کیو سرا میتا fs3640 mfp

0030    FAX control PWB system error
Processing with the fax software was disabled due to a hardware problem     copyir.com    Defective FAX control PWB     copyir.com
0070    FAX control PWB incompatible detection error
Abnormal detection of FAX control PWB incompatibility In the initial communication with the FAX control PWB, any normal communication command is not transmitted     copyir.com    Defective FAX software     copyir.com Defective FAX control PWB     copyir.com
0100    Backup memory device error    Defective flash memory     copyir.com Defective main PWB     copyir.com
0120    MAC address data error
For data in which the MAC address is invalid     copyir.com    Defective flash memory     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com
0130    Backup memory read/ write error (main PWB)    Defective flash memory     copyir.com Defective main PWB     copyir.com
0140    Backup memory data error (main PWB)    Defective flash memory     copyir.com Defective main PWB     copyir.com
0150    Engine PWB EEPROM error
Detecting engine PWB EEPROM communication error     copyir.com    Improper installation engine PWB EEPROM     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com Device damage of EEPROM     copyir.com
0170    Billing counting error
A checksum error is detected in the main and engine backup memories for the billing counters     copyir.com    Data damage of EEPROM     copyir.com Defective PWB     copyir.com
0180    Machine number mismatch
Machine number of main and engine does not match     copyir.com     copyir.com    Data damage of EEPROM     copyir.com
0420    Paper feeder communication error
Communication error between engine PWB and optional paper feeder     copyir.com    Improper installation paper feeder     copyir.com Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com Defective PF main PWB     copyir.com
0830    FAX control PWB flash program area checksum error
A checksum error occurred with the program of the FAX control PWB     copyir.com    Defective FAX software     copyir.com Defective FAX control PWB     copyir.com
0840    Faults of RTC
The time is judged to go back based on the comparison of the RTC time and the current time or five years or more have passed     copyir.com    The battery is disconnected from the main PWB     copyir.com Defective main PWB     copyir.com
0870    FAX control PWB to main PWB high capacity data transfer error
High-capacity data transfer between the FAX control PWB and the main PWB of the machine was not normally performed even if the data transfer was retried the specified times     copyir.coms    Improper installation FAX control PWB     copyir.com Defective FAX control PWB or main PWB     copyir.com
0920    Fax file system error
The backup data is not retained for file system abnormality of flash memory of the FAX control PWB     copyir.com    Defective FAX control PWB     copyir.com
1010    Lift motor error
During driving the lift motor, a motor overcurrent signal is detected for 5 s     copyir.com This error is detected five times successively     copyir.com    Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette     copyir.com Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective drive transmission system of the lift motor     copyir.com Defective lift motor     copyir.com Defective engine PWB or connect-R PWB     copyir.com
2000    Main motor steady-state error
The main motor ready input is not given for 2 s during the main motor is ON     copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective drive transmission system of the main motor     copyir.com Defective main motor     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com
2200    Drum motor steady-state error
The drum motor ready input is not given for 2 s during the drum motor is ON     copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective drive transmission system of the drum motor     copyir.com Defective drum motor     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com
3100    ISU home position error
The home position is not correct when the power is turned on or at the start of copying using the table     copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective home position sensor     copyir.com Defective ISU motor     copyir.com Defective CCD PWB     copyir.com Defective main PWB     copyir.com
3200    Exposure lamp error
When input value at the time of exposure lamp illumination does not exceed the threshold value between 5 s     copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective exposure lamp or inverter PWB     copyir.com Defective CCD PWB     copyir.com Defective main PWB     copyir.com
3300    AGC error
After AGC, correct input is not obtained at CCD     copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective exposure lamp or inverter PWB     copyir.com Defective CCD PWB     copyir.com Defective main PWB     copyir.com
3500    Communication error between scanner and ASIC
An error code is detected     copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective CCD PWB     copyir.com Defective main PWB     copyir.com
4000    Polygon motor synchronization error
The polygon motor ready input is not given for 10 s during the polygon motor is ON     copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective polygon motor     copyir.com Defective main PWB     copyir.com
4200    BD steady-state error    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective laser scanner unit     copyir.com Defective main PWB     copyir.com
4700    VIDEO ASIC device error
Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively     copyir.com Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively     copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective main PWB or engine PWB     copyir.com
5100    Main charger high-voltage error
Five pages have been printed with the main charger output short-circuited     copyir.com    Drum unit installed incorrectly     copyir.com Engine PWB installed incorrectly     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com
6000    Broken fuser heater wire
The temperature does not reach 100°C/212°F after the fuser heater has been turned on continuously for 30 s     copyir.com The temperature does not rise by 1°C/1     copyir.com8°F after the fuser heater lamp has been turned on continuously for 15 s during warm-up or at standby     copyir.com(Only when the detection temperature is less than 200°C     copyir.com)    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Fuser thermostat triggered     copyir.com Broken fuser heater wire     copyir.com
6020    Abnormally high fuser thermistor 2 temperature
The temperature of the fuser thermistor 2 detects 250°C/482°F or more continuously for 3 s     copyir.com    Shorted fuser thermistor 2     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com
6030    Broken fuser thermistor 2 wire
average AD value input from fuser thermistor 2 for 1     copyir.com8 seconds is less than one     copyir.com (Only when the detection temperature is 50°C or more     copyir.com)    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Broken fuser thermistor 2 wire     copyir.com Fuser thermostat triggered     copyir.com Broken fuser heater wire     copyir.com
6220    Abnormally high fuser thermistor 1 temperature
The temperature of the fuser thermistor 1 detects 255°C/491°F or more continuously for 3 s     copyir.com    Shorted fuser thermistor 1     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com
6230    Broken fuser thermistor 1 wire
average AD value input from fuser thermistor 1 for 1     copyir.com8 seconds is less than one     copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Broken fuser thermistor 1 wire     copyir.com Fuser thermostat triggered     copyir.com Broken fuser heater wire     copyir.com
6400    Zero-cross signal error
The zero-cross signal does not reach the engine PWB for more than 2 s     copyir.com    Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective power source PWB     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com
7000    Toner motor lock error
During driving the toner motor, a motor overcurrent signal is detected for 5 s     copyir.com    Lump of toner inside toner container     copyir.com Defective drive transmission system of the toner motor     copyir.com Defective toner motor     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com
7410    Drum unit non- installing error The drum unit is not installed or not installed properly     copyir.com The drum PWB EEPROM does not communicate normally     copyir.com    The drum unit is not installed     copyir.com Defective connector cable or poor contact in the connector     copyir.com Defective drum PWB EEPROM     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com
9500    BRU communication error    IPU PWB error
9510    BRU PWB error    IPU PWB error
9520    BRU PWB data error    IPU PWB error
F000    Main PWB – operation panel PWB communication error    Defective main PWB     copyir.com Defective operation panel PWB     copyir.com
F010    Main PWB checksum error    Defective main PWB     copyir.com
F020    Main PWB RAM checksum error    Defective main memory (RAM) on the main PWB     copyir.com Defective expanded memory (DIMM)     copyir.com
F040    Main PWB – engine PWB communication error    Defective main PWB     copyir.com Defective engine PWB     copyir.com
F041    Main PWB – scanner communication error    Defective main PWB     copyir.com
F050    Engine ROM checksum error    Defective engine PWB     copyir.com
F051    Scan engine ROM checksum error    Defective engine PWB     copyir.com

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب

سوالی دارید؟

برای آگاهی از راه های ارتباط با ما، بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالب جدید ...

در خبرنامه ما عضو شوید