    Read/Write error in DMA RAM
180    Read/Write test error in cash register at CPU interface
25#    DMA circuit test error copyir.com
251    DMA circuit cut-in error
31    Download Error (Memory Location Error)
32    Download Error (Flash ROM Erase /Light Error)
33    Download Error (Another Serious Error)
41    Pipe line Handling Error (DMA Error)
411    IRQ timer 1 error
412    IRQ timer 2 error
42    Pipe line Handling Error (Time-out Error)
43    Pipe line Handling Error (DMA Error)
61    Program Process Error
C3    NVRAM Error
C4    MTCL Board Error
C7    Process Timing Error
D1    Development Motor 1 (DM1) Error
D2    Development Motor 2 (DM2) Error
E0    Development Motor 1 (DM1) Over Current Error
E1    Development Motor 2 (DM2) Over Current Error
E2    Main Motor (MM) Error
E3    Transfer Belt Error
E5    Transfer Roller Clutch Error
E6    Transfer Unit Cleaning Solenoid Error
E7    Paper Feed Clutch Error
E8    Registration Clutch Error
E9    OPC Marker Sensor Error
EL    Erase Lamp Error
F0    Power Supply Fan Motor Error
F4    Paper Exit Fan Error
F5    HV Power Supply Error
F6    LV Power Supply Error
H0    Fuser Thermistor Error
H1    Fuser Lamp Error
H2    Fuser Temperature Error (Warming-Up)
H3    Fuser Temperature Error (Printing)
H4    Fuser Temperature High Error
HA    Fuser ACOFF Error (Relay Off)
L1    Beam Detector Error (BDT Error)
L2    Scanner Motor Error
LL    Laser Power Error copyir.com
N3    HVU Connection Error
N4    Toner Empty Sensor Error 1
N5    Toner Empty Sensor Error 2
N6    LFU Connection Error
P6    Pick-up Clutch Error 1

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید