شارپ Sharp AL1650

ایرادات دستگاههای شارپ براساس کد می باشد. شرکت کپی ایران در نظر دارد تمامی سرویس مانوئلها و رفع ایرادات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

E7-01    Duplex model memory setup error, memory not-detected error
The memory is not set properly or the memory capacity is not set to the duplex setup (6M  copyir.com. Cancel method: Set SIM 26-39 code number to 2.
E7-02    HSYNC not detected.
LSU (laser diode, reception element, APC circuit  copyir.com trouble LSU drive circuit (ASIC  copyir.com trouble
E7-10    CCD black level trouble
CCD drive circuit (CCD PWB, ASIC, harness  copyir.com trouble
E7-11    CCD white level trouble
CCD drive circuit (CCD PWB, ASIC harness  copyir.com trouble Copy lamp lighting trouble (Copy lamp, inverter PWB  copyir.com
E7-12    Shading trouble (White correction  copyir.com
Dirt on white plate for scanning white level
E7-16    Laser output trouble
LSU (laser diode, reception element, APC circuit  copyir.com trouble LSU drive circuit (ASIC  copyir.com trouble
F5-02    Copy lamp disconnection trouble
Copy lamp or copy lamp drive circuit (inverter PWB  copyir.com trouble Copy lamp disconnection
H2-00    Thermistor open detection
The fusing thermistor is open.
H3-00    Heat roller abnormally high temperature
The fusing temperature rises above 240°C.
H4-00    Heat roller abnormally low temperature
The fusing temperature does not reach 185°C within 27 sec of turning on the power, or the fusing temperature keeps at 140°C.
L1-00    Feeding is not completed within the specified time after starting feeding. (The scan head locking switch is locked  copyir.com
The white area and the black marking on the shading plate are used to obtain the difference in the CCD level values for judgment of lock. When the difference in the levels of which and black is small, it is judged that the black mark could not be scanned by lock and the trouble code “L1” is displayed.
L3-00    Return is not completed within the specified time.
When the mirror base is returned for the specified time (6 sec  copyir.com in mirror initializing after turning on the power, the mirror home position sensor (MHPS  copyir.com does not turn ON. Or when the mirror base is returned for the specified time (about 6 sec  copyir.com after start of copy return, the mirror home position sensor (MHPS  copyir.com does not turn ON.
L4-01    Main motor lock
When the main motor encoder pulse is not detected for 100 msec.
L6-10    Polygon motor lock
The lock signal (specified rpm signal  copyir.com does not return within a certain time (about 20 sec  copyir.com from starting the polygon motor rotation
U2-01    Counter sum check error
When the counter check sum value stored in the EEPROM is abnormal.
U2-04    EEPROM serial communication error
When a communication trouble occurs with the EEPROM.
CC    Media sensor error
E1-00    Electronic sort board communication trouble
E1-10    Electronic sort board trouble
E1-11    ASIC error
E1-12    Image compression error
E1-13    Flash ROM error
E1-14    RAM error
E1-15    Page memory error
E1-16    SIMM error
E1-17    Image rotating RAM error
E1-80    Electronic sort board communication trouble (Protocol  copyir.com
E1-81    Electronic sort board communication trouble (Parity  copyir.com
E1-82    Electronic sort board communication trouble (Overrun  copyir.com
E1-84    Electronic sort board communication trouble (Framing  copyir.com
E1-88    Electronic sort board communication trouble (Timeout  copyir.com
E7-03    LSU trouble
E7-04    CCD white level trouble
E7-05    CCD black level trouble
E7-12    Shading trouble
F1-06    Shifter motor trouble
F5-02    Copy lamp error
F6-00    FAX board communication trouble
F6-10    FAX board trouble
F6-80    FAX board communication trouble (Protocol  copyir.com
F6-81    FAX board communication trouble (Parity  copyir.com
F6-82    FAX board communication trouble (Overrun  copyir.com
F6-84    FAX board communication trouble (Framing  copyir.com
F6-88    FAX board communication trouble (Timeout  copyir.com
F9-00    Printer board communication trouble
F9-10    Printer board trouble
F9-80    Printer board communication trouble (Protocol  copyir.com
F9-81    Printer board communication trouble (Parity  copyir.com
F9-82    Printer board communication trouble (Overrun  copyir.com
F9-84    Printer board communication trouble (Framing  copyir.com
F9-88    Printer board communication trouble (Timeout  copyir.com
H2-00    Thermistor open error
H3-00    Fusing temperature abnormality (Abnormally high temperature detection  copyir.com
H4-00    Fusing temperature abnormality (Abnormally low temperature detection  copyir.com
L1-00    Mirror feed trouble
L3-00    Mirror return trouble
L4-01    Main motor lock
L4-10    Job separator motor trouble
L6-10    Polygon motor trouble
L8-01    Zero cross trouble
U2-04    EEPROM communication error
U2-11    Counter SAM error
U2-12    Adjustment value SAM error
U3-29    Mirror home position error
U9-00    Operation board communication trouble
U9-80    Operation board communication trouble (Protocol  copyir.com
U9-81    Operation board communication trouble (Parity  copyir.com
U9-82    Operation board communication trouble (Overrun  copyir.com
U9-84    Operation board communication trouble (Framing  copyir.com
U9-88    Operation board communication trouble (Timeout  copyir.com
U95    Operation connection abnormality
Panel individual display caused by abnormal panel connection

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید